You are on page 1of 18

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

TAJUK 3

3.0

MENTAKSIR KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU

SINOPSIS

Unit ini membincangkan tentang kemahiran sosial dan tingkah laku, tingkah laku bermasalah
dan cara mentaksir. Pengajaran kemahiran sosial dan tingkah laku dalam kalangan murid-murid
berkeperluan khas turut dihurai.

3.1

HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti unit ini, anda akan dapat:
1.
2.
3.
4.

3.2

Mengenal pasti kemahiran-kemahiran dalam sosial dan tingkah laku
Membincangkan masalah-masalah dalam sosial dan tingkah laku
Membanding beza cara-cara pentaksiran dalam sosial dan tingkah laku
Menjelaskan pengajaran kemahiran sosial dan tingkah laku

KERANGKA TAJUK-TAJUK
MENTAKSIR
TINGKAH LAKU

KEMAHIRAN SOSIAL
& TINGKAH LAKU

PENGAJARAN SOSIAL
& TINGKAH LAKU

MASALAH
TINGKAH LAKU

CARA
PENTAKSIRAN

16

berupaya membuat pilihan dan menggunakan proses-proses pekembangan untuk memperihalkan peristiwa serta berkomunikasi dengan orang lain.1 Definisi dan Konsep Kemahiran sosial didefinisikan sebagai tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif (Philip 1991). Istilah kemahiran sosial yang digunakan bermaksud keupayaan untuk menghasilkan tingkahl aku atau respon yang sesuai secara lisan atau bukan secara lisan dalam proses berinteraksi tanpa menyakitkan perasaan orang lain. Penguasaan dalam kemahiran sosial adalah amat penting kerana ia membantu murid dalam proses P&P dan kehidupan seharian mereka. ia akan menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS 3. Terdapat beberapa aspek dalam kemahiran sosial iaitu kemahiran berkomunikasi. Ibu bapa dan guru seharusnya dapat menggunakan pendekatan yang sewajarnya agar kanak-kanak dapat membentuk asas sosialisasi diperingkat awal agar perkembangannya dapat diselaraskan dengan pertumbuhan dan peningkatan umur mereka. 17 . Bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan. Thacker (1996) pula mendefinisikan kemahiaran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja.3. Tujuan pentaksiran kemahiran sosial adalah untuk mengenal pasti murid yang mempunyai kelemahan dalam bersosial.3 KEMAHIRAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU 3.manusia sebagai makhluk yang aktif. terdapat banyak kekurangan yang seharusnya dibantu untuk dipenuhi bagi mencapai sesuatu kemahiran. Kemahiran ini juga membantu mereka dalam menyesuaikan diri dalam pelbagai aktiviti sosial yang melibatkan orang lain. gerak geri. mimik muka dan emosi yang betul. Mereka juga akan mengetahui cara yang sesuai untuk berkomunikasi dengan orang lain mengikut intonasi suara. Perkembangan sosial seseorang kanak-kanak adalah satu lumrah yang harus difahami dan seharusnya dipenuhi agar setiap kemahiran asas dapat dipelajari bersesuaian dengan peringkat umur dan keupayaan mereka. Pada pandangan Kail (2001) pula. Prosedur pentaksiran kemahiran sosial yang biasa digunakan di luar negara ialah (a)pengukuran sosiometrik. kemahiran menyelesaikan masalah dan lain-lain lagi. Sekiranya mereka gagal menguasai kemahiran ini. (c)ujian ’role-play’ dan (d)pemerhatian langsung. pengalaman dari pendedahan awal berkaitan dengan proses sosialisasi akan memberikan keyakinan kepada kanak-kanak dan ianya akan menjadi bekalan untuk berkembang dengan positif pada semua pringkat usia. Kemahiran sosial membolehkan mereka berinteraksi dan menjaga hubungan antara masyarakat dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan. kemahiran asertif. Menurut tafsiran Albert Bandura(1986) dari perspektif teori pembelajaransosial. kemahiran bergaul. mengasingkan diri dari orang lain dan menyebabkan kemurungan. (b)penilaian oleh guru.

Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa. Bagi mencapai tahap tingkah laku yang diingini iaitu tingkah laku sasaran modifikasi tingkah laku perlu dilakukan. Tingkah laku manusia akan berubah apabila mereka menjadi semakin terpelajar. hasil kajian saintifik mencadangkan bahawa kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. memilih strategi dan kaedah yang bersesuaian. penentuan ganjaran. Manakala bagi tingkah laku negatif pula adalah seperti membuat bising dan mengganggu rakan sekelas.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Kemahiran tingkah laku ialah melibatkan perangai. kemungkinan besar dia akan menjadi seorang yang kasar dan panas baran. antaranya termasuklah membuat pemilihan terhadap tingkah laku yang diberi keutamaan. mengenal pasti masa pelaksanaan. Faktor utama yang mempengaruhi tingkah laku ialah melalui persekitaran. Tingkah laku positif dan negatif ini selalunya dapat dilihat dan diperhatikan dalam bilik darjah. Secara umumnya. 3. menjalankan program . Sebaliknya. tindakan susulan dan memastikan bahawa tingkah laku negatif tidak akan berulang dan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan. sekiranya seseorang itu dibesatkan dalam suasana berpecah belah seperti peperangan. pemerhatian dan perekodan ke atas tingkah laku tersebut. membuat penilaian. menentukan tingkah laku sasaran. Antara tingkah laku positif ialah seperti menghormati arahan dan akur dengan perintah guru. Untuk menjalankan modifikasi tingkah laku yang diingini ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil terlebih dahulu. Terdapat pelbagai tingkah laku iaitu tingkah laku negatif dan juga tingkah laku negatif. Walaubagaimanapun. Shrigley (1979) mendefinisi tingkah laku bermasalah sebagai apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.2 Tingkah laku bermasalah Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku yang dimanifestasikan secara konsisten dalam satu jangka masa lama yang akan memberi kesan buruk dalam perkembangangan pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah. Definisi masalah tingkah laku ialah tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat. Konsep tingkah laku bermasalah iaitu ia mengalami gangguan daripada aspek berikut: i) Interaksi sosial ii) Komunikasi ( lisan dan bukan lisan)  Sukar untuk meluahkan keinginan sendiri 18 .3. maka dia akan berkelakuan baik serta bertamadun. Sekiranya seseorang itu dibesarkan dalam persekitaran yang aman dan harmoni. kelakuan dan cara seseorang itu membawa penampilan dirinya. tingkah laku berubah menerusi pembelajaran. Ia merupakan karektor asas benda hidup kerana setiap benda hidup di dunia ini mempunyai perwatakan yang tersendiri.

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS iii) Minat dan Aktiviti  Suka membuat pergerakan yang berulang-ulang dan aneh iv) Masalah melakukan aktiviti yang melibatkan sensori motor halus atau kasar /pergerakan fizikal  Menjadi terlalu aktif atau terlalu lembap Umumnya. Tingkah laku luaran merujuk kepada tingkah laku yang boleh dilihat dan diukur pada satu-satu masa seperti pergaduhan sesama rakan sebaya. 2001). sedih . Tingkah laku sebegini akan menjadi mencabar jika ia memberi kesan membahayakan/mencederakan sesama individu (Gelfand & Hart-Maan. 19 CONTOH Goyangan badan. Berdine & Meyer. Marah tiba-tiba Menumbuk Berlari keluar Mencuri. a) Tingkah laku bermasalah/mencabar luaran Terdapat enam kategori masalah tingkah laku luaran mencabar seperti yang ditunjukkan dalam jadual dibawah : KATEGORI a) TL Stereotaip b) TL membahaya Diri c) Agresif d) TL Sosial Tidak Bersesuaian e)Ketidakupayaan Fungsi Badan f) Gangguan Emosi Khusus DEFINISI TL berulang-ulang yang ditunjukkan dalam suatu jangkamasa panjang TL yang menyebabkan kecederaan/ kerosakan kepada pelaku TL melampau yang boleh mendatangKan kesan kecederaan kepada individu yang menganggu mereka dan orang lain TL yang wujud akibat kegagalan mempelajari kemahiran dan mengikut peraturan yang ditetapkan dalam norma masyarakat TL yang berpunca dari ketidakupayaan mengawal fungsi badan TL akibat masalah emosi dan penyesuaian fisiologi individu. 1987 dalam Sandra. Antara contoh yang menunjukkan berlakunya tingkah laku membahayakan adalah apabila melibatkan penggunaan senjata sebagai alat untuk mengancam individu lain. iaitu tingkah laku mencabar luaran (excess behaviors) dan tinkgah laku mencabar dalaman (deficit behaviors). gelisah. mencubit rakan lain dan sebagainya. menggigit. tingkah laku bermasalah/mencabar boleh dibahagikan kepada dua kategori. menyanyi Mencubit. menyumpah.1984. mendakap Air liur meleleh Fobia. Diane & Cynthia.

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS b) Tingkah laku bermasalah/mencabar dalaman/defisit. sosial atau tingkah laku.3 Menaksir Tingkah Laku Bermasalah Pemerhatian Pemerhatian adalah sebahagian daripada proses penilaian dan kerap dilakukan apabila ibu bapa. Di persekitaran sekolah.3. Berikut adalah contoh taingkah laku mencabar dalaman. guru-guru atau individu lain yang terlibat dengan isu yang melibatkan masalah emosi. Pemerhatian yang dibuat secara spesifik 20 . Diane & Cynthia. 2001). 1987 dalam Sandra.            Mengasingkan diri Duduk berasingan Tidak mempunyai kemahiran sosial Melibatkan diri dalam dunia khayalan dan fantasi Mengadu sakit Tertekan dan takut pada sesuatu tanpa sebab Prestasi kognitif yang kurang memuaskan Menunjukkan tingkah laku yang hyperaktif Suka merayau Pemarah Kurang bersabar Latihan 1 Pilihlah bentuk grafik yang menarik untuk menyediakan senarai masalah tingkah laku murid berikut. tingkah laku defisit biasanya tidak ditunjukkan sepenuhnya di hadapan individu lain sebaliknya ia bergantung kepada kesesuaian ianya untuk dilakukan (Berdine & Meyer. i) Autistik ii) AHDH iii) Sindrom Down 3. Tingkah laku mencabar dalaman merujuk kepada tingkah laku tersembunyi individu tersebut berikutan tahap umur dan situasi yang berbeza. ia adalah kritikal untuk termasuk ekoran situasi-situasi : a. Tujuan melakukan satu pemerhatian yang lengkap dan terus. individu yang mempunyai tingkah laku mencabar ini tidak mengikut arahan yang diberi sebaliknya mengikut gerak hati masing-masing.

Rakaman kependaman (Latency recording) Di sini. waktu rehat atau pertunjukan dan memberitahu b. Pemerhatian pada kali berbeza sepanjang hari Pemerhatian boleh dijalankan pada waktu pagi. Di sini. Rakaman peristiwa juga merujuk untuk sebagai pengiraan frekuensi kerana pemerhati adalah semata-mata "pengiraan" jumlah kali satu tingkah laku berlaku c. rekod pemerhati kelakuan dan interaksi dalam tempoh satu kecenderungan kerangka masa b. Pemerhatian dalam seting pelbagai. Temubual Tidak Berstruktur Satu temubual di mana pertanyaan-pertanyaan adalah pratentu bukan. Temubual (Interviews) Temubual adalah satu kaedah mengumpul maklumat yang dijalankan semuka antara dua orang direkodkan di mana jawapan-jawapan untuk pertanyaan-pertanyaan adalah diperolehi.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Di sini. petang dan malam. Sasaran Tingkah Laku (Target Behaviors) Sasaran Tingkah Laku adalah mereka yang bahawa pemerhati itu mencari merekodkan bila buat pemerhatian. dengan itu membenarkan untuk perbincangan cukup banyak dan interaksi antara penemuduga dan temuduga-temuduga 21 . 4 yang paling lazim adalah : a. pada taman permainan dan jalur semasa c. satu pengamatan bagi kanak-kanak adalah dibuat merentasi persekitaran yang berbeza seperti dalam bilik darjah. satu pengamatan bagi kanak-kanak adalah dibuat sepanjang satu ditentukan masa. Rakaman peristiwa (Event Recording) Rakaman peristiwa juga merujuk dan merakamkan frekuensi itu dengan yang mereka berlaku. wang kertas pemerhati jumlah masa satu tingkah laku sasar berlaku. Rakaman tempoh (Duration recording) Di sini. seperti semasa waktu makan tengah hari. Temubual terbahagi kepada 2 iaitu : a. Rakaman anekdot (Anecdotal recording) Di sini. Tembubual Berstruktur berstruktur menemubual satu temubual di mana individu itu disuruh satu set khusus menetukan soalan-soalan dalam satu cara terkawal b. pemerhati menentukan jumlah masa-masa antara satu perangsang khas buat si anak dan gerak balas tersebut d.

Kaedah ini lebih berstruktur dan paling efektif berbanding anekdot dan ia menepati tujuan asal penaksiran. menjelaskan aktiviti yang menjadi punca tingkah laku tersebut dan mengenalpasti tingkah laku positif sebagai ganti kepada tingkah laku yang kurang wajar tersebut. Diane & Cynthia. Consequence) Analisis ABC telah di popularkan oleh seorang ahli experimental iaitu Bijou. Ini kerana apa yang dilihat oleh guru kadangkala berbeza dengan individu lain.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Teknik-Teknik Mentafsir Tingkah Laku Melalui Pemerhatian a) Pemerhatian Saintifik Di dalam mentafsir tingkah laku melalui pemerhatian ini. maka ia hendaklah pergi ke tempat tersebut bagi melihat aktiviti. bilangan pelajar. Behaviors. Hasil daripada pemerhatian ini akan digabungkan bagi melihat sama ada apa yang dilihat oleh guru dan pakar mempunyai persamaan atau tidak.1984 dalam Sandra. Proses pemerhatian saintifik boleh dilakukan dengan dua cara iaitu : i) ii) Pemerhatian Anekdot (Anecdotal Observations) Analisis ABC (Antecedents. 1990 dalam Sandra. Diane & Cynthia. merekod dan menerangkan apa yang dilihat (O’ Neil et al. Pemerhatian saintifik kualitatif merupakan satu proses deskriptif dimana seseorang penyelidik melihat. 2001). apabila seseorang penyelidik hendak memerhatikah tingkah laku dalam satu budaya. Consequence) i) Pemerhatian Anekdot ( Anecdotal Observations ) Pemerhatian anekdot membolehkan guru melihat sendiri tingkah laku tersebut didalam persekitaran semulajadinya (Gelfand & Hartmann. Diane & Cynthia (2001). aktiviti yang dijalankan dari mula hingga akhir dan keadaan persekitaran semasa tingkah laku berlaku perlu dicatat dan direkodkan. kaedah pemerhatian saintifik kualitatif dan kuantitatif digunakan. 22 . Behavior. Segala butir-butir berkaitan tarikh. kedua-duanya akan berbincang strategi pengajaran yang bersesuaian serta membuat peneguhan untuk mengubah tingkah laku tersebut kepada yang lebih wajar . menerangkan sebab berlakunya tingkah laku tersebut. Peterson dan Ault (1968) dalam Sandra. Ia biasanya dilakukan didalam pemerhatian etnografi. Pemerhatian anekdot dijalankan berdasarkan format cerita (narrative format) dimana tingkah laku yang diperhatikan akan ditaksir dua kali iaitu oleh guru diikuti oleh pakar-pakar terlatih yang tiada kaitan dengan situasi tersebut dengan mengisi Borang Tingkah Laku Anekdot (Lihat Lampiran A). Kemudian. Ia digunapakai bagi tujuan mengesahkan bahawa tingkah laku tersebut benar-benar berlaku. mencatat. Ini mungkin disebabkan oleh kekangan masa mahupun keupayaan penaksir itu sendiri. 2001). ii) Analisis ABC (Antecedents. Golongan profesional menggunakan kaedah ini bagi membuat hipotesis tentang perkaitan antara tingkah laku dan persekitaran yang menyebabkan tingkah laku tersebut berlaku. Menurut kaedah ini. mencatat/merekod dan seterusnya menerangkan apa yang dilihat.

faktor berkaitan persekitaran kelas seperti bising. auditori (pendengaran) dan rasa (tactile) yang bertindak sebagai panduan permulaan sesuatu tingkah laku itu berlaku (Berdine & Meyer. ia akan melibatkan tiga aspek iaitu bermula dari punca tingkah laku (antecedent). 2001). Mengikut cara ini. Oleh kerana terdapatnya dua orang pentaksir yang menjalankan pemerhatian yang sama. Borang Anekdot ABC (Rujuk Lampiran B) digunakan dimana pentaksir perlu melihat satu-satu tingkah laku tersebut secara berterusan dan berkesinambungan. Menurut Foster-Johnson dan Dunlap (1993) dalam Sandra. Diane & Cynthia. tingkah laku semasa (behavior) dan akibat (consequence). masa yang terhad dan sebagainya. ia mengambil masa yang banyak sehinggakan kadangkala tidak boleh melengkapi apa yang diperhatikan berikutan keupayaan pentaksir itu sendiri yang mungkin keletihan sehinggakan hilang tumpuan semasa pemerhatian berlangsung. Diane & Cynthia. tingkah laku antecedent boleh bermula apabila pustakawan memberi arahan supaya senyap apabila berada di perpustakaan. Sementara itu. susunan tempat duduk. Ia mungkin boleh menyebabkan berlakunya situasi yang sukar di kawal seperti bertumbuk. kaedah ini memerlukan seorang pemerhati terlatih dan pakar dalam bidangnya yang mana mereka pernah dan biasa menjalankan pemerhatian etnografi atau kualitatif banyak kali. panas. 1999 dalam Sandra. didalam konteks bilik darjah guru perlu sentiasa memerhati tingkah laku sama ada tingkah laku akademik dan sosial bagi membolehkan guru memberi peneguhan atau mengajar kemahiran-kemahiran tertentu (Schloss & Smith. Tingkah laku antecedent ini seterusnya mungkin boleh menjadi lebih agresif atau pasif jika individu bermasalah ini meneruskan sikapnya. Sebagai contoh. Pemerhatian secara saintifik ini membolehkan guru atau pakar-pakar terlatih merancang dan menilai program pengajaran masing-masing sama ada secara individu mahupun kumpulan. Diane & Cynthia (2001) tingkah laku antecedent ini biasanya disebabkan oleh tiga faktor utama iaitu faktor fisiologi seperti sakit. letih. 2001). Bagi mencatat dan merekod tingkah laku ABC ini. pentaksir boleh menggunakan proses peneguhan positif bagi mengubah tingkahlaku tersebut seperti memberi kaunseling terlebih dahulu diikuti proses peneguhan negatif atau mengenakan hukuman.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Di dalam mengukur satu-satu tingkah laku individu. 2001). kemungkinan akan wujud masalah intepretasi maklumat. Tingkah laku antecedent merupakan tingkah laku yang melibatkan sensori iaitu visual (penglihatan). sebaliknya pelajar bermasalah ini akan mungkin mencabar arahan tersebut dengan membuat bising atau menyumpah orang yang mengeluarkan arahan tersebut. 1987 dalam Sandra. Selain itu. Langkah terakhir adalah akibat (consequence) daripada tingkah laku mencabar ini iaitu menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Walaubagaimanapun. Diane & Cynthia. jadual padat serta faktor berkaitan kurikulum seperti kurangnya kepekaan guru terhadap pelajar. Ini adalah kerana proses tersebut hanya 23 . mengejek sesama mereka atau sebaliknya berdiam diri atau berpura tidak tahu apa yang berlaku (Larson & Maag. 1998 dalam Sandra. lapar dan dahaga.

2001). terdapat juga keburukan penggunaan kaedah ini. Diane & Cynthia. pentaksir terlebih dahulu perlu mengenalpasti tingkah laku sasaran (target behavior) dahulu diikuti topografi (rupa bentuk TL) yang boleh dilihat dan diukur. Bagi memulakan proses ini. Antara teknik-teknik yang digunakan bagi mencirikan sesuatu tingkah laku itu adalah dengan merekod kekerapan (frequency). Misalnya. Penyediaan borang pemerhatian sangat penting kerana untuk mengelakkan masalah ‘desensitization’ iaitu pihak yang diperhatikan tidak mengambil kisah tentang kehadiran pemerhati yang dilihatnya kerap datang berulangkali membuat pemerhatian. Borang Maklumat Jangkamasa TL dan Borang Interval (Rujuk Lampiran C) (Miller. mereka ini akan memperlihatkan tingkah laku secara semulajadi atau tingkah laku yang sebenar. individu yang membuat pemerhatian perlu berbincang sesama sendiri bagaimana menyediakan borang pemerhatian serta bersedia dengan masalah yang mungkin dialami. 2001). seorang kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran di kelas mungkian tidak akan memperlihatkan masalahnya apabila berada di padang/kantin/rumah (Meyer & Evans dalam Sandra. b) Pemerhatian Sistematik Ia merupakan kaedah kedua menjalankan pemerhatian tingkah laku. keterukan (intensity). tepat dan mempunyai kesahan yang tinggi dalam mentaksir tingkah laku seseorang. Proses menjalankan pemerhatian tingkah laku ini bermula dengan pentaksir memilih satu borang pemerhatian dengan menyenaraikan tempoh sesi pemerhatian. Kaedah pemerhatian ini paling sesuai dijalankan menggunakan perlatan seperti perakam video / kamera video ataupun menggunakan pakar terlatih. Diane & Cynthia. Diane & Cynthia. perhatikan samada tingkah laku tersebut bersambung atau tidak dan seterusnya merekod didalam tiga borang yang disediakan iaitu Borang Kadar Maklumbalas Kekerapan. Ini penting kerana apabila kanak-kanak ini berperasaan sedemikian. jangkamasa berlakunya TL tersebut antara arahan dan permulaan (duration and latency) serta mengenalpasti topografi tingkah laku. 1991 dalam Sandra. Dalam menjalankan proses ini. pemerhati mudah penat kerana tempoh pemerhatian yang lama. Ia diiktiraf sebagai kaedah terbaik. Poteet & Rakes.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS memerlukan pentaksir merekod/mencatat aktiviti yang dilihat tetapi lain orang akan juga memberi tafsiran berbeza sama ada tingkah laku itu sesuai atau perlu diubah (Sandra. 1995 dalam Sandra. 24 . masa merekod yang terhad kecuali sudah ada tingkah laku sasaran. Antaranya ia memerlukan seorang yang terlatih bagi mengendalikan peralatan. Diane & Cynthia. 2001). pentaksir akan melaksanakan pemerhatian tingkah laku yang sama tetapi didalam situasi yang berbeza. Ini kerana tingkah laku yang sama boleh dilihat atau ditonton berulang kali bagi mendapatkan hasil yang tepat (Brown & Snell. 2001). Walaubagaimanapun. Sebaik-baiknya menjalankan kaedah ini.

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Contoh Pemerhatian Tingkah Laku Sistematik MASA TEMPAT TINGKAH LAKU 9.21 Pagi Bilik Darjah Memasukkan pensel warna ke dalam mulut sambil menggaru-garu kepala.25 Pagi Bilik Darjah Memilih warna hijau pula dan mewarna gambar sambil menunduk kepala. 9. 9. 9. 9.41 Pagi Pondok simulasi Duduk semula di kerusi dalam keadaan termengahmengah setelah dimarahi guru. 9.19 Pagi Bilik Darjah Mula mewarna gambar sambil megangguk-anggukkan kepala.17 pagi Bilik Darjah Memilih pensel warna untuk mewarna gambar pada buku kerja yang diberikan (pilih warna merah) sambil mengangguk-angguk kepala. 9.31 Pagi Bilik Darjah Meneruskan kerja mewarna sambil menggigit jari 9. 9. Ambil buku di rak dan duduk di kerusi. memegang tangan kawan sambil tersenyum. 9.37 Pagi Pondok seimulasi Meletak buku di atas kerusi dan berjalan di atas laluan batu refleksi.27 Pagi Bilik Darjah Mengambil penajam pensel dan menajamkannya sambil mengangguk-anggukan kepala.23Pagi Bilik Darjah Menepis tangan rakan yang cuba mengambil pensel warnanya.33 Pagi Pondok simulasi Menyimpan buku. 9.39 Pagi Pondok simulasi Berlari sambil bermain kejar-kejar dengan rakan. pensel warna dan alat tulis lain ke dalam beg kemudian beratur setelah diarahkan guru. LAMPIRAN A 25 .15 pagi Bilik Darjah Duduk di kerusi. 9. membelek-belek buku sambil menjungkit kerusi. 9. 9.45 Pagi Pondok simulasi Duduk.35 Pagi Pondok simulasi Berjalan dan berlari anak sambil tersenyum menuju ke pondok simulasi.43 Pagi Pondok simulasi Berdiri dan melihat pemandangan di luar pondok sambil menggigit jari. 9.

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS FORMAT BORANG YANG DIGUNAKAN DIDALAM MENJALANKAN TINGKAH LAKU MELALUI PEMERHATIAN a) Borang Rakaman Anekdot Nama Pelajar : ___________________ Tarikh : _______________ Pentaksir : ___________________ Masa : _______________ Tingkah Laku Murid Tempat TL yang ditunjukkan Reaksi ( Student Behavior ) ( Setting ) ( Individuals Present ) ( Reaction ) LAMPIRAN B 26 .

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS b) Borang Anekdot ABC Nama Pelajar : _______________ Tarikh : ________________ Pentaksir Tempat : ________________ : _______________ Punca TL (Antecedents) Tingkah Laku (Behavior) Akibat Tingkah Laku (Consequence) Individu Terlibat (Individuals Involved) LAMPIRAN C 27 .

PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS c) Borang Maklumat Durasi Latensi Nama Pelajar : ________________ Tarikh : ____________________ Pentaksir Tingkah Laku : _______________ : ________________ Time Mula Durasi Akhir Pentaksiran ekologi 28 Latensi .

seterusnya merancang kaedah pengajaran yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh pelajar. f. Penilaian orang lain Kaedah ini untuk menilai perilaku adaptif berkaitan peralihan dan kualiti hidup secara keseluruhan sistem contoh kerja dan ujian bakat pelbagai. Proses mengumpul maklumat yang komperhensif mengenai individu. persepsi ibubapa dan keluarga. a. g. penyedia perkhidmatan. c. Latihan 2 Pilih seorang murid anda untuk merekod tingkah laku bermasalah/mencabarnya dari pelbagai interumen pentaksiran dari aspek kekerapan. b. d. interaksi antara individu dengan persiktaranya.3. Penilaian berteraskan komuniti mampu juga mengenalpasti minat kerjaya yang diingini dengan menyediakan maklumat yang diperlukan.4 Matlamat Pengajaran 29 . e.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Penilaian situasi simulasi melibatkan prestasi dalam situasi kerja sebenar. Menguji kebolehan dan bakat yang ada pada pelajar kurang upaya Kemampuan bergerak Kemampuan menggerakan anggota badan dan jemari Kemampuan bergerak keseluruhan Kemampuan untuk melihat Kemampuan membezakan jenis pergerakan Kemampuan memahami secara terperinci Dengan adanya ujian-ujian ini guru dapat mengenalpasti bahagian mana yang teruk di alami oleh guru. majikan. Botterbusch (1989) mampu mengenalpasti kelebihan dan kelemahan seterusnya boleh digunakan untuk mewujudkan rangkaian bantuan kepada pelajar. Salah satu contoh ialah ‘Talent Assesment Program’ (TAP) anataranya ialah. tahap dan lokasi. 3. Selain daripada itu pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan mengetahui kemampuan mereka dalam bidang yang di uji oleh guru mereka. persikitaran berpotensi.

peristiwa semasa (event) . menentukan tingkah laku sasaran yang hendak dicapai (target behaviour) 4. 30 . menentukan ganjaran dan dendaan (reinforcer and punishment) 7.iaitu. dan direkod bagi meningkatkan atau mengurangkan satu-satu tingkah laku bermasalah atau luar biasa. melakukan penilaian secara berterusan atau secara berkala (periodical evaluation) 9. membuat pemerhatian dan merekodkan tingkah laku tersebut 3.interval (sela) . Untuk memulakan program pengurusan tingkah laku.time sample recording .PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS a) Pengurusan Tingkah laku Konsep asas pengurusan tingkah laku meliputi perkara-perkara berikut. menjalankan program 8.      Mengesan tingkah laku-tingkah laku bermasalah Memerhati dan merekod . tindakan/intervensi susulan (berhenti apabila tingkah laku sasaran dicapai) 10. guru perlu menjalankan beberapa langkah untuk mengenal pasti tingkah laku bermasalah. memilih strategi dan kaedah yang perlu diguna pakai 6. memastikan supaya tingkah laku negatif tidak berulang dan tingkah laku yang telah dipulih (positif) dikekalkan atau ditingkatkan Sebelum sesuatu tingkah laku dapat diurus. mengenal pasti masa pelaksanaan bagi tiap peringkat 5. dilaksana .hasil tugasan (out-come of a given task) . dibina.     b) perancangan yang rapi tentukan individu atau kumpulan teknik intervensi yang berkesan penilaian secara objektif Program Pengurusan Tingkah laku Program pengurusan tingkah laku merupakan dokumen bertulis yang telah dirancang. Antara langkah yang perlu dilakukan adalah. beberapa perkara perlu diambil perhatian terlebih dahulu.self-recording (merekod tingkah laku sendiri) Mengenal pasti tingkah laku yang perlu diubah suai (berdasarkan keutamaan) Mengkaji punca tingkah laku yang telah dikenal pasti Merancang program intervensi yang sesuai Langkah-langkah pembentukan program pengurusan tingkah laku. 1. memilih tingkah laku yang perlu diubah berdasarkan keutamaan 2.

ganjaran primer – makanan. i. minuman dll ii.menggunakan watak-watak (murid. prompting . Apakah punca/sebab tingkah laku itu berlaku? Bagaimana hendak mengurus tingkah laklu tersebut? Strategi Intervensi Strategi pengurusan tingkah laku yang dipilih hendaklah sesuai dengan mengambil kira faktorfaktor murid tersebut seperti fizikal. pembentukan (shaping) . dan jangka masa pelaksanaan yang tertentu. bintang dll 2. pujian dll iii. ganjaran sekunder – token. 5.tahanan kelas (lambat balik) .senyuman.mengasingkan peneguh daripada tingkah laku yang dipilih . fading (pelunturan) . ganjaran (reinforcers) Terdapat 3 jenis ganjaran iaitu. 2. gerak badan (gesture) dan fizikal. tahap keterukan.mengurangkan tingkah laku atau ganjaran secara perlahan-lahan 7. dendaan (punishment) . pengasingan (isolation) . 5. emosi. mental. ganjaran social. mainan.asingkan murid daripada aktiviti yang disukainya 4.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS 1. dan juga faktor pengaruh persekitaran. Strategi pengurusan tingkah laku melibatkan teknik-teknik berikut. 3.digunakan untuk mendapatkan rangsangan tertentu yang dipilih sebagai tanda atau klu kepada murid untuk melaksanakan tingkah laku yang dikehendaki secara lisan. 6. 1.guru ) yang disukai dan dihormati untuk diteladani oleh murid 8. c) Apakah jenis tingkah laku yang dapat diperhati? Tingkah laku yang mana satu harus diberi keutamaan? Bila tingkah laku itu berlaku? Kekerapan tingkah itu berlaku. ambil balik token/hak 3. kejelakan (satiation) .membiarkan murid melakukan tingkah laku itu hingga dia jemu melakukannya dan berhenti sendiri 31 . modeling .pemberian pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh murid yang menjurus kepada pementukan perlakuan yang dikehendaki. dendaan fizikal. kupon. 4. 6.

Latihan 3 32 . Murid dipertanggungjawabkan terhadap perkara atau aktiviti yang dipilih. penamatan/pelupusan (extinction) . fobia) 10.tindakan-tindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa gugup atau takut yang berlebihan ( takut bercakap di depan kelas. bimbingan dan kaunseling . bilik khas) .persetujuan di antara dua pihak atau lebih (guru dan murid) secara lisan atau bertulis. suspension) .memberhentikan atau menyekat murid murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan dengan tingkah laku baru yang positif 13.“Over Correction” adalah satu teknik kejelakan.menempatkan murid berasingan daripada kumpulan (penjuru bilik. Kontrak akan berjaya jika murid faham akan tingkah laku yang hendak diubah dan murid faham akan kesan yang akan berlaku. anxiety.pendekatan-pendekatan kaunseling untuk membimbjng murid menghadapi atau menangani masalah tingkah laku 11. pengasingan (time-out.menggunakan muzik atau seni untuk mententeramkan emosi. dan melepaskan perasaan yang tertekan 12. kontrak perjanjian (contigency contracting) . desensitization .mengeluarkan murid daripada aktiviti kumpulan 14.PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS . terapi muzik/seni . 9.

a) Modeling b) Pengasingan/’time-out’ c) Ganjaran d) Kontrak perjanjian Syabas dan Tahniah! Anda telah Berjaya menamatkan Tajuk 3 33 .PKU 3106 PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS Bincangkan secara kritis kekuatan dan kelemahan strategi intervensi tingkah laku berikut.