You are on page 1of 3

Katz VL.

Tn thng Cng Da Mt Ni Soi - Tim lai ve ep vn co ph khoa lnh tnh: m


h, m ao, c t cung, t cung, ng dn trng, bung trng. Trong: Lentz GM, Lobo RA,
Gershenson DM, Katz VL, eds. Ton din Gynecology
Meredith SM, Sanchez Ramos-L, Kaunitz AM. chnh xc chn on ca siu m qua ng
m ao chn on adenomyosis: tng quan h thng v phn tch meta. Am J Obstet
Gynecol
Cp nht ngy 2014/07/28
Cp nht bi: Cynthia D. White, MD, Fellow American College of Bc s sn khoa v ph
khoa, Health Cooperative Group, Bellevue, WA. Cng xem xt bi David Zieve, MD, MHA,
Isla Ogilvie, Tin s, v cc nhom bin tp ADAM.
Dnh l ban nhac ca cc m seo hinh thnh gia hai b mt bn trong c th v lm cho
chng dnh vo nhau.
Nguyn nhn
Khi c th di chuyn, m hoc c quan bn trong l binh thng thay i xung quanh
nhau. iu ny l do cc m co b mt trn trt. Vim (sng), phu thut, chn thng
hoc co th gy dnh hinh thnh v ngn chn phong tro ny. Tinh trang dnh co th xy
ra hu nh bt c ni no trong c th, bao gm:
Khp, chng han nh vai
Eyes
Bn trong bng hoc khung xng chu
Tinh trang dnh co th ln hn hay cht ch hn theo thi gian. Vn co th xy ra nu
dnh gy ra mt c quan hay mt phn c th:

Twist
Ko ra khi v tr
Khng th di chuyn binh thng
Cc nguy c hinh thnh dnh cao sau khi i cu hoc organ n ca phu thut. Phu thut
s dng mt ng ni soi l t co kh nng gy dnh hn phu thut m.

Cc nguyn nhn khc dnh trong bng hoc vng chu bao gm:

Vim rut tha , thng xuyn nht khi rut tha v m (v)
Ung th

Endometriosis
Nhim trng vng bng v xng chu
Xa tr
Dnh quanh khp co th xy ra:

Sau khi phu thut hoc chn thng


Vi mt s loai vim khp
Vi vic lam dng mt phn hoc dy chng
Cc triu chng
Tinh trang Cng Da Mt Bng Ch ly lai ln da tui th dnh trong khp, gn, dy chng
hoc lm cho no kho khn hn khp chuyn ng. H cng co th gy au.

Dnh vo bng (bng) co th gy ra mt s tc nghn ca rut . Cc triu chng bao gm:

Sng ph hoc sng bng ca ban


To bon
Bun nn v oi ma
Khng cn co kh nng vt qua kh
au bng o l nghim trng v crampy
Dnh trong khung chu co th gy au vng chu man tnh hoc di han.

K thi v xt nghim
Hu ht thi gian, s dnh khng th c nhin thy bng cch s dng x-quang hoc kim
tra hinh nh.

Hysterosalpingography co th gip chn on dnh bn trong t cung hoc ng dn trng.


X-quang bng, cc nghin cu tng phn barium, v CT scan co th gip chn on mt
s tc nghn ca rut do dnh.
Ni soi (mt cch nhin vo bn trong c th bng cch s dng mt ng linh hoat m co
mt my nh nh vo cui) co th gip chn on dnh:

Bung t cung co ve bn trong t cung


Phu thut ni soi co ve bn trong bng v xng chu
iu tr
Phu thut co th c thc hin tch dnh. iu ny co th cho php cc c quan ly
lai phong tro binh thng v lm gim cc triu chng. Tuy nhin, nguy c cho nhiu dnh
i ln vi ca phu thut hn.

Ty thuc vo v tr ca dnh, mt ro cn co th c t tai thi im phu thut gip


lm gim c hi ca dnh tr lai.

Outlook (Tin lng)


Kt qu l tt trong hu ht cc trng hp.

Cc bin chng co th xy ra
Tinh trang dnh co th gy ra cc ri loan khc nhau, ty thuc vo cc m b nh hng.

Trong mt, bm dnh ca mng mt vo ng knh co th dn n bnh tng nhn p .


Trong rut, dnh co th gy ra mt phn hoc ton tc rut .
Tinh trang dnh bn trong khoang t cung, c gi l hi chng Asherman , co th gy ra
mt ngi ph n co chu k kinh nguyt khng u v khng th co thai c.
Dnh vng chu co Thm M Tng Sinh Mn - b quyt thng hoa cm xc yu lin quan
n seo ca cc ng dn trng co th dn n v sinh v cc vn sinh sn.
Dnh bng v vng chu co th gy au mn tnh.
Khi n h vi Chuyn vin y t
Gi nh cung cp chm soc sc khe ca ban nu ban co:

au bng
Khng co kh nng vt qua kh
Bun nn v oi ma m khng mt i