You are on page 1of 2

Kunst on paratamatus.

Kunst on kultuuri geen, mis iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat
keskkonda, milles inimese vaim saab hingata.

(“Hõbevalgem”, 1976)
Austatud/Head siinviibijad,
tänase nåol on tegemist toeliselt erilise päevaga, on pohjust nostalgitseda, sellepärast et on aeg jätta
huvasti ja liikuda juba uuele olemise tasemele.Täna on pohjust meenutusteks, tulevikule
motlemiseks, olnule tagasi vaatamiseks ja tänamiseks.
Tänamine
Tahan lopetajate poolt tänada Elleri kooli, selle voimaluse eest siin oppida, kaasopilasi voimaluse
eest olla osa nii meeldivast kollektiivist ja perekonnast. Vanemaid tuleb tänada nende toe ja
moistmise eest. Ega pole lihtne päevast-päeva heliredelite tuututamist kuulata. Siin kohal pean
sudame asjaks ka koiki piinlevaid naabreid, kel selline uleaedne ristiks kaelas. Koige enam tänu
väärivad opetajad, selgelt on täna ka teie pidu päev. Me volgneme teile palju tänu teie hoole,
armastuse ja moistmise eest, tänu millele oli voimalik toid ikka ja jälle peale viimast katset
sooritada ja et te jaksasite igal nädalal neid mitte-päris-selgeks harjutatud etuude kuulata. Kuust
kuusse, aastast aastasse. Sugav kummardus teile selle eest. Loodame et täna neile noortele
muusikutele silmavaadates näete, kuidas teie töö on vilja kandnud ja kuidas see ois puhkeb veel
kaua hiljem, kui ta kastja on juba uute idude kallal tööle asunud.
Tahan rohutada, et nende aastate jooksul on palju opetatud, aga tegelikult on oluline see, mida me
oleme oppinud. Selle jaoks jäävad klassiruumi seinad juba kitsaks. Meile on opetatud ka inimeseks
olemist-elamise kunsti.
Tulevik
10 000. 10 000 tundi on aeg, mis tuleb teadlaste väitel uut tegevust harjutades kulutada, et selles
professionaalne tase saavutada. Pilli mängijal tuleb selleks mängida iga päev kolm tundi. Kumne
aasta vältel. Samas voib harjutada ka nelja aasta jooksul iga päev ligi seitse tundi, et see tase
saavutada. Ei oleks vist viisakas kusida, kui paljudel see praeguseks hetkeks täis on. Nii et tuleviku
plaanidega on korras. Tsiteerides Arthur Schopenhauerit:”Tavalised inimesed on huvitatud ainult
ajaviitmisest, need aga, kel on mingil määral annet, on huvitatud aja kasutamisest.”
Mida oleme me siis ikkagi nende aastate jooksul öppinud?
Me teame, et hommikupuder maksab 45 senti, aga enamasti pole seda saada.
Teame, et tatraputru saab 65 sendiga ja enamasti ongi see koige kindlam toit, mida allkirja raha eest
saab.
Teame et arvutiklassi votit ei antud varem kellelegi ja seal sai ainult kannelt harjutada, aga nuud,
kus seal uued masinad on, käivad nii monedki seal öhtuti mänge mängimas.
Millega oleme me hakkama saanud?
Meile on palju antud, loodetavasti oleme osanud seda puuda.
Tsiteerin Tonis Mägi uht laulu: Aeg on lahkuda,

et saaks jälle kohtuda.a Eurovisiooni voitjat Konschita Vursti: ”Me oleme voitmatud!” . Nimelt suutsime me meie armsa votme Tiiu enda pideva klassi nurumisega nii välja vihastada. et ta lopuks koolist lahkus. aga pikem tee on alles ees. me oleme tublid olnud. Aeg on lahkuda. millega vähemalt eelnevad kaheteistkumne aasta lennud pole hakkama saanud. Kallid lopetajad. Tsiteerides 2014. et meie oleme saanud hakkama millegi sellisega. siis moelge sellele. See näitab ju ometi meie töökust ja visadust. Kui meel läheb nuriks.koik uksed avada.