You are on page 1of 1

Please

,

Fill in the Form in Clear

TTqr aiq-fr

I ffiqr

gfr {irr

E',t{

Characters:

rFRrrT

r{ erflr

r.

u01oo1o
u010011

I

u0q001?
E-moil : iro23@ird.gov.np

fq15q

sq6q

srd F{rtrq

silatso <rsrs furn
ql<ln(6 {wdil fiqfdq
elr.{I.iur. Frffdg,t

@iltfrM_wrurut)
Toxpoyer Nome:

Block Numher:

arqard

E{ t.,

qrs,

Word Number:
El'6t
E|;IT

ffi:

i.'

*f,'

Dote of Birth:

Areo:

Fqlher's Nome:

VDC/Municipolity:

qffi

qffi7aryqqffi51,

;s'q,

Grond Fother's Nome:

District:

agqad an'

Fffcflt,

Citizenship lssuing Office:

Zone:

{rlrf{rff qrt

d

$ffiffi:

ttfirq:

lssuing Plqce:

lncome Source:

qrt rrt 616'

3{|.rl.6f

Citizenship No:

Professionol Certificole No.:

qsfi66

t{nq(

;i.:

Irr11u1 Q=t

{.,

thtd'

Emoil Address:

{td

Ti.t'

exlril,

Phone Number:

et{ i.'
ffiftftf:

*e'-

g11?ff{ffr zfplEffi:

I' q1-qffi qfdffi ( emt
Q'

"Erfid

rbtd ? gf(

ftH 6{ Er} f{6rs6r drFr, ailgFr+ { {rqti iqa Flqfur+r FnFr t"