You are on page 1of 2

LỜI CẢM ƠN



Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn trương ĐH
Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, khoa công
nghệ hóa học đa tạo điều kiện, giúp đỡ em học
tâ âp.
Bên cạnh đó, em cũng gửi lời cảm ơn đến thầy
PHẠM VĂN TẤT giáo viên khoa công nghệ
hóa học, giảng dạy em bộ môn hóa học hữu cơ,
người đa dạy dỗ và truyền đạt cho em những kiến
thức bổ ích, quý báu và tận tình hướng dẫn em
trong suốt thời gian học tập.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

........................................................................................................................................ ngày … tháng…....................................................................... ....................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................NHẬN XÉT CHUNG (Của giảng viên hướng dẫn) .................................................................................................................. ............. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... TP HCM................... .............năm 2012 (Ký tên) ................................................................................................................ ......................................... ........................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................... .... ..................................................................................................................................................................................................... .....