You are on page 1of 4

SUBICTE SESIUNE – IUNIE 2012

ANUL II – ZI
Facultatea de Drept, UAIC

Drept administrativ
1. Definitia actului administrativ si clasificarea;
2. Procesul-verbal
3. Confiscarea.
1. Condiții anterioare adoptării/emiterii unui act administrativ;
2. Căile de atac în materie contravențională ;
3. Actele de comandament cu caracter militar.
1. Darea in administrare, darea in folosinta cu titlu gratuit, inchirierea bunurilor proprietate publica
2. Conditiile actiunii directe in contencios administrativ
3. Controlul si solutionarea litigiilor privind concesionarea
1. Drepturile si obligatiile concesionarului
2. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele de contencios administrativ.
3. Controlul legalitatii actelor administrative exercitat de alte instante judecatoresti decta instantele de
contencios administrativ.
1 Drepturile si obligatiile concedentului;
2 Acte administrative jurisdictionale;
3 Situatiile in care act in contencios admin suspenda de drept executarea act admin;
1. Cine poate exercita controlul in privinta contractului de concesiune;
2. Situatii in care intervine anularea procedurii de atribuire a ctr de contencios;
3. Referatul de oportunitate;
1. Sanctiuni complementare contraventionale;
2 . Ce se intampla cu bunurile dupa ce sunt confiscate;
3. Formele contenciosului admin+ diferentele dintre ele;
1. Controlul administrativ;
2. Procedura prealabila;
3. Obiectul contraventiei;
1. Obiectul concesiunii;
2. Actele ce nu pot fi revocate;
3. Confiscarea;
1. Introducerea in cauza a functionarului pubic;
2. Inventarul bunurilor din domeniul public;
3. Studiu de oportunitate
1. Conditiile de fond ale actului administrativ
2. Sanctiune contraventionala complementara
3. Daunele produse printr-un act admin.

1

Raspunderea contraventionala: obiect. 3. Forta juridica a actului administrativ 2. Introducerea in cauza a functionarului public Bilet nr. Agentul constatator. 1. 2.( jurisdictii administrative speciale si actele administrativ-jurisdictionale din Legea 554/2004) Bilet nr. Procedura prealabila Bilet nr. Biletul nr. Exceptia de nelegalitate 3. Drepturile si obligatiile concesionarului 2.1.Incetarea contractului de concesiune. Contractul de concesiune. delimitare de contractele de drept comun 2. 1.caractere. 3. Controlul si solutionarea litigiilor privind concesionarea` 1. Controlul legalitatii actelor administrative exercitat de alte instante judecatoresti decta instantele de contencios administrativ. Sanctiunile contraventionale principale 2 . Controlul legalitatii actelor administrative legate de calamitatile naturale. latura obiectiva. si judiciara) 2. 20 Negocierea directa caractere de distingere a bunului proprietate publica Principiile contractului de concesiune 1.Nulitatea si anulabilitatea actelor juridice 2. Fisnle de neprimire 3. 2. Actiunile impotriva ordonantelor Guvernului Biletul nr. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele de contencios administrativ. 5 1. Contractul administrativ . Intrarea si iesirea bunurilor in/din proprietatea publica 3. subiect.definitie si caractere juridice 2. Controlul administrativ 2. Conditiile actiunii directe in contencios administrativ 3. Modificarea si inexistenta actelor administrative. 3: 1. 3. darea in folosinta cu titlu gratuit.Procedura administrativa a initierii concesiunii 3.12: 1. Darea in administrare. inchirierea bunurilor proprietate publica 2. 15 1. Suspendarea actelor administrative (si de drept. latura subiectiva. Natura juridica a termenelor din legea 554/2004 Biletul nr. Concesiunea prin atribuire directa. Asemanari si deosebiri intre actiunea in contencios ce vatama un interes legitim public si interes legitim privat.11 1.

controlul legalitatii actelor emise in caz de calamitati naturale 1.Situatii in care intervine anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune. contractul de concesiune . -Care sunt sanctiunile complementare contraventionale? -Ce se intampla cu bunurile dupa ce sunt confiscate? -Care sunt formele contenciosului administrativ si care este diferenta dintre cele doua? 1.Ce cuprinde referatul de oportunitate? 1. Partile si obiectul contractului de concesiune. Intrebari : . Actul administrativ jurisdictional. Nulitatea si anulabilitatea actelor administrative 2. 2. caractere. Acestea fiind de fapt acele exceptii privind actele ce nu pot fi atacate in contencios administrativ. 54/2006) 1. Suspendarea judecatoreasca. -Ce acte administrative pot fi atacate in contencios administrativ doar pentru exces de putere.3. Licitatia 1. Intrebari -Definitia autoritatii publice. forme 3. Drepturile si obligatiile concesionarului 2. . 1. Procedura admnistrativa a initierii concesiunii 3. 2. Determinarea ofertei castigatoare (o.definitie. Modificarea si inexistenta actelor administrative 2. Procesul verbal de constatare a contraventiei. Confiscarea. Controlul de legalitate al actelor administrative realizat de alte instante decat cele de contencios administrativ 3 .Cine poate exercita controlul in privinta contractului de concesiune? . Asemanari si deosebiri intre actiunea in contencios pe temeiul vatamarii unui interes public si actiunea pe temeiul incalcarii unui interes privat. Drepturile si obligatiile concedentului. -Finele de primire. 1. 3. 2. concesiunea prin atribuire directa 3. Definitia actului juridic administrativ si clasificarea actelor administrative. Caracterele juridice ale bunurilor din domeniul public 2. 1. Contenciosul-administrativ: definitie. Situatiile in care actiunea in contencios administrativ suspenda de drept executarea actului administrativ. Sanctiunile principale 3. Procedura in fata instantei de contencios administrativ. 3. Procedura licitatiei in contractul de concesiune. 1.g.u. Forta juridica a actelor administrative 2. 3.

criterii .Ce e contractul administrativ si care sunt criteriile de distingere a unui astfel de contract (functional. latura obiectiva 2.Determinarea ofertei castigatoare( criterii).executarea silita la contraventie. 1. 1. procedura de executare a cererii de suspendare 2. exercitarea controlului si solutionarea litigiilor privind concesionarea Intrebari: -asemanari si deosebiri intre nulitatea absoluta si relativa . 3.definitie. suspendarea actelor administrative 2. determinarea legii) ? . Modalitati prin care un bun intra in / iese din proprietatea publica. Modalitati de punere in valoare a bunurilor proprietatii publice fara concesiune 2. natura juridica a termenelor din legea 554/2004 1. latura subiectiva. Contencios-definitie+forme 3. introducerea in cauza a functionarului public 4.conditiile introducerii actiunii directe in contencios adm 3. Caracterele bunurilor propr. 554 .procedura de suspendare a executarii actului administrativ 1. agentii constatatori 3. Situatii in care procedura prealabila nu este necesara. Determinarea ofertei castigatoare. modalitati de intrare/iesire a unui bun in prop publica 3. Natura juridica a termenelor mentionate de legea 554/2004.pub 2. 2 . 3.art 2 din L. Conditii concomitente si posterioare adoptarii actului administrativ. 2. Raspunderea contraventionala .3. Procedura de executare a hotararilor date de instantele de contencios administrativ 1. Procedura de executare a hotararilor judecatoresti in caz de refuz de executare 4 .sanctiuni complementare 1. organic. procedura de solutionare a cererilor in contencios 3. Suspendarea actelor administrative. obiect. incetarea contractului de concesiune Intrebari: . Def propr publice Intrebari suplimentare Definitia excesului de putere conform legii suspendarea judecatoreasca diferente intre infractiune si contraventie ce inseamna notajustificativa 1.