You are on page 1of 2

1.

Urmatorul cod sursa :
class ClasaMea{
public static void main(String argumente[]) {} }
produce:
a. o clasa numita “ClasaMea”
2. Care dintre variabilele de mai jos:
I. String a=”Nume”;
II. int _numar=700;
III. Point Punct=new Point(); IV. Point $punct=new Point(); V. double 2numar=5;
VI. double _3numar;
sunt definite corect:
c. toate, exceptand numarul V
3. Analizand urmatorul cod sursa:
Point pt1,pt2;
pt1=new Point(100,100);
pt2=pt1; pt1.x=200; pt1.y=200;
System.out.print (pt1.x+”, “+pt1.y+” *** “); System.out.println (pt2.x+”, “+pt2.y);
putem spune ca acesta va afisa:
a. 200 , 200 *** 200 , 200 pt1 si pt2 refera acelasi obiect
4. Despre linia de cod de mai jos:
int[] temp=new int[99];
se poate spune:
a. creaza un tablou de numere intregi , tablou cu toate pozitiile sale initializate automat cu 0
5. Analizand urmatorul cod sursa :
class MembruFamilie {
static String numeFamilie=”Gheorghe”;
String prenume;
int varsta; }
se poate spune:
d. variabila “numeFamilie” este o variabila de clasa
variabilele de clasa se definesc prin inserarea cuv cheie static inaintea numelui
variabilei
6. Liniile de cod de mai jos:
String[] vorbitor=new String[10];
vorbitor[10] =”Text introdus”;
au ca efect:
d. producerea unei erori datorita adresarii “vorbitor[10]” numerotarea pozitiilor de la 0-9
7. Despre cele doua instructiuni de mai jos care folosesc o variabila de tip String numita “numeleMeu”:
numeleMeu +=” Jr.”;
numeleMeu=numeleMeu + “ Jr.”;
se poate spune ca:
a. sunt corecte si echivalente
8. O variabila globala este:
a. inexistenta in Java, rolul ei poate fi preluat de alte tipuri de variabile
9. O variabila de instanta care stocheaza un obiect va fi initializata automat in Java:
d. cu null
10. Urmatorul cod sursa:
String[] tablou=new String[3]; for(int i=0;i<tablou.length;i++) System.out.println(tablou[i]); produce:
b. afisarea pe trei linii a cuvantului “null”
pt ca nu i s-au dat valori s-a initializat cu null pt fiecare rand
11.Suprascrierea metodelor inseamna:
c.
Crearea unei definitii diferite pentru o metoda care a mai fost definita in superclasa
12.Crearea unui obiect se poate face cu ajutorul instructiunii ,,new’’
d.
Da apoi trebuie realizat un apel explicit al constructorului clasei
13.Despre metodele constructor se paote afrima ca:
d.
Au totdeauna acealsi nume cu clasa si pot fi supraincarcate
14.Applet-urile pot fi rulate:
b.
Cu ajutorul unui browser
15.Un program java poate actiona:
b.
Ca aplicatie independenta sau ca applet, depinzand de context
16.In cazul unu applet clasele acestuia trebuie sa fie declarate publice:
d.
doar clasa principala a applet-ului
17. Introducerea unui applet intr`o pagina web se face:
a.
cu ajutorul unui tag HTML
18. Pentru preluarea argumentelor intr-un applet se utilizeaza o instructiune:
c.
getParameter()
19. Crearea stilului unei linii ce urmeaza sa fie desenate poate fi reaizata cu ajutorul unui obiect:
d.
Basic Stroke
20. Metoda "draw String" este folosita pentru a afisa siruri:
c.
In JAVA standard si in JAVA2D
21. Folosirea fisierelor grafice in JAVA se face cu ajutorul clasei:
a.
image
22. Incarcarea unui fisier audrio intr`un obiect Java se face cu metoda:
c.
get AudioClip(), dar doar in cadrul unui applet
23. Linia de cod "TextField(argument)" creaza un camp de text:
a.
cu latimea specificata ca argument sau direct completat cu argumentul, in functie de tipul acestuia

61. se utilizeaza instructiunea “code” sau “codebase” 46. are ca efect urmatoarele valori ale variabilelor: d. Liniile de cod de mai jos : String[] vorbitor=new String[10] . afiseaza patru linii de text 32. Acelasi obiect? true 30. arcul incepe la valoarea de 5 50.z. Point Spunct=new Point(). z=x++.out. Pentru a putea controla un fisier audio un JAVA folosim : b.8)” realizeaza: este desenarea unui dreptunghi rotunjit cu o latime de 43 de pixeli --. o valoare booleana 27. Metoda de tratare a evenimentelor "mouseDown" returneaza: a.24. elementul “Runnable”este: a. Avand urmatoarele instructiuni: String str1 str2 str1="Test de egalitate intre siruri" str2="Test de egalitate intre siruri" System out println("acelasi obiect?"+(str1=str2)).150.applet. pentru spatiul pe orizontala si respectiv verticala 56. Pentru a verifica spatiul liber lasat in jurul unui panou se foloseste : a.” realizeaza: a. Vorbitor[10]= “Text introdus”. pozitia prin care mouse-ul a patruns pe suprafata 59. se foloseste automat administratorul de dispunere FlowLayout 55. producerea unei erori datorita adresarii “vorbitor[10]” 57. Instructiunea « ecarn.10. Constrangerile sunt folosite pentru managementul administratolului de dispunere: a. int y)”. double_3numar. GridBagLayout 26. Un applet JAVA trebuie sa contina o metoda “main” apelata la lansarea aplicatiei : a. au intotdeauna acelasi nume cu al clasei si nu returneaza nimic 34. in cazul aparitiei unui eveniment se testeaza existenta unei metode specifice evenimentului respectiv si aceasta este apelata daca exista. In cazul suprascrierii metodei generice de tratare a evenimentelor este adevarat: d. X= 22 Y=21 Z=21 29. Despre metodele constructor de poate afirma : c. Pentru a furniza argumente unui applet se foloseste : d. y=++x.out. o latime de 315 pixeli si o inaltime de 150 pixeli.print(“4 – ai cazut”).aici nu este nici o varianta corecta 49.-190). super 45. setState() 58. III. astfel se apeleaza metoda generica de tratare a evenimentelor 60. V. Instructiunea “ecran. switch(nota) { case 10: System. Care dintre variabilele de mai jos: I. String a=”Nume”.Applet implements Runnable”. afisarea pe trei linii a cuvantului "null" 31.Penru a apela metoda originala in cadrul metodei de suprascriere folosim cuvantul d.drawRoundArc(20.println(“Bine”). setStroke() ..println(tablou[i]). un obiect “AudioClip” 52.prinln(“Foarte bine”).43. este o metoda a clasei Graphics si ajuta la desenarea liniilor 47. Pentru aplicarea unui anumit stil al liniilor ce urmeaza a fi desenate in JAVA se foloseste o intructiune : a. ce va avisa programul din care acestea fac parte: d. In linia de cod “public class CeasDigital extends java. au ca efect: d. Urmatorul program: Class Clasa Mea { public static void main(String args[]) { int nota=10. int_numar=700. Metodele cu acelasi nume se diferentiaza intre ele prin: c. case 8: System. Point Punct=new Point(). int x. variabilele x si y se refera la : c. handleEvent() 28. crearea de metode cu diferite semnaturi si definitii insa cu acelasi nume 53.out. case 5: System.y. exceptand numarul V 48. nu poseda o metoda “main” 54. Administratorul de dispunere BorderLayout realizeaza: b. Urmatorul cod sursa: String[] tablou=new String[3] for (m i=o. produce: d.24. o interfata 51. Codul sursa de mai jos: int x. IV. numarul argumentelor pe care le preiau si tipul argumentelor 33.5. Metodele de tratare a evenomentelor sunt apelate implicit de metoda generica: c.315. x=20. impartirea containerului in cinci zone distincte 25. II. getlpadx() si getlpady(). In cazul in care nu se specifica explicit un administrator de dispunere a componentelor unei interfete: a. sunt definite correct: c. Despre metoda “drawLine()” se poate afirma: b.length. toate.out.25. un arc oval cu coordonatele 20 si 25. double 2numar=5’ VI. Pentru a modifica starea unei casete de validare in JAVA folosim metoda : d. Supraincarcarea metodelor inseamna : a. }}}realizeza: b.i++) System.i<tablou. In cadrul liniei de cod “public boolean mouseEnter(Event evt.drawRoundRect(182.