You are on page 1of 4

Интернет технологије, план студија 2003

Година
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Датум
24-06-15
25-06-15
25-06-15
25-06-15
25-06-15
28-06-15
29-06-15
30-06-15
03-07-15
04-07-15
05-07-15
05-07-15
22-06-15
23-06-15
24-06-15
25-06-15
26-06-15
26-06-15
27-06-15
29-06-15
05-07-15
23-06-15
25-06-15
26-06-15
28-06-15
30-06-15
01-07-15
02-07-15
02-07-15
03-07-15
04-07-15
04-07-15

Време
16:00
14:00
14:00
14:00
16:00
13:00
13:00
13:00
12:00
9:00
9:00
13:00
13:00
13:00
14:00
18:00
16:00
18:00
9:00
15:00
12:00
9:00
18:00
16:00
9:00
13:00
9:00
11:00
18:00
14:00
11:00
11:00

Предмет
Математика 1
Енглески језик 1
Енглески језик виши
Енглески језик почетни 1
Дигитална обрада сигнала
Пословне комуникације
Примена рачунара
Интернет
Економија
Менаџмент
Енглески језик пословни
Оперативни системи
Мултимедијалне телекомуникације
ООП - Java
Рачунарске мреже
Мреже за приступ
Компресије
Протоколи и уређаји за рутирање
Мобилни интернет
Еколошки менаџмент
ООП - C++
Статистика
Маркетинг
Електронске поштанске услуге
Бизнис план
Web дизајн
Кориснички програми
Базе података
Управљање ризицима
Сигурност на интернету
Електромагнетска компатибилност
Електронско банкарство

PHP Web програмирање .Windows Практикум 2 Безбедност рачунарских мрежа Практикум 1 LAN протоколи WAN протоколи Менаџмент ООП .C# Електронско банкарство Администрирање система .Linux .SQL сервер Компресије Рачунарске мреже 2 ООП .ASP IP телефонија Интернет пословање Администрирање система Администрирање система .Java 1 Мрежни уређаји Рачунарске мреже 1 Мреже за приступ Базе података . план студија 2007 Година 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Датум 22-06-15 23-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 25-06-15 25-06-15 25-06-15 27-06-15 27-06-15 28-06-15 28-06-15 28-06-15 29-06-15 30-06-15 03-07-15 05-07-15 05-07-15 22-06-15 22-06-15 23-06-15 23-06-15 24-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 26-06-15 26-06-15 29-06-15 29-06-15 30-06-15 30-06-15 02-07-15 02-07-15 02-07-15 03-07-15 22-06-15 22-06-15 26-06-15 27-06-15 27-06-15 28-06-15 30-06-15 30-06-15 01-07-15 01-07-15 01-07-15 02-07-15 02-07-15 02-07-15 04-07-15 04-07-15 04-07-15 04-07-15 05-07-15 Време 13:00 11:00 11:00 16:00 14:00 14:00 16:00 16:00 11:00 11:00 9:00 9:00 13:00 13:00 13:00 12:00 13:00 13:00 13:00 15:00 9:00 13:00 14:00 14:00 18:00 14:00 16:00 18:00 13:00 15:00 13:00 13:00 11:00 13:00 18:00 14:00 9:00 13:00 18:00 9:00 13:00 9:00 15:00 18:00 11:00 11:00 13:00 9:00 9:00 18:00 9:00 9:00 9:00 11:00 9:00 Предмет Основи програмирања 1 Основи програмирања Основи програмирања 2 Математика 1 Енглески језик 1 Енглески језик почетни 1 Дигитална обрада сигнала Основи електротехнике и телекомуникација Енглески језик 2 Енглески језик почетни 2 Енглески језик 3 Енглески језик почетни 3 Пословне комуникације Примена рачунара Интернет Економија Архитектура рачунара Оперативни системи Мултимедијалне телекомуникације Мултимедијална продукција Статистика ООП .Интернет технологије.Java 2 Еколошки менаџмент Web дизајн Web програмирање Базе података TCP/IP Управљање ризицима Сигурност на Интернету Управљање квалитетом Управљање пројектима Рачунарске мреже Мобилне телекомуникације Web програмирање .

SQL сервер Енглески језик стручни ООП .C# Администрирање система .PHP Web програмирање .Java 2 Web програмирање Базе података TCP/IP Менаџмент Електронско банкарство Управљање пројектима Рачунарске мреже Мобилне телекомуникације Web програмирање .Windows Практикум 2 Безбедност рачунарских мрежа Практикум 1 LAN протоколи Сигурност на Интернету WAN протоколи ООП .ASP Еколошки менаџмент IP телефонија Интернет берзе Администрирање система .Linux . план студија 2009 Година 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Датум 22-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 25-06-15 25-06-15 26-06-15 27-06-15 27-06-15 28-06-15 29-06-15 30-06-15 03-07-15 05-07-15 05-07-15 22-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 28-06-15 29-06-15 30-06-15 02-07-15 02-07-15 04-07-15 04-07-15 22-06-15 26-06-15 27-06-15 27-06-15 28-06-15 29-06-15 30-06-15 30-06-15 01-07-15 01-07-15 02-07-15 02-07-15 02-07-15 03-07-15 04-07-15 04-07-15 05-07-15 Време 13:00 11:00 16:00 14:00 14:00 16:00 16:00 11:00 11:00 13:00 13:00 13:00 12:00 13:00 13:00 15:00 13:00 14:00 18:00 14:00 9:00 13:00 13:00 11:00 13:00 9:00 11:00 13:00 18:00 9:00 13:00 9:00 15:00 15:00 18:00 11:00 13:00 9:00 9:00 18:00 14:00 9:00 9:00 9:00 Предмет Основи програмирања 1 Основи програмирања 2 Математика 1 Енглески језик 1 Енглески језик почетни 1 Основи електротехнике и телекомуникација Компресије Енглески језик 2 Енглески језик почетни 2 Пословне комуникације Практикум из примене рачунара Web дизајн Економија Архитектура рачунара Оперативни системи Мултимедијална продукција ООП .Интернет технологије.Java 1 Мрежни уређаји Мреже за приступ Базе података .

C# 2 .SQL сервер Мултимедијална графика Web програмирање .Интернет технологије.ASP Администрирање база података Web програмирање .C# 1 ООП .Linux Управљање пројектима Linux Cloud Корпоративни VoIP Медицинска инструментација Мреже за приступ Рачунарске мреже Windows Cloud Технологије у медицинској информатици Web програмирање .Windows TCP/IP архитектура Сигурност на Интернету Компресије Менаџмент Електронско банкарство Администрирање система .PHP 2 Дозиметрија и заштита од зрачења Пројектовање рачунарских мрежа Безбедност рачунарских мрежа Практикум Сигурност на Интернету WAN протоколи ООП .PHP 1 Енглески језик стручни ООП . план студија 2012 Година 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Датум 22-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 27-06-15 28-06-15 29-06-15 30-06-15 02-07-15 03-07-15 05-07-15 22-06-15 23-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 26-06-15 27-06-15 28-06-15 29-06-15 29-06-15 30-06-15 01-07-15 02-07-15 03-07-15 04-07-15 04-07-15 04-07-15 05-07-15 22-06-15 23-06-15 24-06-15 24-06-15 25-06-15 26-06-15 27-06-15 27-06-15 28-06-15 29-06-15 30-06-15 30-06-15 01-07-15 02-07-15 02-07-15 03-07-15 04-07-15 04-07-15 05-07-15 Време 13:00 11:00 16:00 16:00 14:00 11:00 13:00 13:00 13:00 11:00 12:00 13:00 15:00 13:00 14:00 18:00 14:00 16:00 13:00 9:00 13:00 15:00 13:00 11:00 13:00 14:00 9:00 9:00 11:00 9:00 13:00 9:00 14:00 16:00 18:00 18:00 9:00 11:00 9:00 18:00 13:00 13:00 9:00 9:00 9:00 14:00 9:00 9:00 12:00 Предмет Основи програмирања 1 Основи програмирања 2 Математика 1 Основи електротехнике и телекомуникација Математика 2 Енглески језик Пословне комуникације Практикум из примене рачунара Web дизајн Базе података Економија Архитектура рачунара и оперативни системи Мултимедијалне анимације Основи ООП Мрежни уређаји Мреже за приступ Базе података .Java Еколошки менаџмент Web програмирање Администрирање система .