You are on page 1of 4

Medi natural. Cicle superior.

La funci de nutrici

Full de preguntes
1.

Per qu necessita lsser hum el aliments?

2.

Qu sn els nutrients?

3.

Enumera sis tipus de nutrients.

4.

Relaciona cada nutrient amb les seves funcions.

5.

Quins aliments hauria de menjar si volgus obtenir energia i no emmagatzemar-la?

6.

Quins aliments hauria dingerir si volgus obtenir material per crixer i reposar parts del cos
fetes malb?

7.

Quins aliments em cruspiria per tenir energia de reserva?

8.

Quins aliments menjaria si vull obtenir vitamines i minerals?

9.

Quins aliments hi ha a la base, al mig i dalt de tot de la pirmide alimentria?

10. Defineix la digesti.

11. Quins rgans conformen laparell digestiu?

12. Quina s la funci de les glndules digestives?

eplion.blogspot.com

Medi natural. Cicle superior. La funci de nutrici

13. Anomena les glndules digestives.

14. Digues on hi ha digesti mecnica.

15. Qu fa la digesti mecnica i la qumica?

16. Com sanomena el pas de laliment a travs de la faringe?


17. Qu s la faringe?

18. Quina llargria t lintest prim? I el gros?

19. Quins sucs saboquen a lintest prim?

20. Quant de temps poden ser els aliments a dins de lestmac?

21. Digues les parts de laparell respiratori.

22. Per qu necessitem respirar?

23. Qu hi ha a dins dels pulmons?

24. Qu succeeix a dins dels alvols pulmonars?

25. Com sanomena lentrada de laire a linterior dels pulmons? I la seva expulsi? I quins msculs
hi intervenen?

eplion.blogspot.com

Medi natural. Cicle superior. La funci de nutrici

Full de respostes
a)

Els hidrats de carboni proporcionen energia; les protenes reparen el cos i el fan crixer, tot i
que tamb poden servir per donar energia al cos en casos extrems; els greixos aporten el doble
denergia, que resta emmagatzemada; les vitamines i elements minerals regulen el bon
funcionament del cos; i laigua dissol i transporta les substncies corporals.

b) Per exemple, cereals, llegums, pa, pasta, verdures i fruites.

c)

Aliments rics en protenes com la carn, el peix, la llet, el formatge, el iogurt, els cereals i els
llegums.

d) Per obtenir lenergia necessria per viure, per crixer i reposar parts del cos que es fan malb i
per adquirir substncies que regulen el nostre cos.

e)

Inspiraci i expiraci, respectivament. El diafragma i els msculs intercostals.

f)

Fruita i verdures, en especial crues, i tamb llet (pel calci).

g)

s el procs a travs del qual el nostre organisme tritura i transforma els aliments en nutrients,
i poder-los usar aix per crixer, reparar teixits i obtenir energia.

h) Sencarreguen de fabricar els sucs digestius i abocar-los a dintre dels rgans per fer la digesti
qumica.

i)

El fetge, el pncrees, les glndules salivals i les glndules microscpiques distribudes pel tub
digestiu.

j)

Hi ha digesti mecnica sobretot amb la masticaci de la boca i amb els moviments peristltics
de lestmac.

k)

Fossa nasal, boca, faringe, laringe, trquea, bronquis i pulmons.

l)

Hidrats de carboni, protenes, greixos o lpids, aigua, vitamines i elements minerals.

eplion.blogspot.com

Medi natural. Cicle superior. La funci de nutrici

m) s on la sang, a travs dels capillars que envolten els alvols, agafa loxigen i expulsa el dixid
de carboni.
n) Degluci.

o) s el lloc on laparell digestiu i el respiratori es creuen. Una lmina guia els aliments cap a
lesfag, en lloc de cap a la laringe i els pulmons, amb tot de vegades laliment pot desviar-se
pel tub equivocat i aleshores estosseguem per reconduir el boc daliment perdut.

p) Uns set metres el prim i uns dos metres el gros.

q) La bilis, del fetge, i els sucs pancretics provinents del pncrees.

r)

Unes dues hores, durant les quals els aliments es transformen en pasta grcies als moviments
peristltics i als sucs cids que vessa el mateix rgan a travs de les seves parets.

s)

Per poder completar la digesti. De laire, el cos extreu oxigen que lusar per cremar nutrients
i obtenir energia.

t)

Els nutrients sn les substncies que componen els aliments i que el cos usa per viure.

u) Els bronquis secundaris, els bronquols i els alvols pulmonars.

v)

La boca, la faringe, lesfag, lestmac, lintest prim i el gros i lanus.

w) A la base de la pirmide, hi ha aigua, cereals i llegums. Pel mig,fruites, verdures, peix, carn i
lctics. I dalt de tot, olis, mantegues i sucres.

x)

A la digesti mecnica sesmicolen i pasten els aliments, i a la qumica, grcies als sucs
digestius, els aliments es converteixen en substncies molt ms simples aptes per passar al
torrent sanguini i ser aprofitades per les cllules en forma de nutrients.

y)

Productes de pastisseria, oli, mantega, nata, llet no desnatada...

eplion.blogspot.com