You are on page 1of 1

kierunek: BUDOWNICTWO - I stopień

Rok akad. 2014/2015

ROK III

PLAN ZAJĘĆ
P
O
N
I
E
D
Z

W
T
O
R
E
K

Ś
R
O
D
A

C
Z
W
A
R
T
E
K
P
I
Ą
T
E
K

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

8.00 - 9.30
9.45 - 11.15
11.45 - 13.15
13.30 - 15.00
15.10 - 16.40
16.50 - 18.20
18.30 - 20.00
20.10 - 21.40
8.00 - 9.30
9.45 - 11.15
11.45 - 13.15
13.30 - 15.00
15.10 - 16.40
16.50 - 18.20
18.30 - 20.00
20.10 - 21.40
8.00 - 9.30
9.45 - 11.15
11.45 - 13.15
13.30 - 15.00
15.10 - 16.40
16.50 - 18.20
18.30 - 20.00
20.10 - 21.40
8.00 - 9.30
9.45 - 11.15
11.45 - 13.15
13.30 - 15.00
15.10 - 16.40
16.50 - 18.20
18.30 - 20.00
20.10 - 21.40
8.00 - 9.30
9.45 - 11.15
11.45 - 13.15
13.30 - 15.00
15.10 - 16.40
16.50 - 18.20
18.30 - 20.00
20.10 - 21.40

semestr 6 letni

www.bis.put.poznan.pl
1

2

3

MOSTY I BUD. P. (c) 11
WS

4

KON.MET.
(p)18 KW

WS
MBP(p)11

WS
MBP(p)11

KON.MET.
(p)18 KW

BiUD
(p)237 JF

D R O G I
dr inż. M.Pawłowski

(w)
KWP(lab)3 WS

DK(p)237 MN

DK(p)201

DK(p)237 MN

WS KWP(lab)3

EP

MK (lab)102
WK

122

KSz

WS
KWP(lab)3

D R O G I K O L E J O W E
dr inż. M. Pawłowski

CW 1

KON.MET.

DK(p)237

(p)18

MN

KC

CW-1
MN KWP(lab)3
DK(p)237 WS

RP DROGI KOLEJOWE (c) 202
DROGI KOLEJOWE (c) 202 RP
DK(p)237

KWP(lab)424CM

EP
DK(p)237

EP

K O N S T R U K C J E
dr. inż. J. Ścigałło
KWP(lab)424CM

8

MP
DK(p)201

(w)

K O L E J O W E

BiUD
(p)K4 JSW

122
BiUD

EP
DK(p)237

BP(p)30
BG

(p)K4 JSW

MK (lab)102
KSz

BiUD
(p)K4 JSW

KWP(lab)424CM
KSz
KSz
KWP(lab)424CM

KSz MK (lab)102 WK
102(lab)MK BP(p)30
BG

MK (lab)102
KSz

BP(p)30

KSz
KWP(lab)424CM

BiUD
(p)K4 MB

DK(p)201 MN

BP(p)30

BP(p)30

MN

BG

BG

DK(p)201

KSz
102(lab)MK

B U D O W A I U T R Z Y M A N I E D R Ó G
dr inż. J.Wilanowicz, dr inż. A. Pożarycki

BG

(w)

WK 102(lab)MK

N
MBP(p)11

N

K O N S T R U K C J E B E T O N O W E
(w)
dr. inż. J. Ścigałło
121

BG
BP(lab)30

EP DROGI KOLEJOWE (c) 340
DROGI KOLEJOWE (c) 340 EP

KON.MET.
(p)18 KRz

KWP(lab)424CM
KSz

N
MBP(p)11

MOSTY I BUD. P. (c) 11

WS MOSTY I BUD. P. (c) 11
KWP(lab)424CM N

WS

B E T O N O W E

KSz DK(p)237
KWP(lab)424CM EP

WK
102(lab)MK

BiUD
(p)K4 JSW

DK(p)201
MP

EP
DK(p)201

(w)

7

RP
DROGI KOLEJOWE (c) 202

D R Ó G

RP DROGI KOLEJOWE (c) 202
DROGI KOLEJOWE (c) 202 RP

KON.MET.
(p)18 KRz

6

KON.MET.
(p)105CM ŁP

B U D O W A I U T R Z Y M A N I E
dr inż. J.Wilanowicz, dr inż. A. Pożarycki

(w)

5
DROGI KOLEJOWE (c) 202
RP

BiUD
(p)237 JF

BUDOWA I UTRZ.DR.(c)215

BUDOWA I UTRZ.DR.(c)238

JW

PG

CW 1

PG MK (lab)102
BUDOWA I UTRZ.DR.(c)238 WK

WK
102(lab)MK

KZ
MBP(p)11

(w)
(w)
KON.BET.

KON.BET.

(p)316 MD

(p)316 TG-M

M E T O D Y
123

M O S T Y I B U D O W L E P O D Z I E M N E
dr inż. I Jankowiak
K O N S T R U K C J E M E T A L O W E
dr hab. inż. M. Szumigała
MK (lab)102

WK
102(lab)MK

WK

KON.BET.

WK
MK(lab)424CM

N
MBP(p)105CM

KON.BET.
(p)343 AU

KON.BET.
(p)125 AU

N
MBP(p)401CM

M O S T Y

BiUD

I

KON.BET.
(p)103 MD

M E T O D Y
KZ

BP(c)215
BG
MOSTY I BUD. P. (c) 11
KZ

KZ
MBP(p)11

BP(p)108H

TO
BP(p)108H

TO

BiUD
(p)K4 MBar
BP(p)108H
TO

TO
BP(p)108H

BiUD
(p)K4 MBar
BUDOWA I UTRZ.DR.(c)202
MBar

B U D O W L A N E

KZ DK(p)201
MBP(p)11 MN
BUDOW. PRZEM.(c)215
BG

KON.MET.
(p)30 MCh
LA
MBP(p)11
MBP (c) 11
LA
BP(p)108H
TO

MN MOSTY I BUD. P. (c) 11
DK(p)201

KON.MET.

MOSTY I BUD. P. (c) 11

LA

MCh

TO
BP(p)108H

BP(p)108H

LA
MBP(p)11

BiUD
KWP(lab)3
WS

KON.BET.
(p)12 MB
BUDOWA I UTRZ.DR.(c)215
JF

JF
BUDOWA I UTRZ.DR.(c)215

(w)

B U D O W N I C T W O P R Z E M Y S Ł O W E
dr inż. T.Oleszkiewicz
BUDOW. PRZEM.(c)215

BUDOW. PRZEM.(c)215 TO 1 poł.Sem.
Seminarium przeddypl. 2 poł sem.

TO

(p)18

KON.BET.
(p)104CM MB

KON.MET.
(p)18 AL.

KON.MET.
(p)18 AL.

KON.BET.
(p)12 MB

KON.MET.
(p)18 ŁP
N
MBP(p)237

ŁP

BiUD
(p)237 JSW

WS
KWP(lab)3

TO
BP(p)108H

KON.MET.

BP(p)108H

(p)18

TO

RS

122
BiUD
(p)K4 MB

KON.MET.
(p)215 RS

122
B U D O W L A N E (w) mgr. inż. P. Łukaszewski

BiUD
(p)201 MB

BUDOW. PRZEM.(c)215
TO

(w)

TO BUDOWA I UTRZ.DR.(c)202
BUDOW. PRZEM.(c)215

B U D O W N I C T W O P R Z E M Y S Ł O W E
dr inż. T.Oleszkiewicz

122
KON.MET.
(p)12 RS

122

TO
BUDOW. PRZEM.(c)215

Seminarium przeddyplomowe
KON.BET.
(p)104CM MB

KON.BET.
(p)30 PF

BG
BUDOW. PRZEM.(c)215

KON.MET.

TO
BP(p)108H

P R A W O
(p)201 MB

122

123
K O M P U T E R O W E (w) dr. inż.W.Kąkol

N
MBP(p)237

(w) mgr. inż. P. Łukaszewski
WS
KWP(lab)3

KON.BET.
(p)316 JB

K O N S T R U K C J E M E T A L O W E
dr. inż. R. Studziński

(w)

MBar
BUDOWA I UTRZ.DR.(c)202

KON.BET.
(p)103 TG-M

BiUD
(p)K4 JSW

KON.MET.
(p)103CM KC
TO

LA KWP(lab)3
MBP(p)11 WS

N

KON.BET.
(p)316 JB

BiUD
(p)K4 JSW

LA
MBP(p)11
(p)30

WK
MK(lab)424CM

B U D O W L E P O D Z I E M N E
dr inż. I Jankowiak

(w)

(p)K4 JSW

MK(lab)424CM
WK

(w) dr. inż.W.Kąkol

K O M P U T E R O W E
MOSTY I BUD. P. (c) 11

P R A W O
122

KON.BET.
(p)103 TG-M

MK(lab)424CM
WK

122
KZ
MBP(p)11

(p)12 AU

KON.BET.
(p)103 JŚ

122

Seminarium przeddyplomowe

JF