You are on page 1of 1

Az

| A| jelöli az A halmaz elemeinek számát, |B| jelöli az B halmaz
|C| jelöli az C halmaz elemeinek számát.

elemeinek számát és

| A ∪B ∪C| jelöli az A , B és C halmazok uniójának elemszámát.
| A ∩ B|

pedig az

elemszámát stb. és

A

B

és

halmazok metszetének, azaz közös részének

| A ∩ B∩ C| jelöli az A , B , C halmazok metszetének

elemszámát.
Ez a képlet alkalmazható:

| A ∪B ∪C|=| A|+|B|+|C|−| A ∩ B|−| A ∩ C|−|B∩ C|+| A ∩ B ∩C|
Nézzük erre egy példát!
Az iskolában matematika, fizika és kémia szakkörökre összesen
Matekra
is járók

25 -en, fizikára

20 -an, kémiára

12 -en, matekra és kémiára

39 -en járnak.

23 -an. A matek és fizika szakkörre

14 -en, kémiára és fizikára egyaránt járók

8-an vannak. Hányan járnak mind három szakkörre?
A képlet szerint:

39=25+ 20+23−12−14−8+ x
39=68−34+ x

39=34 + x
Tehát:

x=5 ,

így öten járnak mind a három szakkörre.