You are on page 1of 8

REZOLUCIJA

Šta je rezolucija?
Pod rezolucijom se podrazumeva reprodukcija na filmu što većeg broja finih linija
na jednom filmu. Što su kristali manji to je rezolucija veća.
-

Fotografija se sadrži od tri osnovna atributa : veličina fajla (datoteke),
fizičke dimenzije slike ( dimenzije u štampi ) i rezolucije.

-

REZOLUCIJA je broj piksela (pixel), koji su ustvari obojene tačke na
monitoru.

-

Izražena u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim
linijama monitora. Npr, monitor slike dimenzija 1600 x 1200 prikazuje u1600
redova po 1200 tačaka u svakom redu.

-

Raspon rezolucije današnjih monitora kreće se od 640 x 480, pa do 2560 x
2048 (što je ukupno 5.242.880 tačaka na ekranu monitora).

-

Jedinice za opisivanje kvaliteta slike su:
1) PPI (pikseli po inču – pixels per inch)
2) DPI (tačke po inču – dots per point) – kod Macintosh-ovog ekrana slika je
rezolucije 72 DPI, dok je kod Windows PC slika na ekranu rezolucije 96 DPI
3) LPI (linije po inču – lines per point) – koristi se kod polutonskih (halftone)
štampača za štampanje novina i magazina
4) SPI (uzorci po inču – sampels per inch) – koristi se isključivo
skenera

kod

- Piksel (pixel) je skraćenica za “picture element” (elemenat slike).
- Osnovni faktori piksela su:
- Vrednost od broja 0 (crna) do broja 255( bela)
- Njegova veličina zavisi isključivo od upotrebe fotografije i može biti u
jednom cm ( ili inču ), tj. 10 pixel/inch, 72 pixel/inch, 150 pixel/inch, 180
pixel/inch, 300 pixel/inch
- Piksel je osnovni gradivni element slike
Kod klasičnog fotografskog filma (analogne fotografije) REZOLUCIJA se izražava:
brojem linija koje se mogu razaznati na dužni milimetar filma

GOOD – dobra. crnobele slike za fotoslogove. slajdovi. Legenda: BEST – najbolja. Za stock fotografije je najbolje stavljati 300 dpi.U digitalnoj tehnici: . TOO SMALL – suviše mala. TINY – uska. pripreme za offset štampu stavlja 300 dpi (dots per inch) -slike u boji na laserskom stampaču. publikacijama. Ovde postoji jedna razlika u terminologiji.Uobičajeno je da se pri: -color štampi. Ako je monitor podešen na 1024x768 onda će slika te veličine biti postavljena na 72 ppi preko celog ekrana.Papirni dokumenti: broj tačkica od kojih je sastavljena slika na kvadratni inč (Dot per inch .DPI) . Slikarska rezolucija na monitoru se prikazuje u pikselima po inchu (ppi) a u štampanoj .Ekran i digitalne fotografije: broj piksela (sitnih kvadratića od kojih je sastavljena slika) po horizontali x broj piksela po vertikali u obliku 1600 x 1200. letke ide 180 dpi -za fotografije na WEB-u i tome slično ide 72 dpi PREPORUKE ZA REZOLUCIJU NAMONITORIMA Veličina u pikselima (a ne u inčima) određuje koliko će velika slika biti na ekranu. . TERRIBLE – užasna Sve ovo nisu čvrsta pravila već samo smernica za dalje. slike u boji na mlaznom štampaču.

boje itd. šumove.55 cm. Rezolucija digitalne fotografije Rezolucija digitalne fotografije zavisi od nekoliko različitih faktora: 1.45 cm (1 inch = 2. Rezolucija senzora (što veće to bolje) 3. Veličina koja je u pikselima potrebna za dobre rezultate u štampi uz najmanje opterećenje memorije. Jeftiniji aparati znače i lošiju optiku. Zato prilikom kupovine obratite pažnju na proizvođača optike. Prosto rečeno “ppi” je ulaz a “dpi” izlaz fotografije.01 cm a u visini 13. U ovom slučaju širina slike je 2245 piksela i kada se to podeli sa 300 ppi (treći okvir) dobija se 7. malu osetljivost na svetlo.bez obzira da li slikate analognim ili digitalnim foto aparatom. ako je kvalitet optike loš. Loš objektiv prozrokuje smetnje u slici. .45cm ) imamo širinu slike u štampi od 19. Veličinu fotografije pri štampi se može izračunati kada se “ulazna” pixel dimenzija podeli sa ppi. loša će biti i vaša fotografija. samo što su brži) – najbitniji faktor Kvalitet objektiva . izobličenja. Način procesiranja snimka (noviji DF koriste slične procese zapisa.483333 incha pa se pomnoži sa 2. Kao što se može videti.terminologiji se kaze tačaka po inchu (dpi). data je na sledećem dijagramu (Dijagram 1. 2 MP je dovoljno za štampanje slika veličine 5x7 inča odličnog kvaliteta (13x18 cm). loša fotografija) 2. Kvalitet objektiva (loš kvalitet optike.) : 5 MP = 2592 x 1944 piksela Odličan kvalitet: 10 x 13 inča (oko 25x33 centimetara) Prihvatljiv kvalitet: 13 x 19 inča (33x48 cm) 4 MP = 2272 x 1704 piksela Odličan kvalitet: 9 x 12 inča (23x 30 cm) Prihvatljiv kvalitet: 12 x 16 inches (30x40 cm) 3 MP = 2048 x 1536 piksela Odličan kvalitet: 8 x 10 inča (20x25 cm) Prihvatljiv kvalitet: 10 x 13 inches 25x33 cm) 2 MP = 1600 x 1200 piksela Odličan kvalitet: 5 x 7 inča (13x18 cm) Prihvatljiv kvalitet: 8 x 10 inča (20x25 cm) Dijagram 1.

jednaka je maksimalnoj rezoluciji slike koju on proizvodi. Veća rezolucija senzora omogućuje: - "Hvatanje" više informacija o bojama i svetlu. ali se u obzir uzima njegova efektivna rezolucija Na ovoj stavci se i temelji kupovina prosečnog kupca jer pretežno svi gledaju ovaj podatak a zanemaruju sve ostalo. - Često se koristi i pojam interpolacije (softverske ili hardverske) koji podrazumeva razvlačenje slike manje rezolucije na veću pomoću matematičkog proračuna. Interpolaciju koriste proizvođači lošijih fotoaparata kako bi većom (interpoliranom) rezolucijom senzora privukli kupce. .- Rezolucija senzora . - Veći broj omogućuje i oštriju fotografiju sa puno više piskela - Sam senzor može biti veće rezolucije.

Fotografija rezolucije 72 pixel/inch. veličina datoteke 528 KB.66 incha (56.44 x 42.32 cm).Slika1 . fizička dimenzija 1600 x 1200. JPEG format. veličina nakon štampe 22 x 16. 1600/72 = MAX DIMENZIJA SLIKE .

a retko sa 32 MB S obzirom da veličina slike (dimenzije) određuje veličinu fajla (broj bajtova. Gotovo svi novi digitalni fotoaparati prilikom kupovine isporučuju se sa memorijskom karticom od 16 MB. Rezolucija slike(fotografije ili skeniranog uzorka)je termin koji cesto zbunjuje cak i ljude koji se bave grafickom umetnoscu.66 incha (56. veličina datoteke 101 KB. JPEG format. gde se javlja najveća greška kod rukovanja digitalnim fotoaparatom. Kod finalnog produkta tj.racunarskog monitora ili drugog uredjaja za prikaz slike je broj individualnih piksela koji se mogu prikazati u dve dimenzije.Ako je posmatramo sa stanovista uredjivanja slika. najčešći je odgovor . Snimci moraju biti snimljeni na aparatu sa 3 megapixela i kvalitetnom optikom najčešće su bolji od snimaka snimljenih na aparatu od 6 megapixela i lošom optikom. kilobajta.Na velikom ekranu sa dimenzijama piksela(pri ovoj rezoluciji)od 1mm slika ce imati vidljivu pikselizaciju rastera. ako je njena namena slanje e-mailom ili postavljanje na internet sajt.jer je svaki piksel dimenzija oko 0. 5 ili 6 megapiksela. fizička dimenzija 711 x 533. Cesto se vidi da korisnik ima aparat od 4.Fotografija rezolucije 32 pixel/inch. Sama rezolucija na odredjuje subjektivnu kvalitetu slike. već smanjuje rezoluciju snimanja kako bi povećao broj fotografija koji može pohraniti na memorijsku karticu Za kvalitetne fotografije formata 10 x 15 cm preporučljivo je fotografisati u ne manjoj rezoluciji od 2000x1600 piksela.44 x 42. Video rezolucija ekrana televizora. na malom racunarskom monitoru slike rezolucije 800(horizontalno) 600(vertikalno)piksela mogu izgledati zadovoljavajuce. Kako bilo.malo memorije na memorijskoj kartici.Na primer. nema kontrasta.32 cm) Bez dobrog objektiva i procesa pohrane podataka sve pada u vodu. .rezolucija opisuje izlazni kvalitet slike. nema detalja. Korisnik ne želi kupiti veću memorijsku karticu kako bi mogao pohraniti veći broj snimaka u većoj rezoluciji. Nakon izvršene ankete zašto je slikano u tako maloj rezoluciji. veličina nakon štampe x 16.Rezolucija time jednostavno izkazuje od koliko individualnih tacaka se slika sastoji u horizontalnoj(horizontalna rezolucija)i vertikalnoj(vertikalna rezolucija)dimenziji ekrana. kupac se najčešće odlučuje za aparate sa više megapiksela.Slika2 .25mm. megabajta) ne bi trebalo da pravite sliku veću nego što je neophodno. a snima u malim rezolucijama. gotove fotografije to se itekako da primetiti jer su te fotografije zrnate.

REZOLUCIJA RAČUNARSKIH MONITORA Rezolucije računarskih monitora su se povećale prolaskom vremena. Zašto su važni pikseli? Rezolucija u pikselima je jedan od elemenata digitalne fotografije o kojem se najviše raspravlja.dijagonalne linije su iseckane i neravne.1600x1200. a drugi u okomitoj. Zajedno sa povećanjem rezolucije. a zatim na VGA sa 640x480 tačaka. zatim 1024x768 tačaka i tako dalje. Kasnije rezolucije su 800x600. prilagođavajući se sve većim monitorima. Na primer. a za 19 inch-ne 1280x1024 (prvi broj pokazuje broj tačaka (piksela) u vodoravnoj liniji monitora. Što je veća rezolucija. istina je da se broj piksela odnosi na veličinu slike koju možete da odštampate ili prikažete na ekranu. . neke od standardnih rezolucija su 640x480. Kasnije se prelazi na EGA sistem rezolucije 640x350. Kvalitet digitalne fotografije(donekle kao i kod fotografskog filma . Primeri upotrebe digitalne fotografije Rezolucija fotografije za monitor: 640x480 piksela Fotografije uključene u Power Point-u Internet prezentacije: 640x480 piskela Fotografije štampane na InkJet štampaču: 640x480 Dimenzije ištampane fotografije 13x18 cm na InkJet štampaču u foto kvalitu : 1600x1200 piskela Kada birate digitalni fotoaparat treba da mislite na rezoluciju slike. Rezolucija digitalnog foto aparata obično se iskazuje u „pikselima". Prvi PC računari su imali CGA grafičku karticu i monitor rezolucije 320x200 tačaka (piksela) ili 640x200 crno-belo. pa je originalni CGA sistem sa 4 boje ustupio mesto modernim sistemima sa 24bitnom ili 32-bitnom paletom. a ako je rezolucija digitalne kamere preslaba.tačaka po inču). sve većim zahtevima video prikaza. to proizvodi jasnije i oštrije fotografije".što su zrnastiji to su veći detalji na samoj fotografiji) je određen rezolucijom (broj piksela.Za 15 inch-ne monitore uobičajeno se koristi rezolucija 800x600. fotografija je bolja. Kod digitalnih fotoaparata rezolucija se izražava u pikselima. i sve bržim video karticama. Rezolucija monitora: Najčešće korišćena rezolucija kod monitora je 1024x768 i to je uobičajena rezolucija za 17 inch-ne monitore. povećavan je i broj boja koje su monitori mogli da prikažu. Mnogi veruju u tvrdnju da „što foto aparat ima više piksela.1260x960. Iako je ovo delimično tačno.

objektiv. Prava rezolucija slike (oštrina.2 megapiksela. Važan je kvalitet slike. Za otisak dimenzija 20x25cm potrebno je barem 2 megapiksela. . dovoljan vam je fotoaparat sa nešto više od milion piksela ili 1. Kupite digitalni fotoaparat čiji broj piksela odgovara vašim potrebama za štampanje i prikaz na ekranu. sistem fokusiranja. kao i vrsta procesora za obradu slike. a ne pikseli. Ako samo želite da šaljete slike elektronskom poštom. Sa fotoaparatom od 4 megapiksela.Ako želite da povremeno štampate fotografije dimenzija 10x15cm u kvalitetu slika iz foto radnje. je rezultat delovanja mnogih faktora među koje spadaju i broj piksela. digitalni fotoaparat sa manje od milion piksela biće sasvim dovoljan. mekoća i kvalitet prikaza boja). na vašem kućnom ink-džet ili termo-sublimacijskom štampaču. možete sa lakoćom da štampate fotografije dimenzija 28x35cm.