You are on page 1of 4

Studiu comparativ al gradului de dificultate al subiectelor la matematica

la examenele de la finalul clasei a VIII-a

Calcul algebric
¸¬¬°æññ-±®·²¾±®±¼·ò®±
---------------------------------------------------

2005

2007 2008* 2009** 2010 2011 2012 2013 2014

--------------------------------------------------Grad de
dificultate
al itemului

ç
ç

ç

ç
ç

ç

è

ç
ç

ç ç 4 ç ç é ç ç ç ç è é é è è é ç é é è 10 ç è 10 .

í è • 10 é ç ç é ç 10 ç ç è ç è è è ç è ç 10 ç .

iar y este de x úase ori mai mic decât z .è ç ë è ç è è é é 9. Calculând valoarea expresiei E ( x ) = x − 1 + 3 − x − 2 . determina i valoarea num rului 2a 2 − 20 . pentru x = −1 .... % . 3. !!!!!!c)!!!Valoarea numărului p = (1 − x ) 2009 pentru x = 2 este egală cu . pentru x = 3 . Fie x i y numere reale diferite de zero astfel încât 2 x − 5 y = 0..!!a) VerificaĠi dacă.! 3.. . atunci x = …. Dacă scoatem factor comun pe x . Valoarea raportului x este egal cu .. Se consider expresia E ( x) = . !!!!!!b) Dintre numerele a = 5 3 úi b = 8. 2 2 § 1 · § 1 · !!!!!b) ArătaĠi că numărul p = ¨ + 1¸ + ¨ − 1¸ este natural.. atunci x 2 − x = . a) Dacă 5 x = 0 . è è í ë ê ë ë ê é è c) Calcula i ( ) 2007 .! c) Fie x un număr real diferit de zero. relaĠia de egalitate 3 − 1 ( x + 1) = 2 este adevărată. Numărul x este de trei ori mai mare decât y .. y Fie num rul real x = 3 − 5 + 3 + 5 .. è è %(#     4' : ç ëò Í» ½±²-·¼»® é ëò Í» ½±²-·¼»® »¨°®»-·¿ Û ø ¨ ÷ ã é 5.. b) Ar ta i c x 2 = 10 . ( ) 1. a) Pentru a = 10 . a)! x... 10 − x − 1 2. ! b) MulĠimea M = { x ∈ ` x ≤ 3} are un număr de … elemente. mai mare este numărul . CalculaĠi valoarea raportului z .!!!a)!!!Rezultatul calculului ( 5a + 2a + 3a ) : 5 este egal cu …. se ob ine: ë 14. © 2 ¹ © 2 ¹ ç 1. y !úi z sunt numere reale diferite de zero.

7 .

 .

 . ( .

 . 7 7 .

 .

x ( x + 2) x Ar ta i c E ( x) = 1 pentru orice x num r real. .    îó ¨ ¨ óï ô «²¼» ¨ »-¬» ²«³ ® ®»¿´ô æ ¨ õ ï ø î ¨ õ ï÷î ó ø ¨ õ î ÷î ¨ g ï · ¨ g óï ò ß® ¬¿ · ½ Û ø ¨ ÷ ã ç ô °»²¬®« ±®·½» ¨ ²«³ ® ®»¿´ô ¨ g ï · ¨ g óï ò »¨°®»-·¿ Û ø ¨ ÷ ã ï õ ¨ ï î ó î æ ô «²¼» ¨ »-¬» ²«³ ® ®»¿´ô ¨ g óî ¨ ó î ¨ ó ì ø ¨ ó î ÷ø ¨ õ î ÷ · ¨ g î ò ß® ¬¿ · ½ Û ø ¨ ÷ ã ï ô °»²¬®« ±®·½» ²«³ ® ®»¿´ ¨ ô ¨ g óî · ¨ g î ò 2 x2 + 4x + 4 : 1+ . x ≠ −2 i x ≠ 0 . . x ≠ −2 i x ≠ 0 . unde x este num r real.