Οκτώβριος 2015

Πε
1

Πα
2

Σα
3

Κυ
4

∆ε
5

Τρ
6

Τε
7

Πε
8

Πα
9

Σα
10

Κυ
11

∆ε
12

Τρ
13

Τε
14

Πε
15

Πα
16

Σα
17

Α' Όµιλος

Β' Όµιλος

Κυ
18

∆ε
19

Τρ
20

Τε
21

Πε
22

Πα
23

Σα
24

Κυ
25

∆ε
26

Τρ
27

Τε
28

Πε
29

Πα
30

Σα
31

Νοέµβριος 2015
Κυ
1

∆ε
2

Τρ
3

Τε
4

Πε
5

Πα
6

Σα Κυ
7
8

∆ε
9

Τρ
10

Τε
11

Πε
12

Τρ
1

Τε
2

Πε
3

Πα
4

Σα
5

Κυ
6

∆ε
7

Τε
9

Πε
10

Πα
11

Α' Όµιλος

Σα Κυ
12 13

Β' Όµιλος

Α' Όµιλος
Β' Όµιλος

Πα
13

Σα Κυ
14 15

∆ε
16

Τρ
17

Τε
18

Πε
19

Πα
20

Σα Κυ
21 22

∆ε
23

Τρ
24

Τε
25

Πε
26

Πα
27

Σα Κυ
28
29

∆ε
30

Σα
19

Κυ
20

∆ε
21

Τε
23

Πε
24

Πα
25

Σα
26

Κυ
27

∆ε
28

Τρ
29

Τε
30

Κυ
24
12η
13η

∆ε
25

Τρ
26

Τε
27

Πε
28

Πα
29

Σα Κυ
30
31
13η
14η

Σα Κυ
27
28
17η

∆ε
29

∆εκέµβριος 2015
Τρ
8

∆ε
14

Τρ
15

Τε
16

Πε
17

Πα
18

Τρ
22


10η

Β' Φάση Κυπ.

Πε
31

Ιανουάριος 2016
Πα
1

Σα
2

Α' Όµιλος
Β' Όµιλος
Β' Φάση Κυπ.

Κυ
3

∆ε
4

Τρ
5

Τε
6

Πε
7

Πα
8

Σα Κυ
9
10
10η
11η

∆ε
11

Τρ
12

Τε
13

Πε
14

Πα
15

Σα
16

Κυ
17
11η
12η

∆ε
18

Τρ
19

Τε
20

Πε
21

Πα
22

Σα
23

Φεβρουάριος 2016
∆ε
1

Τρ
2

Τε
3

Πε
4

Πα
5

Α' Όµιλος

Σα Κυ
6
7
14η

∆ε
8

Τρ
9

Τε
10

Πε
11

Πα
12

Σα Κυ
13 14
15η

15η

Β' Όµιλος
Γ' Φάση Κυπ.
Πανελλλήνιο
Νεανίδων

∆ε
15

Τρ
16

Τε
17

Πε
18

Πα
19

Σα Κυ
20
21
16η

16η

∆ε
22

Τρ
23

Τε
24

Πε
25

Πα
26

17η

18η


Ηµιτελικά Β' Φάσης

Μάρτιος 2016
Τρ
1

Τε
2

Πε
3

Πα
4

Α' Όµιλος
Β' Όµιλος
Β' Φάση
Κυπ. Γυν.
Πανελλήνιο
Νεανίδων
Εθν.Νεανίδων

Σα
5

Κυ
6

∆ε
7

Τρ
8

Τε
9

Πε
10

Πα
11

Σα
12

Κυ
13

∆ε
14

Τρ
15

Τε
16

Πε
17

Πα
18

Σα
19

Κυ
20

18η

19η

20η

∆ε
21

Τρ
22

Τε
23

Πε
24

Πα
25

Σα
26

Κυ
27

∆ε
28

Τρ
29

Τε
30

Final 4
Final 4
Προετοιµασία Εθνικής Οµάδας

Απρίλιος 2016
Πα
1

Σα
2

Κυ
3

∆ε
4

Τρ
5

Τε
6

Πε
7

Πα
8

Σα
9

Κυ
10

Α' Όµιλος

21η

22η

Β' Όµιλος
Β' Φάση

Εθνική Νεαν.

∆ε
11

Τρ
12

Τε
13

Πε
14

Πα
15

Σα
Κυ
16
17
Τουρνουά
(Β' Φάση)

∆ε
18

Τρ
19

Τε
20

Πε
21

Πα
22

Σα
23

Κυ
24

∆ε
25

Τρ
26

Τε
27

Τουρνουά
Ανόδου
(Γ' Φάση)

Προκρ.Ευρωπ
Αργία

Αγωνιστικές πρωτ/τος
Εθνικές Οµάδες

Κύπελλο Γυναικών

Πανελλήνιο Νεανίδων

Πε
28

Πα
29

Σα
30

Πε
31

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.