You are on page 1of 2

Jelena Pajić pe 08/27

Žan Žak Ruso i Džon Lok na zajedničkom pedagoškom zadatku

Na kućne adrese, poznatog pedagoga Ž.Ž.Rusoa i začetnika gnoseološke
nauke Džona Loka , istog dana stigla su identična pisma.Prvo su mislili da
je reč o zabuni, koju su mogli napraviti samo nemarni i dovoljno neupućeni
ljudi. Ipak pisma su bila istog sadžaja ,nije bila nikava greška.Pisma koja su
obojica sa radoznaloscu primila, nisu izgledala kao obicna pisma,već to su
bile molbe jedne bogate i veoma uticajne porodice iz Engleske. Pisma je
napisao i poslao poznati bogataš i sluzbenik države Engleske, Edvard
Dženkins. Gospodin Dž. u pismima poziva i traži pomoć od znametitih
pedagoga.
Njemu treba pomoć zbog njegove dece, destetogodišnjeg Henrija i
osmogodišnje Lare. Gospodin Dž., želi da svojoj deci uz pomoć Rusoa i
Loka pruži najbolje vaspitanje i obrazovanje. Lok i Ruso nisu se mnogo
premišljali, odmah su spakovali kofere i krenuli ka Londonu,gde ih je sa
velikim nestpljenjem iščekivala porodica Dženkins.
Čim su doputovali u Engleski,Rusoo i Lok shvatili su da ih ceka mnogo
mukotrpnog rada pa su zbog toga odmah prionuli na posao. Mesta nije bilo
za njihove razmirice,suprostavljene stavove,vec su shvatili da za dobrobit
dece ovaj put moraju da saradjuju,da se bore zajedničkim snagama. Kao dva
zrela čoveka,prava profesionalca Ruso i Lok rešili su da ravnopravno podele
svoje zadatke, na takav način, na koji ce u životima Henrija i Lare biti
zastupljeni svi aspekti vaspitanja.
Nakon dugog vremena koje su proveli u polemici,oko različitosti u
sopstvenim koncepcijama vaspitanja, Lok i Ruso došli su do niza rešenja
koja su uključivala pojedine delove njhovih vaspitnih programa. Ključne
stvari koje su njihove vaspitne programe sjedinile, jesu postojanje razlike u
vaspitanju Henrija i Lare, i obrazovanje i vaspitanje koje će se dešavati u
kuci, domaćoj atmosferi, ali sa velikim uvažavanjem prirode dece i njihovih
prava. Lara se vaspitavala odvojeno od brata. Ona je trebala da postane pre
svega dobra domacica, savesna majka koja će voditi računa o svojoj deci, i
pokorna supruga svome mužu. Vaspitanje i obrazovanje malog Henrija treba
da ga osposobi za bavljenje odredjenim zanatom, koji će mu omogućiti da
izdržava u budućnosti sopsvenu porodicu. Za fizičko vaspitanje Henrija i
Lare bio je zadužen Lok. Lok je nastojao da decu fizički vaspitava tako da

.i u nadi da će njihov mukotrpan rad doneti nejpozitivniji mogući rezultat. crtanja i dr. Nakon završenog zajedničkog rada na zanimljivom pedagoškom zadatku.. On je nastojao da u njihovom vaspitanju i obrazovanju bude zastupljeno dosta pesme.uz pomoć postepenog vežbanja. sna. 1951.. Henrija i Lare. Kazna treba da predstavlja prirodnu posledicu odredjenog postupka. lake hrane i dr. tako i uz samoradnju i aktivnost učenika. kojim bi dete u svakoj prilici bilo sposobno da odobrava sve što odgovara dostojanstvu i savršenstvu svakog razumnog bića. Lok je sa velikim oduševljenjem na sebe prihvatio zadatak moralnog vaspitanja Lare i Henrija. da bez ikakve štete po fizičko zdravlje podnose teške fizičke napore. što će oni na osnovu iskustva. Lok i Ruso se vraćaju svojim domovima. str.jer je to jedini način na koji se neguje stvaralačka crta individue.(1965): . Da bi to postigao Lok je koristio metod. Dž. Zahtevao je da se Henriju i Lari uvek pruža dovoljno svežeg vazduha.. Iako je na početku bio pomalo skeptičan. ZUNS. na osnovu prirodne posledice.5-7  Aleksandar Banović: .cilj samog fizičkog vaspitanja bude disciplina tela. Kao glavni cilj moralnog vaspitanja. slobodnog kretanja. Ovakvu nastavu moguće je sprovesti kako uz rad učitelja. u Lok. Kao svoj zadatak Ruso je prihvatio i estetsko vaspitanje Lare i Henrija. On je smatrao da deca treba svoj organizam da navikavaju tako. Savremena škola (Beograd).. Sve sto Lara i njen brat izučavaju iz najrazličitijih predmeta mora biti potkrepljeno očiglednim sredstvima. muzike. Kao glavni didaktički princip koji je Ruso primenjivao u svojoj koncepciji umog vaspitanja jeste bio princip očiglednosti.Ruso je uveo jednu novinu u vezi kazni. Predgovor”. Literatura:  Potkonjak. Beograd. N.br.Jedan osvrt na Rusoovog Emila”.Misli o vaspitanju.kao i slikarstva. 84-89 . odlaze zadovoljni jer znaju da su Henriju i Lari pruzili sve sto je bilo u njihovoj moci. Ruso je bio zadužen za umno vaspitanje. naučiti kako kasnije u budućnosti treba pravilno postupati.3-4. Kao dodatak Lokovom programu moralnog vaspitanja.tj. Lok je ovu inovaciju podržao i prihvatio. Reltultate još uvek čekaju…. str. Henrija i Lara treba kažnjavati tako. Lok je kod dece hteo da ostvari disciplinu duha.