You are on page 1of 1

CAMIN DE VIZITARE TIP "B" 2,20 x 1,80m 7 buc.

ARMARE PLANSEU COTA PLATFORMA

ARMARE PERETI

10/20

1.60

30

1.20

15
7

1.60

30

2.20

2.20
50

L=2,15

30

30

A
30

cm

(2X2)12 20
=
hp
4 (2X2)12

L=2,35

1.80

30

10/20

3 10/20

12 2 x 10/20
L=2,75

1.20
1.80

30

11 2 x10/20

L=3,15

SECTIUNE B -B
20

21
6

L=3,55

L=2,50

10

9 10/20

10

21

7 10/20 L=3,95

C 8/10
C 20/25
PC 52

21
50

10
50
21
50

5 10/20

C8/10

30

L=1,75

1.60

50

10 10/20

30

21

30 1.40

L=1,75
10 10/20

21

50

L=2,50
9 10/20

30

50
9 10/20 L=2,50

10

21
L=1,75

1.20
30 1.40

30

C.P.

10 10/20

20

21
10 10/20 L=1,75

L=2,50

50

C.P.

10

50

SECTIUNE A-A

9 10/20

12 2 x10/20
L=2,75

30

50

10/20

50

L=1,75

L=1,95

L=3,15

50

11 2 x10/20

8 10/20

L=3,10

GRAD DE IMPERMEABILITATE P8
GRAD DE GELIVITATE G 100
RAPORT A/C 0.45

2,11
10/20 L=2,70

1,71
verificator/
Nume
expert

Semnatura

Cerinta

Investiti REABILITAREA SI DEZVOLTAREA RESURSELOR DE APA SI


Proiect nr:
REABILITAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE AL ALIMENTARII CU
S.C. THASIS PROIECT S.R.L. a:
1572.1
Etapa V: Sistem de alimenare cu apa in localitatea Berchezoaia

BAIA MARE

J24 /824 /2010

Nume:
Sef proiect ing. Habina O.
Proiectat ing.Moraru M.
Desenat
ing.Moraru M.

RO 27831745

Semnatura
:

comuna Remetea Chioarului, jud. Maramures

/13

Beneficiar: Consiliul Local REMETEA CHIOARULUI


Plansa nr.
Specialitatea: Alimentare cu apa
R-10
Scara: 1:50
CAMIN DE VIZITARE
Faza de pr.
Data:
TIP B
2013
PT