You are on page 1of 1

CAMINE DE VIZITARE TIP "C" 1,80 x 1,60m 1 buc.

ARMARE PERETI
11 10/20 L=2,70
50

SECTIUNE A-A si B - B

20

50

1.20

9 10/20 L=2,50

1.40

10 10/20 L=1,75

30

30

10 10/20 L=1,75

1.00

10

1,51

A
30

30

1,51
50

21

30
9 10/20 L=2,50

1,51

12 10/20 L=2,50

50

21

1.60

1.00
30

C8/10

50

50

10

1.80

5 10/20 L=3,35

11 10/20 L=2,70
21

1,71

21

ARMARE PLANSEU COTA PLATFORMA

50

12 10/20 L=2,50

30

50

1,51

C.P.

6 10/20

30

15
7

30

(2X2)12
4

10/20
3

1.20

30

C 8/10
C 20/25
PC 52

1.60

L=1,95
L=1,75

1,51

30

10/20
(2X2)12

cm

0
=2
p
h

1.00

L=1,55

L=1,95

10/20 L=1,75

10/20

L=1,75

verificator/
Nume
expert

Semnatura

Cerinta

GRAD DE IMPERMEABILITATE P8
GRAD DE GELIVITATE G 100
RAPORT A/C 0.45

Referat/expertiza nr./Data

Investiti REABILITAREA SI DEZVOLTAREA RESURSELOR DE APA SI


Proiect nr:
REABILITAREA SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE AL ALIMENTARII CU
APA POTABILA A COMUNEI REMETEA CHIOARULUI
S.C. THASIS PROIECT S.R.L. a:
1572.1
Etapa V: Sistem de alimenare cu apa in localitatea Berchezoaia

BAIA MARE

J24 /824 /2010

1.80

L=2,50

RO 27831745

Nume:
Semnatura
Sef proiect ing. Habina O.
:
Proiectat ing.Moraru M.
Desenat
ing.Moraru M.

comuna Remetea Chioarului, jud. Maramures

/13

Beneficiar: Consiliul Local REMETEA CHIOARULUI


Plansa nr.
Specialitatea: Alimentare cu apa
R-11
Scara: 1:25
CAMIN DE VIZITARE
Faza de pr.
Data:
TIP C
2013
PT