You are on page 1of 6

DESCRIPCIÓ PERSONES DEL COLE

.

DESCRIPCIÓ ANIMALS .

.

DESCRIPCIÓ OBJECTES .