You are on page 1of 4

Ipoteca si gajul in Noul Cod Civil. Ce se modifica?

Noul Cod Civil (NCC) a adus modificari substantiale cu privire la garantii reale si privilegii.
Avocatii de la Tuca Zbarcea & Asociatii iti spun care sunt noutatile cu privire la instituirea
ipotecii asupra unui bun, fie mobil sau imobil, ce aduce nou institutia "perfectarii ipotecii"
si ce fel de creante sunt considerate a fi privilegiate. De asemenea, ei iti vor explica si
care sunt noile reglementari referitoare la gaj sau dreptul de retentie
Noul Cod Civil reglementeaza urmatoarele tipuri de garantii reale si privilegii:
privilegiile speciale, ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara (inclusiv asupra conturilor si
asupra creantelor), gajul (sub forma unei garantii reale cu deposedare), precum si
dreptul de retentie (sub forma unei garantii reale imperfecte).
Remarcam, in primul rand, o modificare de ordin terminologic, garantia reala instituita
asupra bunurilor mobile fiind acum denumita „ipoteca mobiliara”, in timp ce notiunea
de „gaj” este folosita de noul Cod Civil pentru a defini doar garantiile mobiliare cu
deposedare (garantie reala care presupune remiterea materiala catre creditor a bunului
mobil ce face obiectul garantiei sau a titlului de valoare).
Sub aspect general, Noul Cod Civil instituie noi principii cu aplicabilitate generala,
precum principiul urmaririi cu prioritate a bunurilor ce fac parte dintr-o diviziune a
patrimoniului creditorului atunci cand creanta s-a nascut in legatura cu acea diviziune a
patrimoniului sau limitarea legala a raspunderii profesionistului in sensul in care
patrimoniul afectat unei profesii autorizate va putea fi urmarit numai de creditorii ale
caror creante s-au nascut in legatura cu profesia respectiva, acesti creditori neputand
urmari bunuri ale debitorului din afara respectivei diviziuni a patrimoniului.
In materia privilegiilor, Noul Cod Civil reglementeaza doar privilegiile speciale
asupra bunurilor mobile. Sunt considerate creante privilegiate: (i) creanta
vanzatorului neplatit al unui bun mobil vandut unei persoane fizice, cu exceptia cazului
in care bunul e dobandit pentru serviciul sau exploatarea unei intreprinderi;
si (ii) creanta celui care are un drept de retentie (e.g. depozitarul, mandatarul,
transportatorul, comisionarul). Asa cum vom detalia mai jos, alte tipuri de privilegii
reglementate anterior de Codul Civil 1864 (precum privilegiile speciale asupra unor
imobileâ) sunt reluate de noul Cod Civil sub forma unor ipoteci legale. Privilegiile
generale se stabilesc si se exercita conform Codului de procedura civila.
Ipoteca
In ceea ce priveste ipotecile, noul Cod Civil instituie o serie de prevederi comune
pentru ipoteca imobiliara si ipoteca mobiliara, completate insa cu dispozitii
speciale
pentru
fiecare
tip
de
ipoteca.
Noul Cod Civil dispune posibilitatea constituirii ipotecii asupra unei universalitati
de bunuri, inclusiv asupra unei universalitati de bunuri imobile (Art. 2350 alin. (1), Art.
2357). In cazul ipotecii conventionale insa, ipoteca asupra universalitatii de bunuri
mobile sau imobile, prezente sau viitoare, este permisa insa numai cu privire la bunurile
afectate activitatii unei intreprinderi (Art. 2368 NCC). Totusi, ipoteca constituita asupra

noul Cod Civil introduce o forma alternativa de publicitate si anume „controlul asupra contului”. acesta din urma poate dispune de sumele aflate in cont. conturile bancare trebuie individualizate in mod distinct. Pentru a fi posibila o astfel de operatiune. De asemenea. pactele de rascumparare) sunt asimilate ipotecilor de noul Cod Civil. suma pentru care este constituita ipoteca sa fie determinata in actul prin care s-a constituit ipoteca. clauzele care impun plata anticipata si imediata din cauza constituirii unei alte garantii asupra aceluiasi bun deja ipotecat. . sau (iii) cand creditorul ipotecar devine titularul contului.universalitatii de bunuri nu greveaza bunurile imobile decat din momentul inscrierii ipotecii in cartea funciara cu privire la fiecare dintre imobile.potrivit noii reglementari. Creditorul ipotecar dobandeste control asupra contului bancar ipotecat in oricare dintre urmatoarele situatii: (i)cand creditorul este chiar banca de cont. Formula “toate bunurile mobile prezente si viitoare” nu este considerata de noul Cod Civil ca fiind o descriere suficienta. banca de cont si creditorul ipotecar. este notiunea de „perfectare a ipotecii” cu efecte in materia ordinii de prioritate a ipotecilor mobiliare. nefiind obligatorie individualizarea bunului. respectiv obligatia garantata a luat nastere si constituitorul a dobandit drepturi asupra bunurilor ipotecate. in baza conventiei dintre constituitor. sub aspectul cerintelor de publicitate. In cazul contractului de ipoteca mobiliara. Contractele care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept pentru a asigura executarea unei obligatii (e. De mentionat este si faptul ca ipoteca creditorului care are control asupra contului este intotdeauna preferata ipotecii unui creditor care nu are control asupra respectivului cont bancar. descrierea bunului trebuie sa fie suficient de precisa. fiind prevazut ca astfel de acte de dispozitie sunt valabile chiar daca dobanditorul bunului ipotecat cunoaste interdictia contractuala cu privire la instrainarea bunului ipotecat. Clauzele care interzic actele de dispozitie a bunului ipotecat isi pierd eficacitatea.g. In vederea perfectarii ipotecilor mobiliare este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (i) ipoteca produce efecte in sensul indicat de art. In cazul unei universalitati de bunuri. Dispozitiile noului Cod Civil permit cesiunea ipotecii sau a rangului acesteia separat de creanta garantata. clauza de rezerva a proprietatii. se considera nescrise. (ii)contractul de ipoteca s-a incheiat. De asemenea. 2387 din noul Cod Civil. si (iii) formalitatile de publicitate s-au indeplinit. daca acesta poate fi identificat in mod rezonabil. Perfectarea ipotecii O noutate in materia ipotecilor mobiliare. In privinta ipotecilor constituite asupra conturilor bancare. (ii) cand. ordine de preferinta si executare. trebuie descrisa natura si continutul acesteia.

Ca o precizare. fara a fi necesara inregistrarea acestuia in Arhiva Electronica (inregistrarea este totusi recomandabila pentru a asigura rangul de prioritate in fata unor ipoteci mobiliare asupra aceluiati bun). ipotecile mobiliare perfectate sunt preferate celor care nu au fost perfectate. (iv) vanzatorul unui imobil pentru renta de intretinere etc. prin care se reiau privilegiile asupra imobilelor instituite de Codul Civil 1864. ipotecile mobiliare si ipotecile legale vin in concurs. pentru restul de pret. Regula generala pentru stabilirea ordinii de prioritate a ipotecilor si privilegiilor este bazata pe momentul inscrierii ipotecilor si privilegiilor. cum sunt spre exemplu urmatoarele: 1. respectiv remiterea bunului catre creditor sau prin pastrarea acestuia de catre creditor cu consimtamantul debitorului. in sensul in care ipotecile sau privilegiile inscrise anterior sunt preferate celor inscrise ulterior (si desigur.Semnalam ca element de noutate caracterul constitutiv al inscrierii ipotecii imobiliare in cartea funciara (aceasta dispozitie nefiind insa de imediata aplicare). in principal. (iii) creditorul care a asigurat finantarea achizitionarii unui imobil. ipotecile imobiliare. Detinerea trebuie sa fie publica si neechivoca. fapt ce asigura publicitatea gajului. daca promisiunea de a vinde nu este executata. In ceea ce priveste publicitatea. . Noul Cod Civil instituie unele ipoteci imobiliare legale. in cazul ipotecii asupra universalitatii de bunuri.. Dreptul de retentie primeste o reglementare expresa in noul Cod Civil. pentru avansul de pret. sunt preferate celor neinscrise). ipoteca trebuie inscrisa in cartea funciara a fiecarui imobil. fapt determinat. de modul sau de constituire. Astfel. gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociabile in forma materializata. 2. de a retine acel bun cat timp creditorul sau nu ii restituie cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut pentru acel bun sau prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat. executarea si stingerea gajului. ipoteca creditorului care are controlul unui cont este preferata altor ipoteci asupra acelui cont (conform Legii de punere in aplicare a noului Cod Civil aceasta prevedere nu este aplicabila in cazul garantiilor constituite anterior intrarii in vigoare a noului Cod Civil). Astfel de ipoteci legale sunt constituite in beneficiul anumitor persoane precum: (i) vanzatorul unui imobil. Gajul in Noul Cod Civil Gajul are o sfera restransa de aplicare in reglementarea noului Cod Civil. noul Cod Civil face trimitere la regulile aplicabile ipotecilor mobiliare. Ce exceptii exista? Noul Cod Civil instituie un numar de exceptii de la regula mai sus mentionata. (ii)promitentul achizitor. Noul Cod Civil cuprinde o serie de reguli privitoare la ordinea de prioritate pentru diverse situatii in care privilegiile. fiind definit ca dreptul celui obligat a remite sau restitui un bun.

preluarea bunului in vederea administrarii (posibila doar in cazul ipotecii asupra bunurilor unei intreprinderi). ipoteca (asupra recoltei) in favoarea finantatorului producerii recoltei. se face trimitere la prevederile Codului de Procedura Civila. medicamentelor sau hormonilor pentru respectivele animale). sistemul executarii ipotecilor mobiliare mentine principiile instituite de Titlul VI al Legii 99/1999 privind garantiile reale mobiliare (abrogat la data intrarii in vigoare a noului Cod Civil). preluarea bunului ipotecat in contul creantei. reglementand apoi in detaliu executarea ipotecii mobiliare. cu un numar de modificari si cateva concepte Principale metode de executare a ipotecilor mobiliare instituite de Noul Cod Civil sunt: 1. 2. 3.3. ipoteca in favoarea vanzatorului unui bun (pentru plata restului de pret). si 4. vanzarea bunului ipotecat. ipoteci mobiliare privilegiate sunt preferate unor ipoteci inscrise anterior (noul Cod Civil califica urmatoarele ipoteci mobiliare ca fiind privilegiate: ipoteca in favoarea creditorului care finanteaza cumpararea unui bun. ipoteca (asupra animalelor) in favoarea finantatorului hranei. Executarea ipotecilor Noul Cod Civil contine anumite dispozitii comune cu privire la executarea ipotecilor in general. . In general. In ce priveste executarea ipotecilor imobiliare. ipoteca imobiliara este preferata atunci cand intra in concurs cu o ipoteca mobiliara inscrisa in aceeasi zi.