You are on page 1of 2

Phng nga

Nguy c pht Phu thut nng mi s line ti Bnh vin s 1 VN trin ALL c th c gim
bng cch trnh tip xc vi c t nht nh, bc x v ha cht.
Alternative Names
ALL; Bnh bch cu lymphoblastic cp tnh; Bnh bch cu lympho cp tnh; Bnh bch cu
cp tnh tr em; Ung th - Bnh bch cu cp tnh tr em (ALL); Bnh bch cu - tui
th cp tnh (ALL)
Ti liu tham kho
Jeha S, Pui CH. Biu hin lm sng v iu tr bnh bch cu lymphoblastic cp tnh tr
em. Trong: Hoffman R, Benz EJ Jr, Silberstein LE, et al, eds.. Huyt hc: Cc nguyn tc c
bn v thc tin.
Vin Ung th Quc gia: PDQ Adult Acute lymphoblastic iu tr bnh bch cu. Bethesda,
Md: Vin Ung th Quc gia. Ngy sa i ln cui 2014/02/21
Trng trong Vin Ung th Quc gia: PDQ Childhood Acute lymphoblastic iu tr bnh bch
cu. Bethesda, Md: Vin Ung th Quc gia. Ngy sa i ln cui 2013/12/03.
Trng trong Mng li ung th ton din quc gia. NCCN Hng dn thc hnh lm sng
trong Oncology: Acute lymphoblastic bch cu. Version 3,2013. Trng trong Cp nht ngy
2014/03/23
Cp nht bi: Yi-Bin Chen, MD, Chng trnh ghp Leukemia / Bone Marrow, Bnh vin a
khoa Massachusetts. Cng xem xt bi David Zieve, MD, MHA, Isla Ogilvie, Tin s, v cc
nhm bin tp ADAM.
Leo ni cp tnh l mt cn bnh c th nh hng n leo ni, i b ng di, trt tuyt,
hoc khch du lch nhng vng cao, thng l trn 8.000 feet (2.400 mt).
Nguyn nhn
Leo ni cp tnh gy ra bi p sut khng kh gim v nng oxy thp cao ln.
Cc nhanh hn bn leo ln mt tm cao, nhiu kh nng bn s nhn c leo ni cp tnh.
Bn c nguy Phu thut nng mi s line ti Bnh vin s 1 VN c cao hn i vi bnh tt
ni cp tnh nu:
Bn sng ti hoc gn mc nc bin v i du lch n mt cao cao
Bn c bnh trc
Cc triu chng
Cc triu chng ca bn cng s ph thuc vo tc ca bn ln cao v lm th no
cng bn y (huy) cho mnh. Cc triu chng t nh n e da tnh mng. H c th nh
hng n h thng thn kinh, phi, c bp, v tri tim.

Trong hu ht cc trng hp, cc triu chng u nh. Cc triu chng ca bnh nh ni


cp tnh n trung bnh c th bao gm:
Kh ng
Chng mt hoc chong vng
Bun nn hoc i ma
Mch nhanh (nhp tim)
Kh th khi gng sc
Cc triu chng c th xy ra vi bnh tt ni cp tnh trm trng hn bao gm:
Mu xanh cho da (chng xanh tm)
au tht ngc hoc tc nghn
Gim thc hoc rt t s tng tc x hi
Mu xm hoc mu da xanh xao
Khng th i theo mt ng thng, hoc i b tt c cc
Kh th khi ngh ngi
K thi v xt nghim
Bc s hoc y t s kim tra bn v lng nghe ngc ca bn vi mt ng nghe. iu ny c
th cho thy nhng m thanh gi l ran n (thu hoc) trong phi. Thu hoc c th l mt
du hiu ca cht lng trong phi.
Cc xt nghim c th c thc hin bao gm:
Cc xt nghim mu
Chn on sm l rt quan trng. Leo ni cp tnh d dng iu tr giai on sm.
Vic iu tr chnh cho Phu thut nng mi s line ti Bnh vin s 1 VN tt c cc hnh
thc leo ni l leo xung (xung) n mt cao thp hn l nhanh chng v an ton nht
c th. Bn khng nn tip tc leo nu bn pht trin cc triu chng.
Oxy b sung cn c a ra, nu c.
Nhng ngi c bnh tt ni nng c th cn phi c a vo bnh vin.