You are on page 1of 20

A nevelési tanácsadás

szakszolgálati tevékenységi
területre kifejlesztett protokoll
konzultáció
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által
megvalósításában a TÁMOP-3.4.2.B. "Sajátos nevelési igényű
gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)" c. kiemelt
projekt keretében

A pedagógiai szakszolgálati szakmai protokollok
kidolgozása és bevezetése jogos és sürgető
szakmai igénnyé vált.
Ezt indokolja:
– a szakszolgálati rendszer átszervezése,
– a szakszolgálati tevékenységek bővítése,
– az intézményhálózat központilag szabályozott,
kiépítése.

A pedagógiai szakszolgálati rendszer
figyelembe véve  „Protokoll-piramis”:
– A pedagógiai szakszolgálati alapprotokoll
– A pedagógiai szakszolgálati szakterületi protokoll
– Pedagógiai szakszolgálati specifikus protokollok

egységes

sajátosságait

a szakmai és szakmaközi kapcsolatokat. az önképzés.tartalmazza a nevelési tanácsadás feladatait. . annak szerkezetét és a jogszabályokat követve . figyelembe véve a nevelési tanácsadás „Bemenet – Folyamat –Kimenet” típusú modelljét. .a pedagógiai szakszolgálati alapprotokoll elvei alapján készült el. célcsoportját. az ellátás személyi és tárgyi feltételeit. képzés folyamatosságának elvét.A nevelési tanácsadás. tevékenységeit. az intézményi adminisztrációt.a minőségi szakszolgálati munka követelményeit.a feladatellátás általános folyamatmodelljét. mint pedagógiai szakszolgálati szakterületi protokoll . .

életkori ciklusa. ami a 0-23 éves korúak körét jelenti. § (3) bekezdésének g) pontja  Az életkor-specifikus célcsoport-meghatározáson túl szükséges a problémaközpontú célcsoport. a kliens azon sajátossága.A nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenység célcsoportjai  alapvető szempontként kell érvényesülnie a kliensek igényeire épülő célcsoport-meghatározásnak  A célcsoport meghatározásának szempontjai a kliens életkori szakasza.  nemzeti köznevelésről szóló 2011. a kliens családi. törvény 46. intézményi és tágabb környezete. évi CXC.  a születéstől a tankötelezettség végéig. az állapot leírásában az állapot súlyossága és jellemzői.meghatározás is . ami a beavatkozást szükségessé teszi.

 A célcsoport problémaközpontú meghatározásánál szükségesnek tartjuk hangsúlyozni. amikor szakmai szempontból az ellátást nem a gyermek. illetve az őket oktató pedagógusok. családjaik. hogy az ellátásra való jogosultságot nem csak a gyermek állapota. . hanem a nevelői környezet pszichológiai jellemzői is megalapozhatják.  Vannak olyan esetek.A nevelési tanácsadás szakszolgálati tevékenység célcsoportjai folyt. hanem a szülő állapota teszi indokolttá. azok csoportjai. szüleik. életévét betöltött serdülő. A velük eltöltött óra az adott szakember kontaktóráiba számít bele. Mindezek alapján a nevelési tanácsadás célcsoportjai a következők: a gyermek/tanuló. a 16.

Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért . Az állapotfelmérés és a beavatkozási tevékenységek rendszeres értékelése. Szakmai feladatok. beavatkozás tervezése. szaktudományos és gyakorlati tudás 2. fejlesztés. tanácsadás. mediáció. gondozás. tanácsadás. önreflexiók 3. Kommunikáció. képzés) 6. A tanulás támogatása 4. fejlesztés. konzultáció) 5. Foglalkozás. konzultáció. szakmai együttműködés és önállóság 8. önreflexió 7. terápia. terápia. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás. konfliktuskezelés.A nevelési tanácsadási tevékenységre vonatkozó általános kompetenciaterületek és indikátorok 1. elemzése. Csoportos beavatkozás (tréning.

– területspecifikusak (pl.Pszichológusi kompetenciák Bartram és Roe nyomán elsődleges és másodlagos kompetenciákat különíthetünk el: Az elsődleges pszichológus kompetenciák: – pszichológiai szakmai tudásra és gyakorlatra vonatkoznak. . klinikai szakpszichológia. iskolapszichológia) A nevelési tanácsadás tekintetében a klinikai szakpszichológia területére vonatkoztatott kompetenciákat vehetjük alapul.

munkahelyi helyzet felmérése . anamnézissel . megfigyelés klinikai környezetben 4) A csoport felmérése: .Csoportos interjú.Elvárt kompetenciák: pályakezdő klinikusoktól és gyakorlott szakemberektől Célmeghatározás: 1)Szükségletanalízis: .Interjúzás. iskolai.Célok kitűzése és a kritériumok meghatározása Felmérés: 3) Az egyén felmérése: .A kliens szükségleteinek tisztázása és elemzése 2) Célkitűzés: . tesztelés.Cél felajánlása a kliensnek és annak megvitatása . csoportmegfigyelés 5) Az szervezet felmérése: .Adatgyűjtés felvételi interjúval. 6)A helyzet felmérése A családi.A klinikai szakpszichológia területén nem releváns.

Hasznosság.) Szolgáltatás vagy termék értékelése: .) Szolgáltatás vagy termék meghatározása és követelményanalízis: .) Szolgáltatás vagy termék tervezése: .) Szolgáltatás vagy termék tesztelése: . Fejlesztés 7. oktatás és prevenció.Terápiás és tanácsadó programok. klienselégedettség. felhasználó-barátság és költségek vizsgálata . a reliabilitás és a validitás vizsgálata 10.A megfelelőség. terapeuta kiképzése.A fent említett termékek tervezése és adaptációja.Elvárt kompetenciák: pályakezdő klinikusoktól és gyakorlott szakemberektől folyt. 8. 9.

pszichodráma 13. bevezetése .Terápiás rendszerek stb. viselkedésmódosítás.) Direkt szituációorientált intervenció: . pszichoterápia. képzés szülőnek. 12.Új eszközök.) Direkt személyorientált intervenció: .Kezelési terv kidolgozása.) Szolgáltatás vagy termék alkalmazása: . játékterápia. közösségi szervezetnek 15.Elvárt kompetenciák: pályakezdő klinikusoktól és gyakorlott szakemberektől folyt.Egyéni tanácsadás. eljárások bevezetése . módszerek.) Indirekt intervenció: .A klinikai környezet módosítása 14. személyzetnek. Intervenció 11) Intervenció tervezése: . hipnózis. partnernek.Tanácsadás.

Az egészség és a „jól-lét” kritériumainak mérése 18)Értékelés elemzése: . terápia értékelése 17)Mérés –értékelés: .A felmérésekről.A tanácsadás. tervezett termékekről. intervenciókról és értékelésekről szóló jelentések . Értékelés 16)Értékelés –tervezés: .Szóbeli visszajelzés az egyéni kliensnek 20) Jelentés készítése: .Elvárt kompetenciák: pályakezdő klinikusoktól és gyakorlott szakemberektől folyt.Az intervenció hatékonyságának mérése Információ 19) Visszajelzés adása: .

. .ügyfélmenedzsment (kliensekkel való kapcsolat kialakítása.Pszichológusi kompetenciák A másodlagos pszichológus kompetenciák olyan készségek. melyek lehetővé teszik.marketing és értékesítés.szakmai stratégia (a helyzetnek és a saját kompetenciáknak megfelelő probléma . .szakmai kapcsolatok (kialakítása és fenntartása).kutatás és fejlesztés (új termékek és szolgáltatások előállítása).folyamatos szakmai fejlődés. .minőségbiztosítás. A szakszolgálatok valamennyi tevékenységi területén szükséges a teamben való együttműködés képessége! . fenntartása.praxismenedzsment (a szolgáltatás fejlesztése). . igényeik feltérképezése). Ezek Bartram és Roe szerint a következők: .megoldási mód kiválasztása). . . hogy a pszichológiai szolgáltatás eljusson annak igénybe vevőjéhez.

A nevelési tanácsadási tevékenység szakszolgálati ellátásának általános folyamatmodellje  nevelési tanácsadási tevékenységnek egy dinamikus. a beavatkozás és a kimenet folyamatait algoritmizálták. nyílt rendszernek kell lennie  fontos a SZAKMAI SZABADSÁG biztosítása is Az állandó folyamatok meghatározása során a bemenet. Beavatkozás kontroll . Szűrés. visszajelzésekre épülő. 4. 5. Ennek fő lépései: 1. Állapotmegismerés. önkorrekcióra képes. Beavatkozás.Észlelés/Referálás. 2. 3.

.

A prevenciós munkában a pedagógiai szakszolgálat valamennyi szakembere részt vehet. de általában kiemelt szerep jut benne a nevelési tanácsadási tevékenységet végző pszichológus. gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus munkatársaknak A prevencióhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek: •Tájékoztató. ismeretterjesztő előadások tartása szülőknek/ pedagógusoknak/ védőnőknek. médiaszereplés •Nyílt napok tartása . gyerekorvosoknak •Szülőcsoport vezetése •Pedagóguscsoport vezetése •Mentálhigiénés kultúra fejlesztése •Ismeretterjesztő cikkek publikálása.A nevelési tanácsadási tevékenységről készült folyamatábra részletei 0. szakasz: Prevenció -elsődleges.másodlagos prevenció .

Az első találkozás formái: • • • • Problémafeltáró beszélgetés Tájékozódó beszélgetés Pszichoterápiás első interjú Konzultáció. tanácsadás . szakasz: Az első találkozás    A bejelentkezés módjai szülő/oktatási-nevelési intézmény/szakértői bizottsági vizsgálat után 16 év fölöttiek helyzete további szakmai mérlegelést igényel A nevelési tanácsadás csak szülői együttműködéssel végezhető .A nevelési tanácsadási tevékenységről készült folyamatábra részletei 1.

életévüket betöltött gyermekek körében végzi. Igény szerint sor kerülhet még rá esetleg nagycsoport év elején. beiskolázás előtt vagy első osztály első félévében •Szülő előzetes hozzájárulásával •Helyi eljárásrend szerint! 3. egyéni és környezeti tényezők -Team-munka .A nevelési tanácsadási tevékenységről készült folyamatábra részletei 2. veszélyeztető és támogató tényezők. szakasz: Állapotmegismerés -Komplexitás: diszfunkciók mellett erősségek.Szakasz: Szűrés •szűrést a pedagógiai szakszolgálat a szakszolgálati rendelet nyomán leggyakrabban az óvodai nevelésben részesülő 4.

Keretek.A nevelési tanácsadási tevékenységről készült folyamatábra részletei 4. A találkozást mind a szülő. szakasz: Beavatkozás -Szülővel egyeztetett keretek között hajtható végre A beavatkozáshoz kapcsolódó szakmai tevékenységek: . a beavatkozás folyamata során előre megbeszélt rendszeresség alapján. szerződés •Ha a beavatkozás alanya a gyermek. pedagógussal -Ki a kliens? -Koordinátori szerep . konzultációra. -Kapcsolat a szülővel. vagy alkalomszerűen szükség lehet a szülővel való találkozásra. mind a szakember kezdeményezheti.

hogy a szakember. szakasz: Kontroll •A kontroll olyan vizsgálat vagy konzultáció. pedagógusokkal -partnerintézményekkel . a további ellátás szükségességéről Kommunikáció fontossága: -szülőkkel.A nevelési tanácsadási tevékenységről készült folyamatábra részletei 5. amelyre a beavatkozás adott szakaszának lezárulása után kerülhet sor •Sokféle lehet •célja. s gyakran a család visszajelzéseket kapjon a beavatkozás eredményességéről.

Köszönöm a figyelmet! .