You are on page 1of 2

Ni b tr loa v i dy trong cc qun bar v sn khu ln cch no cho ph hp ?

Cc thit b m thanh lp t c nh nh: hi trng v qun bar... thng s c nhiu


nt ring ca n, khc 100% so vi cc b dn m thanh dng cho s kin v show. V
th lp t, b tr v lin kt loa cho cc b dn m thanh ny cng cn phi c xem
xt chi tit em li hiu qu thanh m tt.
Yu cu v cc dn thanh m c nh, sp xp phc v cho nhu cu ging dy, pht thanh
v thng bo... thi im ny l rt nhiu phong ph. V b m thanh kiu ny nhm
cung ng c nhu cu ca ch u t h thng, bn nn phi m bo vic b tr v lp
t, kt ni, chn la s lng loa cho ph hp... cho dn m thanh c nh. Vit Mi
audio s tp hp li cc kin thc lin quan n vn ny chia s cho cc bn chi
audio ang lm trong lnh vc ny.
* Cch sp xp loa trong b am thanh dam cuoi c nh
_ i vi cc b loa ch pht ting ni:
Nu nh b dn loa hi trng, phng hc ca bn ch dng to truyn thng, ting
ni bo, thng tin... thng qua li ni th vic dng cc dng loa in th s l 1 vn
chn l tng cho dn thanh m ca bn. u vit ca cc loi loa in th ny l tn
hiu hu nh khng b suy hao khi truyn tm xa cng ging nh khng b tc ng
nhiu bi cht lng dy loa cng sut. Rt thch hp cho nhiu h thng m thanh ti :
nh my.. vi khong cch gia amply v loa ln n c trm mt. 1 mo cho mi ngi
nhn bit gia loa in th v loa din dung l cc dng loa in th thng s c du
hiu "T" sau tn model loa.
_ i vi loi dn loa c pht nhc nn, i khi dng trnh din vn ngh:
Trong cc b loa ny, nu khng gian khng qu ln v bn c yu cu s dng loa to
nhc th nhiu dng loa thng chuyn nghip cho hi trng vn l s la chn tt, vi
ng cp thanh m ni ln pht nhc u em li cht lng n nh.
_ 1 vi lu :
+ Khong cch gia cc loa: Khong cch gia 2 loa cch xa s gip bn tit kim c
kinh ph, dng t loa, mc d vy nu khng cn thn s c nhng a im khng nghe
c m thanh. Cn khong cch gia hai loa gn s l bn phi tng s lng loa, v
tng mc u t, nhng chc chn c gi tr m thanh cho c khng gian. Hy ty
chnh vic ny da trn m thanh ca tng loi loa c th v mc kinh ph cho h thng
m thanh.

+ Kh nng bao ph ca loa: Vi cng thc tnh c sn, ph thuc vo mc sc mnh,


nhy ca tng loi loa c th m cc bn s tnh c mc to m thanh loa to ra trong
tng ch c th ca khng gian :hi trng v qun bar. Do th bn s o c loi loa
mnh dng s ph c m thanh trong tm din tch bao nhiu mt vung. V d c
nhiu dng loa c th chc chn cht lng m thanh trong din tch 10m x 10m, nhng
cng c loi ch c th hot ng tt c trong din tch 5m x 5m m thi.

+ Dy dn thng dng trong cc h thng m thanh ny: Cc loi dy loa hay dng
trong cc lnh vc m thanh ny hay phi c tit din dy t chun (t 1.5mm tr ln)
c th chc chn c hiu qu truyn tn hiu. c bit lp v bc dy cng cn ch
, bi cc h thng m thanh ny thng s t dy m tng, nu c trc trc g c dinh
lieu n dy ni xy ra s rt kh khc phc. Cc dng dy bc bng nha PVC hin nay
cc ph bin, & cng l mt s chn la tt m bn nn xem qua.
Xem thm loa jbl srx 728: http://vietmoiaudio.com/san-pham/loa-sub-hoi-truong-jbl-728s