You are on page 1of 4

Bi hc cn thit nu bn mun tr thnh nh u t thnh cng

J. Paul Getty ni: S giu c chnh l phn thng ca tr chi kim tin, v nu bn
chin thng, tin s l ca bn. V bn ang lm bm rng bn cn nh th no l
ngi chin thng?
1. Ham hc hi
Cc nh u t thnh cng thng hc hi khng ngng. H dnh nhiu thi gian
nghin cu hn cc nh u t bnh thng. H bit rng kin thc ca mnh s khng
bao gi l , v do vy lun gi u c thng thong c th hc bt k lc no. H
nng c sch, bo, tp ch v tham gia cc bui hi tho t hon thin chnh mnh.
2. Lun chun b k hoch rt lui
Cc nh u t thnh cng bit rng vic u t lun c hai mt. Tng lai l khng th
on c v v vy h lun chun b trc cho n. Nh u t bnh thng lun c gng
on kt qu u t. Nhng nh u t thng minh th lm iu ngc li, h chun b
cho c trng hp tt p nht v ti t nht.
l l do ti sao cc nh u t thnh cng lun kim c tin khi th trng i ln v
thm ch cn kim c nhiu hn khi th trng i xung. V vy, nu bn mun thnh
cng, hy chun b k hoch rt lui trc khi u t vo bt c th g.
3. Kin nhn
Cc nh u t ti ba rt kin nhn. Mt khi tnh ton v v u t no , h lun sn
sng ch i chc chn rng k hoch s thnh s thc. Warren Buffet ni: Ti
cha bao gi c nh kim tin t th trng chng khon. Ti ch mua v suy ngh rng
h s ng ca th trng ngay ngy mai v phi n 5 nm sau mi m li.
4. Kim sot cm xc tt
Cc nh u t thc th u bit rng th trng ln v xung ch yu do hai yu t tnh
cm l s s hi v lng tham. Cc nh u t bnh thng u t da vo cm gic.
Nhng nhng ngi thnh cng th lun bit cch kim sot tt cm xc ca mnh. H
khng cho php nhng li ni ca cc chuyn gia hay nh t vn ti chnh nh hng n
s la chn v phng php u t ca h.
Cc nh u t thnh cng thng c phn ng trung lp d h c hay mt. H khng
t b chin lc u t ca mnh ch v mt vi tht bi v cng khng qu t tin khi l

ngi chin thng. D th trng c nh th no, th h cng lun ngh c hi thng thua
l 50-50.
5. C chin lc u t r rng
Mi nh u t u phi pht trin mt chin lc u t r rng gn cht vi n. Mt
vi ngi thnh cng vi chin lc a dng ha danh mc u t. Cn mt s khc nh
Warren Buffet li ch thch u t tp trung vo mt s t c phiu. ng ni: a dng
ha l cch chng li vic mnh khng bit. Nhng n chng c my ngha i vi
nhng ngi bit r l h ang lm g.
J. Paul Getty - mt nh u t ti ba khc, cho rng: Hy mua khi tt c mi ngi u
ang bn v hy bn khi tt c mi ngi ang mua. y khng n thun ch l mt
khu hiu d nh, m n cn rt cn thit cho vic u t thnh cng.
6. Tp trung cao
Andrew Carnegie ni: Nhng ngi thnh cng l nhng ngi chn cho mnh mt con
ng v gn cht ly n.
Cc nh u t thnh cng thng ch tp trung vo mt phng tin u t. H ch u
t mt ln vo mt thi im. V d, Warren Buffet tp trung vo c phiu, Jim Rogers
thch cc hp ng tng lai v Donal Trump th a chung bt ng sn.
7. Bit tn dng cc xu th th trng
Mt c im khc ca cc nh u t thnh cng l h lun bit ly cc xu th th
trng lm li cho mnh. Mt nh u t bnh thng s hong lon khi th trng
bin ng, nhng mt nh u t chuyn nghip li rt nng lng ch n iu . n
gin v h c th kim tin t vic ny.
Warren Buffet ni: Hy coi nhng s bin ng ca th trng l bn ch ng coi l
th. Hy kim li t nhng hnh ng in r ch ng tham gia vo n.
8. Lun lun vng tin
Henry Ford ni: Khi mi th dng nh ang quay lng vi bn, th hy lun nh rng
my bay ct cnh c khi bay ngc chiu ch khng phi thun chiu gi.
V vy, hy lun trung thnh vi chin lc u t ca mnh k c khi bn c hay mt.
Cc nh u t bnh thng thiu s kin nh, v do vy h mi mi ch l nhng ngi
bnh thng m thi. H nhy ht chin lc n n chin lc kia v ch chm chm tm
kim cc b quyt mi.
9. Chp nhn ri ro
Warren Buffet ni: Ri ro ch n khi bn khng bit mnh ang lm g.
u t vn l mt s ri ro, nhng n s cng ri ro hn nu bn khng bit mnh
ang lm g. Vi cc nh u t chuyn nghip, c hi thng thua lun l 50 50. Nhng
s khc bit ln gia cc nh u t chuyn nghip v nh u t thng thng l nhng

ngi chuyn nghip lun u t vi s h tr ca c mt h thng qun tr ri ro mnh


m.
10. C k lut
Nh u t thnh cng rt h khc vi bn thn khi u t. Bn cnh cc nguyn tc u
t, h cng t t ra cho mnh nhng chun mc rt kht khe. H bit rng mnh s phi
tun theo rt nhiu nguyn tc c th kin tr vi chin lc u t ca mnh m khng
b dao ng bi li ni ca cc chuyn gia.
Warren Buffet ni: Hai nguyn tc u t ca ti l: Nguyn tc s mt khng bao gi
mt tin. Nguyn tc hai khng bao gi c qun nguyn tc mt.
11. Bit cch tn dng cc n by
im khc bit gia mt nh u t thnh cng v mt nh u t thng thng l u t
bng tin ca ngi khc. Dng tin ca ngi khc u t cng l mt dng n by.
Trong cun sch Cha giu - Cha ngho c cu: T quan trng nht trong u t l
dng tin, v t quan trng th hai l n by.
Nhng y khng phi l dng n by duy nht m cc nh u t c th tn dng.
cng c th l i ng chuyn gia ca bn, kinh nghim u t hay thng tin ni b m
bn c c.
J. Paul Getty ni: Nu bn n ngn hng 100 USD, l vn ca bn. Nhng nu
bn n ngn hng 100 triu USD, th li l vn ca ngn hng.
12. Nhanh chng rt kinh nghim t tht bi
Khi ni v kinh nghim, cc nh u t ch ni v nhng ln th nghim, tht bi, cc bi
hc v s thnh cng. Bn s khng th tr thnh mt nh u t ti ba nu cha tng
mc sai lm.
Nhng ngi thnh cng khng bao gi nn ch v tht bi bi h hiu rng l mt
giai on trong qu trnh tr thnh nh u t chuyn nghip. Nhng ngi bnh thng
coi vic mc li l t hi, nhng nhng ngi thnh cng li cho rng l c hi hc
c nhng iu mi m.
13. C mt i ng c vn chuyn nghip
Nu quan st cc nh u t thnh cng, bn s thy rng h lun c mt i ng c vn
chuyn nghip. Cc nh u t thng thng lun n c chin u trn th trng,
trong khi cc nh u t chuyn nghip lun c c mt hi ng hu thun.
H c c mt mng li bn b l nhng nh u t chuyn nghip. H chia s li
khuyn v cng nhau suy ngh. Vy nu bn cng mun thnh cng nh h, th hy bt
u tm kim bn b ca mnh ngay t by gi.
14. C mt nn tng ti chnh vng mnh

Ajaero Tony Martins ni: Tr thng minh kinh doanh khng h c to ra trong trng
hc, m bn nht c n trn ng. Trong trng hc, bn c dy lm th no
qun l tin ca ngi khc. V trn ng, bn c dy lm th no kim tin.
Do vy, bn ch thnh cng khi ng trn ng. Cc nh u t thnh cng thng c
mt nn tng ti chnh rt vng chc, v nn tng c hnh thnh trn ng. H
bi p cho ci nn tng bng cch tham gia cc bui hi tho, c sch bo, tp ch,
hc t ngi khc hay nghe bng. V sau h i ra ngoi t tm ly nhng kinh
nghim cho mnh.
15. Lun nhit tnh vi tr chi u t
Mt tc gi ni ting tng ni: Nu bn c nh tham gia mt tr chi, hy chn
cho mnh mt tr m bn c th chi sut cuc i v gn cht ly n.
Nu bn nhn vo nhng nh u t thng thng, h lun ngh n vic h ang kim
c bao nhiu tin. Nhng nhng nh u t thnh t khng vi hi lng vi nhng g
mnh c, m lun c gng t li nhun ti a.
Cn b quyt ring ca bn l g?