Mata Pelajaran : Sejarah Tajuk Tugasan : Sejarah Sekolah (Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang) Nama Pelajar Tingkatan

Nombor Kad Pengenalan : 951211-60-5020 : Nurul Farzanah binti Hamidon : 2 Bijaksana

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang, Bandar Baru Salak Tinggi,43900, Sepang, Selangor Nama Guru Penilai : Puan Kasmimi Tanda Tangan Guru Penilai :

BIL . 1. 2. 3. 4.

ISI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN LAPORAN KAJIAN Latar Belakang Sekolah Nama dan Lambang-lambang Sekolah Infrastruktur dan Kemudahan Asas Pengetua Guru Badan Pengurus/PIBG Tokoh-Tokoh Bekas Pelajar Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Prestasi dan Kejayaan Akademik Prestasi dan Kejayaan

M/SURA T 1 2 3 4 5 10 15 20 24 30 33 35 39 46 49 59 70

5. 6. 7.

Kokurikulum RUMUSAN LAMPIRAN BIBLIOGRAFI

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran sejarah saya iaitu Puan Kasmimi kerana memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dalam menjalankan kajian ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang (SMKSS) iaitu Puan Hajah Faridah binti Che Hussin kerana membenarkan saya menjalankan kajian ini sehingga selesai.

Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik Hamidon bin Zaini dan Puan Zaiton binti Bakar. Mereka sentiasa memberikan dorongan, galakan, tunjuk ajar danbantuan sepanjang saya menjalankan kajian ini. Akhir sekali, terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama-sama menyiapkan tugasan ini.

Kajian ini dijalankan untuk memenuhi objektif-objektif kajian yang berikut: 1. Mengenali dan memahami sejarah perkembangan sekolah. 2. Mengenali nama dan lambang-lambang sekolah. 3. Memupuk rasa bangga dan cinta terhadap sekolah. 4. Mengamalkan nilai murni yang diwarisi bersama dalam warga sekolah. 5. Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod, dan menganalisasi tentang maklumat sekolah.

Kaedah yang telah saya gunakan sepanjang menjalankan kajian ini ialah : 1. Kaedah Lisan Menemuramah orang sumber untuk mendapatkan maklumat.

2. Kaedah Analisasi Dokumen Memilih maklumat atau dokumen yang berkaitan seperti fail kokurikulum dan kokurikulum sekolah. 3. Kaedah Pemerhatian Membuat pemerhatian ke atas kemudahan infrastruktur seperti asrama, pusat sumber, dan pusat komputer.

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang (SMKSS) telah mula dibina pada tahun 1982 dan telah siap dibina pada tahun 1984. Pada awal penubuhannya, sekolah ini dinamakan sebagai Sekolah Menengah Kebangsaan Salak kerana kedudukannya berhampiran dengan Kamung Salak.

Namun atas permintaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) terutamanya Pengerusinya, Allahyarham Tn. Hj. Rosli B. Taseh, nama sekolah ini telah ditukarkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang. Perkara ini dipersetujui oleh pengetua pertama iaitu Tn. Hj. Sabar b. Jakarta pada tahun 1987.

Pada awal penubuhannya, hanya seramai 7 orang guru yang ditugaskan di sekolah ini. Mereka terdiri daripada:

 Tn. Hj. Sabar B. Jakarta  Pn. Juriah Bt. Durai (GPK dan guru agama)  Pn. Ungku Normah Bt. Ungku Long  Pn. Fatimah Bt. Hashim  En. Shaari B. Yahya  En. Dali B. Ithin  En. Abu Bakar B. Duga

Bilangan muridnya pula ialah seramai 127 orang dan sesi persekolahan telah dimulakan pada 1Jun 1984. Murid ini pada asalnya bersekolah di Sekolah Menengah Dato’ Mohd Said, Nilai, Negeri Sembilan. Pada peringkat awalnya, SMKSS terdiri daripada 3 blok bangunan induk di

samping sebuah bengkel seni perusahaan dan sebuah kantin. Bangunan blok bilik darjah terdiri daripada:

 8 buah bilik darjah  6 buah makmal sains  Sebuah pejabat  Sebuah perpustakaan  Sebuah surau  Sebuah bilik seni lukis  2 bilik Sains Rumah Tangga  4 bangkel Seni Perusahaan  Sebuah makmal komputer

Pembinaan KLIA di daerah Sepang telah menyebabkan pertambahan murid yang begitu mendadak. Oleh itu, dua buah blok bangunan segera telah dibina yang boleh memuatkan 6 bilik darjah. Pada tahun 2008, seramai 8 orang pengetua telah berkhidmat di SMKSS iaitu:

 Tn. Hj Sabar B. Jakarta [1984-1988]  Tn. Hj. Anuar B. Jentera [1988-1991]  Pn The Habibah Bt. Ahmad [1991-1994]  Tn. Hj. Ramlan B. Hamzah [1994-1998]

 En. Ahmad Badri B. Mardi [1999-2000]  Tn. Hj. Muhd Aslar B. Muhd Yahya [2000-2001]  Datin Hjh. Aminah Bt. Md Dali, A.M.N, PJK [2003-Jun 2008]  Pn Hjh Faridah Bt. Che Hussin [Julai 2008-hingga sekarang]

LENCANA SEKOLAH

Lencana Sekolah SMK Seri Sepang

MOTO SEKOLAH
Beriltizam dan berazam untuk melahirkan insan yang berpindidikan bertaraf dunia, berketerampilan, berdisiplin dan dapat memberi sumbangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara.

VISI SEKOLAH
SMK SERI SEPANG ke Arah Sekolah Cemerlang Dan Berkualiti Dalam Semua Bidang Menjelang Tahun 2010.

LAGU RASMI SEKOLAH
Kami pelajar Seri Sepang Akan berusaha setiap masa Menuntut ilmu terus berjuang Mengisi Wawasan Negara

Pada sekolah kami berbakti Pada guru dan ibu bapa Budaya murni kami sanjungi Taat setia pada negara

Generasa berwawasan jadi harapan Mengutamakan disiplin setiap insan Cintai sekolah memampat perpaduan Terus mencipta kejayaan

Kami berikrar dan berjanji Seri Sepang terus gemilang Menjunjung tinggi amalan murni Seri Sepang terus cemerlang

IKRAR SEKOLAH

Bahawasanya kami, pelajar-pelajar Sekolah Menegah Kebangsaan Seri Sepang, berikrar dan berjanji , akan menunaikan tanggungjawab kami, sebagai pelajar demi masa depan kami,. Kami berjanji akan patuh, kepada segala peraturan sekolah, menghormati ibu bapa, guru-guru dan rakan seperjuangan, dan juga akan taat dan setia kepada 5 prinsip Rukun Negara iaitu:

 Kepercayaan kepada Tuhan  Kesetiaan kepada Raja dan Negara  Keluhuran Perlembagaan  Kedaulatan undang-undang  Kesopanan dan kesusilaan

FALSAFAH SEKOLAH
Pendidikan SMKSS adalah stu usaha yang berterusan ke arah wawasan negara dengan melahirkan kecemerlangan murid-murid seta berkualiti secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan murid-murid yang seimbang dan harmonis selaras dengan iklim sekolah dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha SMKSS adalah untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan berketerampilan, berdisiplin serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

PROGRAM PELANGGAN
1. Melahirkan merid yang berpendidikan, berdisiplin, berhemah tinggi, serta sedar akan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat serta dapat berbakti kepada negara. 2. Menyumbangkan bakat dan potensi secara m,enyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani dalam bidang kurikulum. 3. Meningkatkan prestasi akademik dan bukan akademik murid. 4. Memupuk minat murid yang tinggio dan kekal dalam kalangan murid. 5. Menyemai rasa bangga, kasih sayang dan hormat kepada sekolah. 6. Melayan, membantu, dan bekerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat dengan penuh kemesraan.

Pada peringkat awalnya, SMKSS terdiri daripada 3 blok bangunan induk di samping sebuah bengkel seni perusahaan dan sebuah kantin. Bangunan blok bilik darjah terdiri daripada:  8 buah bilik darjah  6 buah makmal sains  Sebuah pejabat  Sebuah perpustakaan  Sebuah surau  Sebuah bilik seni lukis  2 bilik Sains Rumah Tangga  4 bangkel Seni Perusahaan  Sebuah makmal komputer

Pembinaan KLIA di daerah Sepang telah menyebabkan pertambahan murid yang begitu mendadak. Oleh itu, dua buah blok bangunan segera telah dibina yang boleh memuatkan 6 bilik darjah. Kemudian pada tahun 2008, jumlah pelajar telah meningkat menyebabkan sekolah perlu membina 2 bilik darjah pasang siap. Seterusnya, pada tahun 2009 pula, 1blok bangunan pasang siap dibina untuk memuatkan lagi 4 buah bilik darjah . Selain ini, terdapat 1 blok lagi yang sedang dibina untuk dijadikan bilik darjah kerana pertambahan bilangan pelajar yang meningkat dan terdapat satu blok asrama yang sedang dibina juga.

BANGUNAN ASAL

BLOK D

BANGUNAN ASRAMA

BLOK SEGERA (CABIN)

BLOK KELAS YANG BARU DIBINA

Terdapat beberapa kemudahan-kemudahan yang lengkap di SMK Seri Sepang, antaranya adalah : - perpustakaan - bilik ICT - padang sekolah - surau lelaki dan perempuan- bilik APD - bengkel kayu - bengkel paip - bengkel pertanian - taman hiasan pertanian bilik guru kanan mata pelajaran - bilik masakan - bilik jahit - balai bestari - pentas - kantin - koperasi - dewan - bilik darjah - bilik pendidikan seni - bilik guru - pejabat - bilik mesyuarat - bilik akses - stor sukan - bilik SPBT - makmal sains - bilik kebal - tandas - bilik kaunseling -

- bilik rawatan lelaki dan perempuan

- unit penilaian dan peperiksaan

MAKLUMAT DIRI Nama : Pn. Hajah Faridah Bte. Che Hussin

Tarikh Lahir : 28 Disember 1958 Tempat Lahir : Narathiwat, Thailand Nama Bapa Nama Ibu : Hj. Che Hussin Shukri B. Abdullah : Hjh. Sharifah Bibi Khatiba Bte. Syed Anuar Shah

MAKLUMAT KELUARGA Nama Suami : Tuan Hj Habib Zam Zam B. Hj. Abdul Latiff Nama Anak : Habib Azum B. Hj Habib Zam Zam (Lulusan dalam bidang “Sofware Engineering” dan bekerja di Cyberjaya) : Habib Amru, sedang belajar dalam tahun akhir peringkat ijazah dalam bidang Pengurusan : Syarifah Nurul Izza sdang menghasilkan A-Level untuk menyambung pengajian tahun pertama dalam jurusan undang-undang

LATAR BELAKANG Darjah 1 hingga 3 : Bersekolah di Narathiwat, Thailand

Darjah 4 hingga 6 Tingkatan 1 hingga tingkatan 3 Tingkatan 4 hingga 5 Tingkatan 6

: Bersekolah di Pasir Mas, Kelantan : SMK Perempuan, Pasir Mas, Kelantan : SMK Tengku Panglima Raja, Pasir Mas : Universiti Malaya, Kuala Lumpur

PENGALAMAN MENGAJAR 1982 : Bertugas di Methodist Boys Secondary School, Kuala Lumpur (Guru Penolong) 1982 – 1988 : Bertugas di Maxwell Boys Secondary School, Kuala Lumpur (Guru Penolong dan Ketua Panitia) 1989 – 1993 : Bertugas di Methodist Girls Secondary School,Kuantan, Pahang (Guru Penolong dan Ketua Panitia) 1994 – 2004 : Bertugas di SMK Kota, Kota Bharu, Kelantan (Guru Penolong dan Penolong Kanan Ko-kurikulum) 2005 – 2006 : Bertugas di SMK Sering, Kota Bharu, Kelantan (Penolong Kanan Pentadbir) Januari 2006 – 30 Jun 2008 1 Julai 2008 : SMK Kg Cengal, Ketereh, Kota Bharu, Kelantan (Pengetua) : Memulakan tugas di SMK Seri Sepang, BBST, Sepang, Selangor (Pengetua)

KEGIATAN LUAR YANG DISERTAI

1. Pesuruhjaya Pandu Puteri, Daerah Kota Bharu, Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Kelantan 2. Naib Pengerusi Bahagian Muzik, Seni Suara dan Tarian, Jabatan Pelajaran Kelantan 3. Ahli Jawatankuasa Kelab Renang dan Kelab Senamrobik Puspanita, Kota Bharu 4. Ahli Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kuala Lumpur 5. Ahli Puspanita, Jabatan Pelajaran Kelantan dan Kementerian Pengajian Tinggi, Putrajaya 6. Ahli UMNO Cawangan Padang Lengkuas, Melor, Kota Bharu, Kelantan 7. Hobi beliau adalah senamrobik, berenang, memasak, membaca dan juga meminati seni muzik dan tarian

ANUGERAH YANG DETERIMA 1. Anugerah Guru Aktif dan Berwawasan, Jabatan Pelajaran Wilayah Perseketuan, Kuala Lumpur (1987) 2. Anugerah Guru Berdedikasi dan Berketrampilan, Jabatan Pelajaran Negeri Pahang (1992) 3. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia (2005)

KATA-KATA HIKMAT BELIAU

“Sikap yang baru, pasti mencipta hasil yang baru. Sekiranya anda tidak mampu mengubah nasib anda, ubahlah sikap anda kerana manusia boleh mengubah hidup mereka dengan mengubah sikap mereka”

MAKLUMAT DIRI
NAMA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR NAMA BAPA SIFAT ISTIMEWA : Sofiah Bt. Razak : 31 Ogos 1969 : Batu Pahat, Johor : Razak B. Daing Menarah : Penyayang dan baik hati

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
DARJAH 1-6 TINGKATAN 1-5 TINGKATAN 6 UNIVERSITI 1993-1994 1995-1996 : SK Seri Pasir, Sri Medan, Batu Pahat, Johor : SMK Seri Medan, Batu Pahat, Johor : SMK Batu Pahat, Batu Pahat, Johor : UiTM Shah Alam (course art and design) fashion department : Institut Kemahiran Baitulmal : MPIK , Maktab Perguruan Ilmu Khas (Seni)

PENGALAMAN MENGAJAR
1996-2002 2003- kini : SMK Sg. Pelek : SMK Seri Sepang, BBST, Sepang, Selangor (Ketua Panitia Pendidikan Seni)

MAKLUMAT KELUARGA
NAMA SUAMI NAMA ANAK : Suhaimi bin Kaspan : Nabilah Husna Bt. Suhaimi (7 Oktober 1994) : Mohd Nazrul Faiz B. Suhaimi (23 Mei 1996) : Naile Amira Bt. Suhaimi ( 1998 )

TUGAS DAN SUMBANGAN TERHADAP SEKOLAH DAN MASYARAKAT SEKOLAH
1. Ketua Panitia Pendidikan Seni 2. Guru Tingkatan 4Gigih 3. Guru Sepang FM 4. Guru Penasihat Persatuan Seni dan Budaya 5. Menghasilakn mural sajak guru di dinding blik A sekolah. 6. Membina taman arca 7. Guru graviti untuk majalah sekolah 8. Melatih latihan tarian 1 Malaysia

KATA-KATA HIKMAT BELIAU
“Seperti apa yang selalu ayah saya katakan ‘Hanya ilmu sahaja yang boleh meningkatkan taraf hidup seseorang’..”

MAKLUMAT DIRI
NAMA TARIKH LAHIR TEMPAT LAHIR NAMA BAPA : Rosiah Bt. Ismail : 17 September 1963 : Batu Pahat, Johor Bharu : Ismail B. Omar

SIFAT ISTIMEWA : Tegas dan sentiasa membuat kerja secara kemas, sistemetik dan terancang

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
DARJAH 1-6 TINGKATAN 1-3 : SK Senggarang, Senggarang, Batu Pahat :SMK Senggarang, Senggrang, Batu Pahat, Johor

TINGKATAN 4-5 Universiti

: SM Teknik Johor (Pertanian) : UPM (Diploma Pertanian),(Ijazah Sains Pertanian) : 1886- tamat pengajian : 1987- sambung diploma pendidikan (UKM) 3 Tahun

KEGIATAN LUAR YANG DISERTAI
1. Pertubuhan Anak-ank Yatim, Daerah Batu Pahat, Johor 2. Ahli Puspanita, (Kementerian Pengangkutan Malaysia)

PENGALAMAN MENGAJAR
1982 : Guru sementara di SMK Seri Serdang (6 Bulan) : Penolong Penyelidik di UPM (6 Bulan) 1988-1990 1990-1996 1996-1997 1998-kini : SMK Tun Saidun, Renget, Batu Pahat, Johor(2 Tahun) : SMK Senai, Johor Bharu(6 Tahun) : SMK Adiel High, Batu Caves : SMK Seri Sepang, BBST, Sepang, Selangor (Guru Penolong Kanan HEM)

MAKLUMAT KELUARGA
NAMA SUAMI : Zainol B. Maslan

NAMA ANAK KANDUNG

: Muhammad Hasif B. Zainol (19 tahun) Universiti Alexandria, Mesir (Medik, Perubatan) selama 6Tahun : Ammarah Bt. Zainol (17 tahun) SMK Tun Fatimah : Muhammad Shafnif (8 tahun) SK Kompleks, KLIA, Nilai

NAMA ANAK ANGKAT

: Syarifah Nur Batrisyia Bt. Said Abdul Rahman (4 tahun) : Said Latfillah Zahil B. Said Abdul Rahman (3 tahun)

TUGAS DAN SUMBANGAN TERHADAP SEKOLAH DAN MASYARAKAT SEKOLAH
1. Ketua Panitia Sains (1998-2001) 2. Guru Kanan Sains dan Matematik (2002-2007) 3. Penolong Kanan HEM (2008-KINI) 4. Prestasi Subjek Sains (TERAS) meningkat pada peratus 93.6 (2008) 5. Masalah disiplin semakin berkurangan di SMK Seri Sepang

ANUGERAH ATAU KEJAYAAN
1. Mendapat anugerah Perhikmat Cemerlang –KTM Kementerian Pelajaran (1994) 2. Mendapat anugerah Perhikmat Cemerlang –KTM Kementerian Pelajaran (2005) 3. Mendapat Sijil Peningkatan Prestasi Sains (2003-2008)

KATA-KATA HIKMAT BELIAU
“Dugaan , kesusahan dan cabaran mendidik diri untuk menjadi lebih matang dalam membuat keputusan secara rasional, yakin dan sabar.”

Setelah bertungkus-lumus, akhirnya kajian ini dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Banyak yang dapat dipelajari daripada kajian yang telah dilaksanakan. Melalui kajian ini, saya berbangga kerana bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang kerana:

 Mempunyai tenaga pengajar yang berwibawa. Peranan guru sangat penting bagi memastikan kejayaan intitusi sekolah sebagai pemangkin budaya ilmu di kalangan pelajar dan masyarakat.  Sentiasa mengenang dan menghargai jasa guru dan orang lain yang sama berusaha membentuk generasi berilmu untuk membangunkan bangsa dan negara.

 Mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah sekolah, ini dapat menanam rasa setia dan bangga dengan identiti sekolah seterusnya menyedari bahawa mengekalkan kemegahan dan kecemerlangan sekolah merupakan tanggungjawab bersama semua pihak.  Sekolah ini juga menyediakan pelbagai kemudahan yang mencukupi dan selesa untuk semua, warga sekolah sepatutnya merasa bersyukur dan memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan sebaik mungkin.

 Majalah  Aspirasi, Jilid Ke-9, tahun 2008

 Orang Sumber  Pn. Sofiah, Puan Rosiah

 Guru Matapelajaran Sejarah  Pn. Kasmimi

 Melawat Tempat Kajian  Sek. Men. Keb. Seri Sepang

 Melayari Internet  Blog Sekolah (SMKSS)