You are on page 1of 3

Wrdshuset

Hotellet

Ziplinen

Mndag 27

Tisdag 28

Vecka 31
Aktivitet
Fredrik

08:00-20:00

Stina

09:00-16:00

ledig

Maria

ledig

ledig

Maja

08:00-16:00

10:00-20:00

Onsdag 29

Torsdag 30

Ledig

12:00-20:00

Fredag 31
Amerikansk
08:00-20:00

08:00-17:00

09:00-16:00

09:00-20:00

ledig

ledig

ledig

Lrdag 1

Sndag 2

08:00-21:00

08:00-16:00

10:00-17:00

10:00-20:00

ledig

ledig

10:00-21:00

08:00-15:00

12:00-21:00

10:00-16:00

12:00-21:00

ledig

ledig

ledig

ledig

ledig

Wilma

18:00-23:00

11:00-17:00

12:00-17:00

Linnea

18:00-21:00
12:00-22:00

10:00-16:00

10:00-17:00

11:00-18:00

Emelie

10:00-16:00

Annie

ledig

Julia

11:00-16:30

ledig

10:00-16:00

12:00-21:00

15:00-23:00

Ida
Alexander

09:00-15:00

Mndag 3

09:00-15:00

Tisdag 4

Onsdag 5

Torsdag 6

09:00-15:00

09:00-15:00

Lrdag 8
Brllop
10:00-21:00

Ledig

08:00-??

Ledig

12:00-21:00

12:00-20:00

08:00-16:00

08:00-16:00

15:00-23:00

12:00-22:00

10:00-16:00

10:00-20:00

10:00-17:00

11:00-18:00

12:00-17:00

Vecka 32
Aktivitet
Fredrik

08:00-20:00

08:00-23:00

Ledig

12:00-22:00

Fredag 7
Asiatisk
08:00-21:00

Stina

Ledig

09:00-23:00

07:00-16:00

Ledig

08:00-19:00

Maria

08:00-15:00

08:00-15:00

Maja

10:00-:21:00

Emelie

12:00-17:30

10:00-16:00

Annie

ledig

ledig

Wilma

12:00-20:00
10:00-16:00

18:00-21:00
11:00-17:00

12:00-21:00

10:00-16:00

18:00-23:00
.
12:00-21:00

09:00-15:00

09:00-15:00

09:00-15:00

Linnea
Julia

10:00-16:00

Ida
Alexander

12:00-21:00

12:00-17:30
09:00-15:00

Sndag 9

Schema Juli 2014


Wrdshuset
Vecka 33
Aktivitet
Fredrik

Hotellet

Ziplinen

Mndag 10

Tisdag 11

Onsdag 12

Torsdag 13

ledig

ledig

ledig

Fredag 14
Svensk

Lrdag 15

Sndag 16

Stina
Maria

ledig

ledig

ledig

ledig

Julia
Emelie
Annie
Wilma
Linnea
Ida
Alexander

09:00-15:00

Vecka 34
Aktivitet
Fredrik

Mndag 17
Skolan brjar

09:00-15:00

Tisdag 18

Onsdag 19

Torsdag 20

ledig

ledig

ledig

09:00-15:00

Fredag 21
Medelhavet

09:00-15:00

Lrdag 22

Sndag 23

Stina
Maria
Julia
Emelie
Annie
Wilma
Linnea
Ida

ledig

ledig

ledig

ledig

Schema Juli 2014


Wrdshuset
Vecka 35
Aktivitet
Fredrik

Hotellet

Ziplinen

Mndag 24

Tisdag 25

Stina
Maria
Julia
Emelie
Annie
Wilma
Linnea
Ida

Vecka 36
Aktivitet
Fredrik
Stina
Maria
Julia
Emelie
Annie
Wilma
Linnea
Ida

Mndag 31

Onsdag 26

Torsdag 27
Drmfabriken

Fredag 28

Lrdag 29

Sndag 30