You are on page 1of 1

modelul de adeverinta

Antetul unitatii
Nr. inreg. .........../..................
ADEVERINTA
Prin prezenta se adevereste ca studenta/ul ………………………………………,
de la Specializarea ’’Piscicultura si acvacultura’’, Facultatea de Zootehnie, U.S.A.M.V.
din Bucuresti, a efectuat practica de specialitate in unitatea noastra, în perioadele
07.07.2014-01.08.2014.
Mentionam ca nu are nicio datorie de ordin financiar fata de unitatea noastra. Ii
eliberam prezenta pentru a-i servi la Colocviul de practica.
Data:.............................
Numele si semnatura sefului unitatii