You are on page 1of 28

T.C.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI
(YDS)
(Sonbahar Dönemi)
1 EYLÜL 2013 PAZAR
RUSÇA TEMEL SORU KİTAPÇIĞI (TR)

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır
(2.5 saat).
3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

1.6. . sorularda. 1. 6. Празднование Нового года у древних народов обыкновенно совпадало ---.возрождения природы и в основном было приурочено к марту месяцу. 5.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA RUSÇA Bu testte 80 soru vardır. A) в начале B) с началом C) от начала D) к началу E) из начала DOĞRU CEVAP: B 3. . 4. 2. 1 Diğer sayfaya geçiniz. cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

полное страсти служение этому делу. 9. sorularda.16.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 10. . DOĞRU CEVAP: C 8. 2 Diğer sayfaya geçiniz. 13. 7. 7. . A) предание B) предательство C) преданность D) предатель E) преданно 11. cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. Главной чертой нашего поколения является ---своему делу. более того – поклонение своему делу. 12.

16. .2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 14. 3 Diğer sayfaya geçiniz. 15.

19.21.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 17. 21. 18. . . 4 Diğer sayfaya geçiniz. aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 17. sorularda. 20.

23. 24. aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 25.26. 22. . sorularda. 26. 5 Diğer sayfaya geçiniz. .2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 22.

36. A) ведь оба они заняты каким-то увлекательным делом 27. . B) как оба они заняты каким-то увлекательным делом C) если оба они заняты каким-то увлекательным делом D) что оба они заняты каким-то увлекательным делом E) чтобы оба они заняты каким-то увлекательным делом DOĞRU CEVAP: D 28. 32. 6 Diğer sayfaya geçiniz.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 30. ----. . sorularda. 27. 31. 29. verilen cümleyi uygun şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. И было такое впечатление.

37. 35. Türkçe cümleye anlamca en yakın Rusça cümleyi bulunuz. sorularda.42. 7 Diğer sayfaya geçiniz. . 33. 37.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 36. . verilen Rusça cümleye anlamca en yakın Türkçe cümleyi. 34.

2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 40. 38. . 8 Diğer sayfaya geçiniz. 39.

закрыB на минутку глаза и представиB себе Париж в 1800-х годах. канализационной системы и хороших дорог. канализационной системой и хорошими дорогами. будет трудно себе представить широкие тротурары. город невозможно бы было вообразить без широких тротуаров. DOĞRU CEVAP: D 9 Diğer sayfaya geçiniz. B) Если мы сейчас на минуту закроем глаза и посмотрим на Париж 1800-х годов. канализационные системы и хорошие дороги.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 42. D) Сейчас на минутку закроем глаза и постараемся представить себе Париж в 1800-х годах. канализационной системы и хороших дорог. если мы на минутку закроем глаза. kanalizasyon sisteminin ve iyi yolların bulunmadığı 1800’lü yılların Paris’ini hayal etmeye çalışalım. C) Невозможно представить себе Париж 1800-х годов без широких тротуаров. когда в городе ещё не было широких тротуаров. 41. E) Даже. Şimdi gözlerimizi bir anlığına kapatalım ve kentte henüz geniş kaldırımların. канализационной системы и хороших дорог. A) Давайте на минутку закроем глаза и увидим Париж в 1800-х годах с его широкими тротуарами. .

46. 44.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 43. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 43. 10 Diğer sayfaya geçiniz. . .

. 46. 11 Diğer sayfaya geçiniz.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 45.

. 48. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. . 47.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 47.50. 12 Diğer sayfaya geçiniz.

13 Diğer sayfaya geçiniz.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 49. 50. .

.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 51. . 51. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.54. 14 Diğer sayfaya geçiniz. 52.

54.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 53. 15 Diğer sayfaya geçiniz. .

. 56. . 55.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 55. 16 Diğer sayfaya geçiniz. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.58.

. 17 Diğer sayfaya geçiniz.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 57. 58.

2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 59. . 59. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. 60. 18 Diğer sayfaya geçiniz.62. .

62. 19 Diğer sayfaya geçiniz.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 61. .

63. 20 Diğer sayfaya geçiniz. 64. karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz. . 65.67. . sorularda.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 63.

когда узнал. C) Я был очень удивлён. а несознательные люди. А о чём он? Олег:  ---Иван:  Правительства всех стран должны принять срочные меры по охране окружающей среды и ратифицировать новые законы в области экологии. . A) Если бы не усилия экологических организаций. ещё не успел. что окружающую среду в основном загрязняют не предприятия. но и во всём мире. чем занимается Министерство экологии. ситуация в этой области была бы ещё хуже. B) Я думал ты знаешь. издаваемом Министерством экологии? 67. напечатанный в журнале. что Министерство экологии существует не во всех странах. Иван:  Нет. Олег:  Ты читал последний доклад.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 66. DOĞRU CEVAP: D 21 Diğer sayfaya geçiniz. D) В нём очень подробно описаны всё ухудшающиеся экологические условия не только у нас. E) Всегда считали.

71. 70. . sorularda. verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi bulunuz. 68. 69. 22 Diğer sayfaya geçiniz.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 68. .

. демократии. C) Хорошее настроение людей в разных странах тесно связано с их доходами. . развития системы социальной защиты. 72. демократии и системы социальной защиты. boş bırakılan yere. parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz. приподнимая тем самым их настроение духа. демократией и уровнем социального обеспечения. демократией и системой социальной защиты. Приподнятое настроение духа людей в тех или иных странах напрямую зависит от уровня доходов. DOĞRU CEVAP: C 23 Diğer sayfaya geçiniz. что приподнятое настроение духа людей зависит не только от уровня их доходв. B) Приподнятое настроение духа граждан отдельных стран косвенно определяется уровнем доходов государства. A) Система социальной защиты несёт ответственность за обеспечение демократии и хороших доходов людям тех или иных стран. но и от демократии и развитой системы социального обеспечения. sorularda.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 71. E) Правительства стран уверены в том. 72.75. D) Приподнятое настроение духа людей тех или иных стран не всегда зависит от доходов.

A) Каждое утро мама уезжала на работу. что мне всегда было что рассказать. но парочка верных найдётся.80. 74. ---. что могу жить отдельно от родителей. DOĞRU CEVAP: B 24 Diğer sayfaya geçiniz. E) В Москве у меня мало друзей. наверное потому.В 10 лет я освоил Москву полностью и чувствовал себя совершенно комфортно в огромном городе. то понял. cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz. а завтраком меня кормила соседка. sorularda. 76. потом мы переехали в Москву.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 73. D) Когда я был в интернате. В школе я был очень общительным и у меня было много друзей. . Я быстро приобретал детский авторитет. B) Поэтому в Москве я довольно быстро адаптировался. 75. 76. C) Я никогда не отличался самостоятельностью. . Сначала я ходил в школу в Одессе.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.2013-YDS Sonbahar / RUSÇA 77. (V) Например. для расчёта больничных Фонд соцстраха сможет оперативно получить данные о рабочем стаже из Пенсионного фонда. 78. 80. (III) Уже с 1 октября этого года активно начнёт работать система электронного межведомственного взаимодействия. не гоняя граждан за справками. . (II) Документы работодатель обязан выдавать гражданам по первому требованию. (IV) Государственные инстанции сами будут предоставлять друг другу необходимую информацию. 25 TEST BİTTİ. (I) Чиновники рисуют очередную картину прекрасного будущего. A) I B) II C) III D) IV E) V DOĞRU CEVAP: B 79.

müsvedde kâğıdı. açıölçer. görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. tekrar sınava alınmayacaktır. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. silgi. her ne sebeple olursa olsun. ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. Sınav salonundan ayrılmadan önce. 4. kopya veren. silgi vb. Yiyecek. 8. sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın. yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. 9. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. 10. Bu süreler dışında. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım. 5. fotoğrafının çekilmesi. broş vb. toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde. bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.Ş. soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur. görevlilere soru sormak yasaktır. . Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. Sayfaların eksik olup olmadığını. cep bilgisayarı.” kutucuğunu işaretleyiniz. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. küpe. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Sınav sırasında kopya çeken. cetvel vb. sözlük işlevi olan elektronik aygıt. 13. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. kitap. takı. Bu testlerin her hakkı saklıdır. hesap makinesi. saat vb. 7. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. pergel. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan ayrılan aday. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. içecek vb. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem. 3. herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir. kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. kalemtıraş. kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla. Çağrı cihazı. kurallara uygun biçimde yapılmadığını. fotoğraf makinesi vb. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak. kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının. araçlarla.Ankara . Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. 11. her şeyden önce. sözlük. Sınava kalem. silah ve benzeri teçhizatla. testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi. defter. 12. bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresince görevlilerle konuşmak. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Baskı: METEKSAN A. Sınavınızın geçerli sayılması. Hangi amaçla olursa olsun. araçla ve kulaklık. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 6. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Bu alanları doldurunuz. 14. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. telsiz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. 2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. çekmeye kalkışan. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. hesap cetveli. Sınav sırasında. herhangi bir yolla çoğaltılması.