You are on page 1of 5

Metodologia de analiză strategică

1.
2.
3.

Conştientizarea nevoii de schimbare şi adaptare prin
management strategic la provocările mediului ambiant extern de
către managementul de nivel superior al societăţii comerciale;
Luarea deciziei de schimbare în organismul de management
participativ;
Formarea echipei de analiză strategică. Echipa va fi
multidisciplinară, mixtă, formată din specialişti din cadrul
societăţii comerciale şi din afara acesteia (firme specializate de
consultanţă, experţi din institute de cercetare în domeniu,
ministere de resort). Se vor stabili: componenţa echipei, durata
de activitate, obiectivele studiului, se va desemna un preşedinte
al echipei, se va crea structura de organizare şi funcţionare a
echipei, fişe de post pentru delimitarea clară a sarcinilor,
competenţelor şi responsabilităţilor fiecărui membru al echipei, se
vor stabili termene iniţiale, intermediare şi finale pentru fiecare
obiectiv propus în cadrul analizei.

Se va realiza utilizând metodologia specifică analizei diagnostic. o Diagnosticarea domeniului comercial (care cuprinde activităţile de aprovizionare. 5. . 6. Diagnosticul intern al organizaţiei 1.4. Documentarea preliminară. desfacere şi marketing). o Diagnosticarea funcţiunii financiar-contabile.1. Centralizarea. o Diagnosticarea domeniului resurse umane. analiza şi sinteza informaţiilor culese. Declanşarea activităţii de analiză strategică. în concordanţă cu domeniul care-i revine spre analiză. de către fiecare membru al echipei. 6. Toţi salariaţii întreprinderii şi managerii vor fi instruiţi pentru a colabora cu membrii echipei şi a le furniza toate informaţiile pe care aceştia le solicită. o Diagnosticarea activităţii de cercetare-dezvoltare. Diagnosticarea funcţiunilor organizaţiei (domeniilor de activitate): o Diagnosticarea domeniului tehnologic şi tehnic. În cadrul acestei etape se vor culege toate informaţiile care sunt necesare pentru analiza strategică.

Diagnosticarea exercitării funcţiei de coordonare. Diagnosticarea sistemului metodologic. Diagnosticarea exercitării funcţiei de control-evaluare. . Diagnosticarea exercitării funcţiei de organizare. Diagnosticarea sistemului informaţional. Diagnosticarea sistemului decizional. Diagnosticarea exercitării funcţiilor managementului: • • • • • Diagnosticarea exercitării funcţiei de previziune. Diagnosticarea exercitării funcţiei de antrenare.Diagnosticarea sistemului de management al organizaţiei: • • • • Diagnosticarea sistemului organizatoric.

competitorii. fie bazate pe actualizare. Analiza factorilor externi (economici. socio-culturali. Evaluarea întreprinderii (prin metode specifice. . politici. structurii concurenţei. fie mixte). poziţiei concurenţiale. organisme şi organizaţii internaţionale). stakeholderii. de management. Determinarea potenţialului de viabilitate economică şi managerială (apelând la metoda scorurilor. Analiza organizaţiilor externe (consumatorii. fie patrimoniale. contextului concurenţial). ecologici). guvernul. demografici. mass-media. B.• • • • • • • • Diagnosticarea culturii organizaţionale. mediului înconjurător. instituţiile financiare. furnizorii. metoda matricilor sau metoda criteriilor de evaluare a performanţelor). sindicatele. juridici. externe şi a mediului concurenţial (analiza cotei de piaţă. Diagnosticul extern care presupune: Analiza dinamicii pieţelor interne. tehnici şi tehnologici. pe baza concluziilor analizei diagnostic Reproiectarea sistemului de management al societăţii comerciale. Elaborarea strategiei generale a societăţii comerciale şi a strategiilor pe domenii prioritare.

• Identificarea forţelor care se opun schimbării. Control-reglarea procesului declanşat. Evaluarea rezultatelor.• Aprobarea strategiei generale. a strategiilor pe domenii şi reproiectării sistemului de management în Adunarea Generală a Acţionarilor. Declanşarea procesului de operaţionalizare a strategiei şi implementare a schimbărilor organizaţionale programate. • Diminuarea / eliminarea foreţelor care se opun schimbării. Consolidarea noilor valori şi comportamente care susţin schimbările efectuate. Pregătirea climatului organizaţional în vederea implementării strategiei şi schimbărilor programate. . Dizolvarea echipei de analiză strategică. care presupune: • Diseminarea informaţiilor.