You are on page 1of 4

LAM-PT-05-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER KURIKULUM
SEMESTER 2

TAHUN 3 (2015)

Nama Pensyarah : Ting Siu Gin
Jabatan/Unit

:

Bahasa / Unit Bahasa Cina

Kursus

:

语文测验原理与实施 Pentaksiran

dan Penilaian Dalam Pendidikan

Bahasa Cina
Kod Kursus

:

BCN3123

Kredit

:

3(3+0)

Kumpulan Diajar :
Minggu/
Tarikh

M1
22-26 Jun

PISMP- PPRPC6
Jam Interaksi
(Seminggu)

Topik/Tajuk
Teori
1. Konsep Asas
概论
a. 小学语文测验的含义
b. 小学语文测验的特点
c. 小学语文测验的作用
d. 现行小学语文测验的弊端
e. 小学语文测验的改革

Kuliah 3 jam
Tutorial 1 jam

2. Klasifikasi Jenis-jenis Ujian
测验的分类
a. 依据测验方式分类
b. 依据答案形式分类
2. 测验的分类
c. 依据目的要求分类
d. 依据实施时间和功能分类
e. 依据参照标准分类

M2
29 Jun -03
Julai

M3
06-10 Julai

3. Keperluan Asas Ujian
测验的基本要求
a. 有效性
b. 可靠性
c. 鉴别力
d. 便利性

Kuliah 3 jam
Tutorial 1 jam

3. Keperluan Asas Ujian
测验的基本要求
e. 有效性
f. 可靠性
g. 鉴别力
h. 便利性

Kuliah 2 jam
Tutorial 2 jam

4. Prosedur Pelaksanaan Ujian
语文测验的过程
a. 设计测验蓝图
b. 编制测验试卷
c. 实施与评分
d. 测验结果的分析

1
Julai 2014

Catatan

基本要求 e. 题型特点及选择 6. Pembinaan Kertas Ujian 语文试卷的编制 a. 测量质量的分析  定性分析  定量分析 b. Kaedah Penilaian Bahasa 2 Julai 2014 Catatan .LAM-PT-05-01 Minggu/ Tarikh M4 13-17 Julai Jam Interaksi (Seminggu) Topik/Tajuk a. Pembinaan Kertas Ujian 语文试卷的编制 d. 试题的编排 f. 测验的评分 c. Jenis-jenis Item Soalan 小学语文测验题型 a. 基本要求 b. Analisis Keputusan Ujian 03-07 Ogos 语文测验结果的分析 a. 论文式试题 c. 确定测验目的 Kuliah 3 jam Tutorial 1 jam 6. 测验分数的解释  百分等级  标准分数 c. 试场组织管理 b. 5. 试题的编排 c. 影响评分的因素 d. Pengendalian Ujian dan Pemarkahan 语文测验的实施与评分 a. 编制双向细目表 M5 20-24 Julai Kuliah 3 jam Tutorial 1 jam 7. Pembinaan Jadual Spesikasi Ujian 语文测验蓝图的制定 b. 复份试卷的编排 7. 语文测验蓝图的制定制定测验大 纲 d. 复份试卷的编排 M6 27-31 Julai 8. Pembinaan Jadual Spesikasi Ujian c. 教学情况的分析 Kuliah 3 jam Tutorial 1 jam 10. 客观性试题 b. 提高评分客观性的方法 Kuliah 2 jam Tutorial 2 jam M7 9.

Kaedah Penilaian Bahasa 语文测试方法 b. 工具 Kuliah 3 jam Tutorial 1 jam 11. 方法 c. 作业式测试 11. 指标 b. 方法 f. 合约式测试 d. 指标 e.LAM-PT-05-01 Minggu/ Tarikh Jam Interaksi (Seminggu) Topik/Tajuk 语文测试方法 a. Pembinaan Bank Item 3 Julai 2014 Kuliah 2 jam Tutorial 2 jam Kuliah 3 jam Tutorial 1 jam Kuliah 3 jam Tutorial 2 jam Catatan . Penilaian Kemahiran Menulis Karangan 作文能力测评 a. 指标 b. Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur 听说能力测评 a. 工具 15. 文档式测试 M8 10-14 Ogos 10. Penilaian Kemahiran Membaca 阅读能力测评 a. 问答式测试 e. 方法 c. 方法 f. Penilaian Kemahiran Menulis Karangan 作文能力测评 d. 指标 e. 方法 c. 工具 M10 24-29 Ogos M11 31 Ogos – 04 Septl 13. Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur 听说能力测评 d. 工具 M9 17-21 Ogos 12. 观察式测试 c. 指标 b. Penilaian Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina 识字、写字能力测评 a. 指标 b. 工具 14. 工具 14. 方法 c.

Chua Geok Kwee ) Tarikh: 22 Julai 2015 Cap Jabatan: Tarikh: 4 Julai 2014 . 题库组建的过程 M12 07-11 Sept M13 14-18 Septl M14 21-25 Sept M15 28 Sept – 02 Okt M16 05-09 Okt M17 12-16 Okt M18 19-23 Okt M19 26-30 Okt Peperiksaan Ulangan Praktikum Fasa I Praktikum Fasa I Praktikum Fasa I Praktikum Fasa I 3 Mei 2015 Hari Wesak Ulangkaji Peperiksaan Sesi 2 Tahun 2015 Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan Tandatangan Pensyarah Tandatangan (Nama: Cik Ting Siu Gin) (Nama: Pn. 题库组建的形式 c. 题库组建的条件 b.LAM-PT-05-01 Minggu/ Tarikh Jam Interaksi (Seminggu) Topik/Tajuk Catatan 小学语文题库的组建 a.