You are on page 1of 2

CURS

GRAELLA AVALUACIÓ
GRUP
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ÀREA

GRUP

ÀREA

CRITERIS AVALUACIÓ
Comportament 20%
Treball, esforç 20%

Quadern, organització, presentació 2

NOM I COGNOMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VALUACIÓ Examens 40% presentació 20% 40% .