You are on page 1of 6

Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte”

305500, Lugoj, jud. Timiş, str. Gheorghe Doja, nr. 41,
Tel./Fax 0256-352714, E-mail: valeriu_braniste@yahoo.com
http://valeriubraniste.licee.edu.ro

PROIECT DE LECTIE
Colegiul Tehnic “ Valeriu Braniste” Lugoj
Profesor : ILIES MARCELA ELENA
Disciplina: Logica ,argumentare si comunicare
Unitatea de invatare: Tehnici de argumentare
Lectia: Demonstratia si combaterea
Competenţe generale:
C1 – utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
C2 – aplicarea cunoştinţelor specifice logicii în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi analizarea
posibilităţilor personale de dezvoltare
Competenţe specifice:
-

utilizarea corectă a conceptelor şi instrumentelor logice

-

identificare structurii unui argument, a elementelor componente şi a relaţiilor dintre acestea

-

Competenţe derivate:

-

definirea termenilor demonstratie si combatere;

-

constientizarea structurii demonstratiei;

-

tipuri de demonstratie;

-

corectitudine in demonstrare;

Tipul lecţiei: lecţie de predare-învăţare ( transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe)
Resurse

procedurale:

conversaţia

euristică,

exerciţiul,

problematizarea,metoda invatarii reciproce,RAI.
Resurse materiale: fişe de lucru, manualul, tabla, creta

explicaţia

didactică,

expunerea,

Gheorghe Doja.ro DESFASURAREA LECTIEI 1.com http://valeriubraniste.Propozitiile afirmative au prioritate fata de cele negative. str. Grupa I.rezumatorii Acestia trebuie sa faca rezumatul textului pe care l-au primit . Tel. De ex : Ce este polisilogismul dar silogismul ? Cati termeni are un silogism care sunt? Care este structura silogismului? Propozitia universal afirmativa este: dar particular afirmativa? Etc./Fax 0256-352714.argumente din care urmeaza sa conchidem teza. jud. nr. Grupa II-Intrebatorii Selecteaza intrebari din text pe care incearca sa le explice..A.Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” 305500. Grupa III-Clarificatorii Cu ajutorul unui leptop pe care il pun la dispozitie elevii selecteaza cuvinte necunoscute din text carora le cauta sensul.MOMENT ORGANIZATORIC 10 min Salutul .licee. Grupa IV-Prezicatorii-exemplifica tipuri de demonstratie si de combatere. COMUNICAREA TITLULUI SI COMPETENTELOR LECTIEI 5 min Titlul noului continut care o sa vi-l prezint astazi este: Demonstratia si combaterea Competentele sunt precizate mai sus Notez pe tabla titlul si comunic obiectivele.edu.Rezumatul trebuie sa il expuna pe foi de flip-chart in fata clasei. E-mail: valeriu_braniste@yahoo. Anunt titlul lectiei Cu ajutorul unui avion de hartie impart clasa in patru grupe cel care prinde avionul este lider. Prezenta Captarea atentiei prin exercitii din lectiile anterioare.Prin metoda moderna de evaluare RaspundeArunca-Interogheaza (R. 5 min 3.fundamentul demonstratiei(principia demonstrandi)ansamblul de premise. Combaterea este procesul invers demonstratiei prin care o propozitie este respinsa ca falsa. Lugoj.. DEMONSTRATIA SI COMBATEREA 20 min Comunic elevilor ca inca din cele mai vechi timpuri sarcina demonstratiei ii revine celui care afirma si nu celui care neaga. 2.I) elevii raspund si pun la randul lor intrebari din lectia anterioara. 41. 2.. Timiş. .COMUNICAREA CONTINUTURILOR PROPRIU-ZISE Prin metoda invatarii reciproce comunic elevilor noul continut. Notam in caiete definitiile: Demonstratia este procesul logic (rationamentul sau lantul de rationamente). Structura demonstratiei 1 teza de demonstrat (demonstrandum)propozitia concreta pe care urmam sa o demonstram. 4.EVALUAREA CUNOSTINTELOR DOBANDITE ANTERIOR Elevii care s-au remarcat cu raspunsuri corecte si rapide sunt notati.prin care o propozitie data este conchisa numai din propozitii adevarate.intelesul si le explica in fata clasei.

nr. 41.Argumentele demonstratiei trebuie sa fie adevarate.atunci concluzia Q este adevarata.D. In legatura cu fundamentul demonstratiei trebuie respectate urmatoarele reguli: 1.licee. 2. 3./Fax 0256-352714.Daca am acceptat argumentele (premisele)ca fiind adevarate .edu.ro 3.Demonstratia trebuie sa fie corecta Tipuri de demonstratie Dupa procedeul utilizat avem: -Demonstratia intuitiva se bazeaza pe relatiile dintre termeni si propozitii. 3. Lugoj. E-mail: valeriu_braniste@yahoo. -reducerea la contradictie Reducerea la fals Reducerea la autocontradictie. Se intelege ca nu exista o procedura universal valabila de a afla fundamentul demonstratiei si ca trebuie sa intuim din ce propozitii deducem si cum deducem.EVALUAREA PERFORMANTELOR Exercitii din manual pagina 53. Schema de inferenta a demonstratiei este: P(adevarate) Q(adevarate) Daca premisele P sunt adevarate si demonstratia este corecta. jud.Demonstratia argumentelor este independenta de demonstratia tezei.atunci trebuie sa acceptam si teza de demonstrat (concluzia) tot adevarata. str. 2.Teza de demonstrat este cel putin o propozitie probabila. OBTINEREA PERFORMANTEI SI ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI Fisa de lucru 15 min 6.Teza de demonstrat trebuie sa fie clar si precis formulata. Dupa sprijinul direct sau indirect pe experienta avem: -Demonstratii deductive -Demonstratii inductive Combaterea (infirmarea)poate fi de mai multe feluri insa cea mai simpla forma este eliminarea universalei prin contraaexemplu. Timiş. 5 min . 5. Gheorghe Doja.Teza de demonstrat trebuie sa ramana aceeasi pe tot parcursul demonstratiei. -Demonstratia formalizata demonstratiile formale construite riguros. Corectitudine in demonstratie In legatura cu teza de demonstrat trebuie respectate urmatoarele reguli: 1.com http://valeriubraniste. Tel.E.Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” 305500. (quod erat demonstrandum=ceea ce era de demonstrat).Rezultatul se marcheaza cu Q.Procesul de demonstrare este rationamentul sau ansamblul de rationamente prin care deducem teza din premise.

Se înţelege că nu există procedură universal valabilă de a afla fundamentul demonstraţiei şi că trebuie să intuim din ce propoziţii deducem şi cum deducem. Gheorghe Doja.atunci concluzia este adevărată.fie combaterea.fundamentul demonstraţiei(principia demonstrandi) este un ansamblu de premise din care urmează să conchidem teza (premisele sunt numite şi argumente). str.p este o propoziţie falsă’’ este o propoziţie adevărată(în acest sens combaterea este tot o demonstraţie) II. STRUCTURA DEMONSTRAŢIEI Orce demonstraţie se compune din: 1. jud.Rezultatul se marchează cu Q.licee.dovedim).com http://valeriubraniste. Diferenţa esenţială între demonstraţie şi deducţie este faptul că in demonstraţie ştim că premisele sunt adevărate . Schema de inferenţă a demonstraţiei este: P(adevărate) Q (adevărată) Dacă premisele P sunt adevărate şi demonstraţia este corectă.. III. Lugoj.. nr.ro FISA DE LUCRU Demonstraţia şi combaterea logică I. DEMONSTRAŢIA este procesul logic(raţionamentul sau lanţul de raţionamente) prin care o propoziţie dată este conchisă numai din propoziţii adevărate. 2.adică demonstrăm că asesiunea . Demonstraţia este.teza de demonstrat(demonstrandum) este o propoziţie concretă pe care o propunem şi pe care urmează să o argumentăm (demonstrăm.E. Timiş. COMBATEREA este procesul invers demonstraţiei prin care o propoziţie este respinsă ca falsă.de fapt . Tel.atunci concluzia Q este adevărată. E-mail: valeriu_braniste@yahoo. 41.edu./Fax 0256-352714. DEFINIREA ŞI CARACTERIZAREA GENERALA Cerinţa principiului raţiunii suficiente impune că nici o idee sau propoziţie nu trebuie admisă fără o întemeiere logică sau fară a avea un temei satisfăcător şi. 3.reducera unei propoziţii date la propoziţii adevărate’’ cu ajutorul raţionamentelor valide.CORECTITUDINE ÎN DEMONSTRARE .procesul de demonstrare (forma logică a raţionamentului care leagă fundamentul de teză) este raţionamentul sau ansamblul de raţionamente prin care deducem tezadin premise.de aceea vom utiliza în argumentare fie demonstraţia.Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” 305500.D (quod erat demonstrandum=ceea ce era de demonstrat.

3. 3.Demonstraţia deductivă poate fi :directă şi indirectă.Demonstraţia trebuie să fie corectă. Timiş.iar.Trei este un numar Se observă că una dintre premise .sistemul de simboluri şi regulile de operare cu aceste simboluri şi regulile de operare cu aceste simboluri.ro O demonstraţie pentru a fi logic corectă trebuie să respecte anumite reguli în raport cu teza de demonstrat.edu.astfel încât argumentele să constituie un temei suficient pentru teza de demonstrat.dând impresia unior inferenţe imediate (.în caz contrar avem de a face cu demonstraţii inductive.ci eliptice.există demonstraţie intuitivă (neaxiomizat sau axiomizat) şi formalizată.Dacă în desfăşurarea demonstraţiilor nu intervin direct date de experienţă atunci avem demonstraţii deductive. 2.cel ma adesea fiind eliptice .Teza de demonstrat este cel putin o propoziţie probabilă si nu este o propoziţie infirmată (în caz contrar nu are sens să o demonstrăm).licee.există demonstraţii deductive şi demonstraţii inductive.Demonstraţia intuitivă sa bazează pe relaţiile dintre termenii şi propoziţii .Diferitele moduri de silogisme categorice sunt exemple de demonstraţii directe .Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” 305500. 2. III.. Demonstraţia directă este fie inducţia completă. 41.Cel mai adesea ea nu se bazează pe raţionamente complete. În legătură cu teza de demonstrat trebuie respectate urmatoarele reguli: 1. Lugoj.Argumentele demonstraţiei trebuie să fir adevărate . E-mail: valeriu_braniste@yahoo. jud. Tel.deci trebuie cunoscute regulile formale).deoarece P. str. Gheorghe Doja.nonQ.adică ea nu trebuie înlocuită pe parcursul demonstraţiei cu alta printr-o reformulareaparent identică sau prin demonstrarea altei tezeÎn legătură cu fundamentul demonstraţiei trebuie respectate următoarele reguli: 1.Teza de demostrat trebuie să rămână aceeaşi pe tot parcursul demonstraţiei .Q’’.fie deducţia conformă cu formele de raţionament cunoscute în care se trece de la premise la concluzie. TIPURI DE DEMONSTRAŢIE 1.uneori .com http://valeriubraniste.deoarece ştim că din adevăr decurge în mod valid numai adevărul şi că respingerea unei propoziţii este echivalentă cu acceptarea opusei sale 2.adică teza să decurgă din argumente conform cu regulile logice (acest lucru nu înseamnă că demonstraţia este construită numai din raţionamente complete .adica nu trebuie să conţină părţi variabile (termenii saun bine definiţi şi au semnificaţie unică).în primul rand .Teza de demonstrat trebuie să fie clar şi precis formulată..In funcţie de procedeul utilizat .fundamentul şi cu procesul logic de trecere de la fundament la teză.cel care le realizează nu este conştient de regulile pe care le aplică(elapeleazăla intuiţie care nu este un criteriu sigur şi trebuie controlată.deoarece non-P’’) . Construcţile formale(formalizate) în care se are în vedere. nr. 3.ci cerinţa este ca demonstraţia să fie completabilă în cazul în care este construită eliptic).Demonstraţia argumentelor este independentă de demonstrarea tezei./Fax 0256-352714.În funcţie de sprijinul direct sau indirect pe experienţă.

E-mail: valeriu_braniste@yahoo.deci premisa este falsă.atunci cel puţin o premisă este falsă).Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” 305500. 41.reducerea la fals. Schema acestei respingeri este: (A & B)  C ~C. str.Cum premisa minorăeste demonstrată .rămâne ca supoziţia(premisa majoră) este falsă (conform definiţiei validităţii dacă concluzia este falsă .Toate propoziţiile sunt false’’ :Cum şi acest enunţ este o propoziţie.Există următoarele tipuri de reducere la absurd: 1. jud.ro prim. COMBATEREA Altă formă de infirmare este reducerea la absurd.Infirmarea se produce aici prin simplul fapt că din premise decurge o concluzie care contrazice un adevăr bine cunoscut. Gheorghe Doja.Schema generală de inferenţă este: . Lugoj. nr./Fax 0256-352714.licee.Demonstraţia satisface toate condiţiile impuse mai sus Demonstraţia indirecta poate fi :prin excludere. Tel.decurge că ea însăşi este falsă.prin imposibil. Supoziţie:toţi oamenii sunt sănătoşi.reducere la contradicţie (demonstraţia prin reducere la absurd a validităţii modurilor silogistice).B .deoarece se divide doar cu unu şi cu sine este chiar definiţia numarului prim.reducerea la autocontradicţie are loc în cazul propoziţiei:.com http://valeriubraniste. ~A 3..prin absurd şi apagogică(prin infirmarea opusei) .edu. Formulăm raţionamentul: Toţi oamenii sunt sănătoşi Schizofrenicii sunt oameni Schizofrenicii sunt sănătoşi Or concluzia contrazice un adevăr bine cunoscut că schizofrenicii au o boală pshica cronică caracterizată prin destrămarea progresivă a funcţiunilor psihice. 2. Timiş.