You are on page 1of 491

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta
23/08/2004

1

’’FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA
EDUCATIONALA A TINERETULUI’’

159/B/2004

2

'ARCHEOPTERIX'

3650/B/1997

3

'DIMINEATA"

1622/B/1996

4

'FUNDATIA BARSANA'

55/B/1993

5

'MANUELA"

6
7

25

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

30/06/2004

Judet

BUCURESTI

01/07/1997

92

06/03/1997

278

09/09/1996

299

09/09/1996

MARAMURES

1

13/05/1993

1

13/01/2000

BACAU

1468/B/1996

212

15/07/1996

233

15/07/1996

MARAMURES

'SINVASII"
'FUNDATIA EUROPEANA DIMENSIUNE
MOLDOVA'

457/B/1995
339/B/1999

188
79/PJ/1999

11/12/1995
20/09/1999

188
3

11/12/1995
19/01/2000

MARAMURES
IASI

8
9

"ALINARE"
"LIVIU REBREANU"

3017/B/2001
4026/B/1995

168F
61

01/09/2001
14/04/1995

10
11

FUNDATIA REFORMATIO
FUNDATIA ALTRUISM

579/B/1999
187/B/2000

143/N
26/PJ/99

18/10/1999
12/03/2000

66

06/09/1999

12

Fundatia "Domnita 2005"

555/B/1994

3

13/04/1994

171

26/04/1994

13

FUNDATIA ARTASIA

1024/B/2004

3

17/05/2004

75

16/04/2004

14

FUNDATIA ECOLOGICA DIMITRIE
CANTEMIR

195/B/2000

8/PJ/2000

04/02/2000

18

18/02/2000

15

FUNDATIA RINGIER FOUNDATION

3264/B/2007

27

07/12/2007

31/10/2007

16

FUNDAŢIA ANDANTINO

3008/B/2006

1

04/05/2010

INCHEIERE 31/05/2006

17

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
MOTOCICLISM

4036/B/1995

2

30/04/2014

pozitie inchisa

S.C. NR. 69 07/05/1995

18

FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA
PROGRESULUI SOCIAL

4097/B/1998

105F/2001

29/06/1998

pozitie inchisa

sent.civ.174

29/06/1998

19

FUNDAŢIA PRINŢUL PAUL PENTRU
ROMÂNIA

6/B/2009

28

20/01/2009

pozitie inchisa

S.C.1868

10/07/1990

20

FUNDAŢIA UMANITARĂ "FRATII GRIMM"

2635/B/1997

147

06/11/1997

47

07/04/1995

21

Fundaþia Creºtinã „Maria” Vladimirescu

2724/B/1997

84

13/08/1997

s.c. 294

13/08/1997

pozitie inchisa

sent.civ. 145 09/05/2000
177
19/05/1995

Asociati/Fondatori

- RADU SILVIU - LAURENTIU

Cernatescu Constantin
FALAUS ALEXANDRU,IONUTAS
IOAN,IONUTAS CALIN

CIOCAN MARIANA ALEXANDRINA

Scop

Consiliu director

Scopul Fundaţiei ’’FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA EDUCATIONALA A TINERETULUI’’ il constituie
Organul de conducere al Fundaţiei este
activitatea educationala a tineretului prescolar, scolar si universitar, iar obiectivele pe care şi le propune în vederea Consiliul director. Functiile organului de
realizării acestui scop sunt prevăzute în Statutul fundaţiei.
conducere sunt asigurate de membrul
fondator.Consiliul director se compune din 3
membrii desemnaţi de fondator la momentul
constituirii fundaţiei, astfel: Preşedinte:
RADU SILVIU - LAURENTIU
Vicepreşedinte : CONSTANTIN STANCU
Secretar general : DOBRE GHEORGHE
organizarea activitatilor de binefacere, acordarea de sprijin material copiilor, batranilor fara adapost si fara
posibilitati de trai
Ajutorarea persoanelor din mediul rural prin contributia comuna a membrilor comunitatii rurale care desfasoara
ALAUS ALEXANDRU, IONUTAS IOAN,
activitate in agricultura
IONUTAS CALIN
Are scop umanitar si obstesc,fiind destinata in exclusivitate cresterii nivelului de trai si ajutorarii comunitatii
cetatenilor din comuna Barsanesti, sat Barsanesti.
Ajutorarea persoanelor nevoiase prin acordarea de bunuri materiale, sume banesti sau alte valori, prestari de
CIOCAN MARIANA ALEXANDRINA
serviciu de interes social
Este de a promova si amplifica ideea de protectie sociala a diferitelor persoane, indiferent de varsta, provenite din
medii sociale defavorizate, denumite generic "persoane asistate". Fundatia isi propune sa ajute persoane de diferite
varste, provenite din diferite medii sociale cu dificultati materiale si de integrare socio-culturala, in sensul realizarii
unei protectii sociale concrete, pentru probleme concrete.
Umanitar si caritabil
Presedinte -Plewinski Alina

Plewinski Andrzej Zbigniew
BISTRITA NASAUDModificat consiliul director: PRESEDINTE:
Moldovan Ciprian Augustin VICEPRESEDINTE:
Moldovan Grigore Florin MEMBRU: Ciocan Elena
Se retrag din functia de membri fondatori: Bria
Dumitru Alexandru, Popescu Grigore Dorin si
Bilegan Radu; Se copteaza noi membri: Moldovan
Ciprian, Moldovan Grigore, Ciocan Elena,
Moldovan Anuta, Morar Maria
BIHOR
IASI
REALIZAREA DE PROGRAME IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI PSIHOLOGICE, REALIZAREA
UNOR PROGRAME DE FORMARE PENTRU SPECIALISTI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE SI
PSIHOLOGICE, COLABORAREA CU ORGANIZATII, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE IN VEDEREA
REALIZARII OBIECTIVELOR PROPUSE
DAMBOVITA
Barbu Ioan,Barbu Irina Elena,Barbu
Ajutorarea copiilor handicapati, a orfanilor, copii abandonati, copiilor bolnavi incurabili si in special a Leaganului de Paunescu Irina, Trandafirescu Gheorghe,
Bogdana,Barbu Ecaterina,Iacob Barbu
copii din Pucioasa, jud. Dambovita. Ajutorarea se materializeaza prin acordarea de bunuri alimentare,
Barbu Ioan
Stela,Trandafirescu Gheorghe,Paunescu
`mbracaminte, incaltaminte, medicamente, bunuri electronice, electrice, de uz caznic, rezultate din donatii;Gheorghe,Paunescu Georgiana
Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de imbracaminte, incaltaminte,
Beatrice,Paunescu Irina
medicamente, bunuri electrocasnice, electrice, de uz caznic, rezultate din donatii, Identificarea acestor familii se
face prin Primaria comunelor de domiciliu de unde primesc ajutorul social, sau prin Directia de munca si ocrotiri
sociale.;- Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in special a Caminului de batrani din Pucioasa, prin acordarea
de bunuri provenite din donatii si anume: alimente, imbracaminte, incaltaminte, medicamente, bunuri electronice,
electrice, de uz caznic.;- Acordarea de sprijin material, alimente, imbracaminte, medicamente, incaltaminte, bunuri
- dobandirea calitatii de membru de catre numitii promovarea sănătăţii fizice şi psihice prin diverse forme de miscare, totodată cresterea nivelului de educaţie prin
- noua componenta a Consiliului Director:
Gabriel Giurgeanu, Popescu Ioan Alexandru si
schimburi culturale cu tări din asia, în special china
Damian Mihail Razvan- presedinte, Terek
Bobosca Raluca - pierderea calitatii de membru de
Carmen- vicepresedinte, Giurgeanu
onoare de catre numitul Zhang Guang De
Gabriel- vicepresedinte, Popescu Ioan
Alexandru- secretar, Bobosca Raluca.
IASI
ORGANIZAREA SI RASPINDIREA CULTURII, STIINTEI, ARTEI SI CERCETARII STIINTIFICE,
FORMAREADE SPECIALISTI CU INALTA CALIFICARE IN DIFERITE DOMENII, SUSTINEREA DE
ACTIVITATI DE PROTECTIE A MEDIULUI , AJUTOR UMANITAR SI A HANDICAPATILOR
BUCURESTI
S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,societate
Obiectul de activitate in urma fuziunii prin absorbirea Fundatiei Pro Sport, Pro Familie, Pro Educatie de catre
se revoca doamnaSilvia Lepiarczyk, din
comerciala de nationalitate romana cu sediul in
Fundaţia Ringier Foundation :;- asigurarea cadrului organizatoric necesar desfasurariiactivitatilor pentru cetatenii functia de Presedinte incepand cu data de
Bucuresti,Blvd. Dimitrie Pompeiu nr. 6,sector
neprivilegiati si/sau discriminati din Romania, incluzand dar fara a se limita la copii defavorizati, handicapati,
14.03.2008 - se numeste dl. Marius Hagger
2,inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti analfabeti sau persoane in varsta.;- promovarea si dezvoltarea culturii romanesti prin indrumjarea si sprijinirea
în functia de Presedinte al Consiliului
sub nr. J40/10882/1996,cif RO
valorilor si tinerelor talente din Romania ;- impunerea valorilor culturii romanesti in lume;- sprijinirea planurilor
Director incepand cu 14.03.2008. - se
9060359,reprezentata legal de Claudiu Serban,in programelor si investitiilor existente sau viitoare in domeniul social spre exemplu cursuri de specializare, asistenta numeste cenzor - Alina Ionela Patrascu
calitate de administrator
medicala, sprijin in obtinerea spatiului de locuit pentru toate categoriile de beneficiari mentionate mai sus.;incepand cu data de 01.01.2008.
educarea publicului larg in pastrarea si pretuirea culturii romanesti ;- promovarea imaginii culturii romanesti atat in ------------------------------------------------tara si Uniunea Europeana.;In realizarea scopului:;- atragerea de sponsori coordonarea si facilitatea sponsorizarii -------------- prin absorbirea Fundatiei Pro
BUCURESTI
RENUNTĂ LA CALITATEA DE MEMBRII AI
-Dezvoltarea rurala a regiunii Ogrezeni prin sprijinul acordat proiectelor economice, sociale si culturale si de
Retragerea membrului fondator, respectiv a
FUNDAŢIEI: BARA CRISTINA-ADRIANA, RADUmediu, inscrise intr-un program global de dezvoltare
domnului TINTA DANIEL SEBASTIAN din
ANCA-RODICA, STEFAN GEORGETA,
functia de vicepresedinte al Consiliului
STANILA CRINELA-LARISA SI ADERA NOI
Director. Retragerea membrului fondator,
MEMBRII: IORDACHE ŞTEFAN, ŢÎNŢĂ
respectiv a doamnei TINTA ALICE EMILIA
DANIEL SEBASTIAN , IORDACHE MIHAELA
din functia de membru al Consiliului
CAMELIA, ŢÎNŢĂ ALICE EMILIA,
Director. Revocarea din functia de
secretar general a doamnei IORDACHE
MIHAELA-CAMELIA si numirea in functia
TOMA NICOLAE,IONIŢĂ MIHAELA
- desfăşurarea unor programe de sprijinire, sub diverse forme a tineretului în vederea apropierii acestuia de
preşedinte executiv: TOMA NICOLAE,
FLORENTINA,GIHAC VIOREL,SCHIER
motociclism şi sportul cu motociclete şi scutere.
vicepreşedinte: IONIŢĂ MIHAELA,
MARIUS,BOGDAN PETRU.
secretar: DOBRE OANA, membru: GIHAC
VIOREL, preşedinte de onoare: TOMA
CALOTA CONSTANTIN.
Dumitru Chiriţă,Dumitru Costin,Mircea
- de a sprijini şi a ajuta arta şi atiştii, a proteja, conserva şi dezvolta integritatea ecologică culturală.
Retragerea din Consiliul Director a
Creţu,Corneliu Popescu,Cristel Creţu,Matei
următorilor: Creţu Cristian, Corneliu
Brătianu
Popescu, Creţu Mircea Nicolae.
PAUL PHILIP-PRINŢ DE HOHENZOLLERN AL - invitarea în România a unor personalităţi de talie internaţională, din diverse domenii, în scopul promovării noii
Preşedinte - PRINŢUL PAUL-PHILIPPE AL
ROMÂNIEI, GALERIU CONSTANTIN,
imagini a României în lume.
ROMÂNIEI, vicepreşedinte - PRINŢESA
IAROSCENCO-LAMBRINO IOANA, LUCIA
LIA A ROMÂNIEI.
DIMITRIU-BORCA, D. CALARASU, TIBERIU
VELTER, HORIA SERBANESCU, CARMEN
STAN, MIHAI GANEA, MIHAELA CARA, FLORIN
MUSTA, MARIA VELTER, MIKE BROWN,
BILIUS CONSTANTIN, PRINŢ GEORGE DE
BENTHEIN SI STEINFURT, SEVER FRENTIU,
SUCEAVA
Pilug Ioan -director adjunct, Bora
Silvia-secretar
ARAD
ZIEGLER ROBERT,ETAN VASILE
Completarea obiectului de activitate cu cãmin pentru bãtrâni pentru Sucursala din Pâncota
Ursu Pavel - preºedinte CNP
1570604020068, Ginga Petru Ioan vicepreºedinte CNP 1511230024666, , Ursu
Mariana Teodora - membru, Urs Cornel membru Gligor Cornelia - mebru, Maxinan
Marcel, Negri Gheorghe, Pârv Teodor membru Ursu Pavel - preºedinte CNP
1570604020068, Ginga Petru Ioan vicepreºedinte CNP 1511230024666, , Ursu

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

22

Fundaþia Umanitarã " EBEN- EZER MOLDOVAN "

2013/B/1996

37

08/05/1996

s.c.419

08/05/1996

23

QUA QUADIS

211/B/2000

23/2000

24/03/2000

220

24/02/2000

24
25

SFÂNTUL MIHAI SATU MARE
“CENTRUL PENTRU JURNALISM
INDEPENDENT”.

837/B/1998
3121/B/2003

21/PJ/1998
383

12/03/1998
18/12/2003

85

06/10/1994

26
27

" DAICU "
2574/B/1997
" CONGREGATIO JESU " - FILIALA RADAUTI 2430/B/2000

5
4512

03/02/1997
13/11/2000

140
10

20/01/1997
13/11/2000

28

" CONGREGATIO JESU " - FILIALA RADAUTI 952/B/2000

4512

13/11/2000

10

13/11/2000

29
30
31

" DROCAR "
2573/B/1997
" ENY "
1922/B/1996
" FUNDAŢIA PRINŢUL DE ŢARA GALILOR " 3186/B/2015

4
47
1

03/02/1997
27/10/1996
25/02/2015

139
2521
-

20/01/1997
16/10/1996
11/02/2015

32

" FUNDAÞIA PENTRU COPII MANITOBA "

162/B/2004

30

15/06/2004

3345

16/06/2004

33
34
35
36

" GAD "
" IRI - PETRU "
" MIHAIL SADOVEANU "
" MIRELA SI LUCIAN UNGUR "

1926/B/1996
2571/B/1997
2572/B/1997
1017/B/2008

50
2
3
1

18/11/1996
10/01/1997
10/01/1997
08/05/2008

2662
3318
3317
344

04/11/1996
23/12/1996
23/12/1996
18/04/2008

37
38

" NOBIL "
" PETER "

1929/B/1996
1927/B/1996

53
51

16/12/1996
18/11/1996

3021
2663

04/12/1996
04/11/1996

39
40
41
42
43

" SEBA "
" SIRETUL "
" STEFAN CONSTANTIN "
" TATARU - GRANDL "
"1 IUNIE"

2570/B/1997
1924/B/1996
1923/B/1996
1928/B/1996
1605/B/1996

1
49
48
52
255

10/01/1997
18/11/1996
18/11/1996
16/12/1996
26/08/1996

3319
2661
2660
3022
273

23/12/1996
04/11/1996
04/11/1996
04/12/1996
26/08/1996

44
45

":DOLORYS"
"A REMENY"

451/B/1995
1456/B/1997

174
168

27/11/1995
16/10/1997

174
578

27/11/1995
05/11/1997

46
47

"ACADEMIA LIBERA"
"ADRIAN"

458/B/1995
1637/B/1996

190
290

18/12/1995
09/09/1996

190
311

18/12/1995
09/09/1996

48

"ADRIAN"

1464/B/1996

207

15/07/1996

228

15/07/1996

49

"AGAPE"

1611/B/1996

287

02/09/1996

287

02/09/1996

50
51
52

"AGAPE"
"AGORA"
"AGORA"

100/B/1996
1444/B/1997
73/B/1996

191
150
76

28/10/1996
28/08/1997
25/11/1996

49
575
76

09/02/1999
05/11/1997
25/11/1996

53

"AGRIA"

41/B/1996

58

18/12/1996

1

09/01/1997

54
55

"AGRO-CARITAS TRANSILVANIA"
"AGRO-TOUR"

63/B/1993
1549/B/1997

19
90

16/03/1993
19/05/1997

2
395

19/03/1993
25/06/1997

56
57
58
59
60
61
62

"AGYAGFALVA 1848"
"AJUTORUL BUCOVINESC"
"ALBERT-SCHWEITZER"
"ALECU BAGDAT" RM-SARAT
"ALECU BAGDAT" RM-SARAT
"ALEXYS"
"ALFA SI OMEGA"

17/B/1994
1925/B/1996
1553/B/1997
356/B/1995
914/B/1995
86/B/1996
1683/B/1996

98
5
94
10
10
174
55

11/04/1994
22/02/1996
18/04/1997
06/02/1995
06/02/1995
13/05/1996
11/03/1996

11
438
392
3
3
25
57

30/03/1994
09/02/1996
25/06/1997
14/03/1995
14/03/1995
11/06/1996
11/03/1996

63
64
65

"ALFA"
"ALPIN TUR"
"ALUMNI-UNIVERSITATEA ALEXANDRU
IOAN CUZA DIN IASI"

46/B/1993
14/B/1996
1003/B/2007

78
29
4/F

31/05/1993
21/05/1996
01/02/2007

13
18

20/05/1993
22/05/1996
12/01/2007

ARAD

Judet

Asociati/Fondatori

se revocã din funcþia de unic fondator MIHUTA
NICOLAE-ADRIAN

Scop

Consiliu director

efectuarea modificãrilor cuvenite în registrul special, þinut de cãtre Judecãtoria Lipova, implicate de reactualizarea ºi Moldovan Dorin-presedinte Moldovan
rescrierea Statutului Fundaþiei Umanitarã „Eber Ezer Moldovan”, cu sediul în localitatea Sâmbãteni, com. Pãuliº, nr. Marion - membru Mihuþa Eunicia - membru
309, jud. Arad, CIF 8460705, autentificat sub nr. 717/10.09.2014 de cãtre Biroul Individual Notarial Beºliu Mihaela Nicoleta.
MURES
Modificarea actelor constitutive in sensul completarii scopului fundatiei cu organizarea de expozitii, concerte ,
simpozioane, ateliere, mese rotunde.
SATU MARE
UMANITARÃ
BUCURESTI
Fondatorul este “THE INDEPENDENT
Scopul fundatiei;3.1. Fundatia isi propune sa organizeze sis a sprijine dezvoltarea in Romania a unei activitati
Pentru primul mandat de 5 ani, mandat care
JOURNALISM FOUNDATION,INC” SOCIETATEjurnalistice independente.;3.2. In acest sens, fundatia va desfasura urmatoarele activitati:;a) organziarea de cursuri incepe la data constituirii fundatiei,
NON PROFIT INMATRICULATA IN STATELE si seminarii pentru pregatirea profesionala a jurnalistilor si specialistilor din domeniul comunicarii in masa
Presedintele, Vicepresedintele, Secretarul
UNITE,CU SEDIUL IN 75 MADISON AVENUE. (mass-media);b) organizarea de expozitii, proiectii de filme, conferinte, colocvii pe teme ce tin de mass-media;c)
si ceilalti membri ai Consiliului Fundatiei
NEW YORK 10022,reprezentata de dna
infiintarea unei biblioteci dotate cu echipament modern pentru cercetare;d) editarea, tiparirea si difuzarea
sunt: - James Lloyd GREENFIELD –
MARGARET GREENFIELD,cetatean
publicatiilor fundatiei si a altor tiparituri;e) acordarea de ajutor material si financiar jurnalistilor din Romania;f)
presedinte - Iolanda STANILOIU –
American,imputernicita cu procura nr. F.N. din 11 strangerea de fonduri cu destinatii de invatamant si culturale;g) stabilirea si promovarea legaturilor cu organizatii vicepresedinte - Nancy WARD – secretar aug. 1994,data in fata notarului BARBARA
similare din tara si din strainatate;h) organziarea si finantarea de cursuri pentru calificarea personalului roman, in Margaret Ann GREENFIELD – membru BAUMGARTEN – New York.
tara si in strainatate, in conformitate cu obiectivele fundatiei;i) reprezentarea de personae juridice fara scop
Donald WILSON – membru - Edward
SUCEAVA
FILANTROPIC,NON-PROFIT.
SUCEAVA
Sr.M.Hildegard Acsany,Sr.M. Fidelis
Sr.Ioland Mihailic - reprezentant
Cocianga,Sr.M. Monica Cojan,Sr.M. Gudula
Bonell,Sr.M. Tereza Ciocoiu,Sr.M. Claudia
Spataru
SUCEAVA
Sr.M.Hildegard Acsany,Sr.M. Fidelis
Sr.Ioland Mihailic - reprezentant
Cocianga,Sr.M. Monica Cojan,Sr.M. Gudula
Bonell,Sr.M. Tereza Ciocoiu,Sr.M. Claudia
Spataru
SUCEAVA
FILANTROPIC , NON-PROFIT.
SUCEAVA
UMANITAR
BRASOV
WILLIAM NYE,ANDREW WRIGTH,PAULA
Scopul fiind acela de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale, de a promova iniţiativele şi parteneriatele format din: - dl.William Nye (Secretar
WILSON ,TIBOR KALNOKY ,AURA
locale şi regionale din România, şi alte scopuri caritabile pe care membrii Consiliului Director, cu consimţământul Principal Privat al Înălţimilor lor Regale
WOODWARD
Membrului Fondator, le vor găsi potrivite, la discreţia lor şi numai când vor considera potrivit.
Prinţul de Wales şi Ducesa de Cornwall),
- dl.Andrew Wrigth ( Trezorier al
Înălţimilor lor Regale Prinţul de Wales şi
Ducesa de Cornwall) , - d-na Paula
Wilson ( Inspector Financiar al Casei
Înălţimilor lor Regale Prinţul de Wales şi
Ducesa de Cornwall) ş - dl.Tibor
ARAD
Weester Harald Michael ,Wester Sabina Petra
sã ofere protectie aistenta si educatie copiilor în realizarea si exercitarea drepturilor lor , prin oferirea unor servicii Sarkozi Tibor Kalman - presedinte ;
,POpescu Serban Florin ,Popescu Anca Mihaela . diversificate , astfel incit orice copil sã poate sa isi atingã potentialul maxim de dezvoltare , precum si acordarea de Popescu Serban Florin . vicepresedinte ;
Sarkozi Tibor Kalman ,Vizental Daniela ,Vizental asistenta si sprijin pãrintilor pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copiilor
Vizental Daniela - secretar ; Popescu Anca
Rudolf Paul ,SC MANITOBA Tex SRL
Mihaela , Wester Harald Michael, Wester
Sabine Petra
SUCEAVA
NON - PROFIT
SUCEAVA
NON-PROFIT,DE UTILITATE PUBLICA
SUCEAVA
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE IN SCOLI , ACORDARE DE BURSE ELEVILOR.
BISTRITA NASAUD
Realizarea unui sistem de ajutorare, sprijinire si ocrotire a persoanelor aflate temporar sau permanent in dificultate UNGUR LUCIAN ADRIAN, presedinte,
economica, financiara si sociala, in principal pentru activitatile dispuse pe teritoriul judetului Bistrita-Nasaud iar in UNGUR MIRELA MARIA, secretar,
anumite situatii precis identificate si la nivel national.
UNGUR IOAN, membru
SUCEAVA
NON- PROFIT , DE INTRAJUTORARE.
SUCEAVA
Morosanu Maria, Bologan Nicolae si Fron
- se completeaza cu: "formarea profesionala precum si furnizarea de servicii sociale”
Consiliul de Administratie: Fron
Petrus-Gabriel
Petrus-Gabriel -Presedinte, Morosanu
Maria -Vicepresedinte si Apeterei
Sorin-Dan -Membru Contabil: Hlihor
Mariana
SUCEAVA
FILANTROPIC,CARITATE,NON-PROFIT
SUCEAVA
SOCIAL -UMANITAR
SUCEAVA
UMANITAR
SUCEAVA
FILANTROPIC
MARAMURES
POP IULIANA,SABAU IOAN,TOMOIOAGA
Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice, prin donatii, pentru asigurarea de POP IULIANA, SABAU IOAN,
LAURA-DIANA
actiuni de asistenta sociala
TOMOIOAGA LAURA-DIANA
MARAMURES
HARGHITA
Desfasurarea de activitati cu caracter social si umanitar-caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane
defavorizate.
MARAMURES
TARTAN RADU, TARTAN RODICA
MARAMURES
POP ADRIAN-ROMEO,POP MIHAELA,POP
Intrajutorarea intre membrii gospodariilor taranesti, ajutorarea persoanelor din mediul rural prin contributia comuna POP ADRIAN-ROMEO, POP MIHAELA,
MIHAI
a membrilor comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura, in scopul asigurarii unui trai civilizat, strict POP MIHAI
necesar conditiei umane
MARAMURES
SABO SIMION DORIN,SABO
Ajutorarea materiala a personelor nevoiase, indiferent de sex, nationalitate, prin acordarea de alimente,
SABO SIMION DORIN, SABO
GAROFITA,FITIGAU IOAN
medicamente, etc.
GAROFITA, FITIGAU IOAN
MARAMURES
FILIP IOAN,FILIP SOFRON,FILIP DANIELA
Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania, prin acordarea de ajutoare matriale
FILIP IOAN, FILIP SOFRON, FILIP
DANIELA
HARGHITA
Initierea, organizarea si realizarea de consultanta in domeniul antreprenorial.
HARGHITA
Organizarea de spectacole culturale in aer liber, spectacole de treatru.
HARGHITA
Organizarea de spectacole culturale in aer liber, spectacole de treatru, concerte de treatru, concerte rock, seri de
dans, ca mijloc de educare cuilturala.
HARGHITA
Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa
contribuie la ameliorarea vietii zilnice a persoanelor aflate in nevoie.
HARGHITA
Incurajarea si promovarea initiativei private in agricultura.
HARGHITA
Organizarea, indrumarea, sprijinirea si coordonarea activitatilor agricole, zootehnice si agro-turistice in vederea
dezvoltarii a zonei.
HARGHITA
CUNOASTEREA SI INSUSIREA TRADITIILOR ISTORICE ALE SECUIMII.
SUCEAVA
FILANTROPIC, NON-PROFIT,UMANITAR
HARGHITA
Promovarea in societatea romana a ideilor fundamentale ale lui Albert Schweitzer.
BUZAU
BUZAU
HARGHITA
Asigurarea de conditii necesare desfasurarii unor activitati sportive, turistice si de agrement.
MARAMURES
SAS DARIUS IOAN,SAS EMILIA,PODINA
FORMAREA UNUI MOD DE A GINDI , A TRAI SI A FI CRESTIN
SAS DARIUS IOAN, SAS EMILIA
LIVIU,LES FLAVIU,SAS IOAN
HARGHITA
Asistenta sociala si umanitara pentru copii handicapati, orfani, familiile cu posibitati materiale mici.
HARGHITA
Sprijina dezvoltarea turismului montan si rulrl in zona Lacului Rosu, muntilor din imprejurimi si Bazinul Gheorgheni.
IASI
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA promovarea valorilor culturii,stiintei si civilizatiei prin realizarea unui parteneriat public-privat,cu implicarea
1. Componenta nominala a Consiliului
DIN IASI
absolventilor (alumni) Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi,a personalitatilor culturale,stiintifice si a
Director al Fundatiei Alumni - Universitatea
reprezentantilor mediului socio-economic
„Alexandru loan Cuza" din Iasi: Presedinte:
- prof. univ. dr. Vasile Isan Membri:
prof. univ. dr. Carmen Cretu -prof. univ. dr.
Gheorghe Iacob -prof. univ. dr. Henri
Luchian -prof. univ. dr. Gheorghe Popa
-prof. univ. dr. pr. Gheorghe Popa -prof.
univ. dr. Constantin Salavastru -prof. univ.

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

Judet

Asociati/Fondatori

66
67

"AMARILIS"
"AMAZON"

1921/B/1996
1441/B/1997

46
147

28/10/1996
07/05/1997

2520
530

16/10/1996
15/10/1997

SUCEAVA
HARGHITA

68
69
70

"AMBACA"
"AMBASSADOR CLUB" M-CIUC
"AMBULANTA PENTRU VOI"

1526/B/1997
42/B/1992
103/B/2011

59
28
10

13/03/1997
16/11/1992
05/10/2011

257
1
10

14/05/1997
16/11/1992
26/09/2011

HARGHITA
HARGHITA
BRAILA

71

"AMBULANTA PENTRU VOI"

104/B/2011

10

05/10/2011

10

26/09/2011

BRAILA

72

"AMBULANŢA 2000 "- FILIALĂ

3966/B/2005

3

18/03/2005

10/03/2005

TULCEA

BALUTA FANEL,BALUTA STEFANIA,BALUTA
CRISTINA ADRIANA
BALUTA FANEL,BALUTA STEFANIA,BALUTA
CRSITINA ADRIANA
POPESCU VASILE

73
74
75

"AMEIDE"
"AMERIKA SOS"
"AMICII AUTO-RALIURILOR"

1918/B/1996
1528/B/1997
1632/B/1996

43
62
287

28/10/1996
30/04/1997
09/09/1996

2522
264
308

16/10/1996
14/05/1997
09/09/1996

SUCEAVA
HARGHITA
MARAMURES

ALEXANDRU SILLAI,CSABA DUNA

76

"AMICII"

1634/B/1996

288

09/09/1996

309

09/09/1996

MARAMURES

77

"ANASTASIE FATU"

933/B/2001

92

10/01/2001

92

30/01/2001

VASLUI

78

"ANCORA SALVARII"

1030/B/2002

15/F

26/08/2002

19/08/2002

IASI

79

"ANIKO"

1427/B/1997

120

28/05/1997

461

03/09/1997

HARGHITA

80
81

"ANNA"
"ANONYMUS"

98/B/1996
1431/B/1997

188
13

08/10/1996
27/01/1997

2
110

11/03/1997
05/03/1997

HARGHITA
HARGHITA

82

"APOLLO"

1416/B/1997

107

01/07/1997

430

29/07/1997

HARGHITA

83
84

"APOLO"
"APROAPELE"

428/B/1995
8/B/1997

111
167

10/07/1995
04/11/1997

111
659

10/07/1995
18/12/1997

MARAMURES
HARGHITA

85
86
87

"AQUARIUS 2000"
"ARMEN"
"ARMONIA"

1422/B/1997
1457/B/1997
59/B/1996

115
174
52

07/08/1997
28/10/1997
15/08/1996

450
653
52

26/08/1997
17/12/1997
15/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

88

"ARS BANATICA"

111/B/2011

7

18/05/2011

11796

12/05/2011

TIMIS

89
90
91
92
93

"ARTEMIS"
"ASTRA"
"ATLAS"
"AURORA"
"AURUL"

446/B/1995
1908/B/1996
473/B/1995
1910/B/1996
1470/B/1996

166
3
53
33
216

20/11/1995
01/02/1996
13/03/1995
09/09/1996
29/07/1996

166
175
53
1991
237

20/11/1995
19/01/1996
13/03/1995
27/08/1996
29/07/1996

MARAMURES
SUCEAVA
MARAMURES
SUCEAVA
MARAMURES

94
95
96
97
98
99
100
101

"AVANGELICA"
"AVELIU"
"AVES"
"AVILAP"
"BACS"
"BALINT ANDRAS"
"BALTAGUL"
"BANYAI JANOS PENTRU O NATURA FARA
POLUARE"
"BANYASZ"
"BENEDEK ELEK"
"BENEDEK ELEK"
"BENEDEK"

1477/B/1997
424/B/1995
1464/B/1997
1450/B/1997
1442/B/1997
17/B/1995
441/B/1995
1533/B/1997

209
1
19
157
148
14
148
69

12/11/1997
27/11/1995
04/02/1997
19/09/1997
22/08/1997
08/03/1995
23/10/1995
30/04/1997

24
175
116
610
563
14
148
288

14/01/1998
27/11/1995
05/03/1997
16/11/1997
29/10/1997
08/03/1995
23/10/1995
21/05/1997

HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA

1484/B/1997
9/B/1990
15/B/1994
12/B/1996

216
22
117
25

03/12/1997
18/10/1990
21/10/1994
07/02/1996

132
58
33
7

20/03/1997
18/10/1990
10/10/1994
15/03/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

8/2003

01/09/2003

07/08/2003

ARGES

102
103
104
105
106

"BENIAMIN ROMANIA" - FILIALA ALBESTI DE 84/B/2003
MUSCEL A FUNDATIEI

107
108

"BETANIA"
"BETHESDA"

1424/B/1997
406/A/2000

117
2

12/08/1997
28/01/2000

452

26/08/1997
30/06/1994

HARGHITA
SUCEAVA

109
110

"BETHLEN GABOR"
"BORSOS MIKLOS"

77/B/1996
64/B/1992

157
13

15/01/1996
08/08/1992

5
7

11/03/1996
24/08/1992

HARGHITA
HARGHITA

111

"BOTHVARA"

1458/B/1997

177

29/10/1997

37

27/01/1998

HARGHITA

112
113
114

"BOW JENNINGS"
"BRIDGE"
"BRUGGER"

15/B/1996
45/B/1996
1513/B/1997

30
19
41

21/05/1996
11/03/1996
30/01/1997

2
19
208

09/01/1997
11/03/1996
23/04/1997

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

115
116

"BUDOS"
"BUNUL SAMARITEAN"

28/B/1995
1618/B/1996

36
294

07/09/1995
09/09/1996

36
264

07/09/1995
09/09/1996

HARGHITA
MARAMURES

117

"CAPITOL"

1501/B/1997

3

21/02/1997

100

05/03/1997

HARGHITA

118

"CARITAS"

1612/B/1996

267

02/09/1996

288

02/09/1996

MARAMURES

119
120

"CARMEN-SILVIA"
213/B/1996
"CASA SCOLARILOR" - FILIALA BAIA MARE 459/B/1995

31
191

27/02/1996
18/12/1995

1
191

04/03/1996
18/12/1995

HARGHITA
MARAMURES

ZETEA VASILE,ZETEA VIRGINICA,ANITAS
RODICA
TALMACIU VASILE,ZANET GICA,TALMACIU
MIHAI,ZANET SANDU,ZANET ELENA
Smelik Inge Jose,Nastrut Romel,Popa Minodora

Scop

Consiliu director

FILSNTROPIC,NON-PROFIT.
Promovarea modului de trai igienico-sanitar, combaterea stresului, acordarea de sprijin a categoriilor sociale
dezavantajate in redobandirea si mentinerea sanatatii.
Imbunatatirea asistentei mwdicale de urgenta pe teren, la nivelul cerintelor actuale.
Apropierea oamenilor cu pregatire si ocupatii diferite din tara si peste hotare.
Prestarea unor servicii de asistenþã medicalã ºi socialã pentru persoanele asistate.

BALUTA FANEL,BALUTA
STEFANIA,BALUTA CRISTINA ADRIANA
Prestarea unor servicii de asistenþã medicalã ºi socialã pentru persoanele asistate.
BALUTA FANEL,BALUTA
STEFANIA,BALUTA CRISTINA ADRIANA
Promovarea , susţinerea şi dezvoltarea unor programe medicale ştiinţifice financiare , legislative , educative şi de CEALERA IONUŢ – preşedinte POPESCU
iniţiere în suportul vital de baza precum şi a unor relaţii de colaborare cu instituţii de stat şi particulare care au VASILE – prim-vicepreşedinte POPA
acelaşi obiect de activitate ,- susţinerea pregătirii şi specializării personalului necesar pentru astfel de activităţi
MALINA – vicepreşedinte ALBU MARIAN –
vicepreşedinte
FILANTROPIC
Ajutorarea copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale.
Sprijinirea desfasurarii competitiilor automobilistice organizate pe plan local si judetean, sprijinirea participarii la ALEXANDRU SILLAI, CSABA DUNA
asemenea competitii al echipajelor "AUTO RACING CLUB"
Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania, indiferent de sex, nationalitate sau religie
ZETEA VASILE, ZETEA VIRGINICA,
ANITAS RODICA
CARITABIL SI SOCIAL
este ajutorarea oamenilor aflati in dificultate, indiferent de rasa, religie, nationalitate etc, in mod special ajutorarea
oamenilor cu handicap ori cu boli cronice.

Smelik Inge Jose-presedinte, Nastrut
Romel-vicepresedinte, Popa
Minodora-vicepresedinte

Sprijinirea tuturor persoanelor cu nevoi materiale si spirituale, indiferent de sex, religie, etnie, categorie sociala,
rasa, intarirea soliadaritatii umane, dezvoltarea complexa, serioasa a personalitatii umane.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural,educativ si umanitar.
Ajutor umanitar si de sprijinire a saracilor, a pensionarilor cu pensii mici, a familiilor cu multi copii, a celor ce
traiesc din ajutor social.
Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa
contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale de viata a persoanelor lipsite de posibilitati.

NICOLA TRĂILĂ

Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa
contribuie la sprijinirea activitatii culturakle precum si la sprijinirea materiala si morala a persoanelor bolnavi
incurabili din bazinul Gheorgheni
Protectia resurselor turistice naturale din Romania, ocrotirea rezervatiilor natural turistice.
Sprijinirea si ajutorarea activitatii culturale desfasurate in municipiul M-Ciuc
Militeaza pentru intarirea armoniei, in relatiile dintre familii mixte, precum si in relatiile dintre diferitele etnii care
traiesc in Romania.
De a sprijini dezvoltarea activităţii artistice bănăţene, naţionale şi transfrontaliere, în special pe plan calitativ, în toate preşedinte – NICOLA TRĂILĂ,
domeniile artelor audio-vizuale.
vicepreşedinte - RUSU
DRAGOŞ-ADRIAN, membru - NICOLA
ELENA
FILANTROPIC,NON-PROFIT, UMANITAR

DOBRA OCTAVIAN,MARCIUC
STEFAN,RECEAN MIRCEA

FILANTROPIC, NON-PROFIT
Sustinerea activitatii sportive de performanta realizarea unor mijloace necesare pregatirii sportive si organizarea de
competitii la nivel inalt de performanta
Promovarea in formele cele mai potrivite si mai eficiente principiile crestine ede gandire, de munca si de viata.
Promovarea studierii fenomenelor de evolutie a ecosistemelor naturale in vederea protejarii mediului inconjurator.
Acordarea de sprijin crescatorilor de pasari de curte si ornament.
Actiuin de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica
promovarea si sprijinirea tinerilor talente din jurnalistica din presa scrisa si audiovizuala.
Cercetarea, prelucrarea si popularizarea activitatii stiitifice a eminentului savant polihistor Banyai Janos.

BENIAMIN MERCEONIU,IONELA
SCINTEIE,SILVIA ANDRONACHE,CATALIN
ISBASOIU

Colaborarea in actiunile de ingrijire si ocrotire a persoanelor avand varsta inaintata ori bolnave.
Ridicarea nivenului de studiu.
Sprijinirea materiala a actului educational in general.
RASPANDIREA SPIRITULUI DE PRIETENIE SI A CONSTIINTEI CRESTINE IN MUNCA PROFESIONALA,
STIITIFICA, CULTURALA SI EDUCATIONALA PUSA IN SLUJBA COMUNITATII.
NELUCRATIV, APOLITIC, NONPROFIT

BENIAMIN MERCEONIU-PRES., IONELA
SCINTEIE-VICEPRES., SILVIA
ANDRONACHE-SECR., CATALIN
ISBASOIU-DIRECTOR

Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica
Scop nepatrimonial,este persoana juridica, autonoma, functioneaza ca institutie cu caracter crestin, apolitic, cultural
de caritate si utilitate sociala
Dezvolyarea activitatii instructiv-educative din scoala gen. nr.6 din Odorheiul Secuiesc
Sprijina dezvoltarea colaborarii culturale, stiitifice, economice si sportive dintre cele doua localitati (Ciumani-Dany
Ungaria)
Acordarea ajutoarelor materiale, financiare si morale in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor avand
o situatie materiala precara.
Sprijina popularizarea sportului tirul cu arcul in special si prijinirea activitatii vietii sportive in general.
Ajutorarea copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale si financiare
Cultivarea si promovarea spiritului de sacrificiu manifestat de eroii, luptatorii si victimele revolutiei din decembrie
1989.
Sprijina intreaga activitate a statiunii Santimbru-Bai.
SISERMAN SABIN-ROMI,NITULESCU
MIRCEA-EMIL,POP ALEXANDRU

GRIGORESCU ALEXANDRU,GRIGORESU
DANUTA,MADA IOAN

Raspandirea spiritului de prietenie si a constiintei crestine in munca profesionala, stiintifica, culturala si
educationala pusa in slujba comunitatii.
Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania, prin acordarea de ajutoare

Sprijinirea activitatilor turistice, tabere pentru tineret si copii.

BOYTH OVIDIU, BOTH MIOARA,
BARBUL SORINM, comisia de cenzori:
BARBUL ADRIANA, BOTH ILARION,
BOTH DOINA

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

121
122

"CENTRUL DE ZBOR LIBER TRANSILVANIA" 1420/B/1997
"CENTRUL PENTRU CERCETARE
3934/B/2010
BIOMEDICALĂ "GR.T.POPA""

113
11/F

17/07/1997
04/08/2010

448

123
124
125

"CENTRUL SOCIAL CSEREHAT"
"CER SENIN"
"CHERECHES DOREL"

46/B/1995
466/B/1995
71/B/2003

152
205
9

15/12/1995
21/12/1995
05/08/2003

126

"CHIS"

1583/B/1996

224

127

"CHRISTIANA"

283/B/2000

128
129
130

"CIUCAS"
"CIVITAS"
"COMARON"

131

Judet

Asociati/Fondatori

26/08/1997
07/07/2010

HARGHITA
IASI

40
205
4158

25/12/1995
21/12/1995
23/07/2003

HARGHITA
MARAMURES
MARAMURES

29/07/1996

245

29/07/1996

MARAMURES

8

06/03/2000

35

15/02/2000

SUCEAVA

67/B/1996
51/B/1992
57/B/1997

68
62
40

18/10/1996
16/11/1992
07/01/1997

68
1
1

18/10/1996
11/08/1994
03/02/1997

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

"COMITAS'

1465/B/1996

208

15/07/1996

229

15/07/1996

MARAMURES

132
133
134
135

"CONCORDIA EUROPA" - BAIA MARE
"CONCORDIA"
"CONFIDENCE"
"CONSORTIUL LOCAL GHEORGHENI"

426/B/2000
429/B/1995
1515/B/1997
1460/B/1997

51
112
46
184

17/04/2000
10/07/1995
05/03/1997
25/09/1997

64
112
212
204

17/04/2000
10/07/1995
24/04/1997
17/04/1997

MARAMURES
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA

136

"COPIII PENTRU COPII - COPIII PACII"

461/B/1995

198

18/12/1995

198

18/12/1995

MARAMURES

137
138

"CORADO"
"COROS"

503/B/1995
1440/B/1997

11
146

21/08/1995
24/09/1997

1891
540

07/08/1995
22/10/1997

SUCEAVA
HARGHITA

139
140
141

"COSASUL"
"CREDO"
"CRINA'

462/B/1995
456/B/1995
1457/B/1996

20
186
199

30/01/1995
11/12/1995
15/07/1996

20
186
220

30/01/1995
11/12/1995
15/07/1996

MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES

142
143
144

"CRISS"
"CRISTIAN"
"CSEMETEK"

505/B/1995
1905/B/1996
1433/B/1997

13
24
131

27/10/1995
20/06/1996
20/02/1997

2378
1644
491

20/10/1995
07/06/1996
17/09/1997

SUCEAVA
SUCEAVA
HARGHITA

145
146
147
148

"CSIBESZ"
"CSIK-TOURS"
"CSIKI KASZINO"
"CULTURA GENERALA"

36/B/1992
49/B/1996
37/B/1993
20/B/1996

14
33
15
35

02/10/1992
08/05/1996
22/03/1993
26/08/1996

11
33
15
23

02/06/1992
08/05/1996
31/03/1993
26/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

149
150
151
152

"CUPSAN"
"DACIA"
"DACIA" - BAIA MARE
"DAIMLER M.C."

1458/B/1996
1930/B/1996
431/B/2000
1537/B/1997

200
6
62
76

15/07/1996
22/02/1996
17/07/2000
19/05/1997

221
437
79
326

15/07/1996
09/02/1996
17/07/2000
29/05/1997

MARAMURES
SUCEAVA
MARAMURES
HARGHITA

CUPSAN IOAN FLORE

153

"DAMARIS"

1590/B/1996

232

12/08/1996

253

12/08/1996

MARAMURES

GIURGIU DOREL,LATIS IOAN,CIOLTE
CRISTIAN

154
155
156
157
158

"DANIX"
"DE TOATE PENTRU TOTI"
"DENES"
"DIDEROM"
"DIMITRIE CANTEMIR" FILIALA FALTICENI

1494/B/1997
443/B/1995
44/B/1995
1919/B/1996
285/B/2000

227
155
145
44
11

10/07/1997
30/10/1995
01/09/1995
28/10/1996
29/03/2000

61
155
31
2523
65

10/02/1998
30/10/1995
12/09/1995
16/10/1996
14/03/2000

HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
SUCEAVA
SUCEAVA

159

"DIMITRIE CANTEMIR" FILIALA SUCEAVA

284/B/2000

10

22/02/2000

47

22/02/2000

SUCEAVA

160
161
162
163
164

1901/B/1996
424/B/2000
1902/B/1996
19/B/1996
11/B/1996

18
48
19
34
24

13/05/1996
06/04/2000
21/05/1996
20/07/1996
03/01/1996

1279
61
1281
21
1

08/05/1996
06/04/2000
08/05/1996
20/07/1996
03/01/1996

SUCEAVA
MARAMURES
SUCEAVA
HARGHITA
HARGHITA

165
166

"DINAMIC"
"DODO"
"DOINEL"
"DOMINICUS"
"DOMOKOS PAL PETER-NOIKORUS
DALKOR"
"DOMOKOS PAL PETER"
"DOMOKOS PAL PETER"

40/B/1992
43/B/1992

26
29

10/11/1992
04/12/1992

1
1

10/11/1992
04/12/1992

HARGHITA
HARGHITA

167
168
169
170
171

"DOMUN DEI"
"DORIS"
"DORNAFOR"VATRA DORNEI
"DR. CLUNET"
"DR. FULOP FERENC"

1446/B/1997
1898/B/1996
646/B/1999
2220/B/1997
35/B/1996

152
13
23
9
52

24/09/1997
22/04/1996
10/09/1999
04/03/1997
18/11/1996

577
1026

05/11/1997
08/04/1996

17
42

04/03/1997
18/11/1996

HARGHITA
SUCEAVA
SUCEAVA
VASLUI
HARGHITA

172
173
174
175
176
177
178

"DR. PASCA"
"DREPT AUTOR"
"ECHO"
"ECO-REIN"
"EDMUOND"
"ELIOT"
"EMANUELA"

1473/B/1996
1472/B/1997
25/B/1995
1478/B/1997
216/B/1996
1493/B/1997
1601/B/1996

210
204
3
21
38
226
247

15/07/1996
03/09/1997
23/01/1995
27/01/1997
05/11/1996
07/07/1997
12/08/1996

231
49
3
118
8
425
268

15/07/1996
03/02/1998
23/01/1995
05/03/1997
02/12/1996
15/07/1997
12/08/1996

MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

Universitatea de Medicina si Farmacie " Gr. T.
Popa" Iasi

Scop

Sprijinirea dezvoltarii sporturilor aviatica cu planoare usoare in Romania.
promovarea cercetarii multidisciplinare in stiintele vietii si promovarea implementarii in practica a rezultatelor
acestor cercetari

Consiliu director

Presedinte – Vasile
Astarastoae,VicepresedintI – Dragos
Pieptu,Eugen Carasevici,Ostin-Costel
Mungiu,Secretar General –
Ovidiu-Constantin Baltatu,Membri – Liliana
Verestiuc,Lenuta Profire,Anca Miron,Radu
Iliescu, Bogdan-Dragos
Grigoriu,Mihail-Gabriel Dimofte,Daniela
Drugus,Liviu Oprea.

Acordarea ajutorului catre cei nevoiasi.
Chereches Catalin

Realizarea de acte caritabile , de instruire, de educatie si asistenta sociala pentru copii si tineri care au nevoie de
ajutormaterial si spiritual

CHERECHES CATALIN - presedinte;
CHERECHES VIORICA - director executiv;
SCUBLI HORIA VASILE - secretar
CHIS IOLANDA, CHIS STEFAN, CHIS
GABRIELA

CHIS IOLANDA,CHIS STEFAN,CHIS GABRIELAaJUTORAREA POPULATIEI NEVOIASE DIN ROMANIA, INDEIFERENT DE NATIONALITATE , SEX SAU
RELIGIE, PRIN ACORDAREA DE AJUTOARE MATERIALE, ETC.
Elaborarea si punerea in practica a unor programe economice si culturale adecvate in special comunitatilor rurale,
prin care sa se poata realiza protejarea si promovarea valorilor specifice acestor comunitati.
Educarea tinerei generatii in spiritul convietuirii armonioase cu mediul inconjurator.
Acordarea de sprijin pentru formarea si dezvoltarea societatii civile prin instruire in cunostintele civice.
Acordarea de sprijin famiilor si persoanelor singure in stare de nevoie sociala prin donatii si sponsorizari de la
persoane fizice si juridice din tara si strainatate.
CHIS LIVIU,PETRUS IOAN NICOLAE,BOT
Intrajutorarea persoanelor fizice, avind dreptul de a stabili relatii de cooperare directe cu diferite organizatii si
CHIS LIVIU, PETRUS IOAN NICOLAE,
IOAN,AMOTA IAON PETRU,HINDLI STEFAN structuri din Romania si din strainatate
BOT IOAN
Cooperare internationala pentru dezv. socio-economica si culturala
Desfasurarea de activitai cu caracter social, cultural, educativ si umanitar-caritativ.
Initiere a unor actiuni si spijinirea a unor actiuni si initiative care au ca scop dezvoltarea regionala a zonei
Gheorgheni

Pop Rodica Silvia - presedinte, Sima Livia vicepresedinte, Pop Alexandru - secretar,
Hudrea Mariana, Mihalca Adriana- membrii
UMANITAR, FILANTROPIC, NON-PROFIT
Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si tsraine care doresc sa
contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale de viata a persoanelor lipsite de posibilitati.

BALEA VASILE

FILANTROPIC, AJUTORAREA PERSOANELOR NEVOIASE PRIN DISTRIBUIREA PERIODICA DE
BALEA VASILE
AJUTOARE SI PRESTARE DE SERVICII IN INTERES SOCIAL
FILANTROPIC, NON-PROFIT
UMANITAR, DE CARITATE, NON-PROFIT
Educarea copiilor prescolari, de varsta cuprinsa intre 3-7 ani, asigurand conditii pentru dezvoltarea armonica a
personalitatii acestora.
Sprijinirea si ajutorarea tinerilor orfani
Organizarea de asociatii familiale sau intreprinzatori individuali, pe baza liberei initiative.
Organizarea petrecerii placute si utile a timpului liber.
Organizarea si coordonarea activitatii de atragere de resurse umane, financiare, materiale pentru promovarea si
conservarea valorilor culturii si artei si incrierea acestora in circuitul intern si international.
Distribuirea periodica de ajutoare si sume banesti persoanelor aflate in stare de nevoie sociala
NON-PROFIT, FILANTROPIC
Descoperirea, instruirea si perfectionarea tinerilor artisti din diferite domenii
Desfasurarea de activitati cu caraccter de protectie sociala si umanitar caritativ pentru protejarea unor categorii de
persoane defavorizate, aflate in nevoie.
promovarea de actiuni de interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala
GIURGIU DOREL, LATIS IOAN, CIOLTE
CRISTIAN
Actiuni filantropice nonprofit de folos obstesc si utilitate publica.
Promovarea educatiei sportive si culturale.
NON-PROFIT
Organizarea si raspindirea culturii, stiintei, artei si a cercetarii stiintifice pentru formarea de specialisti cu inalta
calificare.;Sustinerile activitatii de protectie a mediului, de ajutor umanitar si a handicapatilor;Sprijinirea schimburilor
in respectivele domenii intre romanii de pretutindeni si institutiile similare din tara si strainatate.
Este o organizatie profesionala si de cultura non profit si neguvernamentala, avind ca domeniu principal de activitate
promovarea invatamintului in cadrul Scolii Postliceale Suceava.
FILANTROPIC, NON-PROFIT
Intrajutorarea populatiei nevoiase a romaniei indiferent de sex nationalitate sau religie
FILANTROPIC, NON-PROFIT
Acordarea unor ajutoare banesti si materiale persoanelor si familiilor cu situatir materiala precara.
Sprijina activitatea vietii muzicale si culturale.
Reanvierea traditiilor de dans si muzica populara a portului si a obiceiulilor populare maghiare.
Sprijinirea instruirii si educatiei in limba materna a copiilor maghiari originari din Moldova care vor sa invete in
limba lor materna.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
UMANITAR, DE CARITATE, NON-PROFIT

PASCA LIVIU TITUS

ANGHELUS CATALIN-OCTAVIAN,VANEA
IOAN-OVIDIU,VANEA LUCIA

Atragerea resurselor celor cu posibilitati din comunitatea locala, din tara si strainatate si folosirea acestora pentru
ajutorarea bolnavilor incurabili, a handicapatilor a invalizilor si in general a persoanelor ce nu au posibilitati si acces
la tratament si medicamente din cauza situatiei materiale precare.
Ajutorarea persoanelor nevoiase, prin distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale ori sume banesti PASCA LIVIU TITUS
Sprijinirea procesului de integrare europeana, promovarea principiilor dreptului de autor.
Restabilirea si mentinerea echilibrului om-natura
Protectia mediului inconjurator, al calitatii apelor si a albiilor, a cursurilor de apa.
Sprijinirea actiunilor de pastrare a echilibrului ecologic.
Ingrijirea si educarea copiilor parasiti, orfani, handicapati, vaduve, bolnavi, persoane nevoiase.
Ajutorarea materiala a populatiei nevoiase din Romania, indiferent de sex, nationalitate, religie
ANGHELUS CATALIN-OCTAVIAN,
VANEA IOAN-OVIDIU, VANEA LUCIA

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

179
180

"EMIL RACOVITA" VASLUI
"EMMA"

2217/B/1997
4039/B/1995

181
182
183

"EPPUR SI MUOVE"
"EROS"
"EST-VEST" - BISTRIŢA

105/B/1996
1466/B/1997
31/B/2001

184

"ESTERA"

49/B/2002

185
186
187
188
189
190

"ETHNOGRAFIA"
"EURO-ED"
"EURO-HILF"
"EURO HOCKEY PE IARBA"
"EURO PASWORD"
"EUROCARN"

191
192
193

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

32
27/11/1997
179,
04/12/1995
13/20.11.2001

Judet

11
179

20/01/1998
04/12/1995

VASLUI
MARAMURES

Asociati/Fondatori

Scop

iese din calitatea de membru fondator: Copceac
Ionac Diana Crinasi Suciu Olimpia. intra VANCIU
VASILE si CUCEU ALINA ALEXANDRINA ;
Ceilalti membrii fondatori si dl.Suciu Ioan isi
pastreaza calitatea de membri fondatori

VANCIU VASILE, se numeste in functia de
vicepresedinte si CUCEU ALINA
ALEXANDRINA, in functia de secretar
general

198
198
2

17/10/1996
08/10/1997
27/03/2001

47
11
991

31/10/1996
07/01/1998
14/03/2001

HARGHITA
HARGHITA
BISTRITA NASAUD

1

25/02/2002

1

18/02/2002

HARGHITA

63/B/1992
168/B/1992
482/B/1995
1496/B/1997
1475/B/1997
1459/B/1996

12
32/PJ
87
23
207
201

06/07/1992
09/05/1992
22/05/1995
29/01/1997
27/10/1997
15/07/1996

6
încheiere
87
129
652
222

13/07/1992
18/11/1992
22/05/1995
18/03/1997
17/12/1997
15/07/1996

HARGHITA
IASI
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

"EUROFOR"
"EUROFOR"
"EUROLEX"-FUNDATIA PENTRU
PROMOVAREA CETATENIEI EUROPENE
ACTIVE

1447/B/1997
1448/B/1997
220/B/2006

153
153
6

28/10/1997
25/10/1997
11/05/2006

587
587
72

12/11/1997
12/11/1997
14/04/2006

HARGHITA
HARGHITA

194

"EUROPA"

1508/B/1997

37

04/03/1997

196

16/04/1997

HARGHITA

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

"EVA IN MEMORIAN"
"EVDI"
"FAIA"
"FAMARAJ"
"FARASS"
"FARKASLAKA SPORTEGYESULET"
"FILANTROPIA"
"FILO"
"FIPSCU"
"FIRIZA'
"FIRTOS"

91/B/1996
35/B/1992
1610/B/1996
1521/B/1997
1453/B/1997
1520/B/1997
476/B/1995
76/B/1996
1479/B/1997
475/B/1995
1490/B/1997

180
13
285
52
161
51
60
155
210
58
221

05/07/1996
30/04/1992
02/09/1996
11/02/1997
15/10/1997
09/04/1997
20/03/1995
11/01/1996
19/11/1997
20/03/1995
26/05/1997

33
13
285
233
627
214
60
3
32
59
153

05/06/1996
30/04/1992
02/09/1996
07/05/1997
03/12/1997
24/04/1997
20/03/1995
08/03/1996
21/01/1998
20/03/1995
27/03/1998

HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA

206
207

"FISH EYE FOUNDATION"
"FLOARE DE COLT"

48/B/1996
3414/B/1997

29
235

22/04/1996
29/01/1997

29
331

22/04/1996
04/06/1997

HARGHITA
HARGHITA

208
209
210

"FLORAND"
"FLOREAN" - BAIA MARE
"FORTUNA'

1915/B/1996
427/B/2000
1588/B/1996

4
52
252

05/02/1996
17/04/2000
26/08/1996

357
65
273

05/02/1996
17/04/2000
26/08/1996

SUCEAVA
MARAMURES
MARAMURES

211

"FRATIA"

36/B/1996

53

18/11/1996

43

18/11/1996

HARGHITA

212
213

"FUNDATIA APSIS"
"FUNDATIA CREDENTIA"

44/B/1993
3148/B/2003

66
4

19/01/1993
15/05/2013

1

08/01/1993
10/02/2000

HARGHITA
BUCURESTI

214

16

17/04/1996

1041

17/04/1996

SUCEAVA

3

03/04/2007

26/03/2007

ALBA

40

14/10/1996

2367

02/10/1996

SUCEAVA

Ioan,Virginia si Brutus Dragan,Gyulay Silvia Maria Educare a tinerelor generatii in spiritul principiilor crestinismului si al valorilor umane superioare
Antonia
FILANTROPIC

217

"FUNDATIA DE INITIATIVA LOCALA NADA 1899/B/1996
FLORILOR"
"FUNDATIA DE STIPENDII IOAN, VIRGINIA SI997/B/2007
BRURUS DREGAN" BLAJ
"FUNDATIA DOMNULUI GIURGIUVEANU
1916/B/1996
GHEORHGHE"
"FUNDATIA ECDL ROMANIA"
3976/B/2010

3

12/09/2010

229

24/09/2010

BUCURESTI

SC ECDL ROMANIA SA

218

"FUNDATIA GROW UP"

83/B/2013

7

08/08/2013

226

25/07/2013

BUCURESTI

219

"FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE PRIN
EDUCATIE SI TEHNOLOGIE"

4005/B/2010

3

08/06/2010

29/01/2003

BUCURESTI

220

"FUNDATIA PENTRU MILENIUL III"

3089/B/2005

2

21/09/2005

07/09/2005

BRAILA

221

"FUNDATIA ROMANA PENTRU
INTELIGENTA AFACERII"

31/B/2011

6/F

24/03/2011

11/03/2011

IASI

222

"FUNDATIA VOIEVODUL STEFAN CEL
MARE SI SFANT"

32/B/2011

7/F

25/03/2011

14/03/2011

IASI

223

"FUNDAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ PENTRU83/B/1991
COPII ALLEGRETTO"

215
216

06/02/1991

dizolvata

23

1

06/02/1991

VITCA CAMELIA MARINA

ROMAN VASILE,ROMAN ILAEANA,KADAR
LUDOVIC

ASOCIATIA PRO PATRIA LEX,ADRIANO
CAMELIA VOICU,GEORGETA UNGIREANU

Consiliu director

Organizarea de actiuni de distribuire deajutoare materiale.
Desfasurarea de activitati cu caracter de protectie sociala si umanitar caritativa.
stabilirea şi dezvoltarea unor legături trainice în domeniul social, educaţional, cultural şi economic între diferite
categorii sociale din romania, precum şi din diferite ţări, în vederea integrării româniei în structurile vest-europene
Organizarea de actiuni de distribuire de ajutoare materiale de orice fel inclusiv alimente si imbracaminte necesare
persoanelor aflate in institutii speciale,case de copii,de batrani etc.sau a celor din afara lor,in special cu oacazia
sarbatorilor tarditionale
Sprijinirea morala si materiala a valorilor etnografice din depresiunea Gheorgheniului.
COMPLETÃRI LA SCOPUL FUNDAÞIEI.
Sprijina activitatea de promovare a activitatii de hockey pe iarba.
Protectia mediului inconjurator.
Intrajutorarea intre persoane fizice si juridice prin colectarea de ajutoare ca :imbracaminte, incaltaminte, hrana si
alte bunuri
Acordarea de ajutoare umanitare in cadrul serviciilor de asistenta sociala si caritativa
Colaborare in actiunile de ingrijire si ocrotire a persoanelor avand varsta inaintata ori bolnave.
OPTIMIZAREA STANDARDELOR EDUCATIONALE

ROMAN VASILE, ROMAN ILAEANA,
KADAR LUDOVIC

director IOANETA VINTILEANU membrii
VLAD BARBU, MIHAI BADESCU, secretar
BOGDAN TONEA, trezorier AUREL
NEAGU

Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa
contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale de viata a persoanelor lipsite de posibilitati.
Desfasurarea deactivitati cu caracter umanitar, de protectie sociala.
Pastrarea traditiilor, ocrotirea mediului inconjurator si dezvoltarea turismului in Romania
ALEXANDRU VASILE
Sprijinirea si ajutorarea familiilor cu multi copii.
Acordarea de sprijin material tinerilor merituosi, cu situatia materiala mai slaba din scolile tehnice postliceale.
Activitati cu caracter social, cultural, educativ, umanitar-caritativ.
Protectia mediului si educatia civica a tinerei generatii.
Promovarea si sprijinirea societatii civile in Romania.
Organizarea si conducerea activitatii educativ-culturale, de informare, indrumare si ajutorare in scopul propus prin
cursuri, simpozioane.
Ocrotirea speciilor de pesti aflati pe cale de disparitie din cauza poluarii apelor si a braconajului.
ARDELEAN LADISLAU WADE,KEMENES
SPIJINIREA SI AJUTORAREACOPIILOR SI TINERILOR ORFANI, PROVENITI DIN FAMILII
CSILLA,DICU NINIANA,KELEMEN MIKLOS,GAL DEZORGANIZATE SI MARGINALIZATI, A FAMILIILOR CU MULTI COPII AVND POSIBILITAI MATERIALE
CSABA
MODESTE, PRECUM A OAMENILOR VARSTNICI, AFLATI IN NEVOIE
FILANTROPIC, NON-PROFIT, UMANITAR
Organizarea de expozitii in aer liber in parcuri sau locuri special amenajate
SZOKE ZOLTAN,SZOKE ROBERT
Slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala
LEVENTR,SZOKE FERENC
Raspandirea spiritului de prietenie si al constiintei crestine in munca profesionala, stiintifica, culturala si
educationala pusa in slujba comunitatii.
Sprijinirea si dezvoltarea turismului rulal.
RADU DUMITRU
INFIINTAREA ORGANIZAREA SI SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CARITABILE

KEMENES CSILLA, DICU NINIANA

SZOKE ZOLTAN, SZOKE ROBERT
LEVENTR, SZOKE FERENC

PRESEDINTE RADU DUMITRU,
MEMBRU RADU IONUT ANDREI,
MEMBRU FULGA MARIA DANIELA

ELABORARE DE PROGRAME PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCALE

INSUSIREA CUANTUMULUI INTERNATIONAL DE CUNOSTINTE SI DE BUNE PRACTICI REZULTATE DIN presedinte PETRE GHIBU, viepresedinte
UTILIZAREA STANDARDELOR SI FRANCIZELOR EUROPENE SI/SAU INTERNETIONALE DE
MATEI DIMITRIU, secretar general
CERTIFICARE SI INSTRUIRE DE CATRE INSTITUTIILE SI ORGANIZATIILE PUBLICE SI PRIVATE
CARMEN CODRUTA TIRON
IMPLICATE IN PROCESE EDUCATIONALE DIN ROMANIA
TURCITU GABRIELA
DEZVOLTAREA DE PROIECTE DE INVATAMANT PRESCOLAR (GRADINITE) SI ACTIVITATI DE INGRIJIRE PRESEDINTE TURCITU GABRIELA,
ZILNICA PT. COPII PRESCOLARI SI SCOLARI (GRADINITE CU PROGRAM PRELUNGI SI PROGRAME
VICEPRESEDINTE TURCITU MIHAI,
AFTER SCHOOL), dezvoltarea de proiecte sociale activitati de ingrijire pentru copii si tineri precum si alte activitati MEMBRU MIHAI IOANA
de educatie si asistenta sociala fara cazare, dezvoltare de proiecte umanitare
FUGIGI PETRU CONSTANTIN RENUNTA LA SPRIJINIREA SI DESFASURAREA DE ACTIVITATI DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA IN MEDIUL SE NUMESC- PRESEDINTE
CALITATEA DE FONDATOR UNIC,
URBAN SI RURAL ROMANESC PRIN PROMOVAREA TEHNOLOGIEI SI PRIN EDUCATIE, PROMOVAREA CONSTANTINESCU RADU,
RETRAGANDU-SE DIN FUNDATIE
PROIECTELOR PENTRU SI IN SCOPUL DEZVOLTARII ECONOMICE SI SOCIAle inclusiv prin atragerea de VICEPRESEDINTI BARBULESCU
finantari nationale si europene
ALEXANDRU, STEFAN CATALIN,
CENZOR SOVA ROBERT AURELIAN
Mitu Peter,Prundea Diana- Elena
promovarii , apararii si implementarii sociale a valorilor civilizatiei umane asa cum sunt ele formulate la inceputul
dl. Mitu Peter – presedinte ; dna. Prundea
mileniului al treilea dupa Christos , promovarii si apararii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului , in
Elena – vicepresedinte si dna.Prundea
principal a libertatii constiintei si a dreptului la libera exprimare , garantarea proprietatii si dreptul la libera asociere ,Diana-Elena – secretar general
promovarii si aplicarii principiilor ecologice in toate aspectele vietii materiale si spirituale .
SERGHIE T. DANIEL
Promovarea valorilor stiintelor socio-economice prin facilitarea de parteneriate colaborative public-privat, cu
va fi compus din trei membri, care vor fi
implicarea personalitatilor stiintifice, a cercetatorilor, a absolventilor universitari, a studentilor si a reprezentantilor numiti pentru un mandat de 1 an
mediului socio-economic
Gheorghita Niculina
sprijinirea copiilor, tinerilor si persoanelor varstnice, promovarea si dezvoltarea mestesugurilor, artizanatului, artei Numirea in functia de Vicepresedinte al
populare, etnografiei, folclorului, tehnologiilor traditionale in stil arhitectural taranesc, specific mediului rural,
Consiliului Director a doamnei tURA
precum si dezvoltare personala si spirituala . Fundatia isi mai propune sa promoveze si sa dezvolte breslele
MARIANA; Durata mandatului
mestesugaresti. in acest scop va infiinta un asezamant social-cultural si unul monahal in cadrul carora va infiinta un Vicepresedintelui Consiliului Director este
muzeu de istorie, etnografie si folclor
nelimitata. Vicepresedintele poate fi revocat
oricand prin decizia/hotararea fondatorului.
CODREANU ADRIANA MARIA
De a oferi copiilor între 5 şi 11 ani posibilitatea de a se afirma în plan cultural, de a contacta într-un cadru organizat PRESEDINTE - CODREANU ADRIANA
MAGDALENA,CHIRITA RADU
cultura internaţională, de a participa activ la schimbarile de valori artistice şi culturale pe plan naţional şi
MARIA MAGDALENA VICEPRESEDINTE
GHERASIM,VLAD MARGARETA,ARGESEANU internaţional , de a lansa programe cultural artistice pentru buna cunoaştere şi întelegere între copii
- CHIRITA RADU GHERASIM CASIER ADRIAN,NEDELCU LUXA,DINCĂ
CIUBUC LUCIANA, CENZORI IULIANA,GEORGESCU VICTOR,STANCU
ARGESEANU ADRIAN, STROE
EMILIAN,MIHAI LIGIA,GRECU
ARTIMISA
ANA,LAZARESCU MARIANA,MOTIU
ANCA,OPREA IONEL,STROE
ION,PRISCOLNITA NICULINA,UDREA

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

224

"FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN 3875/B/2003
DECEMBRIE 1989"

3

11/02/2003

383

21/09/1990

225

"FUNDAŢIA PENTRU COPII RONALD
MCDONALD"

227/B/2003

3

25/03/2003

25

226

"FUNDAŢIA PENTRU RECONSTRUCŢIE
ECOLOGICĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ"

863/B/2004

32

08/12/2004

227

"FUNDAŢIA POP DE POPA" - FUNDAŢIA
PENTRU OCROTIREA BOLNAVILOR CU
AFECŢIUNI CARDIOVASCULARE DIN
ROMÂNIA - FOBAC

4609/B/2007

10

22/10/2007

228

3515/B/2006

229

"FUNDAŢIA UMANITARA TRANSILVANIA"
MEDIAŞ
"FUNDAÞIA ROMÂNO - GERMANÃ DE
PREGÃTIRE ªI PERFECÞIONARE
PROFESIONALA VLADIMIRESCU ARAD"

713/B/1999

64

230

"FUTURE WORLD XXI"

18/B/1995

231
232
233

"GABRIELLA"
"GELLERT"
"GEMENI"

234
235
236
237
238

04/08/2006

pozitie inchisa

Judet

TIMIS

Scop

ALMOREAN POMPILIU,ALMAŞA
TOADER,BALASOIU MIRCEA
ILIE,BÎRLĂDEANU PETRACHE,şamd

PRINCIPAL ESTE SĂ ACORDE SPRIJIN MATERIAL, SPIRITUAL CELOR CARE AU AVUT DE SUFERIT
LPTÂND PENTRU LIBERTATE ŞI DEMOCRAŢIE, etc

10/03/1998

SC MC DONALD S ROMÂNIA SRL - PRIN
REPREZ. MARIAN ALECU

Va fi exclusiv caritabil;- va dezvolta, va ajuta şi/sau încuraja programele în următoarele domenii: îngrijire medicală
pentru copii, educaţie şi artă pentru copii.

22/11/2004

LAZĂR DAN PETRU

Formarea şi asigurarea cadrului organizatoric specialiştilor din domeniul sistemelor şi structurilor de protecţie a
mediului inconjurător pentru informare şi documentare, dezvoltarea cercetării proiectării şi a investiţiilor inclusiv
execuţia , exploatarea şi valorificarea rezultatelor, promovarea producţiei de energie din resurse regenerabile
nepoluante, acordarea de sprijin umanitar persoanelor aflate temporat in dificultate ca urmare a calamităţilor sau
impactului cu mediul, precum şi pentru perfecţionarea instruirii din domeniul reconstrucţiei ecologice şi ocrotirii
naturii, avînd in vedere importanţa necesităţii de a asigura generaţiilor viitoare resursele conform principiului
dezvoltării durabile
- de a acţiona, prin toate mijloacele permise de lege, pentru asigurarea asistenţei medicale de specialitate şi a
medicamentelor necesare bolnavilor cu afecţiuni cardio-vasculare din Ro-;mânia.

S.C. NR. 616 22/10/1991

in lichidare

Asociati/Fondatori

IOAN POP D. POPA ,BOGDAN
MARINESCU,STEFAN MILCU,TEACI
DUMITRU,GHERASIM LEONIDA,MIHAI
ANTON,PROINOV FRANCISC,MACARIE
CEZAR,VASILE CÂNDEA,ION
SOCOTEANU,MIRCEA BÂRSAN,ION
SOCOTEANU,MIRCEA
BÂRSAN,GHERGHICEANU DAN,PELIN
VICTOR,PETRILĂ THEODORA,POMPILIU

2267

04/08/2006

SIBIU

03/04/1992

s.c. 3207

03/04/1992

ARAD

15

14/03/1995

15

14/03/1995

HARGHITA

1459/B/1997
47/B/1993
1604/B/1996

183
80
254

10/09/1997
21/06/1993
26/08/1996

292
16
275

03/06/1997
10/06/1993
26/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

"GEMENY"
"GHIOCELUL"
"GIFT"
"GLORIA"
"GLYCON"

455/B/1995
24/B/1996
1510/B/1997
1912/B/1996
1471/B/1996

184
39
39
37
218

11/12/1995
04/10/1996
17/03/1997
14/10/1996
29/07/1996

184
29
198
2411
239

11/12/1995
04/10/1996
16/04/1997
03/10/1996
29/07/1996

MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
SUCEAVA
MARAMURES

239
240
241
242
243

"GOSA"
"GRATES"
"GRIGORE ANTIPA" - BAIA MARE
"GRUPUL FAMILIEI ST. VINCZE"
"HAND IN HAND FOR ROMANIA- MANA IN
MANA PENTRU ROMANIA"

432/B/1995
1488/B/1997
430/B/2000
44/B/1996
846/B/2004

116
22
60
18
1/II/B

17/07/1995
17/02/1997
31/05/2000
08/03/1996
17/09/2004

116
126
77
18
1/II/b

17/07/1995
12/03/1997
31/05/2000
08/03/1996
10/09/2004

MARAMURES
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
DAMBOVITA

244

"HANIKA", SEDIUL SOCIAL ÎN STR.PUTNEI 2589/B/1996
NR.1, BL.21, SC.C, AP.20, JUDETUL
SUCEAVA

272/f/1996

28/10/1996

272

28/10/1996

SUCEAVA

245

"HAR-HOCKEY"

53/B/1996

45

18/07/1996

45

02/10/1996

HARGHITA

246
247
248
249
250
251
252

"HAR-TOUR"
"HAR WOOD"
"HARMAT"
"HARTUR"
"HEADLINER"
"HEBE"
"HELP BUHUSI"

1542/B/1997
1507/B/1997
1538/B/1997
1421/B/1997
1509/B/1997
81/B/1996
1016/B/2001

82
36
79
114
38
166
1

13/05/1997
28/02/1997
28/03/1997
23/07/1997
05/03/1997
08/03/1996
26/04/2001

336
195
333
449
197
15

04/06/1997
16/04/1997
04/06/1997
26/08/1997
16/04/1997
19/04/1996
02/05/2001

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
BACAU

253
254

"HELP"
"HELP"

1500/B/1997
1591/B/1996

28
233

10/02/1997
12/08/1996

144
254

26/03/1997
12/08/1996

HARGHITA
MARAMURES

255
256

"HELP"
"HELP"

1896/B/1996
30/B/1996

1
45

05/01/1996
11/11/1996

3036
35

20/12/1995
11/11/1996

SUCEAVA
HARGHITA

257
258

"HELPER"
"HIDRO-PROTECT"

74/B/1996
26/B/1996

77
41

27/11/1996
07/10/1996

77
31

27/11/1996
07/10/1996

HARGHITA
HARGHITA

259
260

"HIT ES FENY"
"HOCKEY PE IARBA"

1471/B/1997
58/B/1996

203
51

03/09/1997
14/08/1996

305
51

08/06/1998
02/10/1996

HARGHITA
HARGHITA

Ministerul Muncii ºi Protecþei Sociale al României Dezvoltarea meseriilor în România.
,Agenþia Judeþeanã Pentru Ocupare ºi Formare
Profesionalã - Arad ,Ministerul de Interne al
României ,Prefectura Judeþului Arad ,Consiliul
Judeþean Arad ,Consiliul Local al comunei
Vladimirescu ,Camera de Comerþ Industrie ºi
Agriculturã Arad,Universitatea "Transilvania "Arad
,Universitatea "Aurel Vlaicu
"Arad,C.N.D.L.R.-FRÃÞIA - Uniunea Judeþeana a
Conservarea, refacerea si valorificarea in actiuni educative de utilitate publica a monumentelor arhitectonice,
turistice, istorice, religioase sau civile din Miercurea-Ciuc.
Ajutorarea batranilor, copiilor orfani si a famiilor cu multi copii lipsiti de posibilitati materiale.
organizarea de reuniuni si actiuni cultural-educative.
SUSCA VASILE,SUSCA LAURA,ANDREICA
Promovarea unor idealuri de solidaritate si intrajutorare in domeniul agriculturii in scopul dezvoltarii nivelului de trai
VIORICA
in mediul rural
Raspandirea spiritului de prietenie, culturala si educationala pusa in slujba tinerilor orasului Gheorgheni.
Adunarea de ajutoare materiale si financiare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor sarace.
NELUCRATIV,DE INTRAJUTORARE SI SPRIJIN MATERIAL PENTRU CEI SARACI.
GLIGAN IAON OVIDIU,BOGDAN EDIT,ALMASI Procurarea din donatii si activitati proprii a mijloacelor materiale necesare desfasurarii activitatii in vederea
GYONGYI VIORICA,ALMASI VASILE
ajutoraroo persoanelor aflate ins tare de nevoie

Andrews Suc Kathleon- fondator,Tanase Sorina
Magdalena,Geambasu ion Romeo,Desaponlos
Gabriela Constanta

ROMAN SANDA

Consiliu director

preşedinte - Alămorean Pompiliu,
vicepreşedinţi - Haica Teofil, Grigoras Ioan,
Borza Stelian, membri - Opris Nicolae,
Lăzărescu Ioan, Popovici Aurel, membri
supleanţi - Neagu Toma-Bujor, Donose
Emil, Fara Sonia, David Ioan, Petrascu
Contanta, cenzori - Stratan Pavel, Bercia
Valer, secretar - Gheorghiosu Aurel
Consiliul director are următoarea
Se revocă Florian Helmuth Kohfink şi se
numeşte Braicu Oana-Anca.
preşedinte: DANIEL BOAJE, - director
executiv: IRINA-ALEXANDRA PANAITE director financiar: BRAICU OANA-ANCA cenzor: MIRELA-ELENA COCULESCU
PRESEDINTE - LAZĂR DAN PETRU,
DIRECTOR EXECUTIV - BRĂTESCU
VIRGIL PETRE, SECRETAR GENERAL VASILICA VASILE EDWARD

CONSILIUL DIRECTOR: preşedinte
fondator - IOAN POP DE POPA,
vicepreşedinte - DOINA SANDA POP DE
POPA, director - SARCĂ GABRIELA,
membri - TEODOR BOBIŞ, CRISTINA
DOBRE, KASASS IMAD, SERGIU
SBENGHE, CIPRIAN TUDORAN, ELENA
BÂRSAN

Se exclude din Consiliu Director AJOFM,
motivat de evitarea conflictului de interese

SUSCA VASILE, SUSCA LAURA,
ANDREICA VIORICA

GLIGAN IAON OVIDIU, BOGDAN EDIT,
ALMASI GYONGYI VIORICA, ALMASI
VASILE

Acordarea de ajutoare materiale si financiare in scopul inbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci.
Dezvoltarea si promovarea activit. turistice, organiz. de cursuri de pregatire si perfectionare profesionala
Ocrotirea, ajutarea, ingrijirea si educarea copiilor minori.
Asigurarea de resurse financire, umanitare si spirituale pentru a ajuta populatia din Romania in a invata sa-si
Tanase Sorina Magdalena, Geambasu Ion
produca propriile resurse in vederea asigurarii celor necesare existente.;Crearea de microintreprinderi finantate Romeo, Dasopolos Gabriela Constanta
initial exclusiv de catre fundatie astfel incat populatia angajata, pe baza experientei dobandite, sa poata sa constituie
activitatea de productie din microintreprindere si sa produca veniturile pentru a putea sa se intretina prin propriile
venituri. Asigurarea propriilor mijloace necesare trailului este un obiectiv dificil de atins pentru o mare parte din
polulatia Romaniei;
filantropic
Consiliul director va fi format din: Satarescu
I.Veronica - Presedinte;, Zaharia
C.Loredana Alina - Vicepresedinte; Lonte
G.Roxana - Secretar general
Sprijina activitatea de promovare a activitatii de schi, hockei in special, tenis de masa, tenis de campin general in
randul tinerilor.
Protectia resurselor turistice naturale din Romania.
Ocrotirea, conservarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestire de stat.
Sprijinirea elevilor cu aptitudine in matematica.
Sprijinirea activitatii legate de promovarea turismului in judetul Harghita.
Sprijinirea cativitatii desfasurata de tinerele formatii artistice.
Acordarea de sprijin tinerilor.
Sprijinirea categoriilor sociale devaforizate, a copiilor orfani, abandonati si handicapati prin infiintarea unui camin de
educare si crestere a acestora, a batrinilor neajutorati, acordarea de ajutor institutiilor sanitare precum si sprijinirea
activitatilor sportive, acordarea oricarui tip de ajutor umanitar.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala, acordarea de ajutoare materiale, precum si prestarea de
ROMAN SANDA
serviciii in interes social
FILANTROPIC, NON-PROFIT, UMANITAR
ACORDAREA AJUTOARELOR MATERIALE SI FINANCIARE IN SCOPUL IMBUNATATIRII CONDITIILOR DE
VIATA A PERSOANELOR SARACI INDIFERENT DE NATIONALITATE SI VARTSTA.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Organizarea si coordonarea activitatii de atragere de resurse umane, financiare si materiale pentru protectia naturii,
a mediului, a izvoarelor potabile si minerale, in vederea pastrarii si ridicarii calitatii la un nivel de standard
international.
Integrarea in viata sociala si religioasa a persoanelor handicapate psihic.
Sprijina activitatea de promovare a activitatii de schi, hockei in special, tenis de masa, tenis de camp in general in
randul tinerilor.

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

Judet

31
113
116
168
26/N/2003

20/06/1996
04/11/1994
07/08/1997
27/11/1995
01/10/2003

1640
28
451
172
25/N/2003

07/06/1996
24/10/1994
26/08/1997
27/11/1995
03/10/2003

SUCEAVA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
BIHOR

261
262
263
264
265

"HOFFMANN"
"HOMINEM"
"HOPE"
"HORVAT PAVEL"
"HOSPICE EMANUEL"MOD STATUT ÎNCH
10/N/2011

1909/B/1996
13/B/1994
1423/B/1997
449/B/1995
130/B/2003

266
267

50/B/1993
71/B/1996

84
73

28/09/1993
15/11/1996

24
73

17/09/1993
15/11/1996

HARGHITA
HARGHITA

268
269
270
271
272

"HUMAN REFORM"
"HUMANITAS PENTRU SPRIJIN UMANITAR
SI AJUTORARE"
"HUMANITAS"
"HUMANITAS"
"HUMANITAS"
"I.C. BRATIANU" VASLUI
"IACOB"

1480/B/1997
1917/B/1996
25/B/1996
928/B/1998
1587/B/1996

212
42
40
3
229

20/11/1997
28/10/1996
04/10/1996
15/01/1998
12/08/1996

654
2518
30
7
250

17/12/1997
16/10/1996
04/10/1996
27/04/1998
12/08/1996

HARGHITA
SUCEAVA
HARGHITA
VASLUI
MARAMURES

273
274
275
276

"IFIS"
"IL CUORE"
"ILISCHI"
"IMECS LASZLO"

1499/B/1997
1474/B/1997
477/B/1995
46/B/1992

25
206
62
49

28/01/1997
16/10/1997
20/03/1995
06/04/1992

131
40
62
14

19/03/1997
28/01/1998
20/03/1995
25/03/1992

HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA

277
278
279
280
281
282
283
284
285

"IMPAR"
"IMRE DOMOKOS"
"IN MEMORIAM MARTON ARON"
"INFRATIREA"
"INIMA DE COPIL"
"INSULA SPERANTEI"
"INTERNACIA ESPERANTO KULTURISMO"
"IONITE"
"IRCSI"

1473/B/1997
16/B/1994
1492/B/1997
502/B/1995
1497/B/1997
45/B/1993
54/B/1996
1911/B/1996
1472/B/1996

205
95
225
10
230
77
46
34
219

04/09/1997
25/03/1994
25/06/1997
07/08/1995
14/03/1997
24/05/1993
19/08/1996
16/09/1996
29/07/1996

548
1
402
1881
122
12
46
2126
240

17/12/1997
14/05/1997
14/09/1998
24/07/1995
19/03/1997
13/05/1993
19/07/1996
10/09/1996
29/07/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
SUCEAVA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
SUCEAVA
MARAMURES

286

"IVASCU"

1597/B/1996

240

12/08/1996

276

12/08/1996

MARAMURES

287
288
289

"JEUNESSE"
"JOANNES KAJONI" M-CIUC
"JULIANUS ALAPITVANY"

92/B/1996
41/B/1993
38/B/1992

181
3
23

05/07/1996
21/01/1993
02/11/1992

34
1
1

05/06/1996
21/01/1993
02/11/1992

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

290

"JUNIOR"

1555/B/1997

97

09/05/1997

415

01/07/1997

HARGHITA

291
292
293
294
295
296

"KALONDA"
"KAMILLA"
"KARACSONY JANOS"
"KARACSONY JANOS"
"KEMENY JANOS"
"KINDNESS"

1467/B/1997
1418/B/1997
65/B/1993
1505/B/1997
40/B/1994
64/B/1996

199
11
21
34
24
62

08/10/1997
23/01/1997
06/05/1993
24/02/1997
03/01/1994
08/10/1996

14
108
6
167
1
62

09/01/1998
05/03/1997
10/05/1993
02/04/1997
03/01/1994
08/10/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

297
298
299
300
301
302
303
304

"KISHOMOROD ALAPITVANY"
"KONTAKT"
"KRITERION"
"KRIZA JANOS ISKOLA ALAPITVANY"
"LADIES FIRST"
"LADISLAUS"
"LADY DI"
"LANGA TINE TRAIESC OAMENI"

43/B/1995
93/B/1996
1465/B/1997
35/B/1995
40/B/1995
50/B/1996
83/B/1996
1615/B/1996

144
182
190
129
136
35
169
290

01/09/1995
29/07/1996
08/12/1997
17/02/1995
08/05/1995
15/05/1996
16/04/1996
02/09/1996

30
35
643
8
16
35
20
290

18/12/1995
04/09/1996
16/12/1997
06/02/1995
27/04/1995
15/05/1996
29/04/1996
02/09/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

305
306
307

"LASARUS"
"LASARUS"
"LAZAR"

1481/B/1997
47/B/1996
18/B/1996

213
21
33

21/11/1997
13/03/1996
13/06/1996

637
21
20

10/12/1997
13/03/1996
12/06/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

308

"LEN"

23/B/1996

38

04/10/1996

28

04/10/1996

HARGHITA

309

"LENUTA"

1463/B/1996

206

15/07/1996

227

15/07/1996

MARAMURES

310

"LILIACUL ALB"

1598/B/1996

241

12/08/1996

262

12/08/1996

MARAMURES

311

"LINDE"

1585/B/1996

248

12/08/1996

248

12/08/1996

MARAMURES

312
313
314
315

"LOKODI IFJUSAG ALAPITVANY"
"LOUIS BRAILLE"
"LOYALTY"
"LUCIA"

37/B/1995
106/B/1996
29/B/1995
1606/B/1996

132
198
37
259

12/03/1995
03/12/1996
13/10/1995
26/08/1996

11
59
37
280

03/03/1995
09/01/1997
14/10/1995
26/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

316

"M.C.T."

1589/B/1996

231

12/08/1996

252

12/08/1996

MARAMURES

317

"MAG"

1581/B/1996

243

29/07/1996

243

29/07/1996

MARAMURES

318
319
320
321
322

"MAGER"
"MANA DE AJUTOR"
"MANA DE AJUTOR" HARGHITA
"MARA - TIN" - BAIA MARE
"MARAMURES"

480/B/1995
1463/B/1997
39/B/1992
429/B/2000
1613/B/1996

82
189
24
59
268

22/05/1995
10/11/1997
05/11/1992
24/05/2000
02/09/1996

82
70
1
76
289

22/05/1995
12/02/1997
05/11/1992
24/05/2000
02/09/1996

MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
MARAMURES

323

"MARCEL GUGUIANU"

3/B/1996

10

09/10/1996

dizolvata

in lichidare

VASLUI

Asociati/Fondatori

PA7UL NEGRUŢ,PETRU VIDU,MURG
MARINELA,PANTEA DUMITRU,PUIE MARIA

Scop

NELUCRATIV, UMANITAR, DE CARITATE, NON-PROFIT
Imbunatatirea aprovizionarii institutiilor scolare, prescolare de invatamant.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Intrajutorarea umantara prin donatii de bunuri si servicii
PROMOVAREA ÎNGRIJIRII BOLNAVILOR CU BOLI ACTIVE, PROGRESIVE ŞI/SAU AVANSATE PRIN
METODE CARITABILE, FĂRĂ RESTRICŢII DE SEX, RASĂ, VÂRSTĂ, NAŢIONALITATE SAU RELIGIE, CU
SCOPUL ÎMBUNĂTĂŢIRII CALITĂŢII VIEŢII.

Consiliu director

HORVAT OAVL, FILIP VALERIA
PAUL NEGRUŢ-PREŞEDINTE , PETRU
VIDU -VICEPREŞEDINTE ,MARINELA
MURG-DIR EXEC,DUMITRU PANTEA
-MEMBRU,IONEL MĂDUŢA MEMBRU
MOISE MATEAŞ MEMBRU

Contribuirea la autorealizarea individului si al comunitatilor sociale.
Sprijin umanitar acordat institutiilor publice, asociatiilor cu scop nelucrativ, precum si altor persoane juridice
nonguvernamentale.
Sprjin umanitar acordat institutiilor publice, asociatiilor cu scop nelucrativ.
CARITATE SI NON-PROFIT
Acordarea unor ajutoare materiale si banesti persoanelor si famiilor cu situatie materiala precara.
MARIUS C-TIN IACOB,CONSTANTIN
IACOB,IACOB ROZALIA

Promovarea ajutorarii si intrajutorarii categoriilor de persoane aflate in stare de nevoie materiala, persoanelor
handicapate, batrini, minoricu probleme
Dezvoltarea constiintei civile.
Protejarea unor categorii de persoane defavorizate.

Sprijinirea si recompensarea acelor tineri care se remarca prin pastrarea, cultivarea si dezvoltarea culturii noastre
din trecut.
Sprijina activitatea sportiva, respectiv activitatea social-culturala in favoarea membrilor sai.
Inbunatatirea aprovizionarii medicale si chimicale.
Promovarea si sprijinirea de manifestatii de muzica populara, spectacole si dansuri populare.
FILANTROPIC, UMANITAR, NON-PROFIT
Ajutarea copiilor cu handicap si problme sufletesti, mentali, a copiilor de strada.
Educatia religioasa ecumenica a tineretului.
Facilitarea turismului international prin practicarea limbii esperanto, prin raspandirea culturii.
FILANTROPIC
SIMF ALEXANDRU,SIMF IRINA,DOLHAI IOAN Ajutorare apopulatiei nevoiase din Romania, indiferent de sex, nationalitate sau religie, prin acordarea de ajutor
SIMF ALEXANDRU, SIMF IRINA,
material, provenit din donatii sau sposorizari, ajutoare ce sunt indreptate in special catre caminele de copii, azile de DOLHAI IOAN
batrini, handicapati, familii cu multi copii
IVASCU SIMION,IVASCU ILEANA
Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate IVASCU SIMION, IVASCU ILEANA
in satre de nevoie sociala
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ si caritativ.
Sprijinirea cativitatii instructiv-educative.
Protectia diasporei maghiare in scopul constientizarii importantei rolului pe care il joaca in edificarea patriei
comune.
Desfasurarea de activitati de caracter social, cultural, educativ, si umanitar-caritativn pentru protejarea unor
categorii de persoane defavorizate.
Desfasurarea de activitati cu caracter de protectie sociala si umanitar caritativa.
Sprijinirea tinerilor in cunoasterea si pastrarea traditiilor culturale.
Sprijina material activitatea de instruire, educatie din cadrul liceului Teoretic "Salamon Aron".
Ocrotirea patrimoniului national din bazinul Gheorgheni
Sprijinirea activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sociale in randul tineretului si adultilor.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ si umanitar-caritativ pentru protejarea unor categorii
de persoane defavorizate.
Aprecierea resurselor locale si valorificarea acestora.
Educarea tinerei generatii.
Conservarea, dezvoltarea si propagarea valorilor culturale ale minoritatilor nationale din Romania
Contruirea unei sali de sport.
Activitati caritative
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ si caritativ.
TEODOR ARDELEAN,RADUCU POP,NICOLAE Ajutorarea marginalizatilor societatii, promovarea valorilor in invatamint, stiinta si cultura
TEODOR ARDELEAN, RADUCU POP,
BUD
NICOLAE BUD
Axtiuin de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Raspandirea spiritului de prietenie si a constiintei crestine in munca profesionala, stiitifica, culturala si educationala
pusa in slujba comunitatii.
Raspandirea spiritului de prietenie si a constiintei crestine in munca profesionala, stiintifica, culturala si
educationala pusa in slujba comunitatii.
DRAGAN LENUTA,PODINA IOAN,DRAGAM
Ajutorarea materiala a persoanelor nevoiase prin actiuni de asistenta sociala, acordarea de pachete cu alimente,
DRAGAN LENUTA, PODINA IOAN,
VALER
imbracaminte, incaltaminte
DRAGAM VALER
SILLAI ALEXANDRU,DUNA CSABA
Organizarea prin mijloace specifice legale a ajutorarii si intrajutorarii persoanelor si familiilor cu multi copii,
SILLAI ALEXANDRU, DUNA CSABA
bolnavilor cronici, etc.
BOGDAN CALIN IAON,PETRAR CIPRIAN
GHEORGHE,BOGDAN VASILE CRISTIAN
Infiintarea unui sat pentru tinerii lipsiti de mijloace de existenta.
Ajutorarea cetatenilor orbi si vazatorilor cu deficiente.
Sa prijine material si spiritual laturile vietii sociale care necesita acest lucru.
POP NARCISA-DANA-ANA,TIMANDI ANA
Intrajutorarea persoanelor fizice avind dreptul de a stabili relatii directe de cooperare cu diferite organizatii si
POP NARCISA-DANA-ANA, TIMANDI
LUCIA
structuri din tara si strainatate
ANA LUCIA
TANC TEODOR,MERLAS
Mobilizarea persoanelor cu dragoste fata de natura, indiferent de nationalitate, crez politic, ideologie, prin actiuni de TANC TEODOR, MERLAS GHEORGHE,
GHEORGHE,CIURTE VASILE
cunoastere a realitatilor mediului si contribuire la eradicarea cauzelor si factorilor poluanti
CIURTE VASILE
BLEDE MIRCEA C-TIN,DAROLTI ADRIAN
SORIN,BLEDE GHEOERGHE

OPRIS ONISOR-GAVRIL,BOTA
VICTOR,PODINA IOAN,POP
GHEORGHE,BOTA OLIVIAN-LIVIUT,BOROS
RODICA

Realizarea unor conditii corespunzatoare de munca pentru cei ce lucreaza in paduri sau in prelucrarea lemnului.
Ajutorarea persoanelor handicapate.
Promovrea unor idealuri umanitare de solidaritate umana, intrajutorarea intre oameni
Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania prin acordarea de ajutoare materiale

OPRIS ONISOR-GAVRIL, BOTA VICTOR,
PODINA IOAN

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

Judet

324

"MARIA & MARTA "

4379/B/1997

345

13/10/1997

1084

01/09/1997

SIBIU

325
326

"MARIA REGINA PACII 2000"
"MARIA"

425/B/2000
1624/B/1996

50
279

10/04/2000
09/09/1996

62
300

10/04/2000
09/09/1996

MARAMURES
MARAMURES

327

"MARIUS"

1593/B/1996

235

12/08/1996

256

12/08/1996

MARAMURES

328

"MARMATIA 2000'

1453/B/1996

195

15/07/1996

216

15/07/1996

MARAMURES

329
330
331

"MARSCHALL"
"MARTON"
"MEDIA"

1531/B/1997
1523/B/1997
65/B/1992

66
54
14

21/04/1997
13/02/1997
20/10/1992

285
235
8

21/05/1997
07/05/1997
02/11/1992

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

332
333

"MEDIUM"
"MEDIVET"

1454/B/1997
31/B/1995

162
41

30/10/1997
01/11/1995

628
41

03/12/1997
01/11/1995

HARGHITA
HARGHITA

334

"MIHAI"

1582/B/1996

223

29/07/1996

244

29/07/1996

MARAMURES

335
336
337
338
339
340
341
342
343

61/B/1996
48/B/1992
1900/B/1996
68/B/1996
435/B/1995
96/B/1996
1550/B/1997
2212/B/1997
39/B/2003

57
54
17
70
123
185
91
10
2/N

12/09/1996
01/06/1992
13/05/1996
06/11/1996
24/07/1995
19/09/1996
23/05/1997
21/03/1997
15/01/2003

57
1
1167
70
123
42
409
13
2/N

12/09/1996
27/05/1992
29/04/1996
06/11/1996
24/07/1995
14/10/1996
25/06/1997
06/03/1997
17/01/2003

HARGHITA
HARGHITA
SUCEAVA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
VASLUI
BIHOR

344
345
346
347

"MIHOK"
"MIND CONTROL"
"MIRELA"
"MOLNAR PENTRU SPRIJIN SI AJUTOR"
"MONS MEDIUS"
"MORNING STAR"
"MULTIMEDIA TRANS"
"MUSATINI" VASLUI
"MY BROTHER*SKEEPER
INTERNAŢIONAL"MOD STATUT ÎNCH 24 N
/2010-DOSAR 10355 /10
"NAGY ISTVAN"
"NAPSUGAR"
"NARCIS"
"NAT - ANI"

38/B/1993
1451/B/1997
1461/B/1997
1461/B/1996

16
159
186
203

05/04/1993
16/10/1997
01/10/1997
15/07/1996

1
618
99
224

05/04/1993
27/11/1997
04/03/1997
15/07/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

348
349
350
351

"NAT - ROM"
"NATURLAND"
"NEAMTU"
"NETA" - SPORT KARTING

1627/B/1996
11/B/1995
431/B/1995
1454/B/1996

303
9
114
196

09/09/1996
14/02/1995
10/07/1995
15/07/1996

303
1
114
217

09/09/1996
14/02/1995
10/07/1995
15/07/1996

MARAMURES
HARGHITA
MARAMURES
MARAMURES

352
353
354

"NEU BAU"
"NEUMANN JANOS"
"NEW LIFE" - SLOBOZIA

104/B/1996
26/B/1995
83/B/2002

196
32
3

21/11/1996
23/08/1995
07/02/2002

54
32
3

19/02/1997
01/09/1995
30/01/2002

HARGHITA
HARGHITA
IALOMITA

355
356
357
358
359
360
361
362

"NORD STATORNIC"
"NORDIA"
"NOVA FAMILIA"
"NURSING"
"OASIS ROVA"
"OCROTIS"
"OFRANDA MIBU"
"OKO INFO"

427/B/1995
433/B/1995
438/B/1995
1482/B/1997
465/B/1995
1489/B/1997
504/B/1995
1414/B/1997

109
117
144
214
202
220
12
105

10/07/1995
17/07/1995
16/10/1995
26/11/1997
18/12/1995
21/05/1997
25/08/1995
25/06/1997

109
117
144
20
202
143
1917
426

10/07/1995
17/07/1995
16/10/1995
14/01/1998
18/12/1995
25/03/1998
25/08/1995
22/07/1997

MARAMURES
MARAMURES
MARAMURES
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
SUCEAVA
HARGHITA

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

"OLIMPIA"
"OLIMPIC"
"OM BUN"
"OMEGA"
"OMEGA"
"OMENIA"
"OMENIA"
"OMENIE"
"OMUL SI VIATA"
"OPEN WORLD"

99/B/1996
1426/B/1997
452/B/1995
38/B/1995
9/B/1997
1903/B/1996
1904/B/1996
94/B/1996
1525/B/1997
1438/B/1997

190
119
178
134
180
2
22
183
57
138

21/10/1996
28/05/1997
27/11/1995
18/04/1995
05/11/1997
23/01/1996
21/05/1996
10/09/1996
06/03/1997
25/06/1997

48
460
178
13
644
176
1278
39
255
518

10/12/1996
03/09/1997
27/11/1995
06/04/1995
16/12/1997
19/01/1996
08/05/1996
18/09/1996
14/05/1997
08/10/1997

HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
SUCEAVA
SUCEAVA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

373
374
375

"OPERATION VILLAGES ROUMAINS"
"ORA-INTERNATIONAL"
"ORA 24"

32/B/1996
67/B/1992
6/B/1995

47
16
16

11/11/1996
28/10/1992
28/08/1995

37
10
9

11/11/1996
03/11/1992
10/10/1995

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

376
377
378
379

"ORBAN"
"ORBOPROTECT"
"ORION"
"ORIZONT"

103/B/1996
33/B/1995
1445/B/1997
1629/B/1996

195
7
151
284

21/11/1996
06/02/1995
24/09/1997
09/09/1996

53
7
576
305

29/11/1996
06/02/1995
05/11/1997
09/09/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

380
381
382

"ORLANDO"
"OVIDIU"
"OVR CHILENI-PROFONDVILLE"

437/B/1995
1596/B/1996
17/B/1996

143
239
32

16/10/1995
12/08/1996
11/06/1996

143
260
19

16/10/1995
12/08/1996
13/06/1996

MARAMURES
MARAMURES
HARGHITA

383
384

"PACIOLO"
"PAEM LOCAL PENTRU TRATAREA
SOMAJULUI"
"PAIN PAROLE" CIMPULUNG
MOLDOVENESC
"PANNUNION"
"PARTNER"

1906/B/1996
34/B/1995

26
124

20/06/1996
17/01/1995

1642
1

07/06/1996
06/01/1995

SUCEAVA
HARGHITA

282/B/2000

7

23/06/2000

38

15/02/2000

SUCEAVA

1430/B/1997
31/B/1996

127
46

07/05/1997
11/11/1996

494
36

17/09/1997
11/11/1996

HARGHITA
HARGHITA

385
386
387

in lichidare

Asociati/Fondatori

Scop

APOLZAN N. DANIEL unic membru fondator

UTA MARGARETA,GAVRILUT MARTA,LUCA
IOAN
MARIUS GEORGEL BONT
MORCOVESCU FLORIN
VIOREL,MORCOVESCU ELENA,BARNAI
ADRIAN

ONCEA MIHAI,ONCEA EVA

Consiliu director

APOLZAN NICOLAE DANIEL preşedinte,
BAN IOAN administrator, GROSS
STEFAN secretar
Desfasurarea de activitati pe plan religios si cultural, social si economic
Promovarea unor idealuri de intrajutorare si ridicarea calitatii vietii, promovarea unor practici tehnice si stiintifice in UTA MARGARETA, GAVRILUT MARTA,
mediul rural
LUCA IOAN
Mobilizarea in randurile sale a oamenilor cu o inalta tinuta morala, cu dragoste fata de semeni, receptivi la nevoile si
necazurile acestora
Colectarea prin donatii de la persoane fizice din tara si strinatate a diverselor obiecte de lnjerie, haine, obiecte
MORCOVESCU FLORIN VIOREL,
cesnice, echipamente, cu scopul de a fi donate la persoane si colectivitati, care necesita intrajutorare
MORCOVESCU ELENA, BARNAI
ADRIAN
Actiuin de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica
Ajutorarea copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale.
Sprijina material editarea ziarelor si revistelor locale, editarea de carti, functionarea studiourilor locale de radio si
televiziune.
Desfasurarea de activitati in domeniile umanitar, de protectie sociala si de protectie a mediului inconjutator.
Identificarea si luaream in evidenta a agricultorilor din jud. harghita, care solicita sprijin material si indrumari
tehnice.
Ajutorarea populatiei nevoiase din Roamnia, indiferent de nationalitate, sex sau religie, prin acordarea de ajutoare Oncea Mihai, Oncea Eva, Oncea Mihai
materiale
Slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorare a persoanelor aflate in stare de mevoie sociala.
Formarea uni stil de viata mai sanatos scutit de stressuri.
UMANITAR, DE CARITATE, NON-PROFIT
Sprijinirea si ajutorarea persoanelor fizice aflate in nevoie cu bunuri de consum si de folosinta indelungata.
Desfasurarea de activitati cu caracter umanitar-caritativ.
Organizarea si sprijinirea materiala a unor manifestatii cultural-artistice, profesionale, sportive.

HOLTRY WILLIAN DAVID,FODOR MIHAELA

MATEI VASILE MIRCEA,MATEI V.
MIRCEA,MARIES IOAN
ROMAN MARIUS-GABRIEL,BUTEAN IOAN

SĂ ÎNFIINŢEZE, SĂ SUSŢINĂ ŞI SĂ ÎNCURAJEZE ORGANIZAŢII ŞI INSTITUŢII SOCIALE, CULTURALE ŞI
RELIGIOASE, CARE CONTRIBUIE PRIN ACTIVITATEA LOR LADEZVOLTAREA SPIRITUALITĂŢII ŞI
MORALEI CREŞTINE ÎN ROMÂNIA.
Sprijinirea activitatii instructiv educative.
Desfasurarea de activitati cu carecter social si umanitar-caritativ.
Sprijinirea si ajutorarea persoanelor handicapate fizic in viata si integrarea lor sociala.
Promovarea si raspunderea educatiei ecologice in sensul diminuarii efectelor factorilor poluanti

se numeşte un nou cenzor în persoana d-nei
Ias sanda

MATEI VASILE MIRCEA, MATEI V.
MIRCEA, MARIES IOAN

Educarea tinerei generatii in spiritul convietuirii armonioase cu mediul inconjurator.
NETA PETRU,MAXIM DUMITRU,MERLAS
ALEXANDRU

Infiintarea si dotarea unui club de carting si automobilism; Sprijinirea si organizarea de concursuri, demonstratii de NETA PETRU, MAXIM DUMITRU,
carting si automobilism
MERLAS ALEXANDRU
Educarea tinerei generatii
Ridicarea nivelului de studii a populatiei in domenii cu larga aplicabilitate.
JOHN NICHOLSON,ISTRATE F. MARIUS,DIMA "New Life" este o fundaþie non-profit, apoliticã, neguvernamemntalã, cu personalitate juridicã ºi independentã faþã deIstrate F. Marius, Dima Valentin, Pavel
VALENTINA,PAVEL FELICIA ªI MATEI
organele administratiei de stat, înfiinþatã pentru a desfãºura o activitate susþinutã pentru îngrijirea, educarea,
Felicia
COSTICÃ.
orientarea profesionalã ºi acordarea de asistenþã medicalã copiilor cu deficienþã mintalã medie ºi severã proveniþi
din familii dezorganizate, din pãrinþi necunoscuþi sau familii care nu pot asigura condiþii corespunzãtoare de
îngrijire ºi educare.

Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Sprijinirea familiilor dezavantajate, prin mijloace ce constituie obiectul fundatiei.
INTRAJUTORARE, NON-PROFIT
Sprijinirea activitatilor legate de protectia mediului inconjurator, care sa vizeze asigurarea conditiilor de protectie si
amenanjare a spatiului natural si urban.
Promovarea diferitelor ramuri sportive.
Sprijinirea sportivilor de performanta care au suferit accidente in timpul practicarii sportului.

PINTEA LIVIU,CALAUZ IOAN,ONIGA
IOAN-VASILE
MEDAN OVIDIU IOAN

Ajutorarea familiilor mari, a handicapatilor, a diferitelor categorii sociale.
Sprijinirea si ajutorarea activitatii tinerilor.
FILANTROPIC, NON-PROFIT, UMANITAR
FILANTROPIC, NON-PROFIT
Acordarea de sprijin populatiei care au nevoie existentei vitale.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educati-sportiv si umanitar-caritativ.
Desfasurarea de activitati cu caracter de protectie sociala si umanitar caritativ pentru protejarea unor categorii de
persoane defavorizate aflate la nevoile in special pentru ajutorarea materiala si morala a acestora.
Sprijina dezvoltarea culturala si civica a comunei Suseni.
Acordarea de ajutoare directe in obiecte si bani unor case de copii, case si camine de batrani si handicapati.
Imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor incapabile de munca din cauza varstei, a orfanilor, a handicapatilor si
a familiilor cu multi copii.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural-artistic, educativ, sportiv si umanitar-caritativ.
Cresterea sprijinirea si ajutorarea copiilor si tinerilor orfani, proveniti din familii dezorganizate.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica.
Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala
PINTEA LIVIU, CALAUZ IOAN, ONIGA
IOAN-VASILE
Slijirea idealurilor umanitare de caritate prin ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala
Raspandirea spiritului de prietenie si a constiitei crestine in munca profesionala, stiitifica, culturala si educationala
pusa in slujba comunitatii.
FILANTROPIC, NON-PROFIT
Tratarea somajului, a fenomelelor sociale si economice secundare in Odorheiul Secuiesc.
Scop filantropic non profit, urmarind slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea
persoanelor aflate in imposibilitatea de a-si procura mijloacele necesare pentru un trai decent.
Sprijinirea tuturor persoanelor cu nevoi materiale si spirituale.
Acordarea ajutoarelor materiale si finnciare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci
indiferent de nationalitate si varsta.

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

Nr crt

Denumire

Numar inreg RegNumar inreg
National
instanta

Data inreg
instanta

pozitie
inchisa(da/nu)

Starea actuala Nr incheiere Data incheiere

Judet

1514/B/1997
1631/B/1996

42
286

18/04/1997
09/09/1996

211
307

23/04/1997
09/09/1996

HARGHITA
MARAMURES

Asociati/Fondatori

Scop

388
389

"PATAKI"
"PAULA"

390
391
392

"PE ARIPILE MUZICII"
4/B/1996
"PENTRU BASCHETUL DIN GHEORGHENI" 66/B/1993
"PENTRU GHEORGHENI"
6/B/1994

4
23
2

14/05/1996
30/08/1993
06/06/1994

9
2

14/05/1996
30/08/1993
06/06/1994

VASLUI
HARGHITA
HARGHITA

393

1495/B/1997

228

15/07/1997

36

27/01/1998

HARGHITA

394
395
396
397

"PENTRU LAGUNA MOTOCROSS DIN
M-CIUC"
"PENTRU SANSE EGALE"
"PENTRU UN CAMIN FAMILIAL"
"PENTRU UN CAMIN FAMILIAR"
"PERLA"

108/B/1996
65/B/1996
32/B/1995
1602/B/1996

202
63
5
248

20/12/1996
08/10/1996
26/01/1995
12/08/1996

65
63
5
269

03/03/1997
10/10/1996
26/01/1995
12/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

398
399

"PETRU RARES" VASLUI
"PHAKOS"

929/B/1998
36/B/1993

38
10

06/09/1998
10/03/1993

10

11/03/1993

VASLUI
HARGHITA

400
401
402

"PHILADELPHIA"
"PHOENIX"
"PICASO"

80/B/1996
95/B/1996
1607/B/1996

165
184
261

05/03/1996
19/09/1996
26/08/1996

14
41
282

05/03/1996
14/10/1996
26/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

403
404
405

"PINTEA VITEAZU"
"PORT BONHEUR"
"PRIETENIA"

481/B/1995
102/B/1996
22/B/1996

84
194
37

22/05/1995
20/11/1996
20/09/1996

84
52
27

22/05/1995
29/11/1996
20/09/1996

MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA

406
407
408

"PRIETENIEI"
"PRIETENII ARTEI POPULARE'
"PRIETENII BOXULUI MARAMURESAN"

34/B/1996
467/B/1995
1469/B/1996

49
26
215

11/11/1996
13/02/1995
29/07/1996

39
36
236

11/11/1996
13/02/1995
24/07/1996

HARGHITA
MARAMURES
MARAMURES

409
410
411
412

"PRIETENII MARAMURESULUI"
"PRIETENII OMULUI"
"PRO-ABDON"
"PRO-AMICITIA"

445/B/1995
215/B/1996
1527/B/1997
10/B/1995

158
36
60
8

30/10/1995
21/10/1996
04/04/1997
11/09/1995

158
7
260
8

30/10/1995
18/11/1996
14/05/1997
12/09/1995

MARAMURES
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

413
414
415

"PRO-ANIMALIA"
"PRO-BABY"
"PRO-BORSEC"

70/B/1996
1897/B/1996
217/B/1996

72
12
39

13/11/1996
21/03/1996
12/12/1996

72
719
9

13/11/1996
08/03/2000
16/12/1996

HARGHITA
SUCEAVA
HARGHITA

416
417
418
419

"PRO-BUDOHAR"
"PRO-CHILDREN"
"PRO-ELECTRONICA"
"PRO-FAMILIA 4+1"

1552/B/1997
1540/B/1997
1506/B/1997
1539/B/1997

93
80
35
8

14/04/1997
07/05/1997
06/03/1997
23/01/1997

390
334
187
105

25/06/1997
04/06/1997
09/04/1997
05/03/1997

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

420

"PRO-FRATERNITAS"

1534/B/1997

72

17/03/1997

318

28/05/1997

HARGHITA

421

"PRO-HOCKEY"

57/B/1996

50

14/08/1996

50

02/10/1996

HARGHITA

422
423
424
425
426

"PRO-JUDO"
"PRO-LIFE"
"PRO-OLD MANS"
"PRO-SATIRA-UMOR-KATO"
"PRO-SPERANTA"

19/B/1995
1517/B/1997
1504/B/1997
51/B/1996
1529/B/1997

18
48
32
38
64

22/03/1995
09/04/1997
18/02/1997
05/06/1996
16/04/1997

18
215
165
38
283

22/03/1995
24/04/1997
02/04/1997
11/06/1996
21/05/1997

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

427

"PRO-SPERANTA"

1547/B/1997

89

23/04/1997

393

25/06/1997

HARGHITA

428
429
430

"PRO-SUSENI"
"PRO-TUSNAD"
"PRO-UMANA"

29/B/1996
21/B/1995
27/B/1996

44
20
42

08/11/1996
27/03/1995
09/10/1996

34
20
32

08/11/1996
27/03/1995
09/10/1996

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

431

"PRO-URBE HARGHITEANA"

1548/B/1997

9

23/01/1997

106

05/03/1997

HARGHITA

432

"PRO-URBIS"

13/B/1996

27

21/03/1996

10

04/04/1996

HARGHITA

433
434
435

"PRO-URSUS"
"PRO-UTV"
"PRO - NATURA"

1443/B/1997
45/B/1992
1586/B/1996

149
48
228

17/10/1997
16/03/1992
12/08/1996

579
12
249

05/11/1997
03/03/1992
12/08/1996

HARGHITA
HARGHITA
MARAMURES

436
437

"PRO AGRA"
"PRO ARTA WIESS"

1452/B/1997
1630/B/1996

160
285

16/10/1997
09/09/1996

619
306

27/11/1997
09/09/1996

HARGHITA
MARAMURES

438
439
440
441
442

"PRO BUCIN"
"PRO DOWN"
"PRO ELISENI"
"PRO ENLAKA"
"PRO EUROCOM"

1429/B/1997
85/B/1996
39/B/1995
1545/B/1997
1432/B/1997

123
171
135
87
130

24/02/1997
16/04/1996
21/04/1995
21/03/1997
22/05/1997

470
22
14
364
508

04/09/1997
24/04/1996
10/04/1995
11/07/1997
24/09/1997

HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA
HARGHITA

443

"PRO EUROMEDIA"

1524/B/1997

56

02/04/1997

259

14/05/1997

HARGHITA

444

"PRO HAR DOX"

52/B/1996

42

22/07/1996

42

02/10/1996

HARGHITA

445
446

"PRO KINDERGARTEN"
"PRO LITERATURA MAGHIARA A
TRANSILVANIEI"
"PRO MEDIA"
"PRO NATURA"

11/B/1994
82/B/1996

107
167

08/08/1994
12/03/1996

20
16

28/07/1994
11/03/1996

HARGHITA
HARGHITA

Modernizarea bazelor turistice
Desfasurarea de activitati caritative.
Realizarea unei retele de televizor prin cablu.
Mobilizarea tuturor locuitorilor satului in vederea dezvoltarii si asigurarii prosperitatii localitatii.
Acordarea de ajutoare materiale si financiare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor cu venituri
mici.
Acordarea de ajutoare materiale si financiare, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor cu venituri
mici.
Sprijina activitatea de promovare a activitatii de box, in special, tenis de masa, tenis de camp in general in randul
tinerilor.
Desfasurarea de cativitati caritative>
Sprijinirea editarii in limba maghiara a lucrarilor literare maghiare din Transilvania.

7/B/1994
89/B/1996

6
178

15/11/1994
10/06/1996

6
31

15/11/1994
04/09/1996

HARGHITA
HARGHITA

Sprijinirea materiala pentru editarea de ziare si reviste locale, carti.
Educarea tinerei generatii, protectiei mediului inconjurator.

447
448

dizolvata

SOPOIAN LUCIA,SOPOIAN MILIAN
TILICI GABRIELA

ROMAN RALUCA MARIA,FARCAS MARCEL
VASILE,ROMAN VICTOR

DRAGOS CARMEN MARIA,DRAGIS
AURELIA,RUS IAON-NICOLAE

Consiliu director

Ajutorarea copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale.
Distribuirea periodica sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti, presatrea unor servicii de interes SOPOIAN LUCIA, SOPOIAN MILIAN
social
Formarea unui ansamblu de balet si dans, al carui obiectiv sa fie consacrarea pe plan national si international
Sprijinirea activitatii baschetbalistice din Gheorgheni
Sprijina dezvoltarea culturala, stiitifica si economica, religioasa, sistematizarea urbanistica a orasului precum si
apararea monumentelor istorice, de arta si naturale.
Sprijinirea activitatii sportive din municipiul M-Ciuc, care sprijina concursurile de motocross.
Protectia si sprijinirea categoriilor defavorizate.
Sprijina inbunatatirea conditiilor de viata a copiilor de la Casa de Copii.
Familiarizarea Casei de Copii, crearea unor camine familiare, acordarea unor premii sau burse pentru cei in drept.
ajutorarea materiala a populatiei nevoiase a Romaniei, indiferent de sex, religie, nationalitate
ROMAN RALUCA MARIA, FARCAS
MARCEL VASILE, ROMAN VICTOR
Prin activitatea sa sa se instituie o asistenta medicala de inalt nivel calitativ si profesional prin punerea la dispozitia
cadrelor medicale echipamente si instalatii medicale, precum si medicamente de cea mai buna calitate.
Reunirea intr-o comunitate a tinerilor care cred in Christos ca Domn si Mantuitor.
Acordarea de sprijin tinerilor.
Intrajutorarea intre membrii gospodariilor taranesti, ajutorarea peroanelor din mediu rural prin contributia comuna a DRAGOS CARMEN MARIA, DRAGIS
membrilor comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura, in scopul asigurarii unui trai civilizat strict
AURELIA, RUS IAON-NICOLAE
necesar conditiei umane
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ si umanitar-caritativ.
Paspandirea spiritului de prietenie si al constiintei crestine in munca profesionala, stiintifica, culturala si
educationala pusa in slujba comunitatii.
Actiuni de binefacere directe, de folos obstesc si utilitate publica

OROIAN IOAN,SAVOIU CORNELIU,DUNCA
IULIANA-EVA

TULICI FERENCZ,CSOMA
ALEXANDRU,CHEUDEAN ILEANA,KURTI
ANDREEA,BUTEN CORNEL,JASZAI
GYORGY,PETROVAN ILEANA
MURESAN MIRCEA,WEISZ
TOMA-CAROL-STEFAN

Sprijinirea activitatii Clubului scolar sportiv Baia Mare in practicarea sportului cu manusi - boxul, sprijinirea
sportivilor, a tehnicienilor acestora, etc.

OROIAN IOAN, SAVOIU CORNELIU,
DUNCA IULIANA-EVA

Organizarea si desfasurerea in forme variate a activitatilor de caritate.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ, si umanitar-caritativ.
Raspandirea spiritului de prietenie si al constiintei crestine in munca profesionala, stiintifica culturala si
educationala pusa in slujba comunitatii.
Asigurarea unui teren amenanjat cu spatii pentru animale fara stapan.
PROMOVAREA SI RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI IN ROMANIA, INVATAMANT PRESCOLAR
Sprijina dezvoltarea culturala, stiitifica, economica, sistematizarea urbanistica a orasului, precum si apararea
monumentelor istorice de arta si naturale.
Activitati sportive specifice artei martiale.
Ajutorarea copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale.
Acordarea de sprijin material si moral persoanelor, elevilor aflati in nevoie.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ si umanitar-caritativ pentru protejarea unor categorii
de persoane si grupuri sociale defavorizate.
Organizarea, indrumarea, sprijinirea si coordonarea activitatilor agricole, zootehnice si agro-turistice in vederea
dezvoltarii a zonei.
Sprijina activitatea de promovare a activitatii de schi, hockei in special, tenis de masa, tenis de camp in general in
randul tinerilor.
Sprijina activitatea de promovare a judoului in randul copiilor.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ, umanitar-caritativ.
Ajutorarea batranilor din azilele de batrani.
Sprijinirea dezvoltarii cultural-artistice, a cultivarii umorului de buna calitate prin mijloace adecvate.
Ajutorerea prin mijloace materiale si financiare a copiilor cu handicap fizic si psihic proveniti din case de copii sau
din mediu familiar si lipsiti de mijloace materiale si financiare.
Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa
contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale de viata a persoanelor lipsite de posibilitati, a tinerilor, somerilor
precum si a pensionarilor din comunitatea locala unde este inregistrata.
Dezvoltarea armonioasa peplan economico-social al comunei Suseni.
Sprijinirea dezvoltarii culturale, stiintifice, economice, religioase, urbanistice si sportive ale comunei.
Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa
contribuie la ameliorarea vietii zilnice a persoanelor aflate in nevoie.
Desfasurarea de activitati cu caracter social, cultural, educativ si umanitar-caritativ pentru protejarea unor categorii
de persoane si grupuri sociale defavorizate.
Initiaza organizarea cursurilor de calificare pentru tinerii din oras care sunt interesati sa se califice in diferite munci
agricole.
Portectia ursului a celorlalte rapitoare din Carpati precum si a faunei cinegetice.
Incurajarea, sprijinirea si dezvoltarea a unei emisiuni de televiziune si radiodifuziune prin cablu.
Promovarea ajutorarii si intrajutorarii, precum si a unor idealuri de solidaritate umana
TULICI FERENCZ, CSOMA
ALEXANDRU, CHEUDEAN ILEANA

Desfasurarea de activitati cu caracter de protectie sociala si umanitar-caritativa.
Organizarea si derularea unor activitati pentru lansarea actului de creatie artistica amator

MURESAN MIRCEA, WEISZ
TOMA-CAROL-STEFAN

Apartenenta
federatie

HG
utilitate

Data HG utilitate
publica

O. Ajutarea locuitorilor de pe teritoriul Romaniei. sportive.• Marketing/imagine/relaţii externe Colectarea si utilizarea de tondun pentru programe si activităţi ele prevenire si combatere a consumului de substanţe cu proprietari psihoacuve in scoli. Dezvoltarea armonioasa pe plan economic-social a zonei Gheorgheni.Constituirea si operarea unui centru de informatica.BALEA Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala DIANA. SE REVOCA FUNCTIA DE CENZOR SI SE RENUNTA LA CENZOR CA ORGAN AL FUNDATIEI se retrage Hossu Emil Vasilie din functia de memebru-secretar executiv. cartofului. Protectia copiilor prin adoptie nationala si internationala. BOTEZ MII IAI. Realizarea de actiuni cu caracter social si religios pentru persoanele aflate in stare de nevoie sociala . SERBANESCU MARTA MOTA GHEORGHE. BABAN IOAN. CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A FORMAREA SI SPECIALIZAREA PROFESIONALA A AGENTILOR ECONOMICI ROMANIEI. strict necesar conditiei umane IUGA DINU LUCIAN. conservarea vegetatiei forestiere din afara fondului foretier de stat. membri-Silviu Costea.HARGHITA. BUDA VASILE. culturale si economice din domeniul rulal. BARBOS STEFAN.DRAGOS MONICA BITH ANDREI Scop Consiliu director Formarea unei culturi economice adecvate la diverse categorii de persoane in vederea integrarii lor si realizarii lor in conditiile economiei de piata. ajutorare pesoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor membrilor LEON comunitatii rurale.MARCEL: Preşedinte cetăţenilor:.ANNA SI IOACHIM" "SFANTU GHEORGHE" 454/B/1995 1486/B/1997 55/B/1996 1636/B/1996 183 218 48 289 11/12/1995 15/04/1997 23/08/1996 09/09/1996 183 281 48 310 11/12/1995 21/05/1997 23/07/1996 09/09/1996 MARAMURES HARGHITA HARGHITA MARAMURES 495 "SFANTUL ANDREI" 1543/B/1997 83 15/04/1997 348 05/06/1997 HARGHITA 496 497 "SFANTUL GHEORGHE" .MAR" "ROZIAN" "RUSU .BUZAU. COPII ROMANI" "SALI" "SALOM" "SALVATOR" "SANDA" 62/B/1996 7/B/1997 48/B/1993 464/B/1995 88/B/1996 1914/B/1996 1554/B/1997 1412/B/1997 1530/B/1997 1518/B/1997 1419/B/1997 1608/B/1996 60 156 81 201 177 39 96 103 65 49 110 262 30/09/1996 05/11/1997 22/06/1993 18/12/1995 04/06/1996 14/10/1996 23/05/1997 17/07/1997 17/04/1997 09/04/1997 14/05/1997 26/08/1996 60 611 17 201 30 2366 416 429 284 216 438 283 30/09/1996 26/11/1997 11/07/1993 18/12/1995 04/09/1996 02/10/1996 01/07/1997 22/07/1997 21/05/1997 24/04/1997 05/08/1997 26/08/1996 HARGHITA HARGHITA HARGHITA MARAMURES HARGHITA SUCEAVA HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA MARAMURES 477 "SANDY" 1467/B/1996 211 15/07/1996 232 15/07/1996 MARAMURES 478 479 "SANKTPAUL DRAASS" "SANSA" 42/B/1995 16/B/1996 141 31 02/06/1995 24/05/1996 22 24 29/04/1995 05/09/1996 HARGHITA HARGHITA 480 481 "SANTA MARIA" "SANTAL" 214/B/1996 1617/B/1996 35 271 15/11/1996 02/09/1996 1 292 13/01/1997 02/09/1996 HARGHITA MARAMURES 482 "SATRA" 1621/B/1996 277 09/09/1996 298 09/09/1996 MARAMURES 483 "SCENA" 4006/B/2010 6 07/12/2010 21/01/2003 BUCURESTI 484 485 486 "SCHOLA CANTORUM" 1436/B/1997 "SCHOLA RIVULINA" 426/B/1995 "SCOALA ROMANA DE AFACERI A 863/B/1992 CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE" 135 108 8 12/05/1997 03/07/1995 16/12/2010 515 108 07/10/1997 03/07/1995 24/07/1992 HARGHITA MARAMURES BUCURESTI 487 488 489 490 "SECOLUL XXI" "SELNA" "SERENITY" "SF ANA" 39/B/1993 478/B/1995 1519/B/1997 1435/B/1997 19 69 5 133 11/05/1993 10/04/1995 25/02/1997 29/08/1997 19 69 102 496 11/05/1993 10/04/1995 05/03/1997 17/09/1997 HARGHITA MARAMURES HARGHITA HARGHITA 491 492 493 494 "SF.ARGES. Dispune Realizarea si admionistrarea unui program de institutionalizare a initiativei private in domeniul economic si social. camine de copii.DRAGOS RODICA ANGELICA.ZETELAKAERT" "PROCULTURA" "PROHANDBAL" "PROSPERO" 22/B/1995 41/B/1995 1503/B/1997 1439/B/1997 38/B/1996 23 139 31 143 55 09/05/1995 02/05/1995 12/02/1997 09/04/1997 22/11/1996 23 19 147 537 45 23/06/1995 02/05/1995 26/03/1997 22/10/1997 22/11/1996 HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA 457 458 459 "PROSPORT SOIMII" "PUCHISAB" "RAAL" 1491/B/1997 948/B/2002 884/B/2004 224 5 2 11/06/1997 01/11/2002 28/12/2004 98 5707 211/CC 04/03/1998 23/10/2002 02/12/2004 460 461 462 "REGIONET" "REMENYSUGAR" "RENAISSANCE" 21/B/1996 1511/B/1997 1485/B/1997 36 4 217 11/09/1996 25/02/1997 15/04/1997 25 101 471 11/09/1996 05/03/1997 04/09/1997 HARGHITA BISTRITA NASAUDChis Gavrilã.. care desfasooara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat.MALAELE VALENTIN HORATIU. BOTEZ MIHAI-MARCEL Sprijinirea si ajutorarea persoanelor fizice aflate in nevoie cu bunuri de consum de folosinta indelungata.Colaborarea cu organizatii non guvernamentale secretar: IANCU RADU. Organizarea si coordonarea activitatii de atragere de resurse umane.SERBANESCU MARTA. Stefan Fusea.BRASOV.ARAD. consumatoare de droguri. ROMAN LEON IUGA DINU LUCIAN. distractive. 13/B/2013 3 PJ 10/01/2013 22 10/01/2013 BABAN DOINA.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 449 "PRO OECONOMICA" 24/B/1995 29 20/07/1995 29 20/07/1995 HARGHITA 450 451 "PRO SIKLOD" "PRO SPORT H" 45/B/1995 1625/B/1996 146 280 11/09/1995 09/09/1996 32 301 25/09/1995 09/09/1996 HARGHITA MARAMURES 452 453 454 455 456 "PRO SPORT NIKE" "PRO ZETEA . Sprijinirea persoanelor fara nici un venit.BACAU. Pastrarea traditiilor culturale si folclorice Initierea. prin renovarea. care au in Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . Organizarea vietii sportive de performanta si de masa din localitatea Baile Tusnad.BRAILA.IUGA SANDA Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociale. Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si traine care doresc sa contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale de viata a persoanelor lipsite de posibilitati.CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE: ALBA. cultural.Pop Octavian Ioan BISTRITA NASAUDSC RADIATOARE AL. SCENOGRAFICA SI REGIZORALA PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL.. Asigurarea telecomunicatiei. RUSU MARGARETA Reprezinte interesele individuale si colective ale membrilor fundatiei.DAMBOVIT A. Desfasurarea de activitati cu caracter social. BATIR-MACIOPOL profesionala a personalului implicat in toate categoriile de activităţi ale luptei anridependenta precum st pentru IRINA-CARMEN: Director formarea si / sau reconversia profesionala a pacienţilor din centrele ele tratament cu specificul menuonat. GHERGHEL VIOLINA PRESEDINTE .S.BUDA VASILE.BAIA MARE "SFANTUL ILIE" .. organizarea si realizarea de actiuni turistice.ROMAN intrajutorarea gospodariilor taranesti.GIURGIU. se numeste in Acordarea de sprijin tinerilor. BATIR.ROMAN MARIA.STINISOARA" "S. precum si orice alte subventii primite pentru ajutorarea celor aflati la nevoi din caminele de batrani.GORJ.olectnroa si utilizarea de tondun pentru susţinerea restructurării sistemului educaţional si adaptaţii dl.. Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.• Colectarea si utilizarea de tondun pentm formarea Director Executiv dna.BISTRITA NASAUD.Constituirea si Director executiv: FRATILA GIGI MARIUS. ROMAN GAVRIL... BUCIUMAN SILVIA Administrarea patrimoniului propriu. Acordarea de ajutoare materiale si financiare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci indiferent de nationalitate si varsta. Sprijinirea minorilor si tinerilor cu handicao psihic si fizic in integrarea lor in societate.SC FERMA RAAL. Stimularea si sprijinirea dezvoltarii vietii sociale. SECRETAR EXECUTIV .. Sorin Petre Dimitriu. din patrimoniu.SC COMRAAL SRL. leagane.MACIOPOL LUCIAN-BORIS. Sprijina activitatea de promovare aq activitatii de judo.Ajutorarea categoriilor sociale defavoriate.CONSTANTA.RUSU MARGARETA DRAGOS CRISTIAN NICOALE. prin distribuirea periodica. VICEPERESEDINTE -NEDELCU STEFAN SORIN. Ajutorarea materiala si spirituala a persoanelor defavorizate Ocrotirea. MIHALASCU GHEORGHE Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice ramane si straine care doresc sa contribuie la imbunatatirea conditiilor sociale de viata a persoanelor lipsite de posibilitati. modernizarea liniei de telefon. SUSTINEREA PRODUCTIEIE DE FILM ROMANESC SI PROMOVAREA ACESTUIA PE PLAN EXTERN ROMAN GAVRIL. caurmare a vacantarii functiei prin demisia dlui Florin Ioan Zamfir si a drei Cristina Mihai schimbarea componentei Consiliului Director format din presedinte-Mihai Daraban. 2. Experiente in productia legumelor.BARBOS Intrajutorarea intre membrii gospodariilor taranesti. operarea unui centru pentru confectionarea unor obiecte de cult.BOTOSANI. cerealelor.GHERGHEL VIOLINA a membrilor comunitatii rurale care desfasoara activiatti in agricultura MALAELE VALENTIN HORATIU.Baciu Octavian.MALAELE ION BOGDAN. BATIR.KOVENDI ILEANA MOTA GHEORGHE. Educarea tinerei generatii.• ( . trezirier: cu scopueri asemanatoare din tara si strainatate. precum si ajutorarea copiilor aflati in dificultate. CUC GHITA ONOREL. MIHAI" "SF. • Colectarea <i utilizarea «ir tondun pentru susţinerea unui nunlei <• >ci<>-eo•:>"nnc modem. TEREZ HELPING" "SF.GISCA DERULAREA DE ACTIVITATI SI DESFASURAREA DE PROGRAME PENTRU SUSTINEREA TEATRULUI STEFAN SORIN INTELES CA ARTA TEATRALA.. ROMAN MARIA.GRAGOS NICOALE DORI.AISEL SALEDIN. educativ si umanitar-caritativ. prin aceasta acordarea de sprijin tinerilor.MACIOPOL LUCIAN -BORIS: acestuia ia interesele de dezvoltare vocationalâ a cerat«ulor.DOLJ. IUGA SANDA PUIU CARMEN. NON .H DIRECTOR GENERAL .O.CALARASI.SC RAAL-NATUR SA.Ilies Paul Adrian HARGHITA HARGHITA HARGHITA 463 464 "RO-JUDO" "ROCRIS" 1498/B/1997 1599/B/1996 24 242 29/01/1997 12/08/1996 130 263 18/03/1997 12/08/1996 HARGHITA MARAMURES 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 "ROM-WOOD" "RONOM" "ROTARY-ULIES" "ROZI . tinerelor mame singure. cultural. ut interesul . materiale. Ajutor umanitar in cadrul serviciilor de asistenta sociala si caritative. financiare.BABAN IOAN.BIHOR.COVASNA.• Colectarea si utilizarea de fonduri pentru programe si activităţi de spnjinire si ajutor a copiilor proveniţi din familii in care ambii părinţi sunt afectări de problema dependentei de substanţe cu propnetari psihoacttve.SC RAAL-VEST SRL. nationalitate sau religie CUC GHITA ONOREL.CLIJ NAPOCA. PUIU CARMEN. Desfasurarea de activitati economice si de infrastuctura cu caracter de interes local. Desfasurarea de activitati cu caracter social. cultural ºi sportiv Organizarea de cursuri de pregatire si perfectionare precum si dezvoltarea sectorului de cercetare din industria româneasca. indiferent de sex. Asigurarea functionarii IFITECA Biroul de Informatii si Consultanta pentru Tineret din Gheorgheni. ajutorarea persoanelor din mediul rural prin contribuita comuna STEFAN.FETESTI 428/B/2000 926/B/2001 57 13 20/04/2000 05/12/2001 71 2429 20/04/2000 16/11/2001 MARAMURES IALOMITA 498 "SFANTUL IOSIF" 1415/B/1997 106 06/06/1997 422 15/07/1997 HARGHITA 499 "SFÂNTA MUCENIŢĂ IRINA". Dorel Mocan. de ajutoare materiale si sume banesti Sa valorifice traditiile si mostenirile culturale. social. in directia integrarii europene. Desfasurarea de activitati cu caracter social. cultural. CARAS SEVERIN. universitari si alte instituţii. educati si umanitar-caritativ.S.PROFIT Promovarea intrajutorarii intre oameni ca indivizi si constituiti in colectivitati. promovarea si sprijinirea activitatilor sportive BABAN DOINA. de creatie pentru promovarea si conservarea valorilor culturii si artei. vicepresedinte-Ovidiu Silaghi..BUCIUMAN SILVIA Mihalascu Marian 1.GALATI.-3000" "S. educativ si umanitar-caritativ.

a acelor tineri talentati din randul minoritatii maghiare. cu un accent deosebit in insusirea stiintelor umane.BIZAU SIMION PRICOP VIOREL. Aproprierea oamenilor indiferent de sex. NEDES IOAN ALEXANDRU. DE CARITATE. sprijinirea materiala si spirituala. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . cultural. Sprijinirea cativitatii instructiv-educative.PRICOP JENEA MARUSEA TOMOIOAGA VASILE. cu precadere in mestesugurile traditionale. Ajutorarea familiilor cu multi copii lipsiti de posibilitati materiale.dovada MJ nr. Imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor incapabile de munca din cauza varstei. balneologiei. prelucrarea traditiilor culturale si folclorice. financiar si material pentru cercetarea. educativ si umanitar-caritativ. P. Sprijina dezvoltarea creativitatii in domeniul artei in comuna. Sprijinirea si ajutorarea persoanelor fizice aflate in nevoie cu bunuri de consum si de folosinta indelungata. in special a copiilor aflati in nevoi materiale si cu probleme de sanatate Sprijina activitatea sporiva in general si in mod special sporturile de iarna. agriculturii. UMANITAR. intre oameni. PRICOP JENEA MARUSEA Organizarea si coordonarea activitatii de atragere de potential uman. SZIGNAL" 35/B/1993 1 05/01/1993 1 05/01/1993 HARGHITA 538 539 540 541 542 "SZABO PENTRU SPRIJIN SI AJUTOR" "SZABO PENTRU SPRIJIN SI AJUTORARE" "SZABO PENTRU SPRIJIN SI AJUTORARE" "SZAMARITANUS" "SZECHENYI ISTVAN" 1425/B/1997 63/B/1996 1455/B/1997 60/B/1996 68/B/1992 118 61 163 56 17 13/05/1997 02/10/1996 05/08/1997 10/09/1996 28/10/1992 459 61 546 56 11 03/09/1997 02/10/1996 23/10/1997 10/09/1996 09/11/1992 HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA 543 544 37/B/1992 20/B/1995 17 19 09/07/1992 27/03/1995 1 19 20/07/1992 27/03/1995 HARGHITA HARGHITA 545 546 547 548 "SZEKELY KAROLY" "SZENT ANTAL HUMANITARIUS EGYESULET" "SZENT IMRE" "SZENT LASZLO" "SZENT LUKACS" "SZENT MARTON" 107/B/1996 69/B/1992 97/B/1996 64/B/1993 201 18 187 20 16/12/1996 16/11/1992 07/10/1996 16/03/1993 63 12 45 3 07/04/1997 23/11/1992 14/10/1996 19/03/1993 HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA 549 550 551 "SZENT MIKLOS" "SZENTKERESZT" ALAPITVANY "SZIGET" 1434/B/1997 52/B/1993 33/B/1996 132 89 48 21/02/1997 06/12/1993 11/11/1996 492 31 38 17/09/1997 23/11/1993 11/11/1996 HARGHITA HARGHITA HARGHITA 552 553 554 555 556 "SZINFO" "SZIVARVANY" "SZOCS-MARTONFFI ALAPITVANY" "TALENTUM" "TANIA" 87/B/1996 1469/B/1997 18/B/1994 66/B/1996 1466/B/1996 176 200 99 66 209 29/05/1996 20/08/1997 12/04/1994 17/10/1996 15/07/1996 27 444 12 66 230 01/07/1996 06/10/1998 01/04/1994 21/11/1996 15/07/1996 HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA MARAMURES 557 "TEME" 1487/B/1997 219 07/05/1997 56 04/02/1997 HARGHITA 558 "TEO' 1595/B/1996 238 12/08/1996 259 12/08/1996 MARAMURES 559 560 1920/B/1996 925/B/1998 45 23 28/10/1996 05/05/1998 2519 10 16/10/1996 29/05/1998 SUCEAVA VASLUI 561 562 563 "THALES" "THE SAMUEL CLEMENS ENGLISH RESOURCE CENTER" VASLUI "TIBLESUL" "TILOS" "TIMPUL" 430/B/1995 46/B/1996 1449/B/1997 113 20 154 10/07/1995 12/03/1996 01/10/1997 113 20 593 10/07/1995 12/03/1996 19/11/1997 MARAMURES HARGHITA HARGHITA 564 565 "TINERII HARGHITEI" "TISZTA FORRAS" 44/B/1992 1551/B/1997 7 92 17/03/1992 28/05/1997 7 377 17/03/1992 18/06/1997 HARGHITA HARGHITA Asociati/Fondatori MARE ILEANA Scop Consiliu director Organizarea de intreceri sportive. NON-PROFIT. Ajutorarea copiilor si a oricarei persoane handicapate. Ajutarea copiilor pentru integrarea lor mai usoara in societate. institutiilor. Sprijinirea si ajutorarea persoanelor fizivce aflate in nevoie. sprijinirea si coordonarea activitatilor forestiere. cerecetarea. Protectia si intrajutorarea persoanelor handicapate. sub forma de ajutoare.8664/28. DRAGOS IOAN.MOCIRAN Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala. MOCIRAN VIOREL Desfasurerea de activitati cu caracter umanitar. Asdunarea ajutoarelor materiale sdi financiare in scopul inbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci indiferent de nationalitate si varsta. Sprijinirea unor programe de pregatire a elevilor. Sprjinirea spirituala si materiala a celor aflati in nevoie. Acordarea de ajutoare materiale si financiare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci indiferent de nationalitate si varsta. cu bunuri de consum si de folosinta indelungata. culturala si educationala pusa in slujba comunitatii. Reanprospatarea si cultivarea traditiilor cultural-artistice. Cresterea constiintei de apartenenta a comunitatii locale si de acceptare a sarcinilor in serviciul ei. de protectie sociala. Intrajutorarea caselor de copii din Baia Mare.HOJDA ONETA Distribuirea periodica din patrimoniu. organizatiilor. CONSTRUIREA CLADIRILOR SCOLARE Desfasurarea de activitati cu caracter social. TOHATAN MIRCEA CONSTANTIN. Organizarea si sponsorizarea unor activitati caritative. Sprijina dezvoltarea culturala si stiintifica in domeniul agriculturii si cresterii animalelor.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 500 501 "SHOTOKAN" "SIENIT" 101/B/1996 4/B/1995 193 11 20/11/1996 19/04/1995 51 5 19/02/1997 26/05/1995 HARGHITA HARGHITA 502 503 504 "SIKERKULCS" "SILENCE WORLD" "SILVIA' 51/B/1993 1516/B/1997 1592/B/1996 85 47 234 19/11/1993 05/03/1997 12/08/1996 25 231 255 08/11/1993 24/04/1997 12/08/1996 HARGHITA HARGHITA MARAMURES 505 506 507 1522/B/1997 447/B/1995 491/B/2000 53 17 3 11/02/1997 30/01/1995 31/01/2000 234 17 07/05/1997 30/01/1995 HARGHITA MARAMURES SUCEAVA 508 509 510 511 512 "SIMO" "SIROMEX INTELTOP" "SOCIETATEA STIINTIFICA CYGNUS CENTRU UNESCO" . Slujirea celor mai nobile activitati umanitre de caritate VIOREL Promovarea si sprijinirea dezvoltarii turismului de masa in zona. religie sau origine etnica pentru dezvoltarea de sentimente de dragoste si incredere morala intre oameni. Sprijinirea si ajutorarea persoanelor fizice aflate in nevoie cu bunuri de consum si de folosinta indelungata. postuniversitare in domeniul agricol. protectia si valorificarea resurselor naturale in domeniile geologiei. biologiei. NON-PROFIT COLECTAREA DE AJUTOARE SUB FORMA DE DONATII DE LA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE DIN TARA SI STRAINATATE IN SCOPUL INTRAJUTORARII INTRE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE DRAGOS IOAN. RAGOS GHEORGHE Organizarea şi realizarea de activităţi în domeniul protecţiei copilului şi drepturilor sale a integrării în familiile biologice sau adoptive. a unor bunuri materiale si sume banesti. sprijinirea activitatii de editare de opere publitistice. geografiei. a handicapatilor si a familiilor cu multi copii. spirituala si corporala a oamenilor. Scopul este filantropic. morale. Ajutorarea batranilor si copiilor orfani sia a familiilor cu multi copii lipsiti de posibilitati materiale.RAGOS GHEORGHE DUMITRU MARIAN.2001 "SOLIDAR" "SOLIDARITATEA" "SOS 2000" "SOVER ELEK" "SPERANTA' 1417/B/1997 442/B/1995 56/B/1997 66/B/1992 1626/B/1996 108 151 181 15 281 04/07/1997 25/10/1995 05/11/1997 26/10/1992 09/09/1996 437 154 12 9 302 05/08/1997 30/10/1995 07/01/1998 02/01/1992 09/09/1996 HARGHITA MARAMURES HARGHITA HARGHITA MARAMURES 513 514 515 516 "SPERANTA-REMENY" "SPERANTA PENTRU TOTI" BARLAD "SPERANTA SI DREPTUL LA VIATA" VASLUI "SPERANTA" 28/B/1996 927/B/1998 926/B/1998 1536/B/1997 43 27 26 75 04/11/1996 05/06/1998 08/06/1998 19/05/1997 33 13 15 325 05/11/1996 10/06/1998 15/06/1998 29/05/1997 HARGHITA VASLUI VASLUI HARGHITA 517 518 "SPERANTA" "SPERANTA" 1483/B/1997 1413/B/1997 215 104 03/12/1997 24/06/1997 65 427 11/02/1997 22/07/1997 HARGHITA HARGHITA 519 520 "SPERANTA" "SPERANTA" 439/B/1995 1455/B/1996 145 197 16/10/1995 15/07/1996 145 218 16/10/1995 15/07/1996 MARAMURES MARAMURES 521 522 523 524 "SPERANTA" "SPERANTA" "SPERANTA" "SPERANTE '96" 72/B/1996 1512/B/1997 506/B/1995 1460/B/1996 75 40 2 202 21/11/1996 17/03/1997 20/02/1995 15/07/1996 75 199 223 21/11/1996 16/04/1997 07/02/1995 15/07/1996 HARGHITA HARGHITA SUCEAVA MARAMURES 525 526 "SPERANTZA" BARLAD "SPERANŢA VIEŢII" 924/B/1998 1556/B/1997 12 62 05/03/1998 09/09/1997 11 69 05/06/1998 26/08/1997 VASLUI HUNEDOARA 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 "SPES" "SPIRIT" "SPORT NATUR" "SSMP" "ST-LUCA" "STEAUA" "STUDIUM" "SUFLET SI LUMINA" "SUHARD" "SUHARD" 1476/B/1997 1907/B/1996 90/B/1996 1462/B/1997 39/B/1996 1456/B/1996 7/B/1995 84/B/1996 1546/B/1997 1544/B/1997 208 27 179 188 56 198 18 170 88 86 12/11/1997 26/06/1996 02/07/1996 05/11/1997 10/12/1996 15/07/1996 30/10/1995 16/04/1996 17/04/1997 22/05/1997 83 1765 32 69 46 219 10 21 391 376 20/02/1998 19/06/1996 30/09/1996 12/02/1997 10/12/1996 15/07/1996 30/10/1995 24/04/1996 25/06/1997 18/06/1997 HARGHITA SUCEAVA HARGHITA HARGHITA HARGHITA MARAMURES HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA 537 "SZ. Ocrotirea. DE INTRAJUTORARE Antrenarea copiilor de varsta scolara in practicarea sportului de performanta. Acoedarea de ajutoare materiale si financiare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci. turismului. de prelucrare a lemnului in vederea dezvoltarii a zonei Promovarea unei largi deschideri spre tinerii si organizatiile lor din tara si strainatate. ca indivizi sau colectivitati. persoanelor aflate in stare de nevoie sociala Slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorare a persoanelor aflate in stare de nevoie sociala. religioase. cercetare stiintifica Intrajutorarea pe baza de solidaritate. Contributia al vindecarea sufleteasca. Realizarea unor conditii de munca pentru cei ce lucraza in paduri sau in prelucrarea lemnului Incurajarea si promovarea initiativei particulare. ajutorarea persoanelor aflate la nevoie sociala prin distribuirea periodica de bunuri materiale DUMITRU MARIAN. Acordarea de sprijin tinerilor. UMANITAR. Hojda Oneata Romania UMANITAR Sprijinirea activitatii cultural-educative a Galeriei-Cafenea Tilos din Miercurea-Ciuc Organizarea. Asigurarea instruirii postliceale. specifice zonei. stiintifica. Sprijinirea si ajutorarea persoanelor aflate in nevoie. a orfanilor. TOHATAN MIRCEA CONSTANTIN. BIZAU SIMION Sprijinirea si promovarea integrarii europene.NEDES IOAN ALEXANDRU. S. raspandirea spiritului Evangheliei si al constiintei crestine prin statuare de exemplu personal manifestat in munca profesionala. Desfasurarea de activitati cu caracter de protectie sociala si umanitar caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane defavorizate aflate la nevoie in special pentru ajutorarea materiala si materiala. Ocrotirea mediului inconjurator. indeumarea. Ajutorarea si intrajutorarea persoanelor si famililor . in scopul protectiiei copiilor orfani sau provenind din familii cu mai multi copii.11. Sprijinirea si ajutorarea familiilor cu multi copii care se afla in nevoie de orice natura. a persoanelor fizice PRICOP VIOREL. Slujirea idealurilor de caritate prin promovarea de actiuni de interes social si ajutorarea persoanelor nevoiase din Tomoioaga Vasile. sportivo-turistice ale acestui sat si a imprejumirilor.

prin crearea de fonduri pe toate caile legale pentru astfel de actiuni. Prof. prin concentrarea eforturilor membrilor comunitatii rurale care defasoara activitati in agricultura. FLORINA-DENISA-ADINAsporirea cunoaşterii. instruire şi informare în sprijinul tinerei generaţii.născut la data de 19. ANDRECUT CARMEN ameliorarea conditiilor de viata ale copiilor si varstinicilor din Romania. CADAR GHEORGH Ajutorarea grupurilor de persoane defavorizate. sex si religie. de popularizare.CNP 1470919400401.parter. educaţiei. BODO JOZSEF. Sa sprijine editarea ziarelor. cultural.b) de a încuraja cooperarea la nivel naţional. 7.infiintarea de sicuetati cu activitate economica si prestari GIURGI IOAN.STADLER GHEORGHE.RUS CLAUDIA. etnogtafice. dezvoltarea culturală şi socială.cetăţean român. in scopul asigurarii unui trai civilizat ANDRECUT HOREA-OVIDIU. Dr. obiceiuri şi manifestări folclorice sau religioase româneşti prin consolidarea STADLER MELINDE. educativ si umanitar-caritativ. religie KADAR-DOMBI PETER.09. civice SOOS MIHAI IOAN. -promovarea intrajutorarii intre oameni RUS CALIN. religiei. etc. supravegherea respectării acestor drepturi aşa cum sunt definite de Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei naţionale şi internaţionale. Primul Consiliu Director are următoarea componenţă: P r e ş e d i n t e: Dan RIGA M e m b r i: Sorin RIGA Grigore ARSENE Consiliul Director a desemnat ca Preşedinte de onoare pe omul de ştiinţă din U S A. Fundatia isi dedica intreaga activitate in interesul exlusiv al omului cu problemele si necesitatile lui.VELEA ROZALIA POP IULIANA Acordarea ajutoarelor materiale si financiare in scopul inbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci indiferent de nationalitate si varsta.domiciliat în Bucureşti.DAN GHEORGHE. Belgrad nr. Ajutorarea materiala a populatiei nevoiase din Romania. calamanciuc mihaela. în special. BARLE RADU.MUDREAC ION. precum si a altor categorii defavorizate.SZDO IOAN.C. precum şi a cercetării ştiinţifice în general. încheiată la haga la 29 mai 1993. RUS IOAN intrajutorarea gospodariilor taranesti.COZMA SORIN MARIN FLORIN MORARU VIOREL. ARDELEAN DAN IOAN. TIVADAR VASILE .presedinte.1947.NEFERU CRISTIAN. constituirea şi desfăşurarea de programe..SZEDO GABRIELA DINICA LILIANA.. de folos obstesc si utilitate publica Dezvoltarea emisiunilor de radio si televiziune. BOLOS C-TIN MORARU VIOREL.avansate anti-stres.BONAT DAN IAON. etc.cetăţean român. mudreac ion POP ELENA SILAGHI DORIN GHEORGHE. precum şi de legislaţia internă în vigoare. ANTI-UZURĂ ŞI ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE PENTRU LONGEVITATE ŞI EXTINDEREA CALITĂŢII VIEŢII 3A-SIA F ANTI-STRESS. DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU. GAL GYONGYI. Desfasurarea de activitati cu caracter social. GIURGI MARIA. BONAT ALEXANDRU DAN IAON PÂRJOL-SĂVULESCU 1. IOAN . terapiilor . IOAN. organizarea de schimburi culturale.CARAVAN FELICIA. . bunuri de larg consum colectate din tara sau strainatate. ANTI-IMPAIRMENT AND ANTI-AGING FOUNDATION FOR LONGEVITY AND LIFE QUALITY EXTENSION 3852/B/2005 42 19/09/2005 64 F/PJ 14/07/2005 BUCURESTI LINTE DUMITRU. ANDOR VICTOR-CORNELIU. Sprijinirea unor categorii sociale defavorizate. RUS CLAUDIA.eliberată de Secţia 1 Poliţie la data de 27. Pastrarea memoriei lui Vakar Lajos initiatoul hocheiului pe gheata in Miercurea-Ciuc Promovarea de actiuni pentru intelegere si apropiere intre etnii si credinte diferite Organizarea de activitati culturale artistice. european şi internaţional.născut la data de 19.Filiala Braila 75/B/1996 5/B/1995 754/B/2001 83 14 1 11/12/1996 14/06/1995 27/08/2001 83 6 11/12/1996 14/06/1995 15/12/2000 HARGHITA HARGHITA BRAILA 597 1 IUNIE 1807/B/1996 2 21/07/2000 273 26/08/1996 MARAMURES 598 17 NOIEMBRIE 2345/B/1997 72/1997 24/05/1997 1054 12/05/1997 MURES 599 28 MARTIE 3554/B/1997 257 26/09/1997 1844 06/10/1997 VALCEA MORARU ION 600 31 MAY CALIMANESTI 3763/B/1997 307 13/10/1997 2328 10/12/1997 VALCEA 601 3A-SIA F FUNDAŢIA ANTI-STRES. revistelor in limba maghiara si limba romana Sprijinirea editarii de ziare.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 566 "TOKA" 1428/B/1997 122 22/05/1997 446 03/09/1997 HARGHITA 567 568 569 570 "TRANSMEDIA" "TRANSMEDIA" "TRIUMPH" "TURIST TOP" 23/B/1995 1470/B/1997 1410/B/1997 1437/B/1997 25 202 10 136 29/05/1995 02/09/1997 25/02/1997 23/06/1997 25 10 107 513 29/05/1995 07/01/1998 05/03/1997 01/10/1997 HARGHITA HARGHITA HARGHITA HARGHITA 571 572 573 "TURUL" "TV-SYN" "UMAVIS" 1532/B/1997 8/B/1995 1580/B/1996 67 20 221 21/04/1997 10/11/1995 29/07/1996 22/a 242 05/08/1996 29/07/1996 HARGHITA HARGHITA MARAMURES 574 "UN DESTIN MAI BUN" 808/B/2001 39/PJ/2001 02/05/2001 02/05/2001 BUCURESTI 575 576 577 "UN VAL DE SPERANTA' "VAKAR LAJOS" "VALAHIA" 463/B/1995 30/B/1995 1594/B/1996 200 4 237 18/12/1995 24/01/1995 12/08/1996 200 4 257 18/12/1995 24/01/1995 12/08/1996 MARAMURES HARGHITA MARAMURES 578 "VALI MURESAN" 1616/B/1996 291 02/09/1996 291 02/09/1996 MARAMURES 579 "VASILE LUCACIU" 1628/B/1996 283 09/09/1996 304 09/09/1996 MARAMURES 580 581 582 "VATICUM" "VERITAS" "VERITAS" 460/B/1995 440/B/1995 1541/B/1997 196 146 81 18/12/1995 16/10/1995 12/05/1997 196 146 335 18/12/1995 16/10/1995 04/06/1997 MARAMURES MARAMURES HARGHITA 583 "VIATA SOMESANA" 1603/B/1996 250 12/08/1996 271 12/08/1996 MARAMURES 584 "VIAŢA E FRUMOASĂ" 36/B/2012 13 PJ/2012 28/03/2012 601 08/02/2012 585 586 "VIPP" BIRLAD "VISEU" 1321/B/1996 1619/B/1996 54 295 18/10/1996 09/09/1996 43 293 14/10/1996 09/09/1996 VASLUI MARAMURES 587 588 "VIVADENT" "VULTURUL" 471/B/1995 1411/B/1997 37 102 20/02/1995 01/07/1997 37 424 20/02/1995 15/07/1997 MARAMURES HARGHITA 589 "WOHLTAT" 37/B/1996 54 22/11/1996 44 22/11/1996 HARGHITA 590 591 "ZAMOLXIS" "ZEPELIN" 450/B/1995 40/B/1996 173 57 27/11/1995 17/12/1996 173 47 27/11/1995 17/12/1996 MARAMURES HARGHITA 592 "ZEYK DOMOKOS" 3787/B/1996 164 04/03/1996 13 19/04/1996 HARGHITA 593 "ZMEUL" 1600/B/1996 246 12/08/1996 267 12/08/1996 MARAMURES 594 595 596 "ZOLD PETER" "ZOLDEK" . indiferent de nationalitate . MURARIU CRISTINA ELENA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . VERES ILDIKO VELEA VALER. OACHES PETRU Ajutorarea persoanelor fizice fara venituri sau cu venituri mici prin acordarea de articole de imbracaminte. VELEA ROZALIA Ajutorarea copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale din comuna Siculeni. formarea personalităţii autonome şi creative a acestor categoriiPREŞEDINTE. dezvoltarea liberă.04. reviste in limba maghira si limba romana. procurarea de bunuri matriale si sume banesti de la persoane fizice sau juridice romane si straine prin donatii.BARLE Promovarea unor principii de colaborare si intajutorare a membrilor comunitatilor de pe cursul riului Somes si alte DOMIDE GHERASIM SOLOVESTRU.RUS IOAN MUNDRIAC DANIELA. Actiuni de binefacere directe. Ocrotirea mediului inconjurator.GOJE NICOLAE.vicepresedinte Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice protecţiei drepturilor copilului. SIMON IMRE. familii sarace. Sorin RIGA.CADAR GHEORGH Scop Consiliu director Adumarea ajutoarelor materiale si financiare in scopul inbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci indiferent de nationalitate si de varsta. nationalitate.ANDRECUT CARMEN POP CORIOLAN Sprijinirea activitatii de ciclism atit ca mijloc de depladare cit si ca activitate sportiva.1947. GOJE NICOLAE.c) de a contribui la susţinerea prestigiului şi la îmbunătăţirea imaginii R o m â n i e i în lume . CVINTILĂ MARIANA de persoane din România. pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala etc.BARLE RADU. anti-uzură şi anti-îmbătrânire.ARDELEAN DAN IOAN.BOTA ALEXANDRU. BADEU DALMA. Acordarea de ajutoare materiale si financiare in scopul imbunatatirii conditiilor de viata a persoanelor saraci indiferent de nationalitate si varsta. 109247.sector 1. SZEDO spozorizari. BODO JOZSEF.SECRETAR participării tinerilor.a) de a promova şi dezvolta cercetările în domeniile bio-medical. Congregatio Jesu”. educative. neuro-psiho-social.Str. HELCOR 663/B/1998 461/B/2000 43/98 1 15/06/1998 25/07/2000 566 3 02/06/1998 14/07/2000 MURES MARAMURES dizolvata TIVADAR VASILE. proiecte.COTUL zone geografice BARLE IOAN. constând în promovarea tinerilor şi a persoanelor PÂRJOL-SĂVULESCU FLORINA-DENISA-ADINA defavorizate în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă în societate. Denham HARMAN autorul revoluţionarei Teorii a radicalilor liberi în îmbătrânire şi boală.ALBU GHEORGHE Dan RIGA. VASILIADE culturii. Sprijinirea materiala a procesului instructiv-educativ la Casa de Copii.PETRESCU ROZALIA SOOS MIHAI IOAN. etc.MORARU VASILE UMANITAR LINTE FLOREA. obstesti. rasa.BUDA LIVIU. precum şi creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în zonele cu puternice tradiţii. 7. VERES ILDIKO VELEA VALER. îmbunătăţirea LĂCRĂMIOARA-MINOLA.ALBU GHEORGHE Fundaţia va avea următoarele scopuri:.LINTE FLOREA.posesor al CI 602 603 604 4R 67 ADY 71 RUS 548/B/1998 485/B/1999 1961/B/1996 21 52 378 06/03/1998 22/03/1999 28/10/1996 274 253 402 21/05/1998 08/06/1999 21/10/1996 HARGHITA SIBIU MARAMURES 605 A-Z ART PRO 980/B/2002 25 27/12/2002 222 13/12/2002 606 A&B 1946/B/1996 353 21/10/1996 375 21/10/1996 MARAMURES 607 608 A DOUA SANSA A. ajutorarea persoanelor din mediul reural.(promovarea brandului de ţară). Belgrad nr. si la ajutorarea materiala si morala in conditii de demnitate si onestitate a persoanelor de varsta a treia. prin sprijinirea materiala a amatorilor promovarea valorilor culturale romanesti RUS CALIN. pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. armonioasă.posesor al CI seria RR nr.09.parter. Scopul fundaţiei sus-menţionate este unul nepatrimonial.Str. de alte tratate internaţionale. Comisia de cenzori: OACHES MARIA-IOANA.CALAMANCIUC MIHAELA ANDRECUT HOREA-OVIDIU. BUDA LIVIU. indiferent de sex. VICEPREŞEDINTE..VANCIU FLORIN MURESAN VASILE MIHAI. FULOP KATALIN.. sporirea gradului de conştientizare şi educare/pregătire/specializare a publicului privind protecţia mediului şi utilizarea energiilor verzi. servicii SZEGORA GERTRUDE.TOMOIAOGA MARIAN Organizarea si coordonarea eforturilor materiale a persoanelor fizice si juridice romane si straine care doresc sa contribuie la imbunatatirea conditiilor social de viata a persoanelor lipsote de orice posibilitati. în general.domiciliat în Bucureşti.fiul lui Ilie şi Alexandra. activitati culturale. Contribuie la ingrijirea batranilor bolnavi.fiul lui Ilie şi Alexandra.ANDOR VICTOR-CORNELIU. organizarea de expozitii. fonduri care vor fi utilizate pentru activitati de caritate si ajutor umanitar. DOMBI JOLAN.BOLOS C-TIN. manifestări în domeniile ştiinţei. UMANITAR LUPU ALEXANDRU.2000. spectacole sau alte manifestari.sector 1. şi a celor care fac parte din grupuri vulnerabile.

religie sau nationalitate NECHITA IOAN.promoveaza jocul de table ca activitate sportiva cu sfera larga de raspandire. Anghel Angela Organizarea de consfatuiri stiintifice medicale.47 SECTOR 2 FLORINEL ANDREI SABAU CALIN IOAN BORYA MIRCEA.apan Diana. POP VASILE Procurarea de bunuri maeriale si sume banesti de la persoane fizice precum si asigurarea de actiuni de asistenta SALAJAN IOAN.RAT GAVRIL. vicepreşedinte – CORICI CĂLINA-CORINA 613 614 615 A. sanator de petrecere a timpului liber in mod organizat. DR.Parpalea Lucia. 7/B/2002 1 03/01/2002 17/12/2001 BUCURESTI 625 ACADEMIA INTERNATIONALA ORIENT ACCIDENT ACADEMIA KAJONI ANA LAZAREA Academia Nationala de Circ -Şcoala "Carmen Zavata" 19/B/1998 17/PJ 03/04/1998 21/PJ 21/04/1998 ARGES 265/B/1999 78/B/2003 120 49 09/12/1999 28/05/2003 16 32 17/01/2000 20/06/1996 HARGHITA BUCURESTI ACADEMIA PENTRU ALIMENTE SI 842/B/2002 ALIMENTATIE . art. GHITA CONSTANTINA.Elias. culturale.ARTRI 534/B/1997 489/B/1996 2015/B/1997 3512/B/1996 46 290 105/PJ/1997 238 16/01/1997 03/10/1996 06/06/1997 04/02/1996 92 571 06/02/1997 09/10/1996 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD SATU MARE 18 24/01/1996 ARISTIDE BUHOIU 4614/B/2006 4 03/08/2006 17/12/2001 ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPORTURI INTERNE SI INTERNATIONALE ARTRI. ING.L. Consiliul de conducere şi administraţie precum si opere de asistenta publica si de binefacere şi în genere de a îndeplini dispoziţiunile cuprinse în (Consiliul director): preşedinte . GH.Viitorului nr 182 bl.VASILE STĂNESCU. activitatea de transport intern si international. CULTURAL STIINÞIFICO accelerarea procesului de democratizare al tarii ACORDAREA DE SPRIJIN TUTUROR CATEGORIILOR DE TRANSPORTATORI IN DESFASURAREA ACTIVITATII SPECIFICE ASOCIATIA ROMANA PENTRU De a veni in sprijinul tuturor categoriilor de transportatori in desfasurarea tuturor activitatilor specifice . SERBAN EMIL CRISTIAN. ELIAS 14 21/05/2002 39 16/04/1991 CONSTANTA 24 29/12/2008 SEN. FROICU VASILE CRISTINEL.I. IRINA-SANDA MARIN. sub indrumarea unor cadre specializate. table etc.R..Beldie Helga. LEPADATU ACADEMIILE BAVAREZE PENTRU SPECIALIZARE PROFESIONALA 25/B/1991 2 09/01/1991 39 1075/B/2008 2 26/08/2008 632 ACASA LA BISERICA 140/B/2003 1 F 2003 633 ACHIM NICA 877/B/1997 634 635 ACROPOLE ACTIVITY 636 637 609 623 626 627 628 629 630 631 Denumire pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere in lichidare radiata 16/04/1991 Judet Asociati/Fondatori CORICI ADRIAN-IOAN Scop AJUTORARE Parpalea Adrian Liviu. au menirea de a sustine logistic. LEFEGIU VIORICA.Parpalea Gheorghe.FIDELITY 865/B/1998 1158/B/2008 47/PJ/1998 8 07/12/1998 12/12/2008 455 28/11/2008 SATU MARE TIMIS Desfasurarea de activitati in domeniul social de sustinere prin activitatea sa categoriile de oameni defavorizati economic si social UMANITARÃ AJUTORAREA ANIMALELOR DE TALIE MICĂ( ÎN SPECIAL AL CÂINILOR).Caraiman Nicoale.2 et. SERBAN EMIL CRISTIAN.NICOLAE SĂULESCU. prin specificul lor. cu avizul federatiilor sportive nationale de specialitate.MAchedon Nicolae.Tusciuc obţinerea de ajutor material şi financiar din ţară şi străinătate pentru sprijinirea materială şi culturală a diferitelor Lucian Dan. formarea unei scoli de creatie in Obreja 618/B/1996 102/B/1999 419 435 27/11/1996 15/01/1999 802 992 04/12/1996 10/12/1998 BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN ACVILA ROMANIA ADA 1702/B/1997 3087/B/1997 20 451 03/03/1997 15/12/1997 15 493 14/02/1997 15/12/1997 PRAHOVA MARAMURES MURESAN ADRIAN FLORIAN 638 ADA 1231/B/1998 38 09/03/1998 56 09/03/1998 MARAMURES NECHITA IOAN.L. IANCU.2 ap.colaboreaza cu Federatia Romana Sportul pentru Toti in vederea largirii metodelor de patrundere a dragostei de miscare in randul tuturor cateroriilor sociale. organizarea de actiuni de intrajutorare a familiilor cu posibilitati materiale reduse.Beldie Marius SPRIJINIREA TARANILOR IN CULTIVAREA PLANTELOR DE CAMP Consiliu director Parpalea Adrian. promovarea si valorificarea cercetarilor stiintifice in domeniul alimentelor si alimentatiei 1069bis/CC/2 14/08/2008 ALBA promovarea si dezvoltarea activitatilor de formare si perfectionare profesionala si de specialitate a tinerilor si adultilor HERBERT LOEBE . BIBIRI ROBERT EUSEBIU.POP VASILE 639 ADA 2801/B/1997 166 09/05/1997 183 09/05/1997 MARAMURES SALAJAN IOAN. vamal. administrativ. promovand activitati sportive gen ciclism. DOBRESCU. ING.PRESEDINTE ANNA ENGEL-KOHLER .Caraiman Ileana. activitati care sa conduca la crearea unui climat placut.AUREL testamentul defunctului Jacques M. AB SHOW ABARIS 891/B/2002 4061/B/1998 861/B/1993 15 5 28 15/07/2002 12/02/1998 12/03/1993 73 32 20/08/1998 12/02/1998 15/03/2001 HUNEDOARA BUZAU BRASOV 616 617 618 ABC PODENII VECHI ABED NEGO ABRAHAM AMBRUS 715/B/1998 532/B/1997 297/B/1999 117 44 69 16/07/1998 11/01/1997 16/07/1999 146 47 492 24/06/1998 24/01/1997 30/07/1999 PRAHOVA BISTRITA NASAUD HARGHITA 619 620 621 622 AC VENTURA ACADEMIA CIVICA ACADEMIA COMERCIALÃ SATU MARE ACADEMIA DE RADIO SI TELEVIZIUNE GELSOR DIN ROMANIA ACADEMIA DE TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL . Activitatea de perfectionare continua a cadrelor superioare din domeniul medical. RAT GAVRIL. director-administrator delegat cu puteri depline şi membru . FĂRĂ STĂPÂN ŞI A CELOR CU preşedinte – CORICI ADRIAN-IOAN. CARE NU AU POSIBILITĂŢI MATERIALE PENTRU ÎNGRIJIRI MEDICALE.FUNDAŢIA FAMILIEI 742/B/2000 MENACHEM H.M.I. vicepreşedinte . TRATAMENTE vicepreşedinte – BURA DANIELA-MARIA.Apan persoane fizice şi juridice Mihaela.49 sc.Apan Ioan Sorin. CORNEL IONESCU.VICEPRESEDINTE WERNER LINDIG . Pastrarea.C. precum si a oricaror alte activitati adiacente sferei transporturilor care. APOLITIC Radu Dorel Liviu.DRAGOS IOAN 640 ADA 2207/B/1996 48 05/04/1996 55 15/03/1996 PRAHOVA 641 ADA 38/B/1997 40 12/02/1997 33 28/01/1997 PRAHOVA 642 643 644 ADAM ADAM ADAPOST BETEL 41/B/1997 438/B/1999 534/B/1996 43 98 335 20/02/1997 08/11/1999 29/10/1996 52 126 683 06/02/1997 27/09/1999 06/11/1996 PRAHOVA PRAHOVA BISTRITA NASAUD Prezentarea si sustinerea cat mai larga in medii socio-profesionale si economico-politice cat mai diverse a utilizarii eficiente a resurselor umane si a conceptului dezvoltarii durabile CARACTER FILANTROPIC Ajutorarea caminelor de copii si batrini a persoanelor handicapate precum si a altor categorii defavorizate ale populatiei Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex.str. intretine..popularizarea activitatilor fundatiei in scopul atragerii sprijinului agentilor comerciali din zona. sub aspectul pregatirii profesionale sau sub orice alta forma . LELEI A.organizarea de manifestari cultural religioase in vederea promovarii principiilor moralei crestine in randul adolescentilor.B. STĂPÂN.Parpalea Mihaela. stiintifice.Parpalea Maria.R. 6 cu -"-si asi a implicarii cetatenilor in viata comunitatii carora le apartin .Parpalea Mircea. educative.O.FUNDATIE A FAMILIEI DR. se completeaza art. dansului banatean si portului banatean. infiintarea unei cantine a saracilor la sediul fundatiei.Parpalea Eleonora. membri . EMIL NAE.ION DOGARU.Mitan Laurenţia. NELUCRATIV.D. caritative si de asistenta sociala.M.A.CIV.Machedon Marioara. . LEFEGIU VIORICA. dezvolta sau ajutora institutiuni de cultura nationala. DRAGOS IOAN sociala ACORDAREA LA RECOMANDAREA DIRECTIEI MUNCII DE DONATII CONSTAND IN IMBRACAMINTE SI ALIMENTE FAMILIILOR CU MAI MULTI COPII ACTIVITATE NON PROFIT.Beldie Victor. EMIL NAE TARNESCU ADRIAN DUMITRU. ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA A PERSOANELOR NEVOIASE MODIFICARE STATUT Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . GHOERGHE LEPADATU ACADEMIA ROMÂNĂ ÎN CALITATE DE LEGATARĂ UNIVERSALĂ ŞI EMANUEL PANTAZI. Parpalea Mircea.Gobbel anelise. financiar. GHEORGHE LEPADATU ACADEMIA ROMÂNĂ .VICEPRESEDITE 18/12/2003 10 05/12/2003 BACAU 187 29/05/1997 330 15/05/1997 CARAS-SEVERIN Organizarea unor activitati de caritate cu privire la persoanele defavorizate.N. alfabetizarea minorilor din familiile dezorganizate sau fara mijloace de subzintenta si antrenarea acestora in activitati culturale si religioase.M.Anghel Angela Cristina. SPECIFICE.7 Se completeaza cu urmatoarele obiective: -organizeaza activitati sportive .ÎN CALITATE DE EXECUTOR TESTAMENTAR CONSTANTA este acela de a intemeia.precum si cel al administratiei publice locale. DOMENICO PETRE. in TRANSPORTURI RUTIERE INTERNATIONALE conformitate cu legislatia in vigoare.Nr crt Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 400/B/1999 24 18/03/1999 23 25/02/1999 PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC 610 A. HELVETICA 107/B/1999 449 05/04/1999 242 25/03/1999 CARAS-SEVERIN 611 612 A. VICTOR ANGHEL MUNTEANU CATRINEL RUXANDRA ANA MARIUS NICOLAE.FUNDATIA FAM.prin reprezentant FLORINEL ANDREI 624 ACADEMIA DE TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL A. promovarea si protejarea cantecului. Tusciuc Dan. NICOLAE POPA. FROICU VASILE CRISTEL. Apan Ioan Sorin. COMISIA DE CENZORI: EMILIAN M. NONPROFIT. HELP FOR ROMANIAN CHILDREN A. lansarea si sprijinirea de noi talente. SERBAN EMIL CRISTIAN -sprijinirea unor activitati spirituale. HRANĂ ŞI ALTELE.T. de preferinta cultura practica.15 14/05/1925 ACADEMIE PENTRU ALIMENTE SI ALIMENTATIE .

CARAUSAN MIRCEA.Crearea de noi oportunitãþi economice ºi de altã naturã prin dezvoltarea resurselor umane.. APOLITIC Sprijinirea si impulsionarea dezvoltarii sporturilor aeronautice (planorism. MEDICAMENTE. UMANITARÃ NONPROFIT. 135/1997 10/10/1995 13/01/1997 16/01/1997 17/09/1996 05/06/1997 14/01/1997 13/08/1997 62 09/10/1995 248 530 528 4/P. MILITAREA PENTRU ACCESUL TINERILOR LA NIVELELE INALTE ALE INSTRUIRII INITIEAZA ACTIUNI DE CARITATE PTR. COPII SI BATRANI FARA FAMILIE NONPROFIT. case de copii. PERIDE MIHAITA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .-stabilirea şi dezvoltarea unor activităţi cu rol educaţional şi cu rol de autofinanţare. foruri şi organizaţii internaţionale. NELUCRATIV.MAYLAERT ANDRE BORDEANU STANECI GHEORGHE.umanitar.BORDEANU STANECI ALEXANDRINA. parasutism. AJUTAREA ACESTORA CU PRODUSE ALIMENTARE. . fara a tine cont de ideile lor politice si religioase. CARAUSAN MIRCEA.financiara a cotidianului independent Adevarul Harghitei. AFLATE IN STARE DE NEVOIE SI A PERSOANELOR CU POSIBILITATI MATERIALE REDUSE NONPROFIT.fizice. pastrarea specificului cantecului si dansului popular banatean Ajutorarea materiala cu imbracaminte si incaltaminte. ateliere de tâmplărie. asistenta si protectie sociala.J. INCALTAMINTE ACTIUNI CARITABILE. obiecte de uz casnic.Elaborarea ºi realizarea unor programe de dezvoltare localã pentru ridicarea calitãþii vieþii comunitãþii locale.VAN HECKE FREDY GERMAIN.2.vicepreşedinte persoanelor reprezentând cazuri sociale. cu o larga gama de activitati in planul educativ-formativ al personalitatii adolescentilor Activitati umanitare prin promovarea de actiuni de interes social si ajutorarea persoanelor aflate in nevoie. mecanică auto.FLUTAR TOADER DORCA DINU. social. cultivarea respectului suprem al omului fata de natura Sa ajute sufleteste si material oamenii saraci . FLUTAR TOADER CONSTANTINESCU STANCA DORCA DINU. HANDICAPATI. diminuarea si eliminarea treptata a poluarii de orice fel.Înfiinţarea.tehnice ºi de capital.-construirea. SEDIU CARACTER FILANTROPIC.-acordarea unor ajutoare Gheorghe Bogdan -. VAN HECKE FREDY GERMAIN Invatarea de cursuri pentru invatarea jocurilor populare constituirea de formatii de dansuri in vederea retiparirii si mediatizarii lucrarilor coregrafice ale lui Afilon Latcu. Sandoiu Ana Doina. ferme agricole etc. repararea sau amenajarea unor aşezăminte cu caracter socia. CONFESIONALE SI SPIRITUALE..incurajarea spiritualitatii moralei crestine in Romania THOMAS PRIDHAM PETER. etc. UMANITAR Ajutorarea tinerilor si in special a absolventilor de invatamint mediu. participarea in calitate de coorganizator la manifestarile traditionale cu caracter cultural. unei cantine sociale. parapanta. BATRANI. IMBRACAMINTE.BORDEANU STANECI ALEXINA THOMAS PRIDHAM PETER. 1787 13/03/1997 27/09/1996 03/07/1997 23/01/1997 18/07/1997 BUCURESTI CONSTANTINESCU STANCA SATU MARE BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD ARGES MURES 693 694 695 AERONAUTICA AESCULAP AFFLIGEM . SPRIJINIREA COPIILOR SI BATRANILOR PRIN DEPISTAREA FAMIILOR CU MAI MULTI COPII.FLUTAR ELENA. NELUCRATIV. Gorunescu Nicolae Gabriel. precum si cu bani .. neguvernamentale din ţară. biserici . MODIFICARE STATUT. a celor aflati in suferinta si lipsuri.VALEA CHIOARULUI 1864/B/1997 455/B/1999 734/B/1999 374 20/PJ/1999 78 27/10/1997 01/11/1999 21/07/1999 411 13/10/1997 105 21/07/1999 PRAHOVA SATU MARE MARAMURES 696 AFILON LATCU 884/B/1997 210 22/09/1997 516 22/09/1997 CARAS-SEVERIN 697 AFRODITA 1400/B/1996 1/1997 23/10/1996 961 13/12/1996 MURES 698 AGA 3409/B/1997 282 22/10/1997 1964 03/11/1997 VALCEA 699 AGAPE 490/B/2000 12 20/01/2000 17 20/01/2000 MARAMURES 700 701 702 703 704 705 706 AGAPE AGAPE AGAPE AGAPE AGAPIS AGATLON SATU MARE AGENTIA BARNABA DE PE LINGA FUNDATIA BARNABA .-stabilirea şi dezvoltarea unei colaborări cu organele administraţiei de stat..PERIDE MIHAITA Scop Consiliu director . SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE 1. locuinţe sociale. zbor cu motor.VANA BAZIL HOREA.J. ultrausoare. PERSOANE AFLATE IN NEVOIE ACTIVITATE DE CARITATE PENTRU BATRANI SI PERSOANE HANDICAPATE spirijinirea material. APOLITIC Umanitar UMANITAR UMANITAR Acordarea de asistenta medicala gratuita pentru copii si adolescenti.JURJE GHEORGHE. zbor cu balonul) SPRIJINIREA ACTIVITATII AEROCLUBURILOR MEDICAL Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor in stare de nevoie sociala FLUTAR ALEXA. Morris Leanda Mary BIHOR FLUTAR ALEXA. croitorie sau alte meserii. UMANITARÃ Rezolvarea unor probleme de ordin social si material ale persoanelor fizice aflate in nevoie prin desfasurarea unor programe de caritate. VANA BAZIL HOREA. FLUTAR ELENA.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 645 646 ADAPOSTUL ADAPOSTUL SPERANTEI 100/B/1995 854/B/2001 60 13/PJ/ 06/04/1995 28/03/2001 176 647 648 ADCLARAZ ADCO 657/B/1996 2301/B/1997 458 35 13/12/1996 25/02/1997 649 650 651 652 ADEKLA ADELINA ADELINNE ADEVARUL HARGHITEI 53/B/1997 1795/B/1996 1843/B/1996 587/B/1998 7 3 46 70 653 654 ADI ADIAL SLOBOZIA 724/B/1998 1444/B/1996 655 656 ADIMAR ADIMAR 657 658 659 660 661 662 663 664 665 Judet Asociati/Fondatori 19/05/1995 04/04/2001 BISTRITA NASAUD 858 56 18/12/1996 27/03/1997 BISTRITA NASAUD BUZAU 14/01/1997 16/07/1996 29/11/1996 08/07/1998 347 20 84 319 19/12/1996 16/07/1996 29/11/1996 21/04/2000 PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA HARGHITA 130 294 10/09/1998 02/02/1996 178 97 25/08/1998 19/02/1996 PRAHOVA IALOMITA 726/B/1998 2576/B/1997 135 2 01/10/1998 24/01/1997 180 2 01/09/1998 24/01/1997 BUCURESTI PRAHOVA ADINA ADINA ADINA ADINA ADINA ADINA SPORT ADINA TEODORA ADISAN ADOLESCENTA 259/B/1996 3115/B/1997 3117/B/1997 1168/B/1998 583/B/1996 551/B/1997 1023/B/1998 3397/B/1997 3577/B/1997 47/PJ 453 453 104 384 63 926 156 15 09/12/1996 15/12/1997 15/12/1997 18/05/1998 29/11/1996 21/01/1997 17/02/1998 23/06/1997 27/03/1997 26/PJ 495 495 127 805 128 198 1408 55 02/04/1997 15/12/1997 15/12/1997 18/05/1998 04/12/1996 18/02/1997 25/02/1998 15/07/1997 27/03/1997 ARGES MARAMURES MARAMURES GHITA ADELINA MARAMURES VEPRECIUC ANUTA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD VALCEA VALCEA POPA ADRIAN BUZAU 666 667 668 669 670 ADONIS ADORA ADORMIREA MAICII DOMNULUI ADRA SATU MARE ADRIAN 461/B/1996 553/B/1997 1698/B/1997 2130/B/1997 34/B/1998 262 65 197 33/PJ/1997 2222 05/08/1996 11/02/1997 03/06/1997 14/02/1997 04/06/1998 525 161 177 26/09/1996 25/02/1997 07/05/1997 24 18/05/1998 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA SATU MARE BACAU 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 ADRIAN ADRIAN ADRIAN ADRIANA ADRIANA ADRIANA ADRIANA ADRIANA ADRIANA ADRIANA SATU MARE ADRIANA SI NOI 1624/B/1997 797/B/1998 1936/B/1997 385/B/1996 118/B/1997 937/B/1998 3563/B/1997 1464/B/1998 1404/B/1996 2056/B/1997 54/B/2000 113 93 5 186 75/PJ 1455 288 60 5/1997 142/PJ/1997 18 22/04/1997 09/06/1998 25/01/1997 06/06/1996 02/09/1997 11/03/1998 12/12/1997 11/03/1998 13/11/1996 26/08/1997 24/04/2000 123 112 4 300 83/PJ 324 50 324 955 07/04/1997 19/05/1998 03/02/1997 24/06/1996 27/10/1997 27/04/1998 14/01/1998 27/04/1998 12/12/1996 598 10/04/2000 PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA BISTRITA NASAUD ARGES VALCEA VALCEA COVRESCU ADRIANA ELENA VALCEA DRAGUTESCU ADRIAN MURES SATU MARE CARAS-SEVERIN 682 ADRIATICA 2792/B/1997 151 25/04/1997 168 25/04/1997 MARAMURES 683 684 685 ADRINEL ADY ADY 531/B/1997 1905/B/1997 1173/B/1998 43 42 11 09/01/1997 18/03/1997 29/01/1998 81 41 21 03/02/1997 05/03/1997 29/01/1998 BISTRITA NASAUD PRAHOVA MARAMURES CHERES ARGHIL 686 687 688 689 690 691 692 ADY-MAR ADY SATU MARE ADYMAR ADYSSON AELEDEN AEROMODELISMUL ROMANESC AERONAUTICA 958/B/1995 2008/B/1997 597/B/1997 496/B/1996 701/B/1997 78/B/1997 2414/B/1997 17 1/PJ/1997 109 297 213 05/P. Procurarea de bunuri si sume banesti de al persoane fizice si juridice prin donatii sponsorizari sau alte acte de caritate CARACTER FILANTROPIC Intretinerea si promovarea de actiuni pentru conservarea si protejarea mediului natural.RECOMPENSAREA MORALA SUI MATERIALA A TINERILOR CU REZULTATE DEOSEBITE POPA ELENA CARACTER FILANTROPIC UMANITARÃ practicarea actiunilor cu caracter umanitar si social pentru ajutorarea persoanelordezavantajate din punct de vedere material CARACTER FILANTROPIC SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE CREAREA DE ASEZAMINTE PTR. stiintific.ORADEA AGENTIA CONSULTANTA CASTTEL ORADEA 1996/B/1997 575/B/1997 280/B/1999 125/B/1996 764/B/1997 2095/B/1997 605/B/2000 28 87 32 136 276 178/PJ/1997 1 22/10/1997 31/01/1997 08/02/1999 03/09/1996 04/12/1997 05/11/1997 20/07/2000 426 228 198 170 720 10/10/1997 07/03/1997 12/03/1999 09/07/1996 09/12/1997 1 25/05/2000 SALAJ BISTRITA NASAUD HARGHITA PRAHOVA CLUJ SATU MARE SUCEAVA 420/B/1997 388/N 16/10/1997 707 Gavrila Adriana Florina. neajutorati. educativ CARACTER UMANITAR ajutorarea familiilor sarace din punct de vedere moral si material.umanitar. AJUTORAREA PERSOANELOR BOLNAVE. produse alimentare. organizarea şi conducerea unei case de copii. parcuri. NELUCRATIV. Gavrila Cristian Florin. APOLITIC Ajutorarea caminelor de copii si batrini a persoanelor handicapate precum si a altor categorii defavorizate Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala prin distribuirea Umanitar UMANITAR CULTIVAREA VALORILOR CULTURALE. istoric.

MATEI ANA. naþional. LUMINITA SIMON LUMINITA BUZAU AJUTORAREA PERSOANELOR HANDICAPATE.CRISTIANA NICOLETA. LETITIE. COPII. APOLITIC de a contribui prin mijloace specifice la crearea de locuri de muncă pentru femei şi la calificarea acestora în domenii noi de activitate. NELUCRATIV. Mardale Marin. MIHALCA GRIGORE. APOLITIC BUZAU ORGANIZAREA PE BAZA REGULAMENTULUI CU CREATIVITATI SPECIFICE PRAHOVA IDENTIFICAREA CAILOR DE REALIZARE A FONDURILOR NECESARE PENTRU ACTIVITATI DE CARITATE PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE MARAMURES PADOVAN VASILE-NICOLAE Distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale sau banesti in functie de posibilitati precum si prestarea de servicii in interes social MARAMURES ALBU GHEORGHE OLIMPIU. sociale.PETRUTIU MARCEL-ADRAIN. crearea si organizarea de gospodarii exe MURES Sprijinirea populatiei cu acte de caritate.• Creºterea atractivitãþii judeþului Arad. BUGEANU ELENA IOSEFINA SATU MARE UMANITARA MURES Facilitarea integrarii sociale a tinerilor institutionalizati prin crearea de locuri de munca. ALBU GHEORGHE PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA A FAMILIILOR NEAJUTORATE MURES PRAHOVA ACORDAREA DEW AJUTOR MATERIAL. 16/12/1996 4/07. promovarea turismului. 75 reprezentata prin Caius Parpala . NELUCRATIV. în scopul creºterii calitãþii vieþii NONPROFIT.. SABOU MARIA. preyentarea valorilor de cultura si civilizatie pe teme agricole. precum si PAMFIL FLORIACA. POP VIOREL.IUBIRE. ELENA IOSEFINA copiilor nevoiasi si a batranilor.BORZA IOAN AURELIA. cooperarii pe actiuni si alte fome bazata pe consimtaméntul liber si pe proprietate fundata asupra mijloacelor de productie.2003-j dizolvata Asociati/Fondatori Scop Consiliu director Consiliu Judetean Arad cu sediul in Bdul Revolutiei Scopul fundaþiei îl constituie prestarea de servicii de interes public pentru promovarea.J. ALBU ANA MARIA.TIMIS LUCICA. de posibilitati materiale MANOLIU MARIA.BORZA AURELIA. APOLITIC MARAMURES se retrag urmatorii membri-. durabile ale judeþului Arad.SIMON Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania. ajutorarea personelor din mediul rural care desfasoara activitati ina gricultura SIMA LUMINITA ROZALIA. sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti. Noua comp.PRESEDINTE.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta 708 AGENTIA DE PROMOVARE SI DEZVOLTARE 2431/B/2000 A JUDETULUI ARAD .J. 521 10/02/1998 16/12/1996 729 AIDS SANS FRONTIERES 1647/B/1996 307 30/09/1996 329 30/09/1996 730 AIUTO 1262/B/1998 73 06/04/1998 92 06/04/1998 731 AJUTANDU-NE INVINGEM 2405/B/1997 123/1997 03/08/1997 1683 27/06/1997 732 AJUTATI-I PE SARACI 2000/B/1996 431 11/11/1996 431 11/11/1996 733 734 735 AJUTATI COPII RIMNICENI AJUTOR AJUTOR '96 4222/B/1997 580/B/1996 2976/B/1996 161 381 12 30/10/1997 31/10/1996 23/09/1996 276 723 39 30/10/1997 20/11/1996 23/09/1996 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 AJUTOR PENTRU COPII NEVOIAªI NISIPENI AJUTOR SOCIAL DALIA AJUTOR SOMERILOR AJUTOR UMANITAR AJUTORAREA SOMESANA AJUTORUL AJUTORUL CRESTIN DIN ROMANIA AJUTORUL REBRA AJUTORUL TEREI AKTIV ALA 2120/B/1997 434/B/2000 3651/B/1997 178/B/1994 552/B/1996 80/B/1994 371/B/2000 179/B/1994 252/B/1996 3578/B/1997 205/B/1996 24/PJ/1997 67/2000 65/F 353 43 69/N 66/F 38/PJ 37 223 04/02/1997 23/06/2000 28/03/1997 30/06/1994 30/03/1996 30/11/1994 16/04/2000 25/07/1994 07/11/1996 10/04/1997 17/02/1996 266 195 1621 696 29 19/05/2000 28/03/1997 30/06/1994 08/11/1996 26/01/1995 1696 37/PJ 70 286 25/07/1994 26/11/1996 10/04/1997 17/12/1996 747 748 ALADIN ALASCA 1616/B/1997 2912/B/1997 103 60 10/04/1997 20/02/1997 109 74 28/03/1997 20/02/1997 749 ALB 2766/B/1997 121 07/04/1997 136 07/04/1997 750 751 752 ALBATROS ALBATROS ALBINA 168/B/1996 669/B/1998 1775/B/1996 187 4o/98 1 01/11/1996 08/06/1998 18/07/1996 257 18/10/1996 21 18/07/1996 753 754 755 756 757 ALBINA ALBIVIL ALBU ALCAR ALCOR 1750/B/1997 3341/B/1997 1983/B/1997 2272/B/1997 3768/B/1997 249 121 98 124 58 15/07/1997 04/06/1997 08/04/1997 08/04/1997 28/02/1997 270 1084 108 186 272 27/06/1997 13/06/1997 28/03/1997 22/05/1997 28/02/1997 758 ALCOR ROMANIA 4623/B/2007 2 04/06/2007 741 22/09/1997 711 129/B/1997 4014/B/1996 92/P.BUGEANUA permite fondatorilor ei o mai mare integrare in viata sociala prin dorinta si straduinta acestora in ajutorarea TELEMAN VALERIA.05. intra un nou membru: MANOLIU . COPIILOR SI BATRANILOR BISTRITA NASAUD BUCURESTI TELEMAN VALERIA. MARAMURES TODEA VASILE NICUSOR. LUCA MIHAELA MIHAELA COSTACHE MARIAN DESFASURAREA DE ACTIVITATI IN DOMENIUL PERFECTIEI DREPTURILOR COPILULUI COSTACHE MARIAN COSTACHE VIOLETA IONELA COSTACHE IOAN LAURENTIU Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .ALBU ANA Asigurarea de actiuni de asistenta sociala prin acordarea de alimente si imbracaminte familiilor nevoiase si caselor ALBU GHEORGHE OLIMPIU. MANOLIU VASILE.POP VIOREL. TIMIS LUCICA.COVACS VASILE.AFECTIUNE .. . intra cenzor -MAXIM NICOLETA-ADELINA.MURESAN in scopul asigurarii unui trai civilizat MEDA-NICOLETA.POP Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentrarea efortutilor membrilor POP CRISTIAN. SATU MARE UMANITARÃ PIOVESANA GIOVANNA PAOLA LINA UMANITAR.Mardale Mandica acordarea de sprijin tuturor cetatenilor tarii Mardale Mandica BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BIHOR BISTRITA NASAUD ARGES NONPROFIT. MATEI ANA. regional.DRAGAN ASISTENTA SOCIALA PTR. internaþional . MURESAN DANIEL-ALEXANDRU DANIEL-ALEXANDRU CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati si programe de caritate si intrajutorare a persoanelor aflate in nevoie si cu deosebire acordarea de ajutor efectiv copiilor si batranilor . tehnologice.PIOVESANA DOMENICO UNIVERSALA SIBIU ANDRICI IOAN.Lacatus Ioan CREAREA DE CENTRE DE SPRIJIN A GOSPODARIILOR TARANESTI.. PAVEL MEDA-NICOLETA.preºedinte ºi integrarea europeanã a judeþului Arad.• Stimularea cooperãrii dintre mediile de afaceri pe de o parte ºi cele ºtiinþifice.PAVEL Intrajutorare gospodariilor taranesti.TODEAIntrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor membrilor TODEA VASILE NICUSOR. ORFANI PRAHOVA CARACTER UMANITAR VALCEA ALBINARU CONSTANTIN UMANITAR PRAHOVA CARACTER UMANITAR BUZAU AJUTORAREA PERSOANELOR FARA SPRIJIN MATERIAL VALCEA LOGOFATU MARIA. COVACS VASILE. PETRUT LETITIE.MANOLIU VASILE. dezvoltarea socio-economicã nr.DRAGAN IOAN ARGES NONPROFIT. POP NICOLAE IOAN comunitatii rurale care desfasoara activitati ina gricultura inscopul asigurarii unui trai civilizat NICOLAE IOAN MARAMURES Horn Stefan. Vindecarea unor boli prin tratarea lor cu plante medicinale.• Diminuarea dezechilibrelor prin stimularea dezvoltãrii economice. NELUCRATIV.Porsztner Sandor.ADAR 709 710 712 713 714 715 AGENTIA PENTRU STRATEGII DURABILE AGENTIA PT. FINANCIAR PERSOANELOR CU PROBLEME SOCIALE MAJORE. indiferent de sex. BLEDE ANA ANA MARAMURES FINTA MARIAN RADU. IONESCU LIDIA.MIHALCA GRIGORE. RODICA comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura TODEA RODICA MARAMURES POP CRISTIOAN.. de cercetare pe de altã parte. prin identificarea ºi valorificarea resurselor locale. sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti persoanelor lipsie se retrag din comisia de cenzoriMANOLIU MARIA.PETRUT Distribuirea periodica din patrimoniu. .IONESCU LIDIA. CULTURAL SI INTERRELIGIOS SI PENTRU PROLIFERAREA PACII CA VALOARE .FELIX . .TIMIS Procurarea de bunuir materiale sau sume banesti de a persoane fizice sau juridice prin donatii sponsorizari cotizatii FINTA MARIAN RADU. culturale.LUCA UMANITAR LUCA VASILE.EL SADAI AID FOR PITESTI AIDE .LUCA VASILE.M 5/P. MARAMURES POP SIMION. Distribuirea periodica din patrimoniu. promovarea inovãrii ºi transferului tehnologic. în vederea atragerii investitorilor români ºi strãini .MATEI RAMONA-MIHAELA.PRICOP SALAGEAN BIANCA LAURA . nationalitate sau religie POP SIMION.ALBU GHEORGHE de copii MARIA.BLEDE prestarea unor servicii in interes social PETRUTIU MARCEL-ADRAIN.a Consiliului Director MANOLIU NICOLAE DACIAN . având ca obiective: . GENERAREA INITIATIVELOR LOCALE AGENŢIA DE ÎNDRUMARE PENTRU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI AGORA AGORA AGRA AGRICULTORILOR DIN ELISENI 716 717 Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 26 08/02/2000 26 04/12/2000 ARAD 120/B/1997 754/B/1997 77/PJ 266 04/09/1997 11/09/1997 75/PJ 681 08/10/1997 06/11/1997 ARGES BISTRITA NASAUD 839/B/1997 1 30/04/1997 83 30/04/1997 BRASOV 123/B/1995 911/B/1998 96/B/1995 304/B/1999 84 85 56 83 06/12/1995 20/05/1998 21/03/1995 17/05/1999 360 287 147 440 20/12/1995 22/06/1998 27/04/1995 28/06/1999 BISTRITA NASAUD SIBIU BISTRITA NASAUD HARGHITA AGRIS AGROCHIOAR 2317/B/1997 1245/B/1998 38/1997 54 27/02/1997 16/03/1998 102 73 11/02/1997 16/03/1998 718 AGROCONSULT 3103/B/1997 433 24/11/1997 474 24/11/1997 719 AGROFRNDT 1965/B/1996 382 28/10/1996 406 28/10/1996 720 721 AGROMAGURENI AGROPET 731/B/1998 2787/B/1997 145 146 05/11/1998 24/04/1997 183 162 10/09/1998 24/04/1997 722 AGROSIMA 2776/B/1997 134 18/04/1997 150 18/04/1997 723 AGROTURIM -BERZANESCU 50/B/2000 12 11/04/2000 411 27/03/2000 724 725 AGROZOOTEHNICA LUCA SATU MARE AHIMSA CHARITABLE TRUST 2085/B/1997 3160/B/2007 169/PJ/1997 7 21/10/1997 10/11/2007 178 21/09/2007 726 107/B/2001 5 12/07/2001 4o24 13/07/2001 727 728 AICI LA NOI GASITI LINISTE. CENTRE DE SPRIJIN MATERIAL UNOR GOSPODARII SAU PERSOANE AFALTE LA NEVOIE LACATUS IOAN PRAHOVA SPRIJINIREA CRESCATORILOR DE ANIMALE PARTICULARI MARAMURES PETRIC HOREA-VASILE Promovarea unor idealuri de intrajutorare si ridicarea calitatii vietii si promovarea unor practici tehnice si stiintifice in mediul rural de dezvoltare a gospodariilor taranesti MARAMURES SIMA LUMINITA ROZALIA. ATRIBUIREA PRIN ACESTE HORN STEFAN. ajutarea õn organizarea agriculturii industriale.MANOLIU LAURA MARAMURES PAMFIL FLORIACA.COPIII ABANDONATI IN INSTITUTII MEDICALE ANDRICI IOAN. CLAUDIA DIANA si alte mijlaoce de caritate pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala TIMIS CLAUDIA DIANA MURES Ajutorarea bolnavilor si handicapatilor pentru reintegrarea lor in societate si calificarea lor pentru un loc de munca.. POSZTNER SANDOR. transfrontalier. 24/10/1997 473. oeganizarea asociatilor.• Promovarea cooperãrii între partenerii ce sprijinã dezvoltarea economico-socialã la nivel local.

TURCU COSTEL. cu referire directa la cresterea si educarea copiilor abandonati de parinti sau cu posibilitati materiale reduse. etc.MIHAI ION.RUS KATALIN HAJNAL BISTRITA NASAUD BUCURESTI VRANCEANU ANA-MARIA 814 815 166/B/2000 964/B/2007 55 1 21/03/2000 23/01/2007 233 269 28/03/2000 15/12/2006 HARGHITA 816 817 ALIANTA HARGHITEANA ALIANTA PENTRU O COMUNITATE UNITA SI MODERNA ALIANTA PENTRU VIITOR ALIANTA PRIETENIEI 233/B/2000 3518/B/1997 58/2000 197 05/06/2000 10/09/1997 259 1705 12/05/2000 12/09/1997 MURES VALCEA 818 819 ALIANTA TINERETULUI PENTRU ROMANIA 746/B/1998 ALICE 2959/B/1997 23 238 17/02/1998 04/07/1997 506 260 19/12/1997 04/07/1997 PRAHOVA MARAMURES 820 ALIMAR 356 07/10/1996 669 11/11/1996 BISTRITA NASAUD 555/B/1996 dizolvata 07/11/1997 23/09/1996 24/11/1995 26/05/1997 15/03/1996 29/04/1998 29/08/1997 10/06/1996 SPRIJINIREA MORALA SI MATERIALA A PERSOANELOR INTELECTUALE SI A COPIILOR SUPERDOTATI ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL. GHEORGHE in stare de nevoie sociala prin distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale sau banesti HOJDA GHEORGHE VALCEA Umanitar BISTRITA NASAUD PRAHOVA ACTIUNI UMANITARE DE ASISTENTA SOCIALA.DINICA GHEORGHE. in conditiile legii.vizeaza analiza fenomenelor si proceselor economice si sociale a tranzitiei in Romania. care se ocupa direct sau indirect de apararea valorilor fundamentale ale umanitatii. KONTA ANGELA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .PACALEANU DUMITRU. IACOS VASILE SIMION UMANITARA Promovarea unei cunoasteri complete a conceptelor democratice.ZAH ANCUTA.ZUGRAVU CRISTIAN CONSTANTIN KONTA LUDOVIC ADRIAN.CHIREA ALEXANDRU. FINANCIAR PERSOANELOR CU PROBLEME MAJORE.ZAH ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex. nationalitate sau religie VIORICA-ALEXANDRINA. CONTRIBUTIA LA REALIZAREA UNEI COMUNITATI UNITE SI MODERNE Promovarea sportului de masa. STOICA RADU .1997 457 516 333 213 115 84 340 174 22/05/1998 17/01/1997 15/05/1996 786 ALEXANDRA 2775/B/1997 133 17/04/1997 148 17/04/1997 787 788 789 790 ALEXANDRA-MARIA ALEXANDRA 2OOO SATU MARE ALEXANDRIA ALEXANDRU 2949/B/1997 2020/B/1997 2415/B/1997 3332/B/1997 219 11/PJ/1997 137/1997 95 25/06/1997 22/01/1997 14/08/1997 06/03/1997 21 25/06/1997 1776 572 17/07/1997 11/04/1997 791 792 793 794 1847/B/1997 783/B/1998 173/B/1996 30/B/1999 357 72 192 60/PJ 16/10/1997 26/05/1998 08/11/1996 02/11/1999 381 90 260 60/PJ 24/09/1997 05/05/1998 21/10/1996 17/12/1999 795 796 797 ALEXANDRU ALEXANDRU ALEXANDRU ALEXANDRU BABA .ZUGRAVU CRISTIAN CONSTANTIN KONTA LUDOVIC ADRIAN. NELUCRATIV. MARAMURES ZAH DORINEL VASILE. DRIGORE unor servici in interes social GHIRAS DRIGORE MARAMURES COMAN TODOR Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stre de nevoie sociala SATU MARE UMANITARA MURES Sprijinirea familiilor si persoanelor singure in stare de nevoie sociala pentru un trai mai decent. nationalitate sau religie ZAH DORINEL VASILE. FUNER CRISTINA. BATRANI LAZAR CONSTANTIN. LAZAR ADINA precum si catre institutii si asezaminte aflate in nevoie SORINA BIHOR BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD VALCEA NAMALLY ILEANA UMANITAR CARAMIDA ILIE. PETRIC ERZSEBET. comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat RUS KATALIN HAJNAL De a inlatura eforturile depuse de alte structuri existente .PASCU IOAN SORIN. RUS GELU MARIN. CIOLPAN ANISCA.SIM ALEX & CO 1996 ALEXANDER ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA ALEXANDRA 970/B/1998 688/B/1996 2221/B/1996 42/B/1997 1895/B/1997 448/B/1996 119/B/1995 1707/B/1997 314/B/1996 778/B/1998 1817/B/1997 1737/B/1996 2502 489 81 44 405 249 80 204 115 64 320 164 28/04/1998 20/11/1996 07/06/1996 20/02/1997 25/11/1997 28/08/1996 01/11/1995 06/06/1997 22/02/1996 12/05/1998 16/09/1997 10/06/1996 358 30 114 20. ZAH ANCUTA.FUNER Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala FUNER ALEXANDRU.02.HOJDA Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate CIOLPAN ALEXA.PETRIC ERZSEBET. bolnavilor. PLOIESTI PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA ARGES NONPROFIT.TURCU FLORINEL.TOMULESCU ION MARAMURES TEGLAS ALEXANDRU Ameliorarea nevoilor si necazurilor cetatenilor nevoiasi. BUSAGA ION.TURCU GHERGHINA.KONTA ANGELA TURCU CONSTANTIN.CIOLPAN ANISCA.DUICA IULIAN PRAHOVA BUZAU MARAMURES RUS IOAN SORIN.BASCU BORDINCEL ASISTENTA SOCIALA PRIN PROMOVARE DE PROGRAME SI PROIECTE MARIA PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA PROMOVAREA DEZVOLTARII ECONOMICE.PACALEANU DUMITRU. HANDICAPATI. STAN RAZVAN.TURCU COSTEL. CARACTER FILANTROPIC AJUTORARE Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din madiul rural prin concentrarea eforturilor membrilor RUS IOAN SORIN. APOLITIC 2275/B/1997 721/B/1996 1791/B/1996 13 522 26 16/01/1997 28/10/1996 16/09/1996 54 303 25 27/03/1997 31/03/1997 16/09/1996 BUZAU BISTRITA NASAUD PRAHOVA 798 799 800 801 ALEXIS DAR ALEXIS SATU MARE ALEXIUS ALFA 554/B/1997 2100/B/1997 451/B/1996 2772/B/1997 66 182/PJ/1997 252 130 10/02/1997 11/11/1997 08/07/1996 17/04/1997 158 25/02/1997 514 45 23/09/1996 17/04/1997 BISTRITA NASAUD SATU MARE BISTRITA NASAUD MARAMURES LAZA VASILE VIOREL 802 803 804 ALFA ALFA ALFA-OMEGA 767/B/1998 1720/B/1997 2900/B/1997 50 219 45 27/03/1998 20/06/1997 21/02/1997 50 236 59 09/03/1998 09/06/1997 21/02/1997 PRAHOVA PRAHOVA MARAMURES 805 806 807 808 ALFA OMEGA ALFA SATU MARE ALFA SI OMEGA ALFA TGC EURO ROMANIA 330/B/1996 1255/B/1996 576/B/1997 3024/B/1996 131 31/PJ/1996 88 24 22/04/1996 02/10/1996 31/01/1997 17/12/1996 190 30/04/1996 227 55 07/03/1997 16/12/1996 809 810 811 ALFA VEST ALFO TURISM ALIANTA 1697/B/1997 2262/B/1997 1171/B/1998 195 1 107 03/06/1997 02/12/1997 18/05/1998 209 5 130 23/05/1997 08/01/1998 18/05/1998 812 813 ALIANTA ALIANTA COPIILOR ROMANI 92/B/1999 2982/B/1996 19 18 21/09/1999 05/11/1996 50 48 02/02/2000 04/11/1996 BISTRITA NASAUD SATU MARE BISTRITA NASAUD BUCURESTI TURCU CONSTANIN. CRISTEL ANTONIUS CORNELIU.LAZAR ADINA SORINAStrangerea de fonduri materiale si banesti in vederea distribuirii acestora catre categoriile de persoane defavorizate ALEXANDRESCU IOAN. MARIA ZAH MARIA PRAHOVA ACTIVITATE DE INTARJUTORARE A BATRANILOR SI COPIILOR ORFANI MARAMURES FUNER ALEXANDRU. TURCU FLORINEL. TURCU GHERGHINA SPRIJINIREA ACTIVITATII SOCIO PROFESIONALE A TINERETULUI Ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei copii orfani familii cu multi copii si cu venituri mici batrini asiateti social etc DINICA GHEORGHE. VALCEA BASCU ALEXANDRU.RUS GELU MARIN. familiilor cu multi copii. VRANCEANU ANA-MARIA.SIMION NICOLAE.FUNDATIE UNIVERSITARA ALEXANDRU IOAN CUZA ALEXANDRU ION PAVEL ALEXIN PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI MORALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE BISTRITA NASAUD MARAMURES ALEXANDRESCU IOAN.SPRIJINIREA FAMILIILOR CU MULTI COPII PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER UMANITAR MARAMURES GRIGOR ALEXANDRINA. ORFANI. PASCU IOAN in scopul asiguraruu unui trai civilizat SORIN.GHIRASDistribuirea periodica din petrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti precum si prestarea PETRIC NICOLAE. BARTA MIKLOS MARAMURES CIOLPAN ALEXA.CERNESTEAN DAN-GABRIEL MARAMURES PETRIC NICOLAE. indiferent de sex.SIMION NICOLAE. SOCIALE A MUN.CHIREA ALEXANDRU.TALOS Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.BUSAGA IULIAN MADALIN. NEAGU ALEXANDRU CORNELIU.IACOS VASILE SIMION BUMBARU MARIA CULTURAL Constituirea unui colectiv de cadre didactice specialisti dornici de afirmare care sa promoveze in rindul copiilor si tinerilor din mediul rural a cunostintelor cu privire la aeromedelism precum si introducerea acestora in tehnica si modul de folosire a aparaturii de calcul CARACTER FILANTROPIC CARACTER FILANTROPIC intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea pesoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agricultura LAZAR CONSTANTIN.BUSAGA UMANITAR IULIAN MADALIN.BARTA MIKLOS CRISTINA. precum si prevenirea abandonului copiilor. VRANCEANU PETRU.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director 759 760 761 ALDEA ALEEA ALEMARCO 18/B/1997 658/B/1997 3050/B/1997 18 170 361 24/01/1997 27/02/1997 17/10/1997 1 292 397 06/01/1997 27/03/1997 17/10/1997 762 763 764 765 766 767 768 769 770 ALEN CARITAS ORADEA ALESSANDRA ALETHEIA ALETHEIA ALEX ALEX ALEX ALEX ALEX 337/B/1997 396/B/1996 406/B/1996 712/B/1996 473/B/1996 209/B/1998 3394/B/1997 2742/B/1997 2937/B/1997 308/N 197 207 513 274 47 130 207 91 21/08/1997 21/06/1996 25/04/1996 22/10/1996 27/09/1996 09/06/1998 23/06/1997 11/06/1997 21/03/1997 344 306 613 556 362 1204 228 106 28/06/1996 26/06/1996 22/10/1996 02/10/1996 09/09/1998 25/06/1997 11/06/1997 21/03/1997 771 772 ALEX ALEX 1761/B/1996 730/B/1999 32 70 22/10/1996 09/06/1999 67 97 22/10/1996 09/06/1999 773 ALEX 2827/B/1997 196 30/05/1997 215 30/05/1997 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 ALEX .

asigurarea bazei materiale si a conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor sportive.TRINCA ION. Victor Vianu Talmaciu. A PERSOANELOR SINGURE SI NEAJUTORATI MATERIAL SI MORAl SIBIU MURES Fondarea si sprijinirea unei echipe de fotbal. Organul de conducere: Stănescu Fabian în fundaţie: Todea Moga Ciprian Doru. să reorienteze potenţialul uman şi puterea cunoaşterii spre tot ce poate îmbunătăţi calitatea sa şiIonel-Sorinel.DORCA ANDRIAN.DRULE SPRIJINIRES DEZVOLTARII GOSPODARIILOR TARANESTI. amenajarea lucrarilor miniere sistate in vederea explatarii TOMOIOAGA MAFTEI. LIVIU lor turisice NAGHI LIVIU MARAMURES DORCA VASILE. a lumii organice şi anorganice.Iuliana Gorea-Costin. precum si a tinerilor casatoriti. extinderea hotarelor Conştiinţei Umane tradiţionale etice asupra lumii animale şi a celei vegetale. POPOACA IONUT BOGDANEL MARAMURES TOMOIOAGA MAFTEI. ALIMENTE. CREEREA DE BAZE DE AGREMENT IN DRULE VASILE GHEORGHE.FINANCIAR SI MORAL COPIILOR ORFANI. DRULE NICOLAE.KANDO ANA CARMEN. FATI ADRIAN-CARMEN comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat ADRIAN-CARMEN PRAHOVA ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL . nationalitate sau religie Consiliu director TALIHA GEORGE. moral. ALEXANDRU VALENTIN MICLE CARAS-SEVERIN Asigurarea protectiei juridice a activitatii de turism.Acest SCOP îşi regăseşte valenţele în IUBIRE şi Atitudine Etică a omului faţă de întreg de TOT. BISTRITA NASAUD MARAMURES MATEI BLEDEA ADRIANA DALINA Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor materiale sau banesti precum si prestarea unor servicii in interes social MARAMURES STRIMBU ADRIANA-CARMEN. Todea Moga Ciprian Doru .Salaj prin promovarea si consacrarea invatamantului independent de toate gradele in concordanta cu legile statului roman si standardele promovate de organismele internationale VALCEA GEORGESCU DAN UMANITAR BISTRITA NASAUD PRAHOVA AJUTORAREA BATRANILOR. BATRANI. TALIHA MAGDALENA TRINCA ION. RUSNAC ALEXANDRU. MARCEL POP MARCEL MARAMURES FATI NICOLAE. TALIHA IOAN.identificarea căilor alternative de progres capabile Bunea Anca Andreea-preşedinte. DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI PRODUCTIVE IN MEDIUL RURAL PRIN NICOLAE. GHEORGHE GAJE. SUB FORMA DE AJUTOARE. A UNOR SUME DE BANI SI BUNURI MATERILAE. POPA MARCEL. MOIS IONEL NICOLAE Ajutorarea persoanelor cu venituri mici. Intră Ajutorarea materiala a celor aflati in suferinta si lipsuri.POP Sprijinirea persoanelor defavorizate social prin colaborarea cu Primaria locala si D.Luana carmen Dumitrescu să ofere umanităţii rezultate pozitive în viitor. ridicarea nivelului social. copiilor.secretar.Gloria Susţinerea manifestării SINELUI SUPERIOR AL UMANITĂŢII. BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR HUNEDOARA Victor Ovidiu Coşbuc. PERSOANE HANDICAPATE MARAMURES IOAN VASILE LAZAR. MIU ILEANA-CRISTINA IONESCU ALEXANDRU. Maramures DORCA VASILE. APOLITIC MARAMURES IONESCU ALEXANDRU. SEBE CARMEN. spiritual al populatiei din satele si comunele de pe raza sediului fundatiei. MARAMURES BOGDAN TEODOR.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori TALIHA GEORGE.MOIS IONEL NICOLAE Promovarea intrajutorarii intre persoane fizice si juridice din tara si strainatate 834 835 ALINAREA SUFERINTEI MIRSESTI ALIS 1371/B/1996 356/B/1999 30 124/99 05/09/1996 17/10/1999 1109 17/09/1999 BIHOR MURES 836 837 838 ALIS ALL FOR LIFE ALL TOGETHER 679/B/1996 1946/B/1997 3939/B/2010 480 60 5 12/12/1996 26/03/1997 13/09/2010 23 52 317/CC 16/01/1997 07/03/1997 31/08/2010 839 ALLES 2219/B/1996 75 15/05/1996 98 25/04/1996 840 841 ALMA ALMA 902/B/1998 1750/B/1996 75 14 04/05/1998 20/05/1996 228 33 25/05/1998 27/05/1996 842 843 844 ALMA ALMA MATER ALMA MATER POROLISSENSIS 191/B/1996 481/B/1999 254/B/2000 214 40 10 17/12/1996 29/03/1999 18/04/2000 319 199 191 05/12/1996 17/05/1999 31/03/2000 845 846 847 848 849 ALMANIA ALMANIA R W ALMI ALPHA ALPHA 3559/B/1997 651/B/1997 164/B/1996 6/B/2000 2389/B/1997 271 163 183 924 102/1997 30/09/1997 17/02/1997 30/10/1996 09/05/2000 05/07/1997 1944 370 263 3221 1482 31/10/1997 24/04/1997 24/10/1996 26/05/2000 03/06/1997 850 851 ALPHA ALPHA 376/B/1996 1187/B/1998 177 129 30/05/1996 17/06/1998 288 1899 19/06/1996 17/06/1998 852 ALPHA 739/B/1999 88 29/09/1999 120 29/09/1999 853 854 855 ALPHA HANS SATU MARE ALTERNATIVE ALTFEL 2058/B/1997 75/B/1999 32/B/2000 144/PJ/1997 39/N 1854 02/09/1997 05/02/1999 22/02/2000 16.O. respctiv BIOETICA PLANETARĂ PRAHOVA ASIGURAREA CADRULUI SPECIFIC NECESAR STABILIRII CONTACTELOR INTRE PARTENERI ROMANI SI STRAINI SIBIU PRAHOVA ACTIVITATE INTRAJUTORARE CASE DE BATRANI. sa ajute la cooperarea intre organismele de acelasi profil si prin facilitatea schimbului de informatii SATU MARE PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC MURES Se retrag: Hosu Alina Adriana şi Hosu Dorel. KANDO ANA SATU MARE UMANITARÃ BIHOR BACAU umanitar. 28/03/2000 856 ALTRUISMUL 1675/B/1996 44 26/02/1996 46 26/02/1996 857 858 ALUTUS ALY 480/B/1999 2212/B/1996 35 58 25/02/1999 18/04/1996 173 75 27/04/1999 01/04/1996 859 860 861 862 AMA AMA AMADEUS ALDER AMALIA 516/B/1999 2976/B/1997 426/B/1996 2086/B/1996 2803 274 227 462 13/05/1999 29/07/1997 23/08/1996 09/12/1996 136 298 426 501 14/05/1999 29/07/1997 09/09/1996 09/12/1996 863 AMBASADORII FAIR PLAY 679/B/1998 61/98 30/07/1998 698 17/07/1998 864 AMBULANTA PENTRU VOI 59/B/2013 38 31/05/2013 865 AMETIST 1970/B/1996 392 11/11/1996 128 11/11/1996 866 AMI PALAS 2987/B/1997 3308 15/09/1997 332 15/09/1997 867 AMIADA 1172/B/1998 108 18/05/1998 131 18/05/1998 868 AMICII 249/B/1994 25 09/12/1994 27 09/12/1994 869 AMICII FOTBALISTILOR 2024/B/1996 454 02/12/1996 494 02/12/1996 870 AMICII MUNTILOR SEMENIC 247/B/1998 341 22/05/1998 457 07/05/1998 871 872 873 AMICIS SATU MARE AMICITIA AMICITIA 2127/B/1997 1825/B/1997 2412/B/1997 30/PJ/1997 33 132/1997 11/02/1997 06/03/1997 05/08/1997 31 1771 21/02/1997 18/07/1997 874 AMICITIA 2794/B/1997 154 30/04/1997 171 30/04/1997 MOLDOVAN ADRIAN GABRIEL. sanatoase in deprinderea democratiei in randurile tinerei generatii. indiferent de sex. NELUCRATIV.S. NICHITA EMANUELA BISTRITA NASAUD MARAMURES BAIESCU LUCRETIA distribuirea priodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuir sau ajutoare banesti precum si prestari de servicii in interes social MURES Promovarea sportului ca baya de asociere.POPA MARCEL.preşedinte. DUMITRU ADRIAN CEZAR. DEMIAN COSTICA FOLOSIREA RESURSELOR LOCALE SIBIU PRAHOVA ELABORAREA DE PROCEDEE SI TEHNICI DE EVIDENTIERE A PROBLEMELOR SOCIALE SI A BENEFICIARILOR DE SERVICII SAU PRESTARI SERVICI VALCEA Nonprofit MARAMURES NICHITA DORU. BANI CATRE CASE DE BATRANI.TINTAS CALIN. a batranilor.M.P. Stănecsu Nicolae.NAGHI Redarea naturii a zonelor afectate de activitatea miniera. RUSNAC LILI-MARI. PRECUM SI PRESTAREA UNOR SERVICII UMANITAR CARACTER FILANTROPIC Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.BOGDAN RALUCA-TEODORA BOGDAN RALUCA-TEODORA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .SEBE Protejarea mediului natuii vietii omului animalelor plantelor STRIMBU ADRIANA-CARMEN. Nicola .TINTAS IOAN AUGUSTIN MARIUS VIRGIL DISTRIBUIREA PERIODICA DIN PATRIMONIU. atit IOAN VASILE LAZAR.ALEXANDRU VALENTIN MICLE ca mijloc de recreere. de asistenta materiala si logistica a tinerilor intre 14 si 35 ani in vederea integrarii socio. DORCA ANDRIAN. cit si ca activitate competitionala GAJE. BRAILA RADU ION SILVIU. să facă posibilă o orientare etică şi morală în activitatea socionaturală a Ovidiu Coşbuc-vicepreşedinte.TALIHA IOAN. TINTAS IOAN Ajutorarea persoanelor fizice fara venituri sau cu venituri mici.DEMIAN COSTICA MEDIUL RURAL. o bioetică globală. promovarea unor idealuri de intrajutorare si ridicarea calitatii vietii si promovarea unor practici tehnice si stiintifice in mediul rural de dezvoltare a gospodariilor taranesti Sa ajute sufleteste si material oamenii saraci.NICHITA EMANUELA Ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei NICHITA DORU.GHEORGHE Sprijinirea materiala si prin alte mijloace compatibile si legale a dezvoltarii activitatii de practicarea a fotbalului. BOGDAN ADRIAN.FATI Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor FATI NICOLAE. ORFELINATE PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR DE VARSTA A 3 A SIBIU SALAJ Dezvoltarea activitatii cultural-educative la nivelul municipiului Zalau si Jud. TINTAS CALIN. neajutorati fara a tine cont de ideile lor politice sau religioase. FATI MARIA. asupra cosmosului.AMZA DRAGOMIR MOLDOVAN ADRIAN GABRIEL.AMZA DRAGOMIR Scop 821 ALIN 1635/B/1996 31 19/02/1996 23 19/02/1996 MARAMURES 822 ALIN-CRISTIAN 3525/B/1997 207 12/09/1997 2001 10/11/1997 VALCEA 823 824 825 ALINA ALINA ALINA 918/B/1998 750/B/1998 2105/B/1996 97 29 480 16/06/1998 23/02/1998 23/12/1996 303 32 528 22/06/1998 13/02/1998 23/12/1996 SIBIU PRAHOVA MARAMURES 826 827 ALINA ALINA 2451/B/1997 2744/B/1997 179/1997 10 14/11/1997 15/01/1997 2048 15 14/11/1997 15/01/1997 MURES MARAMURES 828 829 ALINA ALINA-VAL 610/B/1996 3496/B/1997 411 2 09/10/1996 14/01/1997 795 2 04/12/1996 13/01/1997 BISTRITA NASAUD BUCURESTI RUSNAC LILI-MARI 830 831 832 833 ALINA FLORIN ALINA GRAF ALINAREA ALINAREA 1682/B/1997 565/B/1997 104/B/1997 2784/B/1997 177 77 45/PJ 143 20/05/1997 16/01/1997 08/05/1997 24/04/1997 151 174 69/PJ 159 21/04/1997 27/02/1997 17/09/1997 24/04/1997 PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD ARGES NONPROFIT. Stănescu Aurora Manuela. Lupaş Homo Sapiens-ului.FATI MARIA.TALIHA MAGDALENA CHELCIOIU ALIN CRISTIAN. ADRIAN. ORFELINATE.profesionale a acestora MARAMURES DRULE VASILE GHEORGHE.cenzor a vieţii. DONATII IMBRACAMINTE. pentru formarea unei atitudini civice.BOGDAN Ajutorarea caminelor de copii si batrini a handicapatilor si a celor nevoiasi BOGDAN TEODOR.S.

Iancu Emil.Cretu tatiana Carmen.membru Consiliu Director EGEMEN YENGI.SUSTINEREA TINERILOR ARTISTI DEMISIE . sprijin financiar in domeniul invatamintului. POP EMIL.FILIP MARIA 898 ANCA ALINA 1226/B/1998 33 23/02/1998 49 23/02/1998 MARAMURES 899 900 ANCA ANDREI ANCHOR GRUP 591/B/1997 1020/B/2004 103 7 13/02/1997 06/09/2004 255 128 13/03/1997 09/09/2004 BISTRITA NASAUD 901 902 903 904 ANCORA ANCORA DE NAPOLI ANCORA ZAGRA ANCUTA 586/B/1996 411/B/1996 780/B/1997 732/B/1999 387 212 292 74 23/09/1996 17/04/1996 06/11/1997 23/06/1999 732 324 17 101 21/11/1996 27/06/1996 29/01/1998 23/06/1999 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 ANCUTA ANCUTA ANDA ANDA ANDONA ANDORA ANDORADA ANDRA ANDRA ANDRA ANDRA ANDRA-CEZARINA ANDRA . FILIP LIVIU.Cretu Nicolae.Iancu Emil.MADY ANDRA P ANDRADA ANDRADAMAR ANDRAS MIERCUREA CIUC ANDREEA 291/B/1996 584/B/1997 956/B/1998 1771/B/1997 3505/B/1997 185/B/1996 1785/B/1997 773/B/1998 3750/B/1997 3759/B/1997 2955/B/1997 95/B/1997 3532/B/1997 703/B/1998 700/B/1997 191/B/1998 270/B/1999 1993/B/1996 92 96 2002 271 6175 208 287 59 264 298 228 30/PJ 223 101 212 29 127 423 06/02/1996 04/02/1997 03/04/1998 08/08/1997 17/09/1997 10/12/1996 27/08/1997 28/04/1998 06/10/1997 03/11/1997 27/06/1997 28/03/1997 23/09/1997 18/06/1998 12/06/1997 23/02/1998 20/12/1999 23/12/1996 82 185 318 307 1775 294 290 484 1871 2323 250 39/PJ 1899 25 530 157 42 461 28/02/1996 28/02/1997 21/04/1998 24/07/1997 23/09/1997 25/11/1996 11/07/1997 27/11/1997 10/10/1997 07/12/1997 27/06/1997 13/05/1997 17/10/1997 06/02/1998 03/07/1997 07/05/1998 25/01/2000 23/12/1996 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES COMAN ILISCA. MARAMURES HANGEL ELENA. culturale.FILIP LIVIU.promovarea.DRAGOMIR ANA ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei copii orfani familii cu muli copii si cu venituri mici batrini asistati DRAGOMIR IOAN.NECHITA AURELIA PASCUT SANDOR. membru .HIKMET OZ. Daniela. NELUCRATIV. dezvoltarea si sprijinirea materiala si morala a traditiilor populare. nationalitate sau religie POP FLORIAN.POP ANGELICA 122 134 74 100 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 AMICITIA AMINTIRE AMITIE . MATEI ION PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA VALCEA DUCA FLORIAN VALCEA VIEZUINA MARIUS MARAMURES COPIL VICTORIA EUGENIA ARGES VALCEA JITEA ION PRAHOVA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD HARGHITA MARAMURES DROZD MIHAI.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 165 171 367 146 747 56/PJ 12 20 83 474 15 10/04/1996 17/07/1998 20/07/1999 08/05/1997 19/09/1996 11/07/1997 13/01/1995 14/02/1997 13/03/1997 16/09/1996 26/01/1998 BISTRITA NASAUD PRAHOVA SIBIU BUZAU VALCEA IORGA EMIL CONSTANTIN.DROZD DINA 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA ANDREEA CHRIS ANDREEA FOLESCU ANDREEAS ANDREI 1934/B/1996 543/B/1997 899/B/1998 959/B/1998 1736/B/1997 1884/B/1997 410/B/1999 2263/B/1997 740/B/1998 1873/B/1997 737/B/1997 115/B/1997 693/B/1997 3535/B/1997 35 55 70 2120 235 394 44 1 161 382 249 72/PJ 205 226 04/10/1996 28/01/1997 28/04/1998 10/04/1998 04/07/1997 17/11/1997 02/06/1999 10/01/1997 21/12/1998 04/11/1997 10/09/1997 12/08/1997 07/05/1997 26/09/1997 30 99 227 327 223 447 54 6 216 430 636 86/PJ 490 2427 04/10/1996 11/02/1997 25/05/1998 27/04/1998 30/05/1997 03/11/1997 13/05/1999 23/01/1997 20/11/1998 20/10/1997 09/10/1997 29/10/1997 19/06/1997 23/12/1997 937 938 939 ANDREI ANDREI CHEBUTIU ANDREIAS 4052/B/1998 2404/B/1997 3031/B/1997 20 122/1997 344 15/04/1998 03/08/1997 03/10/1997 97 1606 377 15/04/1998 20/06/1997 03/10/1997 940 941 942 943 ANDROMEDA ANDY ANDYANA ANEDA 766/B/1998 1897/B/1997 977/B/1998 102/B/2001 49 407 2719 2 26/03/1998 27/11/1997 07/05/1998 01/03/2001 52 461 363 1060 11/03/1998 14/11/1997 25/05/1998 01/03/2001 radiata Scop Consiliu director CARACTER FILANTROPIC UMANITAR NONPROFIT. Cretu Nicolae. CONTIS MIHAELA CECILIA AJUTORAREA ORFANILOR. cultivarea.Iancu IDe a oferi sprijin material afectiv si spiritual oamenilor nevoiasi.VECDI ALI CAPA.PASCUT MARIA. membru .POP COMAN VASILE. COPIILOR.COMAN ILEANA ANCUTA. Iancu Daniela. noua componenta a Consiliului Director .MARIJA ANA MARIA ANA MARIA NEGRESTI OAS ANAMARIA 423/B/1999 521/B/1999 531/B/1999 2126/B/1997 1633/B/1996 70 3685 5497 3/PJ/1997 308 29/07/1999 18/06/1999 21/09/1999 03/01/1997 07/10/1996 83 180 276 15/07/1999 28/06/1999 27/09/1999 330 07/10/1996 PRAHOVA VALCEA VALCEA SATU MARE MARAMURES 894 895 896 897 ANASTASIA ANCA ANCA ANCA-CRISTI-LAPUSUL 607/B/1996 379/B/1996 186/B/1996 2747/B/1997 408 180 209 102 19/11/1996 10/06/1996 10/12/1996 27/03/1997 800 292 262 117 04/12/1996 19/06/1996 18/11/1996 02/03/1997 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA MARAMURES POP FLORIAN.POP EMIL.FILIP AUREL. VICEPRES: CHEVERESAN ELENA CLAUDIA BUZAU A CREA O SOCIETATE MAI BUNA MURES Desfasurarea activitatilor de asistenta sociala. POP ANGELICA comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat PALEA ANA Distribuire peroidica sub forma de ajutoare a unor bunuri materilae si sume de bani precum si prestarea de servivii PALEA ANA de interes social CARACTER UMANITAR DRAGOMIR IOAN. dobandire calitate de membru . UMANITAR PRESEDINTE: CRUCERU ROBERT CHEVERESAN CLAUDIA. DANUT GRAD DANUT PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA VALCEA Caritabil SIBIU Lostrie Josef Justien. NELUCRATIV. RETRASA LUNGOCI ERNEST. DROZD DINA PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD SIBIU VALCEA Umanitar PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BUZAU AJUTAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE BISTRITA NASAUD ARGES NONPROFIT. APOLITIC BISTRITA NASAUD VALCEA COOPTAT: CRUCERU ROBERT ERNEST. COMAN ILEANA ANCUTA. NELUCRATIV.presedinte . MATEI ION DROZD MIHAI. COMAN IOANA Umanitar CARACTER UMANITAR UMANITAR SPRIJINIREA MATERIALA SUB DIVERSE FORME A CAMINELOR DE BATRANI SI CASELOR DE COPII CARACTER UMANITAR CARACTER FILANTROPIC UMANITAR UMANITAR Ajutorarea unor categorii defavorazitae ale populatiei NONPROFIT.HIKMET OZ Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala prin distirbuirea periodica a patrimoniului fundatiei COMAN ILISCA. Promovarea de actiuni in ineres social si ajutorarea persoanelor afate in stare de nevoie sociala BALOI ION. FILIP AUREL. sanatatii. DRAGOMIR ANA MARGARETA social pensionari MARGARETA SPRIJINIREA PERSOANELOR CU APTITUDINI DEOSEBITE Umanitar Umanitar UMANITARA SOMESAN ALEXANDRU. protectiaLostrie Josef Justien.TOUJOURS AMPRENTA AMSTEL ANA ANA ANA ANA ANA ANA 321/B/1996 725/B/1998 489/B/1999 4206/B/1997 3465/B/1996 100/B/1997 75/B/1994 1778/B/1997 1981/B/1997 435/B/1996 1249/B/1998 40/PJ 38 28 96 236 6 02/04/1996 29/09/1998 13/05/1999 08/05/1997 19/09/1996 21/04/1997 08/11/1994 11/03/1997 07/04/1997 28/08/1996 26/01/1998 886 ANA 1709/B/1996 96 01/04/1996 101 01/04/1996 MARAMURES 887 888 ANA ANA 1856/B/1997 1184/B/1998 367 123 20/10/1997 01/06/1998 397 123 20/10/1997 01/06/1998 PRAHOVA MARAMURES 889 890 891 892 893 ANA ANA . PASCUT MARIA. POP COMAN VASILE. promovarea de actiuni in interes social HANGEL ELENA.VALDHUTER Promovarea intrajutorarii intre persoanele fizice si juridice prin acordarea de ajutoare materiale persoanelor aflate in IOAN-FLORINEL.CONTIS MIHAELA CECILIA SC ANCHOR GRUP SPRIJINIREA MATERIALA SUB DIVERSE FORME A PERSOANELOR IN VARSTA SI FARA SPRIJIN Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice prin donatii si alte mijloace de caritate precum si asigurarea de actiuni de asistenta sociala Ajuorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex. BATRANILOR AFLATI IN NEVOIE.GRAD Slujirea idealurilor umanitare de caritate.TUNC MEHMET CAPA. APOLITIC UMANITAR MODIFICARE STATUT .BOGDAN EMIL ARGES BISTRITA NASAUD PRAHOVA PRAHOVA BISTRITA NASAUD MARAMURES POP GAVRIL.VALDHUTER satre de nevoie sociala MARIA.SOMESAN ANA. APOLITIC BOGDAN EMIL CARACTER FILANTROPIC CARACTER FILANTROPIC Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor membrilor POP GAVRIL. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . FILIP MARIA PASCUT SANDOR.COMAN IOANA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD VALCEA PRAHOVA VALCEA BALOI ION. folclorice.

CONDOR MARIUS-VASILE.Coatin ecologica si educatia individului si colectivitatii. MARE MARIUS format din cinci membri numiţi de către membrii fondatori ai fundaţiei.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 944 945 946 947 948 949 ANELORE ANEMONA ANEVA ANGEL ANGEL GABRIELLE ANGELA MELCESCU 682/B/1996 973/B/1998 663/B/1997 777/B/1998 1844/B/1997 4624/B/2007 483 2610 175 63 352 13/12/1996 04/05/1998 07/05/1997 11/05/1998 14/10/1997 28/03/2007 45 395 417 81 378 55 23/01/1997 09/06/1998 20/05/1997 24/04/1998 24/09/1997 28/03/2007 BISTRITA NASAUD VALCEA BISTRITA NASAUD PRAHOVA PRAHOVA 950 951 952 953 954 955 ANGELI ANGELI 97 ANGELLO CRYS ANGELY DAMARIS ANI ANI UNGURAS 733/B/1998 562/B/1997 603/B/1997 286/B/1996 541/B/1997 2999/B/1997 15 74 115 87 53 276 12/02/1998 16/01/1997 03/03/1997 10/10/1996 04/02/1997 31/07/1997 361 178 238 79 115 300 08/09/1997 27/02/1997 11/03/1997 28/02/1996 13/02/1997 31/07/1997 PRAHOVA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES BELE HOREA-NICOLAE 956 957 958 959 536/B/1996 533/B/1999 515/B/1999 29/B/1999 337 6101 2278 50/PJ 17/10/1996 21/10/1999 21/04/1999 15/09/1999 658 364 112 48/PJ 30/10/1996 22/11/1999 14/03/2000 19/10/1999 BISTRITA NASAUD VALCEA VALCEA ARGES 960 961 962 963 964 ANI VIO ANIETA ANIETA ANIMA .ARBA MARIA LOREDANA. MELCESCU ANGELA 3.. VORNICOV MARIANA functia de vicepresedinte Dna.· diminuarea fenomenului deviant.. Sasu Ionel. PROFIREANU MIHAELA.ADMINISTRATOR ADJUNCT.Se numeste membru in Consiliu Director si in diverse domenii. domiciliat in CARACTER FILANTROPIC procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice prin donatii si alte mujlaoce de caritate. Pankau Volker Hermann.reprezentată de Kostner Peter Wolfgang 988 ARA 2909/B/1997 56 28/02/1997 70 28/02/1997 MARAMURES 989 ARABESQUE 1475/B/1996 2/1996 05/01/1996 2995 20/12/1995 MURES 990 ARBA 2004/B/1996 468 16/12/1996 508 16/12/1996 MARAMURES 991 992 993 ARCA ARCA ARCA 63/B/1994 664/B/1996 1945/B/1996 26 465 352 29/11/1994 27/09/1996 21/10/1996 147 809 374 29/11/1994 05/12/1996 21/10/1996 994 ARCA 619/B/1996 420 23/09/1996 765 28/11/1996 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES DIMOFTE OCTAVIAN.Grel Vasile Ioan. PROFIREANU MIHAI-SECRETAR. BISTRICEANU LILIANA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .FUNDATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A MEDIULUI INCONJURATOR ANIMUS ANIMUS ANIMUS ANIRA-SALV ANITA 1970/B/1997 179/B/1996 466/B/1999 1684/B/1997 2990/B/1997 84 202 8/PJ/1999 179 357 02/04/1997 02/12/1996 06/07/1999 22/05/1997 16/10/1997 80 267 14/03/1997 05/11/1996 175 392 05/05/1997 16/10/1997 PRAHOVA PRAHOVA SATU MARE PRAHOVA MARAMURES 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 ANNABIS "S ANNAMARIA ANTIM IVIREANUL ANTON ANTON CONSTANTIN CLAUDIU ANTONIA ANTONIA SATU MARE ANTONIU ANTREPRENORIAT SOCIAL ANZIK LIVADA APEL APEX-MAR 322/B/1996 712/B/1997 522/B/1999 1853/B/1997 3713/B/1997 664/B/1997 2082/B/1997 620/B/1996 3767/B/1996 2149/B/1997 4290/B/1997 3037/B/2006 123 224 3808 364 266 176 166/PJ/1997 421 5437 50/PJ/1997 193 10 20/03/1996 09/05/1997 23/06/1999 20/10/1997 07/10/1997 06/05/1997 08/10/1997 04/09/1996 12/12/1996 06/03/1997 09/05/1997 18/09/2006 170 478 179 402 SC 1873 415 10/04/1996 12/06/1997 28/06/1999 08/10/1997 10/10/1997 20/05/1997 787 1222 03/12/1996 12/12/2003 5420 23/08/2006 977 978 APLAST APOLDA 3088/B/2006 2452/B/1997 4 180/1997 27/12/2006 14/11/1997 2049 17/10/1997 979 980 981 982 APOLLO APOLLO HILFE SATU MARE APPASSIONATA APPLIED BEHAVIOR CONSULTANTS-EUROPE 490/B/1996 2039/B/1997 470/B/1996 3073/B/2009 291 127/PJ/1997 271 2 15/08/1996 31/07/1997 23/07/1996 26/02/2009 578 10/10/1996 560 15 04/10/1996 06/02/2009 983 984 985 APROCOP APROPO LA RUSU AQUA 623/B/1997 525/B/1996 2565/B/1997 135 326 62 25/02/1997 03/09/1996 07/03/1997 291 664 76/PJ 27/03/1997 31/10/1996 07/03/1997 986 987 AQUA TERRA AQUADEMICA 1227/B/1996 3151/B/2009 33 3 29/10/1996 24/08/2009 142 308 16/10/1996 03/08/2009 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES DUNITRU GIGI. CONSILIU DIRECTOR presesdinte MORROW JOSEPH EUGENE. miscarea ecologica si ecoturismul pe baza de voluntariat si Nicolae Valentin.. respectiv MARIANA LACRAMIOARA.ZAinea Sergiu Florin. umaniste LACRAMIOARA.Muresan Iustin Tanase.DEPARTAMENTUL DE AVACUARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE A ORAŞULUI MUNCHEN .valorilor artistice vicepresedinte .Se revoca din completandu-se scopul fundatiei cu urmatoarele obiective:. ridicarea nivelului social-moral al populatiei din satele si comunele de pe raza municipiului Sighisoara.MARE MARIUS SALAJ TIMIS SC AQUATIM SA .etc. conform actului constitutiv şi statutului fundaţiei.Ungur Adrian. Kostner Peter. vicepresedinti TERZICH BRENDA JOY.Iacob Calin Gheorghita PRAHOVA MURES Ajutorarea persoanelor cu venituri mici.20 bl.reprezentantă prin Ilie Vlaicu.07. MAIOR LUCIAN MIRON Intrajutorarea intre gospodariile taranesti.educational. astfel: Răcelescu Radu Mircea.Ungur Olimpiu. implementarea sw programe ecologice si protectia mediului.Budan Stefan Mircea.. BARSAN personalitatilor romanesti.Aricescu Radu.· organizarea de cursuri de calificare si instruire vicepresedinte Dna. cetatean roman. autentificate sub nr.euro-atlantice.. VORNICOV complexe pe aceste planuri precum si o adaptare la perspectiva integrarii Romaniei in Uniunea Europeana astfel membru din Consiliul director. Ivănescu Alina – Cristina.2009. MODIFICARI CURATORIU: GALATEAN ANAMARIA . ARBA MARIA memvrilor comunitatii care desfasoara ativitati in agricultura LOREDANA. respectiv 2379/23. CONDOR MARIUS-VASILE.07. Grozăvescu Mihai. cultural si politic.. NELUCRATIV. Se vicepresedinte . APOLITIC CARACTER FILANTROPIC SPRIJINIREA MATERIALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE ILIES ANA CARACTER UMANITAR Procurarea de bunuri matriale si sume banesti de la persoane fizice si juridice romane si straine prin donatii si alte mujloace de caritate BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD VALCEA Cultural si umanitar PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC VALCEA SE COOPTEAZA ANTON STEFAN UMANITAR BISTRITA NASAUD SATU MARE UMANITARÃ BISTRITA NASAUD VALCEA CISMARU VALENTIN AJUTOR MATERIAL SATU MARE UMANITARÃ SIBIU strângerea de fonduri materiale şi băneşti pentru ajutorarea categoriilor socio-profesionale defavorizate MARAMURES Costin ioan. Distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuir materiale sau sume banesti in functie de posibilitati sub forma de ajutoare. FINTA CORNELIA. CU TOATE ASPECTELE SALE.Tamsula Ecologia si ecologizarea zonelor umede. participarea la concursuri.respectiv Dna. 2.Dnul.domiciliat in lumii. . democratice. BARSAN Bucuresti Sector 5 Str.cetatean roman.· promovarea valorilor etice. ajutorarea persoanelor din mediul rural prin contributia comuna a ARBA GHEORGHE. DEZVOLTARE ISTRATE RADU-DOREL ARBA GHEORGHE. BERCI MARIANA Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania DIMOFTE OCTAVIAN.Se revoca din functia de ANGELA (ramane membru in Consiliu Director).BISTRICEANU LILIANA BISTRITA NASAUD Scop Consiliu director Umanitar PROMOVAREA CULTURII ROMANE CARACTER UMANITAR Aprobarea retragerii din fundatie a unui membru Evolutia vietii culturale si economice impune reorientarea obiectivului de activitate in consens cu transformarile Aprobarea retragerii din fundatie a unui din Consiliul director. educatia Csaba Miron..Dnul. asigurarea de actiuni de asistenta sociala Umanitar Umanitar NONPROFIT. POP VIORICA CASIER COMISIA DE CENZORI: CRISAN ELENA.Sasu Ionel. social.BERCI MARIANA Constientizarea populatiei privind importanta hidrosferei pentru tot ce insemna viata pe suprafata globului nostru pamintesc realizarea unor obiective de interes obstesc DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR LEGATE DE PROTECŢIA MEDIULUI. M36 in tara si strainatate de catre Ansamblul Artistic “Primavera” ca parte componenta a scopurilor educationale ale GHEORGHE.· sprijinirea in mod nemijlocit prin diverse forme a tinerilor pentru promovarea. prevenirea gripei aviare Romulus PAvel Danut. in mod special subsistemele .· ajutorarea anumitor categorii sociale defavorizate. MELCESCU finantarea unor proiecte privind strategii europene de dezvoltare. CONS DIRECTOR: ANTON STEFAN CENZOR BUCA ADRIANA Costin Ioan. OPREA CONSTANTIN COSMIN DUNITRU GIGI. Grel Vasile.· dinamizarea creativitatii culturale si deschiderea societatii catre valorile numeste membru in Consiliu Director si GHEORGHE. Margeanului nr.FINTA CORNELIA.· Dna.Kemeny Carol.· identificarea si valorizarea capacitatilor creative ale (ramane membru in Consiliu Director). 2378/23. precum si prestarea unor servicii in interes social Efectuarea unor cursuri de balet pentru copii cu varste cuprinse intre 7-12 ani..Stejeran Vasile.2009 de către notar public Romanu Silvia din Timişoara. BISTRITA NASAUD SATU MARE UMANITARÃ BISTRITA NASAUD SOCIETATEA COMERCIALA APPLIED IMBUNATATIREA CALITATII VIETII PERSOANELOR CU AUTISM SAU ALTE DIZABILITATI DE BEHAVIOR CONSULTANTS INC. CUM AR FI GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ POTABILĂ SAU MANAGEMENTUL APELOR UZATE.Stan participarea la viata civila.

persoanele fizice sau juridice.BALTAN Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania inidferent de sex. promovarea culturii romane si germane si imbunatatirea nivelului de asistenta sanitara. Chertif Costache va ramane fondator unic COMAN IOAN. in vederea intrajutorarii persoanelor aflate in nevoie UMANITAR ACTIVITATE DE TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL DE MARFURI SI PERSOANE CU SCOPUL BINEFACERII ARMAS NELU ROMEO.P.vicepresedinte difuzarea de cataloage.3. FAZOCOS DAN. CARITABIL ANTONIE CRISTIAN. naturale. culturale si sociale im care sunt angrenate comunitatile locale. tradiţional.ARMAS DINU DAMIAN Intrajutorarea caselor de copii si a caminelor de batrini din judetul Maramures a altor categorii sociale defavorizate din tara aflate in evidenta organelor de asistenta sociala AJUTORAREA SPIRITUALA SI MATERIALA A PERSOANELOR IN STARE DE NECESITATE Sprijinirea procesului de invatamant.L.TURA LIVIA Promovarea unor idealuri de solidaritate. aceasta fiind : Chertif Costache – presedinte Chertif Rodica – vicepresedinte Chertif Mihai Cristian ( CNP Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . ACHIM NICOLETA agriculturii in scopul dezvoltarii si rentabilizarii activitatii gospodariilor taranesti NICOLETA MURESAN IOAN. LITIU VASILE Caritabil CARACTER FILANTROPIC UMANITAR UMANITARÃ NONPROFIT. CRISTIAN MARCELA Promovarea artei si a culturii vizuale intr-un spirit liber si pluricultural CARACTER FILANTROPIC Umanitar UMANITARÃ creşterea nivelului cultural. MURESAN LIVIA. capabile să asigure individului formarea.ARSENE MARIA. HERTA ALEXANDRU. IANOS OLIMPIU. BALTAN MARIANA VALERICA MOLDOVAN TEODOR. educarea si scolarizarea copiilor si tinerilor UMANITAR Desfasurarea unor activitati in domeniul social.) şi promovarea lor alături de valorile celorlalte popoare şi ţări din Comunitatea Europeană şi din întreaga lume.2.Miclăuş Cornelia şi Catana de bariere lingvistice şi educaţionale.ACHIM Promovarea unor idealuri de solidaritate intrajutorare si promovarea unor practici stiintifice si tehnice in domeniul ACHIM AUREL. lansari de carte. ARMAS DINU DAMIAN ONET GHEORGHE-VIOREL. Chis Gavrila. conservarea şi salvarea patrimoniului arhitectural. MARCHIS CRISTINEL IAON COMIATI NICOLAE. organul de control al fundatiei ramane cenzorul. prezervarea.ARSENE AUREL COMAN IOAN.Miclăuş Marius – Vasile.ILEA MARIAN. cultural – Laura Maria. educativ al tinerilor. formării unui tineret nou. a schimburilor interculturale şi educaţionale. promovarea valorilor arhitecturale naţionale.2..ADECS ARNOLD CLASIC 208/B/1998 ARS MEDICA 253/B/1998 ARS VITAE 148/B/2013 46 363 2 19/05/1998 29/05/1998 30/12/2013 357 430 11363 03/09/1998 30/04/1998 05/12/2013 BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN SIBIU TOBLER CARMEN MARIA. conştientizarea valorilor naţionale (arhitecturale. NELUCRATIV.COSNEAC IAON. ONET GHEORGHE-VIOREL. EDUCAREA SI PREGATIREA PROFESIONALA A COPIILOR ORFANI SAU FARA POSIBILITATI MATERIALE AJUTORARE dezvoltarea si popularizarea parapantismului ingrijirea bolnavilor si oamenilor saraci. Ca urmare a acestor retrageri dl.CRISTIAN RADU. sponsorizarea diferitelor activitati culturale ACHIM AUREL.DANCIU IOAN Asigurarea de asistenta sociala pentru persoane le si familiile cu venituri mici sau fara venituri MURESAN IOAN.MURESAN LIVIA.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 995 ARCA 2920/B/1997 75 17/03/1997 90 17/03/1997 MARAMURES 996 997 998 999 1000 1001 ARCA ARCADA ARCADIA ARCADIA ARCADIA SATU MARE ARCHAEUS 181/B/1995 1940/B/1997 80/B/1995 999/B/1998 2067/B/1997 3946/B/2010 53 54 40 363 152/PJ/1997 4 13/11/1995 19/03/1997 09/01/1995 27/01/1998 18/09/1997 28/04/2010 1009 40 76 282 02/11/1995 03/03/1997 24/02/1995 30/03/1998 191 22/04/2010 CARAS-SEVERIN PRAHOVA BISTRITA NASAUD VALCEA SATU MARE TIMIS Miclăuş Marius – Vasile.. COMAN VERONICA ANISOARA se retrag din calitatea de cenzor d-na Armas Rodica si d-nul Iordache Alin.SUCIU MIRELA personalitati culturale. Păstrarea şi promovarea valorilor spirituale şi a relaţiilor interumane în contextul actual UMANITAR ARSENE DANIELA.LITIU VASILE VALCEA PRAHOVA VALCEA ARDELEANU NICODIM SATU MARE ARGES ARGES BISTRITA NASAUD VALCEA PRAHOVA PRAHOVA 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 ARIA ARIEL ARIPA NEMIREI ARIPI INTINSE ARISE SATU MARE ARJANA ARKADIA ARLECHINO ARMAND 901/B/1998 2296/B/1997 29/B/2000 3557/B/1996 862/B/1998 259/B/1998 1463/B/1998 447/B/1996 1793/B/1996 72 169 1212 348 44/PJ/1998 374 25 248 28 12/05/1998 27/11/1997 02/02/2000 27/07/1996 06/08/1998 11/06/1998 27/01/1998 10/09/1996 10/10/1996 224 301 36 127 25/05/1998 04/12/1997 16/05/2000 17/07/1996 533 282 544 28/05/1998 30/03/1998 02/10/1996 1034 ARMAS FARCASA 2809/B/1997 178 16/05/1997 195 16/05/1997 MARAMURES 1035 1036 ARMATA DOMNULUI ARMONIA 153/B/1996 2343/B/1997 170 69/1997 14/10/1996 09/05/1997 239 662 27/09/1996 11/04/1997 PRAHOVA MURES 1037 ARMONIA 1943/B/1996 350 21/10/1996 372 21/10/1996 MARAMURES 1038 1039 1040 1041 432 108 149 458 24/10/1996 17/07/1996 06/05/1997 03/06/1999 827 154 152 241 11/12/1996 26/06/1996 21/04/1997 25/03/1999 BISTRITA NASAUD PRAHOVA PRAHOVA CARAS-SEVERIN 1042 1043 1044 ARMONIA 631/B/1996 ARMONIA 2200/B/1996 ARMONIA 1658/B/1997 ARMONIZAREA DEZVOLTARII ECONOMICE. conferine cu COMIATI NICOLAE. NELUCRATIV. TURA ANETA SPRIJINIREA MORALA SI MATERIALA A PERSOANELOR DIN CATEGORIILE DEFAVORIZATE CARACTER UMANITAR Implicarea in dezvoltarea armonioasa si eficienta a relatiilor economice. apararea si garantarea drepturilor omului.GROSU DANIELSprijinirea tinerilor scriitori si artisti plastici in vederea organizarii de expozitii.MARCHIS CRISTINEL IAON comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat MARCHIS LUCIA MARIANA. etc.CRISTIAN MARCELA Scop Consiliu director Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice prin donatii sponsorizari cotizatii si CRISTIAN IOAN MARIAN.VLAD SORIN-ILIE.TURA ANETA agriculturii in scopul dezvoltarii si rentabilitatii activit. 2/23. precum si institutiile administratiei publice. APOLITIC Caritabil CARACTER UMANITAR CRESTEREA. SUCIU CALIN.ANTONIE CRISTIAN. obligaţiile şi oportunităţile unei societăţi a învăţării şi evoluţiei continue. educaţionale. dezvoltarea şi fructificarea personalităţii sale umane. cât şi a valorilor culturale.COMIATI MARIA. organizarea de concursuri literare si de arta plastica. culturale. profesionale şi spirituale pe tot parcursul vieţii. nationalitate sau religie MARIANA VALERICA DIJA SANDOE.TOBLER STEFAN ANDREEA 1045 ARSENE 3376/B/1997 140 07/07/1997 1419 18/07/1997 VALCEA 1046 1047 ARSENIE BOCA ARSITA 2/B/2000 1270/B/1998 4 87 18/05/2000 29/04/1998 110 18/05/2000 29/04/1998 BRASOV MARAMURES 1048 ARSOS 737/B/1999 81. profesional.IANOS OLIMPIU. lipsit vicepreşedinţi . APOLITIC NONPROFIT. cum sunt sănătatea.COMAN Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin actiuni de interes social si ajutorarea personelor aflate in stare de VERONICA ANISOARA nevoie sociala se retrag din calitatea de membrii fondatori :: Asistenta medicala continua si gratuita laun camin de batrini si la o casa de copii Chertif Rodica. SUCIU MIRELA Ajutorarea persoanelor fara venituri sau cu venituri foarte mici prin acordarea de bunuri colectate din tara sau strainatate. întărirea şi regăsirea demnităţii omului în societatea TOBLER STEFAN ANDREAS românească.09.113/B/1999 CULTURALE SI SOCIALE . 3. LUCIA MARIANA.2014 Judecatoria Baia Mare 09/09/1999 112 09/09/1999 MARAMURES dizolvata dizolvata in lichidare CRISTIAN IOAN MARIAN. promovarea cooperării transfrontaliere.Scopurile specifice ale Fundaţiei „ARS VITAE"" sunt:. in persoana d-nei Anghel Eleonora. promovarea talentelor. Iordache Daniela si Iordache Alin. activitati cu caracter filantropic.2. gospodariilor taranesti si ridicarea nivelului de trai in mediul rural ARMAS NELU ROMEO. Ca urmare a acestor retrageri. etc. COMIATI MARIA. ARSENE DORU Rezolvarea unor probleme de ordin social medical al persoanelor aflate in nevoie Scopul general al Fundaţiei „ARS VITAE" este: păstrarea. MEDVECZ IOSIF MARCHIS FIRICEL VASILE DANIEL.2006 24/06/1996 199 24/06/1996 MARAMURES 1003 ARCOM 2749/B/1997 104 27/03/1997 119 27/03/1997 MARAMURES 1004 1005 1006 ARCUL TRANSILVAN ARDEAL ARDEALUL 14/B/1995 897/B/1998 3081/B/1997 80 69 430 03/04/1995 07/05/1998 24/11/1997 14 04/04/1995 471 24/11/1997 SIBIU SIBIU MARAMURES 1007 ARDEALUL 1701/B/1996 81 25/03/1996 85 25/03/1996 MARAMURES 1008 ARDEALUL 1192/B/1998 134 24/06/1998 169 24/06/1998 MARAMURES 1009 ARDEALUL 1646/B/1996 306 30/09/1996 328 30/09/1996 MARAMURES 1010 ARDEALUL 2309/B/1997 26/97 04/02/1997 9 10/01/1997 MURES 1011 1012 1013 1014 ARDEALUL UMANITAR ARDEALUL V.1.03. spirituale. CRISTIAN alte mijloace de caritate pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala RADU. spirituale zonale şi naţionale care să configureze drepturile. frumuseţilor naturale. CALIN.MARCHIS Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor membrilor MARCHIS FIRICEL VASILE DANIEL. 2/27. Scopuri specifice. a tradiţiilor. stimularea potenţialului artistic şi preşedinte . cooptarea cu alte forme organizaţionale din domenii conexe în vederea extinderii la MARCHIS IOAN. TURA LIVIA MIRELA. ceea ce implică atât dimensiunea artistică cât şi un mod de viaţă în armonie cu mediul înconjurător. educaţia. SIBIU BUZAU BACAU GHITA DANIEL CONSTANTIN SATU MARE CARAS-SEVERIN VALCEA POTIRNAC RIZEL DAN BISTRITA NASAUD PRAHOVA Promovarea de valori culturale. Ajutorarea persoanelor care din motive economice nu pot beneficia de servicii sociale de bază. Sprijinirea culturii tradiţionale. VLAD SORIN-ILIE. editarea si Pop Florin . ARDELEANA ARDELEANA 483/B/1996 606/B/1997 2436/B/1997 1405/B/1998 284 118 161/1997 31 10/09/1996 07/03/1997 12/10/1997 10/03/1998 539 264 194o 269 10/09/1996 17/03/1997 26/09/1997 18/03/1998 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 ARDELEANA ARDELEANU ARDELEANU ARDUD TREVOUX ARDUD ARGES ARGESIS-SPERANTA ARGHIUS ARGO ARHANGHELUL RAFAEL ARHANGHELUL VARAHIL 936/B/1998 754/B/1998 3373/B/1997 824/B/1998 235/B/1996 82/B/1997 773/B/1997 987/B/1998 1819/B/1997 1782/B/1996 1395 34 128 1/PJ/1998 02/PJ 100/PJ 285 3205 323 18 10/03/1998 05/03/1998 30/06/1997 05/01/1998 22/01/1996 26/11/1997 07/10/1997 26/05/1998 17/09/1997 01/01/1996 269 34 1341 18/03/1998 16/02/1998 09/07/1997 5/PJ 10/PJ 726 382 356 02/02/1996 19/02/1998 11/12/1997 04/06/1998 17/09/1997 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MURES VALCEA PARNAU LELIANA.SUCIU Promovarea si organizarea unor actiuni simpozioane in scopul promovarii unor idealuri intre oameni. 3. cultura etc.Miclăuş Cornelia 1002 ARCHEUS 1577/B/1996 186. Se modifica componenta consiliului director. intrajutorare si promovarea unor practici stiintifice si tehnice in domeniul MIRELA.

MATERIALE. GRIGORAS MIHAITA FATULESCU STEFAN. FARM. artizanat. MATERIALA..GRIGORAS MIHAITA FLORIA DIDINA. a valorii culturii naţionale şi universale 1072 ASOCIATIA MOTO CLUBUL POLITIEI 3548/B/1996 RUTIERE DIN ROMANIA dov disp denumirii 17879/24.INDRUMAREA MEDICILOR SPECIALISTI Asigurarea relatiilor de colaborare dintre oamenii de afaceri di Romania de nationalitate ucraineana precum si dintreMIRON IOAN. DONAREA DE OPERE DE ARTA UNOR INSTITUTII DE PROFIL Colaborarea cu fostele sate culturale din lume care adera la principiile sale de constituire si fundamentare ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI MORALA A PERSOANELOR NEJUTORATE -sprijinirea materiala pentru imbunatattirea circulatiei rutiere in municipiul Odorheiu Secuiesc. 58/B/1991 VALCEA 329 29/06/1996 108 19/06/1996 BARBĂ EUGEN. DUMITRU LAZAR.Membru Executiv . ASISTENTA SPIRITUALA.PROMOVAREA UNOR PROIECTE CU FINANTARE EUROPENA. CU ELIBERARE GRATUITA DE MEDICAMENTE. Petruse Adrian Claudiu BARBĂ EUGEN.MEMBRII VASILE NIVELULUI EDUCATIONAL.CHIFA IOAN PRESEDINTE: ALBESCU ION. DEPOZITE PR.NYVOLD GEORGETA 307/PJ 11/12/1997 13/PJ 05/02/1998 NEAMT BURGHELEA GHEORGHE 137 08/12/1998 872 08/12/1998 65 15/12/1994 26/04/1996 sen.FATULESCU diverse forme de sprijin în centrul de zi al fundaţiei. DORIN MIHAITA. acestia si oamenii de afaceri sau organizatii similare din strainatate GIRBOAN DANIEL.FATULESCU IRINA.Ghiţă Mihai. OCTAV DUMITRESCU SONIA.fundatia isi propune sa contribuie la dezvoltarea societatii civile si Presedinte Executiv . sa promoveze doar principii culturale. Mihai. administratie publica.. AZILE DE BATRANI.KASTAL HAJNAL MENITE SA ASIGURE UN AUTOCONTROL EFICIENT SUB.2003 ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA 3118/B/2003 ACCESULUI SI A SANSELOR EGALE -APASE ASOCIATIA PRAHOVEANA PENTRU 1876/B/1997 PROMOVAREA TURISMULUI MONTAN ASOCIATIA PRIETENII STRAUBING-RM.PASCU CORNELIU.VICEPRES: ALBESCU BIRGIT ANNA ALOISIA.GIRBOAN DANIEL.POSTOLACHE MAGDAN.201 594 20/12/1994 06/06/1996 DAMBOVITA LICIU CRISTIAN SORIN 8 24/04/2013 CC 11/04/2013 HARGHITA DAN BALEA CLAUDIA DIANA.MIHAI SCOPUL ASOCIATIEI CONSTA IN EDUCAREA MEMBRILOR COMUNITATII ROMILOR. literatură.Secretar . DUMITRU LAZAR.stimularea autonomiei financiare a acestuia.TERTELIU VASILE. FARMACEUTICE SI LABORATOARE DE PRODUCTIE IN FOLOSUL PEROANELOR LIPSITE DE MIJLOACE BALTIN OPRICA.preşedinte. ADINA IONESCU.Presedinte implicarea acesteia in :politica. in tinuturile limitrofe si in zonele diasporei romanesti valorile dramaturgiei. practicarea karate-ului şi a altor arte marţiale..I..Membru . BOGDAN NICOLAE BRATU (preşedinte) CARACTER UMANITAR SPRIJINIREA ARTEI CONTEMPORANE PRAHOVENE. Gulin Gheorghe membri Durbaca Radu. CHIFA IOAN FLORIA VASILE.BALAN IOANA senzorial. 861/B/2001 25/B/2011 1 2 19/03/2001 18/03/2011 105 23/02/2001 02/03/2011 1088 ASOCIAŢIA PENTRU ROMÂNIA MILENIULUI 757/B/2000 TREI 57 20/10/2000 VASLUI SEN.Gulin toate regulamantele şi instrucţiunile Ministerului Tineretului şi Sportului şi Federaţiei Române de arte Marţiale vicepreşedinte.ETC.ALEXE IOAN. studiu wusu.. -sprijinirea activităţii de învaţare la domiciliu a persoanelor handicapate care necesită aceasta sau organizează PRESEDINTE . ALEXANDRA VALERIA. Gulin carmen . IMBUNATATIREA SI SPORIREA RASELOR ACESTORA 771/B/1999 3497/A/2006 50 20 25/03/1999 11/10/2006 196 441/C 25/03/1999 26/09/2006 MURES ascoiatiei consta in sprijinirea materiala si financiara a tinerilor si a persoanelor fara venituri sau cu un venit mic. motor.CRESTEREA PREŞEDINTE .PASCU asistanţilor sai in integrarea in munca şi valorificarea potenţialului artistic de care dispun.BUCUR IONESCU PRIM GHEORGHE. AMARIUTEI COSTEL. a orfanilor de ambii părinţă sau a copiilor proveniti din familii foarte numeroase şi STANCIU VICEPRESEDINTE DANA. spectacologiei. acordarea de sprijin NICOLETA STANCIU. JUD. Biriş Olga GÎNŢU ION. sanatate. economie.PATROVICI invaţamântului la distanţă sau alt mijloc.. BOCIKOVSKI VASILE. ale traditiilor culturii.PASCU M.DOBRE GEORGETA.RESPECTIV APARATE DE MASURAREA GLICEMIEI SI BENZI DIANA.RADU DUMITRU.. ELENA VASILE.Marin Descoperirea şi îndrumarea tinerelor talente în sport.KASTAL HAJNAL.PASCU SILVIA.ANGHEL SORIN OVIDIU. PRESEDINTE:TSEMACH URI KADURI asigurarea practicarii fotbalului la toate nivelele. 1071 ASOCIATIA GRADINITA BARBA COT 3864/B/2005 46 25/10/2005 84 21/09/2005 BUCURESTI Transmiterea către copiii a cunoştinţelor ştiintifice.fundatia isi propune sa contribuie la dezvoltarea virtutilor civice.FARM. initierea si sprijinirea efectiva pe plan organizatoric material si spiritual a actiunilor de punere in valoare a artei mestesugaresti traditionale si a folclorului autentic precum si a celor de conservare si protejare a mediului natural Promovarea intereselor profesionale . putand să încheie pentru acesta convenţii cu instituţii de invaţamant FATULESCU. CENZOR: KOVACS IULIU -sprijinirea dezv. ORFELINATE.realizarea unui climat de intergare socială şi de valorificare a potenţialului creator al persoanelor care fac FURTUNĂ COMISIA DE CENZORI Dragomir Alexandra. invatamant. in Banat.Biriş Olga Durbaca Radu.CIV. MEDICALA SI PS EPISCOP GALACTION STANGA. PE BAZA DE RETETE PROVENITE DIN SISTEMUL DE CABINETE MEDICALE AL PATRIARHIEI ROMANE SAU CU GIRUL ACESTEIA. ACTIUNI DE CARITATE SI BINEFACERE. BALTIN OPRICA. PRESEDINTE: LORINCZ SUSANA. sau somatic. Szappanyos Arpad. ale literaturii si limbii romane. Ciotlos Maria. inzestraţi cu talent deosebit la arte.PETRESCU superior.LUAREA MASURILOR NECESARE PENTRU INTEGRAREA LOR IN MIHAI VASILE.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 1049 1050 ART-EAST ART-ECO SERVICE 363/B/1999 2774/B/1997 140/99 132 30/11/1999 17/04/1997 1051 1052 1053 ART MILLENIUM ART SOFT ARTA CONTEMPORANA 907/B/2001 1841/B/1997 195/B/1996 14 348 217 08/11/2001 14/10/1997 16/12/1996 1054 1055 1056 ARTA NAIVA UNIVERSALA ARTEMIS ARTERA ODORHEIU SECUIESC 185/B/1995 25/B/1997 611/B/2000 61 26 17 1057 1058 ARTEX ARTHEMIS 567/B/1998 2764/B/1997 1059 1060 ARTHEMIS ARTMEDIA 1061 1062 1063 1064 ASCENDENT ASI CHARITY ASOCIATIA " FEMEILOR OPTIMISTE " ASOCIATIA ASEZAMANTUL BISERICESC MEDICO-FARMACEUTIC ''VASILIADA'' -FILIALA ALEXANDRIA 1065 1066 1067 ASOCIATIA CARPATHIAN HUNTING AREA 3125/B/2003 TG. PRIM.Deciu Mariana . SCOLI.FATULESCU RADU. FARMACIA VA AVEA REGIM DE CIRCUIT INCHIS. respectând Ghiţă Mihai . Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . PC FARMACEUTICA CONCRETIZATA PRIN INFIINTAREA DE CABINETE MEDICALE.PC PR.AMARIUTEI COSTEL. 1/AF 11/02/2003 1/AF 14/02/2003 NEAMT 24 4 06/12/1994 26/03/1997 26 89 06/12/1994 26/03/1997 PRAHOVA PRAHOVA PREGATIRE PERFORMANTA IN PROBELE DE ATLETISM FOND SI DEMIFOND PASUNATUL ORGANIZAT DE PRIMAVARA SI VARA AL ANIMALELOR.artistice Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala prin distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale sau sume banesti Sa promoveze in Timisoara.TSEMACH URI se adauga: poate sa infiinteze si sa organizeze unitati sanitare cu paturi KADURI. Erdos Emma Magda Se radiazã din functia de presedinte d-na Farcas Mirela Adina si se numeste presedinte dl.Ciupala Dan Aurelian .247 22/03/1991 radiata 13/10/2000 BRASOV IALOMITA MENYHART LUDOVIC CSABA BOGDAN NICOLAE BRATU(unic fondator) SOLOMON ZAH GHEORGHE Consiliu director Dezvoltarea artei contemporane din tara si spatiul central est-european. propaganda sportiva. NICU CHIRITA. DIDINA.NEAMT ASOCIATIA CERES TELECOM SLANIC 248/B/1994 ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE 2567/B/1997 1068 1069 ASOCIATIA CULTURALA ARTMEDIA ASOCIATIA EMIDEA CREATIV 1070 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 1498 147 15/10/1999 17/04/1997 MURES MARAMURES 392 293 15/10/2001 29/09/1997 25/11/1996 BUCURESTI PRAHOVA PRAHOVA 27/12/1995 04/02/1997 31/01/2000 1103 18 166 11/12/1995 17/01/1997 03/03/2000 CARAS-SEVERIN PRAHOVA HARGHITA 42 119 22/04/1998 03/04/1997 282 134 26/05/1998 03/04/1997 HARGHITA MARAMURES 1325/B/1996 318/B/1995 9 1 19/02/1996 06/01/1995 28 64 26/06/1996 31/01/1995 VASLUI TIMIS 274/B/1996 275/B/2000 1132/B/1995 597/B/2000 75 32 4510 04/01/1996 03/04/2000 20/04/1995 14/11/2000 18 293 61 4001 25/01/1996 11/05/2000 20/04/1995 15/11/2000 BISTRITA NASAUD SIBIU BUCURESTI TELEORMAN PS EPISCOP GALACTION STANGA. ASOCIATIA GOLD DRAGON STYLE 4800/A/2002 87 14/11/2002 29 01/11/2002 BIHOR Se schimbã numele membrului fondator din Galantai Romeo Emeric în Gozner Romeo. matematică.SUCIU ZITA 24/10/1996 sc 209 24/10/1996 BUCURESTI 28/02/1997 75 28/02/1997 MARAMURES 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 ASOCIATIA SALARIATILOR DIN CENTRUL 3238/B/1997 DE CALCUL ELECTRONIC ASOCIATIA SOCIETATEA FILARMINICA 1291/B/1998 TIMISOARA ASOCIATIA SPORTIVA "GRIVITA .DAN BALEA CLAUDIA LA PRODUSE MEDICALE SPECIFICE. NICU CHIRITA. de infratire cu nationalitatile conlocuitoare.Ciupala Dan Aurelian persoane : -Barb Dana Marina . VASLUI FLORIA VASILE. PRIM.fundatia isi propune sa contribuie la definirea identitatii societatii civile din Romania si la recunoasterea autonomiei Consiliul Director .A CRESCATORILOR 72/B/2011 DE ANIMALE DOMESTICE 61 pozitie inchisa dizolvata 5885/333/2011 17/08/2011 5885/333/201123/08/2011 1084 ASOCIAŢIA "FUNDAŢIA H PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ DESTINAT PERSOANELOR CU HANDICAP" 46/B/1991 28/01/1991 pozitie inchisa 1085 ASOCIAŢIA CLUB KARATE CITY 3391/B/1996 07/03/1996 18 07/03/1996 1086 1087 Asociaţia columbofilă 02 Braşov ASOCIAŢIA CU MULT CURAJ F.MEMBRU: COJOCARU MARIA. BARBĂ ROXANA PAULA şi BARBĂ GEORGE JIANU DUMITRU. umaniste. ACTIVITATEA FARMACIEI SE VA ORGANIZA IN CONFORMITATE CU LEGISLATIA FARAMCEUTICA IN VIGOARE SI CU REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARA STABILIT DE ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI.FLORIA CRESTEREA NUMARULUI DE ANIMALE DOMESTICE IN COMUNA REBRICEA. PC PR.TUDORACHE FLORIN. cultura. Dumba Dumitru Ion.. ONIGA MARIANA.PASCU NICULAE. cultural . sport limbi străine.POPESCU sarace. LUNCA FLORIN PROMOVAREA TURISMULUI MONTAN MIRON IOAN.Săvuică Gulin Carmen Săvuică Gulin Carmen.POPESCU ROMEO 3 09/10/2003 3 09/10/2003 BUZAU 386 06/11/1997 414 13/10/1997 PRAHOVA 2631 02/04/1991 INC 02/04/1991 VALCEA COOPTATI: NEACSU LUCIAN.Dumba Dumitru.GÎNTU ION.Secretar formarii de noi asociatii si prin identificarea si atragerea de noi surse de finantare pentru sectorul non-profit si Fugaru Ioana Mirela .BUCA desavarsirii sudiilor necesare valorificarii plenare şi la nivel profesional a aptitudinilor demonstrate prin mijloacele ILEANA CONSILIERI . prin sprijinirea .NICOLETA ILEANA. altruismul si spiritul de toleranta intre cetateni.TUDORACHE FLORIN NSOCIATATE.Membri asociaţi sunt următoarele acesteia de catre toate institutiile publice.DICA MARIUS.IRA" 526/B/1994 ASOCIATIA SPORTIVA CLUB SPORTIV 2132/B/1996 HIWAKO ASOCIATIA TINERILOR SI COPIILOR CU 43/B/2013 DIABET ZAHARAT DIN JUDETUL HARGHITA ASOCIATIA TOP-BRIDGE-CLUB SPORTIV 3314/B/1996 DE DREPT PRIVAT ASOCIATIA UMANITARA A OAMENILOR DE 2913/B/1997 AFACERI ROMANI DE NATIONALITATE UCRAINEANA DIN ROMANIA ASOCIATIA VALUTA .constituie sau MANEA.Stăncilă Angela. morale si materiale ale membrilor sai. cum Membru ar fi solidaritatea. INDRUMAREA TINERILOR IN SPORT KARATE SPRIJINIREA COPIILOR SI TINERILOR CU DIABET ZAHARAT.POPESCU RADU FLORIAN.îndrumarea şi susţinerea persoanelor defavorizate cu handicapVICEPRESEDINTE . RETRASI: FEHLAUER FABIAN.ONIGA MARIANA.civ. Iliuta Eduard.BOCIKOVSKI VASILE.TIMOSCIUC administrează şi acordă burse de susţinere pentru elementele deosebit de talentate spre a le asigura posibilitatea SECRETAR GENERAL .Fugaru Ioana Mirela . sustine apararea ordinii in stat si respecta drepturile omului Proteasa Daniela.secretar. Retragerea la cerere din fundaţie a D-lui Adrian .PC PR. FARMACII. ale creatiei in genere.Barb Dana Marina Năstase .02. Practicarea tenis de câmp .PRIN INLESNIREA ACCESULUI ACESTORA SUCIU ZITA. SPITALE SI ALTE INSTITUTII DE ASISTENTA SOCIALA.DORIN MIHAITA. PENTRU FAMILIILE CU MULTI COPII. sa colaboreze cu institutii teatrale din tara si strainatate.M.BARBĂ ROXANA PAULA şi BARBĂ GEORGE SORICICA ION.

de activ. RESPONSABILI : DRAGOª RODICA . Maria Leonida Bradley. susţinerea şi ajutorarea învăţământului LAZĂR VIORICA. SPRIJINIREA SI ASIGURAREA CONTINUITATII EXISTENTEI ACTIVITATII SPORTIVE PE RAZA TERITORIALA MURES Sprijinirea celor cu aptitudini sportive deosebite pentru promovarea in activitatea sportiva de performanta care ar putea sa reprezinte atletismul muresean in competitiile majore interne si internationale. DANDOS GHEORGHE GHEORGHE HARGHITA -acordarea de sprijin material persoanelor lipsite de posibilitati.CODREA RODICA.ARMASESCU ASISTENTA SOCIALA PRIN PROMOVARE DE PROGRAME SI PROIECTE CONSTANTIN MARAMURES CODREA VASILE. MEMBRIIJALOBA ANDREI. JANOSI LASZLO.CÂMPEANU TATIANA DOINA ELENA . VICEPREªEDINTE MORAR SANDA . Mircea Ivănoiu.POPA ŞTEFAN. VANÞ PAULA .NEAMÞIU ANA .ROSAN STEFAN SIBIU BISTRITA NASAUD MARAMURES MURESAN OLIMPIU ANDREI Ajutorarea si ingrijirea unor categorii de persoane sau familii nevoiase MURESAN OLIMPIU ANDREI BISTRITA NASAUD BIHOR BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR MARAMURES MAKRAI TIBERIU.Clio Dumain.REALIZAREA DE ACTIUNI CU SCOP UMANITAR PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC VALCEA CIOCIRLAN ALEXANDRU. sprijinul material şi logistic în multiplicarea schimburilor la Victor Sever Stratan Moise.BONIS SORIN. RAD ERZSEBET.URECHE LIVIU. si desf.COSTACHE FLORIN.BUSE LIVIU UMANITAR BUSE LIVIU CORNEL.BUIE LAURENÞIU SPRIJINIREA TINERILOR TALENTATI .ÎNTREŢINEREA NBAZEI MATERIALE A ŞCOLII. NELUCRATIV. PRAHOVA DEZVOLTAREA SPORTULUI ÎN JUDEŢUL PRAHOVA.LAZAR VIORICA. NELUCRATIV.TOHATAN ANA.CENZOR NÃDêAN RAMONA .IOAN BUCSE. în special din Statele Unite ale Americii NONPROFIT.GHERMAN DIANA .SPRIJINIREA ŞCOLII ÎN REALIZAREA SI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTINUĂ A PROCESULUI DE INSTRUIRE SI EDUCARE A ELEVILOR.PETCU GABRIEL. indiferent de sex.SAVA EUGENIA.DEZVOLTAREA. VANÞ DOINA .Floare universitar (în special în învăţământul superoior tehnic).COSTEA CEZAR DAN .MURG IOAN.GHERMAN DIANA .VICEPREŞEDINTE-PETCU GABRIEL. vicepreşedinte .NAN ECATERINA .DARIE CORINA FLORENTINA .TUFEANU CONSTANTIN CONSTANTIN PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES PETRUSCA MARIA AURICA slujirea idealurilor umanitare de critate prin promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA A CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE BACAU sprijinirea procesului reforma economica si sociala a comunitatii rurale Sascut prin ridicarea nivelului de educare si informare a cetatenilor BISTRITA NASAUD pozitie inchisa in lichidare ORGANIZARE SCOLI DE FOTBAL PENTRU COPII. LAZAR prestarea unor servicii de interes social CIRESICA PRAHOVA CARACTER UMANITAR SATU MARE UMANITARà PRAHOVA IMBUNATATIREA SI SPRIJINIREA ACTIVITATII SPORTIVE BUZAU IMBRATISAREA.FAZÃCAª DANIELA . RODICA ADAS RODICA ARGES NONPROFIT. NELUCRATIV.MODERNIZAREA .LUPEA IOANA . ZOLTAN-STEFAN HAIDU ZOLTAN-STEFAN PRAHOVA CARACTER UMANITAR MARAMURES AUGUSTIN BUCSE. URECHE LIVIU.MAKRAI Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.IOJIBAN STEFAN.DRAGOª ODICA . precum si LAZAR CRISTIANA MARIA.IONIŢĂ DANIELA.TUFEANU CORNEL.Ariadna Delia Tanasescu. MURESANU AURELIA 1964/B/1997 1648/B/1997 1924/B/1997 50/B/1999 78 138 439 7858 31/03/1997 02/05/1997 16/12/1997 01/11/1999 91 128 493 01 20/03/1997 09/04/1997 03/12/1997 11/01/2000 1143 AURELIAN 714/B/1996 515 29/10/1996 156 24/02/1997 TULCEA eleborarea . CODREA RODICA.IONIŢĂ DANIELA.MIHAILOVICI GHEORGHE . sponsorizarea totală sau parţială a operaţiilor şi tratamentelor medicale ale persoanelor aflate in dificultate materială.GYORGY ANDREA .VASILE Gasirea si aplicarea unor metode e ajutorare si intrajutorare a unor categorii de oameni fara mijloacea de trai sau cuAUGUSTIN BUCSE. MIHAI ILIE.JALOBA ANDREI. 141 16/02/1996 ARAD 1093 1094 ASPEKT-RO ASPERA PROEDU BRAŞOV 263/B/1999 862/B/2001 112 2 17/11/1999 21/05/2001 769 16/12/1999 26/04/2001 HARGHITA BRASOV 1095 22/B/1998 28/PJ 21/05/1998 40/PJ 10/07/1998 ARGES 1096 1097 ASPRETELE -GRUP ECOLOGIC DE COLABORARE ASSAN ASSO NAN ECATERINA .CREANGĂ EMILIA.COSTEA ANA . religie sau nationalitate HAIDU ATTILA. nationalitate sau religie MAKRAI TIBERIU. a culturii si civilizatiei militind pentru o noua calitate a vietii BONIS IOREL.Mircea Ivănoiu. Adriana Vizitiu PRESEDINTE. APOLITIC CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati in domeniul social constand in intrajutorarea unor persoane aflate in nevoie MARAMURES BONIS IOREL.DANDOS Promovarea unor idealuri umanitare. in dom protectiei drepturilor copilului BISTRITA NASAUD PRAHOVA PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE. VARGA MIHAI.Valentina Alexandru. APOLITIC BISTRITA NASAUD MARAMURES DEAC VASILE.POPA ŞTEFAN. MICHI DANILA PREªEDINTE .Victor Sever desfăşurarea acţiunilor non-profit pentru susţinerea activităţilor educaţional-formative la nivel gimnazial.MURG MARIA 1098 1099 1100 1101 1102 ASTAZI PENTRU ROMANIA ASTERIX ASTRA ASTRA ASTRA 2205/B/1997 508/B/1996 199/B/1996 1972/B/1997 3307/B/1997 13 309 219 86 50 23/11/1997 17/09/1996 20/12/1996 07/04/1997 05/03/1997 607 615 312 71 571 11/11/1997 23/10/1996 04/12/1996 14/02/1997 11/04/1997 1103 ASTRA 2945/B/1997 99 26/03/1997 114 26/03/1997 1104 1105 1106 ASTRA ASTRA ASTRA 240/B/1996 882/B/1997 1831/B/1996 15/PJ 198 383 16/05/1996 07/07/1997 04/11/1996 17/PJ 434 407 19/06/1996 23/06/1997 04/11/1996 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 ATELIER DE VIATA ATENA ATHENA 98 ATHENA PENTRU PROGRES SOCIAL ATHENAEUM ATHOS ATHOS ATHOS ATI MED ATLANTA ATLANTA ATLANTIC BEIUS ATLANTIDA ATLAS ATLAS 594/B/1998 1630/B/1997 759/B/1998 3088/B/1997 26/B/1999 669/B/1996 1719/B/1996 35/B/1994 655/B/1997 1697/B/1996 699/B/1996 1368/B/1996 517/B/1997 402/B/1999 1744/B/1996 80 119 41 121/PJ 42/PJ 470 141 597 167 72 500 28 29 27 176 18/09/1998 22/04/1997 12/03/1998 17/10/2000 05/07/1999 13/12/1996 27/05/1996 15/11/1994 28/03/1997 18/03/1996 15/10/1996 03/09/1996 09/01/1997 16/04/1999 17/06/1996 610 121 46 223 1/PJ 859 163 737 392 76 62 17/12/1998 04/04/1997 26/02/1998 08/04/1997 01/02/2000 18/12/1996 27/05/1996 31/01/1995 08/05/1997 18/03/1996 30/01/1997 37 35 188 21/01/1997 01/04/1999 17/06/1996 1122 ATLAS 1950/B/1996 364 28/10/1996 388 28/10/1996 1123 1124 1125 1126 ATLAS ATLAS SATU MARE ATLETIC GEMINI ATLETIC GEMINI 1637/B/1997 1291/B/1996 1867/B/1997 3579/B/1997 127 62/PJ/1996 377 38 23/04/1997 19/12/1996 31/07/1997 10/04/1997 103 26/03/1997 71 31/07/1997 10/04/1997 1127 ATLETISMUL MURESEAN 2353/B/1997 86/1997 08/06/1997 1167 23/05/1997 1128 1129 1130 1131 ATLETISMUL PRAHOVEAN ATOS ATRAF FILIALA ORADEA ATTILA 919/B/1995 1664/B/1997 340/B/2000 3002/B/1997 171 156 22/N 282 10/10/1995 19/05/1997 25/02/2000 15/08/1997 171 166 10/10/1995 30/04/1997 306 15/08/1997 1132 1133 AUGUSTA AUGUSTA 1978/B/1997 1668/B/1996 92 335 07/04/1997 14/10/1996 84 357 19/03/1997 14/10/1996 1134 AUGUSTA HOREZU 3711/B/1997 260 08/10/1997 sc 1877 13/10/1997 1135 1136 1137 1138 AUGUSTA HUMANITAS AURA AURA AURA 1944/B/1997 673/B/1996 373/B/1996 1976/B/1996 59 474 174 400 21/03/1997 10/11/1996 02/12/1996 11/11/1996 5 2 286 436 05/02/1997 07/01/1997 19/06/1996 11/11/1996 1139 1140 1141 1142 AURA AURA AUREL A.GHERMAN ANDRADA . BONIS SORIN. membri Marius Emil Slemco.LAZAR CIRESICA Distriuirea periodica din patrimoniul fundatiei. Stratan.DOMOSI ANDREEA . IOAN BUCSE. BUCSE asemenea mijloace reduse VASILE BUCSE VALCEA TUFEANU DAN. MURG LUCIAN. organizarea.C. MURG MARIA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .REPREZENTAREA SI PROMOVAREA ATAT IN FATA AUTORITATILOR CÎT SI ÎN ALTE VENITURI POTRIVIT LEGII Consiliu director 1089 ASOCIAŢIA PROCREDIT 1090 ASOCIAŢIA PROFESORILOR ŞI PĂRINŢILOR 24/B/2011 DIN GRUPUL ŞCOLAR FĂCĂENI 1 18/03/2011 106 02/03/2011 IALOMITA 1091 ASOCIAŢIA SPORT CLUB MUREŞUL 685/B/2001 7 17/07/2001 4364 07/06/2001 MURES 1092 ASOCIAÞIA CREªTINà ªI DE ARTà CULTà "SFINÞII TEODOR ªI ELENA "ARAD 1809/B/1996 10 16/02/1996 S. JUNIORI SI SENIORI SI A ALTOR CENTRE SIMILARE PENTRU SPORTURI CONEXE Umanitar Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex religie sau nationalitate preşedinte . APOLITIC 994/B/1998 2103/B/1996 3315 478 02/06/1998 23/12/1996 111 526 14/03/2000 23/12/1996 VALCEA MARAMURES MURG LUCIAN.HAIDU Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex.ADAS ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat CODREA VASILE. Teodora Delia Slai. MURG IOAN.SAVA EUGENIA SCOPUL IL REPREZINTĂ SPRIJINIREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR EDUCAŢIONALE.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 3155/B/2007 6 03/07/2007 88 06/06/2007 Judet Asociati/Fondatori Scop PROCREDIT BANK SA BUCUREŞTI susţinerea materiale şi financiară a caselor de copii şi a azilelor de bătrâni.MIHAILOVICI MIHAIL ALEXANDRU sprijinirea si ajutorarea oamenilor varstnici aflati in nevoie avand posibilitati materiale modeste. MUSCà SIMONA . OROIAN ANTON. IOJIBAN STEFAN.Radu Lucian Ştefan. in special tinerilor PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE BUCURESTI ARGES NONPROFIT. MARGARETA MAKRAI MARGARETA MARAMURES LAZAR CRISTIANA MARIA.Florea Ghigeanu nivel academic între instituţiile de învăţământ braşovene acreditate şi cele din străinătate. liceal şi Maria Leonida Bradley. SECRETAR GHERMAN ANDRADA .CREANGĂ EMILIA. sub forma de ajutoare a unor bunuir sau sume de bani. CU PRECĂDERE ATLETISMUL PRAHOVA CARACTER UMANITAR BIHOR MARAMURES HAIDU ATTILA.

SEDIU.TECAR MARIA.STURZA promovarea unor idealuri umanitare de intrajutorare sprijinirea gospodariilor taranesti rentabilizarea activitatii LAURENTIU. TOMOIOAGA VASILE-LEONE.etc. materiale. dezvoltarea schimbului de informatii economice BISTRITA NASAUD HARGHITA -acordarea de ajutor material persoanelor lipsite de resurse materiale necesare unui trai decent BIHOR să ajute material şi moral persoane şi familii sărace din România BIHOR VERES ERNEST.KULCSAR EMERIC BUDAI EVODIA SZASZ EMERIC ERDO-BALINT ANDREI KULCSAR EMERIC Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .MISIUNE DE CARITATE NON .COMAN GHEORGHE .GHIRAN SABIN.Chirodea Gabriel. CIUBAN VASILE V COSTACHE ADRIAN. activitati cu caracter filantropic.sprijinirea materiala a celor aflati in nevoie din zona comunei Mihaileni Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala Promovarea de valori culturale. organizarea de intruniri si dezbateri pe aceasta tema. DAN EUGEN. KULCSAR EMERIC 1200 BARTHA 2973/B/1997 270 25/07/1997 294 25/07/1997 MARAMURES BARTHA CSABA 1201 1202 BASARABEANCA BASTION 2421/B/1997 2310/B/1997 144/1997 27/1997 10/09/1997 06/02/1997 1811 11 25/08/1997 10/01/1997 MURES MURES in lichidare in lichidare TOMESCU IOANA. AEDELEAN IOAN periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale sau banesti sub forma de ajutoare presum si prestarea de actiuni in interes social MODIFICARE Desfasurarea de activitati de asistenta sociala. precum si cultivarea respectului suprem al omului fata de natura SIBIU strângerea de fonduri materiale şi băneşti pentru ajutorarea categoriilor socio-profesionale defavorizate SATU MARE UMANITARÃ MARAMURES BOGAR STEFAN.AEDELEAN IOAN 1605 20/06/1997 SATU MARE MURES 1348 10/07/1997 VALCEA Promovarea de actiuni in interes social.CATUNA Slujirea celor mai nobole activiati de caritate prin ajutorarea persoanelor nevoiase CATUNA OVIDIU.unmaitare . GHIRAN SABIN. constind in ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala TEODOR.ROGOJAN VALER.LADESTI SPRE VIITOR BALLE BAMBINO SATU MARE BANATUL 291/B/2000 267/B/1999 2190/B/1997 896/B/1997 1248 123 88/PJ/1997 277 10/03/2000 10/11/1999 15/03/1997 15/12/1997 130 30 24/03/2000 20/01/2000 784 04/12/1997 1195 1196 1197 1198 BANIMI BARFER BARNABA BARNABAS-MISIUNE DE CARITATE NON-PROFIT 113/B/1995 573/B/1998 477/B/2000 4312/B/2012 73 52 1 2 27/09/1995 27/05/1998 13/01/2000 18/12/2012 301 330 17 162 25/10/1995 22/06/1998 10/03/2000 08/11/1996 HARGHITA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES FAGADAR ANGELICA. care necesita ajutor CATUNA OVIDIU.Hanas Decebal CIOLPAN RADU 17/08/2000 09/10/1997 SATU MARE MARAMURES IUGA AURICA.DURUS MARIA MARINELA acestora PRAHOVA CARACTER UMANITAR VALCEA PESTRITU NICOLAE BOGDAN.Chirodea Irina Aurica.SZASZ EMERIC . crearea unui climat propice cresterii si formarii lor ca cetateniENACHE STEFAN DANUT. BOGAR BOGDAN MARIUS.GHIRAN SUSANA Distribuirea periodica din patrimoniu si in functie de posibilitati sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau sume banesti precum si prestarea unor servicii de interes social UMANITAR TURISTIC Ajutorarea copiilor fara parinti sau a celor abandonati. comercial industrie manageriala.TITU PETRE v BALAN ALEC.S. a unor bunuri materiale sau banesti.4311/B/2012 PROFIT 2 18/12/2012 3219 11/12/2012 HARGHITA BUDAI EVODIA. UMANITAR 120 28/03/1997 SATU MARE SATU MARE MARAMURES 18/12/1997 07/05/1998 77 22/04/1998 SATU MARE SIBIU 8121 34 299 20/11/1998 08/12/1994 23/09/1996 7 180 320 03/02/1999 21/12/1994 23/09/1996 BACAU BISTRITA NASAUD MARAMURES CARMEN CLAUDIA DRAGOS 2994/B/1997 421 21/11/1997 462 21/11/1997 MARAMURES AVICENNA AVRAM 2305/B/1997 2042/B/1996 9 437 10/01/1997 25/11/1996 27 475 27/02/1997 25/11/1996 BUZAU MARAMURES 1162 1163 AVRAM IANCU AVULLY-REMETEA 1922/B/1997 298/B/1999 437 72 16/12/1997 09/07/1999 462 505 16/11/1997 07/09/1999 PRAHOVA HARGHITA 1164 AWA 1649/B/1996 325 07/10/1996 333 07/10/1996 MARAMURES 1165 1166 1167 1168 AXA AXA AXA 2000 AXEL 595/B/1998 785/B/1997 619/B/1997 1189/B/1998 81 297 131 131 23/09/1998 26/09/1997 17/02/1997 18/06/1998 743 74 297 166 10/12/1999 17/03/1998 27/03/1997 18/06/1998 1169 1170 AXEL AZUR 519/B/1999 3046/B/1997 3508 346 10/06/1999 03/10/1997 178 379 28/06/1999 03/10/1997 1171 1172 1173 B&T B & T SATU MARE B.DAN EUGEN.sustine si incuraja ectiuni si activiatati de binefacere . TEOFIL CATUNA TEOFIL SUSTINEREA ACTIVITATII DE INTRETINERE A DISPENSARELOR DIN JUDETUL BUZAU AVRAM IOAN Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuir materiale sau banesti precum si prstarea unor servicii in interes social INTRETINEREA CORESPUNZATOARE A TERENULUI organizarea si coordonarea activitatii de atragere de resurse umane.copii .initia . Ajutorarea persoanelor fara venituri sau cu venituri mici prin acordarea de bunuri colectate din tara sau strainatate. ERDO BALINT ANDREI. TECAR MARIA. GHIRAN SUSANA UMANITAR MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE. SZASZ EMERIC.sprijinirea copiilor handicapati VALCEA Umanitar HARGHITA incurajarea si sprijinirea activitatilor de dezvoltare culturala si modernizarea localitatiilor rurale . stabilirea de legaturi cu cu organizatii similare din tara si strainatate.tabere elevilor cu rezultate deosebite sau celor fara posibilitati materiale. ajutorarea personelor aflate in satre de nevoie sociala prin distirbuirea IUGA AURICA. SATU MARE UMANITARÃ CARAS-SEVERIN Promovarea initiativei private in domeniul productiei.BOGAR BOGDAN Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex. nationalitate sau religie MARIUS. pt.TOMESCU GEORGIAN DANIEL ENACHE STEFAN DANUT.P. MEMBRII. cu scop FRENCISC.batrani 1199 BARNABAS . BOGDAN 4286/B/1997 2167/B/1997 2781/B/1997 187 67/PJ/1997 139 11/04/1997 25/03/1997 23/04/1997 155 23/04/1997 1174 1175 1176 1177 BAB BABEL BABÞA 6OO LIVADA BACIU AGROPROD 1959/B/1997 661/B/1996 2176/B/1997 2995/B/1997 73 462 75/PJ/1997 68 31/03/1997 11/09/1996 08/04/1997 22/10/1997 74 864 14/03/1997 19/12/1996 07 22/10/1997 1178 1179 BADEA BADEN-BADEN 1969/B/1997 3538/B/1997 82 230 31/03/1997 29/09/1997 90 1901 20/03/1997 17/10/1997 1180 1181 1182 BADITOIU BADULESCU BAIMAREANA 3301/B/1997 961/B/1998 2046/B/1996 42 2220 441 12/02/1997 14/04/1998 25/11/1996 219 377 479 21/02/1997 04/06/1998 25/11/1996 1183 1184 1185 1186 BAJAN BAJKO BALADA BALAN 1704/B/1997 593/B/1998 148/B/1996 1954/B/1996 201 8 164 369 05/06/1997 29/01/1998 08/10/1996 28/10/1996 202 81 221 393 01/04/1997 19/02/1998 20/09/1996 28/10/1996 1187 BALAN PAUL ALEC 3034/B/1997 360 20/11/1997 456 20/11/1997 1188 1189 1190 BALANTA BALANTA BALASEL 572/B/2000 159/B/1996 3514/B/1997 13 177 193 27/11/2000 23/10/1996 13/08/1997 6890 242 1593 20/11/2000 07/10/1996 04/10/1997 1191 1192 1193 1194 BALEN . BRANDUSA LEONTINA-ADRIANA BALASEL EMILIA ELENA.TIMIS Slujirea celor mai nobile activitati umanitre.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 1144 AURI GABI 549/B/2000 3/N/2000 09/12/2000 3/N 09/12/2000 BIHOR 1145 AURICA 2907/B/1997 54 28/02/1997 68 28/02/1997 1146 1147 AURIGABI ORADEA FILIALA SATU MARE AURIS 322/B/2000 3010/B/1997 11 307 10/08/2000 09/10/1997 11 331 1148 1149 AURORA AURORA 457/B/1999 2395/B/1997 22/PJ/1999 111/1997 16/11/1999 23/07/1997 1150 AURORA 3347/B/1997 155 29/05/1997 1151 1152 1153 AURORA CAREI AURORA SATU MARE AURUM 1296/B/1996 2093/B/1997 2750/B/1997 8/PJ/1996 176/PJ/1997 105 04/03/1996 29/10/1997 28/03/1997 1154 1155 AUTO ROM CAR SATU MARE AUTOCROS SHOW 2114/B/1997 775/B/1998 195/PJ/1997 61 1156 1157 1158 AVANGARD VIZUAL ART AVE MARIA AVE MARIA 40/B/1998 71/B/1994 1640/B/1996 1159 AVE MARIA 1160 1161 Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director actiuni caritabile MARAMURES Chirodea Teofil.DONAIDSOR ROBERT Desfasura .TITU PETRE VALCEA BADITOIU MARIAN UMANITAR VALCEA Umanitar MARAMURES TANASE STEFAN Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare. TECAR CRISTIAN-NICOLE BOGAR STEFAN. precum si prestarea unor servicii in interes social PRAHOVA CARACTER UMANITAR HARGHITA -asigurarea de ajutoare de urgenta si pe termen lung in folosul copiilor PRAHOVA ACTIVITATE DE PROMOVARE A ACTIVITATILOR CULTURALE MARAMURES BALAN DOINA Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutore a unor sume de bani sau ajutoare materiale. de creatie etc.burse. persoanelor aflate in stare de nevoie sociala MARAMURES BALAN ALEC. COSTACHE UMANITAR ADRIAN. ALTE DISPOZITII LEGATE DE ORGANELE DE CONDUCERE promovarea artei de avangarda pentru o perpetua inoire Cautarea si gasirea unor metode de ajutorare si intrajutorre a unor categorii de persoane fizice aflate in nevoie CARMEN CLAUDIA DRAGOS materiala si de sanatate.KULCSAR EMERIC. FAGADAR ANGELICA.SZSZ EMERIC.TECAR Ajutorarea cu bunuri amteriale si sume de bani a persoanelor aflate in stare de nevoie sociala CRISTIAN-NICOLE VALCEA Umanitar MARAMURES CIURDAS VASILE Intretinerea si promovarea de actiuni pentru conservarea si protejarea mediului natural.CIUBAN VASILE PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD SATU MARE UMANITARÃ MARAMURES BACIU DUMITRU. apararea si garantarea drepturilor omului.BRANDUSA Slujirea celor mai nobile activitati de caritate ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala LEONTINA-ADRIANA SIBIU PRAHOVA CARACTER UMANITAR VALCEA BALASEL ADRIAN acordarea de premii. a florei si faunei diminuarea si eliminarea treptta a poluarii de orice fel. promovarea valorii culturii si artei si õnscrierea acestora in circuitul intern si international. ROGOJAN VALER.activitati cartiative. financiare.DONALDSON nepetrimonial de acordare a ajutoarelor materiale serviciilor si asistenta de specialitate persoanelro handicapate JENIFER MARGARET.STAN STEFAN PRESED-VERES ERNES VICEPRESED-BUDAI EVODIA DIR ADMIN-ERDO BALINT ANDREI MEMBRII.

ACORDAREA DE AJUTOARE MATERIALE SI MORALE PERSOANELOR NEAJUTORATE NONPROFIT. CARACTER UMANITAR Caritabil CULTURALà Crearea si intretinerea de relatii interne si externe cu biblioteci.GOLOMAN PARASCA Promovarea si realizarea de programe sociale de turism pentru tineret AJUTORAREA MATERIALA A CATEGORIILOR DEFAVORIZATE Neguvernamental. persoanelor nevoiase Ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei in special copii orfani familii cu multi copii si cu vemituri mici batrini asistati social etc.TOMOIAOGA MAGDALENA.SAS DAN PAUL VARHANYOVSKI IOSIF.ROMAN VASILICA. CULTURA VEGETALELOR. APOLITIC UMANITARà Sprijinirea organizarii .BILEK ANGELINA ACTIVITATE DE PRODUCTIE. AJUTOR BATRANILOR DIN CAMINELE DE BATRANI. ROMAN spnsorizari cotizatii si alte mijloace de caritate pentru asigurarea de mijloace si actiuni de asistenta sociala VASILICA.ILBAN VASILE. MORAR IOAN.Scopul umanitar-caritabil de mai sus se adreseazã unui cerc deschis de Membru destinatari din þarã sau din strãinãtate.: Monda Flavius Ioan Adrian ADMINISTRTOR Wechter Leontina Maria -conservarea fondului forestier. 10. GOLOMAN PARASCA BRIAN CHARLES HOMET. 1203 1204 1205 1206 BASTION BATHORI ISTVAN BAVARIA BAVARIA 4288/B/1997 60/B/1992 651/B/1996 1845/B/1996 191 2 452 48 22/06/1997 24/09/1992 01/11/1996 17/12/1996 1384 867 90 07/09/1992 19/12/1996 17/12/1996 SIBIU SALAJ BISTRITA NASAUD PRAHOVA 1207 1208 BAZIC BEATRICE 1615/B/1997 161/B/1996 102 179 15/04/1997 29/10/1996 106 253 28/03/1997 16/10/1996 PRAHOVA PRAHOVA 1209 1210 BEATRICE BEATRICE 1732/B/1996 2768/B/1997 158 123 27/05/1996 07/04/1997 169 138 27/05/1996 07/04/1997 MARAMURES MARAMURES 1211 1212 BEATRIX SATU MARE BEAUTIFUL CHILDREN 2038/B/1997 713/B/2001 126/PJ/1997 8 29/07/1997 17/10/2001 6753 02/10/2001 SATU MARE MARAMURES 1213 1214 1215 1216 1217 BECLENUT BELA BELA BELLU BENEDETTO 549/B/1996 896/B/1998 17/B/2001 1826/B/1997 2424/B/1997 350 68 19 330 147/1997 21/06/1996 28/04/1998 23/02/2001 24/09/1997 10/09/1997 687 212 282 366 1801 07/11/1996 14/05/1998 16/01/2001 12/09/1997 21/07/1997 BISTRITA NASAUD SIBIU SIBIU PRAHOVA MURES 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 BENEFACTUM BENEFICA BENEFICA BENEFICENTIA BEPATA BERINDE NEGRESTI OAS BERZENCZEY LASZLO BETAK BETANIA 29/B/1997 281/B/1996 52/B/1994 116/B/1997 145/B/1995 2151/B/1997 262/B/1999 676/B/1996 1562/B/1996 3 82 15 73/PJ 106 52/PJ/1997 11 477 105 08/01/1997 22/01/1996 08/11/1994 28/08/1997 28/11/1995 07/03/1997 13/01/1999 21/10/1996 22/04/1996 328 78 128 74/PJ 57 12/12/1996 23/02/1996 09/11/1994 02/10/1997 14/02/1996 466 675 110 20/07/1999 06/11/1996 22/04/1996 1227 1228 1229 BETANIA PRO DEO BETEL BETEL 106/B/1999 668/B/1997 1839/B/1996 445 180 37 18/03/1999 29/01/1997 08/11/1996 149 390 72BIS 25/02/1999 08/05/1997 08/11/1996 PRAHOVA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD ARGES BISTRITA NASAUD SATU MARE HARGHITA BISTRITA NASAUD MARAMURES TATARAN VICTOR.BULBUK MARTIN STEFAN.cu sediul in Zurich. MARKWILLEM MOORMANS.Rîpă Gheorghe scopul umanitar-caritabil de a acorda diverse forme de ajutor si sprijin celor aflaþi in nevoie.Fundaþia îºi propune strângerea de fonduri materiale ºi Preºedinte Grossglauser Andreas bãneºti în vederea distribuirii acestora cãtre acele categorii socio-prafesionale defavorizate.Va opera exclusiv in scopuri religioase . COSMA DORIN BIBOL VASILE.VALEAN AURICA CARAS-SEVERIN BISTRITA NASAUD PRAHOVA 1230 BETHEL FELLOWSHIP MISION 105/B/1999 444 16/03/1999 150 25/02/1999 CARAS-SEVERIN 1231 BETHLEN GABOR 165/B/2000 54 21/03/2000 236 30/03/2000 HARGHITA 1232 1233 1234 1235 1236 BETLEEM BETTINA BETTY BETTY BIA-SAND 334/B/1996 1854/B/1997 1711/B/1997 1723/B/1996 2953/B/1997 135 365 208 145 226 02/04/1996 20/10/1997 10/06/1997 27/05/1996 27/06/1997 204 403 182 159 248 08/05/1996 08/10/1997 09/05/1997 27/05/1996 27/06/1997 BISTRITA NASAUD PRAHOVA PRAHOVA MARAMURES TOTH PAULA ELISABETA MARAMURES COSMA MARIA ALINA. a persoanelor tinere aflate in incapacitate fizica sau psihica. MIHALCA MARIA BILEK IOSIF. potrivit cãreia oamenii sunt datori ºi responsabili faþã de viaþa ºi binele semenilor lor. editorii. in concordanta cu legea. banesti. INITIEAZA SI ORGANIZEAZA INTRAJUTORAREA CASELOR DE BATRANI. CARYN CONDON HOMET. precum ºi cãtre Vicepreºedinte Buchholzer Dietmar instituþii sau aºezãminte aflate în nevoie. ILBAN VASILE. perpetuarea padurilor CRASNEANU EUGEN. SAS DAN PAUL Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice romane si straine prin donatii VARHANYOVSKI IOSIF.þara Elveþia pozitie inchisa Scop MORAR IOAN.nr. CRASNEANU EUGEN. TAMASAN GHEORGHE. MUHALYI ADRIAN TUDOR UMANITARà Realizarea de acte caritabile de instruire de educatie si asistenta sociala pentru copii si tineri care au nevoie de ajutor material si spiritual CARACTER UMANITAR Ajutorarea materiala si morala a familiilor nevoiase aflate la limita subzistentei. NELUCRATIV.Foca Violeta. A ORFELINATELOR SI A FAMILIILOR CU POSIBILITATI MATERIALE REDUSE CARACTER FILANTROPIC UMANITAR cresterea calitatii actului informational in domeniul protectiei mediului PRESEDINTE: Monda Doina Ioana VICEPRESED.. BILEK ANGELINA DESFASOARA ACTIVITATI ATIT IN TARA CAT SI IN STRAINATATE.KEREKES GABOR. Ajutorarea financiara si materiala a persoanelor nevoiase TATARAN VICTOR. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . institutii documentare si culturale.COSMA DORIN 1237 1238 1239 1240 1241 1242 BIANCA BIANCA BIANCA BIANCA NEGRESTI OAS BIBLIOFIL OD-SECUIESC BIBOL AJUTOR 573/B/1996 1823/B/1997 962/B/1998 2132/B/1997 1468/B/1997 1156/B/1998 374 327 2251 35/PJ/1997 2 122 31/10/1996 20/09/1997 15/04/1998 18/02/1997 23/01/1997 01/06/1998 707 363 328 13/11/1996 08/09/1997 27/04/1998 99 153 05/03/1997 01/06/1998 BISTRITA NASAUD PRAHOVA VALCEA SATU MARE HARGHITA MARAMURES BIBOL VASILE. contribuind lacomponenþã nominalã: Kreis André bunãstarea fizicã.strada Kasinostrasse. Initierea si desfasurarea pe teritoriul Romaniei a unor activitati de ajutorare a familiilor sarace cu multi copii a vaduvelor si orfanilor ajutorarea orfelinatelor spitalelor penitenciarelor etc Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala COSMA MARIA ALINA. punând în practicã Primul Consiliu director are urmãtoarea filosofia creºtinã.CSIGI LEVENTE. educationale sau stiintifice .DENES ANDRAS CARACTER FILANTROPIC CARACTER FILANTROPIC Distribuirea periodica sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti.sprijinirea intreprinzatorilor particulari LASZLO JANOS. PRELUCRAREA SI CULTURA FRUCTELOR SI LEGUMELOR CARACTER UMANITAR ACTIVITATEA DE COLABORARE CU PERSOANE FIZICE SI JURIDICE DIN TARA SI STRAINATATE PRIVIND STRANGEREA DE FONDURI PENTRU AJUTORAREA NEAJUTORATE Ajutorarea persoanelor aflate in satre de nevoie.BIBOL IOAN. VALEAN AURICA Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie ACTIVITATE DE INTRAJUTORARE IN CAZ DE CALAMITATE. caritabile. TOMOIAOGA MAGDALENA. ORFANILOR Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie si rezolvarea nevoilor copiilor orfani . etc..MIHALCA MARIA 1243 BIL-PRO 3028/B/1997 339 26/09/1997 371 26/09/1997 MARAMURES 1244 1245 1246 1247 BIL STAR BILEGAN BILLE MISSIONI ROMANIA BILUCRIS 329/B/1996 64/B/1994 404/B/2000 2566/B/1997 130 27 697 2 29/01/1996 02/12/1994 23/05/2000 14/01/1997 187 153 2 29/04/1996 05/12/1994 23/05/2000 14/01/1997 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD ALBA PRAHOVA 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 BINEFACEREA BINEFACEREA CRESTINA BEIUS BINEHAN BINEX BIO BIOS BIOS CORPORATION BIOSANTA 499/B/1996 1393/B/1996 558/B/1996 1908/B/1997 278/B/1996 3323/B/1997 507/B/1999 3563/B/1994 300 8 359 422 79 72 17 19 11/09/1996 08/04/1996 15/10/1996 08/12/1997 13/02/1996 20/02/1997 23/11/1999 24/10/1994 504 18/09/1996 716 487 83 444 671 121 14/11/1996 27/11/1997 28/02/1996 25/03/1997 04/11/1999 02/11/1994 BISTRITA NASAUD BIHOR BISTRITA NASAUD PRAHOVA BISTRITA NASAUD VALCEA MANDA ION TULCEA BISTRITA NASAUD 1256 1257 34 393 09/02/1999 18/12/2003 203 107 15/03/1999 08/12/1994 HARGHITA BUCURESTI 1258 BIOTOP 282/B/1999 BIROUL DE REPREZENTANTA A CAMEREI 3180/B/2003 DE COMERT SI INDUSTRIE FRANCO-ROMANA BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET 1185/B/1998 124 04/06/1998 157 04/06/1998 MARAMURES 1259 1260 BISERICA CRESTINA BISERICA LUI HRISTOS 16/B/1997 950/B/1995 16 6 21/01/1997 07/03/1995 239 13 18/12/1996 06/03/1995 PRAHOVA BUCURESTI 1261 1262 1263 1264 1265 BISMARCK BISMARCK VIILE SATU MARE BISTRITA 96 BLESSED HOPE MISSIONS BNA-HUMANITAS 502/B/1996 2084/B/1997 375/B/1996 2703/B/1996 16652/B/2014 303 168/PJ/1997 176 8/f/1996 1 03/09/1996 13/10/1997 16/05/1996 12/01/1996 10/06/2014 576 10/10/1996 287 8 189 19/06/1996 12/01/1996 26/05/2014 BISTRITA NASAUD SATU MARE BISTRITA NASAUD SUCEAVA ARAD „Stiftung NAK-Humanitas" în traducere din limba germanã: „Fundaþia NAK-Humanitas".i indrumarii activitatii educativ culturale in vederea conservarii si cultivarii traditiilor locale. SILVEANU RADU GEORGE UMANITARà filantropic.ORBAN MIHALY.MUHALYI ADRIAN TUDOR BABICI DOINA RODICA BILEK IOSIF.. socialã ºi spiritualã a societãþii. prin acordarea de ajutoare materiale.TAMASAN GHEORGHE. nu se va angaja in activitati politice.cod postal 8032.non-profit Foca Mihai. non-profit .Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Consiliu director strângerea de fonduri materiale şi băneşti pentru ajutorarea categoriilor socio-profesionale defavorizate Pastrarea amintirii spirituale a lui Bathori Istvan (1533-1586) voievod al Transilvaniei si rege al Poloniei. medicamente.DALNOKI STEFAN. mentalã. BIBOL IOAN.

precum si prestarea unor servicii in interes social AJUTORAREA UNOR CATEGORII DEFAVORIZATE ALE POPULATIEI CARACTER UMANITAR Ocrotirea si ingrijirea naturii. de agrement de interes turistic BUCIUMAN ALEXANDRU. CIRCA MIRCEA. STEFAN in scopul asiguraruu unui trai civilizat MIULESCU CORNEL MARAMURES BUJOR MIHAI.ZMICAL MIHAELA CULTURAL ajutor material si moral categoriilor devaforizate ACORDAREA DE AJUTOARE MATERIALE PERSOANELOR NEAJUTORATE dezvoltarea si raspindirea culturismului si a gimnasticii de intretinere desfasurarea de concursuri recuperarea functionala a sportivilor -sustinerea financiara a sportului si educatiei fizice in mediul rural REPREZENTAT: ALEXANDRU DIAMANT. Promovarea de actiuni in interes social.intrajutorarea tinerilor si a varstnicilor in spiritul fundatiei. BUD FLORICA.N BRANCY BRANISTEA BRANZAN BRATEANA BRCKER KINER BREAD WATER 517/B/1996 648/B/1996 559/B/1998 586/B/1997 3720/B/1997 632/B/1996 642/B/2000 1164/B/1998 318 449 35 98 161 433 8 3 12/11/1996 09/12/1996 08/04/1998 16/01/1997 21/07/1997 11/11/1996 13/07/2000 12/01/1998 621 856 233 172 1529 835 358 8/01/12/98 24/10/1996 18/12/1996 30/04/1998 27/02/1997 12/08/1997 12/12/1996 30/06/2000 1304 1305 1306 BREBENEL BRETANIA BRIDGE 1690/B/1997 371/B/1996 2051/B/1996 186 172 452 27/05/1997 25/06/1996 02/12/1996 181 318 490 03/05/1997 26/06/1996 02/12/1996 1307 1308 BRUMAR NEGRESTI OAª BRUNSTAD CHRISTIAN CHURCH 2174/B/1997 3146/B/2009 1309 BUCHENLAND 444/B/1995 156 30/10/1995 1310 BUCIUMAN 1651/B/1996 337 1311 BUCIUMAN 1938/B/1996 1312 1313 BUCUR BUCURIA 1314 1315 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD HARGHITA -atragerea si orientarea tineretului spre respectarea principiilor si valorilor democratiei BISTRITA NASAUD VALCEA BRANZAN GHEORGHE.NECULA MONICA. ONT DINUCA mijloace de caritate PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD MARAMURES ANTON CONSTANTIN.REMES MIHAELA Promovarea valorilor culturale si artistice pentru refacerea si protectia mediului inconjurator in scopul cresterii calitatii vietii CULTURAL BUD FLORICA.BURZO E.MICLESCU CUISOARA ZMICAL MARCEL. ajutorarea persoanelor afalte in stare de nevoie sociala BOTEA MARIUS-MIHAI. PRECUM SI PRESTAREA UNOR SERVICII BUJOR ANA MARAMURES VERDES BUJOR.BOTEA CLAUDIU 1289 1290 BOZAN BOZGA 889/B/1998 1971/B/1996 55 393 10/04/1998 11/11/1996 166 429 28/04/1998 11/11/1996 SIBIU MARAMURES BOZGA CORNEL 1291 1292 1293 BOZY BRADUL BRADUL 2954/B/1997 1703/B/1997 664/B/1998 227 200 44/98 27/06/1997 05/06/1997 15/06/1998 249 211 554 27/06/1997 23/05/1997 29/05/1998 MARAMURES PRAHOVA MURES Bozintan Gabriela Mariana 1294 BRADUL 742/B/1999 90 21/10/1999 127 21/10/1999 MARAMURES ILIES STEFAN LEONTIN. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . MIHAI DANIEL 1279 1280 1281 BOLYAY COLLEGIUM BON HOMME BONA FIDE 361/B/1999 483/B/1999 1169/B/1998 134/99 48 105 30/10/1999 11/05/1999 18/05/1998 16o7 216 128 24/05/1999 18/05/1998 1282 1283 1284 BONA FIDES HALMEU BONA MARIA BONAT 467/B/1999 527/B/1997 1718/B/1996 9/PJ/1999 39 139 15/07/1999 06/01/1997 20/05/1996 83 149 03/02/1997 20/05/1996 1285 1286 1287 310/B/1996 1812/B/1997 301/B/1999 111 317 77 26/02/1996 16/09/1997 16/07/1999 137 310 535 27/03/1996 24/07/1997 13/09/1999 1288 BONI BORMEN BORSOS MIKLOS MUVESZETEERT ALAPITVANY BOTEA SATU MARE BISTRITA NASAUD MARAMURES BONAT IOAN.ILIES HORTENSIA 1295 BRADUL 2423/B/1997 146/1997 10/09/1997 1480 13/06/1997 MURES 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 BRAHMAN BRAISORU M.BONAT MAGDALENA GYONGYI BISTRITA NASAUD PRAHOVA HARGHITA 1237/B/1998 47 16/03/1998 66 16/03/1998 MARAMURES BOTEA MARIUS-MIHAI.BUCIUMAN COSMIN CIPRIAN agromantan. SIMION.construirea si operarea lacasurilor de adunare si a centrelor comunitare JOHANNES HEINZ SCHMECHEL pentru fundatie.BUDA IOAN-UNGURENI NR. promovarea unor activ. BONAT MAGDALENA GYONGYI SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE sprijinirea materiala si morala a copiilor si tinerilor talentati sub forme de burse speciale si sprijin material acordat la cereri specifice. Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania inidferent de nationalitate sex sau religie ILIES STEFAN LEONTIN.oara. ILIES HORTENSIA Ajutorarea persoanelor cu venituri mici. REMES MIHAELA Promovarea unor idealuri de solidaritate in domeniul agriculturii. de solidaritate umana.S. TUNAS OVIDIU. BUJOR ALIN-MARIN.membru CARL GUNTHER misionariat. SABAU FLORICA. sume banesti de la persoane fizice si juridice romane si straine prin donatii si alte ONT GHEORGHE.ONOFREI IOSIF. TUNAS OVIDIU. intretinerea paraielor de munte.PETREUS VASILE.organizarea de intruniri si conferinte crestine. intrajutorare intre oameni GALATUS DAN CRISTIN.BUCIUMAN CIPRIAN MARAMURES BUCIUMAN ALEXANDRU.drumetii. medicamene si alte bunuir necesare unei bune organizari se ALINA ELENA.CIRCA MIRCEA.pastrarea vietii comunitatii in spiritul fundatiei.BOGARU ALINA ELENA.BOAGRU CRISTAN SIMION 1274 1275 1276 1277 1278 BOGDAN BOGDAN BOGDAN BOGDAN SI VALENTIN DIMEAN BOLERO 624/B/1997 707/B/1998 715/B/1996 723/B/1998 1643/B/1996 136 105 516 13 303 27/02/1997 29/06/1998 28/08/1996 03/02/1998 30/09/1996 294 138 186 8 324 19/03/1997 17/06/1998 03/03/1997 21/01/1998 30/09/1996 BISTRITA NASAUD PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA MARAMURES GALATUS DAN CRISTIN.BRANZAN MARINELA UMANITAR BRANZAN MARINELA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES ONT GHEORGHE. copiilor handicapati din unitatile medicale BOGARU OCTAVIAN C-TIN. parcurilor si zonelor verzi de pe valea superioara a Muresului. sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau sume banesti.MUNTEAN Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agriculturaMIULESCU CONSTANTIN ADRIAN. DRAGOS IOAN.O.inlesnirea participarii la evenimente ale fundatiei.) BOGADAS S.ONT DINUCA Provurarea de bunuir materiale. 263.realizarea proiectelor crestine orientate spre . BOGARU 566/B/1998 590/B/1996 1255/B/1998 41 391 67 22/04/1998 05/11/1996 30/03/1998 368 781 86 26/08/1998 29/11/1996 30/03/1998 HARGHITA BISTRITA NASAUD MARAMURES BOGARU OCTAVIAN C-TIN. MARAMURES S-AU RETRAS FONDATORII INITIALI OPREA ORENDOVICI MARINEL.BUDA Ajutoarea ppultiei nevoiase din Romania indiferent de sex nationalitate sau religie IOAN-UNGURENI NR.membru fundatiei si a masurilor de formare a colectivitatii care servesc acestui scop(de exemplu jocuri.IRICIUC STEFAN IRINA.BUJOR ALIN-MARIN. CONS DIRECTOR:CALIN SILVANO.NUTU FLOAREA BISTRITA NASAUD MARAMURES BUDA IOAN-UNGURENI NR. POP MIHAI DANIEL.B. ONOFREI IOSIF.sport). 149.BUJOR DISTRIBUIREA PERIODICA DIN PATRIMONIU SUB FORMA DE AJUTOARE A UNOR BUNURI MATERIALE BUJOR MIHAI. BOGARU specializate. BOTEA CLAUDIU Distribuirea periodica din patrimoniul fundatiei. 190 MARAMURES CHIMAN DANIELA ANA.VERDES AURICA Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex.incurajarea educarii copiilor si a tineretului in spiritul HAHNE. IRICIUC STEFAN VALCEA Umanitar 73/PJ/1997 08/04/1997 1260/173/2009 17/06/2009 INCHEIERE 18/06/2009 radiata 156 30/10/1995 07/10/1996 337 07/10/1996 314 07/10/1996 337 07/10/1996 109/B/1996 3719/B/1997 114 166 19/07/1996 29/07/1997 159 SC 1434 02/07/1996 29/07/1997 BUCURIE BUDA IOAN 640/B/2000 2791/B/1997 5 150 12/05/2000 25/04/1997 166 150 03/04/2000 25/04/1997 1316 BUENA NOTICIA 2854/B/1997 24 11/02/1997 37 11/02/1997 1317 BUGAS 2763/B/1997 117 02/04/1997 132 02/04/1997 1318 BUJOR 1639/B/1996 32 19/02/1996 34 19/02/1996 1319 BUJOREL 3101/B/1997 428 24/11/1997 469 24/11/1997 1320 BUNA VESTIRE 297/B/2000 252 03/01/2000 49 08/02/2000 BISTRITA NASAUD SATU MARE VALCEA RETRAS PREDA GRIGORE COOPTAT ALEXANDRU DIAMANT Scop MURES SIBIU MARAMURES ZMICAL MARCEL. dotarea cu aparatura medicala. GHIMAN GHEORGHE prestarea unor servicii in interes social DANUT GHEORGHE MARAMURES STIOPEI VASILE. ANA SAU BANESTI. BUCIUMAN COSMIN similare din tara si strainatate CIPRIAN PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA SI MORALA A UNITATILOR SI INSTITUTIILOR SANITARE VALCEA COOPTAT: STANOIU VALERIU GABRIEL UMANITAR NUTU DORINA. de propaganda a stiintei si tehnicii. a unor practici stiintifice si tehnice in scopul rentabilizarii ativitatii gospodariilor taranesti si ridicarea nivelului de trai in mediul rrural BONAT IOAN. SIMION. VERDES AURICA IRINA. orfelinatelor.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Consiliu director 1266 1267 1268 BOB STAR BOBBY MICULA BOBY 543/B/1996 2113/B/1997 3861/B/1996 344 194/PJ/1997 4622 01/10/1996 16/12/1997 21/10/1996 694 08/11/1996 SC 898 21/10/1996 1269 1270 BOCRIS AURORA BODY FITNESS 12/B/1997 2002/B/1996 11 446 15/01/1997 02/12/1996 295 484 25/11/1996 02/12/1996 PRAHOVA MARAMURES 1271 1272 1273 BODYHEAT(F. SABO MARIA Acordarea de suport material si financiar cadrelor didactice cu situatie financiara precara.lucru manual. BOAGRU CRISTAN desfasurari de activiatii institutiilor sus amintite SIMION SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE Promovarea unor idealuri umanitare. ZMICAL MIHAELA Acordarea de asiatenta meicala gratuita leaganelor de copii. ridicarea nivelului social si moral al populatiei din satele si comunele de pe raza municipiului Sighi.CRET MIRCEA desfasurarea unor programe de sprijinire sub diverse forme a bridge-ului romanesc ANTON CONSTANTIN.muzica. BUCIUMAN RODICA. corgan de control .H.GHIMAN DANUT Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuir materiale sau sume banesti precum si CHIMAN DANIELA ANA. nationalitate sau religie VERDES BUJOR. schimburi de experienta cu organizatii MARIA RODICA. ORENDOVICI ANA MARAMURES BUCIUMAN ALEXAANDRU.CIUCU CONSTANTIN.DRAGOS IOAN. BURZO E. a padurilor. CRET MIRCEA CRISTIAN CRISTIAN SATU MARE UMANITARÃ VRANCEA DEN KRISTELIGE MENIGHET pastrarea si raspandirea doctrinei crestine.BUCIUMAN MARIA Sprijinirea creerii unei baze materiae compusa din bunuri in serviciul unor activ. ORENDOVICI MIRCEA.BUCIUMAN MARIA RODICA.

HUMANITAS 1723/B/1997 1891/B/1997 965/B/2000 221 400 15/F 1334 1335 CACOVA CADAR 310/B/2000 3011/B/1997 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 CAIA CAILEANCA CAIRD CAIRD CAISSA CAISSA CAIUS CALEA MÂNTUIRII CALEA VIETII ROMANIA 1345 1346 1347 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 308 7 453 486 142 475 Judet Asociati/Fondatori 457 24/07/1997 08/01/1997 11/06/1997 17/06/1997 16/04/1997 26/11/1997 02/06/2000 28/03/1997 382 28/10/1996 24/06/1997 20/11/1997 02/11/2000 237 453 09/06/1997 07/11/1997 26/10/2000 3 309 11/04/2000 15/09/1997 456 333 07/08/2000 15/09/1997 163/B/2000 718/B/1996 498/B/1999 579/B/2000 415/B/1996 554/B/1998 705/B/1997 484/B/2000 3251/B/2007 49 519 88 3 216 27 217 31 714/275/2007 14/03/2000 22/10/1996 03/09/1999 04/09/2000 17/06/1996 30/03/1998 25/06/1997 15/03/2000 03/05/2007 240 261 426 30/03/2000 17/03/1997 13/09/1999 362 245 532 70 17/07/1996 06/05/1998 08/07/1997 07/07/2000 CALI MONA CALIGULA CALIN 590/B/1997 582/B/1996 2406/B/1997 102 383 124/1997 17/01/1997 28/10/1996 03/08/1997 222 727 1761 07/03/1997 20/11/1996 11/07/1997 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MURES 1348 1349 1350 1351 1352 CALINCA CALIOPE SATU MARE CALVIN SATU MARE CAMELIA CAMELY 1842/B/1997 841/B/1998 2101/B/1997 639/B/1996 2815/B/1997 350 25/PJ/1998 183/PJ/1997 440 184 14/10/1997 24/03/1998 14/11/1997 29/10/1996 23/05/1997 394 01/10/1997 836 202 12/12/1996 23/05/1997 PRAHOVA SATU MARE SATU MARE BISTRITA NASAUD MARAMURES GHIT TRAIAN.prin PROFESII SPECIFICE ECONOMIEI DE PIATA administrator ROMAN VIOREL SIBIU MARAMURES CADAR ALEXANDRU MARIN. MERLUSE FLORIN. intrajutorare si promovarea unor practici stiintifice si tehnice in domeniul POP MARIANA. RADU VALER.I. Jugaru Eugen. care se acorda fermierilor Mircea Nicolae. NICULA SIMION. Porojan Dumitru – vicepresedinte si se numeşte în functia de Director executiv pentru o perioada de 4 ani Chiriac Victor Emanuel CADAR ALEXANDRU MARIN.. naţional şi internaţional.Burduhos Nistor conexe.Buraciuc Dorin.TAMAS LENUTA PRAHOVA 1366 CARBUREANA 1735/B/1996 160 03/06/1996 171 03/06/1996 MARAMURES 1367 1368 CARCO CARE TRUST ROMANIA 1773/B/1996 874/B/2002 6 3 01/01/1996 20/03/2002 206 05/12/1995 14/03/2002 PRAHOVA BRASOV 1369 CARGO 925/B/1995 202 30/11/1995 202 30/11/1995 PRAHOVA 1370 CARIFIL 1578/B/1996 21 12/02/1996 23 12/02/1996 MARAMURES 1371 1372 CARINA CARINA 389/B/1996 117/B/1999 190 467 25/06/1996 23/06/1999 359 490 03/07/1996 10/06/1999 BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN 1373 CARINA 3106/B/1997 436 24/11/1997 477 24/11/1997 MARAMURES 1374 CARINA 598/B/1997 110 03/02/1997 250 13/03/1997 BISTRITA NASAUD in lichidare Scop PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC IASI Scopul este filantropic si caritabil in interes obstesc. economica. HUZUM ANA-MARIA-secretar.Coca a cercetarii fundamentale si aplicate.Ioachimescu Leonard Ovidiu. POP MARIANA. VECIAN FLAVIU DOREL Roman Viorel . AMOS MARVYN. VALCEA DUMITRU TEODOSIE. piscicultura.Flutur Alexa Mihai.promovarea principiilor UNESCO potrivit cărora fiecare parte a Terei au contribuţia sa la patrimoniul mondial prin promovarea imaginii Romaniei în exterior.FOR HERITAGE IMAGE PROMOTION ( FUNDATIA CAPRICORN . persoanelor bolnave sau handicapate BOSTAN IULIAN.secretar. Marius.Burac denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe. a Alexandru. industrie Liviu. SOCIALA MERLUSE GEORGETA.. STUDENTI SI ABSOLVENTI. negocierii. industrie alimentara.promovarea in randul fermierilor a politicii agricole comune. CREANGA ION-membru CARACTER UMANITAR Ajutorarea materiala. industrie Mircea. BOSTAN CARMEN.ROHIAN TIBERIU PETRE HARGHITA BISTRITA NASAUD SIBIU SIBIU BISTRITA NASAUD HARGHITA BISTRITA NASAUD BRASOV VRANCEA AMOS MARVYN. persoane în vârstă fără sprijin material Oprea Sorin. silvicultura. medicala si morala a familiilor nevoiase aflate la limita subzistentei.Plesca Vasile. POPA CRISTINEL Ajutorarea persoanelor handicapate fizic.MIULESCU EMILIA PACURAR DANIEL. programe de caritate si intrajutorare a persoanelor aflate in nevoie. caminelor de batrani. SI VA CONTRIBUI LA OCROTIREA SANATATII CELOR SPRIJINITI Promovarea unor idealuri de solidaritate. familiilor devaforizate.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 BUNA VESTIRE BUNA VESTIRE BUNA VESTIRE BUNEXIM BUNUL SAMARITEAN BUNUL SAMARITEAN BUNUL SAMARITEAN BURIDAVA 1768/B/1997 22/B/1997 681/B/1997 688/B/1997 1639/B/1997 1919/B/1997 3/B/2000 3327/B/1997 269 21 193 200 129 433 37/PJ/2000 85 04/08/1997 29/01/1997 21/05/1997 10/06/1997 29/04/1997 11/12/1997 02/05/2000 21/02/1997 1329 1330 BUTERFLY SATU MARE BUZURA 835/B/1998 1826/B/1996 2/PJ/1998 358 14/01/1998 28/10/1996 1331 1332 1333 C &L C. Mirza Nicolae . AMOS ROGER JOHN. nationalitate sau religie TAMAS DANUT. Blanari Ion Dionisie . BISERICESTI.Mîrza alimentara.. Ioachimescu Leonard Ovidiu. Desfasurarea de activitati. in functie de competentele acestora. indiferent de sex. GHIT LAI DORINA Sorin Arcadie Popescu .CADAR DELIA Promovarea unor idealuri umanitare de solidaritate umana intrajutorare intre oameni FLORICA. prin cearea de fonduri pe toate caile legale pentru actiuni de caritate si ajutor umanitar. ROHIAN TIBERIU PETRE . libertatilor fundamentale ale omului si cetateanului.formarea profesionala si consultanta.Rotariu Mihai. BOSTAN IULIAN Oprea Sorin..Andries Andrei programelor nationale de dezvoltare rurala.CREAREA SI DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DIDACTIC CULTURAL EDUCATIONAL CARE SA ASIGURE reprezentata prin presedinte POROJAN TINERILOR LICEENI.Stetcopersoane fizice si/sau juridice din agricultura si dezvoltare rurala.Banu Nicolae.presedinte. intereselor. denumite in continuare domenii ale agriculturii si Ion. Andreea Elena. SI INDRUMATI IN PRIVINTA POSIBILITATILOR DE A SE CALIFICA.vicepresedinte. AMOS ROGER JOHN. precum si acordarea de asistenta sociala sanitara.Orhei Razvan.VAIDA TEREZIA Ajutorarea familiilor sarace.Hurjui Sorinel Dinu. protectie sociala Procurarea de bunuri materiale sau sume banesti de la persoane fizice sau juridice romane sau straine prin donatii PACURAR DANIEL.MERLUSE GEORGETA.. POP agriculturii VASILE ACTIVITATEA DE INTRAJUTORARE A COPIILOR LIPSITI DE POSIBILITATE MATERIALA SI FINANCIARA construirea unui cămin adăpost pentru copii străzii. Potts Stephen Graham ASOCIATIA FILANTROPICA CU CARACTER UMANITAR PENTRU ÎNGRIJIRE COPII ŞI PEROSANE NEAJUTORATE ACTICITATI UMANITARE DE CARITATE SI AJUTORAREA PERSOANELOR AFLATE IN STARE DE NEVOIE MERLUSE DOREL. cu toate ramurile ei. HODOROG DUMITRU BUZURA CHELEMEN.PENTRU PROMOVAREA IMAGINII PATRIMONIULUI ) CAPRIOARA CAPRIOARA 107/B/1995 1642/B/1996 67 302 31/01/1995 23/09/1996 233 323 03/06/1995 23/09/1996 1365 CARA 1749/B/1996 1 28/06/1996 42 28/06/1996 BISTRITA NASAUD MARAMURES TAMAS DANUT.promovarea intereselor fermierilor. a strategiei si politicilor Romaniei de sustinere financiara a agriculturii. cu multi copii. Nelu.A. VAIDA TEREZIA EUGENIA.PESTRITU UMANITAR CATALIN.VECIAN FLAVIU DOREL ajutoare materiale si financiare PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC IASI FUNDATIA IRECSON cu sediul in BUCURESTI.COZMA ROBERT PESTRITU CATALIN.GHIT LAI DORINA 1353 CAMERA AGRICOLA JUDETEANA SUCEAVA145/B/2013 1/CA 30/12/2013 1/CA 17/12/2013 SUCEAVA 1354 CAMERA DE ARBITRAJ SI MEDIERE 3158/B/2009 17/F 10/11/2009 27/10/2009 IASI 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1966/B/1997 2313/B/1997 1250/B/1996 1920/B/1997 692/B/1997 1874/B/1997 3570/B/1997 695/B/2001 8 33/1997 27/PJ/1996 435 204 384 300 33 08/03/1997 16/02/1997 04/09/1996 15/12/1997 17/01/1997 05/11/1997 11/12/1997 24/09/2001 141 78 16/04/1997 31/01/1997 477 355 436 2378 6366 26/11/1997 18/04/1997 24/10/1997 17/12/1997 18/09/2001 PRAHOVA MURES SATU MARE PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA VALCEA IOAN ALEXANDRU IONUT SIBIU BACIU VIRGIL MARCEL 1363 1364 CAMILLE CAMINUL CAN-CAN LIVADA CANAREICA FREE CAPA CARITAS CAPI CAPRICORN CAPRICORN FOUNDATION .MIULESCU CLAUDIA.Potts Stephen Graham MERLUSE DOREL. BOSTAN CARMEN.Piticari Maria.membri COSTE STEFAN-presedinte.atragerea de fonduri pentru imbunatatirea conditiilor de viata a celor aflati in nevoie -sprijinirea sahului romanesc scop şi obiective umanitare şi educaţional creştine Sa asigure sprijin material si asistenta persoanelor nevoiase.Juravle Ionel COSTE STEFAN scopurile indicate referitoare la promovare si organizarea concilierii. BRANCOVEANU C. psihic si social. a vaduvelor si orfanilor de pe teritoriul Romaniei prin acordarea de EUGENIA.NICULA SIMION.-promovarea imaginii patrimoniului universal în Romania.presedinte. persoane fizice/juridice din agricultura. COSTIN RAZVAN IONUT-vicepresedinte. SFABU TRAIAN NECULAI-membru. Bodea Dumitru. medierii si arbitrajului precum si promovarea si monitorizarea respectarii si apararii drepturilor.HODOROG DUMITRU SATU MARE SPORTIV MARAMURES BUZURA CHELEMEN.intensificarea absorbtiei fundurilor europene in agricultura. din judetul Suceava.MERLUSE FLORIN. Banu Neculae. silvicultura.Bodea Dumitru. SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE CULTURAL UMANITARÃ Distribuirea periodoca din aptrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale si banesti precum si prestarea unor sevicii in interes social Blanari Ion Dionisie. etc Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.cofondator. SI SPECIALIZA IN INTERNATIONAL SA IASI.Ciurla alimentara.POP VASILE Consiliu director GHIT TRAIAN. Plesca Vasile . la nivel local. DIN INVATAMINTUL SUPERIOR TOATE CAILE DE A FI DUMITRU si SC CENTRUL DE AFACERI INFORMATI. CADAR DELIA FLORICA..Scheuleac Gheorghe. caselor de copii. silvicultura. piscicultura.Filoteanu Ion.Beleca ..Popescu Sorin Arcadie. turism rural si agroturism.RADU VALER. precum si a altor persoane aflate in nevoie.Jugaru Eugen. TAMAS LENUTA ORGANIZAREA COORDONARII DIVERSELOR PROIECTE DE AJUTOR SI DONATII TRIMISE DE CATRE COMUNITATI CRESTINE. CULTURALA REFACEREA MEDIULUI INCONJURATOR CARACTER UMANITAR UMANITAR Protejarea patrimoniului natural şi cultural autohton şi promovarea imaginii acesteia. Flutur Alexa Mihai. pescuit si acvacultura. COZMA ROBERT sponsorizari cotizatii sau alte mijloace de caritate Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .Mihalache Ioan Dorin. .

sabau isai. CENZOR: DOBOS ATTILA NONPROFIT.G. protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva Maricela.PROMOVAREA COOPERĂRII ÎN DOMENIU EDUCAŢIONAL. Trămîndan Ion-membru. MOLDOVAN IULIANA GHIVICI FLORIN CARMEN UMANITAR CARACTER UMANITAR NONPROFIT.Hojbotã unor programe educaþionale privind împrumuturile ºi alte servicii necesare membrilor.Galan întrajutorarea membrilor sãi prin acordarea de împrumuturi.FUNDATIA ECOLOGICA 86/B/1997 MONTANA CARPATI ASOCIATIA IMPROPRIETARITILOR730/B/1998 URBANI CARPATICA 471/B/1999 CARPATICA 1783/B/1996 CARPATICA 598/B/2000 CARPEX OMNIA 237/B/1994 CARSIG 2400/B/1997 190 13/PJ 08/11/1996 07/02/1997 255 32/PJ 17/10/1996 16/04/1997 PRAHOVA ARGES 142 20/10/1998 198 07/10/1998 PRAHOVA 117 19 4 18 117/1997 27/10/1999 01/01/1996 12/06/2000 04/11/1994 29/07/1997 694 16/12/1999 5603 46 1700 12/12/2000 04/11/1994 30/06/1997 SIBIU PRAHOVA SIBIU PRAHOVA MURES 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 499/B/2000 2 31/07/2000 10 19/07/2000 PRAHOVA 1415 CARTOONISTS RIGHT NETWORK ROMANIA CASA 2089/B/1996 465 09/12/1996 504 09/12/1996 MARAMURES 1416 1417 CASA ACVILA CASA BLANCA 403/B/1999 1825/B/1996 29 342 22/04/1999 21/10/1996 36 364 01/04/1999 21/10/1996 PRAHOVA MARAMURES 1418 CASA DE AJUTOR RECIPROC A NEVAZATORILOR ARAD 1041/B/2007 34 19/07/2007 5642 02/07/2007 ARAD 1419 3893/B/2002 3/F/2002 16/12/2002 încheiere 18/12/2002 BIHOR 1420 CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR CASA DE CULTURA A SINDICATELOR 4072/B/1998 176 23/01/1998 6 23/01/1998 GORJ 1421 CASA EMANUEL 879/B/1999 54 30/06/1999 85 30/06/1999 BRASOV 1422 CASA EU-RO 57/B/2002 1 11/01/2002 1 11/01/2002 PRAHOVA 1423 CASA FAMIGLIA MADRE COLOMBA 2993/B/1997 402 13/11/1997 443 13/11/1997 MARAMURES 1424 CASA FERMIERILOR DE PE TIRNAVE 16/B/1995 89 05/10/1995 23 09/10/1995 SIBIU Scop Consiliu director UMANITARA ACTIVITATI LEGATE DE AJUTORUL SOCIAL SI CARITATIV DIRECTOR: PETERFI ATTILA-CSONGOR. Florin-Dorin. asigurarea. NELUCRATIV POP DANIEL.DAVID Intrajutorarea si sprijinirea diverselor categorii de cetateni romani aflati in stare de nevoie sociala. ridicarea nivelului social. RUXANDA CONSTANTIN.Homone Ovidiu.DUNCA GAVRILA DEZVOLTAREA RELATIILOR COMERCIALE ÎNTRE ZONA BREAZA .KISS LUCIA Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.Homone infraþiei. DUBEI MARIA BANESTI SAU ALTE VALORI PRECUM SI PRESTAREA UNOR DSERVIVII DE INTERES SOCIAL HERES SIMONA VASILICA Distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale sau sume banesti sub forma de ajutoare presum si procurarea unor servicii in interes social UMANITARà NONPROFIT.sabau asigurarea ajutorului destinat unei regenerari spirituale prin evanghelizarea societatii romanesti bazata pe o morala will cosby. a familiior cu multi copii. APOLITIC UMANITARà CARACTER UMANITAR ISTRIBUIREA PERIODICA DIN PATRIMONIU FORME DE AJUTOARE A UNOR BUNURI MATERIALE SUMECOVACI MARTA.TUREAN ROBERT Intarjutorarea intre membrii gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin contributie comuna aTUREAN ELISABETA EVA. a unui ajutor de deces nerambursabil.Ianecsko Andrei. NELUCRATIV.Jidanu Florin.1997 CARITVIS 3402/B/1997 445/B/2000 253 130 24/10/1997 13/05/2000 1954 137 31/10/1997 13/05/1996 VALCEA MARAMURES 1392 1393 CARITY-CORPORATION CARLO 3286/B/1997 2818/B/1997 29 187 28/01/1997 23/05/1997 128 205 04/02/1997 23/05/1997 VALCEA MARAMURES 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 CARMEN CARMEN CARMEN CARMEN'S SATU MARE CARMEN SILVIA CAROCEA CARON STAR 2221/B/1997 1790/B/1997 242/B/1996 2083/B/1997 639/B/1997 1810/B/1997 1677/B/1996 4 291 20/PJ 167/PJ/1997 151 315 48 10/01/1997 29/08/1997 24/06/1996 10/10/1997 21/02/1997 15/09/1997 04/03/1996 419 326 25/PJ 21/03/1997 19/08/1997 19/06/1996 350 338 50 16/04/1997 29/08/1997 04/03/1996 VALCEA PRAHOVA ARGES SATU MARE BISTRITA NASAUD PRAHOVA MARAMURES COVACI MARTA. . a aceloraºi drepturi pentru fiecare mem.ªampek Carmen. PRIN INFIINŢAREA UNUI CENTRU DE AFACERI CARE VA PROMOVA RELAŢII DE AFACERI ŞI PARTENERIAT INTERNAŢIONALE. Ajutorarea persoanelor handicapate fizic si psihic si a altor persoane aflate in nevoie.TERRANNEO ANNA. rădoi Rodica-membru Retezeanu C-tin-presedinte. urmaºþilor acestuia.Scorþan Didina. MATERIAL SAU SERVICII FAMILIILOR SARACE. A FAMILIILOR CU PROBLEME MAJORE SI A COPIILOR DOTATI DIN PUNCT DE VEDERE INTELECTUAL Modificarea statutului fundatiei in sensul cooptari a patru noi membrii in fundatie. participarea tuturor membrilor la buna Hajnal.Balº Claudia. TUREAN STEFAN. POP GHEORGHE. DAVID SILVIA SARKOZI VIORICA.bru.POP MIHAELA Ajutorarea materiala a populatiei nevoiase.FILIP ONISIM.MURESAN TRAIAN.DUMITREAN MARIA AJUTORAREA PERSOANELOR NEVOIASE. Nicolicescu Titu-membru. în cuantumul sabilit de adunarea generalã. nationalitate sau religie MARCHIS VIOREL. APOLITIC.PROMOVAREA PROGRAMELOR DE ECOLOGIZARE A VĂII PRAHOVEI Realizarea de opere de caritate de instruire de educatie si asistenta sociala pentru copii si tineri care au nevoie de FILIP ONISIM. NELUCRATIV. SEDIU ORGANIZEAZA CONFERINTE PE TEME DE INTERES GENERAL.N. DRUMETII MONTANE.Sarkozi Viorica. în mod egal. CONTABIL: ANTAL VILMOS.URI.IONITA MIHAI. acordarea. Jugariu Emmi-Margo. ACTIUNI FESTIVE. A INFATISA GRAFICA SATIRICA DIN ROMANIA Acordarea de ajutoare pentru copii si batrini organizarea de excursii tabere cursuri avind ca obiect educatia ecologica PROMOVAREA TRADITIILOR SI OBICEIURILOR ROMANESTI BELE GAVRIL. MIHUTA VALERICA De Pater Arjen Marijndert.Grigore Marin-vicepresedinte. handicapati si batriani din zona Lapus-Razoare POP DANIEL. APOLITIC MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE. promovarea Cristian. moral al populatiei din satele si comunele de pe raza municipiului Sighisoara. PROTEJAREA NATURII Ajutorarea persoanelor cu venituri mici.Mihuþa desfãºurare a activitãþii asociaþiei ºi la controlul utilizãrii fondurilor potrivit prevederilor statutului propriu ºi a Valerica. MURESAN TRAIAN.COPANDEAN MARIAN PERSOANELOR AFLATE IN NEVOIE SOCIALA COPANDEAN MARIAN CEBUC CRACIUN PAUL UMANITAR TUREAN ELISABETA EVA.thomas michael crestina COSTIN NICOLAE Fundatia isi propune sa-si prijine intraga activitate pe invatatura crestina despre lumina Evangheliei AJUTORAREA HANDICAPATILOR. CULTURAL. GHEORGHE. s-a admis cererea privind modificarea denumirii asociaţiei DUMITREAN GHEORGHE.Gligor împrumuturilor ºi a dobânzilor aferente în funcþie de condiþiile stabilite prin contractele de împrumut. NELUCRATIV.CÂMPINA şI ZONA GIVE DIN DANEMARCA. asigurarea încasãrii tuturor Ioan.Stan Elena. DUNCA MARICUTA. Frăţilescu Iulian-membru. APOLITIC CARACTER UMANITAR MARCHIS VIOREL. KISS LUCIA SPRIJINIREA PERSOANELOR NEJUTORATE NONPROFIT. APOLITIC ACORDAREA DE AJUTOR FINANCIAR. COPII ORFANI. GESTIONAR: TODOR VASILE IOSIF.PROMOVAREA COOPERĂRII LA NIVELUL TINERETULUI ŞCOLAR.BUSECAN GHEORGHE.POP GHEORGHE.Friºan Cecilia Roxana. drule mircea camelia.POP PROCURAREA DE MATERIALE SI SUME BANESTI PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE COPANDEAN IULIU. pe baza liberului consimþãmânt a unui numãr cât mai mare de persoane.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 1375 1376 1377 1378 1379 1380 CARINT CAREI CARISGAL CARISNUTA CARISPRUND CARITAS 97 CARITAS LOGISTICA 2181/B/1997 50/B/1994 530/B/1997 110/B/1995 518/B/1997 981/B/1993 8/PJ/1997 13 42 70 30 27 20/01/1997 13/10/1994 21/01/1997 25/08/1995 13/01/1997 20/07/1993 113 95 264 39 27 19/10/1994 07/02/1997 13/09/1995 22/01/1997 20/07/1993 SATU MARE BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD HARGHITA CARITAS ALBA IULIA 1381 1382 CARITATE DORIS CARITATE POP DANIEL 241/B/1996 1462/B/1996 16/PJ 205 24/05/1996 15/07/1996 20/PJ 226 21/06/1996 15/07/1996 ARGES MARAMURES 1383 1384 CARITATE UMANITARA CARITATEA 85/B/1992 1631/B/1997 6/PJ 12 16/04/1992 25/02/1997 7 13 11/06/1992 12/02/1997 ARGES PRAHOVA 1385 CARITATEA 2850/B/1997 232 27/06/1997 254 27/06/1997 MARAMURES 1386 1387 CARITATEA CARITATEA 2984/B/1997 251/B/1994 296 33 03/09/1997 29/08/1994 320 20 03/09/1997 29/08/1994 MARAMURES PRAHOVA 1388 1389 CARITATEA CARITEST MS 351/B/1999 2401/B/1997 111/99 118/1997 05/08/1999 30/07/1997 1004 1603 21/07/1999 20/06/1997 MURES MURES 1390 1391 CARITIS . Nistor Ion-srcretar comisia de cenzori: Iovu Valeria-preşedinte.ILIE CRISTIAN UMANITAR ILIE CRISTIAN COPANDEAN IULIU.RUS LIVIA. in special celor SILVIA din casele de batrini casele de copii din judet si din afara judetului Szilagyi Cãlin Alexandru. DUMITREAN MARIA componenţa Consiliului Director: Retezeanu Constantin-preşedinte.Icob Stela. Burkhardt Susann SANTORI NERIA.RECONVERSIA FORŢEI DE MUNCĂ.drule mircea. FATUL RADU.Atimuþ Atragerea în rândul membrilor.Popescu Gabriela Neta-secretar BELE GAVRIL.FATUL RADU. ajutor amterial si spiritual TERRANNEO ANNA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . SPECTACOLE IONITA NICOLAE. ÎNTRE O. BATRANILOR SI COPIILOR ORFANI will cosby.IONITA ANGELA DUMITREAN GHEORGHE. încurajarea membrilor sîi sã-ºi constituie fonduri sociale solide.DUBEI MARIA 1401 CAROS 3064/B/1997 387 31/10/1997 28 31/10/1997 MARAMURES 1402 1403 1404 1405 CAROXA SATU MARE CARPATI CARPATI CARPATI 2026/B/1997 236/B/1996 1875/B/1997 1273/B/1998 115/PJ/1997 03/PJ 385 90 08/07/1997 08/02/1996 06/11/1997 04/05/1998 24/PJ 423 113 11/07/1996 17/10/1997 04/05/1998 SATU MARE ARGES PRAHOVA MARAMURES 1406 1407 CARPATI 171/B/1996 CARPATI 96 .Csetnek Mihai normelor financiare în vigoare. indiferent de sex. BUSECAN GHEORGHE. POP MIHAELA NONPROFIT. în Marinel cazul decesului unui membru. De Heer Johanna-Cornelia. NELUCRATIV.MOLDOVAN IULIANA membrilor comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat ROBERT STEFAN.Puºa Cornel. POP GHEORGHE. sabau isai. prin crearea de fonduri pentru astfel de actiuni care vor fi utilizate pentru activitati de caritate si ajutor umanitar.DUNCA MARICUTA.

Matei Ani.TIRLA Sa ajute sufleteste si material acele valori ale culturii si artei romanesti.VINCENT OLOVIER HOUKE LHOSTE.32/2001/pJ AL JS4 260 58 8 23/07/1997 03/05/1995 12/02/2008 295 23/07/1997 156 05/05/1995 ÎNCHEIERE 30/01/2008 1459 CENTRU DE LIMBI MODERNE ECHO 715/B/1999 33. Onuţ dezvoltării economice. sociale şi culturale a României.BERINDAN Trecerea fundatiei de la activitate fara scop lucrativ la activitate economica ANGELICA 1460 CENTRU ZONAL PENTRU EDUCATIA 17/B/1998 ADULTILOR CENTRUL "IOCHEBED" SUCEAVA (FILIALA) 79/B/2002 10/PJ 17/02/1998 2 06/03/2002 8 29/03/2001 4 17/07/2002 2843/2002 24/05/2002 BISTRITA NASAUDBojor Vasile. Stoica Gheorghe Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . – director general. POPESCU ARMAND GEORGE CARACTER FILANTROPIC Sprijinirea caopiilor cu nevoi speciale care nu pot frecventa nici o forma de invatamant special. Terica Bârle.HORVATH CLAUDIA.DEAK IOAN. VANCA EMIL CONSILIUL DIRECTOR: UGRON ZOLTAN.Otves Bela. sustinerea si incurajarea actiunilor si activitatilor umanitare de consiliere psihologica.VANCA EMIL promovarea unui tineret sanatos si ameliorarea conditiilor de viata a pensionalrilor si a persoannelor handicapate 1439 1440 CASTELLANI CASTELLUM 503/B/1996 70/B/2001 304 4 29/10/1996 25/05/2001 673 2979 30/10/1996 04/05/2001 BISTRITA NASAUD MURES 1441 1442 CAT HOPE CATALIN 1012/B/1998 3546/B/1997 5716 244 16/09/1998 03/09/1997 545 1759 18/09/1998 19/09/1997 VALCEA VALCEA 1443 1444 1445 1446 CATALIN CATALIN CATALINA CATALINA SPERANTA 1717/B/1997 395/B/1996 783/B/1997 2435/B/1997 214 196 295 159/1997 17/06/1997 25/06/1996 18/12/1997 12/10/1997 218 343 26 1943 28/05/1997 28/06/1996 05/02/1998 26/09/1997 PRAHOVA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MURES 1447 1448 CATANI CATARSIS 561/B/1996 2904/B/1997 362 51 01/10/1996 27/02/1997 713 65 14/11/1996 27/02/1997 1449 1450 1451 1452 CATHARSIS CAVALERII TEMPLIERI CAVARANTANA CD ARMONIA 23/B/1997 739/B/1998 104/B/1999 3527/B/1997 23 159 440 209 29/01/1997 14/12/1998 01/02/1999 16/09/1997 5 213 994 1894 03/01/1997 11/11/1998 10/12/1998 16/10/1997 1453 CEI 21 FRATI 1569/B/1996 128 06/05/1996 135 06/05/1996 1454 CEI PATRU ASI 2788/B/1997 147 25/04/1997 163 25/04/1997 1455 CELEST 815/B/2002 11/06/2001 279 18/12/1996 1456 1457 1458 CELESTE CENTARUS CENTRE D ETUDES SUPERIEURES DES AFFAIRES EN ROUMANIE (CESAR) 1761/B/1997 98/B/1995 34/B/2008 DS.Sprijinirea necondiţionată a Ministerelor Mediului. organizaţiilor şi persoanelor. competenţei şi responsabilităţii în Silviu realizarea administraţiei locale şi a drepturilor cetăţeneşti.Stoianovici Mircea 28/02/2002 SUCEAVA UMANITAR Ajutorarea persoanelor fizice fara venituri sau cu venituri mici. comerciale şi sociale aplicate în MALAPERT. PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD FREDERICK MARIE LUC GAVER.. BETEGH MARGARETA ILEANA.MAYER MONICA 1433 CASIAN 2966/B/1997 254 18/07/1997 279 18/07/1997 MARAMURES 1434 1435 CASIN-KASZAN ALAPITVANY CASINA ROMÂNĂ 161/B/2000 175/B/1992 46 69 09/03/2000 16/07/1992 337 27/04/2000 16/07/1992 HARGHITA BRASOV 1436 1437 1438 CASIOPEEA CASSIOPEEA CASTEL 720/B/1996 509/B/1996 1990/B/1996 521 310 418 02/08/1996 17/10/1996 18/11/1996 247 614 456 13/03/1997 23/10/1996 18/11/1996 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES TRIF VASILE DAVID.fara a tine cont de rasa.Samoilă Cornel. ANDREESCU PAUL.2002 14/04/1999 45 BISTRITA NASAUD MARAMURES MOLDOVAN ANA-LUCRETIA Promovarea culturii romane in general si a culturii maramuresene in special MARIA.intermedierea obtinerii vizelor preşedinte Cioabă Floarea Tanasie... MAYER sau alte mijloace de caritate pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala MONICA Promovarea unor idealuri de intrajutorare si ridicarea calitatii vietii promovarea unor practici tehnice si stiintifice in mediul rueral de dezvoltare a gospodariilor taranesti sprijinirea dezvoltarii culturale..Stancescu Badea.urbanistice si sportive a comunei. intruniri vicepresedinte Stanescu Badea. Fazekas Amalia. NELUCRATIV. Industriei şi Comerţului VICEPRESEDINTE .Mihai Maria.Firu Florian.Buncea Marinela. Neagoe Otilian.Stoica Gheorghe. PRESEDINTE . Tirtiu Vasile. cotizatii CIOPLAN ILIE. . NONPROFIT. NELUCRATIV.promovarea abordării teoretice pertinente a problemelor majore ale trnziţiei în România şi în Europa de Est şi a Fulga Gheorghe. BARZ PLAGA..Neagoe Otilian.Albu Nicolae. JENEI JOSIF.MIRCEA FILIPOIU Cioaba Florea Tanasie.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 CASA SCOALELOR CASA SOLIDARITATEA SLATINA CASA SPERANTEI CASA SPERANTEI ORADEA CASA VALCEANA CASANDRA CASANDRA CASCADA 246/B/1996 1602/B/1997 211/B/1998 483/B/1997 3353/B/1997 217/B/2000 89/B/1995 2785/B/1997 29/PJ 15 49 48/N 76 36/2000 49 144 02/10/1996 10/07/1997 31/08/1998 23/01/1997 18/03/1997 08/05/2000 09/01/1995 02/04/1997 31/PJ 832 424 196 432 210 140 160 16/04/1996 30/06/1997 20/10/1998 07/07/1997 21/03/1997 21/04/2000 21/04/1995 02/04/1997 ARGES BUCURESTI BISTRITA NASAUD BIHOR VALCEA BRINARU ADRIAN TIBERIU MURES BISTRITA NASAUD MARAMURES CIOPLAN ILIE. seminarii. ARGES 2 NONPROFIT. 4/19. economică şi socială a instituţiilor. SZEPESSY EUGEN.susţinerea proceselor de structurare socială.promovarea capacităţuii de înţelegere şi problematizare.dezvoltarea posibilităţilor de exprimare în dezbatere publică.Tatu Cornelia. MONUMENTE ISTORICE. consiliereCondria Lidia . KALNOKZ TIBOR GUSTAV.Serbu Vasile. APOLITIC Condria Lidia.Chiriacescu Sergiu. membrii religioase pentru promovarea intereselor Centrului Crestin al Romilor.POPESCU CARMEN MARIA MARAMURES BARZ GHEORGHE.. prestarea. EVENIMENTE CULTURALE ANDREESCU CONSTANTIN.Itu Ion. ALEXIU acordare de ajutor material ºi moral deþinutulor din închisori..ANDREESCU Promovarea si organizarea unor actiuni in scopul intelegerii si apropierii intre oameni de etnii si credinte diferite PAUL.CATALIN N. a creativităţii sociale şi susţinerea proceselor de autoorganizare a societăţii civile.Mihaela Pintilei.Tirtiu Vasile. PASCA MARIANA. a normelor statului de drept Gheorghe. indiferent de opţiunea politică.Fercală Mihai.Caspriac Florin.Mihai Balan. BARZ CRISTINA PASCA MARIUS MIRCEA..Pop Alexandru.VERONIQUE promovareaînvăţământului superior privat în domeniul ştiinţelor economice.Olteanu Vasile. Umanitar UMANITAR TRIF VASILE DAVID.Mihai Ioan Mihai Marioara. MIKES ZSIGMOND ISTVAN.. integrarea socialã a foºtilor deþinuþi S-a ales noul comitet executiv pentru urmatorul mandat de 4 ani.Cîmpean Victor.Burcea Soveta. GEVER.POPESCU CARMEN MARIA BARZ GHEORGHE.ASOCIAŢIA ECOLOGISTĂ "AECCO" CENTRUL CREªTIN DE REINTEGRARE 887/B/2002 SOCIALÃ "ONISIM" CENTRUL CRESTIN AL ROMILOR CENTRUL CRESTIN AL ROMILOR DIN ROMANIA 470/B/2000 4030/B/1995 14/04/1999 OROS IOAN Fulga Gheorghe.sprijinirea în plan teoretic a unor strategii alternative de dezvoltare economică şi socială locală. – director adjunct.vicepresedinte.STEFAN MĂRGINEANU.BARZ PLAGA.BOTA VASILE.FARCAS SIMONA PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE PRAHOVA MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati in domeniul promovarii sportului in randul tineretului si indeosebi a copiilor VALCEA POPESCU ION GROJDIBOD. a oamenilor saraci.Cioaba Maria. VINCENT OLIVIER HOUKE LHOSTE -MEMBRU Tudor Mic.BENOIT MARIE GABRIEL VA ansamblul domeniilor şi funcţiilor unei între prinderi. 59 din Constitutia Romaniei si legea 68/1992 . Mihaela Pintilei spirituala.promovarea profesionalismului.presedinte.Trifu Horia. APOLITIC PROTEJARE VALORI CRESTINE.Albu Nicolae. Fazekas Fabian POPESCU CARMEN...Seghete Gheorghe. asistenta sociala si activitati educative. UGRON ZOLTAN JR. Coposescu şi promovarea instituţională a drepturilor omului. necesare calatoriei in strainatate pentru membrii fundatiei care vor participa la diferite congrese.Mihai Gheorghe. BENOIT MARIE GABRIEL VAN GAVER-SECRETAR. Mihai Ion. RACZ ECATERINA. idei politice sau religioase.Ungureanu Ioan 949 611 19/09/2000 28/04/1995 4960 2593 13/09/2000 06/04/1995 SIBIU SIBIU 1461 1462 1463 1464 1465 CENTRUL COMITETUL NAŢIONAL PENTRU 1002/B/2001 VALORIFICAREA RAŢIONALĂ A MATERIALELOR SECUNDARE DIN ROMÂNIA .HUBERT LOUIS LARMARAUD.03. TISZA COLOMAN STEFAN.Mihai Ion.Oltean Elena.contracararea abordării extremiste.Mihai Dan.Stoica Emil. ANDREESCU VIORICA FREDERICK MARIE LUC VA GAVER-PREŞEDINTE.POPESCU ARMAND GEORGE Consiliu director Comisia de cenzori: Petre Magdalena.. a diletantismului şi improvizaţiei în viaţa socială.BARZ CRISTINA MARAMURES PASCA MARIUS MIRCEA.MOLDOVAN MIRCEA-VALENTIN.Ţepeluş Mihai.Buncea Viorica.POPESCU UMANITAR SI SANITAR CARMEN. de selecţie şi perfecţionare a elitelor şi personalităţilor.STEPHANE JAQUES DUMAS.PASCA MARIANA.. Pop Alexandru. gradinita sau scoala ajutatoare. Antonesei Gabriela activitati din domeniile sus mentionate secretar Crearea cadrului juridic pentru coordonarea producătorilor. Horatiu Bîrle-director educativ. URECHE LIVIU.Antonesi Gabriela TEODOR ION. DEAK IOAN.Coposescu Silviu. BOTA VASILE.Cioaba Dorin. VERONIQUE MALAPERT-VICEPREŞEDINTE.economice .Radulescu Marta initierea.Fodor Gabiela.Sava Nicolae. Procurarea de bunuri materiale ori sume banesti de la persoane fizice sau juridice prin donatii sponsorizari.TIRLA NICULAE..apărarea ordinii constituţionale.Onuţ Gheorghe..Mihai Luminita. precum si alte actiuni de binefacere cuprinzand toata gama de .ANDREESCU VIORICA BUCURESTI PASARE GHIROGHIAS. MIHAELA nationalitate .URECHE Ajutorarea persoanelor aflate in nevoie LIVIU.stiintifice.religioase .GIE GROUPE ESA PARIS MARAMURES MIC TEREZIA. astfel: PRESEDINTE: Bojor Vasile VICEPRESEDINTE: Câmpean Victor VICEPRESEDINTE: Casrpiac Florin SECRETAR: Holbura Andrei CASIER: Ungureanu Ioan participarea la alegeri conform art.

Excluderea persoane varstnice.E.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director 1466 CENTRUL CRESTIN AMBASADA LUMII CRESTINE 2001/B/1997 36 19/12/1997 524 05/12/1997 SALAJ 1467 505/B/2000 2 21/07/2000 2 14/07/2000 SUCEAVA 1468 CENTRUL CRESTIN CRISTOS PENTRU ROMANIA Centrul Crestin Viata Deplina 3924/B/1997 153 02/10/1997 980 02/10/1997 DAMBOVITA Neacsu Gheorghe si Tanase Ovidiu 1469 CENTRUL CULTURAL ELEN PANELLION 4203/B/1997 47/F 16/06/1997 46 02/06/1997 IASI DIMITRIOS V. 423/B/2000 NICOLAE .MIHAI SAMUEL-EMANUEL.baiasu Dan vasile.701769 ELIBERAT DE POLITIA FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ A MĂRI NEGRE . elevilor si studentilor din Romania.I.6.PARASCHIVA" SATU MARE CENTRUL DE RESURSE JURIDICE 2477/B/2000 APLICATE ÎN DREPT INTERN. are ca scop promovarea prevederilor Strategiei Guvernului de imbunătăţire a situaţiei rromilor (din MIHAI GHEORGHE. NEUTRALITATE. BOJIN LUCIAN IULIAN crearea conditiilor de educatie si studiu de toate nivelurile copiilor elevilor si studentilor din Romania 28 24/09/1999 45 24/09/1999 BOTOSANI crearea conditiilor de educatie si studiu de toate nivelurile copiilor elevilor si studentilor din Romania 1446 20/10/2000 20/10/2000 ALBA 443 24/12/1997 502 12/12/1997 BUCURESTI PROMOVAREA RELATIILOR DE COLABORARE CU DIFERITE ASOCIATII 46 30/03/2000 59 30/03/2000 MARAMURES asisienta sociala pentru copii si batrini handicapai si restl nevoiasilor din Baia Mare 49/PJ 91 1 30/08/1999 02/12/1998 16/08/2011 42/PJ 612 1261/CC 01/09/1999 18/12/1998 03/08/2011 ARGES HARGHITA SIBIU NONPROFIT. în domeniul inactivitate. susţinerea şi organizarea de conferinte pe teme culturale. BACIU MARIAN CRISTINEL şi AVRAM NECULAI. 727/B/1999 DOCUMENTARE SI MEDIERE A MUNCII CENTRUL DE INGRIJIRI ALTERNATIVE 90/B/2002 "CASA SOARELUI" CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA 3965/B/2005 VALCEA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 1080/B/2008 ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR RUTIERE CPPTR CENTRUL DE PROMOVARE SI ASISTENTA 212/B/2000 A INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII. MURES Dezvoltarea economico sociala a comunitatii locale si cresterea nivelului de trai al populatiei din zona. stabilirea solutiilor si amijloacelor necesare pentru finalizarea proiectelor. Fleancu Raluca Mihaela. reconversia profesionala a somerilor.MIHAI ANA-MARIA recalificarea fortei de munca legea 21/1924 Enea Viorel Data HG utilitate publica . persoane cu dizabilitãþi. Caramalau Emanuela. La metodele de realizare a scopurilor ºi sarcinilor Excluderea din calitatea de membru pentru care a fost înfiinþatã fundaþia.1 NUMIREA DOAMNEI ENEA copiilor.IONUŢ PURICA.DEL OSO 9 BIS POSESOR AL PASAPORTULUI NR.promovarea valorilor umane. pe piaþa forþei de muncã în România ºi Uniunea Europeanã . Director Executiv . Membru .VLAD SIMON CONSTANTA 37 14/07/2005 78/A 14/07/2005 VALCEA 4 11/04/2008 - 04/04/2008 29/2000 04/04/2000 144 24/03/2000 38/PJ/1998 26/06/1998 164F/2001 04/01/2000 sent. APOLITIC .MEMBRU SI DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL FUNDATIEI SI AL FILIALELOR GABRIEL ANDREESCU. primar.Samoil Valeriu Adrian Secretar General.MEMBRU SI PRESEDINTE AL FUNDATIEI SI AL FILIALELOR SI ART.etc. VULTUR CRISTINA nivelurile copiilor.” Realizarea unui climat favorabil economiei de piata.de activitate crestina cu caracter misionar. 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 CENTRUL DE RESURSE PENTRU ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE SALAJ Centrul de Studii " Stefan cel Mare si Sfant Bucovina" . de spectacole literar Mircea. orfanilor.Anghel Violeta Doina Consilier General. instituþii studii. o platformă enegetico-tehnologică şi ambientală orientată spre dezvoltareaşi ameliorarea folosirii tehnologiei energetice şi a surselor regenerative de energie şi protecţia mediului înconjurător.ADRIAN BADEA. gimnazial.Mamaligan Brânduşa Simona.BAIA MARE CENTRUL EDUCATIONAL LEGO-DACTA 28/B/1999 CENTRUL EDUCATIONAL SOROS 603/B/1998 CENTRUL EUROPEAN DE INTEGRARE AL 84/B/2011 ROMILOR 28 24/09/1999 45 24/09/1999 BOTOSANI Consolidarea eforturilor oamenilor de buna credinta pentru crearea de conditii de educatie si studiu la toate nivelurileART. identificarearesurselor si instrumentelor pentru elaborarea si derularea de proiecte de dezvoltare .realizarea unui centru de consultanţă energetică şi ambientală. Rezoluţia ECRI MIHAI SAMUEL-EMANUEL Nr.Suceava 510/B/2000 36/B/2000 15/04/2008 Apartenenta federatie HG utilitate Realizarea spirituala a societatii prin salvarea oamenilor pentru HRISTOS si aducerea la principiile biblice a crestinilor la adevarata viata crestina si ajutorarea copiilor si tinerilor in special a celor handicapati orfani. ENEA CORINA ALINA se completeazã Punctul 5.a) înfiinþarea de unitãþi de învãþãmânt desemnat ºi funcþia de vicepreºedinte a preuniversitar. Preşedinte . asigurare de consiliere doamnei Mirozâna Sãhleanu din calitatea de psihopedagogicã .21. produse paramedicale si farmaceutice din strainatate cu respectarea normelor stabilite de Ministerul Sanatatii si donarea acestor unitati sanitare. 1. OANA. GIANNI CROCE.administrator.STEFAN CEL MARE NR.RENATE GAVRILAS WEBER Enea Viorel MIHAI GHEORGHE. IN CONFORMITATE CU PRINCIPIILE MORALE. Shawn Neil Marcell0.Ciobotaru . C.R.CANTEMIR NR. postliceal ºi universitar . ENEA ILIANA . caminelor de batrani.R. ALEXIOS FILANTROPIC IN BENEFICIUL COMUNITATII.6 BLOC 65 Preşedinte .MARCAS GHEORGHE. altor institutii specializate in educarea persoanelor institutionalizate precum si a altor categorii de persoane defavorizate din judetul Dambovita si din tara “Fundatia are ca scop principal promovarea aspectelor esentiale ale civilizatiei si culturii elenistice si bizantine prin organizarea de activitati specifice.studentilor din Romania.I.I. tineri abandonaþi. cu nivel de pregãtire preºcolar.IUGA ILEANA.2. Convenţia ONU privind Eliminarea Vicepresedinte MIHAI ANA-MARIA.6 04/01/2000 441/B/1999 11 28/09/1999 477 17/09/1999 SALAJ 379/B/2000 2 12/10/2007 137 24/04/2000 SUCEAVA CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE 795/B/2001 SI SFANT-BUCOVINA" SUCEAVA CENTRUL DE STUDII "STEFAN CEL MARE 384/B/2000 SI SFANT" SUCEAVA 11 18/09/2001 27/08/2001 BUCURESTI 9 07/03/2000 137 27/04/2000 SUCEAVA 1488 CENTRUL DE STUDII INTERNATIONALE 3949/B/2005 3 11/02/2005 28 14/02/1996 1489 CENTRUL DE STUDII STEFAN CEL MARE SI 618/B/1999 SFANT CENTRUL DE STUDII STEFAN CEL MARE SI 956/B/1999 SFANT CENTRUL DE STUDII STEFAN CEL MARE SI 517/B/2000 SFANT BUCOVINA CENTRUL DE TINERET PENTRU UNESCO 1929/B/1997 ROMANIA CENTRUL ECUMENIC SI SOCIAL .a. NELUCRATIV. Asigurarea si contribuirea la dezvoltarea sectorului organizatiilor neguvernamentale din judetul Salaj si sprijinirea infiintarii si a altor organizatii. VALENTIN CONSTANTIN.1992 DE CATRE AUTORITATILE SPANIOLE.VLAD CULITA.C.E. INDEPENDENTA.1-3 REPREZENTAT PRIN D-L VRABIE IANCU LEGITIMAT PRIN B. FORRLEMADIS 1470 58 24/11/1995 1024 13/11/1995 CARAS-SEVERIN 1471 CENTRUL DE CONSULTANTA IN AFACERI 183/B/1995 EUROIMPACT CENTRUL DE CONSULTANTA SI AFACERI 1674/B/1996 43 26/02/1996 45 26/02/1996 MARAMURES 1472 CENTRUL DE CONSULTANTA VRANCEA 7793 10/10/2000 11 10/10/2000 VRANCEA 1473 10 29/04/2008 1474 CENTRUL DE CONSULTANŢĂ 1020/B/2008 ENERGETICĂ ŞI AMBIENTALĂ (C.. EIRINIKOS PLATIS. non profit. promovarea de cursuri privind învãþarea permanentã pe tot parcursul vieþii.DOTT. Recomandarea 1203 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. DE MIHAI. prin consolidarea legaturilor cu institutii specializate din Grecia si Patriarhia Ecumenica a Constantinopolului si a Romaniei si prin organizarea de cursuri pentru invatarea limbii elene.MEMBRU SI PRESEDINTE AL FUNDATIEI SI AL FILIALELOR SI ENEA CORINA ALINA . se completeazã cu urmãtoarele :.R. prin activitate de consultanta si asistenta RADUCU AURA CARMEN. PROMOVA SI IMPLEMENTA PROGRAME NEPATRIMONIALE SI CU CARACTER membri PETROS MICHAS. ANDREAS IMPARTIALITATE. destinate cooperãrii europene cu instituþii de învãþãmânt. VRABIE IANCU CETATEAN ROMAN DOMICILIAT IN FOCSANI STR. DE ALEXIOU. Nichole Stephenson Marcell-director executiv. UMANE.in nevoile lor sociale filantropic. va acţiona pe plan intern şi internaţional în vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor oferite de Uniunea Europeana în perioada 2011-2020 pentru aceste scopuri.1993 CU SEDIUL IN FOCSANI STR:D.3 din statut cu urmãtoarele :.) FILIALĂ A FUNDAŢIEI UNIVERSITARE A MĂRII NEGRE CENTRUL DE CULTURA GREACA ARKADIA 102/B/2011 9 29/12/2011 345 20/12/2011 BUCURESTI 1475 CENTRUL DE DEZVOLTARE BACAU 3399 24/04/2000 37 23/05/2000 BACAU 1476 1477 CENTRUL DE EVOLUTIE UMANA 138/B/1995 CENTRUL DE INFORMARE. POTANC SORIN ATALAYA SOLANO FRANCISCO CETATEAN SPANIOL DOMICILIAT IN SPANIA MADRID STR. COMUNITAR ŞI INTERNAŢIONAL 99 68 19/12/1995 02/06/1999 25 94 31/01/1996 02/06/1999 7 05/03/2002 318 17/04/2000 BISTRITA NASAUD MARAMURES IUGA PETRU. C. seria bx nr. C. Vicepreşedinte . Se ia act de încetarea mandatului de SA CONTRIBUIE LA INFORMAREA OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA EVOLUTIA VIETII INTERNATIONALE GABRIEL ANDREESCU.E.POTANC SORIN DEZVOLTARE SOCIO ECONOMICA REGIONALA INCLUSIV DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT LA SEBASTIAN NIVEL DE JUDET "SOCIEDAD DE ESTUDIOS P & G SA" DE CONTRIBUTIA LA DEZVOLTAREA SOCIALA SI ECONOMICA A JUDETULUI VRANCEA PRIN NATIONALITATE SPANIOLA CU OBIECT DE INTERMEDIUL CREARII UNUI CENTRU DE CONSULTANTA CARE SA REALIZEZE STUDII SI SA ACTIVITATE CONSULTANTA IN GENERAL CU PRESTEZE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE ENOLOGIE ADMINISTRATIE SEDIUL IN MADRID SPANIA STR. CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU BOLI 855/B/1998 CARDIO-VASCULARE ªI NEURO-PSIHICE " SF.promovarea dezv. unei societati deschise. ILIANA .Pătrascu Violeta.copii ai strazii. prin infintarea unui centru educational Art.presedinte. aparatura medicala. SATU MARE ASIST.4350394/21.actiuni culturale sportive primirea de medicamente. evanghelic. doreşte să se implice activ în micşorarea decalajelor existente între nivelul cultural şi de civilizaţie dintre cetăţenii europeni de alte naţionalităţi şi cetăţenii rromi.civ.în sprijinul perfecþionãrii nivelului de pregãtire a elevilor ºi personalului didactic se vor realiza ºi membru desemnat ºi funcþia de director de derula proiecte europene de tip comunitar. VLAD CULITA. Marius înfiinþarea de centre sociale cu activitãþi specifice desfãºurate în parteneriat cu instituþii de stat ºi europene pentru Gabriel Enea Amuntencei.RECOLETOS MANAGEMENT ANTREPRENORIAL SI COMERCIAL MARKETING ENTITATILOR PUBLICE SI PRIVATE NR. Tuturor Formelor de Discriminare Rasiala precum şi a tuturor documentelor internaţionale care privesc drepturile şi in calitate de secretar obligaţiile etniei rrome ca cetăţeni ai comunităţii europene.A. liceal. acordarea de sprijin pentru pornirea unor activitati economice pe cont propriu CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE IUGA PETRU. SERVICII VOLUNTARE. profesional. muzicale.Art.7.MEMBRU SI DIRECTOR GENERAL ADJUNCT AL FUNDATIEI SI AL FILIALELOR Consolidarea eforturilor oamenilor de buna credinta pentru crearea conditiilor de educatie si studiu de toate ENEA VIOREL.drogati.NISTOR SPRIJINIREA AUTORITATILOR LOCALE IN ELABORAREA DERULAREA SI IMPLEMENTAREA PROGR.3.cenzor MARCAS GHEORGHE. IUGA ILEANA CENZOR BUCA ADRIANA DOROBĂŢ MARIANA. ºi înlocuirea acesteia ºi calificãrii ºi recalificãrii profesionale solicitate.C.b) doamnei Violeta Dumitrãcel pentru organizarea.Anghel Sorin Ovidiu. UNITATE SI NIKIFORIDIS UNIVERSALITATE Crearea unui cadru oganizatoric necesar spijinirii dezvoltariieconomico-sociale de ansamblu .CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA INTERESATE DE SERVICIILE MENTIONATE.2 NUMIREA DOAMNEI ENEA CORINA ALINA .E. înfiinþarea.Anghel Mironel ş. Rintegrarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca. Presedinte 23 aprilie 2001) bazată pe prevederile Convenţiei Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale.SF.c) preluarea funcþiei de cãtre ing. SC ISME ECAB SA prin GEORGIOS CHATZIDISDE A DEZVOLTA.F. persoane fãrã adãpost.I.MEDICALà Anghel Sorin Obvidiu.31450847-A ELIBERAT LA DATA DE 23.

COLONA SRL. grija pentru viaţa omului GHEORGHE. furnizarea de servicii de consultanta PRESEDINTE : DASCALESCU NICOLAE si asistenta in aceste domenii.ARJOCA DEZVOLTAREA SOCIETATII CIVILE IN ROMANIA SORIN GABRIEL. APOLITIC AMIDONUL SRL. NELUCRATIV.SCHUSTER META ROSWITHA.BCR BAIA MARE. membrii demni ai comunitãþii locale. alãturi de familie ºi ºcoalã.SOLOMONEAN RIDICAREA NIVELULUI DE CULTURA AL ADULTILOR 397/B/1999 20 11/03/1999 11 29/01/1999 PRAHOVA 205/B/2000 13/2000 07/03/2000 74 18/02/2000 MURES 1514 1515 682/B/1997 916/B/2001 194 42 28/05/1997 16/10/2001 467 1805 11/06/1997 19/10/2001 1516 CERBUL CARPATIN 1966/B/1996 386 04/11/1996 410 04/11/1996 1517 CERCETAªII BISTRIÞENI 135/B/2003 2 13/11/2003 BISTRITA NASAUD VALCEA OLTEANU ION. Ciobanu Ionuţ-Manuel.modernizarea structurala a societatii românesti. executiv. BIRLEA VASILE EMIL.MEMBRU : POP SORIN.STROMESCKI VASILE. . . Viorel Micescu .2001 10/02/1994 102 10/02/1994 MARAMURES CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETATII CIVILE CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETATII CIVILE CENTRUL PENTRU DIALOG MULTICULTURAL ORIZONT CENTRUL PENTRU EDUCATIE ECONOMICA SI DEZVOLTARE DIN ROMANIA-CEED ROMANIA CENTRUL PENTRU REUNIUNI SI CONFERINTE . unele investitii industriale sau adaptari tehnologice care sa permita dezvoltarea de activitati noi creatoare de munca NONPROFIT. NICOLAE LEIKEB STEFAN.presedinte Birlea Atena vicepresedinte UMANITAR Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sume banesti precum si prestarea unor activitati in interes social OLTEANU ION.str.STAUDER GYULA SPRIJINIREA SI DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI PAL.STIMULAREA PETER ANDREW RIGHI. Dan Alexandru Lucan .vicepresedinte Şerban Fănel.secuiesc.redactor sef. DICU GABRIEL. Vădineanu Radu Ştefan . MEMBRII RENATE WEBBER.secretar. kONRAD actiuni promotionale.. de cercetare ai dezvoltare si transfer de tehnologii.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 3888/B/1999 217 26/12/1999 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere CENTRUL EUROREGIONAL PENTRU DEMOCRATIE 1498 CENTRUL JUDETEAN PENTRU 59/B/1993 DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU 858/B/2001 DEZVOLTARE DURABILĂ 32PJ 14/10/1993 1 05/02/2001 3 30/01/2001 CENTRUL PENTRU ACOMPANIAMENT SOCIAL IN DOMENIUL RESTRUCTURARII UNIRMET CENTRUL PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA ARGES CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII MARAMURES.LEAC IUDITH IRMA intrajutoerearea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentarea eforturilor memvrilor comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asiguraruu unui trai civilizat BISTRITA NASAUDCostinaºi Sidor. 4/01.BARBU ION. de consiliere. ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agricultura prin concentrarea efortutilor membrilor comunitatii rurale un scopul asigurarii unui trai civilizat strict necesar conditiei umane STAUDER AGNETA MARIA.Burgheaua Mariana.Georgescu Călin. sprijinirea pregatirii profesionale etc. Schipper Lubbert Promovarea si dezvoltarea activitatilor de educatie a adultilor.et. VERES IULIANA STAUDER AGNETA MARIA. Universitatii.coordonator program.presedinte..Þarcã Gheorghe. BIRLEA ATENA NARCISA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .CCI SALAJ. Birlea Vasile .Onuţ Gheorghe.CDIMM 116/B/1999 465 17/06/1999 426 20/05/1999 CARAS-SEVERIN 875/B/2002 3/RF 09/07/2002 SC 9 25/01/1994 ARGES 465/B/1994 8. Promovarea si consolidarea valorilor.Romanca George.nr. CRISTIAN ROMULUS PARVULESCU Constantinescu Mihnea Marian. 1 reprezentata de d-na Carmen Cornelia CONSTANTIN ELENA. demnitatea şi respectul pentru viaţa omului.CASA RUSU SRL.BANCA DACIA FELIX.CINEMAR SRL.Universitatea Stefan cel Mare Suceava. MEMBRII-CONSTANTIN CRISTEA SI CONSTANTIN CIUTACU IONICA BUCUR CENTRUL ZONAL DE EDUCATIE AL ADULTILOR CENTRUL ZONAL PENTRU EDUCATIA ADULTILOR CEOSIMOBIS CERAS 1513 Consiliu director Ion Olteanu . 25.PASCA Desfasurarea unor activitati productive in mediul rural bazat pe resurse locale.Martescu Radu. Bottesch Kurt Gunter. ATITUDINILOR SI COMPORTAMENTELOR DEMOCRATICE. Constantinescu Mihnea Marian preşedinte.Cuncea Ovidiu Gabriel.COLCERIU DANDU LILIAN ERIKA.Evaluarea.director Centras.VALERIU IOAN FRANC.CIOCAN LAURENTIU. N.nr.cu sediul în Suceava. Onuţ Gheorghe şi Cuncea Ovidiu Gabriel membrii SATU MARE pozitie inchisa in lichidare Oferirea persoanelor afectate de restructurare sprijin efectiv in vederea regasirii unui loc de munca stabil si convenabil si de a sprijini crearea unor noi intreprinderi.INFOMIN Initierea si derularea activit. Balcescu. combaterea somajului.STROMESCKI MELANIA ALICE. asist.vicepresedinte.AUTOMATIC GRUP.DNP SNC. Cezar Grozavu. atitudinilor.FILIALA A FUNDATIEI UNIVERSITARE A MARII NEGRE CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE .Costinaºi Alina. Genovev Cîrligeanu .MICESCU VIOREL LEAC MARCEL-DORIN.nr.dir. tolerantei etnice si multiculturalismului ACCELERAREA DEZVOLTARII SECTORULUI INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCIII. LEAC IUDITH-IRINA Noul consiliu director: PRESEDINTE: Costinasi Sidor SECRETAR GENERAL: Costinasi Alina Daniela MEMBRU: Bulcu Daniela CENZOR: Florean Andreea-Felicia PARASCHIVA MARIA.VICEPRESEDINTE : monitorizarea proiectelor si a progr.VERES IULIANA Intrajutorarea gospodariilor taranesti. la educarea copiilor.str.CANAL 7 SRL. .DASTER SRL. in domeniile de expertiza ale Fundatiei MITRU PETRE. contacte si reuniuni de afaceri.CRĂCIUN GEORGETA. Carmen Cornelia Balan . comportamentelor democratice.sc. CONSTANTIN VALENTIN. BIZO MARIA CLAUDIA. . TOLERANTA ETNICA SI MULTICULTURALISM PRESEDINTE EXECUTIV ILONA MIHAIES.SCARLAT CARMEN.CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES.CENTRAS CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU ORGANIZATII NEGUVERNAMENTALE SUCEAVA 2322/B/1997 43/1997 03/03/1997 153 21/02/1997 MURES 15/B/2000 6/2000/T 05/07/2000 4369 23/06/2000 MURES 440/B/2000 8 04/01/2000 26 17/01/2000 TIMIS 3035/B/2006 9 08/08/2006 165 14/07/2006 SMALL ENTREPRISE ASSISTANCE FUNDS 811/B/2002 13 09/04/2002 83 22/03/2002 Fundatia Universitara a Marii Negre 687/B/2001 22 07/09/2001 202 30/08/2001 CONSTANTA 727/B/2001 1 18/10/2001 1 11/10/2001 SUCEAVA CENTRUL ROMANO ITALIAN PTR.Clubul Eco-Montan Origini Verzi cu sediul în Suceava.EDITURA CYBELA.Vădineanu Radu Ştefan. piata muncii. realizarea de SPRÂNCEANU GABRIEL. CRISTINA CULTURII ANTREPRENORIALE AI EDUCATIEI MANAGERIALE MANESCU-dir exec pregatirea si organizarea de reuniuni interne si internationale INCURAJAREA SPIRITULUI CIVIC DE LIBERA ASOCIERE.Popescu Ilinca Punerea în valoare a conceptului de dezvoltare durabilă şi de susţinere a proceselor de modernizare structurală a societăţii româneşti. Cozma Irina . VERES RITA.MICESCU VIOREL.FUNDATIA CRIMM. 115/B/1995 DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII CENTRUL VIEŢII NOI 108/B/1992 75 18/10/1995 302 25/10/1995 BISTRITA NASAUD 101 18/12/1992 24/12/1992 BRASOV 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 16/12/1999 TIMIS Asociati/Fondatori 1497 1499 850 Judet Scop FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISA PROMOVAREA SI CONSOLIDAREA VALORILOR. PASCA OLIVER DICU GABRIEL.MEMBRU : BREZOSZKI IOAN.1. DEZVOLTAREA DURABILA A SOCIETATII CIVILE ROMANESTI Centrul de Asistenta Penrtru Organizatii încurajarea sprijinului civic si de libera asociere.Neamþiu ªtefan cetãþeni responsabili.STATE CONSTANŢA. JUDITH MODIFICARE ACT CONSTITUTIV PRECUM SI STATUT CONFORM PROCESULUI VERBAL INCHEIAT LA DATA DE 22.ATLS SRL.inzestrarea si modernizarea Scolii Spiru Haret din Od. .MEMBRU : MICLEA ION GHEORGHE.MEMBRU : MOTOACA MONICA.06.LENTHALL ANTONY-GEORGE.alinierea la Neguvernamentale Centras cu sediul în dezbaterile contemporane privind sectorul tertiar din România.03.director Departament Pregatire Personal Didactic.MARIN ADRIANA.HERMES CONTACT SA. adolescenþilor ºi tinerilor în vederea formãrii lor ca Eugenia.str. Cenzor.Puscas Ioan Promovarea dialogului social.CCI MARAMURES. pluralismului.ANGHEL IOANA.SZENCZI IOSIF BIZO GAVRIL.LEGLIZAT. Dumitru Teodorescu . ADRIANA BABETI.DUMITRU ADINA Ocrotirea animalelor fara adapost si bolnave pe teritoriul judetului Maramures 1527 CHARISMA K & B 2891/B/1997 382 30/10/1997 421 30/10/1997 MARAMURES 3418 03/09/2003 DIRECTOR. al tripartismului intre partenerii sociali< acordarea de asistenta tehnica.consolidarea democratiei participative în România reprezentata de dl. STAUDER GYULA PAL BIZO GAVRIL.CONSTANTIN sprijină sfinţirea vieţii umane. Ion Olteanu.MEMBRU : MURESAN MELANIA.Þarcã de a contribui. Petru Rares.dezvoltarea durabila a societatii civile Bucuresti. Georgescu Călin . 7 reprezentata de dl.EAGLE TRANSPORT. masuri active pt. DUMITRU ADINA BIRLEA EMILIAN.CIOCAN D. arta populara si tarditii OLIVER CARACTER UMANITAR DINU IULIUS CEZAR UMANITAR infiintarea .. 1518 CERNA 3349/B/1997 198 20/05/1997 1179 20/06/1997 VALCEA PARASCHIVA GHEORGHE 1519 1520 CEROMA CERTA 131/B/1996 1258/B/1998 145 7 17/09/1996 26/01/1998 162 16 04/07/1996 26/01/1998 PRAHOVA MARAMURES 1521 CETATE 1687/B/1996 62 18/03/1996 66 18/03/1996 MARAMURES 1522 CETATELELE 1698/B/1996 73 18/03/1996 77 18/03/1996 MARAMURES 1523 1524 1525 1526 CEZAR CEZAR CHANCE ODORHEIU SECUIESC CHARISMA 1818/B/1997 3371/B/1997 288/B/1999 2830/B/1997 321 124 51 20 16/09/1997 26/06/1997 24/03/1999 11/02/1997 341 1333 331 33 29/08/1997 04/07/1997 14/05/1999 11/02/1997 PRAHOVA VALCEA HARGHITA MARAMURES AJUTORAREA MATERIALA SI SPIRITUALA A COPIILOR ORFANI SI A BATRANILOR LEIKEB STEFAN.CREDEVIS SRL.BIZO MARIA CLAUDIA. BIG RADU.GIOSAN VICTOR MARAMURES LEAC MARCEL DORIN..sect.2000.DICU ANA. 1 românesti. 7. educationale. CORIOLAN . MODERNIZAREA STRUCTURALA A SOCIETATII ROMANESTI.ANGHEL ANTON.. DICU ANA.Initierea si derularea activit. si consultanta pt.DIRECTOR EXECUTIV : initierea si administrarea proiectelor de consiliere in munca. .LENTHALL BRENDA-GRACE. PLURALISM.VERES RITA.

medicamente .CHINDRIS PETRE-CONSTANTIN. apreciere intre etnii si credinte diferite UMANITARÃ 528 451 533 145 46 27/09/1996 07/05/1998 08/07/1997 11/02/1998 23/02/1998 1570 1571 1572 1573 CITY 3 F CIVIC CENTER CIVIC SENS CIVICA 603/B/1996 674/B/1998 1614/B/1997 2402/B/1997 404 57/98 101 119/1997 26/09/1996 12/07/1998 08/04/1997 30/07/1997 788 632 98 1721 03/12/1996 19/06/1998 24/03/1997 04/07/1997 1574 1575 1576 1577 1578 CIVITAS CLARA CLARA CLARA CLARA PENTRU EDUCATIE 652/B/1997 4058/B/1998 983/B/1999 1938/B/1997 3051/B/2004 164 38 2 51 6 28/02/1997 20/08/1998 14/01/1999 26/03/1997 20/07/2004 365 192 7 50 123 24/04/1997 20/08/1998 14/01/1999 07/03/1997 25/06/2004 BISTRITA NASAUD BUZAU BACAU PRAHOVA 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 CLAU .Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 11/06/1997 14/07/2000 1528 1529 CHARISSMA CHILD RESCUE INTERNATIONAL 702/B/1997 913/B/2000 1530 1531 1532 1533 CHILD RESCUE INTERNATIONLAL CHILD RESUE INTERNATIONAL CHILDREN CHILDREN'S PROMISING 38/B/1994 497/B/1999 796/B/2001 3523/B/1996 214 939 (POZ.RITIU COSMIN 37 275 radiata 20/12/1994 21/09/1999 16/10/2001 30/03/1996 pozitie inchisa radiata radiata Consiliu director SE EXCLUDE PAPINIU ANDREEA DUMITRACHE NICUSOR. RUS MEMBRU Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie Umanitar Promovarea intrajutorarii persoanelor fizice si juridie avind dreptul de a stabili relatii de cooperare cu alte organizatiiKRUPICER ALEXANDRU.08. Gavan. CIOBANCA S. se retrage din functia de vicepresedinte DIDACTICE. CENTREDE PLASAMENT.de a oferi suport activ persoanelor aflate în situaþii de vulnerabilitate. este numit in functia de vicepresedinte RADUCAN ALINA MIHAELA.FLORIAN ILEANA. ORGANIZARE. MERCIONOIU AUREL Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala .FLORIAN IOAN. simpozioane. RADACINEANU MARIANA MICLESCU EDUARD SILAGHI SIMONA. CIOBANCA PETRICA-TEOFIL . BILT ONUT Dezvoltarea societatii civile si intrajutorare in societatea civila in plan local. SCOARTA IULIU GHEORGHE CHIOREAN VASILE. ARDELEAN DORINA Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin promovarea de actiuni in interes social. PRIMVICEPRESEDINTE DOBRIN MIHAELA ACORDAREA DE ASISTENTA SOCIALA PERSOANELOR VIRSTNICE DIN MEDIUL RURAL Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor afalte in stare de nevoie sociala CHINDRIS IOAN. SCOP UMANITAR PENTRU AJUTORAREA SĂRACILOR UMANITAR Apararea drepturilor si intereselor comerciantilor privati prin asigurarea conditiilor unei concurente loaiale si ridicarea intregii activitati comerciale la nivel de profesionalisti RADACINEANU RAZVAN MIHAI.UDRESCU VASILA Apararea prin orice mijloace legale a drepturilor copilului. FILANTROPICE. PETRU .SILAGHI VASILE. facilitarea accesului la informatie. furnizarea de echipament medical.2000) 609 86 12 268 1534 1535 CHILDREN'S PROTECTION CHILDRENS EVOLUTION 898/B/1998 4276/B/2012 7 8 13/11/1998 09/07/2012 1536 1537 CHILIILE BUZAU CHINDRIS 4047/B/1998 1183/B/1998 15 121 1538 CHINDRIS 1263/B/1998 1539 1540 1541 1542 CHINOLOGICA DONARIS CHINOLOGICA ROMÂNÃ SATU MARE CHINOLOGICA SATU MARE CHIOAR-TUR 1543 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 529 4519 03/07/1997 01/08/2000 BISTRITA NASAUD SIBIU 1681 02/03/1995 561 46 01/07/1997 20/03/1996 SIBIU SIBIU BUCURESTI 36 211 28/01/1999 17/08/2012 SIBIU BUCURESTI 02/04/1998 01/06/1998 86 152 02/04/1998 01/06/1998 BUZAU MARAMURES 74 06/04/1998 93 06/04/1998 MARAMURES 505/B/1999 1262/B/1996 1244/B/1996 1212/B/1998 1 37/PJ/1996 21/PJ/1996 164 20/01/1999 24/10/1996 18/07/1996 25/11/1998 505 13/10/1998 230 25/11/1998 TULCEA SATU MARE SATU MARE MARAMURES CHIOREAN 1652/B/1996 315 07/10/1996 338 07/10/1996 MARAMURES 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 CHIRA CHIRIAC FLORINA CHIRITA CHIRURGIA CHITU CHRISTALIS CHRISTIAN 3097/B/1997 1832/B/1997 417/B/1999 1617/B/1997 1669/B/1997 30/B/1997 1968/B/1996 424 337 58 104 162 30 390 24/11/1997 30/09/1997 05/07/1999 11/04/1997 30/04/1997 05/02/1997 11/11/1996 465 370 70 95 164 338 426 24/11/1997 17/09/1997 21/06/1999 24/03/1997 30/04/1997 18/12/1996 11/11/1996 MARAMURES PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA MARAMURES 1551 1552 CHRISTIAN CHRISTIAN RELIEF FUND ROMANIA 3765/B/1997 1074/B/2008 43 8 27/02/1997 26/08/2008 390 155 14/03/1997 01/08/2008 VALCEA 1553 CHRISTIANA 3020/B/1996 20 19/11/1996 50 18/11/1996 BUCURESTI 1554 1555 1556 1557 261/B/2000 708/B/1998 1666/B/1997 278/B/1999 3/PJ/2000 106 158 29 02/03/2000 30/06/1998 13/05/1997 28/01/1999 137 169 87 16/06/1998 02/05/1997 12/02/1999 SATU MARE PRAHOVA PRAHOVA HARGHITA UMANITAR CARACTER FILANTROPIC CARACTER UMANITAR -sprijinirea materiala si spirituala a celor aflati la nevoie 1558 1559 1560 1561 1562 CHRISTIANA CHRISTMAS CHYTTY CIAO FOUNDATION CHARITIES INTERNATIONALL YASSISTIN CIBERNETICA CICI CIMPAN CIMPAN C.SALAGEAN IOAN-GHEORGHE COOPTAT NEAMTU NICOLAE IMOGENE MC ANULTY MORARIU IOAN CONSTANTIN RUS AUGUSTIN. ajutorarea persoanelor aflate inCHINDRIS VASILE. CHIOREAN MARIA.S.actiuni in scop ecologist GROSU OANA LACRAMIOARA INITIERE.SCOARTA IULIU GHEORGHE CHIOREAN VASILE.DRAGAN ALEXANDRINA. CARACTER UMANITAR Sprijinirea tineretului pentru obtinearea unui loc de munca. CIOBANCA MARIA . SALAGEAN IOAN-GHEORGHE DALE ORAN MC ANULTY.A. ajutoare materiale. CHINRIS MARIA promovarea cercetarii stiintifice in chinologie CHINDRIS IOAN.MICU OCTAVIAN. persoanelor aflate in stare de nevoie sociala Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala CARACTER UMANITAR SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE RIDICAREA EFICIENTEI SI A CALITATII ACTIVITATII MEDICALE CARACTER FILANTROPIC ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE Slujirea celor mai nobile acriviatti umanitare de caritate prin ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie UMANITAR AJUTORAREA COPIILOR DIN ORFELINATE.BILT ONUT BISTRITA NASAUD MURES PRAHOVA MURES RADACINEANU CLAUDIA. CHIOREAN SIMONA FANATAN VIORICA.preºedinte. imbracaminte. SILAGHI MARGARETA-ELISABETA.secretar RUS AUGUSTIN. SLAGEAN MARIA.BELCIUGANU CARMEN-CITA. CIOBANCA MARIA-TEODORA vicepreºedinte.SILAGHI MARGARETA-ELISABETA. PROVENITI DIN FAMILII SARACE. TIMIS si structuri din Romania si strainatate cu scop similar TATIANA CAROLINA. SILAGHI VASILE. 1880/B/1997 717/B/1997 2754/B/1997 564/B/1997 4026/B/1996 390 229 108 76 20 11/11/1997 29/08/1997 28/03/1997 16/01/1997 01/07/1996 438 577 123 175 94 24/10/1997 03/09/1997 28/03/1997 27/02/1997 19/06/1996 PRAHOVA BISTRITA NASAUD MARAMURES CIMPAN GHEORGHE FLORIN BISTRITA NASAUD SALAJ CARACTER FILANTROPIC 1563 CIOCARLIA 1690/B/1996 65 18/03/1996 69 18/03/1996 MARAMURES 1564 1565 1566 1567 1568 1569 CIOLTEA SATU MARE CIPILINA CIPRIAN CIRESAR CIRSTOIU CISLA 2035/B/1997 481/B/1996 252/B/1998 704/B/1997 954/B/1998 1223/B/1998 123/PJ/1997 282 362 216 20 30 28/07/1997 03/06/1996 29/05/1998 25/06/1997 07/01/1998 23/02/1998 Promovarea si organizarea unor sectiuni.MAR CLAUDIA CLAUDIA CLAUDIA CLEMENCE CLEMENTIA CLEOPATRA 997/B/1998 2284/B/1997 1709/B/1997 921/B/1995 3140/B/1996 74/B/1994 2977/B/1997 3436 147 206 186 05/06/1998 05/05/1997 10/06/1997 02/11/1995 10/12/1996 30/11/1994 31/07/1997 406 249 210 186 1185 2 299 12/06/1998 28/08/1997 23/05/1997 02/11/1995 10/12/1996 10/01/1995 31/07/1997 VALCEA BUZAU PRAHOVA PRAHOVA VALCEA MICLESCU EDUARD BISTRITA NASAUD MARAMURES SILAGHI SIMONA. CIOBANCA V.RUS MEMBRU SATU MARE BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN BISTRITA NASAUD VALCEA MARAMURES KRUPICER ALEXANDRU.CHIOREAN SIMONA CHIRA IOAN FANATAN VIORICA. de intelegere.SLAGEAN MARIA.vicepreºedinte.ARDELEAN DORINA CHINDRIS VASILE. fara a tine cont de ideile lor politice si religioase. FLORIAN ILEANA.O. dificultate ºi de a rãspunde la nevoile sociale individuale. VICEPRESEDINTE RADUCAN ALINA MIHAELA. familiale sau de grup ale acestora. BELCIUGANU stare de nevoie sociala CARMEN-CITA. regional sau national.CHIOREAN MARIA. CONSILIU DIRECTOR PRESEDINTE GROSU OANA LACRAMIOARA. A CELOR CU BOLI CRONICE SAU DIZABILITATI Sa ajute sufleteste si material oamenii saraci .SILAGHI AUREL.RADACINEANU RAZVAN UMANITAR Sprijinirea si dezvoltarea activitatii de agro-turism (turism rural) pentru favorizarea si incurajarea initiativei membrilor comunitatii in directia initierii unor proiecte de dezvoltare a localitatii pentru a folosi resursele din zona Distribuirea periodica din atrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti. conferinte cu personalitati culturale si stiintifice in scopul promovarii unor idealuri intre oameni. FLORIAN IOAN. CARE VIZEAZA IN MOD DIRECT INTERESELE COPILULUI Fernando Pedro H. IONUT LILIANA.TIMIS TATIANA CAROLINA. risc social. BALAZS KELEMEN. CHINDRIS PETRE-CONSTANTIN. 6 DIN 14.D. SILAGHI LASZLO Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . GRADINITE. PELCEA CORNEL.SILAGHI LASZLO. MODIFICARE COMPONENTA COMITET DE DIRECTIE CARACTER UMANITAR ORGANIZAREA UNUI CADRU OPTIM PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR Umanitar AJUTORAREA FAMILIILOR CU MAI MULTI COPII CARACTER UMANITAR ACTIVITATE FILANTROPICA. PROMOVARE SI SUSTINERE A UNOR PROGRAME CULTURALE. EDUCATIVE.CHINRIS MARIA IONUT LILIANA. EUGEN ANA MORARIU IOAN CONSTANTIN.

Marsu Florina.BIRSAN NICOLAE.Vasilovici Adrian.47 Dezvoltarea turismului in Caras-Severin Studierea si dezvoltarea culturii spirituale din Banat a comunitatilor rurale si urbane si alte regiuni. pentru iniþierea ºi realizarea cadruluui propice de stimulare a dezvoltãrii economico-sociale a municipiului ºi judeþului .R.Tutulan SE RETRAG TRIFU MARIA DESCOPERIREA TINERELOR TALENTE INSPORT.ORIZONT 21 1071/B/1998 13 220 94/N 23/05/1996 05/08/1997 05/05/1998 1730 17/09/1997 BIHOR VALCEA BIHOR 7 4372 26/02/1998 24/07/1991 53 30 26/02/1998 29/07/1991 BUZAU VRANCEA 36 402 77/N 1706 06/11/1996 21/07/1998 12/06/1995 28/10/1998 72 632 06/11/1996 25/06/1998 383/F 05/11/1998 PRAHOVA CARAS-SEVERIN BIHOR IALOMITA 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 20 03/03/2000 45 28/04/2000 BRASOV 28/B/2008 4 20/02/2008 22/J/ 05/02/2008 CONSTANTA 461/B/1999 3987/B/1995 3979/B/1995 241/B/1994 26/PJ/1999 21/N 10/N 7 29/11/1999 13/02/1995 23/01/1995 30/11/1994 56 BIS 30/11/1994 SATU MARE BIHOR BIHOR PRAHOVA 1613 CLUBUL SOROPTIMIST INTERNATIONAL DIN BUCUREŞTI 3193/B/2003 458 19/12/2003 148 10/10/1995 BUCURESTI 1614 CLUBUL SPORTIV AKAGI 848/B/1993 11210 24/09/1993 24/09/1993 VALCEA 1615 CLUBUL SPORTIV COMANDO SOLCA 3050/B/2004 5/22. TITUS. NELUCRATIV.11.BRUMĂ DUMITRA.OLARIU ANISOARA.Mioritei nr.OASA JULIETA. Braşov promovarea karate-lui ca sport si ca arta de a oferi copiilor şi tinerilor posibilitatea de a se afirma pe plan artistic şi sportiv.MOLDOVAN MONICA. artistice si sportive Scopul Clubului Liberei Iniþiative Orizont 21 este de a reuni ideile progresiste ale diferitelor personalitãþi locale . dezvoltarea si organizarea de activitati cuturale. de a lansa concursuri şi programe sportive pentru buna cunoaştere şi întâlnire între copii şi tineri REALIZAREA ACTIVITATII DE SELECTIE PREGATIRE SI PARTICIPARE LA COMPETITII SPORTIVE INTERNE SI INTERNATIONALE IN SECTII LA URMATOARELE RAMURI DE SPORT:ATLETISM BADMINTON BASCHET FOTBAL GIMNASTICA HANDBAL OINA TENIS TENIS DE MASA SAH VOLEI.TOPOR ADRIAN. Coprean Silvestru Titus.Savu Elena.MOLDOVEANU MARIA. informa şi consilia părinţii şi copiii lor pentru stabilirea unei relaţii armonioase cu impact pozitiv asupra TOPOR ADRIAN.HANDBAL. 316 699 820 12/03/1999 20/11/1997 30/09/1999 MURES CARAS-SEVERIN CARAS-SEVERIN S.BERBECARU PETRE.STANCULESCU CONSTANTIN BIHOR 27/06/1997 09/04/1997 BOTOSANI BRASOV 76 24/07/2012 VRANCEA VATRA VASILE.C.N.CIRCIAG MIHAELA.3/2 in str. CLUB SAMURAI CLUB SPORTIV AIKO 719/B/1997 1951/B/1997 909/B/2001 231 66 19 27/01/1997 26/03/1997 23/10/2001 275 58 21 20/03/1997 10/03/1997 23/10/2001 BISTRITA NASAUD PRAHOVA PRAHOVA 1594 1595 CLUB SPORTIV HAI-DENG CLUBUL ALPIN ROMAN 392/B/1995 235/B/1994 30 15 19/10/1995 06/12/1994 815 58 04/12/1995 06/12/1994 CONSTANTA PRAHOVA 1596 1597 CLUBUL ASHIHAEA KARATE SATORII BEIUS473/B/1997 CLUBUL DE ARTE MARTIALE IMPRESSION 905/B/2001 449/N 115 10/12/1997 08/11/2001 sen.Fulicea Yvette. PROMOVAREA SPIRITULUI SPORTIV îN RANDUL PRACTICANTILOR.MANEA regulamentele si instructiunile Ministerului Tineretului si Sportului si ale federatiei Romane de Arte martiale.L.PAUNESCU RODICA.Tudorache Bogdana. de a participa activ la schimburile artistice şi sportive pe plan naţional şi internaţionla.TENIS DE MASA. Micu Maria Angelica. ORGANIZARE CONCURSURI.MERAOIU IULIAN. GEREB FELICIA CORNEL.DAMIAN IONUT EMIL BARSAN FLAVIUS SANDEL.GEREB FELICIA JULIETA.C. PERCEA DUMITRU. Stimularea. Gâzdaru Anica CIRNU CRISTINEL LADARU ION.Plesu Lacramioara Maria catrinel.NICOARĂ VASILE.vicepreşedinte Manuel. SIMPOZIOANE PE ACEEASI TEMA.naţional şi internaţional a sportivilor la toate Buiucliu Stefan Eduard-preşedinte Mircea.56 28/02/1997 1598 1599 1600 CLUBUL DE CARATE SATARI BEIUS 1353/B/1996 CLUBUL DE FOTABAL F.Marin ramurile sportive. respectand toate BULMAGA PETRICA. DISTRACTIVE Andrei Ileana. PERCEA TITUS.Berza Maria.Uricec Eugen Constantin.Hasnas Marina.Miheţiu Ioan.Tutu Ecaterina.Buiucliu Stefan Eduard.LADARU ION. GEORGE. turistice.BARSAN NICOLAE. Voinea Vasile. de a contacta într-un cadru organizat activităţi sportive internaţionale.Păstrăv Amedeo Dudici Ioana-secretar Laurian. 81 04/09/2012 VRANCEA MIRON DORIN.C.Rodniciei nr.CIRNU CRISTINEL. Val S.STOIAN CONSTANTIN.Vasilovici Ovidiu. BRUMĂ DUMITRA dezvoltării ulterioare a copilului.Ignat Radu Adrian.PRACTICAREA KARATE-LUI SE RETRAG TRIFU MARIA LILIANA. POPULARIZAREA SI DEZVOLTAREA SPORTULUI CALARE SI A DIVERTISMENTULUI HIPIC -indrumarea si descoperirea tinerelor talente in Taekeon-do ACTIVITATI SPORTIVE ALECU MARIN MODIFICARE MEMBRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE: BACIU MIRCEA GHITA ADRIAN VIOREL. SPORTIVE.Berchina Foina.VOLEI. REALIZAREA ACTIVITATII DE SELECTIE PREGATIRE SI PARTICIPARE LA COMPETITII SPORTIVE INTERNE SI INTERNATIONALE IN SECTII LA URMATOARELE RAMURI DE SPORT:ATLTISM BASCHET FOTBAL FOTBAL-TENIS TENIS DE MASA SAH VOLEI. Ignat Radu Adrian-.-HOREZU 97 3746/B/1997 CLUBUL DE SAH TENIS SPERANTA 174/B/1998 ORADEA CLUBUL DE TURISM 4062/B/1998 CLUBUL DE TURISM MONTAN "MILCOV" 11/B/1991 VRANCEA CLUBUL DE TURISM SILVA 1764/B/1996 CLUBUL DEMOCRATILOR CARAS SEVERIN 269/B/1998 CLUBUL ENGLISCM CLUB 4002/B/1995 CLUBUL LIBEREI INIÞIATIVE .Ciobanu Marion.Mititelu Mihaela.civ.MERAOIU IULIAN Data HG utilitate publica .Văcariu Laurenţiu Ioan TOIA IOAN.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 1586 1587 1588 1589 1590 CLEPSIDRA CLERISTINA CLIO CLOSCA CU PUII DE AUR CLUB AVENTURA 119/B/1996 131/B/1994 112/B/1997 3054/B/2000 922/B/1995 128 11 65/PJ 10 187 28/08/1996 01/12/1994 30/06/1997 05/12/2000 02/11/1995 186 263 59/PJ 01/08/1996 24/02/1995 18/07/1997 187 02/11/1995 PRAHOVA VASLUI ARGES BUZAU PRAHOVA 1591 1592 1593 CLUB G.Jucan Simion.POPESCU FLORIN GEORGE. LILIANA.FILIALA FUNDAŢIEI ACADEMICE ALUMNI A COLEGIULUI NAŢIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"CONSTANŢA CLUBUL PENSIONARILOR CLUBUL PHOENIX UNESCO CLUBUL RECORD CLUBUL SHOTOKAN KARATE DO AIKO 1608 Asociati/Fondatori SODOLESCU CONSTANTIN PROMOVAREA TALENTELOR PT FOTBAL LUPESCU CONSTANTIN PRACTICAREA TURISMULUI MONTAN Atragerea cetatenilor avind aceeasi pasiune comuna-turismul montan.ZMEU LAURA. PAUNESCU RODICA. practicarea karate-ului si a altor arte martiale. SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURAL-EDUCATIVE. ORGANIZARE DE ACTIVITATI CULTURALE.CALMUSCHI DUMITRU CONSTANTIN.Constantinescu Lucia. UMANITAR INITIERE IN DOMENIUL ARTELOR MARTIALE.MAXUD SUZAN.FILIP TEODOSIE.PERCEA descoperirea si indrumarea tinerelor talente in sport.SAH. APOLITIC AJUTORAREA BATRANILOR SI COPIILOR PROMOVAREA EXPEDIŢIILOR GEOGRAFICE ŞI A RAMURILOR SPORTIVE CARE AU CA BAZĂ DE DESFĂŞURARE MEDIUL NATURAL ORGANIZAREA DE ACTIVITATI SPORTIVE PRACTICAREA PE SCARA LARGA CA SPORT DE MASA A KARATEULUI.FOTBAL.Dohotaru Gîrbea Anita.SINESCU MARIA ANGELA. în concordanþã cu cerinþele ºi posibilitãþile locale ºi cu potenþialul naþional ºi internaþional . FARA A URMARI OBTINEREA UNUI PROFIT IN SENS COMERCIAL -descoperirea si indrumarea tinerelor talente in sport PROTEJAREA PATRIMONIULUI MONTAN.2004 22/11/2004 5 16/11/2004 SUCEAVA 1616 1617 CLUBUL SPORTIV DRAGONUL 395/B/1995 CLUBUL SPORTIV ENERGIA VULTURU 2012 4287/B/2012 756 95 13/11/1995 23/10/2012 CONSTANTA VRANCEA 1618 CLUBUL SPORTIV HIPIC "INCITATO" 3589/B/1997 430 28/07/1997 1334 28/07/1997 CLUJ 1619 1620 CLUBUL SPORTIV KWON CLUBUL SPORTIV OLTCHIM 588/B/1998 3328/B/1997 71 86 22/07/1998 02/04/1997 607 552 17/12/1998 11/04/1997 HARGHITA VALCEA 1621 CLUBUL SPORTIV PRIVAT LIBERTY ORADEA Clubul Sportiv Sanku-Do Club Botosani Clubul Sportiv Vals 97 Braşov 569/B/1999 129/N 10/09/1999 4168/B/1997 3581/B/1997 48 65 27/06/1997 09/04/1997 52 1624 CLUBUL SPORTIV `` FORESTA GUGESTI 2012 `` 4313/B/2012 8895/231/2012 24/07/2012 1625 CLUBUL SPORTIV `` SELENA `` JARISTEA 4310/B/2012 10271/231/201 04/09/2012 1626 1627 1628 CLUBUL SPOTIV TRANSERVICE CLUBUL TURISTIC BANATIA CLUBUL ZIARISTILOR DIN BANAT 379/B/1999 892/B/1997 121/B/1999 1622 1623 4 16/01/1995 13027/231/201 23/10/2012 36/99 250 490 12/03/1999 15/10/1997 18/10/1999 Consiliu director Apartenenta federatie HG utilitate SPRIJINIREA MATERIALA A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA NONPROFIT. Modificarea acte constitutive schimbarea sediului din str. reprezentarera şi promovarea intereselor fundaţiei FUNDAŢIA ACADEMICĂ ALUMNI A COLEGIULUI NAŢIONAL "MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA.Ciumara Ana Maria.Tîrpan Constantin.OLARIU GHEORGHE.GAVRILESCU IOAN REALIZAREA ACTIVITATII DE SELECTIE PREGATIRE SI PARTICIPARE LA COMPETITII SPORTIVE INTERNE SI INTERNATIONALE LA URMATOARELE RAMURI DE SPORT:ATLETISM.Gheorghiu Reprezintă selecţia.OASA PETRICA.pregătirea şi participarea în competiţii de nivel local.Scutar Mircea.Bruckner Ioana Maria.BERBECARU PETRE. ORGANIZAREA ACTIVITATILOR CULTURAL SPORTIVE CU CONTINUT ECOLOGIC MONTAN BULMAGA PETRICA.NECHIFOR EDUARD RAUL NECHIFOR EDUARD RAUL Buiucliu Iacob. selectarea elementelor de permanenta a carei valoare este compatibila proiectelor de dezvoltare social-economica zonale sau de interes mai larg legea 21/1924 Voinea Adina Daniela.MARTINESCU ADRIAN.Nicolescu Marta Carmen Ecaterina.JUDO.BASCHET.ALECU MARIN.BUBULINCA BUJOR. De a sprijini.Popescu Daniela.PERCEA 479/B/2000 1609 1610 1611 1612 Scop BIHOR CLUBUL MANAGERILOR DIN SISTEMUL SĂNĂTĂŢII CLUBUL PĂRINŢILOR PLUS D .Blaga Georgeta.Tarabega Gabriela.

SZILAGY LASZLO SCHMUTZ KATHARINA. care sa formeze personalitatea integrala a copiilor.KNOBLOCH I GABRIELA LIVIA PRAHOVA AJUTORAREA COPIILOR SI BATRANILOR NEAJUTORATI.NOJE ALEXANDRU Scop Consiliu director SPRIJINIREA OAMENILOR SARACI.MIHAI GHEORGHE promovarea valorilor social-umanitare pentru asistenta sociala si ajutorarea persoanelor. SATU MARE PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA BISTRITA NASAUD VALCEA EREMIA MARIETA. actiuni de caritate si binefacere vazân persoanele aflate în Secretar .STATIE GHEORGHITA. ASIGURAREA TRANSPORTULUI BATRANILOR SI HANDICAPATILOR ASIGURARE PELERINAJE EXTERNE PENTRU CUNOASTEREA VALORILOR SPIRITUALE PRAHOVA BISTRITA NASAUD VALCEA SANDULESCU SERBAN. sa.POP SIMONA. POPAN IOANA.ANDRONACHE GHEORGHE PRAHOVA BISTRITA NASAUD MARAMURES Coman Ioan 1656 COMAN 1208/B/1998 160 04/11/1998 221 04/11/1998 MARAMURES 1657 1658 3305/B/1997 43/B/1993 48 54 13/02/1997 15/12/1993 194 54 18/02/1997 14/12/1993 VALCEA HARGHITA 1659 1660 1661 1662 COMION COMITETUL DE PARINTI PATINAJ VITEZA "PATINOVII" COMMUNITAS COMODORE COMODORE COMPACT 193/B/1998 958/B/1998 1931/B/1996 1770/B/1996 31 2119 5 3 12/01/1998 10/04/1998 09/10/1996 06/03/1996 145 316 5 3 30/04/1998 16/04/1998 09/10/1996 02/04/1996 BISTRITA NASAUD VALCEA PRAHOVA PRAHOVA 1663 1664 COMPANIA SCOLARA HENRI STAHL COMPANIA TEATRALA VOUA 89/B/1999 3948/B/2005 16 7 15/07/1999 01/09/2005 345 132 27/07/1999 13/01/1997 BISTRITA NASAUD 1665 1666 1667 1668 COMPARTIR COMPLEXUL SCOLAR HENRI STAHL COMPOSESORATUL TOPLITA-MURES COMUNITATEA APOSTOLICA INDEPENDENTA"GOSEN"RADAUTI COMUNITATEA ARMEANA ORTODOXA SUCEAVA COMUNITATEA ELENA PRAHOVA COMUNITATEA ELENĂ ELPIS COMUNITATEA IUBIREA DIVINĂ 127/B/1997 198/B/1998 306/B/1999 2673/B/1996 89/PJ 36 86 59/f/1996 03/10/1997 04/05/1998 21/12/1999 21/03/1996 85/PJ 189 100 59 28/10/1997 29/05/1998 10/02/2000 21/03/1996 ARGES BISTRITA NASAUD HARGHITA SUCEAVA 2593/B/1997 104 02/06/1997 2269 17/04/1991 SUCEAVA 727/B/1998 2445/B/2000 466/B/2000 136 6 6/N 08/10/1998 08/08/2000 14/09/2000 133 11/06/1998 7 19/09/2000 PRAHOVA CONSTANTA BIHOR 2513 10/12/2003 CALARASI 1669 1670 1671 1672 32 1673 COMUNITATEA PENTRU VIATA SI MUNCA . care sa ofere tinerilor o educatie de calitate si sa-i pregateasxca pentru viitorul lor profesional.BADEA MARIN VERONICA. TIMIS CONSTANTIN.PULPA PETROVICI. TIMIS ALEXA POP IOANA.a. ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE COMAN STEFAN-TUDOR.LIUBA UMANITAR LIUBA GHEORGHITA. înfiintarea si finantarea unor institutii educative. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .DOLHA GHEORGHE. MATEI MARIUS STEFAN CULTURALÃ SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE ACORDAREA DE SPRIJIN MATERIAL PERSOANELOR FARA POSIBILITATI DE INTRETINERE UMANITAR POPESCU MADALINA ADRIANA.POP IAON. ISOC MARY CATHERINE VALORILOR CREŞTINE ŞI A DIRECŢIILOR DE REÎNNOIRE SPIRITUALĂ GEORGETA. A BATRANILOR FETECAU ADRIAN OFERIREA UNUI CADRU ADECVAT TINERILOR ACTORI PROFESIONISTI SA PROMOVEZE TEXTE ORIGINALE DIN DRAMATURGIA ROMANEASCA SI UNIVERSALA NONPROFIT. COMAN ROLAND. HANDICAPATI SI A FAMILIILOR AFLATE IN STARE DE NEVOIE INTRAJUTORAREA COPIILOR ORFANI AFLATI IN STARE DE NEVOIE. PETROVICI. de proiecte specializate în ceea ce priveste infrastructura. A FAM LIPSITE DE MIJLOACE MATERIALE. reinvestit în sprijinirea actiunilor si scopului asociatiei .162/B/2003 IZVORUL 3957 04/12/2003 1674 11/N 25/01/2000 1675 1676 COMUNITATEA SURORILOR 333/B/2000 FRANCESCANE SUB OCROTIREA SFINTEI FAMILII WALLERSBLF CONCID 694/B/1997 CONCORDIA 1662/B/1996 206 348 09/06/1997 14/10/1996 507 348 24/06/1997 14/10/1996 1677 CONCORDIA 1765/B/1996 5 23/07/1996 45 23/07/1996 1678 1679 1680 CONCORDIA CONCORDIA CONCORDIA 1902/B/1997 412/B/1996 3280/B/1997 411 213 218 28/11/1997 28/05/1996 19/02/1997 229 325 1604 04/06/1997 27/06/1996 05/09/1997 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 CONCORDIA CONCORDIA SATU MARE CONDORUL CONFLUENTE CONFORT CONGRATIA MARTORI LUI IEHOVA CONGREGATIA " COMPANIA MAICII DOMNULUI " 1309/B/1996 2043/B/1997 765/B/1998 3344/B/1997 615/B/1996 42/B/2000 1116/B/2008 2 130/PJ/1997 48 136 416 24/N 14/AJ 24/05/1996 31/07/1997 25/03/1998 16/04/1997 14/11/1996 09/06/2000 04/11/2008 225 14/05/1996 39 613 bis 797 23/02/1998 18/04/1997 04/12/1996 30/AJ 23/10/2008 TIMIS GRIGORE.POPESCU MADALINA ADRIANA. ANDRONACHE GHEORGHE CARACTER UMANITAR Distribuiea periodica din patrimoniul fundatiei sub forma de ajutoare a unor sume de bani sau ajutoare amteriale.promovarea agriculturii particulare Procurarea de bunuri materiale si sume de bani de la persoane fizice si juridice prin donatii si alte mijloace de caritate Promovarea relatiilor de intrajutorare de cooperare cu alte organizatii si structuri Studierea si cunoasterea vietii si activitatii sociale culturale ecologice si spirituale precum si ridicarea nivelului de cunostinte si pregatire pe multiple domenii a populatiei din zona CODRU Umanitar Umanitar TIMIS GRIGORE. POP SIMONA. NEAJUTORATI cultural educativ. scoli proprii.Antonietta Zenaro. precum si a oamenilor dezavantajati fizic ce necesita GHEORGHE ocrotire si sprijin social.FLOREA STERICA. DISTRIBUIREA DE MEDICAMENTE BATRANILOR.IONITA MARCELA TULCEA programul de masuri active pentru facilitarea tranzitiei din invatamint liceal in cel universitar SATU MARE UMANITARÃ PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC VALCEA POPA ADRIAN PROTEJAREA MEDIULUI BISTRITA NASAUD BIHOR NEAMT Maria Grazia Morin.Rosalina Meza Moray. acordarea de consiliere juridica si consiliere familiala persoanelor aflate în nevoi . nevoi. APOLITIC -dezvoltarea zonei cuprinse in Composesoratul Toplita-Mures filantropic PASTRAREA VALORILOR TRADITIONALE A MINORITATII ELENE SZILAGY LASZLO. MIHAI sau fara copii supuse la violente in familie sau fara adapost.TIMIS CONSTANTIN. sprijin material si moral.ZAMFIRESCU VASILCA.TIMIS VASILE POP IOANA.BERCEA ILEANA.GOGOLOS ADRIAN VASILE MARIANA.CARACAS MUGUR-JAK. IVASCU STEFAN Umanitar INTRAJUTORAREA COPIILOR ORFANI.IAURUM GABRIELA . NELUCRATIV.COTEA ANDA.IONESCU MIHAELA.STATIE ANDA. prin implinirea idealului educational si a finalitatilor scolii romanesti precizate in IONESCU MIHAELA GABRIELA. sau orice alte proiecte Presedinte executiv . cu deosebire a femeilor cu SCHMUTZ KATHARINA. sustinerea cu ajutoare financiare si materiale a persoanelor sarace. persoanelor aflate in stare de nevoie sociala promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor afalte in stare de nevoie sociala si materiala prin distribuirea periodica a patrimoniului fundatiei constituit la nivelul acesteia UMANITAR Educarea si indrumarea educationala a copiilor si tineretului in sportul de masa si de baza a patinajului viteza. spiritual.Rosalina efectuarea pentru terti. BIHOR BISTRITA NASAUD MARAMURES KNOBLOCH IOAN-IOSIF. contra cost. PRIN INFORMARE ŞI PROPAGANDĂ A COLLINS MARY CATHERINA.ISOC GEORGETA.turism. POP IAON Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie PRAHOVA ACTIVITATE NON PROFIT.Maria Grazia Morin . tinerilor si sa cultive valorile crestine. Meza Moray în favoarea tertilor pentru atragerea de fonduri de la diferite institutii care sa aduca venit asociatiei pentru a putea fi Vicepresedinte .TIMIS ALEXA.COLLINS SPRIJINIREA EDUCAŢIEI MORAL-CREŞTINE MODERNE. material.IEREMIA VASILE.s.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 1629 1630 1631 1632 1633 CNSLR FRATIA CODDNEL CODREA CODREANA-CERISA CODREANU 74/B/1999 1945/B/1997 486/B/1996 256/B/2000 2753/B/1997 38/N 6 287 13 107 05/02/1999 14/02/1997 12/08/1996 07/06/2000 28/03/1997 1 575 392 122 31/01/1997 10/10/1996 23/06/2000 28/03/1997 BIHOR PRAHOVA BISTRITA NASAUD SALAJ MARAMURES CODREA MIRON SORIN 1634 1635 CODRIN BAIDOC CODRISOR 476/B/1999 1191/B/1998 19 134 05/02/1999 22/06/1998 88 168 02/03/1999 22/06/1998 SIBIU MARAMURES 1636 CODRU 2862/B/1997 252 18/07/1997 274 18/07/1997 MARAMURES 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 CODRUT CODRUT CODRUTA CODRUTA CODRUTI SZOFIA CODSA COEH-ROM OCNA MURES COJO 513/B/1999 974/B/1998 97/B/1995 372/B/1996 255/B/1998 403/B/1996 57/B/2001 37/B/1997 1642 2611 57 173 366 204 2 39 22/03/1999 04/05/1998 30/01/1995 25/06/1996 10/06/1998 10/06/1996 31/05/2001 12/02/1997 786 347 37 317 531 329 09/12/1999 15/05/1998 02/02/1995 26/06/1996 28/05/1998 27/06/1996 25/05/2001 28/01/1997 VALCEA VALCEA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN BISTRITA NASAUD 1645 1646 COLEGIUL SCOLAR DENIS COLEGIUL SFANTUL IOAN 87/B/1999 806/B/2001 14 14/04/1999 03/05/2001 263 02/06/1999 09/04/2001 1647 1648 1649 1650 1651 1652 COLIBRI SATU MARE COLUMBIA COLUMNA COLUMNA COLUMNA COLUMNA 871/B/1998 405/B/1999 533/B/1997 115/B/1996 323/B/1996 3308/B/1997 9/PJ/1998 34 45 123 124 51 16/02/1998 04/05/1999 09/01/1997 26/08/1996 28/03/1996 14/02/1997 26 97 188 164 196 01/03/1999 10/02/1997 06/08/1996 10/04/1996 18/02/1997 1653 1654 1655 COLUMNA COLUMNAC COM-GRAD-VIS 1961/B/1997 680/B/1997 1956/B/1996 75 192 371 31/03/1997 16/04/1997 28/10/1996 67 447 395 14/03/1997 02/06/1997 28/10/1996 BISTRITA NASAUD BUCURESTI TEODOR IOAN VOSTINARU. PULPA Legea Invatamantului.TARTA GAVRIL COMAN ION Realizarea unui invatamant modern.Antonietta Zenaro.

CONSILIUL LOCALPERPETUAREA MEMORIEI SCRIITORULUI SI OMULUI POLITIC CONSTANTIN STERE BUCOV MARAMURES ZACHIA EUGEN BOGDAN promovarea de actiuni in interes social.BOTAN DUMITRU. comunitatii locale in toate sectoarele vietii soc.Fartadi Institutul îşi dedică întreaga activitate în interesul exclusiv al omului cu problemele şi necesitaţile lui. cu sediul in DANCIU VASILE.VAPIROVSCHI MARIANA. MOCANU ION-administrator general. MOCANU ION. PALENCIAR CORNELIA SUSTINEREA . 12/12/1995 DANCIU VASILE.STIINTIFICA.Benedic Cecilia.ARTISTICA. umane si financiare.MEMBRII UMANITAR NONPROFIT.ROVINARU NICOLAE.POPIAN LELIANA PRAHOVA MARAMURES TALPOS MIRCEA.MIHALACHE MARIN.PALENCIAR CORNELIA CARACTER UMANITAR PROT.BOLBOASA ALBERTO PEPINO.GHEORGHIU IOANA GABRIELA.COSTIN MIRCEA-NIOLAE. jud.GHEORGHIU GABRIELA.Bacau filialaFundatiei Congregatio Jesu.STETCO CORNEL REMUS.Chelariu Tereza. IOAN de a determina . NELUCRATIV. sprijinirea activitatilor care urmaresc utilizarea integrala a resurselor materiale. APOLITIC 65/B/1995 45/PJ 15/11/1995 16/PJ 17/06/1996 ARGES NONPROFIT. CARACTER FILANTROPIC Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie Nonprofit CULTURAL CARACTER UMANITAR Desfasurarea de activitati pentru obtinerea de donatii sponsorizari si alte beneficii pentru Casa de copii prescoalri Baia Mare precum si pentru famillile cu greutati materiale UMANITAR BADITA GEORGETA POPIAN LELIANA TALPOS MIRCEA. ajutorarea peroanelor aflate in stare de nevoie sociala.Tîmpu naţionalitate.COPILULUI Recompensarea absolventilor Facultatii de drept din cadrul Universitatii Babes Bolyai Cluj napoca pentru lucrarea de diploma cea mai complexa la disciplina dreptul comertului internetional HORHOIANU MELANIA-STEFANIA.STEFAN TUDOREL.Luigi Calugara. rasă sau religie.MOGA DRAAGOS BADITA CONSTANTIN.LUP DRAGOMIR FLOARE VALCEA RETRAS SEFTER DAN. Obstea Veche.BOTAN DUMITRU.SUCIU NICOLAE. FIICE ALE SFINTELOR INMI A LUI ISUS SI MARIEI CONGREGAţIO JESU 3111/B/2003 1704 22/N 15/N 17/N 26/N 27/N 23/N 19/N 29/N 16/N 25/N 24/N 21/N 18/N 28/N 20/N 137 Judet pozitie inchisa 28/07/2003 Consiliu director Apartenenta federatie BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR BIHOR HARGHITA Aprofundarea vietii spirituale.CAMBERA PAUL. si duce la indeplinire programe pt . IOAN. STETCO CORNEL REMUS Reprezentarea si promovarea turismului. Organizarea de activitati muzicale la un inalt nivel muzical.SOCIALE SI CULTURALE. CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati in ceea ce priveste preamarirea lui Dumnezeu. protectia mediului si al peisajului. LUP DRAGOMIR FLOARE HG utilitate Data HG utilitate publica . apararea monumentelor naturale.Dima Veronica.ROCSIN SEVER.BOLBOASA PEPINO. locale. APOLITIC 1067/B/1995 23/1995 12/04/1995 1725 1726 1727 CONSTANT CONSTANTIN CONSTANTIN 3544/B/1997 251/B/1996 1399/B/1996 242 37/PJ 18/1997 01/09/1997 04/11/1996 29/10/1996 1757 35/PJ 1016 19/09/1997 19/11/1996 20/12/1996 VALCEA ARGES MURES 1728 1729 1730 1731 1732 1733 CONSTANTIN CONSTANTIN ARGETOIANU CONSTANTIN BADESCU CONSTANTIN POPIAN CONSTANTIN SI ELENA CONSTANTIN SI ELENA 769/B/1998 276/B/1998 524/B/1999 3293/B/1997 1665/B/1997 3113/B/1997 52 420 4302 35 157 449 01/04/1998 12/10/1998 15/07/1999 21/02/1997 13/05/1997 15/12/1997 56 771 243 494 170 491 20/03/1998 01/10/1998 13/03/1999 03/04/1997 02/05/1997 15/12/1997 1734 CONSTANTIN SI ELENA 3766/B/1997 44 24/01/1997 219 21/09/1997 1735 CONSTANTIN STERE 75/B/2002 3 07/03/2002 25 01/03/2002 1736 CONSUL 3008/B/1997 304 10/09/1997 328 10/09/1997 1737 1738 CONSULTANTA CONTINENT 501/B/1999 599/B/1996 94 400 05/05/1999 23/10/1996 440 769 20/09/1999 28/11/1996 PRAHOVA CARAS-SEVERIN VALCEA VALCEA POPIAN DORU. TALPOS ILEANA. dezv. sex. si culturale realizarea dezvoltarii locale si regionale si creerea unor noi locuri de munca STETCO STEFAN. NELUCRATIV. econ.TIMIS I. BERES IOAN CARACTER UMANITAR HORHOIANU MELANIA-STEFANIA. perfectionarea morala si spirituala a membrilor sai. in vederea asigurarii unei protectii sociale si ecologice STETCO STEFAN.BERES IOAN modificarea Filialei Comunitatea Sf. PRAHOVA.TIMIS P.SADIC CONSTANTIN . Gema.EDUCATIVA UMANITARÃ Sprijinirea sectorului de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii la nivel local. DANCIU MARIA. indiferent de Angelica. prin distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuir materiale sau sume banesti precum si prestarea de servicii in interes social SIBIU BISTRITA NASAUD 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 164 03/03/2000 450 15/04/1999 211 18/03/1999 34 Pj 24/09/2003 Scop 1705 1716 1717 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 21/01/1999 22/12/1999 Asociati/Fondatori CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 62/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 54/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 56/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 66/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 67/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 63/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 58/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 69/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 55/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 65/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 64/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 61/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 57/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 68/B/1999 CONGREGATIA MARTORI LUI IEHOVA 60/B/1999 CONGREGATIA SURORILOR AJUTATOARE 274/B/1999 SINDOMINIC CONGREGATIA SURORILOR 108/B/1999 FRANCISCANE.Robu Maricica.DANCIU MARIA.Anton cu sediul ]n com. COSTIN MIRCEA-NIOLAE.DEYVOLTAREA DE NATURA ECONOMICA/CULTURALA.scop umanitar caritativ de intrajutoare a grupurilor de populatie cu situatie sociala dezavantajata. elaborarea strategiei de dezvoltare.ELABORA SI DUCE LA INDEPLINIREA PROGRAME PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATII LOCALE IN TOATE SECTOARELE VIETII ECONOMICE. ARGES CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALA COLIBASI CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTARE LOCALA"FIN 2/B/1996 421/B/1999 4 65 10/05/1996 16/07/1999 5 77 05/10/1996 29/06/1999 OLT PRAHOVA POPULARIZAREA RESURSELOR TURISTICE 27/B/1999 43/PJ 06/07/1999 40/PJ 03/08/1999 ARGES NONPROFIT. prin program spiritual si opere de caritate care sa raspunda prin sensibilitate si servicii nevoilor bisericii si oamenilor Ecaterina Ciobanu.GANEA LAURENTIU. APOLITIC Promovarea muzicii in municipiul Tg-Mures si judetul Mures. NELUCRATIV.COOPTAT MUSEU MARIUS PRAHOVA CONSILIUL JUD. SUCIU NICOLAE.RADULESCU GABRIELA.TALPOS ILEANA.BADITA GEORGETA ESTE ACELA DE A DETERMINA. elebora.Nr crt 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 1706 CONRADI 2707/B/1997 30 17/02/1997 43 17/02/1997 MARAMURES 1707 1708 1709 1710 1711 CONSENS CONSI 97 CONSI 97 CONSIGLIA SCÃRIªOARA NOUÃ CONSILIER JURIDIC MAZUR STEFAN 1932/B/1997 388/B/1999 1976/B/1997 2078/B/1997 1159/B/1998 46 1 90 162/PJ/1997 9 07/03/1997 07/01/1999 03/04/1997 01/10/1997 28/01/1998 54 225 82 07/03/1997 17/12/1998 19/03/1997 18 28/01/1997 PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA SATU MARE MARAMURES 1712 CONSILIUL LOCAL GIURGIU 2368/B/1997 19 19/12/1997 13 03/02/2000 GIURGIU 1713 1714 CONSOLAÞION SATU MARE CONSORIUL LOCAL 2032/B/1997 878/B/1997 120/PJ/1997 189 16/07/1997 07/07/1997 425 23/06/1997 SATU MARE CARAS-SEVERIN 1715 CONSORTIU PENTRU DEZVOLTARE LOCALA CONSORTIU VACANTA CONSORTIUL DANUBIUS 37/B/1994 606 09/12/1994 9516 22/12/1994 SIBIU 2286/B/1997 2206/B/1997 149 17 14/08/1997 18/06/1997 253 679 17/09/1997 09/12/1997 BUZAU TULCEA CONSORTIUL DE DEZVOLTARE ZONALA 725/B/1999 BORSA CONSORTIUL HOLIDAY-MIERCUREA CIUC 172/B/2000 59 28/04/1999 77 28/04/1999 MARAMURES 72 07/04/2000 414 22/05/2000 Harghita CONSORTIUL LOCAL "MAGNOLIA" CONSORTIUL LOCAL PENTRU DEZVOLTAREA ZONELOR MINIERE CONSORTIUL LOCAL PENTRU DEZVOLTAREA ZONELOR MINIERE DIN JUD.MITITELU ION.

Lobontiu Cristian si Clejan Mihaela-cenzor.BOLOVAN DUMITRU.BANICA acestora printr-o sustinuta activitate de educatie in masa. organizarea unor actiuni umanitare prin acordarea de ajutoare constand in medicamente. protejarii .NEAMTU Intrajutorarea unor categorii de persoane.SIMIONESCU Ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei (copii orfani.POPIEL MIHAI initierea si promovarea de actiuni pentru conservarea si protejarea mediului natural.s. MURES Ameliorarea conditiilor de viata a copiilor din Romania.copiilor institutionalizati. PRELUCAN STEFAN.copiilor cu dezabilitati fizice si pshice BUCURESTI APOSTOIU MARIA. MANOLESCU N MARIA.ZOICAS IOAN aflate in stare de nevoie sociala SATU MARE UMANITARA MARAMURES POP CORNEL Promovarea unor idealuri de intrajutorare si ridicarea calitatii vietii promovarea unor practici in mediul rural BUZAU AJUTAREA CU MEDICAMENTE BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC VASLUI VALCEA Caritabil PRAHOVA ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL PERSOANELOR CU PROBLEME SOCIALE MAJORE BISTRITA NASAUD MARAMURES SIMA GHEORGHE.NUTU FLOREA ajutor copiilor nevoiasi.Ignãtoaia Iosif.DUMITRIU IRINA.TOHATAN IRINA.DOBREA ATRASE CATRE NEVOILE SI CERINTELE COMUNITATII CARE POATE OFERI SPRIJIN MATERIAL NECULAI VASILE.BRASLASU CORNEL. DUMITRIU IRINA. fizice aflate in nevoie. copii. MARIN.GUIVAN ELENA. NECULAI VASILE. PRAHOVA SATU MARE UMANITAR MARAMURES NEAMTU IOAN.COSTENAR Ajutorarea populatiei nevoiase din ROMANIA indiferent de religie.NEAMTU MARIA. DOBREA TOADER Klaus Muhlberger Sprijinirea materialã ºi spiritualã a copiilor ºi tinerilor din România prin acþiuni umanitare ºi financiare. alimente. BISTRITA NASAUD VALCEA MAMOTA VALENTIN. MIRELA.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 1739 1740 1741 1742 1743 CONTINENT CONTRAPUNCT CONVASISNADA COOPERATIVE HOUSING FOUNDATION COORAS 19/B/1991 519/B/1997 753/B/1997 329/B/2000 2826/B/1997 316 31 265 28 194 06/08/1991 13/01/1997 15/10/1997 28/08/2000 28/05/1997 1744 1745 COPERNIC COPII FERICITI-FILIALA SATU MARE 1933/B/1996 131/B/2003 7 44PJ 05/12/1996 17/10/2003 1746 COPII IUBITI 932/B/2002 8/F 1747 COPII ÎN SIGURANÞÃ 935/B/2001 1748 1749 COPII LUMII COPII NOSTRI 1750 1751 1752 1753 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 5230 38 687 139 212 07/11/1991 22/01/1997 11/11/1997 02/03/1999 28/05/1997 7 42 05/12/1996 22/10/2003 SIBIU BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD TIMIS MARAMURES COTO RODICA.ADAM ANGELICA PRAHOVA SATU MARE 15/10/2002 132 08/10/2002 BACAU 1 31/05/2001 24 31/05/2001 ARAD 386/B/1996 3118/B/1997 187 454 16/05/1996 05/12/1997 300 485 24/06/1996 05/12/1997 COPII ORFANI PETREªTI COPII PRAHOVEI COPIII OLTENIEI COPIII SI ANIMALELE 2154/B/1997 204/B/1996 3958/B/2005 2978/B/1996 55/PJ/1997 222 2 14 11/03/1997 17/12/1996 22/04/2005 08/10/1996 321 205 41 05/12/1996 22/04/2005 07/10/1996 1754 1755 COPIII SI FAMILIA COPIII SPERANTEI 760/B/1997 708/B/2001 272 8 27/10/1997 20/03/2001 688 2285 11/11/1997 23/03/2001 1756 1757 COPIII STRAZII COPIILOR REUMATICI 1725/B/1997 661/B/1998 223 41/98 26/06/1997 15/06/1998 243 545 13/06/1997 29/05/1998 1758 1759 1760 1761 COPIL IN ROMANIA COPIS COPOS CAREI CORA 2448/B/1997 2569/B/1997 2086/B/1997 1702/B/1996 176/1997 8 17/PJ/1997 83 13/11/1997 14/10/1997 24/01/1997 25/03/1996 101 28/10/1997 87 27/03/1996 1762 1763 1764 1765 CORA CORABIA LUI NOE CÃLINEªTI OAª CORAL CORAL 517/B/1999 2088/B/1997 1618/B/1997 2967/B/1997 2869 171/PJ/1997 105 256 17/05/1999 24/11/1997 11/04/1997 18/07/1997 274 27/09/1999 97 278 24/03/1997 18/07/1997 1766 1767 1768 CORAL CORAL CORAL 506/B/1996 201/B/1998 1978/B/1996 307 39 402 07/10/1996 08/04/1998 11/11/1996 598 224 438 16/10/1996 11/06/1998 11/11/1996 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 CORAL SATU MARE CORANA CORE HUMANITAS COREX CORINA CORINA CORINA ALEX CORINT CORMAITA CORNEASA 1249/B/1996 2934/B/1997 4224/B/1997 526/B/1996 1712/B/1997 345/B/1995 1033/B/1998 231/B/1994 142/B/1995 1247/B/1998 26/PJ/1996 89 164 327 21 26 3473 31 103 58 30/08/1996 21/03/1997 06/11/1997 12/01/1996 03/03/1997 28/02/1995 09/06/1998 10/07/1994 17/11/1995 16/03/1998 104 281 665 9 9 426 21/03/1997 06/11/1997 31/10/1996 07/02/1997 29/09/1995 23/06/1998 49 77 08/02/1996 16/03/1998 1779 CORNELIA 2444/B/1997 171/1997 24/10/1997 1961 03/10/1997 1780 1781 1782 1783 1784 186/B/1998 4046/B/1998 3567/B/1997 150/B/1996 1889/B/1997 24 13 293 166 4 27/03/1998 09/04/1998 15/09/1997 08/10/1996 06/03/1997 103 83 2282 233 6 31/03/1998 09/04/1998 27/11/1997 25/09/1996 05/02/1997 268/B/1998 398 09/07/1998 638/bis 25/06/1998 CARAS-SEVERIN 1786 1787 CORNELIU COPOSU CORNELIU COPOSU CORNELIU DINCA COROLA CORPUL EXPERTILOR TEHNICI DIN ROMANIA CORUL BISERICESC INALTAREA DOMNULUI CORUNA COSMA BISTRITA NASAUD MARAMURES SIMIONESCU CALIN-DAN. BUCURESTI BUZAU PROMOVAREA SPIRITULUI CIVIC SI DEMOCRATIEI IN SOCIETATE VALCEA DINCA CORNELIU UMANITAR PRAHOVA CARACTER UMANITAR BUCURESTI APARAREA INTERESELOR MEMBRILOR 424/B/1999 2935/B/1997 71 9 09/08/1999 14/01/1997 87 14 26/07/1999 14/01/1997 PRAHOVA MARAMURES 1788 COSMA SI UGORCIAG 3093/B/1997 406 14/11/1997 447 14/11/1997 MARAMURES 1789 1790 1791 1792 1793 1794 COSMESCU COSMIN COSTEA ANDREI MARIAN COSTEL COSTELO COSTENAR 953/B/1998 3545/B/1997 3391/B/1997 514/B/1999 1705/B/1996 2971/B/1997 1997 243 112 2154 89 266 04/03/1998 01/09/1997 12/06/1997 16/04/1999 01/04/1996 23/07/1997 308 1758 1181 285 94 289 08/04/1998 19/09/1997 20/06/1997 04/10/1999 01/04/1996 23/07/1997 VALCEA VALCEA VALCEA VALCEA MARAMURES MARAMURES 1795 1796 1797 1798 COZIANA COZMA . familii cu multi copii si cu venituri mici.TOMOIOAGA ANDREI membrilor comunitatii rurale care desfasoara activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat COSMA TRAIAN.ZOICAS CRISTINA Distribuirea periodica din patrimoniul fundatiei. Elena.ASANICA VASILE.PRELUCAN STEFAN.GROSAN VASILE Umanitar UMANITARÃ TELEPTEAN ILIE DUMITRESCU. batrini FLORINA-MIRELA asistati social etc) SATU MARE UMANITAR PRAHOVA ACTIVITATE CU CARACTER UMANITAR SI CARACTER SOCIAL VALCEA NUTU MARIANA.BRASLASU ELENA.Popa Ileana. a copiilor. CIONCA MARIA COSTENAR RADU. MANOLESCU O VALERICA. POPIEL MIHAI SIMA GHEORGHE. PRIN ACTIUNI PRESEDINTE MANOLESCU N MARIA. MEMBRI TOADER FINANCIAR SI MORAL COPIILOR ABANDONATI SI A CELOR CU NIVEL DE TRAI SCAZUT MANOLESCU O VIORICA.OPREA ELENA MARIA. GROSAN VASILE Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . imbracaminte.MANOLESCU O CE VIZEAZA ORIENTAREA SURSELOR SI RESURSELOR LOCALE SI A CELOR LEGALE SI UMANITARE VICEPRESEDINTE MANOLESCU O VIORICA.TELEPTEAN Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutoarearea persoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor DOINA.BACIU ALEXANDRU. a tinerilor casatoriti si a persoanelor cu venituri mici. a florei si faunei diminuarea si eliminarea treptata a poluarii de orice fel. a caminului de batrini din Baia Sprie si a casei de copii prescolari COSTENAR RADU. sub forma de ajutoare materiale sau sumre banesti persoanelor MANDITA.Fundaþia nu este subordonatã nici unei confesiuni Muhlberger.NEAMTU MARIA. curatirea albiei piriului care traverseaza localitatea MURES Ajutorarea materiala a celor aflati in suferinta si lipsuri.MAKRAY ELISABETA intretinerea unui parc. sex sau nationalitate SONEA-MONICA. SIMIONESCU FLORINA-MIRELA SUFARU ADRIAN.membrii:-Baciu Simona Diana. COSMA VIORICA CIONCA C-TIN. nationalitate sau religie VIORICA Umanitar RAICU ION UMANITAR COSTEA ANDREI MARIAN UMANITAR Umanitar CIONCA CONSTANTIN. APOSTOLIU MARIA NEAMTU IOAN. SIMA MARIA MIRELA.Klaus drumul acestora spre însuºirea unei vieþi independente. handicapati si altor persoane nevoiase OVIDIU VALCEA Nonprofit SATU MARE CULTURALÃ PRAHOVA CARACTER UMANITAR MARAMURES FEDER ANDREI-ALEXANDRU.Popa Doru.UGORCIAG ANA. SIMIONESCU CALIN-DAN.POPA ELENA MIHAELA AJUTORAREA COPIILOR LOREDANA. SONEA ALEXANDRU.DUMITRASCU VASILE.CIONCA MARIA Intrajutorarea pers.Ignãtoaia religioase.Moldovan patricia Monica-director executiv.MANOLESCU O DE A SUSTINE PROCESUL DEZVOLTARII DURABILE A COMUNITATII RURALE SASCUT. familii. LUCA DAN. UGORCIAG ANA.a. infiintarea.CINDEA SORINA ARTENISA PRAHOVA CARACTER UMANITAR MURES Promovarea asistente pentru sanatate.MANOLESCU O VALERICA. TELEPTEAN DOINA. acordarea de asistenta organizatiilor locale neguvernamentale Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice prin cotizatii sponsorizari donatii sau alte mijloace de caritate pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala INTRAJUTORAREA FAMILIILOR LIPSITE DE MIJLOACE MATERIALE SI A CELOR IN STARE DE NEVOIE umanitar Consiliu director COTO TODICA.DALUCA CRACIUN CRÃCIUN SATU MARE 1014/B/1998 77/B/1999 58/B/1994 2074/B/1997 635 41/N 21 159/PJ/1997 05/02/1998 10/02/1999 02/11/1994 29/09/1997 184 23/02/1998 137 18/11/1994 VALCEA BIHOR BISTRITA NASAUD SATU MARE 1785 radiata Imbunatatirea conditiilor de viata ale oamenilor.BADEA Protejarii copiilor orfani si fara posibilitati materiale. a copiilor reumatici. TOHATAN IRINA COSMA TRAIAN. ADAM ANGELICA Moldovan Tudor Calin-vicepresedinte.SIMA MARIA Activitati de ecologizare si intretinere a mediului ambiant aferent loalitatii Buciumi. Maramures. adapostirii animalelor si promovarii intereselor SORIN. precum si cultivarea respectului omului fata de natura BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES ZOICAS RODICA.COSMA Ajutorarea populatiti nevoiase din Romania indiferent de sex. MAKRAY ELISABETA Cultivarea cantarii si muzicii bisericesti si laice MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE TELEPTEAN ILIE DUMITRESCU.facilitând Erust Haus Schmidt. NEAMTU OVIDIU FEDER ANDREI-ALEXANDRU. COSTENAR SONEA-MONICA.

RETRAS IDENTIFICAREA MONUMANTELOR ISTORICE DIN TARA DEGRADATE PT.. Georgeta. FINANCIAR PERSOANELOR CU PROBLEME MAJORE. MIHALI TANIA.BUTICA IOAN. AJUTORAREA CASEI DE COPII BUZAU Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania. bolnavi handicapati.Acţiuni caritabile pentru susţinerea copiilor supradotaţi. intrajutorarea copiilor aflati la Casa de copii somcuta precum si a altor GERARD persoane aflate in nevoi COOPTAT GANDA ELENA LAURA. etc. batrini STRIMB MALCA. RENOVARE IONESCU VALENTIN ASOCIATIA CRESTINA DE UMANITAR. BABAN CALIN Promovarea intrajutorarii persoanelor fizice si juridice avind ca scop de a stabili relatii directe de cooperare cu MIHALI IOAN. Blaj Alexandru.TALPOS GIGEL Organizarea si acordarea unor ajutoare. COSTE CRISTIAN. batrani.GOMBOSANU ELENA CARMENCITA.. cu multi copii. TALPOS GIGEL GERARD PRESEDINTE ADRIANUS MUIT.SUTA ERIKA. realizarea de schimburi pe baza de reciprocitate între membrii fundaţiei cu persoane fizice sau grupuri de persoane.DRAGALAU ELENA CARACTER FILANTROPIC CARACTER FILANTROPIC AJUTORAREA MATERIALA SI SPIRITUALA A COPIILOR ORFANI SI A BATRANILOR AFLATI IN INSTITUTIII PUBLICE COLECTAREA.BABAN CALIN MIHALI IOAN.Protecţia mediului dinManiac Cornelia. INGRIJIREA SI INTRAJUTORAREA BATRANILOR. CU VENITURI MATERIALE SI FINANCIARE REDUSE CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie MARAMURES COSTE CRISTIAN. asigurarea de actiuni de asistenta sociala potrivit recomandarilor DMPS Maramures NONPROFIT.MIHALI TANIA. REABILITAREA. spitalelor TALPOS VASILE Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice si juridice prin donatii si alte mijloace de critate. moral si material persoanelor aflate in nevoie BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD SIBIU BISTRITA NASAUD SATU MARE SATU MARE BISTRITA NASAUD VALCEA GOMBOSANU DUMITRU.MARACINE FLORIAN PRAHOVA MURES 1790/B/1996 25 25/10/1996 CRESTINA GRECO-CATOLICA 1940/B/1996 346 21/10/1996 368 21/10/1996 MARAMURES 1817 CRETU 2899/B/1997 44 21/02/1997 58 21/02/1997 MARAMURES 1818 1819 CRETULESCU CRIGI 28/B/1998 2025/B/1996 47/PJ 464 30/09/1998 25/11/1996 53/PJ 472 09/11/1998 25/11/1996 ARGES MARAMURES 1820 CRIMSTAL-RO 3735/B/1997 103 29/04/1997 788 16/05/1997 VALCEA 1821 CRIN 34/B/2002 1/F 15/02/2002 9 08/02/2002 BACAU 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 CRINUL CRINUL CRINUL GHERÞA MICÃ CRIS CRIS CRIS-EURPWEST CRIS-NELU CRIS CROS 516/B/1996 1791/B/1997 838/B/1998 239/B/1998 1933/B/1997 913/B/1998 3557/B/1997 683/B/1998 317 292 22/PJ/1998 286 47 90 261 7/98 01/10/1996 29/08/1997 12/03/1998 27/01/1998 10/04/1997 08/06/1998 01/10/1997 21/02/1998 622 325 24/10/1996 19/08/1997 29 55 274 1840 52 14/01/1998 07/03/1997 15/06/1998 03/10/1997 23/01/1998 BISTRITA NASAUD PRAHOVA SATU MARE CARAS-SEVERIN PRAHOVA SIBIU VALCEA ZBORA IOAN. Vinţan zonele miniere. nationalitate si religie SUTA DANIEL. HANDICAPATI. PORUMBESCU MIHAIL Asistenţa şi protecţia socială acordată persoanelor cu handicap social din zonele defavorizate. perimetrele industriale şi forestiere. a MARIA vaduvelor si orfanilor.SCHLAUCH HELFRIED. SUTA ERIKA.TRoancă Rodica 1838 1839 CRIST UMANITE CRISTA 2282/B/1997 1726/B/1996 143 151 04/07/1997 27/05/1996 241 154 07/08/1997 27/05/1996 BUZAU MARAMURES 1840 CRISTAL 2875/B/1997 299 05/09/1997 323 05/09/1997 MARAMURES 1841 CRISTAL 1796/B/1996 30 06/09/1996 27 06/09/1996 PRAHOVA 1842 CRISTAL 3526/B/1997 208 16/09/1997 1974 05/11/1997 VALCEA 1843 1844 1845 1846 CRISTAL CRISTAL CRISTAL 2001 CRISTAL DENTAL 749/B/1998 1667/B/1997 425/B/1996 2224/B/1996 27 16 226 91 20/02/1998 03/03/1997 24/06/1996 25/06/1996 12 25 418 137 23/01/1998 17/02/1997 06/09/1996 12/06/1996 PRAHOVA PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA 1847 1848 1849 1850 1851 CRISTALINA PSG CRISTEA CRISTI CRISTI' S CRISTI'S OUTREACH PROGRAM 315/B/1996 2201/B/1996 685/B/1996 1694/B/1997 73/B/2004 116 111 486 190 2881 13/02/1996 18/07/1996 04/11/1996 28/05/1997 10/06/2004 153 155 43 195 03/04/1996 27/06/1996 23/01/1997 16/05/1997 10/06/2004 1852 1853 CRISTI . ajutorarea orfelinatelor. Radu Simona Maria. BUTICA IOAN.VICEPRESEDINTE ADRIAN INDREAS. sportului şi culturii. BATRANI CIOCOTISAN GHEORGHE.M CRISTIAN 512/B/1999 227/B/1994 1171 1 04/03/1999 24/06/1994 71 27 19/03/1999 01/10/1994 BISTRITA NASAUD PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA VASLUI BRENT WOODALL FOUNDATION FOR EXCEPTIONAL CHILDREN VALCEA PRAHOVA 1854 1855 CRISTIAN CRISTIAN 729/B/1998 1769/B/1996 140 2 15/10/1998 19/02/1996 191 2 28/09/1998 29/03/1996 1856 1857 CRISTIAN CRISTIAN & ADRIAN 261/B/1998 1731/B/1996 382 157 26/06/1998 27/05/1996 572 168 11/06/1998 27/05/1996 1858 CRISTIAN SATU MARE 1260/B/1996 35/PJ/1996 15/10/1996 radiata 29/10/1996 PRAHOVA dizolvata dizolvata dizolvata Consiliu director Desfasurarea de activitati in domeniul social prin programe de caritate si acordarea de ajutor nemijlocit. MIHALI diferite organizatii si structuri din Romania si din strainatate in vederea realizarii scopului sau caritabil in favoarea GHEORGHE unor categorii sociale defavorizate ACORDAREA LA RECOMANDAREA DPMOS PRAHOVA DE IMBRACAMINTE SI DONATII IN BANI. DE AJUTORARE A PERSOANELOR AFLATE IN DIFICULTATE. banesti. FILIP MARIA TALPOS CRISTIAN IOAN.PORUMBESCU MIHAIL HUNEDOARA SC. DE CAFRITATE. APOLITIC TALPOS CRISTIAN IOAN. ACHIM AURELA asistati social.IMOBILIAR CONSTRUCT SA Voluntari 645 Scop STRIMB MALCA. in special copii.FILIP Initierea si desfasurarea pe teritoriul Romaniei a unor activitati de ajutorare a familiilor sarace.MISIUNE SI AJUTOR OLANDA MORALEI CRESTINE. imbracaminte. IN SPIRITUL CARITATE. NELUCRATIV. mijloace de locomotie. Ajutorarea categoriilor neajutorate cu alimente. bolnave sau lipsă de sprijin şi mijloace de existenţă.RENTEA NICOLAE CRISTIAN MURES 1830 1831 1832 CRIS MADY CRISANA CRISCO 4048/B/1998 657/B/1997 3738/B/1997 16 169 146 02/04/1998 17/02/1997 11/07/1997 85 391 1975 02/04/1998 08/05/1997 05/11/1997 1833 1834 1835 1836 1837 CRISIS CRISMAD CRISMAD CRISMANI CRISSONYA HERMANNSTADT 3364/B/1997 1022/B/1998 4341/B/1998 780/B/1998 4188/B/1997 99 925 925 67 410 25/04/1997 17/02/1998 25/02/1998 15/05/1998 14/11/1997 744 199 SC 199 470 1323 09/05/1997 25/02/1998 25/02/1998 21/11/1997 14/11/1997 BUZAU BISTRITA NASAUD VALCEA RETRAS ROTEA CONSTANTIN.ACHIM AURELA UMANITARA UMANITARÃ PROTECTIE PENTRU HANDICAPATI GOMBOSANU ELENA CARMENCITA. GESTIONAREA SI DISTRIBUIREA DE BUNURI OAMENILOR NEVOIASI CARACTER FILANTROPIC DEZVOLTAREA CAPACITATILOR COPIILOR ORFANI CU NEVOI SPECIALE DIN ROMANIA Umanitar CARACTER UMANITAR.MIHALI GHEORGHE DRAGALAU IULIAN DANUT. PRECUM SI SPRIJINIREA.SFANTA ANA CRESTINA FILANTROPIA 1816 Asociati/Fondatori 18/PJ 01/06/2000 24/02/1998 27 24/02/1998 MARAMURES 292 936 291 149 148/1997 08/07/1996 10/07/2000 11/09/1997 27/09/1996 11/09/1997 593 4368 28 202 1772 11/10/1996 13/07/2000 09/01/1998 29/08/1996 11/07/1997 BISTRITA NASAUD SIBIU VALCEA RADU NICOLAE. AJUTORAREA COPIILOR SI BATRANILOR RENTEA NICOLAE CRISTIAN UMANITAR UMANITAR OLAH WERNER FRANCISC Umanitar actiuni umanitare SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE prestarea de către membrii fondatoria unor activităţi de ajutorare pentru persoanele în vârstă. familii cu multi copii sau cu venituri mici. MEMBRU VROEGINDEWEIJ DAMMIS CARACTER UMANITAR CULTURAL Rezolvarea unor probleme de ordin medical si social CARACTER FILANTROPIC UMANITAR Promovarea si cultivarea spiritului de solidaritate cu cei neajutorati.COOPTAT COSTEA EMILIAN VALCEA PURZA IONEL. medicamente. etc. Ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei ( copii orfani. COPIILOR SARACI. EDUCAREA SI INSTRUIREA COPIILOR ROMANIA BETANIA CU DEFICIENTE FIZICE SI/SAU ASOCIATE SUTA DANIEL. ORFANI. ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL. ORFANI. SPRIJINIREA FAMILIILOR CU MULTI COPII PRIN ACORDAREA ODATA PE SEMESTRU A SUMEI DE 50000LEI UMANITAR SCHLAUCH MIHAELA. HANDICAPATI PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PENTRU INTRAJUTORAREA FAMILIILOR DE BATRANI SI PERS. Alic Ciprian învăţământului. indiferent de sex. pensionari si altii) UMANITAR SI CULTURAL ACORDAREA DE SPRIJIN MATERIAL CATEGORIILOR DEFAVORIZATE Imbunatatirea diagnosticului de laborator al copiilor bolnavi de SIDA si integrarea acestor copii in societate.NERENYI ZOLTAN ADRIAN Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie prin acordarea de ajutoare materiale.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 1799 CRAI NOU 109/B/1999 452 28/04/1999 154 25/02/1999 CARAS-SEVERIN 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 CRAINICUL BUCURIEI CRAINICUL BUCURIEI CRAISOR CRAROP CREANGA LUNGA HODOD CREDA SHALAM PROLIPE CREDINTA CREDINTA SI LUMINA 679/B/1997 725/B/1996 482/B/1999 700/B/1996 2137/B/1997 1263/B/1996 553/B/1996 1031/B/1995 191 526 47 501 4/PJ/1997 38/PJ/1996 354 09/09/1997 09/09/1996 05/04/1999 09/12/1996 14/01/1997 24/10/1996 03/09/1996 28/01/1995 221 221 220 87 07/03/1997 07/03/1997 24/05/1999 05/02/1997 1808 CREDO 443/B/2000 2 08/06/2000 1809 CREDO 1200/B/1998 15 1810 1811 1812 1813 1814 491/B/1996 314/B/2000 3565/B/1997 134/B/1996 2425/B/1997 1815 CREDO 2001 CREDO UMANITAS CREMENARI 21 CRESCENT PLUS CRESTINA DE INTRAJUTORARE A COPIILOR BOLNAVI DE SIDA .SCHLAUCH MIHAELA MARACINE FLORIAN CIOCOTISAN GHEORGHE.OLAH WERNER FRANCISC VALCEA VALCEA SERB CONSTANTIN PRAHOVA SIBIU Troancă Nicolae. NERENYI ZOLTAN ADRIAN SATU MARE UMANITARA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .

. pentru 2.. asa cum sunt prevăzute in Ordonanţa 1.TOCACI EMIL.RADU LUCIAN.GALBENA DIN ROMANIA FILIALA SIBIU 2450/B/1997 3523/B/1997 202/B/1998 87/B/2003 178/1997 205 40 6 14/11/1997 18/09/1997 02/07/1998 16/07/2003 2076 1958 295 4172 24/10/1997 03/11/1997 03/07/1998 03/07/2003 1893 1894 1895 CRY FOR HELP CRYSTAL CRYSTAL SOLIDARITY 583/B/1998 511/B/1996 3803/B/2005 66 312 8 22/06/1998 04/07/1996 13/10/2005 336 618 160 29/06/1998 24/10/1996 23/09/2005 1896 CRYVALY 2897/B/1997 42 21/02/1997 56 21/02/1997 1897 1898 1899 CSIBESZ CSIKI CSIMOTA 100/B/2001 300/B/1999 1942/B/1996 1 76 348 28/05/2001 16/07/1999 21/10/1996 656 527 370 10/09/1999 21/10/1996 1900 1901 CUANTRY SATU MARE CULTURA EUROPEANA 2153/B/1997 489/B/1994 54/PJ/1997 4 11/03/1997 28/09/1994 53 27/09/1994 1902 CULTURA VIITOR 2388/B/1997 101/1997 04/07/1997 1372 06/06/1997 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 CULTURAL CULTURALA CULTURALA ''CIKA" CULTURALA CZEGEI WASS CULTURALA BISTRITA CULTURALA DOBROGEA HORIA CULTURALA GEORG KEINTZEL CULTURALA HIRAM CULTURALA HYPERION CULTURALA MIHAI SI IOANA CULTURALA PRO XXI CULTURALA TINERE TALENTE CULTURALA UMANITARA VIOARA CULTURALA VALEA BARGAULUI CUMULUS 422/B/1996 678/B/1996 170/B/2000 358/B/1999 31/B/1991 288/B/2000 229/B/2000 227/B/2000 349/B/1999 215/B/2000 203/B/2000 235/B/2000 234/B/2000 81/B/1992 2454/B/1997 223 479 60 128/99 1/F 15 52/2000 50/2000 108/99 33/2000 11/2000 8/2000 7/2000 1/F 182/1997 22/07/1996 19/12/1996 24/03/2000 30/10/1999 19/01/1991 12/06/2000 30/05/2000 25/05/2000 30/07/1999 02/05/2000 29/02/2000 21/02/2000 18/02/2000 04/03/1992 18/11/1997 400 17 288 1497 7 515 234 219 980 194 75 37 11 8 2094 27/08/1996 15/01/1997 13/04/2000 1918 1919 1920 CUNUNIÞA SATU MARE CUORE CUORE 834/B/1998 1857/B/1997 1742/B/1996 19/PJ/1998 368 169 10/03/1998 24/10/1997 10/06/1996 412 179 13/10/1997 10/06/1996 1921 1922 CUPIDON CURAC 143/B/1996 3092/B/1997 159 400 01/10/1996 10/11/1997 210 441 12/09/1996 10/11/1997 MARAMURES CUPSA IOAN MARAMURES HAGAU VASILE.MIHALACHE ADRIAN. organizarea si coordonarea de servicii complexe de asistenta sociala.* înfiinţarea unui dispecerat central de apel. 4. BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD HARGHITA -asigurarea dezvoltarii vietii culturale si a traditiilor folclorice etc. in acest PETRU-EMANUEL.s. participarea la eliminarea susrselor de poluare sonora. concretizate şefă: MIHĂILESCU MĂRIA.a. prin promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate LETAI IOSIF.. THOMAS. MURES Stabilirea relatiilor culturale si stiintifice intre organizatii...DANUT CRISTIANA 97 CRISTIANA M CRISTIANA SATU MARE CRISTIANCA CRISTINA CRISTINA CRISTINA 986/B/1998 1654/B/1997 1672/B/1997 1275/B/1996 418/B/1996 261/B/1996 473/B/1999 33/B/1997 3198 144 165 49/PJ/1996 219 49/PJ 119 35 25/05/1998 05/05/1997 14/05/1997 14/11/1996 02/07/1996 09/12/1996 22/11/1999 10/02/1997 412 147 161 18/06/1998 18/04/1997 25/04/1997 365 28/PJ 705 27 24/07/1996 02/04/1997 20/12/1999 23/01/1997 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 CRISTINA CRISTINA CRISTINA CRISTINA CRISTINA CRISTINA CRISTINA CRISTINA CRISTINE CRISTINEL CRISTMANS CRISTMAS CRIZANTEMA 950/B/1998 426/B/1999 2336/B/1997 1971/B/1997 1621/B/1997 367/B/1996 324/B/1996 242/B/2000 305/B/1996 514/B/1996 2210/B/1996 1893/B/1997 1703/B/1996 1934 74 61/1997 85 108 168 125 10 106 315 53 403 86 30/03/1998 18/08/1999 21/04/1997 10/04/1997 15/04/1997 04/05/1996 16/02/1996 04/02/2000 05/02/1996 14/10/1996 10/04/1996 24/11/1997 25/03/1996 345 88 571 70 105 273 171 1 121 657 61 457 91 15/05/1998 26/07/1999 04/04/1997 14/02/1997 28/03/1997 12/06/1996 11/04/1996 14/01/2000 20/03/1996 30/10/1996 21/03/1996 12/11/1997 25/03/1996 1889 1890 1891 1892 CRONOS CRONOS CRONOSS CRUCEA ALB. MURES Popularizarea operei culturale si literare a scriitorului Czegei Wass Albert BISTRITA NASAUD TULCEA promovarea si mediatizarea artei. director: GLIGOR domeniu de activitate. MURES Promovarea si perfectionarea tinerelor talente in domeniul muzicii instrumentale si vocale.BUD DUMITRU ORGANIZAREA DE ACTIVITATI DE SUSTINERE MATERIALA A UNOR ORGANIZATII UMANITARE SI A VARGA ANA. BUD PERSOANELOR AFLATE IN NEVOIE DUMITRU MURES Organizarea si desfasurarea de activitati culturale si sportive de performanta si de masa. cu instituţii medico-sanitare si sociale ale statului roman de la nivel teritorial..BARDAN RAINE GHEORGHE membrii IVANCIU DUMITRU.* .* Colaborarea. SANDU CRINUTA-LENUTA BISTRITA NASAUD HARGHITA Promovarea valorilor culturii si artei si õnscrierea acestora õn circuitul intern si international.HAGAU IUSTIN HAGAU VASILE. vicepreşedinte: CĂLUGĂREANU HARGHITA -ajutorarea persoanelor cu tulburari pshice BISTRITA NASAUD CIVATI TRADING. SATU MARE CULTURAL PRAHOVA INSTRUIREA SI EDUCAREA PRESCOLARILOR MARAMURES TOMOAIOAGA GHEORGHE. c 3. APOLITIC SIBIU PRAHOVA ACTIVITATE NON PROFIT.* Crearea de centre de ingrijire a bolnavilor la domiciliu. PASQUALE.. TOMOAIOAGA GHEORGHE... POP MARIA.diverşi sponsori din tara si străinătate.donaţii.CELAC MARIANA.CIVATI FERRUCCIO SPRIJINA CATEGORIILE DEFAVORIYATE ALE POPULATIEI secretar BARDAN RAINE GHEORGHE. HAGAU IUSTIN BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BUZAU OCROTIREA SI AJUTAREA MATERIALA A COPIILOR SCLARISI PRESCOLARI PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD MARAMURES SABADIS MARICUTA.. vicepreşedinte: CĂLUGĂREANU pacienţii din aceste zone. prin distribuirea de bunuri materiale.* Procurarea si atragerea de resurse materiale si financiare pentru GLIGOR LAURA-ELENA susţinerea proiectelor. -'.CURAC ANA.RADOF STEFAN. admise de legea romana. BATHORI EVA in stare de nevoie sociala SATU MARE UMANITARÃ BUCURESTI PLESU GABRIEL ANDREI. secretar: prin incheierea de convenţii de fraternitate.activităţi economice. apelând la:. iar tinere talente de protectie si grija. ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE VALCEA Umanitar PRAHOVA SPRIJINIREA MORALA SI MATERIALA A PERSOANELOR DE VARSTA A TREIA MURES Salvarea si protectia mediului inconjurator... TOMOIOAGA DAN. incurajarea tehnologiilor nepoluatoare.. culturii si traditiilor laice si religioase din Dobrogea MURES Valorificarea mostenirii istorice si literare a carturarului Georg Keintzel. CURAC stare de nevoie sociala VASILE 19/01/1991 01/06/2000 28/04/2000 21/04/2000 16/07/1999 14/04/2000 18/02/2000 04/02/2000 21/01/2000 04/03/1992 31/10/1997 Asigurarea protectiei sociale a persoanelor fizice care au pierdut capacitatea de munca si a persoanelor handicapate neuromotor si psihic Ajutorarea caminelor de copii si batrini a persoanelor handicapate precum si a altor categorii defavorizate Desfasurarea activitatii de intrajutorare a persoanelor nevoiase din Romania Consiliu director Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . MURES Promovarea valorilor autentice de arta si cultura romaneasca in tara si strainatate.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 1859 CRISTIANA 873/B/1997 173 14/04/1997 181 24/03/1997 CARAS-SEVERIN 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 CRISTIANA CRISTIANA CRISTIANA CRISTIANA CRISTIANA CRISTIANA CRISTIANA CRISTIANA-ADRIANA 1175/B/1998 1254/B/1998 684/B/1997 755/B/1998 4218/B/1997 1641/B/1997 121/B/1995 1182/B/1998 111 66 196 35 153 130 82 120 18/05/1998 23/03/1998 13/05/1997 06/03/1998 02/10/1997 29/04/1997 06/03/1995 01/06/1998 136 66 468 36 263 132 341 151 18/05/1998 23/03/1998 11/06/1997 18/02/1998 02/10/1997 14/04/1997 08/12/1995 01/06/1998 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 CRISTIANA .KOVACS Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex.NITOI LAURENTIU CATALIN UMANITAR NITOI LAURENTIU CATALIN BISTRITA NASAUD SIBIU * Crearea.FLONTA MIRCEA.. MURES Sprijinirea.TOMOIOAGA Ajutorarea persoanelor aflate in stare bolnava si de nevoiesociale. indiferent de capacitatea fizica sau intelectuala. KOVACS BELA-ATTILA.PIPPIDI ANDREI. DAN. MURES Promovarea valorilor autentice de arta si cultura romaneasca in tara si strainatate. GHEORGHE SABADAS GHEORGHE VALCEA Umanitar PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC SATU MARE UMANITARÃ BISTRITA NASAUD ARGES NONPROFIT. preşedinte: DAN MIHAIELA DANIELA.26/2000. MARAMURES LETAI IOSIF. pentru persoanele cu nevoi speciale din Sibiu si zonele limitrofe.BERCEA RADU. MURES Ajutorarea materiala a celor aflati in suferinta.BATHORI EVA Slujirea idealurilor umanitare de critate.construirea sau renovarea unor clădiri care 2. VALCEA MIHAI VALERIAN.TOMOIOAGA EDITA medicamente.. CIVATI ALBINO ERICH MARAMURES SANDU VALENTIN.KLEININGER Isi propune sa creeze un spatiu deschis dialogului si schimbului cultural intre Romania si alte tari.CURAC VASILE Slujirea idealurilor umanitare de caritate promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor afalte in CURAC ELENA.SANDU CRINUTA-LENUTA BELA-ATTILA.. ULICI RODICA.creşterea accesibilităţii locuitorilor la serviciile medicale.* Colaborare si Ml HAI IOAN EMEANOIL. nr. asistentă schimburi de informaţii pe problema cu instituţii si organizaţii similare din România si din străinătate. 1. preşedinte: DAN MIHAIELA DANIELA.. BISTRITA NASAUD MURES Protejarea mediului inconjurator. MURES Desafasurarea de activitati care.POP MARIA.instituţii naţionale romane.___________________________________ alte fonduri.parteneriat. nationalitate sau religie SANDU VALENTIN.. menajera si medicala la domiciliu. etc.ULICI RODICA. TOMOIOAGA EDITA PRAHOVA AJUTORAREA MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE MARAMURES CURAC ELENA. PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA ACORDAREA DE SPRIJIN MATERIAL PERSOANELOR FARA POSIBILITATI MATERIALE PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC MARAMURES VARGA ANA. sa asigure fiecarui om sa se bucure de drepturi depline. CURAC ANA.. NELUCRATIV.SABADAS Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor afalte in stare de nevoie sociala SABADIS MARICUTA. afirmarea si asigurarea continuitatii activitatii culturale si sportive pe raza judetului Mures.

G. PETRU GROZA STEI DANELY DANI 39/B/1998 683/B/1997 605/B/1997 538/B/1997 690/B/1996 708/B/1996 1358/B/1996 1937/B/1996 1264/B/1998 5026 195 117 50 491 509 18 38 75 28/07/1998 30/05/1997 27/02/1997 07/01/1997 06/12/1996 13/12/1996 12/06/1996 13/11/1996 06/04/1998 41 463 263 80 66 122 31/08/1998 24/06/1997 17/03/1997 03/02/1997 30/01/1997 17/02/1997 37 94 13/11/1996 06/04/1998 BACAU BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BIHOR PRAHOVA MARAMURES RAC GHEORGHE. ajutorarea persoanelor aflate inPOPAN VASILE. NAN ILIE. HANDICAPATI PRAHOVA INTRAJUTORAREA COPIILOR ORFANI. prin dezvoltarea acestora si ridicarea lor la rang de percepte morale.MEDIULUI UMANITAR Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala SE INTEMEIAZA PE RESPECTUL SUVERANITATII. Ialomiþa O'GORMAN NORA TERESA ºi NISTORESCU ADRIAN NONPROFIT. NELUCRATIV. Jud.SZIVARVANY . BATRANI.BUSE ELENA CLAUDIA UMANITAR PRAHOVA ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL SI FINANCIAR PERSOANELOR CU PROBLEME MAJORE. COMAN VASILE.POP MARIA SAVETA 11/1997 20/12/1996 95 06/12/1996 MURES 93/B/1995 352/B/1996 653/B/1996 2050/B/1996 53 153 454 450 14/03/1995 06/03/1996 04/11/1996 02/12/1996 142 244 868 488 21/04/1995 23/05/1996 19/12/1996 02/12/1996 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES GYULAI DANIELA DANA 722/B/1999 27 01/04/1999 42 01/04/1999 MARAMURES 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 DANA DANA & TAVI DANA ALEXANDRU DANA LEONA DANA MAR DANCI SPORT DANEIL DR.preşedinte . ajutrarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala prin distribuirea periodica din patrimoniului fundatiei a unor sume banesti sau ajutoare materiale sprijinirea in plan social a persoanelor defavorizate.D. NELUCRATIV.SANDULESCU SERBAN MATI BUJOREL DINU.COMAN GRIGORE MARAMURES POP ADRIANA FELICIA. COSMA spozorizari si alte mijloace de caritate. CARACTER UMANITAR Pastrarea si continuarea obieciurilor populare. TALPOS FLOARE SPRIJINIREA NATIONALA A CATEGORIILOR DEFAVORIZATE INCLUSIV PRIN ÎNFIINŢAREA UNOR COMITETE DE SPRIJIN UMANITARA UMANITAR UMANITAR VOICILA ION VIOREL.CAPP BOGDAN.N. PACURARU DANIEL IOAN. 1 di oraºul Slobozia. initierea in educatia sanitara in randul populatiei in vederea ridicarii nivelului de sanatate si a unei mai bune profilaxii a acestor afectiuni. SATU MARE DAB DAC & KAPP 1032/B/1998 829/B/1998 479/B/1996 3561/B/1997 2717 14/PJ/1998 280 284 07/05/1998 26/02/1998 20/09/1996 09/09/1997 352 21/05/1998 547 1898 02/10/1996 17/10/1997 1937 1938 1939 1940 DACIA DACIA DACIA ELENA DACIA PRAHOVA 3022/B/1997 1801/B/1996 361/B/1996 920/B/1995 325 4 162 178 19/09/1997 08/10/1996 22/04/1996 24/10/1995 349 19/09/1997 263 178 31/05/1996 24/10/1995 VALCEA SATU MARE BISTRITA NASAUD VALCEA CAPP AUREL DAN.SEB SATU MARE DAMI DAMIAN 1269/B/1996 625/B/1997 2054/B/1997 3379/B/1997 1665/B/1996 43/PJ/1996 137 140/PJ/1997 143 331 06/11/1996 21/02/1997 22/08/1997 09/07/1997 14/10/1996 1955 DAN 2757/B/1997 111 1956 DAN ANTAL 1395/B/1996 1957 1958 1959 1960 DAN STEOPAN DAN TRAIAN DANA DANA 1961 03/04/1995 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD SATU MARE VALCEA COOPTAT STATIE CATALIN.COSMA ROBERT.TAMAS MONICA ANA LUPASCU FLORIN. neoplaziilor. NELUCRATIV. prin donatii. TAMAS MONICA prestarea unor servicii in interes social ANA CULTURALà UMANITARà UMANITAR Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin promovarea de actiuni in interes social. RAC MRIA.PETRO DANI ROBERT 982/B/1998 2021/B/1996 2897 433 14/05/1998 25/11/1996 357 471 21/05/1998 25/11/1996 VALCEA MARAMURES 1973 1974 1975 1976 DANI STEF DANIANA DANICO DANICO 568/B/1997 766/B/1997 83/B/1994 4093/B/1998 80 278 46 314 16/01/1997 25/09/1997 15/12/1994 27/01/1998 176 705 61 10 27/02/1997 20/11/1997 10/02/1995 16/01/1998 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD SIBIU Popoviciu Nicolae. psihic si social si a altor persoane aflate la nevoie.COMAN VASILE. APOLITIC VALCEA BUSE VASILE DANIEL.RAC ANISCA 1971 1972 DANI . Popoviciu Daniela .NAN ILIE. APOLITIC . stare de nevoie sociala COMAN GRIGORE Intrajutorarea Casei de copii Gardani sin judetul Maramures POP ADRIANA FELICIA. Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare. Centrul de Plasament nr. etc. INTEGRITATII NATIONALE CAPP BOGDAN.RETRAS SEFTER DAN VALCEA PETRESCU CARMEN RODICA 727 211 985 11/12/1997 06/03/1997 09/05/1997 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MURES 38 25/03/1999 MARAMURES 272 19/03/1997 1538 353 26/08/1997 14/10/1996 28/03/1997 126 28/03/1997 SATU MARE BISTRITA NASAUD SATU MARE VALCEA DAN MIHAI MARAMURES POPAN VASILE. RAC stare de nevoie sociala ANISCA Umanitar Procurarea de bunuri materiae si sume banesti de la persoane fizice si juridice romane si straine. PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD ARGES NONPROFIT.PACURAR MARIUSNICOLAE Scop Consiliu director Ajutorarea persoanelor handicapate fizic.ROIBU IURIE PACURARU DANIEL IOAN. Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania DANCI MARIAN . FAMILIILOR DEZORGANIZATE. A FAMILIILOR LIPSITE DE MIJLOACE MATERIALE CARAS-SEVERIN Sprijinirea actiunii de depistare a bolilor cronice.RAINBOW CURCUBEUL CURCUBEUL CUTEZANTA CUTUMA ARDELEANA CUVIOASA PARASCHIVA 126/B/1995 208/B/2000 1748/B/1996 2319/B/1997 1820/B/1997 659/B/1998 638/B/2000 87 19/2000 2 40/1997 324 38/98 3 07/12/1995 14/03/2000 08/01/1996 03/03/1997 17/09/1997 06/06/1998 21/06/2000 375 106 2 136 346 527 3 22/12/1995 03/03/2000 08/01/1996 14/02/1997 01/09/1997 22/05/1998 12/06/2000 BISTRITA NASAUD MURES MARAMURES SIMON CORNEL. POP MARIA SAVETA Desfasurarea de activitati de creatie educative si de caritate in vederea dezvoltarii initiativei tinerei generatii.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 CURCUBEU CURCUBEU . D.director executiv Sprijinirea procesului de invatare a limbii engleze. VICEPRESEDINTE: SOARE ANTOANETA MIRELA Asigurarea de actiuni de asistenta sociala. APOLITIC PRAHOVA CARACTER UMANITAR Popoviciu Nicolae .CENZOR: DOBRITOIU FLORIAN Organizarea de intalniri intre oamenii varstnici pt.TALPOS FLOARE PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA 1941 1942 1943 1944 DACIA RENAULT DACIANA DACIANA CERTEZE DACORA 130/B/1995 542/B/1996 1248/B/1996 3744/B/1997 91 343 25/PJ/1996 185 29/11/1995 25/09/1996 14/08/1996 08/08/1997 349 678 12/12/1995 06/11/1996 1536 20/08/1997 1945 DACOS C 1032/B/1995 1946 1947 1948 DAIANA DAIANA NUC DAIM 772/B/1997 585/B/1997 2357/B/1997 284 97 90/1997 07/10/1997 06/02/1997 10/06/1997 1949 DAKARI 721/B/1999 26 25/03/1999 1950 1951 1952 1953 1954 DALI CAREI DALIDA 97 DAM .cultivarea valorilor culturale locale AJUTORAREA MATERIALA SI SPIRITUALA A COPIILOR ORFANI SI BATRANILOR AFLATI IN INSTITUTII PUBLICE Umanitar PROT.vicepresedinte . de ajutorare şi intrajutorare SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE ACTIVITATE NON PROFIT.Popoviciu Ciprian 1977 1978 DANIEL DANIEL 705/B/1998 34/B/1997 103 36 25/06/1998 10/02/1997 128 28 05/06/1998 23/01/1997 PRAHOVA PRAHOVA 1979 1980 1981 DANIEL DANIEL DANIEL 101/B/1997 3543/B/1997 1779/B/1996 41/PJ 241 14 24/04/1997 01/09/1997 01/01/1996 49/PJ 1756 15 26/06/1997 19/09/1997 01/01/1996 1982 DANIEL 2577/B/1997 3 29/01/1997 3 29/01/1997 1983 DANIEL'S 864/B/1997 139 22/01/1997 639 23/12/1996 1984 1985 1986 1987 DANIELA DANIELA DANIELE DANKA 747/B/1998 337/B/1996 59/B/1995 1628/B/1997 24 138 15/PJ 117 17/02/1998 06/05/1996 06/03/1995 18/04/1997 409 223 25/PJ 113 10/10/1997 15/05/1996 10/07/1995 04/04/1997 03/04/1995 dizolvata TAMAS HOREA-IOAN. Fundaþia îºi propune sã desfãºoare orice tip de activitãþi de ajutorare a celor 11 copii bolnavi de SIDA aflaþi în IORDACHE MANUELA-SILVIA. LUPASCU FLORIN. acordarea de pachete cu alimente persoanelor si familiilor cu venituri mici sau fara venituri romovarea de actiuni in interes social. HANDICAPATI SI A CELOR AFLATI IN STARE DE NEVOIE. INDEPENDENTEI.Popoviciu Daniela.CAPP OCTAVIAN VIOREL TALPOS VASILE.CAPP OCTAVIAN VIOREL MARAMURES TALPOS VASILE. asistenta sociala. promovarea culturii romane si engleze in cele doua tari. Popoviciu Ciprian BUSE ELENA CLAUDIA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .discutarea problemelor sociale cu invitarea specialistilor in diferite domenii sociale. PACURAR MARIUS NICOLAE caritabil.RAC MRIA.GRAD VASILE MURES PRAHOVA MURES IALOMITA IORDACHE MANUELA SILVIA ºi O'GORMAN NORA TERESA 1930 1931 1932 CUVIOASA PARASCHIVA CYGNIUS CYNTIA 16/B/1999 293/B/1999 2211/B/1996 14/PJ 6 56 02/03/1999 15/01/1999 16/04/1996 11/PJ 93 71 24/03/1999 17/02/1999 26/03/1996 ARGES HARGHITA PRAHOVA 1933 1934 1935 1936 D. ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE ARGES NONPROFIT. pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala ROBERT. a unor bunuri materiale sau sume banesti precum si TAMAS HOREA-IOAN. ORFANI. ROIBU IURIE CARACTER UMANITAR SI FILANTROPIC Slujirea idealurilor umanitare de caritate prin promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in RAC GHEORGHE.

GHEORGHE. ELENA.COROBIAN DAN Procurarea de bunuri materiale si sume bnesti pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala DAVID GHEORGHE.ROMÂNIA 3296/B/1997 1957/B/1997 1718/B/1997 2065/B/1997 2096/B/1997 2210/B/1997 435/B/2000 202/B/2000 224/B/2000 3169/B/2009 38 71 216 150/PJ/1997 179/PJ/1997 9 69/2000 1/2000 47/2000 96 27/01/1997 28/03/1997 19/06/1997 17/09/1997 07/11/1997 24/09/1997 26/06/2000 10/01/2000 24/05/2000 16/12/2009 163 72 230 07/02/1997 14/03/1997 04/06/1997 506 55 2117 55 96 09/09/1997 11/02/2000 17/12/1999 11/02/2000 2015 2016 2017 2018 DECEBAL DECEBAL BEIUS DECENEU declina competenta de solutionare a cererii formulata de petenta Fundaţia Internationala de Caritate . GHEORGHE MURES Efectuarea de acte caritabile>instruirea practica si teoretica a tinerilor agricultori prin procurarea de donatii din tara si strainatate. plecându-se depresedinte . persoane handicapate AURLEL.BORCUTEAN LUCIAN BORCUTEAN LUCIAN SATU MARE UMANITARA MARAMURES DAVID GHEORGHE. spirituala a celor aflati in nevoie. bolnavi.4. Petre Constantin Cedric.DRAGOMIR si eliminarea treptata a poluarii de orice fel.4 din statut paragraful I si cap.etc. membri-Bari Ioan.Kramer acordare asistenţă medicală pentru persoane cu dezabilităţi Nicolaas.II art. BUDA VASILE.Minodora Ilie.Avram Ion. sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale.DRAGOMIR Intretinerea si promovarea de actiuni pentru conservarea si protejarea mediului natural a florei si faunei diminuarea GUI JENICA.BURIAN AJUTOARE MATERIALE ALEXANDRU MARINELA BUZAU INDEPENDENTA SI REPREZENTAREA AUTONOMA A ORGANIZATIILOR COMPONENTE. a oamenilor varstnici aflati in nevoi Consiliu director DONCA DAN. DATU MIHAI. COROBIAN DAN CONSTANTIN. socială. IOAN BUDA IOAN MARAMURES GUI JENICA. KOHAN ALEXANDRU.UNGUREANU V. Bari Maria. PERSOANELOR AFLATE IN SATRE DE NEVOIE SOCIALA VALCEA VARGAS ARIAS SOFIA MARIANA UMANITAR PARASCHIV SANDU PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC SATU MARE UMANITARÃ SATU MARE SPORTIV TULCEA subventionarea prin bunuri si fonduri banesti ale fundatiei a diverselor institutii si organizatii MURES Ducerea la indeplinire a cercetarilor aplicative in domeniul psihologiei.DOBROTESCU IOANA MARAMURES TAMASAN TRAIAN.TRIF Distribuirea periodica din atrimoniu.DAVIS RAMONA CONSTANTIN. medicală.HAIDU OVIDIU.Scarlat Clemi CARAS-SEVERIN Promovarea paternitatii tinerilor si punerea in valoare a diversitatii preocuparilor acestora in interes comunitar BIHOR ARGES NONPROFIT. NELUCRATIV.ecologiei. culturală. MURES Desfasurarea de activitati privind promovarea de valori culturale.Bunaciu Botniel.UNGUREANU GEORGIANA. TRIF AURICA ILEANA.DATU MIHAI. a copiilor si tinerilor orfani proveniti din familii dezorganizate a familiilor cu multi copii. ANITAS FLORICA SATU MARE UMANITAR PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC MURES Sprijinirea persoanelor cu aptitudini sportive deosebite pt. BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC SIBIU MARAMURES CIURA GHEORGHE.Ipate Gheorghe.UNGUREANU UMANITAR UNGUREANU CONSTANTINA.Popescu Razvan. sume banesti sau altor valori. MURES Protectia naturii si a mediului inconjurator. precum si cultivarea respectului suprem al omului fata de natura LAVINIA-JENICA.promovarea lor in activitatea sportiva de performanta.Negoita este ajutorarea multilaterală materială .KOHAN PROMOVAREA ASISTENTEI SOCIALE IN SPRIJINIREA PERSOANELOR FIZICE PRIN ACORDAREA DE ONET RADU. activitati cu caracter filantropic. MARAMURES BUDA RADU-VASILE. GHEORGHE VERONICA. structuri in vederea realizarii obiectului de activitate in favoarea unor categorii sociale defavorizate DATU MARIA MARAMURES PETRUT IOAN dISTRIBUIREA PERIODICA DE BUNURI DIN APTRIMONIU A UNOR BUNURI MATERIALE SAU BANESTI SUB FORMA DE AJUTOARE.Popescu Gheorghe. Reconciliere şi Pace "Omenia" 110/B/1994 1363/B/1996 79/B/1997 102/B/2013 14 21 07/PJ 3 25/10/1994 11/07/1996 24/01/1997 08/08/2013 280 14/10/1994 10/PJ 30 14/02/1997 24/08/1992 2019 DEDMAR 2231/B/1997 8 16/01/1997 410 19/03/1997 2020 DEDRAD TREVE 657/B/1998 35/98 08/05/1998 137/A 23/10/1997 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 DEL DELFINUL DELIA DELIA DELMAR DELMAR DELMOS DELTA DELTA DUNARII DELY 366/B/1996 719/B/1998 1904/B/1997 875/B/1998 1695/B/1996 2097/B/1997 1806/B/1997 1934/B/1997 2320/B/1997 1656/B/1996 167 121 416 107 70 18/PJ/1997 311 48 41/1997 319 29/05/1996 31/07/1998 05/12/1997 15/10/1998 18/03/1996 28/01/1997 11/09/1997 27/03/1997 03/03/1997 07/10/1996 261 159 471 457 74 29/05/1996 03/07/1998 21/11/1997 27/10/1998 18/03/1996 335 42 112 342 25/08/1997 05/03/1997 14/02/1997 07/10/1996 2031 DEMETRA 3116/B/1997 453 22/12/1997 500 22/12/1997 2032 2033 DEMNITATEA DEMNITATEA SOCIALA 492/B/1996 3284/B/1997 293 27 03/10/1996 17/01/1997 591 136 11/10/1996 05/02/1997 2034 DEMOCRATIA 3062/B/1997 378 27/10/1997 417 27/10/1997 2035 2036 DEMOCRATIA CAREI DENIS 1287/B/1996 2921/B/1997 59/PJ/1996 76 11/12/1996 17/03/1997 91 17/03/1997 2037 2038 2039 DENISA DENISA DENISE 1780/B/1997 666/B/1996 1575/B/1996 281 467 149 22/08/1997 22/10/1996 27/05/1996 298 768 151 16/07/1997 28/11/1996 27/05/1996 2040 DENISSA 2264/B/1997 10 23/01/1997 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 DENNIS DENNY DENTA HELP MC DENTA MEDICA 2000 SATU MARE DENTAL PROPHYLAXIS DENTMACRI DENTOS DENTPREVENT 11/B/1997 778/B/1997 1734/B/1997 446/B/1999 285/B/1996 687/B/1997 713/B/1996 3162/B/2007 10 290 233 12/PJ/1999 86 199 514 9 15/01/1997 17/11/1997 04/07/1997 17/08/1999 19/02/1996 13/03/1997 29/10/1996 11/10/2007 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD SATU MARE CULTURAL BISTRITA NASAUD MARAMURES TRIF AURICA ILEANA. CRISTIAN RADU NICOLA precum si prestarea unor activitati de interes social pentru batrini.TAMASAN Slujirea celor ami nobile activitati umanitare de caritate ajutorarea persoanelor aflate in sare de nevoie sociala TAMASAN TRAIAN.ANITAS FLORICA Ajutorarea materiala a populatiei nevoiase din Romania CIURA GHEORGHE. vicepreşedinte Vasile.Prisnea Adrian VALCEA UNGUREANU I.DATU MARIAIntrajutorarea persoanelor fizice avind dreptul de a stabili relatii directe de cooperare cu diferite organizatii si DATU IOAN PETRU.DONCA DANA SPRIJINIREA ACTIVITATILOR CULTURALE UMANITARA Dezvoltarea social economica a regiunii dunarene a judetului Caras-Severin si integrarea acestuia in spatiul economico dunarean al Europei instruirea si formarea profesionala in conditii moderne si de inalta competenta a persoanelor interesate in precticarea unei meserii promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie ajutorarea materiala de integrare sociala a persoanelor cu handicap fizic sau pshic . DRAGOMIR LAVINIA-JENICA.UNGUREANU VERONICA.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 1988 1989 1990 DANKE DANTE SATU MARE DANUBE BUSSNES FUNDATION 427/B/1999 2161/B/1997 885/B/1997 78 61/PJ/1997 224 07/09/1999 19/03/1997 18/09/1997 85 21/07/1999 622 23/10/1997 PRAHOVA SATU MARE CARAS-SEVERIN 1991 DANUBIUS 509/B/1999 5 15/06/1999 350 03/06/1999 TULCEA 1992 1993 DANY DANY GERGELY 1720/B/1996 34/B/1999 142 1396 27/05/1996 04/02/1999 162 47 27/05/1996 14/05/1999 MARAMURES BACAU 1994 1995 1996 1997 1998 DAPET DAR DAR DIN DAR SATU MARE DARABAN DARIA 680/B/1996 347/B/1996 840/B/1998 200/B/1998 2651/B/1997 481 148 24/PJ/1998 38 177 04/11/1996 26/04/1996 24/03/1998 28/04/1998 16/05/1997 869 229 19/12/1996 15/05/1996 186 194 28/05/1998 16/05/1997 1999 2000 2001 2002 2003 DARIUS DAROMA DARURILE CALIMANULUI DASS SATU MARE DATU P & M 889/B/1997 364/B/1999 1402/B/1996 2053/B/1997 1986/B/1996 238 141/99 3/1997 14/PJ/1997 410 22/09/1997 30/11/1999 26/11/1996 23/01/1997 11/11/1996 624 922 1015 23/10/1997 09/07/1999 20/12/1996 446 11/11/1996 2004 DAV-ROM 1979/B/1996 403 11/11/1996 439 11/11/1996 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DAVID DAVID DAVID DAVIMAR SATU MARE DAVIMAR SATU MARE DE AJUTOR DOBROGEA DE CERCETARI APLICATIVE DE CERCETARI APLICATIVE DE CERCETARI APLICATIVE DE WESTERCIRKEL.KOHAM ALIZA. Ilinca Cornel Răzvan. TAMASAN ELENA.Diaconescu Eugenia.UNGUREANU GEORGIANA.Molenaar Anton.BUDA Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania BUDA RADU-VASILE. in lichidare 27/02/1997 351 728 241 20/12/1996 11/12/1997 13/06/1997 93 476 265 181 01/03/1996 12/06/1997 18/03/1997 21/09/2007 DONCA DAN.VOICU DAN MIHAIL. APOLITIC Mihalache Bianca. SCOLI SI LICEE DE PROGRAME DE EDUCARE INSCOPUL INTRETINERII schimbarea componentei Consiliului CORECTE A DENTITIEI SI DE PREVENTIE A APARITIEI CARIILOR SI COMPLICATIILOR DENTARE Director format din presedinte-Bari Mircea. a familiilor cu mai multi copii.Chirita Laura.Popescu la categoriile cele mai defavorizate ale populatiei Dan Ion Popescu.Stavrositu Gheorghe. a copiilor strazii. respectiv a pct.sociologiei. SATU MARE UMANITAR MARAMURES DATU IOAN PETRU.CRISTIAN AURLEL. DONCA DANA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . DRAGOMIR GEORGE-EUGEN GEORGE-EUGEN BISTRITA NASAUD VALCEA DOBROTESCU NICOLAE UMANITAR RASTAU PATRICIU. DAVIS RAMONA PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD MARAMURES ONET RADU.UNGUREANU V. MURES Modificarea actelor constitutive.religiilor.Liz Viorel.BUDA VASILE.UNGUREANU CONSTANTINA. HAIDU OVIDIU..Constantin Elena.INDIVIZIBILITATEA SI PATRIMONIULUI SI FOLOSINTA IN EXCLUSIVITATE A ACESTUIA PRAHOVA ACORDAREA DE AJUTOARE MATERIALE SI MORALE COPIILOR SI BATRANILOR NEAJUTORATI BISTRITA NASAUD PRAHOVA ASIGURAREA ASISTENTEI MEDICALE AMBULATORII SATU MARE UMANITAR BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BARI MIRCEA SUSTINEREA IN GRADINITE. TRIF RADU NICOLA CARAS-SEVERIN Rezolvarea unor probleme de ordin social si material al persoanelor fizice si juridice MURES Ajutorarea persoanelor in varsta cu venituri mici .

Şerban Popa TRANSMITEREA CATRE TANARA GENERATIE A VALORILOR ISTORIEI. NISTOR MUGUREL.Giurgiu a unor categorii sociale dezavantajate ºi în nevoie.MUSTAFA ADRIUAN.muzica de propavaduire a folclorului romanesc Stimularea si dezvoltarea activitatii plastice autohtone. SOCIALA SI CULTURALA ECHILIBRATA TERITORIALA revocare cenzor. HOHAN ION. BLAJ ADRIAN BARANY OLIVER TIVADAR.IGRET DOINA. RISKOVICS ANDRAS LEVENTE -desfasurarea unor activitati de protectie sociala CARACTER FILANTROPIC CARACTER FILANTROPIC Ajutorarea unor categorii defavorizate a populatiei (copii orfani familii cu multi copii si cu venituri mici batrini asistati MURESAN IOAN-GHEORGHE.GADEA ILIE. Florin Emilian Verza. recuperarea copiilor neadaptaţi şi a oeior cu. oamenilor străzii. CHIRILOV IOAN.NICOLAE ION OPREA IOAN. a bătrânilor neajutoraţi.MIHU NICOLETA.OPREA MARIA. fundatii. GADEA ILIE ECOLOGIC UMANITAR PRESEDINTE : CONSTANTINESCU ADRIAN.KRANENBUHL GEMA IRINA 2095 DINA 747/B/1999 95 28/10/1999 131 28/10/1999 MARAMURES CULCEAN LILIANA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .MORAR IOSIF. DOBRE ION PRODCONSUC DAN.SECRETAR : BULETEANU ELENA SIBIU BISTRITA NASAUD SIBIU SATU MARE UMANITAR PRAHOVA CARACTER UMANITAR VALCEA IONESCU RAZVAN GABRIEL. RADUCA DUMITRU. INCARCA VASILE BARABAS EMILIAN. dobandesc calitate de TUTUROR REGIUNILOR ROMANIEI.GADEA VIOREL TEODOR. CONTRIBUTIE LA DEZVCOLTAREA ECONOMICA.KLEP LAURA DANIELA. menaj la domiciliu.INSTITUÞIE FINANCIARÃ NEBANCARÃ 176/B/1996 4250/B/1997 198 107 29/11/1996 15/05/1997 266 2954 31/10/1996 22/04/1997 2089 din Fundaţia Hope For România.276 09/07/1997 ARAD Istrate Sanda Maria Se va completa art.dizabilităţi. PARLEA EUGEN SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE ABRAHAN BASARAB LUCIAN Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala ILBAN VASILE Promovarea unor idealuri de intrajutorare si ridicarea caliatii vietii promovarea unor practici tehnice si stiintifice in mediul rural de dezvoltare a gospodariilor taranesti Sprijinirea.sport. Doru-Vlad Popovici.FOLTA CLAUDIA. ANGELICA. fizic şi / sau psihic.SANDA UMANITAR CRISTINA PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE ARAD COSTIN GHEORGHE.JURJ SABÃU ELENA . respectiv societatea C& C CODREANU VERONICA.FORMARE. înfiinþarea de cãmine cu gãzduire pe duratã determinatã sau nedeterminatã. integrarea KRANENBUHL GEMA IRINA acestora în standardele unei societăţi civilizate. CULTURII SI ARTEI Sprijinirea afirmarii nationale si internationale a sportivilor .FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DUMITRIU IOAN MIRCEA.BARANY ZORICA Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala.c. 3 din Statutul Fundaþiei în sensul cã acesta va avea urmãtorul cuprins:„ În activitatea de sprijinire Istrate Sanda Maria-preºedinte. concretizarea şi realizarea în plan educaţional-formativ şi ştiinţific a scopului general al Fundaţiei.DIR EXEC: ALBU ION. dificultate ºi persoanelor cu handicap. sponsorizari.PREªEDINTE ºi LÃCÃTIª DORA . OPREA din centrele de plasament şi din cămine. GADEA VIOREL TEODOR. în FUNDAŢIA 4625/B/2007 MCP MASS COMMUNICATION POWER din Fundaţia Hope For România. BOSIO FABIO INTREPRINDERILOR. CERES.CONTABIL 76 09/07/1997 s.prim vicepresedinte .oamenilor de cultura . prin distribuirea de bunuri materiale.ABRUDAN Sprijinirea ºi întrajutorarea financiarã a membrilor sãi. ajutorarea si educarea bolnavilor cu diabet zaharat in vederea imbunatatirii vietii acestora.SABÃU ELENA.NICA DANIELA. CONSILIILOR JUDETENE. precum şi ajutorarea familiilor nevoiaşe. CONDREA DEMOCRATIE. ENTITATILOR PUBLICE SI PRIVATE. sprijin financiar în situaþii deosebite pentru persoanele cu handicap sau persoanele vârstnice în scopul asigurãrii tratamentelor medicale necesare ºi a protejãrii ºi realizãrii drepturilor ºi libertãþilor acestora” UMANITAR NICOLAE ION Identificarea şi ajutorarea persoanelor cu probleme de sănătate şi a celor cu malformaţii. CERCETARE SI ASISTENTA OFERITA Control Consulting SRL membri BONOMINI DANIELA. banesti etc RODICA. Consiliu director noua componenţă a Consiliului Director: Constantin Rusu.BLAJ ADRIAN 2071 2072 DIANA DIANA 873/B/1998 1743/B/1996 101 173 20/07/1998 13/06/1996 364 185 05/08/1998 13/06/1996 SIBIU MARAMURES 2073 2074 2075 2076 2077 DIANA DIANA DIANA DIANA DIANA 99/B/1995 565/B/1998 1869/B/1997 1878/B/1997 2823/B/1997 59 40 379 389 192 20/04/1995 21/04/1998 31/10/1997 10/11/1997 28/05/1997 161 230 424 446 210 10/05/1995 29/04/1998 20/10/1997 10/11/1997 28/05/1997 2078 DIANA-TUDOR 1166/B/1998 101 13/05/1998 124 13/05/1998 2079 2080 DIANA ARTOMIS GHERÞA MICÃ DICU 832/B/1998 3560/B/1997 17/PJ/1998 283 03/03/1998 04/09/1997 1970 03/11/1997 BISTRITA NASAUD HARGHITA PRAHOVA PRAHOVA MARAMURES MURESAN IOAN-GHEORGHE. Emilian Verza. NICULESCU ADRIAN. TIMIS IOAN Promovarea unor idealuri umanitare de solidaritate umana intrajutorare intre oameni GADEA GEORGETA GABRIELA.INCARCA VASILE CARAS-SEVERIN 2068 2069 2070 DIANA DIANA DIANA 883/B/1998 338/B/1996 1708/B/1996 124 139 95 02/06/1998 24/04/1996 01/04/1996 15 215 100 14/01/1999 10/05/1996 01/04/1996 SIBIU BISTRITA NASAUD MARAMURES BARABAS EMILIAN.TIMIS IOAN MARAMURES GADEA GEORGETA GABRIELA.IORDACHE MARIA. activitãþi de socializare ºi petrecere a timpului liber. organizarea de expozitii in tara si strainatate ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE ADOPTIA COPIILOR ABANDONATI se retrage ENE LUMINITA-GABRIELA. asistenþã medicalã ºi paleativã. RODINA social pensionari etc) MIOMIL.CONFEDERATIA AUREL.GUTH MARCEL VASILE. MINISTERELOR. consiliere psihologicã. AJUTORAREA COPIILOR SI BATRANILOR HANDICAPATI Umanitar Procurarea de bunuri materiale si sume banesti de la persoane fizice sau juridice romane si straine prin donatii. constând în sprijin pentru o viaþã independentã.SALAC MIHAI.RISKOVICS ANDRAS LEVENTE INCARCA ION MUGUREL.RODINA MIOMIL.VERDES DORINA LENUTA.GADEA ANA SATU MARE VALCEA COOPTAREA CONSTANTINESCU ADRIAN 2081 2082 2083 2084 2085 2086 DIDACTICA DIDIER DIETRICH . BARANY ZORICA RODICA.HERMANNSTHAL DIJNA SATU MARE DIMAR DIMEX 502/B/1999 377/B/1996 278/B/2000 1288/B/1996 1828/B/1997 3297/B/1997 96 178 8 6/PJ/1996 333 39 24/08/1999 30/05/1996 05/11/2000 01/02/1996 26/09/1997 24/02/1997 477 290 113 28/09/1999 19/06/1996 24/02/2000 372 354 17/09/1997 07/03/1997 2087 2088 DIMITRIE CEL NOU Din Casa de Ajutor Reciproc a Salariaþilor Corpul Gardienilor Publici Arad în Casa de Ajutor Reciproc a Salariaþilor Corpul Gardienilor Publici Arad . transport. PRIMARIILOR.arta.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 2049 2050 DEPAL-DIANA 3562/B/1997 DEPARTAMENTUL PENTRU INVATAMANT 814/B/2002 SUPERIOR SI CERCETARE STIINTIFICA HUMANITAS-ROMANIA 285 19 25/09/1997 27/03/2002 2051 2052 DEPRESIUNEA CISLAU DER SI DANA 4037/B/1998 1995/B/1997 29 27 04/06/1998 22/10/1997 2053 2054 2055 2056 2057 DERU DESPARTIREA DESTIN DESTINE DEZVOLTARE IN EUROPA 718/B/1997 272/B/1998 39/B/1997 406/B/2000 1092/B/2008 230 410 41 15 9 2058 DEZVOLTAREA GOSPODARIEI TARANESTI 851/B/1993 PRIVATE SI DE ORGANIZARE AGRICOLA 2059 2060 2061 DI ANGELI DIA DIA-LEE 2062 2063 2064 2065 2066 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Asociati/Fondatori 17/10/1997 04/03/2002 VALCEA BUCURESTI 137 422 04/06/1998 10/10/1997 BUZAU SALAJ 26/08/1997 22/07/1998 14/02/1997 14/04/2000 01/10/2008 578 653 16 19 179 04/09/1997 02/07/1998 16/01/1997 20/04/2000 16/09/2008 BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN PRAHOVA GIURGIU 43 20/07/1993 39/PJ 23/07/1993 770/B/1998 1170/B/1998 2786/B/1997 54 106 145 08/04/1998 18/05/1998 24/04/1997 59 129 161 25/03/1998 18/05/1998 24/04/1997 PRAHOVA MARAMURES MARAMURES DIABCARE DIADAR DIAMANT DIANA DIANA 2457/B/1997 708/B/1997 2273/B/1997 942/B/1998 1994/B/1996 185/1997 220 127 164 425 23/11/1997 30/05/1997 08/04/1997 14/01/1998 25/11/1996 2128 538 205 245 463 07/11/1997 15/07/1997 12/06/1997 09/03/1998 25/11/1996 2067 DIANA 177/B/1995 37 01/08/1995 748 17/07/1995 MURES BISTRITA NASAUD BUZAU VALCEA MARAMURES INCARCA ION MUGUREL. precum si presarea unor servicii de interes social BARANY OLIVER TIVADAR.NADIU CORNEL. în FUNDAŢIA 4345/B/2012 MCP MASS COMMUNICATION POWER Din Fundaþia „Coralis” în Fundaþia „CASA 2702/B/1997 COMªA” 19/09/2007 140 19/09/2007 32 14/03/2012 2090 2091 14/03/2012 1900 Judet in lichidare radiata pozitie inchisa VOICAN VASILE Scop UMANITAR Adaptarea. STIINTEI. asociatii in vederea realizarii nevoilor de odihna si tratament a celor care au nevoie de acest lucru Distribuirea periodica sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale si sume de bani.CAZACU NICU LUCIAN. Aurel Taflan. a celor OPREA IOAN . Dorin Carantina. a bătrânilor şi a altor vicepresedinte persoane care necesită ajutor Ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati ina gricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat strict necesar conditiei umane 2092 2093 2094 DIN INIMA PENTRU BOCSA DIN SUFLET DIN TOATA INIMA DAIA NOUA 1334/B/2002 915/B/2001 54/B/2013 362 40 1 14/01/2002 03/10/2001 07/05/2013 1/f/ 1688 1864 14/01/2002 03/10/2001 29/03/2013 VALCEA SIBIU PREDICA VASILE. identificarea şi sprijinirea copiilor maltrataţi de părinţi sau a celor abuzaţi MARIA .LUPU ADRIAN.DEZVOLTAREA CULTURII MANAGERIALE SI PROFESIONALE IN GENERAL FUNDATIA ROMANA PENTRU sprijinirea producatorilor agricoli si a agentilor economici privati IONESCU GH.Simtion Laura-casier.presedinte .OPREA DIANA. GUTH MARCEL VASILE.ABRUDAN OVIDIU. cotizatii si alte mijloace de caritate pentru asigurarea de actiuni de asistenta sociala Stabilirea si mentinerea de contacte si relatii de colaborare cu diferite societati. fundaþia va acorda servicii sociale persoanelor în vârstã aflate în Nicolae -secretar.

IVAN LIVIU.CARUTASU MARIA UMANITAR MIRELA Desfasurarea unor activitati in domeniul social.Modrea Nicolae-membru al consiliului de conducere .educarea şi formarea tineteruluii în Alionescu Ionuţ Preşedinte.CETERCHI IOAN. NECHITA ALEXANDRU POCOL NARCISA MARIANA. ARIE KRAIJO . nationalitate sau religie Propagarea culturii credintei intrajutorarea umana si sprijinirea reciproca NECHITA IOAN.EMBER IOAN. handicapati.CHIVU GEORGIANA SERENELA. CETERCHI IOAN umanitarã CULTURALÃ NONPROFIT. A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA Desfasurarea de activitati in domeniul social constand in intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie Ajutorarea copiilor inscrisi la Casa de copii scolari din Baia Mare str.PĂUNICĂ IONUŢ BISTRITA NASAUD HARGHITA 27/PJ 113 1535 291 280 286 192 192 62 441 153/PJ/2010 03/09/1996 13/02/1997 20/08/1997 24/11/1996 21/04/1997 22/06/1998 12/08/1996 12/08/1996 24/05/1999 29/05/1997 17/09/2010 22/07/1996 19/05/1999 401 386 27/08/1996 07/06/1999 268 5 41 35 7 04/11/1997 01/01/1996 17/06/1998 06/05/1999 07/03/1995 2171 6 251 47 12 Pj 12/11/1997 01/01/1996 23/06/1998 19/04/1999 06/03/1995 2135/B/1997 2968/B/1997 38/PJ/1997 263 25/02/1997 23/07/1997 285 23/07/1997 DONATEL DONATIN 588/B/1997 33/B/1999 100 1395 11/02/1997 04/02/1999 159 3 25/02/1997 19/01/2000 VALCEA TARASESCU CONSTANTIN PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA BUCURESTI IOVANESCU AMILCAR PETRE.CIUBOTARU MIHAELA GHEORGHIU NICOLAE. reabilitare. a tinerelor valori artistice din domeniul creatiei cinematografice.PREA SFINTITUL PARINTE IOACHIM-MARES IOAN. SUSA LENUTA.NECHITA ALEXANDRU MARAMURES POCOL NARCISA MARIANA.OLARI IOAN MIHAI VASLUI CONSTANTINESCU CONSTANTIN. moral si material persoanelor aflate in nevoie elaborarea.MATIOC DOREL VASILE.CLAPON DIDU. in tara si in strainatate. CULTURAL. LIPSITE DE MIJLOACE MATERIALE SI A CELOR AFLATE IN STARE DE NEVOIE UMANITARÃ UMANITAR SPRIJINIREA MATERIALA A INSTITUTIILOR BISERICESTI. GIURGI MARIANA. de a sustine si ajuta dezvoltarea creativitatii in domeniul muzicii vocale si instrumentale.Răgan C-tin -membru al consiliului de conducere INTARJUTORAREA FAM. CARAMAN MARIUS-preşedinte.M DIYRAF SATU MARE DIZA DOBRE DOBRI VRV DOCHIA 670/B/1997 1932/B/1996 2196/B/1997 3372/B/1997 114/B/1996 868/B/1997 3077/B/1997 182 6 93/PJ/1997 125 122 161 412 20/03/1997 29/10/1996 22/05/1997 27/06/1997 31/07/1996 11/04/1997 17/11/1997 407 6 15/05/1997 29/10/1996 1410 151 151 453 15/07/1997 25/06/1996 17/03/1997 17/11/1997 2108 DOCTOR CLARA CONSTANTINESCU 669/B/2001 7863 14/08/2001 2109 2110 2111 2112 2113 481/B/2000 667/B/1996 2416/B/1997 170/B/1996 160/B/1998 26 468 138/1997 189 71/N 13/03/2000 16/12/1996 14/08/1997 08/11/1996 03/04/1998 36 882 1800 258 31/03/2000 20/12/1996 21/07/1997 21/10/1996 2114 2115 DODO TOMA DODY DOEL DOGAN DOIKAS AID INTERNATIONAL ROMANIA ORADEA DOINA DOINA BISTRITA NASAUD PRAHOVA SATU MARE VALCEA DIACONU NICOLAE. PODARIU CORINA VERONICA UMANITAR CARACTER FILANTROPIC INGRIJIREA SI AJUTORAREA PERSOANELOR SUFERINDE Acordarea de sprijin material si moral unor institutii care au ca obiect de activitate educarea si ingrijirea copiilor in ILIES RAMONA. susţinerea şi promovarea patrimoniului cultural. este de a sprijini activitatea vietii muzicale si culturale.PENES DOINA SATU MARE MARAMURES GIURGI DAA.EBERT OTTO PALL.CHERECHES DORU 2099 DISCONT 110/B/1999 453 10/05/1999 312 22/04/1999 CARAS-SEVERIN 2100 dispune efectuarea menţiunii privind schimbarea 4022/B/1995 denumirii din FUNDAŢIA PENTRU TINERET GORJ în FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ pentru TINERET GORJ 17 23/01/1995 7 23/01/1994 GORJ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 DIVERSUM DIVERTAS . reabilitarea.PODARIU CORINA VERONICA 2146 2147 2148 2149 2150 2151 DORA DORALEX DORCA DORCA DORCA HELPING DORDRECHT 601/B/1996 3537/B/1997 1726/B/1997 294/B/1996 233/B/1994 740/B/1999 402 228 224 95 10 89 01/08/1996 23/09/1997 30/06/1997 23/02/1996 14/01/1994 07/10/1999 756 1769 250 94 1BIS 122 27/11/1996 23/09/1997 18/06/1997 06/03/1996 14/01/1994 07/10/1999 BISTRITA NASAUD VALCEA MATUSA DORU PRAHOVA BISTRITA NASAUD PRAHOVA MARAMURES ILIES RAMONA. MARIN NICOLAE UMANITARÃ Initierea si deasfasurarea pe teritoriul Romaniei a unor activitati de ajutorare a familiilor sarace a copiilor a vaduvelor GIURGI DAN. GAAKEER ADRIANUS HENDRIK.comisa de cenzori .MATA MARIAN.GIURGI MARIANA.Gavrilescu spiritul tradiţiilor umaniste al voturilor democratice şi aspiraţiilor societăţii româneşti Virginia vicepreşedinte. MATIOC DOREL VASILE.POCOL MARCEL SATU MARE SATU MARE ARGES BISTRITA NASAUD VALCEA BALASA DUMITRU. BATRANI REALIZAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE UMANITARE.POPA VIRGIL BRASOV BISTRITA NASAUD MURES PRAHOVA BIHOR 365/B/1996 3096/B/1997 166 420 30/03/1996 21/11/1997 269 461 07/06/1996 21/11/1997 2116 DOINA MARAMURESULUI 2865/B/1997 26 14/02/1997 39 14/02/1997 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 58/PJ/1997 175/PJ/1997 23/PJ 507 119 221 125 95 152 133 48 185 46 17/03/1997 28/10/1997 27/08/1996 10/12/1996 18/06/1997 20/12/1996 17/01/1997 01/05/1998 30/09/1996 02/09/1996 07/06/1999 04/04/1997 29/09/2010 222 60 2132 2133 2134 2135 2136 DOINA SATU MARE 2157/B/1997 DOINA SATU MARE 2092/B/1997 DOINA SI ION ALDEA TEODOROVICI 244/B/1996 DOINA Z 706/B/1996 DOKIANA 3393/B/1997 DOLMAN HOUSE ROMANIE 203/B/1996 DOLORESS 613/B/1997 DOMA'R 916/B/1998 DOMINO 137/B/1996 DOMINO 123/B/1996 DOMINUS 412/B/1999 DOMINUS 673/B/1997 DOMINUS CULT-FUNDAŢIA PENTRU 3943/B/2010 RESTAURAREA ŞI REABILITAREA PATRIMONIULUI CULTURAL-RELIGIOS DOMNITA 421/B/1996 DOMOKOS PAL PETER NOI KORUSDALKOR 294/B/1999 ALAPITVANY DOMUS 3752/B/1997 DOMUS 1802/B/1996 DON BOSCO 203/B/1998 DON MARIANO MARCOS 406/B/1999 DON QUIJOTE 1034/B/1995 2137 2138 DONALD SATU MARE DONARIS 2139 2140 14/08/2001 BISTRITA NASAUD MARAMURES NECHITA IOAN. conservare şi promovarea patrimoniului cultural şi a lăcaşelor de cult .MARIN NICOLAE.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 2096 2097 2098 DINA DINAMIC DIRATTA 515/B/1996 1625/B/1997 2856/B/1997 316 114 241 17/10/1996 22/04/1997 16/07/1997 647 125 270 29/10/1996 07/04/1997 16/07/1997 BISTRITA NASAUD PRAHOVA MARAMURES SIMONCA AUREL.Câlniceanu Gheorghe-membru al consiliului de conducere . Brînzan Maria -secretar. SLEAM si orfelinatelor precum si ajutorarea orfelinatelor si a spitalelor bisericilor etc GHEORGHE practicarea activitatilor cu caracter umanitar social si de intarjutorare a tinerilor . GAAKEER ADRIANUS special a celor cu problrmr sociale sau handicap fizic-intelectual HENDRIK. ARTISTIC SI DE CARITATE CLAPON DIDU organizarea şi sprijinirea activităţii de automobilism din România Optimizarea sanatatii omului prin dinamizarea si armonizarea omului cu universul ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE Ajutorarea populatiei nevoiase din Roamnia inidferent de sex. PĂUNICĂ IONUŢ şi MĂRCULESCU DAIANA-ANDREEA. ORFANI.. batranilor a familiilor sarace si fara posibilitati materiale CALOIAN C. 19 jud. Maramures OLARI MIRCEA.TOMA SOFRON.CARUTASU MARIA MIRELA.SLEAM GHEORGHE BISTRITA NASAUD BACAU 2141 2142 2143 DONATINIS DONATIS ROMANIA DONAU ESVIL 3309/B/1997 1841/B/1996 3384/B/1997 52 43 157 11/03/1997 28/11/1996 07/07/1997 1192 81 1347 24/06/1997 28/11/1996 09/07/1997 VALCEA PRAHOVA VALCEA 2144 2145 DONEA HELP DONNA 887/B/1997 2943/B/1997 230 97 10/11/1997 26/03/1997 615 112 20/10/1997 26/03/1997 CARAS-SEVERIN MARAMURES BALOGH ZOLTANGABRIEL. organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea . NELUCRATIV.ZAHARIA STELIAN PRAHOVA CARAS-SEVERIN MARAMURES OLARI MIRCEA. TURISM Promovarea si afirmarea . constand in intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie Ajutorarea artistilor plasici si viitorilor artisti care din motive materiale nu se pot afirma MICLECI ION. V. Desfasurarea de activitati in domeniul social prin programe de caritate si acordarea de ajutor nemijlocit. Borcutului nr.MARINESCU ION PRAHOVA BISTRITA NASAUD SIBIU PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA BISTRITA NASAUD GALATI CARAMAN MARIUS. conservarea şi promovarea patrimoniului cultural şi a lăcaşelor de cult.MĂRCULESCU DAIANA-ANDREEA. EBERT OTTO PALL. TOMA SOFRON. GHEORGHE UMANITAR INTRAJUTORAREA BATRANILOR SI COPIILOR ORFANI GHEORGHIU GHEORGHE. DE INVATAMANT SI DE CULT SCOP UMANITAR SPRIJINIREA MATERIALA A CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE SPRIJINIREA MATERIALA A CATEGORIILOR DEFAVORIZATE CARACTER FILANTROPIC restaurarea.CARUTASU CONSTANTIN CRISTI BALOGH ZOLTANGABRIEL. etc. APOLITIC CULTURAL. UMANITAR ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL SI FINANCIAR PERSOANELOR IN NEVOIE. OLARI IOAN MIHAI rELIGIOS. BIRTA MARIANA Umanitar AJUTORAREA PERSOANELOR DEZAVANTAJATE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .Pinta Ion-membru al consiliului de conducere .IVAN LIVIU. CHERECHES DORU si bolnave. ARIE KRAIJO 2152 2153 2154 DOREEA DORELA DORELA 931/B/1998 112/B/1996 48/B/1994 1072 120 11 / F 24/02/1998 31/08/1996 14/10/1994 268 167 105 18/03/1998 08/07/1996 14/10/1994 VALCEA PRAHOVA BISTRITA NASAUD 2130 2131 radiata Scop Consiliu director ACORDAREA DE SPRIJIN SPORTIVILOR Realizarea ajutorarii si intrajutorarii unor categorii de persoane din randul familiilor nevoiase a persoanelor in varstaSIMONCA AUREL.Dumitrescu Marcel Alexandru -membru al consiliului de conducere . finanţarea activităţilor de restaurare.

MUNTEAN programe in cadrul unei strategii coerente pentru realizarea unei reforme reale. specifice invatarea sahului .Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 2155 2156 2157 2158 2159 DOREMI DORINA DORINA DORINTA DORIS 3531/B/1997 723/B/1997 525/B/1999 1777/B/1997 3074/B/1997 222 235 4387 279 405 19/08/1997 03/09/1997 22/07/1999 20/08/1997 14/11/1997 1602 601 221 315 446 05/09/1997 17/09/1997 01/09/1999 29/07/1997 14/11/1997 2160 2161 DORIS DORIS 434/B/1996 2961/B/1997 235 240 13/08/1996 04/07/1997 421 262 09/09/1996 04/07/1997 2162 2163 2164 2165 DORIS DORU DORU SERV DORULET 196/B/1996 3510/B/1997 541/B/1998 1202/B/1998 217 188 15 151 20/12/1996 21/08/1997 11/02/1998 28/09/1998 315 1590 118 201 2166 2167 DORY DOSARUL NR.MARTINOF BOGDAN.VENCZEL CSILLA. PASCA GAVRIL. CALDERAN SEVERIN.IFRIM Romania si sa coopereze cu autoritatile publice si cu societatea civila in vederea elaborarii celor mai potrivite BUTUNOIU ARISTIDE VASILE. DRAGOS VIORICA.BANDRABUR DANIEL. APOLITIC CARACTER FILANTROPIC Rezolvarea unor probleme de ordin social si economic al persoanelor fizice si juridice prin activitati si programe de caritate.NOUR WALEED KASSEM N.CERCETARE STIINTIFICA SI INFORMARE STOIAN MODIFICARE STATUT (SEDIU) AJUTORARE CARACTER UMANITAR UMANITARÃ promovarea de actiuni in interes social.BECI SUSANA MAGDALENA BOGZA EMIL.ERNEST JUVARA DR. FILIP REMUS CORNEL. BODURIAN IOAN. BADEA PETRE. ADRIANA STELA mijloace de caritate TOMOIOAGA ADRIANA STELA CARACTER FILANTROPIC DRAGOS ALEXANDRU.PASCA TEODOR UMANITAR 05/12/1996 01/09/1997 13/03/1998 28/09/1998 PRAHOVA VALCEA HARGHITA MARAMURES AJUTORAREA MATERIALA A PERSOANELOR LIPSITE DE SPRIJIN UMANITAR VLADU MARIUS -ACTIVITATI TURISTICE Mobilizarea maselor largi la pastrarea nelaterata si la promovarea culturii romanesti in general si a celei din zona DALE GHEORGHE.NOUR WALEED KASSEM N. BECI CSABA. BOGZA FLORIN CORNEL prestarea unor servicii in interes social crearea unei baze de date cu informatii care sa permita monitorizarea zonelor si a activ. CARDOS GEZA Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de nationalitate sex sau religie POP VASILE. coregrafi. intalniri. DAN RUSU DR.BODURIAN AGOTA ORGANIZAREA DE SPECTACOLE.TOMOIOAGA Procurarea de bunuri materiale sume de bani de la persoane fizice si juridice romane si straine prin donatii si alte TOMOIOAGA DRAGOS PETRU.STEGERAN FLAVIU DORIN Distribuirea periodica de bunuri in functie de posibilitati sb forma de ajutor a unor bunuri amteriale sau banesti.VLADU MARIUS DALE GHEORGHE. PASCA EMANOIL precum si prestarea unor servicii in interes social Crearea unui microclimat de dezvoltare a noii dramaturgii romanesti si a unei retele de artisti care sa conclucreze> regizori.FESTOIVALURI CORALE. Protectia sociala a copiilor in varsta de pana la 16 ani. DAN RUSU DR. consistente.STEGERAN MARIA. GEORGE TRIFON DR. religie sau nationalitate BECI IOSIF. P. UMANITAR Desfasurarea unor activitati si programe de caritate in vederea ajutarii persoanelor aflate in nevoie Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .BODURIAN IOAN VICEPRESEDINTE .BULACU ION DANIEL BISTRITA NASAUD VALCEA PRAHOVA MARAMURES DANCIU DORIN NELU.BOGZA FLORIN CORNEL 2208 2209 2210 2211 DUNAREA DE JOS DUNAREA DE JOS DUNEX SATU MARE DYANA 289/B/2000 286/B/2000 1285/B/1996 245/B/1998 6 10 57/PJ/1996 339 17/04/2000 05/02/2000 03/12/1996 22/05/1998 245 335 05/04/2000 27/04/2000 454 07/05/1998 TULCEA TULCEA SATU MARE CARAS-SEVERIN 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 dizolvata VLADU DORU MARCELINO. BADEA PETRE. ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala CARDOS AMALIA-FLORENTINA. NICOLAE VIDOE. Stimularea dotarii materiale a sectiei chirurgicale Reghin.lipsite de orice sprijin material. DALE LUCIA CHIOAR in special 93 1 07/02/1997 04/01/2006 BISTRITA NASAUD CONSTANTA 12/06/1998 18/09/1998 15/09/1998 02/06/1994 11/02/1998 04/05/1996 09/08/2009 404 12/06/1998 474 12 39 281 183 03/11/1998 06/07/1994 25/02/1998 12/06/1996 20/08/2009 VALCEA SATU MARE SIBIU SIBIU BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD 90 89/1997 2 27/12/1993 10/06/1997 23/04/1996 32 1168 20 15/12/1993 23/05/1997 22/04/1996 HARGHITA MURES BUCURESTI 3900/B/1991 31 31/12/1991 1 30/11/1993 HARGHITA DRACULA DRAGAN DRAGHICI 86/B/1994 85/B/1994 3751/B/1997 49 48 267 15/12/1994 16/12/1994 04/11/1997 64 65 59 15/02/1995 15/02/1995 16/01/1998 2182 2183 2184 DRAGON DRAGON 2001 DRAGOS 63/B/1995 1851/B/1997 794/B/1996 32/PJ 362 90 03/07/1995 20/10/1997 10/05/1996 23/PJ 400 130 07/07/1995 06/10/1997 18/03/1996 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD VALCEA COOPTAT IACOB GEORGETA MAGDALENA. NELUCRATIV.GEORGE MARINESCU 53/B/1993 2356/B/1997 2984/B/1996 2178 DR. durabile a societatii GHEORGHE.ZOICAS a traditiilor romanesti GABRIELA.VENCZEL KLARA.BADORIAN AGOTA. GEORGESCU CONSTANTA.VLASIN VALER BISTRITA NASAUD MARAMURES FILIP ROMULUS IONEL. MIKLOS . juridice si institutionale din BORZA REMUS. adevar.BORZA Sa identifice modalitatile optime de armonizare si perfectionare a sistemelor legislative . TUDOR.BODURIAN AGOTA SECRETAR. REMUS. NOUR FOUNDATION FOR ART AND HERITAGE 704/B/1996 3062/B/2006 505 1/2006 18/10/1996 04/01/2006 992/B/1998 863/B/1998 876/B/1998 9/B/1994 182/B/1998 364/B/1996 3155/B/2009 3312 45/PJ/1998 107/A 59 20 165 5 2175 2176 2177 DR.CARDOS GEZA-FLORIN.PALLO IMRE 2179 2180 2181 Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director VALCEA POPESCU EMANOIL. fastivaluri culturale. precum si a persoanelor in varsta. VLASIN VALER FILIP ROMULUS IONEL.FILIP REMUS CORNEL.TAR LORANT UMANITAR NONPROFIT.BUTUNOIU ARISTIDE.RETRAS DRAGHICI STEFAN ARGES PRAHOVA CARAS-SEVERIN 2185 DRAGOS 1210/B/1998 162 16/11/1998 223 16/11/1998 MARAMURES 2186 2187 DRAGOS DRAGOS 389/B/1999 2755/B/1997 10 11 11/02/1999 17/01/1997 126 16 04/06/1998 17/01/1997 PRAHOVA MARAMURES 2188 DRAGOSIANA 3026/B/1997 335 26/09/1997 367 26/09/1997 MARAMURES 2189 2190 DRAGOTA D DRAGUTA 456/B/1996 1996/B/1996 257 427 03/09/1996 25/11/1996 498 465 18/04/1996 25/11/1996 BISTRITA NASAUD MARAMURES PASCA EMANOIL 2191 DRAMAFEST 2335/B/1997 60/1997 06/04/1997 495 28/03/1997 MURES 2192 DREPTATE SI FRATIE 6/B/2002 1 07/01/2002 19/11/2001 BUCURESTI 2193 2194 DREPTUL INTERNATIONAL DREPTUL LA NATURA 1830/B/1997 3902/B/2004 335 3 30/09/1997 30/03/2004 347 323 01/09/1997 23/04/1997 PRAHOVA 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 DREPTUL LA VIATA DREPTURILE OMULUI DREZALIU DRIADA DRIANA HUMANITAS DRID ORADEA DRUMETUL DRUMUL CATRE CER ORADEA DUAI SATU MARE DUANREA ALBASTRA 86/B/1999 788/B/1998 4051/B/1998 581/B/1997 1626/B/1997 403/B/1997 724/B/1996 465/B/1997 2142/B/1997 1216/B/1998 13 / F 79 2 93 115 372/N 525 437/N 44/PJ/1997 19 01/02/1999 29/05/1998 22/01/1998 28/02/1997 22/04/1997 03/10/1997 19/11/1996 25/11/1997 03/03/1997 09/02/1998 223 483 11 237 118 20/05/1998 27/11/1997 22/01/1998 11/03/1997 04/04/1997 413 20/05/1997 33 09/02/1998 BISTRITA NASAUD PRAHOVA BUZAU BISTRITA NASAUD PRAHOVA BIHOR BISTRITA NASAUD BIHOR SATU MARE MARAMURES CARDOS AMALIA-FLORENTINA. compozitori etc. toleranta. BECI SUSANA MAGDALENA Distribuirea periodica din patrimoniul fundatiei sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti precum si BOGZA EMIL. BOROS FORTUNAT DR. DUMITRU AMELIAN.DUMBRAVA GABRIELA GEORGE MARINESCU.NEAGU ION.DOBAI TIBOR. proveniti din familii lipsite de cele mai elementare mijloace de existenta .MEDGIDIA DOUA STELE DOWN PETREªTI DR. CARDOS GEZA-FLORIN. STEGERAN MARIA LIVIA.IUBITI COPII DR.MAJOR LEGATURILOR INTERNE SI EXTERNE IN DOMENIUL CULTURAL . in care sa triumfe ideea de dreptate .NITU ION CARACTER UMANITAR MIRCEA DUTU. MERLAS ALEXANDRU ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex.1183/1998 SE AFLA LA jUDEC . DANCIU LIDIA DOINA. justitie sociala.STEGERAN Promovarea unor idealuri umanitare de solidaritate si intrajutorare umana in scopul favorizarii cunoasterii culturii si ZOICAS MARINEL. APOSTOL CONSTANTIN.MARIA PROMOVAREA ACTIVITATILOR CIVICE.VIOREL POPESCU. COTETI VIOREL-VASILE. STIMULAREA SCHIMBULUI DE INFORMATII SI SPRIJINIREA ARTISTILOT IN REALIZAREA PROIECTELOR CULTURALE SI ARTISTICE Organizarea de spectacole. asistenta sociala si economice TOMOIOAGA DRAGOS PETRU.BECI CSABA. nationalitate sau religie Ajutorarea unor categorii defavorizate copii orfani familii cu multi copii si cu venituri mici batrini asistati social pensionari etc BULACU ION DANIEL DANCIU DORIN NELU.CREAREA SI INTRETINEREA ETELCA. RATA MARIA ZOICAS MARINEL.INTALNIRI.DANCIU LIDIA DOINA.NICOLAESCU romanesti.DALE LUCIA Caritabil CARACTER UMANITAR Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex. PASCA TEODOR Umanitar UMANITAR NOUR KASSEM NOUR A.CARDOS GEZA 2205 DUDNCUTA 1209/B/1998 161 11/11/1998 222 11/11/1998 MARAMURES DUNCA GHEORGHE 2206 DUDU 3095/B/1997 419 21/11/1997 460 21/11/1997 MARAMURES 2207 DUMBRAVA 2023/B/1996 436 25/11/1996 474 25/11/1996 MARAMURES BECI IOSIF.BARDOCZI CSABA VICE .DRAGOS Intrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agriculturaDRAGOS ALEXANDRU. a copiilor orfani.RATA MARIA in scopul asiguraruu unui trai civilizat VIORICA.MUZICAL CORAL LASZLO.PASCA GAVRIL. dragoste si credinta. handicapati.DUMBRAVA GABRIELA GEORGE MARINESCU PROMOVAREA SI AFIRMAREA PRINCIPIILOR SI VALORILOR CULTURALE. SECRETAR . GAMAN GEORGIAN CESAR PRESEDINTE. STEGERAN GABRIELA. FACILITAREA DIALOGULUI DINTRE SOCIETATEA CIVILA SI OAMENII DE CULTURA.

COSTEA AGRO-TURISTIC INTERN SI INTERNATIONAL CA O STATIUNE DE ODIHNA DAR SI IONUT.MURESAN desfasurarea pe teritoriul Romaniei a unor ativitati de ajutorare a copiilor cu deficiente si a batrinilor neajutorati a JANETA leaganelor de copii si a caminelor de batrini MARAMURES TAMAS FLORICA.PREDAUMANITAR ILIE BIHOR PRAHOVA PUNEREA IN APLICARE A SCHIMBULUI CU LOCALITATEA " ECHANDENS" BISTRITA NASAUD MARAMURES FELECAN NICOLAE.DEZVOLTAREA ION.VASVARI IOAN.BAAKLINI SNAGOV.SZEKELY MORARU MARTA.IOSIF POTENTIALULUI MATERIAL AL LOCUITORILO ZONEI.s.VASILESCU GAVRILA-VICEPRESEDINTE.UNGUREANU NELU. TIUDIC VIOREL.NITA VLAD. aflate in stare de nevoie sociala si a copiilor orfani BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD VALCEA CONSTANTIN PAUL UMANITAR VALCEA ENACHE AURELIAN. ACTIVITATE CARITABILA UMANITARÃ ECOLOGIC Nelucrativ Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . MURESAN ILEANA. Desfasurarea unor activitati ecologice specifice in lupta contra prevenirii poluarii mediului inconjurator.SANDU MARIN MANCIU EMIL.ABRAHAM TEOFIL.BIRIS BALNEO-CLIMATERICA MODERNA.DEACONU ADRIAN.TAMAS VASILE MARAMURES MICLE STEFAN.PRIN VALORIFICAREA CONDITIILOR NATURALE (LACUL MARIANA. atat in economie cat si in lumea academica BIHOR BISTRITA NASAUD MARAMURES TIUDIC VIOREL.OLARESCU GHEORGHE REZERVATIE NATURALA PROTEJATA. IEREMIA CRISTIAN MARINESCU NICULAE-PRESEDINTE.ROIBESCU VASILE UMANITAR ROMULUS. APOLITIC PROMOVAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE SOCIAL ECONOMICE DE INTERES LOCAL SI REGIONAL ECOLOGIC MARINESCU NICULAE MARIAN.BAIAS Ajutorarea celor ce intimpina greutati materiale si nu au mijloace necesare pentru un trai decent ILEANA VALCEA ZAMFIR DOINA AURELIA.CATARAMA VIOREL. COSMA IOAN-EUGEN LUTA-RASTEI GEORGETA RAULA PRESEDINTE RASTEI MARIA VICEPRESEDINTE RASTEI MARIAN SECRETAR BINDEA VIOLETA.a.OLARES CU GHEORGHE VIRGIL-SECRETAR GENERAL CULTURALÃ Distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale sau sume banesti precum si prestarea unor servicii in interes social Infiintarea.TIUDIC STEFAN Ajutorarea persoanelor in virdta.MANZATU NICOLAE.VASILESCU GAVRILA. dezvoltarea si promovarea de programe educationale pt ingrijirea sanatatii omului etc SATU MARE pozitie inchisa Asociati/Fondatori BINDEA VIOLETA.IEREMIA CRISTIAN promovarea conceptului de dezvoltarea durabila la nivel local si regional pentru reabilitarea imbunatatirea si stabilizarea conditiilor de mediu in diverse zone NONPROFIT.ZAMFIR GIGI.TOMA IOAN.PREDA ILIE FELECAN NICOLAE.DEACONU CARMEN GASPAR DAN. DIONISIE poluarii de orice fel cultivarea respectului suprem al omului fata de natura MIHAI DIONISIE CHINDRIS DINU-CATALIN BISTRITA NASAUD BUCURESTI DRAGHICESCU EUGEN.PARTEA DIN CODRII VLASIEI DIN ZONA LACULUI SI APELE TERMALE CU PROPRIETATI SAID.BOGATU CLAUDIA. ECOLOGICÃ UMANIST ECOLOGISTA ECOLOGICÃ MURESAN ANDREI. BISTRITA NASAUD BUZAU APARAREA SI PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE MARAMURES SEFCIUC ISIDOR Educarea si instruirea populatiei prin mijloacele mass-media in vederea adoptarii unui comortament civilizat in raporturile cu natura MARAMURES MURESAN EMIL.E. CARAS-SEVERIN BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MURES PRAHOVA ION DANIEL SATU MARE VALCEA PARASCHIV CORNELIU.FRANCU SNAGOV-LACUL. TIUDIC STEFAN MUTU EUGEN.CORNEA ION VALCEA Protejarea participantilor din sectorul postal in procesul de achizitionare de pe piata interna si externa de diverse produse si bunuri de larg consum si realizarea programului de repartizare a acestora catre salariatii Regiei Autunome Posta Romana .IONESCU DUMITRU. 2156/B/1997 445/B/1999 872/B/1997 57/PJ/1997 11/PJ/1999 170 14/03/1997 06/08/1999 14/04/1997 156 17/03/1997 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 E.FRANCU ALEODOR-VICEPRESEDINTE. ALBA RASTEI ELENA DANA desfasurarea si/sau sprijinirea unor activitati de interes comunitar in domeniul protectiei si imbunatatirii mediului inconjurator. Asigurarea de mijloace financiare materiale si specialisti pentru functionarea unui centru de consultanta de afaceri si de studii economice Desfasurarea unor activitati ecologice specifice in lupta contra prevenirii poluarii mediului inconjurator.PETRESCU SCOPUL FUNDATIEI ESTE SA CONTRUBUIE LA PROTECTIA MEDIULUI SI CLIMATUL DIN ZON CONSTANTIN.MAZGAREANU NICOLAE.DECULESCU IONITA RALUCA.DEACONU CARMEN PRAHOVA ACORDAREA DE SPRIJIN MATERIAL SI MORAL PERSOANELOR NEAJUTORATE MARAMURES GASPAR DAN.TIRIAC TERAPEUTICE).COSMA Intretinerea si promoavrea de actiuni pentru conservarea si protejarea mediului natural al florei si faunei.MURESAN ILEANA. FELECAN OVIDIU MURESAN EMIL.B.CONSTANTIN MARIA DEACONU ADRIAN.BONAT-TAMAS Protejarea mediului inconjurator RODICA.SIMA SUBORDONEZE ACESTUI SCOP PRECUM SI SA PROMOVEZE ZONA SNAGOV IN CIRCUITUL DUMITRU.TRAILOIU MIHAELA. GASPAR MONICA. TOMA IOAN.B.E.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 2212 2213 2214 DYSNEY SATU MARE DYSNEY SATU MARE E. HALLER ECOBIN SATU MARE ECOLINIA 492/B/1999 2094/B/1997 3025/B/1997 78 177/PJ/1997 334 19/07/1999 04/11/1997 26/09/1997 379 03/08/1999 366 26/09/1997 2252 2253 2254 2255 2256 2257 ECOLOGICA DIMITRIE CANTEMIR ECOLOGICA ECODOR ECOLOGICE TURT ECOLOGISTA REGAL NEGRESTI OAS ECOLOGISTÃ ROMÂNÃ SATU MARE ECOMAX 213/B/2000 2350/B/1997 2163/B/1997 2118/B/1997 1293/B/1996 2940/B/1997 30/2000 81/1997 63/PJ/1997 22/PJ/1997 64/PJ/1996 94 06/04/2000 08/06/1997 19/03/1997 23/01/1997 19/12/1996 26/03/1997 147 1078 24/03/2000 16/05/1997 109 26/03/1997 2258 2259 ECONATUR ECONOMAT-POSTA ROMANA 190/B/1998 3045/B/1996 28 1 16/03/1998 23/01/1996 130 3 16/04/1998 22/01/1996 2260 ECONOMICS 2000 249/B/1998 346 22/05/1998 459 07/05/1998 2261 2262 2263 2264 2265 2266 ECOS BISTRITA ECOTEH ECOTERRASAN ECOUL ECOUL SATU MARE ECOVIL 1997 691/B/1997 757/B/1997 2349/B/1997 935/B/2002 828/B/1998 3410/B/1997 203 269 80/1997 13 13/PJ/1998 296 17/05/1997 14/10/1997 06/06/1997 15/10/2002 24/02/1998 20/10/1997 492 701 1079 13 19/06/1997 20/11/1997 16/05/1997 15/10/2002 2292 03/12/1997 2267 ED .PETRESCU CONSTANTIN -PRIM PRESEDINTE. FELECAN NICOLAE OVIDIU. organizarea si functionarea de scoli de toate nivelele (preuniversitar.FELECAN NICOLAE Ajutorarea si sprijinirea tutror formelor de invatamint din Romania cu respectarea intocmai a programelor stabilite OVIDIU.CAZAN ILEANA.GASPAR MONICA. diminuarea IOAN-EUGEN si eliminarea treptata a poluarii de orice fel precum si cultivarea respectului suprem al omului fata de natura PRAHOVA IMBUNATATIREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATII ECOLOGICE BISTRITA NASAUD PRAHOVA PROMOVAREA PRIN MIJLOACE SPECIFICE A UNOR ATITUDINI SI COMPORTAMENT ECOLOGIC SI DE PROTECTIE A PATRIMONIULUI NATURAL MONTAN MURES Organizarea de actiuni care sa contribuie la diminuarea poluarii raului Mures si a afluentilor acestuia din zona municipiului Reghin. MURESAN JANETA TAMAS FLORICA.TAPUS CRISTIAN.BARSAN GABRIEL. TAMAS VASILE MICLE STEFAN.SOLUL SI AERUL-SI SA MILITEZE PENTRU CONSTITUIREA ACESTEIA CA O ALEODOR.e competente HARGHITA -promovarea protectiei mediului inconjurator prin pastrarea echilibrului ecologic. VASVARI IOAN.MIHAI promovarea de actiuni pentru conservarea mediului natural a florei si faunei diminuarea si eliminarea treptata a MURESAN ANDREI.PADUREA.VALORIFICAREA RESURSELOR MATERIALE SI ANUME EXISTENTE.LIVA 10/B/1996 3641 29/08/1996 dizolvata SATU MARE SATU MARE CARAS-SEVERIN radiata 03/09/1996 Scop SIBIU SATU MARE MARAMURES MURES MURES SATU MARE SATU MARE SATU MARE MARAMURES Consiliu director UMANITARÃ MODIFICARE Renasterea si revitalizarea credintei crestine si promovarea valorilor crestine.C EAGLE EAGLES EBEL EBEN EZER EBERLE ECATERINA 82/B/1999 79/B/1995 2926/B/1997 674/B/1997 531/B/1996 3536/B/1997 3343/B/1997 47/N 39 80 186 332 227 134 19/02/1999 07/02/1995 19/03/1997 29/04/1997 11/09/1996 26/09/1997 28/05/1997 64 95 445 682 1845 1170 15/02/1995 19/03/1997 29/05/1997 06/11/1996 06/10/1997 19/06/1997 2222 2223 ECATERINA ECCE HOMO 158/B/1996 1571/B/1996 176 132 23/10/1996 13/05/1996 185 140 24/07/1996 13/05/1996 2224 ECCO XXI 3551/B/1997 249 02/09/1997 1784 24/09/1997 2225 2226 2227 2228 ECELESIA MATER ORADEA ECHANDENS-STARCHIOJD ECHIM ECHO 171/B/1998 1681/B/1997 576/B/1996 3066/B/1997 9/N 175 377 393 23/01/1998 20/05/1997 19/08/1996 10/11/1997 155 729 434 23/04/1997 21/11/1996 10/11/1997 2229 2230 2231 2232 ECHOS BELLA ECO ECO ECO-CARPATICA 576/B/1998 420/B/1996 4065/B/1998 1747/B/1996 57 221 8 179 10/06/1998 12/07/1996 26/02/1998 17/06/1996 343 367 54 192 08/07/1998 06/08/1996 26/02/1998 17/06/1996 2233 ECO-CREDO 2957/B/1997 234 02/07/1997 256 02/07/1997 2234 ECO-FLOR 729/B/1999 7 08/02/1999 13 08/02/1999 2235 ECO-MAR 3045/B/1997 345 03/10/1997 345 03/10/1997 2236 2237 2238 2239 ECO-MEDIA ECO-ROM ECO 2000 ECO 2001 1661/B/1997 1674/B/1997 713/B/1997 1753/B/1996 151 168 225 19 08/05/1997 15/05/1997 01/07/1997 26/09/1996 101 163 544 58 26/03/1997 30/04/1997 29/07/1997 26/09/1996 2240 ECO 97 2344/B/1997 71/1997 24/05/1997 987 09/05/1997 2241 ECO ACTION FOR ROMANIA 3088/B/2009 1 15/04/2009 564/CC/2009 02/04/2009 2242 ECO CENTER MARMAURES 1197/B/1998 141 13/07/1998 178 13/07/1998 MARAMURES 2243 2244 2245 2246 ECO ILIES ECO MEDIUM GRUP ECO MONTAN 2000 ECO PLANET 180/B/1998 569/B/1997 27/B/1998 395/B/1999 18 81 38/PJ 18 08/01/1998 17/02/1997 01/07/1998 05/03/1999 33 193 35/PJ 16 12/02/1998 04/03/1997 01/07/1998 16/02/1999 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD ARGES PRAHOVA 2247 2248 ECO SAMUS SATU MARE ECO SNAGOV 447/B/1999 808/B/2002 13/PJ/1999 5/2002 18/08/1999 01/03/2002 137/2002 02/07/2002 2249 2250 2251 ECOANALITIC DR. BONAT-TAMAS RODICA.IN CARE TOATE ACTIVITATILE ECONOMICE SI SOCIALE SA SE VIRGIL. universitar si postuniversitar).OLTEANU DUMITRU. NELUCRATIV.FELECAN OVIDIU de autoritatile stata. BAIAS ILEANA ZAMFIR GIGI.

Scopul principal urmarit de catre fundatie se va realiza prin programe de actiune. artistice si sportive. ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI MORALA A PERSOANELOR NEVOIASE VASLUI VALCEA Umanitar BISTRITA NASAUD SATU MARE UMANITARA BUZAU CRESTEREA.FILIALA BISTRITA ELTA 2000 ELVIANA ELVIS 44/B/1997 302/B/1996 119/B/1997 328/B/1996 714/B/1997 270/B/1996 3851/B/2005 571/B/1997 1894/B/1997 3390/B/1997 46 103 76/PJ 129 226 71 1 83 404 310 21/02/1997 12/02/1996 03/09/1997 19/04/1996 30/07/1997 23/01/1996 19/12/2005 10/02/1997 24/11/1997 27/06/1997 50 124 20/PJ 186 551 15 2470/CC 212 455 838 06/02/1997 20/03/1996 08/04/1998 26/04/1996 12/08/1997 24/01/1996 17/11/2005 06/03/1997 24/11/1997 23/12/1998 BISTRITA NASAUD MARAMURES BUD CALIN-GELU. SĂNĂTATE 3173/B/2009 6 14/12/2009 5731/CC 23/11/2009 2284 EDYROM 3770/B/1997 88 11/04/1997 563 11/04/1997 2285 EFES 2963/B/1997 245 11/07/1997 267 11/07/1997 2286 EFFIE WOOLFORD 1975/B/1996 398 11/11/1996 464 11/11/1996 2287 EFRAIM 1804/B/1996 7 01/01/1996 8 01/01/1996 2288 2289 2290 EGRETA EIKON EISELE 614/B/1997 982/B/1999 945/B/1995 126 13 1 29/01/1997 10/08/1999 10/01/1995 277 2 20/03/1997 10/08/1999 09/01/1995 2291 2292 2293 EL-LAURA ELA ELA 3335/B/1997 1742/B/1997 2223/B/1996 100 240 87 28/04/1997 08/07/1997 11/06/1996 741 275 124 09/05/1997 01/04/1997 28/05/1996 2294 ELA 2761/B/1997 115 02/04/1997 130 02/04/1997 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 ELADY ELAN ELBANA STAR ELCA SATU MARE ELCO ELCO PAS ELCOM ELCRIS ELENA ELENA ELENA 964/B/1998 2333/B/1997 1700/B/1997 1286/B/1996 3506/B/1997 606/B/1999 1960/B/1997 1688/B/1997 537/B/1999 666/B/1997 21/B/1997 2315 57/1997 199 58/PJ/1996 6176 95/N 74 182 6789 178 20 16/04/1998 05/04/1997 05/06/1997 05/12/1996 17/09/1997 10/06/1999 31/03/1997 27/05/1997 22/11/1999 03/03/1997 27/01/1997 128 494 186 23/04/1998 28/03/1997 12/05/1997 1776 23/09/1997 76 189 424 416 298 14/03/1997 12/05/1997 16/12/1999 15/05/1997 28/11/1996 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 ELENA CUZA ELENA DOG ELENADAR ELEOS HODOD ELGERA ELI ELIAS ELIEZER ELIS ELISABETA ELISABETA ELISABETA ELISABETA 133/B/1994 940/B/1998 552/B/1997 1238/B/1996 2280/B/1997 462/B/1996 719/B/1996 271/B/1996 513/B/1996 1808/B/1997 909/B/1998 1001/B/1998 3340/B/1997 8 1596 64 16/PJ/1996 140 263 520 72 314 313 83 3659 116 01/12/1994 19/01/1998 16/01/1997 22/05/1996 07/04/1997 06/09/1996 12/12/1996 08/01/1996 21/06/1996 15/09/1997 29/05/1998 17/06/1998 20/05/1997 6 296 177 09/12/1994 30/03/1998 27/02/1997 236 501 267 26 617 355 256 443 987 24/07/1997 18/09/1996 18/03/1997 31/01/1996 24/10/1996 03/09/1997 04/06/1998 26/06/1998 30/05/1997 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 ELISABETA ELISABETA D ELISABETH ELISPORT ELLADA 2000 ELP ELPIS . APOLITIC BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD Implicare in problematica socio-umana in yona Bistritei si a judetului BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR VALCEA IVANESCU ION. VALCEA DOGARIU ION LUCIAN. presedinte unor activitati destinate sprijinirii activitatii educationale in Romania.Popescu Maria. SUCIUA MIHAELA. liceala si postliceala.Art. fundatii. PRAHOVA CARACTER UMANITAR SATU MARE UMANITARA VALCEA MIELCIOIU ION UMANITAR BIHOR PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC VALCEA Umanitar BISTRITA NASAUD PRAHOVA ACTIVITATE NON PROFIT . in special a pasurilor montane.POPAN Ajutorarea ppulatiei nevoiase din Romania indiferent de sex. ORGANIZARE CURSURI PREG. române sau straine.IVANESCU ANGELA UMANITAR Atragerea de donatori. NELUCRATIV. CATV. organisme guvernamentale si non-guvernamentale. Fundatia “EDUCAŢIE.. alaturi de alte institutii sau organizatii guvernamentale si neguvernamentale. 5. INGRIJIREA SI SELECTIA CIVILILOR FARA CASA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR SIBIU VALCEA Umanitar VALCEA CERNATESCU ALEXANDRU UMANITAR CERNATESCU ELISABETA. PROMOVAREA CREDINTEI ORTODOXE.POP IULIU-SEBASTIAN. copiilor.SUCIUA MIHAELA. care prin sprijin material.Giurgiu Cornelia Intrajutorarea caselor de copii caminelor de batrini din judetul Maramures si alte judete presum si a altor categorii GIUGIU VASILE GIUGIU CORNELIA sociale defavorizate desemnate de serviciul de asistenta sociala MARAMURES BUJOR CRISTIAN-VASILE promovarea intrajutorarii si ajutorarii intre persoane fizice cit si atragerea unor persoane juridice care sa sprijine moral si ami ales material activitatile acesteia PRAHOVA ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL PERSOANELOR CU PROBLEME MAJORE SI FINANCIAR SI FAMILIILOR DEZORGANIZATE BISTRITA NASAUD BUCURESTI BUCURESTI OLTEANU CATALIN ALEXANDRU Acordarea de sprijin material sau consultativ pentru orice fel de organizatie de stat sau privata. SĂNĂTATE” este o institutie non profit care isi propune organizarea . conservarea si perpetuarea florei si faunei. POP IULIU MURES Ajutorarea materiala si morala a oamenilor nevoiasi. activitati de sprijin si alte mijloace specifice. IN DOMENIUL ELECTRONICII. al Consiliului Director . precum si a vicepresedinte al Consiliului Director celor institutionalizati. in conformitate cu aspectele ce sunt detaliate in prezentul Statut.EHLING MARIANA UMANITAR EHLING MARIANA PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA AJUTORAREA MORALA SI MATERIALA A COPIILOR SI ELEVILOR CU TALENT SI APTITUDINI DE ORICE FEL MARAMURES SUCIU VASILE. CARITATE. dar. persoane victime ale Consiliului Director violenţei domestice. atât pe cont propriu cât si prin asocieri temporare sau permanente cu persoane fizice. secretar al si a altor categorii de persoane: familii monoparentale.sau mationalite SUCIU VASILE.CERNATESCU MARIA PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE BISTRITA NASAUD ARGES NONPROFIT. DE ACTIUNI CARITABILE SIBIU VEŞTEMEAN MARIA-LIVIA Art. institute.DIRECTOR EXEC RISTEA CLAUDIA CERASELA.POP Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania indiferent de sex. stimularii si dezvoltarii spiritului civic.Fundatia are ca scop şi VALCEA RETRAS ANDRONACHE ROMULUS GABRIEL sprijin si ajutor sportivilor pentru obtinerea de performante competitive la nivel intern si international PRESEDINTE POPOVICI EDUARD. POP IULIU IULIU-SEBASTIAN. ANGELA POPAN ANGELA VALCEA Umanitar MURES Desfasurarea de activitati culturale. BISTRITA NASAUD PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA A CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE SI INFIINTAREA UNOR ASEZAMINTE DE SPRIJIN. ORG. ce are drept scop CATALIN OLTEANU sau activitate ingrijirea copiilor.VEŞTEMEAN MARIA-LIVIA. SPORTIVE SI DISTRACTIVE CU IMPLICAREA TINERETULUI. personal sa contribuie. Activitatile propuse pentru atingerea scopurilor fundatiei sunt prezentate detaliat in Statutul acesteia 1. orfani sau cu deficiente. ASISTENTA SI AJUTOR SOCIAL. fara a tine cont de rasa.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director 2268 2269 EDE EDELWEISS 520/B/1997 774/B/2000 32 3 16/01/1997 23/11/2000 53 36 28/01/1997 09/09/1996 BISTRITA NASAUD BUCURESTI GROUPE SAINTONGE EDITION 2270 2271 EDELWEISS EDELWICE 697/B/1996 2838/B/1997 498 210 04/12/1996 12/06/1997 65 231 30/01/1997 12/06/1997 2272 EDEN 2403/B/1997 120/1997 31/07/1997 1725 04/07/1997 2273 2274 EDEN EDEN 346/B/1996 1792/B/1996 147 27 07/05/1996 13/09/1996 224 28 15/05/1996 13/09/1996 2275 2276 2277 EDEN EDERA EDERVAYS 1758/B/1997 2864/B/1996 2780/B/1997 257 50 138 21/07/1997 24/07/1996 18/04/1997 276 577 154 02/07/1997 10/10/1996 18/04/1997 2278 2279 2280 2281 2282 EDM . REPREZENTANT Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . prescolara si scolara. nationalitate. EDUCAREA SI AJUTORAREA MATERIALA A ELEVILOR DOTATI INTELECTUAL PRAHOVA CARACTER UMANITAR BISTRITA NASAUD MARAMURES CRISTEA GABRIEL-CRISTIAN Distribuirea periodica din patrimoniu in functie de posibilitati a unor bunuri materale sau sume banesti sub forma de ajutoare precum si prestarea unor servicii in interes social VALCEA Umanitar BUZAU BACAU sprijinirea realizarii programului Step by Step in scoli si gradinite SIBIU PRAHOVA INITIEREA IN DOMENIUL ELECTRONICII SI SIST. persoane singure.VILCEA EDUARD EDUCATIA ALTFEL EDUCATIA MAINE EDUCATIE PENTRU VIITOR 520/B/1999 4219/B/1997 40/B/2000 266/B/2000 1751/B/1996 3510 154 704 15 17 11/06/1999 02/10/1997 13/01/2000 07/03/2000 06/06/1996 201 264 14 158 36 06/07/1999 02/10/1997 28/03/2000 21/03/2000 06/06/1996 2283 EDUCAŢIE. prin actiuni specifice legate de cresterea . persoane vârstnice. religie sau nationalitate BUD CALIN-GELU. ORGANIZARE ACTIUNI CULTURALE. protejarea si sustinerea copiilor normali de varsta mica. religie. Lucaciu Maria-Gabriela. juridice. idei politice sau religie.CENZOR IACOB EMILIAN MARAMURES Giurgiu Vasile. CARITATE. la protejarea mediului inconjurator . batranilor. 4.

cultural. cat si dezvoltarea potentialelor turistice in mediul rural.Ceahlau nr. autoritati ale administratiei locale si institutii IJBEN PETER JACOB. Preşedinte: Ileşan Robert Radu..TUDIC IOAN.non-profit PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC SIBIU BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR BIHOR HARGHITA Fundatia pentru Colaborare in Dezvoltare Promovarea colaborarii in domeniul dezvoltarii dintre organizatii civile.SZAMOSI Intajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agricultura LOCHLI OTTO FERENC. 2.47?A ap. rural.HODOROG PETRE UMANITAR HODOROG PETRE MARAMURES DUMITREAN SORIN-RADU.Domeniul social cultural:. schimburi cultural lingvistice.. statele membre ale Uniunii Europene si tarile asociate. TUDIC IOAN.DIMACHE HORIA GABRIEL BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR CARAS-SEVERIN Continuarea traditiei culurale si spirituale a institutiilor religioase si de cultura a Eparhiei Caransebesului. SZAMOSI ERICA.Ileşan Robert Radu.106.Domeniul medicinei:. LOCHLI IULIANA SIBIU MARAMURES PAPP ERNEST. SEBESTYEN LASZLO VALCEA VETELEANU EMILIAN. Ileşan Normal. A PERSOANELOR NEAJUTORATE BISTRITA NASAUD BUZAU ASIHURAREA DE AJUTOARE MATERIALEDE URGENTA SI PE TERMEN LUNG PRAHOVA SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE MURES Modificarea actelor constitutive in sensul schimbarii sediului fundatiei in Arad. turistice reciproce cu asociatiile esperantiste din tara si strainatate.FEP 2918/B/1997 67 12/03/1997 82 12/03/1997 2362 2363 2364 ENESCU ECI BREAZA ENGLISH LANGUAGE SCHOOL ENIGEL 1846/B/1997 241/B/2000 155/B/1996 355 7 172 14/10/1997 31/05/2000 15/10/1996 388 86 194 26/09/1997 19/05/2000 12/08/1996 2365 2366 2367 2368 ENIGEL ENMAR ENOCH ENTITATE 627/B/1997 1345/B/1996 801/B/1998 362/B/1999 139 1 97 135/99 27/02/1997 03/10/1996 15/06/1998 30/10/1999 293 1 99 1446 27/03/1997 16/10/1996 08/05/1998 08/10/1999 2369 2370 2371 EOTVOS JOZSEF EPSILON EQUS 553/B/1998 3412/B/1997 2800/B/1997 26 302 165 25/03/1998 28/10/1997 08/05/1997 174 117 182 05/03/1999 04/02/1998 08/05/1997 2372 2373 2374 ERAVIS CAREI ERGOU ERICH 1246/B/1996 272/B/2000 718/B/1999 23/PJ/1996 27 16 31/07/1996 24/02/2000 04/03/1999 262 25 27/04/2000 04/03/1999 2375 2376 ERMESTINA ERNY 887/B/1998 1829/B/1996 52 361 07/04/1998 14/10/1996 389 361 17/09/1998 14/10/1996 2377 2378 2379 EROS D ESPERA ESPERANTO 787/B/1998 4057/B/1998 2348/B/1997 78 33 79/1997 28/05/1998 26/06/1998 06/06/1997 71 163 916 16/04/1998 26/06/1998 02/05/1997 2380 2381 2382 2383 2384 ESTER ESZTERLANCOD ORHEIU SECUIESC ETELKA ETERIA ETHICA 145/B/1996 275/B/1999 563/B/1998 1016/B/1998 4313/B/1997 161 139 39 6649 5710 08/10/1996 24/03/1999 21/04/1998 28/10/1998 23/05/1997 228 189 229 12 SC 870 25/09/1996 15/03/2000 29/04/1998 19/01/1999 23/05/1997 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 ETHNOS ETHOS SATU MARE ETIRAD EUDORA EUGEN EUGENION EUNICE EUNICE EURITMIA 195/B/1998 2104/B/1997 530/B/1999 43/B/1997 3363/B/1997 1906/B/1997 88/B/1995 775/B/1997 575/B/1998 33 186/PJ/1997 5147 45 97 420 48 287 56 07/05/1998 03/12/1997 31/08/1999 21/02/1997 09/04/1997 08/12/1997 27/03/1995 17/09/1997 08/06/1998 167 14/05/1998 246 49 573 448 124 741 329 16/09/1999 06/02/2000 11/04/1997 05/11/1997 07/04/1995 18/12/1997 19/06/1998 radiata Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD SIBIU cooptat noi membrii . de cercetare proiectare si executie a lucrarilor cu caracter energetic PRAHOVA CARACTER UMANITAR OLT Promovarii in randul tinerilor a valorilor nationale si universale .promovarea tinerilor medici în domeniul chirurgiei plastice si al senologiei BISTRITA NASAUD HARGHITA -rêpéndirea spiritului de prietenie Âi a conÂtin┘ei creÂtine õn munca profesionalê SATU MARE UMANITARÃ BISTRITA NASAUD VALCEA Umanitar MARAMURES BOLCHIS MARIUS-ONUT.stringerea de fonduri materiale si băneşti in vederea distribuirii 1. de studii si aventura. PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA SI FINANCIARA A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA. colaborarea cu asociatii esperantiste din alte tari. HARGHITA -acordarea de sprijin elevilor talentati ai scolii VALCEA HODOROG DUMITRA.EMDA din Romania. TUDIC MARIA PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA A CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE BUZAU SPRIJINIREA MATERIALA SI FINANCIARA A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA MURES Raspandirea cunoasterii si folosirea limbii esperanto. MARAMURES TANC IOAN promovarea stiinti si tehnicii moderene sprijinind initiativele de prefectionare a activit. voie.consultanta gratuita in domeniul chirurgiei plastice si al senologiei a oricarui cetatean al Uniunii Europene .BEL HALMEU EMA UMANITAS EMAKARINA EMANOIL 608/B/1996 557/B/1998 2047/B/1997 659/B/1996 527/B/1999 2960/B/1997 409 3 134/PJ/1997 460 4688 239 27/11/1996 07/01/1998 08/08/1997 12/11/1996 04/08/1999 07/04/1997 2338 EMANUEL 119/B/1999 487 2339 2340 2341 EMANUEL EMANUEL EMANUEL 707/B/1996 918/B/1995 118/B/1999 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 EMANUEL EMANUEL EMANUEL EMANUEL EMANUEL'S EMANUIL & SABRIN EMDA ROMANIA 2349 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 782 254 566 29/11/1996 29/05/1996 14/05/1997 803 149 04/12/1996 26/03/1998 851 220 261 18/12/1996 01/09/1999 07/04/1997 07/10/1999 708 02/09/1999 508 169 472 06/11/1996 10/10/1995 27/07/1999 111 169 542 13/02/1997 10/10/1995 24/06/1999 2466/B/1996 1915/B/1997 479/B/1999 95/B/1994 1649/B/1997 83/B/1999 667/B/2001 152/f/1996 43 32 58 139 49/N 2 15/07/1996 18/03/1997 29/03/1999 02/11/1994 02/06/1997 22/02/1999 24/07/2001 152 43 161 168 122 15/07/1996 05/03/1997 20/04/1999 11/05/1995 07/04/1997 1836 16/07/2001 EMGOVI 3369/B/1997 118 11/06/1997 1317 02/07/1997 2350 2351 2352 EMI EMIDI EMILIAN 782/B/1997 1779/B/1997 899/B/1997 294 280 45 23/10/1997 21/08/1997 14/07/1997 24 317 476 05/02/1998 05/08/1997 01/07/1997 2353 2354 2355 EMILLY EMINESCU EMMA 900/B/1998 144/B/1995 3283/B/1997 71 105 26 12/05/1998 27/11/1995 13/01/1997 225 50 27 25/05/1998 08/02/1996 14/01/1997 2356 2357 2358 2359 2360 EMMAUS ROMANIA ENACHE ENACHE ENACHE ENDUROMANIA 486/B/1999 1713/B/1997 430/B/1999 419/B/1999 53/B/2000 53 210 82 62 17 29/04/1999 11/06/1997 21/09/1999 09/07/1999 24/04/2000 247 212 97 72 597 07/06/1999 23/05/1997 11/08/1999 24/06/1999 10/04/2000 2361 ENERGITICIANULUI PARTICULAR .str.DUMITREAN Imbunatatirea relatiei societate .BOLCHIS ADIN Ajutorarea unor categorii defavorizate ale populatiei copii orfani familii cu multi copii si cu venituri mici batrini BOLCHIS MARIUS-ONUT. IJBEN-TEN Europeana .TUDIC MARIA PAPP ERNEST.No Spacing.RETRAS PRALEA UMANITAR EMILIAN SIBIU PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA CARACTER UMANITAR PRAHOVA ACORDAREA DE SPRIJIN MORAL SI MATERIAL PERSOANELOR FARA POSIBILITATI MATERIALE CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati in ceea ce priveste planificarea si derularea activitatilor complementare turismului sportiv. sportive . precum si către instituţii sau aşezăminte aflate in Vicepreşedinte: Ileşan Daniela Florentina.îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor care au nevoie de intervenţii in domeniul chirurgiei d Secretar Pateşan Ioana Alexandra plastice si al senologiei . BOLCHIS asistati social pensionari cu pensii mici etc ADIN CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitatI si programe de caritate si intrajutorare a persoanelor aflate in nevoie. CENZOR:GEORGESCU LIVIA BUCURESTI SATU MARE UMANITAR VALCEA Umanitar PRAHOVA ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEAJUTORATE VALCEA MUNTEANU EUGEN UMANITAR PRAHOVA ORGANIZAREA ACTIVITATILOR TURISTICE BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD HARGHITA -imbunatatirea conditiilor de viata pentru generatia a 3 a Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .asigurarea demnitatii individului DIR EXECUTIV:CORNOIU PREDA LEONARD.B-dul 1848 nr.mediu ambiant prin aplicare de programe concepute in scopul conservarii si DUMITREAN SORIN-RADU.8/1 si deschiderea unei filiale in Tg-Mures.RUS DANIEL-CATALIN ameliorarii calitatii factorilor naturali ai vietii DUMITREAN EMIL-TRAIAN. precum si promovarea umanitara care imobilizeaza fiinta umana SIBIU BISTRITA NASAUD VALCEA COOPTAT PRALEA ELENA. Daniela Florentina acestora către acele categorii socio-profesionale favorizate. BRINK AGNES HENDRIKA MARIA. ecologic. EMIL-TRAIAN.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 2329 2330 2331 ELY ELYA ELYSEUM 591/B/1996 353/B/1996 4072/B/1997 392 154 208 20/11/1996 03/04/1996 30/04/1997 2332 2333 2334 2335 2336 2337 ELYZA ELZOL EM . reafirmarea credintei in valoare si demnitatea persoanelor umane BISTRITA NASAUD PRAHOVA AJUTOR MORAL ŞI MATERIAL ACORDAT OAMENILOR SĂRACI CARAS-SEVERIN Promovarea conceptului de ajutorare a copiilor orfani poveniti din familii dezmembrate mai numeroase si cu posibilitatile materiale grele SUCEAVA filantropic.NICULESCU UMANITAR VIRGIL.desfasurarea de activitati cu caracter social HARGHITA desfasurarea unor activitati de protectie sociala VALCEA Dezvoltarea relatiilor de prietenie cu poporul elen VALCEA CORNOIU PREDA LEONARD SE COMPLETEAZA CU: educatia moral-civica a individului. RUS DANIEL-CATALIN SATU MARE SOCIO UMANITAR SIBIU MARAMURES LOCHLI OTTO FERENC.LOCHLI IULIANA in scopul asigurarii unui trai civilizat strict necesar conditiei umane ERICA. PRAHOVA ACORDAREA DE SPRIJIN MATERIAL A PERSOANELOR NEAJUTORATE HARGHITA .

pensionari) IFTENIE procurarea de bunuri materiale ori sume banesti prin donatii. vin in sprijinul dezvoltarii social-economice a comunitatilor de romi. TELEA DANIELA GEORGETA COMAN ILEANA. integrare sociala si educare a copiilor si tinerilor orfani NONPROFIT.D. interes social STETCO ILEANA DORU CATALIN BOSTINA Umanitar ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PROPRIU IN FOLOSUL TINERILOR DORU CATALIN BOSTINA CEZAR CONSTANTIN GUSU ANCUTA ELENA MAN ELIMINAT PROMOVAREA DIRECTA SI PRIN PARTENERIATE A VALORILOR SI BUNURILOR CARE APARTIN LUPU NECULAI.STETCO ILEANA Ajutorarea categoriilor defavorizate ale populatiei (copii orfani.f din statut.M. Toronciuc Tania Elena-director adjunct si onofrei Lidia Manuela-membru CARACTER FILANTROPIC UMANITAR Modificarea actelor constitutitve ale fundatiei. UMANITAR RADU AURICA.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 2394 2395 2396 2397 2398 EURO EURO EURO EURO-SOCIAL EURO-STAR 279/B/1996 1676/B/1997 3528/B/1997 1241/B/1998 2890/B/1997 80 17 211 50 381 13/02/1996 03/03/1997 15/08/1997 16/03/1998 29/10/1997 84 21 1543 69 420 28/02/1996 17/02/1997 26/08/1997 16/03/1998 29/10/1997 BISTRITA NASAUD PRAHOVA VALCEA PAJISTEANU EUGEN MARAMURES ZROBRA ILLES MARAMURES ABRUDAN DOREL 2399 EURO-VIS 743/B/1999 91 20/05/1999 91 20/05/1999 MARAMURES 2400 2401 2402 EURO . familii cu multi copii si cu venituri mici.R. persoane fizice sau juridice precum si institutiile administratiei publice OCROTIREA ORDINII SOCIALE SI A LEGILOR TARII prestarea unor activităţi benevole de întrajutorare Promovarea intrajutorarii persoanelor fizice si juridice in vederea realizarii obiectului de activitate si scopuri DANCI VASILE.de ajutorare materiala. MARIA GHEORGHE. LUPU OTILIA ALINA.J. F.DICAL EX PROFESSO 705/B/1996 94/B/1994 900/B/2002 506 57 6/F 09/12/1996 30/11/1994 23/09/2002 112 175 121 13/02/1997 19/05/1995 10/09/2002 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BACAU LUPU NECULAI.DE ARTE PLASTICE BRÂNCUªI SATU MARE F. 5 26/PJ/1998 125 07/01/1997 19/12/1991 24/03/1998 07/12/1999 5/P. distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti Slujirea idealurilor cele mai nobile cauze si activitati umanitare constind in ajutorarea persoanelor aflate in stare de MARINCAT NICULAIE-ADRIAN.FUNDAŢIA ETNICĂ PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A ROMILOR 2124/B/1997 1008/B/1998 2042/B/1997 2150/B/1997 1603/B/1997 1266/B/1996 28/PJ/1997 4641 13/PJ/1997 51/PJ/1997 17 40/PJ/1996 07/02/1997 24/07/1998 23/01/1997 07/03/1997 25/07/1997 25/10/1996 489 12/08/1998 846 15/07/1997 752/B/2000 63 27/10/2000 2441 2442 F. SEBASTIAN RADU LUCIAN MODOIANU. se modifica datele de identificare ale executiv CRISTINA BADEA SC EDITORIAL SRL FARMATI STEFAN-ALEXANDRU Distibuirea periodica din patrimoniul fundatiei a unor bunuri materiale sau sume banesti. CONSTITUIREA DE PARTENERIATE CU AUZTORITATILE ROMAN VICTOR LOCALE SI CU STRUCTURILE SOCIETATII CIVILE IN VEDEREA UNIRII EFORTURILOR SI POREOCUPARILOR UNMOR UNIUNI DE CREATIE SI ALE UNOR POERSOANE FIZICE SI JURIDICE ROMANE SI STRAINE.LUPU OTILIA ALINA. a persoanelor cu venituri reduse sau chiar sarace.II.A F. APOLITIC ACTIVITATE DE AJUTORARE MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR NEJUTORATE dezvoltarea unei atitudini responsabila si angajate in cadrul comunitatii locale ptr.BURLAN LILIANA Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala Intrajutorarea. .FUNDATIA PENTRU PROMOVAREA DIALOGULUI SI PARTENERIATULUI EUROPOLIS EUROPOLIS 26/B/1997 1313/B/1996 27 8 04/02/1997 29/11/1996 14 460 18/01/1997 19/11/1996 PRAHOVA TULCEA 2416 EUROSPORT 3508/B/1997 180 28/08/1997 1707 12/09/1997 VALCEA 2417 EUROTUR 3417/B/1997 1/PJ/F/1997 14/01/1997 5 13/02/1997 DOLJ 2418 2419 2420 EUROVII VIILE SATU MARE EUSADY EVAS 2158/B/1997 69/B/1994 2824/B/1997 59/PJ/1997 32 193 18/03/1997 28/11/1994 15/05/1997 183 193 23/12/1994 15/05/1997 SATU MARE BISTRITA NASAUD MARAMURES SOVAGAU GHEORGHE. director HULUBAN. in scopul ridicarii calitatii invatamantului. NELUCRATIV. persoanelor aflate in stare de nevoie DANCI VASILE. APLICAREA STRATEGIILOR SECTORIALE IN SCOPUL SATISFACERII CERINTELOR EXPRIMATE DE MEMBRII COMUNITATILOR RURALE SAU URBANE. UMANITARA Intarirea activitatii sportive de performanta CULTURALA ACT. cotizatii pentru asigurarea de actiuni in COMAN ILEANA.MARINCAT MARIUS-ADRIANA Consiliu director CARACTER FILANTROPIC UMANITAR RUSU RODICA. APOLITIC CALIN MIRELA RODICA. IN SCOPUL ARMONIZARII POLITICILOR CULTURALE LOCALE. batrini asiatatiSOVAGAU GHEORGHE. culturale si sociale in care sunt angrenate comunitatile locale. PENTRU TINERET SATU MARE F. presedinte MARIANA STIREANU. SPRIJINIREA STRUCTURARII SISTEMELOR DE EDUCATIE SI INSTRUIRE PENMTRU TINERET IN SENSUL POROMOVARII CUNOASTERII LIMBII.G. FLACARA HOREZU VALCEA F. MARCHIZUL SATU MARE F.ROMAN VICTOR 2428 2429 EXCEL EXCELLENTIA 21 615/B/1997 734/B/2001 127 19 05/03/1997 18/10/2001 282 78 25/03/1997 12/10/2001 BISTRITA NASAUD PRAHOVA 2430 2431 2432 2433 EXCELSIOR EXCELSIOR EXPLORER CLUB 4 X 4 SATU MARE EZER SZEKELY LEANYNAPJA 77/B/1997 32/B/1991 842/B/1998 269/B/1999 02/P.5 lit. membru RALUCA VIVIANA HULUBAN.OBSTEASCA SATU MARE VALCEA SIBIU SATU MARE BUCURESTI SATU MARE 15/09/2000 Scop CULTURALÃ ROMANO CRISS . 40 03/02/1997 19/12/1991 29 20/01/2000 ARGES PRAHOVA SATU MARE HARGHITA 2434 2435 2436 2437 2438 2439 F. nevoie sociala prin distribuirea periodica din patrimoniu constituit la nivelul acestei fundatii ANDREICA GRIGORE. NELUCRATIV.E.CALIN PARASCHIVA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .CRUCE RELU TELEA OCTAVIAN.art.COMAN GHEORGHE.SĂ ÎNCURAJEZE ŞI SĂ SPRIJINE TURISMUL ÎN CELE DOUĂ ŢĂRI. CULTURAL. Coroama Veronica este sprijinirea dezvoltarii social-economice a populatiei de romi din Romania prin efectuarea de operatiuni de colectare de fonduri care vor fi puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii ale romilor ce prin activitatea lor curenta sau prin actiuni specifice.MOHALI NETU Implicarea in dezvoltarea armonioasa si eficienta a relatiilor economice. ILEANA TIGANUS SPORTIV organizarea festivalului folcloric " Ezer Szekely Leany napja ". BF. C. " THEO" Radauti 790/B/1998 2666/B/1996 80 50/f/1996 01/06/1998 07/03/1996 106 50 13/05/1998 07/03/1996 PRAHOVA SUCEAVA 2443 2444 2445 FABIOLA FABIOLA FACETI MILOSTENIE 1975/B/1997 633/B/1997 3339/B/1997 9 145 109 25/02/1997 07/02/1997 12/06/1997 12 315 1331 12/02/1997 04/04/1997 04/07/1997 PRAHOVA BISTRITA NASAUD VALCEA CALIN BENONI ROMULUS 2446 2447 FAER FAGET 377/B/1999 94/B/1997 32/99 29/PJ 20/05/1999 28/03/1997 440 38/PJ 09/04/1999 13/05/1997 MURES ARGES 2440 radiata MARINCAT NICULAIE-ADRIAN. ROMANESTI.RADU AURICA. MARINCAT MARIUS-ADRIANA UMANITARA CARACTER FILANTROPIC Sprijinirea materiala si psiho sociala a persoanelor a caror bunuri au fost afectate sau distruse de calamitati naturale. NONPROFIT.E. Favorizarea si stimularea de activitati cultural-educative de ordin profesional si umanitar la nivelul institutiilor de invatamant preuniversitar si al celor din invatamantul special. COAMN GHEORGHE. a portului si obiceiurilor maghiare etc.SOVAGAU IFTENIE 2421 EVELIN 2933/B/1997 87 21/03/1997 102 21/03/1997 MARAMURES 2422 2423 2424 EVENT EVERGREEN EVERLEX 464/B/1996 993/B/1998 161/B/2003 265 3313 7 20/06/1996 02/06/1998 12/11/2003 535 398 155 30/09/1996 09/06/1998 07/11/2003 BISTRITA NASAUD VALCEA 2425 2426 2427 EWERTH EX . rezolvarea problemelor cu care acesta se confrunta DRAGUTA DUMITRU.J. SOVAGAU social. respectiv cap.CENTRUL ROMILOR PENTRU INTERVENŢIE SOCIALĂ ŞI STUDII. SPRIJINIREA TINERILOR IN VEDEREA CALIFICARII SI RECALIFICARII filantropic Marchitan Narcisa-director. APOLITIC EMIL CALOTA. propagarea culturii si stiintei a idealurilor umanitare. caritabile MOHALI NETU umanitar.U. ROMAN DUMITRU. DE ARTE PLASTICE DALI CAREI F. CULTURII SI TRADITIILOR NATIONALE PRIN INTRETINEREA LEGATURILOR CU ORGSANIZATIILE ROMANILOR DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI ORIENTATE SPRE FOLOSIREA RESURSELOR MATERIALE SI FINANCIARE ALE MEMBRILOR SAI NONPROFIT.CRUCE SPORTIV RELU TELEA OCTAVIAN PROMOVAREA RELAŢIILOR CULTURALE BUNE ÎNTRE PERSOANE DIN ROMÂNIA ŞI BELGIA. NELUCRATIV. sponsorizari.HUMANITAS SATU MARE EURO EST EURO MUR CARIT 1292/B/1996 1696/B/1997 2340/B/1997 63/PJ/1996 194 66/1997 19/12/1996 03/06/1997 30/04/1997 191 847 16/05/1997 18/04/1997 SATU MARE PRAHOVA MURES 2403 2404 EURO TREND ORADEA EURO VLAMARIS 113/B/1998 656/B/1998 202/N 34/98 26/11/1998 07/05/1998 444 17/04/1998 BIHOR MURES 2405 EUROCIVIS 51/B/2004 2 14/04/2004 52 19/03/2004 2406 EUROHUMANITAS 1955/B/1996 370 28/10/1996 394 28/10/1996 MARAMURES 2407 2408 EUROPA EUROPA 419/B/1996 122/B/1999 220 491 12/07/1996 19/10/1999 395 818 12/08/1996 30/09/1999 BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN 2409 2410 2411 EUROPA EUROPA EUROPA DE EST 201/B/1996 4269/B/1997 2585/B/1997 220 130 140 27/12/1996 11/03/1997 24/04/1997 334 16/12/1996 156 24/04/1997 PRAHOVA SIBIU MARAMURES 2412 2413 41/B/1998 84/B/1997 8167 11/PJ 24/11/1998 30/01/1997 35 20/PJ 21/04/1999 19/03/1997 BACAU ARGES 2414 2415 EUROPA PRO MOLDOVA EUROPART .ANDREICA GRIGORE.A. PROMOVAREA VALORILOR CIVICE ALE DEMOCRATIEI SI STATULUI DE DREPT Spierde calitatea de membru SC CICERO SA.E.ROMAN DUMITRU. MOSTENIRII CULTURALE. reanvierea traditiilor de dans si muzica populara .

fara a tine cont de rasa.GYORGYY ATTILA.VEGH CSILLA CARACTER UMANITAR UMANITARÃ EDUCAREA SI FORMAREA PROFESIONALA A TINERILOR Desfasurarea de activitati de instruire si formare profesionala in conditii moderne si de inalta competenta la nivelul standardelor internationale.civ.FUNDATIA PRO Moarcăs Gheorghe.JURCAN DOREL.Dumitru Sorin.SZAKACS Ajutorarea copiilor din intitutiile de ocrotire precum si a tinerilor proveniti din aceste institutii GAVRILA CARAS-SEVERIN Desfasurarea unor activitati in domeniul social. cinstirea eroilor. RODICA cu o activitate muyeala moderna si complexa de colectionare .Brumaru Octavian CARAS-SEVERIN Punerea in valoare a patrimoniului muyeal cinematografic.MARIN ION. in diverse domenii de activitate.05. KULCSAR ISTVAN.LINŢU OLGA.EPURE NELU. subvenţionarea de burse de studii.STAN CLAUDIU. 3 Se numeste membru in cadrul social-economice durabile si a progresului de integrare europeana a Romaniei.FILIALA CARAS-SEVERIN RESITA FEDERATIA ROMANA DE TURISM SPORTIV4622/B/2007 1/S 11/05/2007 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 FELICIANA FELICITA FELICITAS FELIX FELIX FELIX FELIX DOMO FELIX SATU MARE FEMENAJ FERDINAND 569/B/1996 741/B/1997 189/B/1998 200/B/1996 547/B/1997 438/B/1996 249/B/2000 2018/B/1997 1868/B/1997 49/B/2000 370 253 27 219 59 239 5 108/PJ/1997 378 10 18/07/1996 03/09/1997 31/03/1998 16/12/1996 07/02/1997 25/07/1996 14/01/2000 20/06/1997 30/10/1997 11/04/2000 706 654 122 285 116 403 145 13/11/1996 14/10/1997 14/04/1998 19/11/1996 17/02/1997 27/08/1996 10/12/1999 406 408 10/10/1997 27/03/2000 BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD PRAHOVA SATU MARE PRAHOVA CARAS-SEVERIN 2494 2495 FERDINAND FERNEA 891/B/1997 2779/B/1997 249 137 03/12/1997 18/04/1997 698 153 20/10/1997 18/04/1997 CARAS-SEVERIN MARAMURES FERNEA VASILERADU. director BUSE MIHAI. APOLITIC MURES MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE IN CONFORMITATE CU PROCESUL VERBAL DIN 29. sprijinirea familiilor de revolutionari si a ranitilor acestora. 4. VADUVA SABINA REP: EPURE DAN. sex. CRISBASAN. SZAKACS GAVRILA ONYE VIOREL. APOLITIC CARAS-SEVERIN Oferirea de modele crestine de viata si activitate si de a asigura mediul prielnic de crestere si dezvoltare pentru copii.MIHALY ISTVAN Scop SPRIJINIREA DE EDITARE.CAZAN IOAN SPRIJINIREA MATERIALA A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA VINCZE IUDITA ETELCA. ARGES NONPROFIT.MOTOC RADU. de ideile lor politice sau religioase. national si Consiliului Director.IRIMUS IOAN VRANCEA Perpetuarea si slAvirea memoriei MIHAELEI RUNCEANU care a fost o mare personalitate a muzicii usoare romanesti. POPA DANUT VASILE. GYORGYY ATTILA. asigurarea protectiei luptatorilor activi ai Revolutiei din Decembrie 1989 CLUJ Blaj Carmen Liliana SC SERVICIILE COMERCIALE ROMANE SA. realizarea obiectivelor care a animat revolutia din 1989. ORBAN MARGIT.FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE 3065/B/2006 ECONOMICA SI INTEGRARE EUROPEANA 23/F 12/09/2006 15/08/2006 IASI 2480 40 17/08/1995 820 21/08/1995 41 17/08/1995 819 25 11/04/1995 284 2483 FEDERALA NATIONALA A 354/B/1995 REVOLUTIONARILOR DIN REVOLUTIE SECTIA CARANSEBES FEDERALA NATIONALA A 355/B/1995 REVOLUTIONARILOR DIN REVOLUTIE SECTIA BOCSA FEDERALA NATIONALA A 176/B/1995 REVOLUTIONARILOR DIN ROMANIA BUCURESTI . regional. NELUCRATIV.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 2448 FAGYONGY SZEKELYFOLD 983/B/1993 21 02/06/1993 21 02/06/1993 HARGHITA 2449 2450 FALUB CP FAMILIA 284/B/1996 748/B/1999 85 99 08/02/1996 18/11/1999 67 138 21/02/1996 18/11/1999 2451 2452 2453 FAMILIA FAMILIA FAMILIA COPIILOR 257/B/1998 111/B/1997 14/B/2000 368 63/PJ 5/2000/T 10/06/1998 27/06/1997 05/07/2000 534 55/PJ 4371 28/05/1998 09/07/1997 23/06/2000 2454 2455 FAMILIA MEA FAMILIA SI COPII NOSTRI 110/B/1997 111/B/1994 62/PJ 16 27/06/1997 27/12/1994 54/PJ 374 09/07/1997 12/12/1994 2456 FAMILY 1250/B/1998 60 19/03/1998 79 19/03/1998 2457 FAN CLUB MIHAELA RUNCEANU VRANCEA10/B/1991 4277 19/07/1991 29 22/07/1991 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 3515/B/1997 3260/B/1997 2222/B/1997 1952/B/1997 777/B/1997 1829/B/1997 2980/B/1996 194 1 131 67 289 334 16 09/09/1997 13/01/1997 13/01/1997 26/03/1997 14/10/1997 29/09/1997 22/10/1996 1939 294 294 69 728 371 43 30/10/1997 05/03/1997 05/03/1997 14/03/1997 11/12/1997 17/09/1997 21/10/1996 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 FANICRIST FANITAS FANITAS FANOR FANTANA FANTANELE FAOS-FUNDATIA PENTRU AJUTORAREA OAMENILOR SARACI FAR FARA NUME FARMAMED FASTANTZ & FULEP CAREI FATA CATANII FAUNA FAVORIT FĂGET FC CIOBANU'98 128/B/1997 4225/B/1997 181/B/1998 2023/B/1997 255/B/2000 187/B/1998 1968/B/1997 4297/B/1997 1418/B/1998 90/PJ 99 19 112/PJ/1997 12 25 81 205 863 16/10/1997 08/05/1997 15/01/1998 04/07/1997 07/07/2000 07/01/1998 31/03/1997 10/09/1997 24/03/1998 27/PJ 145 47 19/05/1998 08/05/1997 27/02/1998 391 111 77 23/06/2000 02/04/1998 14/03/1997 272 24/03/1998 BISTRITA NASAUD MARAMURES DUMA IOANA. adolescenti. (cinci) ani.VILAU STEFANIA UMANITAR VALCEA VADUVA DUMITRU UMANITAR VALCEA Umanitar PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD PRAHOVA INCURAJAREA COOPERARII PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICA LOCALA BUCURESTI CAFENGIU GRIGORE Sa ajute sufleteste si material oamenii . prin imbinarea programatica a proiectiei cinematrograficeANDREI BONCEA. religie. nationalitate. DIRECTOR:EPURE NELU. pe o perioada de 5 (cinci) ani. NELUCRATIV.SCPROMOVAREA STUDIILOR SI INFORMATIILOR DESPRE PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATORSI IN EUROHOUSE COM SRL SPECIAL A BIOTOPULUI MONTAN.PAMPA NECHITA. continuarea tradiţiilor sanatoriului de nevroze Moarcăs Gheorghe.FERNEA LILIANA 2496 FFUNDAŢIA "CSILLAGVAROS"--------MOD STATUT PRIN ÎNCH 3 N 2010- 40/B/2003 3/N 29/01/2003 3/N 07/02/2003 BIHOR 2481 2482 pozitie inchisa FERENCZES ISTVAN.ORBAN MARGIT. APOLITIC BUZAU INTRAJUTORAREA MEMBRILOR PRIN ACORDAREA DE IMPRUMUTURI BANESTI BISTRITA NASAUD SATU MARE UMANITARÃ SALAJ Revigorarea mestesugarilor si artei populare traditionale romanesti BISTRITA NASAUD PRAHOVA CARACTER UMANITAR SIBIU VALCEA EPURE DAN.DIACONESCU MARIAN DESFASURARE ACTIVITATI SPORTIVE SC MEDIA PRO PICTURES SA . promovarea. Predeal. informarea opiniei publice 11/04/1995 CARAS-SEVERIN Informarea opiniei publice.PURNICHI MIHAI ORG. SILVIU VIJU. realizarea obiectivelor care a animat revolutia din 1989. FERNEA social LILIANA DEZVOLTAREA ŞI SPRIJINIREA ACTIVITĂŢII DIACONALE ŞI CARITATIVE. informarea opiniei publice 21/08/1995 CARAS-SEVERIN Sprijinirea prin diverse mijloace.CARCADIA VICTOR. pentru sustinerea dezvoltarii Art.62 10/04/2000 2475 FC TELESPAN-97 3276/B/1997 194 05/02/1997 274 03/03/1997 VALCEA 2476 2477 FD LARISA FDUNDAŢIA UNIVERSITATEA MEDIA 317/B/1996 3951/B/2005 118 38 pj 20/03/1996 23/11/2005 152 17F 03/04/1996 10/11/2005 BISTRITA NASAUD 2478 FECIOARA 1575/B/1995 179 16/11/1995 21/11/1995 BRASOV 2479 FEDEI . IN CONEXIUYNE CU CELE EUROPENE SI UNIVERSALE PRESEDINTE . Dumitru Sorin.KULCSAR ISTVAN JOZSEF. REDACTARE SI DIFUZARE A PRESEI CULTURALE SI PENTRU TINERET IN LIMBA MAGHIARA Consiliu director FERENCZES ISTVAN.POPA DANUT VASILE. BALABAN ROBERT GABRIEL. dl Tollin Michele. dna Escu Irina Florentina Sprijinirea prin diverse mijloace. in vederea intrajutorarii persoanelor aflate in nevoie ARGES NONPROFIT.ILINA LAURA ELENA PRESEDINTE TABAN DORIN STEFAN.TURKOSI AURORA PARASCHIVA.BRATCOVICI MONICA. tineret si familii MARAMURES ONYE VIOREL. BRATCOVICI RADU MIHAI. MAGYARI IBOLYA.577/8 IUNIE 2000 ARGES NONPROFIT.VINCTE IUDITA SE PRELUNGEŞTE MANDATUL MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR PENTRU O PERIOADA DE 5 ANI Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .PERSU MIHAI. NELUCRATIV. MIHALY ISTVAN DUMA IOANA.ONE Promovarea de actiuni in interes social. VALCEA VILAU CRISTIAN. organizarea înfiinţării asociaţiei de recuperare a bolnavilor psihici din România realizarea si implementarea de programe si proiecte.CONS. CENZOR ALEXE CRISTIAN CONS. CONTROL : CIUCIU EUGENIA Vlad Marian -îmbunătăţirea imaginii manifestărilor suporterilor şi a clubului. SPRIJINIREA EDUCAŢIEI SE PRELUNGEŞTE MANDATUL CREŞTINE A COPIILOR ORGANELOR DE CONDUCERE CONSILIUL DIRECTOR VA FI : BARNA ANTON.2000 AUTENTIFICAT SUB NR. pe o perioada de 5 international.Art.ILINA LAURA SPORTIV ELENA 2474 FC STEAUA "A 47 V" 3009/B/2001 157F 01/09/2001 sent. MEMBRI . TELESPAN DUMITRU. susţinerea şi dezvoltarea unor programe medicale. la nivel local. a persoanelor interesate in practicarea unor meserii si specializari in diverse domenii de activitate. ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala CONSTANTIN-DANIEL. Se numeste membru in cadrul Consiliului Director.BARNA ANTON. PAMPA NECHITA Presedinte cons.PURNICHI MIHAI. Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie Distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri sub forma de ajutoare precum si prestarea unor actiui in interes FERNEA VASILERADU.MUSTATEA GHEORGHE. înfiinţarea şi subvenţionarea unei publicaţii de specialitate în domeniul Brumaru Octavian asistenţei medicale. ONE CONSTANTIN-DANIEL. DIRECTOR: MOTOC RADU.MAGYARI IBOLYA. restaurare si expunere.

stimularea şi educarea iteresului pentru igiena personală. prin crearea în adjunct cadrul filialelor a unui climat moral în conformitate cu principiile moral creştine:. zootehnice. 2 ap. etc. KOVACS ANDREI. BATRANI FARA POSIBILITATI MATERIALE CULTURALÃ. tabere şi cluburi de vacanţă: Reihard Haemmerle.activitati de consultanta pentru afaceri si management in domeniile: asistenta sociala.atragerea în circuitul confruntărilor de idei a întregului potenţial creator care agreează acest domeniu: intelectuali. dosare de achizitii. Diaconescu Maria 2517 2519 Consiliu director COOPTAT : BARA SIMION.ANDRU DOINA. astfel: presedinte.. dezvoltarea intreprinderilor mici si milocii. TITIRCÃ LUCRETIA . familială şi socială:. elevi. etc:.consiliere pentru familii.OCHENAU MARIA preşedinte . a metodelor de educaţie alternative. SITARU BARA LETITIA.TRICA IULIANA.INSTITUTUL PROGRAMELOR DE 3057/B/2001 CERCETARE AL FUNDATIEI SAPIENTIA 08/05/1997 VALCEA Asociati/Fondatori 2497 2514 SC 737 Judet SATU MARE 12/02/2003 dizolvata 5974 30 04/10/1996 254 31/05/1998 83 23/04/2004 BENEA PAVEL RADU.Rus Educatia si misiunea crestina si acordarea de ajutoare materiale si servicii celor aflati in nevoie.DINU CATALIN MARIUS. programe guvernamentale s.TIGANILA I. horticole. cultura.NICOLAE P. organizarea si coordonarea de servicii complexe de asistenta sociala. agricultura.. fără discriminari politice. între familii. 519619 institutii medico-sanitare si sociale ale statului roman de la nivel teritorial emisa de SPCLEP Baia Mare .CONS DIR: MANESCU FLORIAN DANIEL.OCHENATU MARIA. 122492 emisa de Mun. NELUCRATIV SI APOLITIC CATALIN. ILIE FLORENTINA-PRESEDINTE. Niculina copiilor preşcolari în centre de asistenţă socială şi educaţie preşcolară.elaborarea de cereri Grigoraº Georgeta-Rozica.FUNDATIA CRUCEA ALB GALBENA DIN ROMANIA 820/B/2002 6 05/04/2002 1718 14/03/2002 MARAMURES TITIRCA LUCRETIA. dezvoltarea intreprinderilor mici si milocii.TOMA LUIZA. CORINA. membri . apicole.Vasile Cristian. KOVACS FLORENTINA KOVACS FLORENTINA. BONCA ZIOTA DANUT FUNDATIA SAPIENTIA COMPLETARE CONSILIU DE CONDUCERE reducerea la 7 a numarului total al membrilor Consiliului Director. CI seria MM nr. membru – Manu CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD SATU MARE 16/01/2013 Scop TIGANILA I. juridice sau/şi morale din România sau străinătate. ROTARESCU VALENTIN NICOLAE CARACTER FILANTROPIC SI SE ADRESEAZA TUTUROR PERSOANELOR FIZICE DEZAVANTAJATE DIN PUNCT DE VEDERE MATERIAL SI COPIILOR STRAZII. cultura. zootehnie. stimulare şi experiment ca mijloace de educaţie continuă adaptata la nevoile individuale şi corelată cu aptitudinile şi abilităţile fiecăruia în parte.RETRAS: VASILOIU UMANITAR REPREZ: BARA SIMION. membru .APOLITIC SI NEPATRIMONIAL ILIE FLORENTINA. KOVACS FRANCISC. modificarea componentei Consiliului Director.sprijinirea şi promovarea prin mijloace specifice. PAJAK TERESA BOGUMILA.activităţi recreative şi educaţionale pentru copii de vîrstă şcolară şi preşcolară. clasice şi contemporane (agricultură.BALAN MIHAI MARIAN. MIHAELA-DANIELA. MEMBRU STANCIU CATALIN Crearea.BOTA SABIN pentru persoanele cu nevoi speciale din Baia Mare.IASI 957/B/2002 53 11/10/2002 radiata 5810 25/09/2002 SIBIU 2518 FILIALA "FUNDATIE TINERI PENTRU MISIUNE SIGHISOARA" FILIALA "FUNDAŢIA ROMÂNIA MARE" TG. în scopul întăririi instituţiei căsătoriei. STANCIU CRISTIAN SI STANCIU ANGHEL. IANCU GHEORGHE BOGUMILA IANCU POTRUBACZ INTRA IN FUNDATIE-IANCU POTRUBACZ MACIEJ NITA CIUREA GABRIELA MACIEJ.a. pe cont propriu sau în colaborare cu persoane fizice.. Retragerea din funcþia de preºedinte a in domeniile: asistenta sociala. ACTIVITATI UMANITARE ANGHEL. preuniversitar.PROMOVAREA VALORILOR ARTISTICE TROMANESTI IANCU COSTEL PAJAK TERESA RADUCANU MIRIAM.a. RIDICAREA NIVELULUI CULTURAL AL TINERILOR. nealterată şi chiar la ameliorarea ecosistemelor naturale.DAMO AGNETA 2520 MURES radiata 05/04/2011 Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare unor bunuir materiale sau banesti precum si prestarea unor servicii in interes social Slujirea idealurilor umanitare de caritate.ILIE MARIEAN. domiciliata in Baia Mare .) în vederea punerii în valoare a resurselor naturale secretar general . Transilvaniei nr.Mihaly Vasile Florin.Raveca Gacea fondatori ai Fundaţiei acordarea de ajutoare şi asistenţă socială familiilor cu mulţi copii.. MIHAELA-DANIELA. Baia Mare . Mihai Valentin. BALOGH ADRIAN PAVEL. care să conducă la meţinerea MARICA MARIANA DANIELA. agricultura.RADULESCU IONEL. aflate în pragul falimentului moral-social. dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.PĂTRAŞCU NECULAI.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere FIDELITATE 3708/B/1997 127 08/05/1997 2498 2499 FIDES FIDUCIA 459/B/1999 3878/B/2003 24/PJ/1999 2 19/11/1999 17/05/2006 2500 FIII BRAILEI 42/B/2011 4 17/05/2011 106 29/04/2011 BUCURESTI 2501 2502 2503 2504 FILADELFIA FILADELFIA FILADELFIA FILADELFIA HELP 1877/B/1997 416/B/1996 350/B/1996 2944/B/1997 388 217 151 98 10/11/1997 08/05/1996 09/05/1996 26/03/1997 435 361 249 113 22/10/1997 16/07/1996 24/05/1996 26/03/1997 PRAHOVA BISTRITA NASAUD BISTRITA NASAUD MARAMURES COZMUTA MIHAI 2505 2506 FILANTROPIA FILANTROPIA 293/B/1996 1973/B/1996 94 396 13/02/1996 11/11/1996 92 432 01/03/1996 11/11/1996 BISTRITA NASAUD MARAMURES BORCUTEANU VALERIU 2507 FILANTROPIA 3001/B/1997 280 13/08/1997 304 13/08/1997 MARAMURES 2508 FILANTROPIA 3555/B/1994 67 06/09/1994 06/09/1994 2509 2510 FILANTROPIA BEIUS FILANTROPICA ANREEA 1357/B/1996 1798/B/1996 17 32 04/06/1996 04/10/1996 BISTRITA NASAUDPLATON NICULAE-presedinte. indiferent de sex.iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi şi acţiuni educative cu copii. HANDICAPATI.promovarea în România a învăţământului de calitate (superior. infiintarea unui dispecerat central de apel. etc. VORZSAK MAGDALENA. Preºedinte – Grigoraº educatie. agricultura. 5 ap. apicultură.BALOGH ADRIAN PAVEL. managemenul si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale sau din programe funcþia de vicepreºedinte ºi din calitatea de guvernamentale s. Secretar – Epuran de servicii sociale: informare si consiliere juridical.BOZGA BENEDICTsecretar si contabil sef BIHOR PRAHOVA 2511 2512 2513 FILANTROPICA HUMANITAS FILCAR CAREI FILIALA..director general al Fundaţiei Spurgeon România cu seidul în Iaşi Sos.. in domeniile: asistenta sociala.GEORGSCU I. neconvenţionale) printr-o exploatare raţională. menajera si medicala la domiciliu. KOLLO GAVRIL. cultura. 91 .MUREŞ FILIALA "GRĂDINIŢA MEA" .BALAN LUCIAN. prin promovarea de actiuni in interes social. monoparteneriate. promovând educaţia prin joc. IASI 876/B/2002 5/F 01/07/2002 96 25/06/2002 BACAU STANCIU VIRGINIA 2524 FILIALA BAIA MARE .E. 36. Cãtãlin Georgian.ILIE MARIAN. nationalitate sau religie BENEA PAVEL RADU. RECALşIFICARII. colaborarea in acest domeniu de activitate cu Traian nr. NELUCRATIV. secretar – ILIE MARIAN DE A ORGANIZA SPRIJINIREA PERSOANELOR INMTERESATE IN CADRUL CALIFICARII SI PRESEDINTE STANCIU VIRGINIA.ILIE MARIEAN-SECRETAR membru Enãchescu Ion. muncitori.NICOLAE MARIAN. promovarea valorilor spirituale ale poporului român Bocretaş Susana. reciclare) şi a cercetării ştiinţifice în domeniul biologiei aplicative.FILIMON ANA. domiciliat in Baia Mare. membrului fondator Papari Alexandru ºi etc. agroturistice şi energetice (clasice şi NICOLAIE.. str.. NEMEª. preşedinte . NAGY LADISLAU.-susţinerea prin ajutor material şi spiritual a familiilor cu copii. grădiniţe:.. agricole. planuri de afaceri. CI seria MM nr. încrederea şi respectul între copii. vicepreşedinte . tineri. MEMBRU : Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . membru al fundaþiei a domnului Chiriac agricultura.intocmirea cererilor de finantare. STOICESCU I. postuniversitar. PEPO PETER s-a hotarat Ion Gacea. educatie. bld.UMANITARÃ S.FUNDAŢIA PENTRU METODE DE EDUCAŢIE ALTERNATIVĂ 899/B/2001 4 30/04/2001 radiata 2721 07/05/2001 MURES 858/B/2002 3 18/06/2002 35/B/2011 4 13/04/2011 2521 FILIALA ARGES A FUNDATIEI NATIONALE PENTRU TINERET 999/B/2002 7/RF 24/10/2002 07/10/2002 ARGES 2522 FILIALA ARGES A FUNDATIEI NATIONALE PENTRU TINERET 1165/B/2008 7/RA 24/10/2002 07/10/2002 ARGES 2523 FILIALA BACAU A FUNDATIEI F.FUNDATIEI DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA FILIALA . membri – PENTEK JANOS. PREªEDINTE : Dr. membri STOICESCU M. NICOLAE. liceal.sprijinirea şi educarea Ioan Gacea .G.centre de zi: tipuri de servicii sociale: consiliere psihologica. consolidarea relaţiilor dintre părinţi şi copii:. agroturism. ION. dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii.BAHMATA ANDREEA DELIA. pentru cultivarea respectului faţă de munca părinţilor:. etc.CHIORASCU LEONARD ILIE FLORENTINA. IANCU COSTEL PAPARI ALEXANDRU Completare: Elaborarea si intocmirea cererilor de finantare prin fonduri structurale. pentru pacienti din DOREL .BALAN MIHAI-MARIAN-VICEPRESEDINTE.AGENŢIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI . adolescenţi:.FUNDATIA CULTURAL 721/B/2001 UMANITARA "HENRI COANDA" FILIALA .. CNP 1541125240039 DIRECTOR : As. botehnologii etc.SOPTEREAN IOAN-vicepresedinte. Baia Mare. educatie. Florina. peisagiste. membru – Sima Victor Rãzvan.tipuri Georgeta-Rozica. Raveca Gacea director general 60-62 activităţilor de natură să stimuleze cunoaşterea.centre care acorda servicii privind adoptia. cultura.DINU NONPROFIT. crearea de centre de ingrijire a bolnavilor la domiciliu.CENZOR: GLIGOR ILIE STEFAN. ACTIVITATI DE PROTECTIE A COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE NUME CORECT PRESEDINTE KOCAGOZ ISMAIL .A FUNDAŢIEI UNIVERSITATEA BIOTERRA 88/B/1999 2069/B/1997 890/B/2004 15 154/PJ/1997 4 27/05/1999 23/09/1997 25/05/2004 2 29/01/2013 9 25/10/2001 6901 08/10/2001 MARAMURES 2/A 23/03/2001 2481 23/03/2001 CLUJ 2515 2516 4/B/2013 FILIALA . horticultură. educatie.A.STOICESCU I. etc in domeniile: numirea în aceastã funcþie a doamnei asistenta sociala. studii de fezabilitate.BRASSAI ZOLTAN BELA. POPESCU PETRICA UMANITARÃ IES DIN FUNDATIE-CIRESCU SILVIA. naţionale sau religioase.ROTARESCU VALENTIN NICOLAE FUNDATIA DE SERVICII ISLAMICE DIN ROMANIA FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ BIOTERRA FILIALA " HAVILA"CISNADIE A FUNDAŢIEI SPURGEON ROMÂNIA .crearea condiţiilor şi a cadrului necesar pentru dezbaterea publică şi confruntarea de idei pe problemele teoretice practice ale domeniului ştiinţelor biologice aplicative. SPRIJINIREA ELEVILOR SI STUDENTILOR PENTRU COMPLETAREA STUDIILOR DE VICEPRESEDINTI STANCIU ADRIAN SPECIALITATE.POP EDIT. Mihaly Vasile Florin. CNP 2300104240022 . CORINA. doctorat.susţinerea acţiunilor şi Spurgeon. ORFANI. studenţi. bazată pe principii materiale moderne.STOICESCU M. Reihard Haemmerle.BALAN ANISOARA. ajutorarea persoanelor aflate in satre de nevoie sociala Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania. piscicole şi cinegetice. Retragerea din de finantare proprii. NICOLAE .

SECRETARCECLAN RODICA CONCEPEREA.cetatenesti ale membrilor sai. familii cu mulţi copii.. membru – naţionalitate.. indiferent de convingerile politice sau religioase ale acestora.Educaţia şi învăţământul la toate nivelele. . mediului şi ecosistemelor din canalele navigabile românesti. ca urmare a decesului d-nei LINDA DENNIS WALKER PRESEDINTE. forme de valorificare a Iosif Constantin Drăgan. bolnavi cronici.ZDRENGHEA DUMITRU TUDOR. VICEPRESEDINTE. Musteaţă Livia Artemiza.10.ENESCU SERBAN CONSTANTIN. ştiinţifice sau culturale în colaborare cu instituţii particulare sau de stat. DIRECTOR EDUCATIEI STUDENTILOR. de învãþãmânt. VICEPREªEDINTE : jr.realizarea unor activităţi precum organizarea de cercuri ştiinţifice şi artistice studenţeşti. membru – Balint-Ciugudean Andor. socio-economic. Dobrotescu Ioana. în vederea formării. Presedinte. CREAREA. HORATIU VASILE. rasă. având obiective similare. Iosif Constantin Drăgan.Monica promovarea si indeplinirea operelor de binefacere . ca urmare a AMELIORARII CONDITILOR DE VIATA SI TRAI IN ROMANIA decesului d-nei LINDA DENNIS WALKER 2537 FILIALA CLUJ A FUNDATIEI "CORNELIU COPOSU" 913/B/2002 16 18/09/2002 8564 18/09/2002 CLUJ 2538 FILIALA CLUJ A FUNDATIEI MEDAX 878/B/2002 13 10/07/2002 6458 10/07/2002 CLUJ 2539 FILIALA COVASNA A FUNDATIEI "SCOALA 898/B/2002 ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE" 1 27/08/2002 20/08/2002 COVASNA 2540 FILIALA CRISTINEŞTI A FUNDAŢIEI NEKTARIOS FILIALA DEVA A FUNDATIEI CRUCEA ALB-GALBENA DIN ROMANIA 1 27/11/2012 9 20/11/2012 BOTOSANI 24/A/ 17/05/2011 2343 12/04/2011 HUNEDOARA 1/F/29.infiintarea.prin ecologică a populatiei Breuer Otto.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 819/B/2002 5 28/03/2002 2525 FILIALA BAIA MARE A FUNDATIEI "VASILE GOLDIS" 2526 FILIALA BOTOŞANI A FUNDAŢIEI 78/B/2013 "INTERCULTURAL LIBERTY" FILIALA BRAŞOV A FUNDAŢIEI EUROPENE 4194/B/1997 DRĂGAN 17 17/06/2013 91 29/07/1997 FILIALA BRAŞOV A SOCIETĂŢII NAŢIONALE 482/B/2000 PENTRU AJUTORAREA PERSOANELOR ÎN DIFICULTATE "PRO HUMANITAS" FILIALA BUCURESTI A FUNDATIEI 846/B/2002 "NICULAE MALAXA" FILIALA BUCURESTI A FUNDATIEI CASA 905/B/2002 DON BOSCO-CAMIN PENTRU COPII STARZII FILIALA BUCUREŞTI A FUNDATIEI "FRP 748/B/2000 FORUM PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI" FILIALA BUCUREŞTI A FUNDAŢIEI "HOLT 107/B/2003 ROMÂNIA-FUNDAŢIA DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ŞI FAMILII" FILIALA BUCUREŞTI A FUNDAŢIEI 3003/B/2005 "PROTECŢIA ECOLOGICĂ A CANALELOR NAVIGABILE CONSTANŢA" FILIALA BUCUREŞTI A FUNDAŢIEI "ŞCOALA 1053/B/2002 ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE" 28 2535 Filiala Cimpulung Moldovenesc "CONGREGATIO JESU" 2527 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 2013 Asociati/Fondatori MARAMURES BOTOSANI LUCA MIHAI şi Posta Daniel. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI. Musteaţă Ştefănel Radu.BARLA IRINA.GEORGE COJOCARU. schimburi de informatii si experienta prin vizite reciproce de documentare in domeniile sus mentionate.MIHAILESCU MIRCEA. agriculturii etc.NICOARA ALEXANDRA. AURA HAIDIMOSCHI 736/B/2001 2 16/10/2001 1518 19/10/2001 SUCEAVA 2536 FILIALA CLUJ-NAPOCA A FUNDATIEI CALEA 883/B/2001 ADEVARULUI 11 30/11/2001 11566 30/11/2001 CLUJ FUNDAŢIA "PROTECŢIA ECOLOGICĂ A Protecţia ecologică a apei. dezvoltarea si organizarea de unitati de educatie si Cojan pregatire pentru scolari. recunoasterea internationala si incurajarea contributiei romanesti la o civilizatie industriala elevata Fundaţia Europeană Drăgan Ghinea Dumitru. invalizi. elevi. cultural. in virtutea DE PRETUTINDENI" comunicarii de limba de traditii.Incepând cu data prezentei se revoca Spiru Haret domnul Creci Octavian din calitatea de membru al Consiliului Director si de director al Filialei din Baia Mare a Fundaþiei Invãþãmântului Preuniversitar al Cooperaþiei Meºteºugãreºti – “Spiru Haret”.Simona Popelea Scop Consiliu director 29/07/1997 BRASOV 14/03/2000 24 17/03/2000 BRASOV 16 15/05/2002 111 26/04/2002 19 25/07/2002 143 05/07/2002 DON DEMIDOFF 46 29/09/2000 10/08/2000 FUNDAŢIA "FRP .derularea unor activităţi în sprijinul celei academice precum editarea de cursuri.sprijinirtea initiativelor de infiintare a unor institutii de ocrotire social apentru persoanele aflate in nevoie s-a hotarat numirea in calitate de membru a d-lui EFECTUAREA DE ACTE DE CARITATE SI UMANITARE PE PLAN DIVERSIFICAT IN VEDEREA JOHN FREDRICK Mc CLURE. 2. Rosner Herman .Keresztely Irma.STR.membru Marton Laszlo membru Nadudvary Gyorgy .2012 până la data HG utilitate Data HG utilitate publica . realizarea unor misiuni de studiu si documentare in domeniile enumerate Realizarea de proiecte cu caracter cultural.Csaszar Miklos. industriei. II. manuale şi lucrări realizate de profesorii Universităţii Europene Drăgan. 130/f 2528 radiata 26/03/2002 Judet . membru – Balogh orfani. sportiv. MIHAI LUNGU. cercetare. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA DE SERVICII COMPLEXE DE ASISTENTA SOCIALA.Marton serviciilor.VICEPRESEDINTE PANAITESCU MONALISA ROZALIA MIHAI HANELORE POLIANAASISTENTA SEFA GRUMAZESCU VALENTIN IOAN . FELICIA ZAROJANU. Duma realizarea unor misiuni de studiu ºi documentare în domeniile de mai sus.membru Keresztely Irma ..SATU MARE. 15 28/05/2003 2 16/02/2005 04/02/2005 26 04/11/2002 06/09/2002 PRESEDINTE . Se numeste domnul Zorzini Gabriel in calitate de membru al Consiliului Director al Filialei din Baia Mare a Fundaţia Creştină „Diakonia” acordarea asistenţei medicale. in vederea formarii. neajutorate. sex sau convingeri politice Vass Francisc. dr.organizarea de activităţi culturale precum: structurarea unor formaţii artistice de calitate..dr.A.COSBUC NR. LUCA MIHAI şi POSTA DANIEL. Miklos .. religie. SECRETAR: prof. de popularizare. Simona Popelea editarea de albume. Musteaţă Ştefănel Radu.Emil Poenaru. PROIECTE SI PROGRAME IN DIRECTOR RESURSE UMANE-BORZA SCOPUL IMBUNATATIRII STARII DE SANATATE A POPULATIEI.desfăşurarea de activităţi didactice. PANAITESCU MIHAI .CECLAN RODICA.editarea si tiparirea publicatiilor de specialitate. MEDICILOR SI SOCIETATII MARKETING-BALOG CATALIN IOAN.CORNELIA ROTARU. PENTRU PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE. S. producţiilor folclorice.FIDELIS Coceanga. membru Gheorghiu Valeria . membru – Jozsa Csaba. Sigismund Indeplinirea activitatilor incluse in statutul Fundatiei Invatamintului Preuniversitar al CooperaatieiMestesugaresti . 3. Szegedi Ladislau-Toma..Iancu Mândru.Nadudvary Gyorgy. persoane cu handicap. persoane lipsite de mijloace proprii de existenţă.PRESEDINTE MENAJERA SI MEDICALA LA DOMICILIU.FORUM PENTRU ROMÂNII -este de a sprijinire in mod activ a dezvoltarii relatiilor cu romanii de pretutindeni si intre acestia.GOCAN VASILE FUNDATIA MEDAX . Iancu Mândru. Alic Isabela schimburi de informaþii ºi experienþã prin vizite reciproce de documentare în domeniile sus menþionate. filantropic şi medical. MEMBRII .SPIRU HARET 12 21/10/2002 2544 FILIALA DIN BRAŞOV A FUNDAŢIEI CREŞTINE „DIAKONIA” 138/B/2013 4 08/10/2013 2545 FILIALA DIN CLUJ-NAPOCA A FUNDATIEI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI "SPIRU HARET" 4613/B/2002 19 30/10/2002 încheiere 10269 Apartenenta federatie Dezvoltarea relatiilor interumane prin activitati specifice scopului fundatiei in domeniul social.27 PROMOVAREA IN JUDETUL CLUJ A PRINCIPIILOR DEMOCRATIEI CRESTINE Tambu Geta-membru s-a hotarat numirea in functia de vicepresedinte al fundatiei a d-lui JOHN FREDRICK Mc CLURE. de invatamint.scolarizarea colaboratorilor in activitatea de asistenta sociala si de caritate. FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI INDEPLINIREA ACTIVITATILOR INCLUSE IN STATUTUL FUNDATIEI INVATAMANTULUI s-a hotărât revocarea d-nei Marinescu PREUNIVERSITAR AL COOPERAŢIEI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI "SPIRU HARET" Liviana din calitatea de membru al MEŞTEŞUGĂREŞTI "SPIRU HARET" Consiliului Director al FILIALEI DIN CLUJ-NAPOCA A FUNDAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI “SPIRU HARET” şi numirea în această calitate a d-nei SFERLE TEOFANA LINDA. CIURARU ERNEST. specializarii si perfectionarii in domeniul comertului.instruirea . precum şi educaţia CANALELOR NAVIGABILE CONSTANTA . DRUMEA IOANA . MUNCIPIULUI BUCUREŞTI .ZDRENGHEA DUMITRU TUDOR.Dascălu Stelian Constantin. ŞELARU VALENTIN PRESEDINTE .. acordarea sprijinului moral şi financiar a Pr.membru Pr. membru Kovacs Attila. în ţară şi străinătate.. DIRECTOR DE PROGRAME-STEFANESCU HORIA OCTAVIAN Rosner Herman. Consiliul consultativ al filialei este format din: Tako Margit şi Ambrus Carol. de schimburi de specialişti. Emil Poenaru. univ. sociale şi spirituale. studiu istoric.Gabor educatia si invatamantul la toate nivelele. persoanelor sărace. 1.2012 23/03/2012 2068 12/03/2012 HUNEDOARA 6633 03/10/2002 MARAMURES 26/09/2013 BRASOV 30/10/2002 CLUJ 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2541 4299/B/2012 54/B/2011 2542 FILIALA DEVA A FUNDAÞIEI UNIVERSITARE 4254/B/2012 „VASILE GOLDIª" ARAD 2543 FILIALA DIN BAIA MARE FUNDATIEI 3929/B/2002 IVATAMINTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI . etc.Musteaţă Livia Afirmarea credinţei în valoarea şi demnitatea persoanei umane. organizarea de manifestaţii culturale. PROMOVARII PACII SI NON-VIOLENTEI. univ. dezvoltarea relaþiilor interumane prin PREªEDINTE : lect.Gheorghiu Valeria. -ARGEŞ -BACĂU -BIHOR -BISTRITA NASAUD -BOTOŞANI -BRAŞOV -BRĂILA -CARAS-SEVERIN -CALARAŞI -CLUJ -CONSTANTA -COVASNA -DÂMBOVIŢA -DOLJ -GALAŢIÂ-GIURGIU -GORJ -HARGHITA -HUNEDOARA -IALOMIŢA -IAŞI Hildegard ACSANY . Membri. cultural. fără deosebire de Erno. industriei. educaţional.MARIAN VICTOR.LĂCĂTUŞU IONEL. sportiv ºi turism..MATEESCU CODRU.apararea intereselor profesionale si social.NICOARA TOADER.03.presedinte Csaszar Rezso.MEMBRU Scopul înfiinþãrii Filialei este constituirea unui cadru de acþiune pentru: .VISALON RADU. de asigurare a unor burse şi trimiteri la studii şi specializări în străinătate. de publicaţii ale studenţilor. a monumentelor istorice şi semnificaţiei acestora. Moisii Catuta AMENAJAREA DE CASE PENTRU COPII STRAZII 14/05/2003 MIHAILESCU MIRCEA. agriculturii. persoane cu dizabilităţi. LIVIU DASCHIEVICI. . DIRECTOR MEDIATIZARE. organizarea de manifestări culturale de prestigiu. deficienţi. precum şi sprijinirea materială a persoanelor nevoiaşe: preşedinte – Kassay Geza. sportiv si turism.G. specializării şi perfecţionării în domeniul comerţului. Mara Teodor activitãþi specifice scopului fundaþiei în domeniul social.director executiv Gabor Rezso Laszlo.desfăşurarea în bune condiţii a activităţii facultăţilor care aparţin de Universitatea Europeană Drăgan şi au sediul în Braşov. organizarea de reuniuni ştiinţifice.HARCEAGA OLIMPIU IOAN.ALBA -ARAD serviciilor. IACOB CATOIU. MEMBRII .TEODORESCU CONSTANTIN. Artemiza şi Dascălu Stelian Constantin. începând cu data de 12. vicepreşedinte – vârstnici.prin mandatar Teodorescu Constantin CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ALE: . categorii sociale defavorizate. obiceiuri si idealuri.

Iacobescu Dumitru. Manda – Prim-Vicepresedinte si Director de Investitii.HERBERT AGAR.Iacobescu Dumitru.Bofu Alexandrua. pe valorile democratiei si pe aspiratii societatii romanesti. Pintilie Lacramioara.BEREHOLSCHI CONSTANTIN politice ale lumii contemporane. KAMPELMAN inrolape in lupta pentru libertate. 13/04/2000 373 17/04/2000 TELEORMAN 294 03/06/2003 TIMIS 23/09/2003 ALBA 2549 2553 2554 2555 2556 2557 2563 FILIALA FUNDATIE TINERI PENTRU MISIUNE SIGHISOARA FILIALA FUNDATIEI " UNIVERSITATEA BOGDAN VODA" CLUJ 4 radiata dizolvata 12/01/1999 SENT. Eynalli Abdurahman identificat cu legitimatia de are un scop constitutiv in slujba intereselor tuturor musulmanilor care apartin religiei musulmane.MAX M. MEREDITH. DE SPRIJIN SOCIAL PENTRU INSTRUIRE.Gudula Bonell FILIALA FUNDATIEI UMANITARE " PARADISUL COPIILOR" 926/B/1999 ESTE EXCLUSIV UMANITAR. TREZORIER-BEREHOLSCHI CONSTANTIN GEORGE FIELD. istorice şi sociologice.2.Fxiking Eva.editarea tiparirea si difuzarea de publicatii si literatura de specialitate ESTE O FUNDATIE STIINTIFICA DE EDUCATIE SI DE INVATAMANT DE PREGATIRE SI FORMARE PROFESIONALA. FLOAREA. Hildegrad Acsani. PUNCTE DE LUCRU. ADMINISTRATOR: DRUTA RODICA AVRAM GHEORGHE ANDRE preşedinte . ADELMAN PRESEDINTE FILIALĂ MEREDITH.fondator al “Filialei din Romania a Fondului Romano-American pentru Investitii”. pace şi securitate.Brahasteanu Emil.FILIPESCU VIORICA NECUNOSCUÞI ªI LIXANDRU RODICA Scopul este reprezentat de realizarea idealului educational al scolii romanesti care consta in dezvoltarea libera Nanuti Dan. Zãrna Georgeta secretar vietii si combaterea somajului.BANDLER. dupa cum poate mai bine. PURDEA DUMITRU dezvoltarea societatii civile si a democratiei Manolescu Nicolae AJUTORAREA COPIILOR ABANDONAÞI. De a contribui la renaşterea spirituală a României prin activităţi proprii.VIORICA FILIPESCU. in afacerile MARK PALMER SECRETAR .Jan Eriksson. New York cunoscut sub numele de FREEDOM HOUSE care sa fie un simbol si un centru pentru lupta pentru Comitetul Executiv si Functionarii superiori GUINSBURG..WARD CHENEY. CONSTIND IN ACORDAREA ASISTENTEI MEDICALE.DOROTHY prin sacrificiu. exemplu atit pentru democratiile prezente cit si pentru democratia postbelica.DOROTHY sa promoveze aplicarea concreta a principiului libertatii si democratiei in afacerile de zi cu zi ale SUA. rasa si culoarea pielii.WILLIAM Act Constitutiv .Larsen Lena. indiferent dacă poe plan naţional sau internaţional. SICIRSALE.SPIRU HARET 6/B/2004 5 08/01/2004 03/12/2003 BUCURESTI 2550 FILIALA DIN ROMANIA A FUNDATIEI FREEDOM HOUSE. VICEPRESEDINTE: TALAN CLAUDIA LOREDANA. KAMPELMAN W. CIV. GUINSBURG. elevi si studenti..Mihaly Vasile Florin. Larsen Lena. să promoveze valorile civice ale democratiei si sa realizeze parteneriate cu autoritatiloe publice si persoane juridice Brahasteanu Emil. sedere temporara seria H nr.Bofu Neculai. aceasta tara sa poata sa fie un L.NED W.MAX M. DUNĂ ŞTEFAN. islamice.160730. de pace si de securitate.URLIC BELL.in calitate de. sa incurajezeCRISTINA GUSETH TREZORIER toate democratiile inclusiv tarile asuprite sa apeleze la FREEDOM HOUSE din SUA ca la un far calauzitor in lupta WALTER J. Achirei Carmen.Brahasteanu Ileana.persoana juridica romana infiintata potrivit BUCURESTI GEORGE FIELD. INC.MARIA". stiintifice si de perfectionare profesionala a specialistilor in diferite constituirea consiliului director al filialei domenii de activitate.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 2546 FILIALA DIN CLUJ A FUNDATIEI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI "SPIRU HARET" 949/B/2002 19 30/10/2002 10269 30/10/2002 CLUJ 2547 FILIALA DIN ODORHEIU SECUIESC A FUNDATIEI CRESTINE DIAKONIA 3188/B/2015 1 29/01/2015 24/2015 12/01/2015 HARGHITA FUNDATIA CRESTINA DIAKONIA 2548 FILIALA DIN ODORHEIU SECUIESC AL FUNDATIEI INVATAMINTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI .Rus Florina.SPIRU HARET FILIALA DIN ROMANIA A FONDULUI ROMANO-AMERICAN DE INVESTITII 3922/B/2002 2 08/10/2002 2363 01/10/2002 HARGHITA FUNDATIA INVATAMINTUL PREUNIVERSITARFILIALA VA PATRONA LICEUL UCECOM SPIRU HARET DIN ODORHEIU SECUIESC AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI .. SOCIALE SI SPIRITUALE.HELLEN HAYESVIRGINIA C.de nationalitate americana.MEMBRII 2564 2566 INDEPLINIREA ACTIVITATILOR INCLUSE IN STATUTUL FUNDATIEI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERATIEI MESTESUGARESTI "SPIRU HARET" Consiliu director Presedinte -Hidayyet Altuntas Secretar -Gemil Muisene promovarea si indeplinirea operelor de binefacere.APOSTOL Cercetarea şi răspândirea pe toate căile a studiului impactului moralei creştine cu ideile şi realităţile sociale şi PREŞEDINTE-DOLINSKI GHEORGHE.SUA. format din MOHAMMAD domeniul invatamantului in vederea impulsionarii vietii economico-sociale din zona JARADAT.URLIC BELL. SCHLOSS PRESEDINTE far calauzitor in lupta pentru o lume mai liberă.HAROLD K. VICEPRESEDINTI .Caragea Nurvet-posesor BI seria BK nr.Tereza Ciocoiu. Mihaly Vasile Florin.Enache Maria. ADELMAN PRESEDINTE FILIALĂ prima Adunare Generală. DOLINSKI GHEORGHE.KENETH GILDERSLEEVE. educarea cetatenilor intr-un spirit ecologist modern. STANLEY MOONYHAM. Scopul pentru care fundatia unneaza sa fie constituita este unnatorul: sa aibe un sediu in orasul Consiliul de Administratie este format din : E.Unterweger Roland si Zãrna Georgeta 104/B/2001 4 30/04/2001 2721 07/05/2001 MURES 7/B/2003 2 14/02/2003 1109 14/02/2003 CLUJ Reinhard Haemmerle. incurajarea perfectionarii infrastructurii in Cluj a fundatiei.conform act constitutiv.să distribuie literatură in legătură cu scopurile sus menţionate.BETTE BAO LORD E. atingerea acestora contrib uind la dezvoltarea durabila a societatii civile Unterweger Roland presedinte. ŞIPOŞ SORIN. Nanuti Ana integrala si armonioasa a individualitatii umane in formarea personalitatii autonome si creative si se intemeiaza pe traditiile umaniste. 2 10/02/1993 BIS 175/B/2003 10 11/06/2003 2565 FILIALA FUNDATIEI UNIVERSITARE AISTEDA FILIALA FUNDAŢIA INFORENERGETICA SFÎNTU APOSTOL ANDREI 94/B/2003 6 06/10/2003 4812/B/2002 6 16/04/2002 198 04/04/2002 TIMIS 2567 FILIALA FUNDAŢIEI " EPISCOPUL GRIGORIE 3911/B/2009 LEU" 1/ 12/10/2009 f.J.387658.să servească ca un centru coordonator pentru aceste centre subordonate ce Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . să încurajeze şi să ajute creşterea şi răspândirea religiei creştine.Mattsson Mats-Olga. KANTOR LIA MARTA.WAYNE JOHNSON.Achirei Carmen. . bătrâni. susţinerea şi încurajarea cercetării moral filozofice. etc. SECRETAR: BERECZKI ORBAN ZSOLT.FRANK KINGDON . Reinhard Haemmerle. aspiratiilor tuturor oamenilor din lume pentru o lume de libertate.CU PÃRINÞI FILIPESCU OVIDIU.Brahasteanu Ileana. libertate.reprezentata legal prin Horia D.Biza Lucian.AGAR. prin sacrificiu. Pârvu Adela romanesti .Nanuti Ana Scopurile sunt de interes general. BISTRITA NASAUD MORAR OLIVIA DIANA .BETTE BAO LORD GILDERSLEEVE.Fidelis Cocianga. VICEPRESEDINTE: KOVACS TIBOR.AGAR.CALTON BOOTH Învăţăturile lui Isus Christor. CRISTINA GUSETH TREZORIER THOMPSON. ca unWALTER J.THEODORE W. vicepreşedinţi .HAROLD K.019116.Achirei Marius. să facă servicii POPA creştine.WILLIAM Să infiinţeze un sediu în oraşul Bucureşti caresă fie cunoscut sub denumirea de Freedom House şi care să fie n PRESEDINTE .HERBERT AGAR.Bofu Elena. SCHLOSS PRESEDINTE pentru o lume libera.F. MEMBRII: DR.RODICA LIXANDRU Nanuti Dan.a. sa promoveze turismul prin actiuni.HELLEN HAYESVIRGINIA C. excursii. Izet identificat cu BI seria BE nr. sa defineasca aceasta lupta atit in ceea ce priveste opozitia la miscarea totalitara care ameninta in prezent PRESEDINTE . infiintari s.PROVENIÞI DIN FAMILII CU MULÞI COPII. atât materiale cât şi spirituale celor bolnavi. JARADAT MOHAMMAD 6 5 30/07/2004 05/12/2001 5 22/07/2004 05/12/2001 ALBA BUCURESTI 2558 FILIALA FUNDATIEI "ACTIUNEA CIVICA" 79/B/2004 FILIALA FUNDATIEI "CAMINUL 3138/B/2001 PHILIP"NEHOIU FILIALA FUNDATIEI "GHEORGHE TITEICA" 45/B/2001 1 04/09/2001 1 04/12/2001 DOLJ 2559 FILIALA FUNDATIEI "SOLIDARITATEA" IASI 3030/B/2005 5/F 14/02/2005 24/01/2005 IASI 2560 FILIALA FUNDATIEI DE SERVICII ISLAMICE 31/B/2004 DIN ROMANIA 2 01/04/2004 - 24/03/2004 TULCEA 2561 2562 FILIALA FUNDATIEI FREDOM HOUSE 996/B/1999 FILIALA FUNDATIEI INSTITUTUL ROMANO 20/B/2002 CATOLIC "SF.CHIRA NICOLAE.Butnariu Mihai.BURGHES constantă a principiilor de libertate şi democratie in activitatea cotidiană a Statelor Unite ale Americii astfel incat L. fara un cămin şi celor în nevoie şi să sprijine şi să ajute organizaţiile care sunt organizate şi lucrează pentru aceleaşi scopuri. stimularea si organizarea de activitati culturale.să actioneze ca sediu şi organizaţie clearing pentru organizatiile ONORIFIC . Achirei Victor.n. inteligenta si dreptate.directori la guvemamentale sau in alte activitati astfel incit. MORAR CIPRIAN. s-a hotărât revocarea d-lui Creci Octavian din calitatea de membru al Consiliului Director şi de director al Filialei din Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti “SPIRU HARET” şi numirea în calitate de membru al Consiliului Director şi de director al Filialei din Cluj-Napoca a Fundaţiei Învăţământului PRESEDINTE: SZATMARI SZILARD.BANDLER. 06/10/2009 SUCEAVA 2568 FILIALA FUNDAŢIEI "FREEDOM HOUSE INC" 3 TMB 25/01/1999 4 12/01/1999 pozitie inchisa OVIDIU FILIPESCU. studii.Idris Negimi posesor BI seria DK nr..Wilmington.WARD CHENEY.să promoveze aplicarea MARK PALMER SECRETAR . să predea şi să predice Biblia şi Director naţional .infiintarea unitatilor de educatie si pregatire pentru prescolari.Pintilie Lacramioara.Ismail Emil posesor BI seria KT nr. a economiei si culturii. dezvoltarea clasei mijlocii si a democratiei Educatia si misiunea crestina si acordarea de ajutoare materiale si servicii acordate celor aflati in nevoie.0611760 .să efectueze servicii creştine religioase şi misionare.să încurajeze toti oamenii.New Castle.CĂTĂLIN ANDREW ENGSTROM. PRESEDINTE: CHELARU OANA CRIS ELENA. SECRETAR-APOSTOL FLOAREA ŞI aprofundarea legăturilor tradiţiei creştine cu lumea personalistă.FUNDATIA POATA SA DESCHIDA FILIALE. să propovăduiască. de drept privat fara scop patrimonial din tara si strainatate.IONESCU MIHAIL VALENTIN.Ece Serian posesor BI seria KT nr. inclusiv protejarea mediului înconjuurator.. cresterea nivelului de trai si a calitatii director adjunct. UNITATI DE PREGATIRE SE DE FORMARE PROFESIONALA CHELARU ARISTOTEL si CHELARU VETURIA De a sustine activiotatile umanitare a ajutorare si binefacere pentru cazurile sociale majore.FRANK KINGDON inclusiv pe aceia din tarile asuprite să solicite sprijinul fundaţiei Freedom House din Statele Unite ale Americii.0092882/2001.387658. sa actioneze ca sediu si organism pentru indeplinirea fonnalitatilor pentru organizatiile inrolate ONORIFIC .persoana juridica de drept privat.Curti indiferent de limba.COMUNITATEA 'MARY WARD' FILIALA FUNDATIEI PROFESIA ALEXANDRIA2433/B/2000 3 3 25/01/1999 03/01/2002 4 12/01/1999 14/12/2001 BUCURESTI 1785 P. inteligenţă şi justiţie această tară să fie un expemplu de democratie.WAYNE JOHNSON.Delaware..NED W. REPREZENTANTE. TOROICAN IOAN.cu sediul inregistrat in 1209 Orange Street. 927/B/1999 3 25/01/1999 2551 FILIALA DIN ROMÂNIA A ORGANIZAŢIEI WORLD VISION INTERNATIONAL 1/B/2901 43 29/01/2002 2552 FILIALA FELDRU DIN CADRUL FUNDATIEIE 4262/B/2009 CULTURALE UMANITARE HENRI COANDA ORADEA FILIALA FUNDATIA EUROSYNERGICA 3005/B/2006 FILIALA ARAD 8 18/05/2009 738 08/05/2009 46 06/07/2006 3356 20/06/2006 ARAD Pârvu Adela.BURGHES civilizatia cit si in ceea ce priveste aspiratiile tuturor oamenilor pentru o lume de libertate. simbol şi un centru pentru lupta fără sfarsit pentru libertate prin opozitia la amentările totalitate şi sprijinirea VICEPRESEDINTI .KENETH THOMPSON. RACOVITAN DAN. DOMBI ZSUZSANNA JULIA MEMBRU: IONESCU MARIUS Corporatia “Romanian American Enterprise Fund”.

membră.COSMA FILIP MARIN-NICOLE . superioara filialei. Ilfov.POP CARCAU STEFAN.ORTELECAN MIHAELA Slujirea celor mai nobile activitati umanitare si de caritate pentru ajutorarea familiilor si a persoanelor singure aflate ORTELECAN IOAN. Constantin Rusu ..Chibici Aurel.DANGA MARIUS SORIN. EXCLUSIV UMANITAR. Lucescu Nistor .vicepreºedinte. . spirituală etc.AID .ROTARIU ANDREI SEVER.crearea si promovarea prin mijloace specifice a valorilor umane. ERMENCARU IULIAN. domiciliată in Popeşti Leordeni.MATERIALA. al filialei. 6. academice.CARCAU STEFAN. ALIC ELISABELA 1..participarea nemijlocita a beneficiarilor de servicii de sanatate mintala la conducerea si desfasurarea activitatilor.HAILA SIMONA scopurile: culturale.pastreaza evidenta financiara a filialei si raspunde de toate operatiunile financiar-bancare. iar obiectivele pe localitatea Popeşti Leordeni.De uşurare a suferinţelor în orice parte a lumii.Şos. cultura. Ilfov. RAFIQ ARIEN.înregistrată sub nr. intelegerea si director executiv.schimburi de informaţii şi experienţă prin vizite reciproce de documentare în domeniile sus menţionate. MEMBRII . reprezinta si ii apara prin toate mijloacele locale si social.BORZ POP VASILE-MARINEL .. şos. se va urmari crearea de conditii care sa favorizeze egalizarea de sanse pentru Mihai Onofrei .ASZALOS GABOR. 487377 eliberat de Poliţia Jilava la 6 martie 1996 .BULGÃREAN MAGHIU MARIAN-PAUL . formarea şi specializarea profesională a agenţilor economici VASILE POP. jud.reprezentată de Ecaterina Ciobanu. Toate actiunile intreprinse de aceasta Alexandrina Cornelia . ROBU VASILE CULTIVAREA SI PROMOVAREA VALORILOR MUNCII. a activităţii fundaţiei PRESEDINTE . CONSILIERE DREPTURILE OMULUI PROTOPOP AILINCAI DUMITRU. MEMBRU . cultural stiintifice.HORVATH ILDIKO Usurare a suferinzilor în orice parte a lumii SALAJ 06/09/2002 ORGANIZAŢIA DE BINEFACERE HEALTH AID .. VICEPRESEDINTE.coordonator general. NEAMT A FUNDATIEI 3233/B/2007 SOLIDARITATE SI SPERANTA FILIALA REGHIN A FUNDATIEI CRESTINE 215/B/2006 DIAKONIA 203 14/07/1997 477 01/07/1997 CARAS-SEVERIN 3731/279 22/06/2007 3731/279 04/07/2007 NEAMT 1 01/02/2006 12 12/01/2006 MURES 2574 2575 2576 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 3226/B/2007 Data inreg instanta IASI FILIALA ROMÂNĂ A SOCIETĂŢII DE BINEFACERE HEALTH .TOMA MIHAELA.preºedinte CRISRIAN. domicilată in Popeşti Leordeni. . Olteniţei nr.Alexa desfasurarea de activitati cu caracter profund umanitar de ajutorare a copiilor aflati în cresele de copii. monoparentale FENECHIU RELU.MUNTEANU GRIGOAR.AID . BUSCU ELISABETA Corla Ioan Promovarea folclorului autentic zonei câmpiei transilvane prin ansambluri de dansuri.s.I.jud.ROBU VASILE.LUNGU DANIELA.GIURGIU A FUNDATIEI MUNCII662/B/1999 FILIALA LIGA APOSTOLICA ROMANIA 81/B/1998 ORADEA FILIALA MARGHITA A FUNDA'IEI 61/B/2011 UNIVERSITARE VASILE GOLDIŞ 13 11/04/2003 încheiere 20/03/2003 8 149/N 06/04/1999 21/07/1998 2 20/01/2000 GIURGIU BIHOR 1 13/05/2011 2/N 11/05/2011 BIHOR 2577 FILIALA MARIA WARD CONGREGATIO JESU 3868/B/2005 55 12/12/2005 101 16/11/2005 BUCURESTI 2578 FILIALA MUREŞ A FUNDAŢIEI "HOLT ROMÂNIA .FUNDAŢIA DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ŞI FAMILII" FILIALA MUREŞ A FUNDAŢIEI CULTURALE "ARDEALUL" FILIALA MUREŞ A FUNDAŢIEI ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI FILIALA OMIDEEA . de învăţământ.Nr crt 2569 2570 2571 Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta FILIALA FUNDAŢIEI "KONRAD ADEVANER" 153/B/2013 FILIALA GORJ A FUNDATIEI ''SCOALA 983/B/2001 ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE '' FILIALA HOPE BUCUREŞTI A FUNDAŢIEI 1035/B/2002 SPURGEON ROMÂNIA pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 4 6 20/09/2013 20/12/2001 197 DISP 10/05/1999 14/11/2001 25 01/11/2002 27/09/2002 25/F 28/12/2007 17/12/2007 Judet BUCURESTI GORJ 2572 FILIALA IASI A FUNDATIEI "PRIN NOI INSINE" 2573 FILIALA ILFOV A FUNDAŢIEI "ŞCOALA 105/B/2003 ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE" FILIALA JUD.FILIP MARIN NICOLAE.TRITEAN ESTERA MIHAELA. SURINDER BIANT BANCEA GHEORGHE.GACEA RAVECA Acordarea de ajutoare şi asistenţă socială familiilor cu multi copii. 6. democratie si existenta prospera executiv.GÎRBE VIOREL LIVIU.nr. culturală. NEAGU TEODORA Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . SORIN IOAN . in stare de nevoie sociala ORTELECAN MIHAELA Sustine interesele specifice ale membrilor sai. religia ori convingerile politice ale parintilor si copiilor Tanasan Gabriela.GHIURCO OVIDIU. economice.I seria D. 719132.încheiat cu ocazia întrunirii Consiliului Provincial reintegrarea sau plasarea copiilor abandonaţi ori instituţionalizaţi. umanitare si caritabile. posesoare a B. sedia DA nr.actiuni menite sa schimbe atitudinea societatii si a Anton Rodica .CHIª IOAN.STIINTEI SI CULTURII IN TOATE DOMENIILE LUPĂU GHEORGHIŢĂ.SOCIALA. cântece populare şi obiceiuri Corla Ioan folclorice. socio-econiomice si moral -crestine apropiate poporului român si natiunilor civilizate ale lumii. ADMINISTRATOR KIERAN HEAKIN. MEMBRU .HOPÂRÞEAN VIORICA.PAMELA NE HAWTON.DEMETER MARIA .Anton Rodica. 2.CEHU SILVANIEI 23/B/2003 2 05/11/2003 1024 04/03/2003 MURES 3059/B/2006 4 18/07/2006 68 27/06/2006 MURES 921/B/2002 4 19/09/2002 3822 29/08/2002 MURES 1234/B/1998 43 16/03/1998 62 16/03/1998 MARAMURES FILIALA OTELU-ROSU A FORUMULUI 883/B/1997 DEMOCRAT GERMAN-BANAT TIMISOARA FILIALA P.UK 1592/B/1995 27 17/02/1995 27 17/02/1995 185/B/2003 46 19/03/2003 S.BODEA NICOLAE. 27 17/02/1995 2587 FILIALA SÃLAJ A FUNDAÞIEI "CORNELIU COPOSU" 122/B/2011 3 04/07/2011 1370/C 25/05/2011 2588 FILIALA SECTOR 1 A FUNDAŢIEI "ORDINUL 1054/B/2002 DREAPTA CREDINŢĂ" 29 19/11/2002 2589 FILIALA SUCEAVA A FUNDATIEI "CUORE" TIMISOARA 1/F 15/03/2001 1/F 08/03/2001 SUCEAVA 2590 FILIALA SUCEAVA A FUNDATIEI CARITABILE1051/B/2008 "ORIZONTURI" CÎMPULUNG MOLDOVENESC 2 15/07/2008 2 08/07/2008 SUCEAVA 2591 FILIALA SUCEAVA A FUNDATIEI NATIONALE 855/B/2000 HUMANITAS .-în mod deosebit. Alexa financiare. să acorde sprijin pentru integrarea lor in societate. JOYCE MOLYNEAUX.MUSCA ELENA. LUNGU DANIELA.. prin integrarea acestora în sisteme educativ-formative si socio-economice Constantin Baisanu ..Catana Sorin sprijinirea persoanelor cu probleme de sanatate mintala prin:. culturale pentru mentinerea si dezvoltarea unitatii lor etnice ACTIVITATI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE.director.GHIURCO IOAN. nr. a copiilor Alexa Stefan Andrei .ASISTENTA MEDICALA.C.asigurarea unui serviciu prompt de informatie in domeniul sanatatii mintale.TRITEAN MARINELA LETITIA FENECHIU RELU.BOZODI ALEXANDRU.. exploatarea si lipsa de respect aplicate persoanelor cu probleme de sanatate mintala.director administrativ.dezvoltarea relaţiilor interumane prin activităţi specifice scopului fundaţiei în domeniul social.ROMÂNIA 3 29/09/2000 3 21/09/2000 SUCEAVA 2592 FILIALA SUCEAVA A FUNDAŢIEI "MISIUNEA 929/B/2002 ROMÂNĂ PENTICOSTALA ORADEA" SUCEAVA 5 16/09/2002 5 09/09/2002 SUCEAVA 2593 FILIALA TARGU LAPUS A FUNDATIEI DE INTRAJUTORARE "AURI GABI" .a. VELE LIVIU de a contribui la renaşterea spirituală a României FĂRCAŞ IULIA. Alexandrina Cornelia plasati în familiile de ocrotire temporara.ALIC ISABELA. posesoare a B. educationale. . suferinţe rezultând din sărăcie foamete.director resurse umane persoanele aflate în dificultate. adecvate. calamităţi naturale sau alte PRESEDINTE . răspunde de bunul mers saraci.G. sportiv şi turism.PERNEª AMBROZIU FELICIAN. cultural.SPIRITUALA. conducerea neparticipativa. în conformitate cu strategiile ONU si ale Comunitatii Europene Serban Costache.MARA TEODOR. MAREA BRITANIE calamităţi publice. Ilfov. 7/PJ/2002 la Judecătoria Buftea. care şi le propune în vederea realizării acestui scop sunt cele prevăzute în Statut.ULESAN MARIAN.cu sediul in Scopul Filialei este promovarea şi îndeplinirea operelor de binefacere si a activităţii de învăţământ.a. a tuturor categoriilor de cetateni. a copiilor dotati care nu au posibilitatea de a-si completa studiile. Catana Sorin pacientului insusi fata de boala mintala. DANGA MARIUS SORIN.Stefan Alexandru Baisanu.Popescu Nicoleta.MANEA IOANA LIVIA Consiliu director ADMINISTRATOR .SZASZ ATTILA.Ioan . Halip. Olteniţei nr. HAILA SIMONA ALINA. care constau in promovarea valorilor şi ideilor liberale ALINA. Olteniţei.ORADEA FILIALA TÂRGU MUREŞ A FUNDAŢIEI DE INFORENERGETICĂ "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" 821/B/2000 6 14/09/2000 538 14/09/2000 MARAMURES 923/B/2002 6 27/09/2002 4032 12/09/2002 MURES 2586 2594 968/B/2001 Asociati/Fondatori Scop BALACI MARIA INSTRUIREA si formarea profesionala a persoanelor interesate GACEA IOAN. jud.realizarea unor misiunbi de studiu şi documentare în domeniile de mai sus FUNDATIA “CONGREGATIO JESU”. Gherghina Maria Violeta ameliorarea atitudinii oamenilor unii fata de ceilalti. eliberat de Poliţia Jilava la 23 februarie 1998.MAGHIU MARIAN PAUL.psiholog. a persoanelor suferinde sau cu hancdicap. şos.Mihai Onofrei. MEMBRU .ROGER DENNERLY. PAVEL LAURA ANGELICA. Tereza Benedic. Chibici Aurel înregistreaza actele emise si intrate la filiala.UK FILIALA ROMÂNĂ A SOCIETĂŢII DE BINEFACERE HEALTH .ALTELE SYEKELY GYORGY. PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMT. 3. VICTOR MANOLACHE ORTELECAN IOAN.SC MARWOOD SRL Sprijinirea materială.ULESAN MARIAN VICEPRESEDINTE ..Lucescu Nistor va întocmi perioadic proiecte concrete si detaliate pentru rezolvarea unor probleme sociale pentru ajutorarea celor Serban Costache.Constantin Baisanu. logistică. s.FRANK FLYNN.secretar fundatie se vor efectua indiferent de nationalitatea.ERMENCARU IULIAN Alexa Stefan Andrei.având în vedere Procesul Verbal din data de 28 noiembrie 2004. urmareste realizarea cat mai corecta a proiectelor. financiară.secretar.unitatile si Stefan Alexandru Baisanu -presedinte institutiile create vor urmari favorizarea accesului la învatamânt. Ioan Halip . menţinerea copiilor în familii biologice MARA TEODOR. Constantin Rusu. prin perfectionarea si imbunatatirea relatiilor umane.director de studii. CONSILIUL DIRECTOR: VODA ILEANA.Superioară Provincială.sa se inlature abuzul de autoritate. civilizatie. 6. Nicoleta Herciu.presedinte executiv. GHEORGHE-VASILE. a copiilor din familii numeroase si care au probleme materiale ori Popescu Nicoleta .MUSTE GHEORGHE.PÃNICAN MONA ANGELA.

TRIFA ROMAN .DIRECTOR EXECUTIV: STELUTA BURA.Gheorghe Marian. Ligia Gabriela. RADU EMANUEL MIHAILpresedinte.ARTISTIC. dezvoltarea relaþiilor interumane prin activitãþi specifice scopului ARAD fundaþiei în domeniul social.OPRIŢOIU MIHAI. WENN ELIZABETH.1.Custura Florin. susþinerea ºi ajutorarea membrilor de sindicat. APOLITIC Depunerea de eforturi comune in rezolvarea problemelor comune ale oraselor apartinand tarilor riverane N\Marii Negre. astfel: preşedinte – WEBB ANDREW DAVID.preşedinte .MADALINA STREJA.FILIPAS MARCEL Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti precum si prestarea PETRU unor servicii in interes social FILIP VALER.NICULESCU MARIAN.GEORGIANA FLEY FLOARE DE COLT FLOARE DE COLT 312/B/1995 1272/B/1996 367/B/1999 132/B/1996 84/B/1995 3141/B/1996 793/B/1998 1271/B/1998 4/PJ/1995 46/PJ/1996 151/99 147 44 83 88 19/04/1995 12/11/1996 18/12/1999 23/09/1996 17/01/1995 16/10/1996 04/06/1998 30/04/1998 1445 208 103 875 116 111 08/10/1999 12/09/1996 17/03/1995 16/10/1996 22/05/1998 30/04/1998 2627 2628 FLOARE DE COLT FLOAREA DE COLT 660/B/1997 2352/B/1997 172 85/1997 14/03/1997 08/06/1997 320 1166 08/04/1997 23/05/1997 2629 FLOAREA DE COLT 1828/B/1996 360 28/10/1996 384 28/10/1996 2630 2631 2632 FLOAREA SOARELUI FLOAREA SOARELUI FLOMARO 714/B/1998 1643/B/1997 2905/B/1997 116 132 52 16/07/1998 29/06/1997 27/02/1997 158 110 66 16/07/1998 31/03/1997 27/02/1997 2633 FLORA 3109/B/1997 441 08/12/1997 483 08/12/1997 2634 FLORA 2399/B/1997 116/1997 29/07/1997 1773 15/07/1997 2635 FLORA 3027/B/1997 337 26/09/1997 369 26/09/1997 2636 FLORA 1268/B/1998 80 13/04/1998 100 13/04/1998 2605 IASI Institutul "Sfânta Maria" PR.DORA NICHIFOR.membru. de creatie.Schimburi de informatii si experienta prin vizite reciproce de documentare in domeniile sus mentionate. membrii – GOJE DANIELA–MIRELA şi ANDRAS GEORGETA-ANCA. simpozioane.2.NASUI IOAN in stare de nevoie sociala si materiela prin distribuirea periodica a patrimoniului fundatiei LEONORA. MANUELA MATERIALE. Frântu Maria .FILIP OVIDIU. s-a hotărât aprobarea aderării următorilor noi SLUJIREA CELOR MAI NOBILE ACTIVITATI UMANITARE SI DE CARITATE SI AJUTORAREA membri: WEBB ANDREW DAVID. a mijloacelor pentru protejarea patrimoniului natural al tarii. pentru protectia naturii.STELUTA BURA.VELESCU LIGIA DISTRIBUIREA PERIODICA DIN PATRIMONIU... APOLZAN IONATAN SIBIU Fântână Daniel .CALEA PLEVNEI.Ghilezan E. A UNOR BUNURI INDRE RODICA. ADALBERT ANTON unor dervicii in interes social BUCHMAN adalbert anton MARAMURES SCRIPCIUC SIMON ILISCA. 7599 15/11/2004 15/11/2004 VASLUI 1 19/05/2003 1 19/05/2003 MARAMURES IONEL CONSTANTIN. LUTOR ATTILA. GHILEZAN E .POP MARIAN.IONESCU MARIUS.BUCHMAN Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau banesti precum si prestarea BUCHMAN REOBERT SORIN. PENSIONARI SAU NEPENSIONARI. PR. de invatamint. Cazan Valentin.filantropica si cultural misionara a Bisericii Ortodoxe Romane. SEX. MARAMURES BUCHMAN ROBERT-SORIN. socialã ºi a resurselor umane prin îmbunãtãþirea climatului social ºi în special prin susþinerea ºi stimularea creãrii de noi locuri de muncã. RELIGIE ORI DAWN NICHOLE. MEMBRU. NASUI IOAN HG utilitate Data HG utilitate publica . MORALĂ ÎN CONDIŢII DE DEMNITATE ŞI ONESTITATE A PERSOANELOR DE OPRIŢOIU TITINA ION VÂRSTA A 3-A. BAKER RUSSEL JAMES. îl constituie desfăşurarea de activităţi în domeniul asistenţei sociale şi consiliere.SECTOR I dedicarea întregii activităţi în interesul exclusiv al omului cu problemele şi necesităţile lui. POP VASILE BISTRITA NASAUD MURES Organizarea de manifestari. cultural .Radu de a contribui la activitatea social. 2596 FILIALA TIMIŞOARA A FUNDAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI „SPIRU HARET” 3926/B/2002 13 13/11/2002 835 31/10/2002 TIMIS 2597 FILIALA TIMIŞUL DE SUS GONGREGATIO JESU FILIALA UNIVERSITATEA MEDIA A FUNDATIEI PRO FILIALA URLATI A FUNDATIEI BUCURIA AJUTORULUI 936/B/2002 10 02/10/2002 13/09/2001 BRASOV FUNDAŢIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ÎNDEPLINIREA ACTIVITĂŢILOR INCLUSE ÎN STATUTUL FUNDAŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR AL COOPERAŢIEI PREUNIVERSITAR AL COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI „SPIRU HARET” MEŞTEŞUGĂREŞTI „SPIRU HARET”. financiare.CHINDRIS GAVRILAIntrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural in scopul asigurarii unui trai civilizat GREC AURICA . MEMBRU: DORA NICHIFOR Consiliul Director: director . FILIP OVIDIU.SIMON Slujirea idelaurilor umanitare de caritate prin promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate SCRIPCIUC SIMON ILISCA. rasă sau religie 3161/B/2003 160 01/10/2003 4323/B/2012 1 23/12/2012 31/01/2012 PRAHOVA Pr.DAN BUGHIDAU. NISTE NICOLETA. Radu Manuel.Mihail. Gheorghe Marian ºi Custura Florin – membri implicarea în dezvoltarea economicã. cultural.TAGARLAS TAGARLAS ALEXANDRU ALEXANDRU. de învãþãmânt.. TENCIU ILINA. FORMAREA SI SPECIALIZAREA AGENTILOR ECONOMICI Dezvoltarea relatiilor interumane prin activitati specifice scopului fundatiei in domeniu social. PRECUM ŞI A ALTOR CATEGORII DEFAVORIZATE ALE POPULAŢIEI DIN JUDEŢ SAU ŢARĂ MARAMURES INDRE RODICA. schimburi de informaþii ºi experienþã prin vizite reciproce de documentare în domeniile sus menþionate.CU SEDIUL ÎN BUCUREŞTI. CULTURAL . PETRINA-CONSUELA.Trifa Roman. Aurel 1268/C 17/05/2011 SALAJ 2598 2599 2600 2601 FILIALA VASLUI A FUNDATIEI SCOALA 861/B/2004 ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE FILIALA VISEU DE SUS A FUNDATIEI 72/B/2003 UNIVERSITARE "VASILE GOLDIS" ARAD FILIALA ZALÃU A FUNDAÞIEI UNIVERSITARE "VASILE GOLDIª" ARAD 114/B/2011 1 01/02/2011 2603 FILIALĂ A FUNDAŢIEI SOLIDARITATEA ŞI SPERANŢA FILIALEI BRÃILA A FUNDAÞIEI PENTRU PROMOVAREA PROGRESULUI SOCIAL 3202/B/2007 7/PJ/2007 25/06/2007 1017/B/2007 2 20/06/2007 41 12/06/2007 BRAILA 3180/B/2007 41 30/10/2007 1514 11/10/2007 HARGHITA 2606 2607 FILIALEI FUNDATIEI PRO PLUS TERANSILVANIA FILIP FILIPAS 1845/B/1997 2043/B/1996 353 438 10/10/1997 25/11/1996 391 476 26/09/1997 25/11/1996 PRAHOVA MARAMURES 2608 FILIPS 2048/B/1996 444 25/11/1996 482 25/11/1996 MARAMURES 2609 2610 FILOFTEEA FINDATIA ' CLUBUL GALATEAN AL MARII NEGRE ' 248/B/1996 233/B/1999 33/PJ 2036/PJ 22/10/1996 30/04/1999 34/PJ 124/F 07/11/1996 08/06/1999 ARGES GALATI 2611 2612 2613 FINDATIA ALEX BEIUS FINDATIA AVRAM FINDATIA DE BINEFACERE "CHRISTIAN COMMUNITY MINISTRIES" 173/B/1997 171/B/1997 4031/B/1995 121/N 12/N 113 14/02/1997 23/01/1997 04/09/1995 55 4530 31/05/1999 04/09/1995 BIHOR BIHOR CLUJ 2614 FINDATIA UMANITARA " COPIII NOŞTRI" 4264/B/1997 323 10/09/1997 1017 10/09/1997 2615 FINDAŢIA HENCOS 3457/B/1997 39/PJ/F/1997 23/06/1997 48 25/09/1997 2616 FININVEST 1681/B/1996 52 04/03/1996 54 04/03/1996 2617 2618 FIRMA DE AJUTOR UMANITAR TURBO FIRST SERVICE 795/B/1996 1612/B/1997 96 10 24/05/1996 13/03/1997 231 34 06/05/1996 28/02/1997 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 FIZEN FLAM SATU MARE FLANDRIA FLAVIA FLAVIU . SUME BANESTI SAU ALTOR VALORI PRECUM SI PRESTAREA UNOR SERVICII DE INTERESVELESCU LIGIA MANUELA SOCIAL.constituirea unui cadru de acþiune pentru: . Consiliu director modificarea componenţei Consiliului Director.vicepreşedinde.SPAN ADRIANA PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC MARAMURES MOIS MARIA Distribuirea periodica din patrimoniu in functie de posibilitati sub forma de ajutoare a unor bunuri materiale sau sume banesti precum si prestarea de servicii in interes social MARAMURES POP IULIA-ALINA Promovarea de actiuni pentru conservarea si protejarea mediului natural al florei si faunei diminuarea si eliminarea treptata a poluarii de orice fel precum si cultivarea respectului suprem al omului fata de natura MURES Organizarea si coordonarea de atragere de resurse umane. SUB FORMA DE AJUTOARE.pariciparea la evenimente interne si internationale. intilniri pentru popularizarea cunostintelor despre natura. GHEORGHE. POP MARIAN.membru. materiale. CONFORM PREVEDERILOR STIPULATE IN CONTRACT CARAS-SEVERIN Desfasurarea de activitati in domeniul social. indiferent de naţionalitate.FILANTROPIC PENTRU APARAREA DREPTURILOR OMULUI SI OCROTIREA MEDIULUI CARACTER UMANITAR FILIPAS TRAIAN PETRE.TENCIU ILINA. BAKER RUSSEL JAMES. intretinerea paraielor de munte. APPLETON PERSOANELOR AFLATE IN STARE DE NEVOIE SOCIALA INDIFERENT DE RASA.participarea cu programe si proiecte la mentinerea echilibrului ecologic in zona Marii Negre.STIINTIFIC . sportiv si turism. CRISTIAN-AUGUSTIN. drepturile omului MAIOR CORNELIU. MARAMURES NICULESCU Slujirea celor mai nobile activitati ecologice. conservarea ºi dezvoltarea integritãþii ecologice ºi culturale.PAPP FRANCISC EDUCATIV. STANLEY IAN. A CELOR AFLATE IN INSTITUTIILE DE OCROTIRE SATU MARE CULTURAL SATU MARE UMANITARÃ MURES Ovrotirea si ingrijirea naturii. PRAHOVA CARACTER FILANTROPIC BISTRITA NASAUD VALCEA DINU VALENTIN UMANITAR PRAHOVA MODIFICARE ACTE CONSTITUTIVE (STATUT) MARAMURES POP MIHAI IOAN.Radulescu Staicu. prin promovarea de actiuni in interes social si ingrijirea frumusetilor NICULESCU CRISTIAN-AUGUSTIN. vicepreşedinte – COVAŞĂ GAVRIL. Henschi Alexandru secretar . CAZAN VALENTIN membru RADU LIGIA.vicepreºedinte.Dogarescu Mariana Gurgu Alexandru . Spătăcean Cristina Mihaela .preºedinte ºi Rãdulescu Staicu.secretar Axinte Narcis Constantin şi FILIPAS TRAIAN PETRE. sprijinirea ºi contribuirea la dezvoltarea democraþiei ºi a statului de drept. BUCURESTI 2602 2604 Scopul filialei decurge din atributiile camerelor de comert si industrie.stabilirea de contracte intre agentii economici si institutiile guvernamentale si administrative locale ale tarilor membre ale Clubului International al Marii Negre.TAGARLAS naturale TAGARLAS PETRINA-CONSUELA. sex.SPAFIU AJUTORAREA MATERIALĂ.. CRISTEA LENUÞA . NELUCRATIV.3.Pr. FILIPAS MARCEL PETRU FILIP VALER. AUREL Gurgu Alexandru .Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 2595 FILIALA TIMISOARA A FUNDATIEI " SCOALA 180/B/2003 ROMANA DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERT SI INDUSTRIE" 6 28/03/2003 94 06/03/2003 TIMIS EMIL MATEESCU. TRIFA ROMAN. membri – WEBB ELIZABETH. a padurilor si a zonelor verzi. realizarea unor misiuni de studiu ºi documentare în domeniile de mai sus. CHINDRIS GAVRILA NONPROFIT.LAURA SORINA TACIU Maior Corneliu. 46-48.POP VASILE Promovarea de actiuni in intees social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala POP MIHAI IOAN.PAPP DINEA GABRIEL PROMOVEAZA SI SPRIJINA ACTIVITATII CU CARACTER. sportiv ºi turism.PETRICA COZMA.cenzor DOLJ OPRIŢOIU TITINA. PRUNĂ MARIA MILENA HANES ADRIAN IULIAN Apartenenta federatie PRESEDINTE: EMIL MATEESCU.NR. constand in intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie PRAHOVA SPRIJINIREA MATERIALA A CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE.preºedinte RADU STOIAN . referitoare la formarea si specializarea profesionala a agentilor economici.Realizarea unor misiuni de studiu si documentare in domeniile de mai sus FUNDAÞIA UNIVERSITARÃ "VASILE GOLDIª " . SIMON LEONORA. NATIONALITATE RUSSEL NATALIE AVELINE.organizarea de programe de schimburi economice prin asigurarea sistemului informational.

sprijinirea si sponsorizarea tineretului. CSAKI ANCA SIMONA BULBOREA FLORIN GHEORGHE.BENNATO MARIA UMANITAR SPRIJINIREA MATERIALA A INSTITUTIILOR DE ASISTENTA SOCIALA A PERSOANELOR LIPSITE DE AJUTOR HILIHOR ROMULUS AUGUSTIN presedinte. BLEDEA FLORICA DUNICA -dezv. civie.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 2637 2638 2639 2640 FLORA FLORA 1998 FLORANA SATU MARE FLORENA HELP 739/B/1997 990/B/1998 2051/B/1997 3069/B/1997 251 3255 138/PJ/1997 397 08/09/1997 29/05/1998 15/08/1997 10/11/1997 635 386 09/10/1997 04/06/1998 BISTRITA NASAUD VALCEA SATU MARE MARAMURES PALCOVICIU MARIA ELISABETA. persoanelor aflate in imposibilitatea de a se intretine RUSU ADRIANA-VENERA DOBANDESTE CALITATEA DE MEMBRU PROMOVAREA PRIN OFERTA EDUCATIONALA. de a colabora cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale. TAKACS IOAN .MOLDOVAN AUREL.FILIP VASILE-GAVRIL. Victimelor Minedâriadelor 1990-1991 din Romania. Mentinerea vie. LAZAR VASILE 2689 FORTUNA 2911/B/1997 58 28/02/1997 72 28/02/1997 MARAMURES GAVALER IULIU 2690 2691 FORTUNA FORTUNA 4054/B/1998 1900/B/1997 22 41 17/04/1998 17/03/1997 101 38 17/04/1998 28/02/1997 BUZAU PRAHOVA FAUSTO RADICI.CSAKI ANCA SIMONA 2651 FLORIDA 3753/B/1997 269 04/11/1997 2379 17/12/1997 VALCEA 2652 FLORIN 2047/B/1996 443 25/11/1996 481 25/11/1996 MARAMURES 2653 FLORIN 2106/B/1996 481 23/12/1996 529 23/12/1996 MARAMURES 2654 FLORIN 3090/B/1997 389 03/11/1997 430 03/11/1997 MARAMURES 2655 2656 2657 FLORIN SI DANIELA FLORIO FLORIS 3736/B/1997 247/B/1994 2929/B/1997 177 23 83 29/07/1997 09/12/1994 19/03/1997 1531 28 98 12/08/1997 01/11/1994 19/03/1997 VALCEA PRAHOVA MARAMURES 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 FLORIS FLORIS 2000 FLORITON FLOROX FLORY FLUTURASII FNDATIA THEDORA FOCUL VIU 1800/B/1997 1024/B/1998 785/B/1998 390/B/1999 3760/B/1997 16/B/2001 139/B/1997 2270/B/1997 304 998 74 102 299 18 4877 12 09/09/1997 23/02/1998 26/05/1998 18/11/1999 07/11/1997 19/02/2001 12/06/1997 20/01/1997 310 409 88 82 2259 890 39 32 24/07/1997 12/06/1998 05/05/1998 05/07/1999 27/11/1997 09/02/2001 09/07/1997 13/03/1997 PRAHOVA VALCEA PRAHOVA PRAHOVA VALCEA SIBIU BACAU BUZAU 2666 2667 2668 FOCUL VIU STEI FOCUS FOCUS ECO CENTER 1355/B/1996 564/B/1998 2334/B/1997 15 4 58/1997 24/05/1996 08/01/1998 05/04/1997 102 282 06/03/1998 07/03/1997 BIHOR HARGHITA MURES 2669 2670 2671 FOGARASSY MIHALY FOIT FOLK CENTER 538/B/1998 636/B/1997 1838/B/1996 10 148 9/1996 04/02/1998 07/04/1997 17/02/1996 197 334 86 15/04/1998 14/04/1997 02/02/1996 HARGHITA BISTRITA NASAUD MURES 2672 2673 141/PJ/1997 22/08/1997 09/06/1995 sen. NEGELSCHI LIVIU. stabilirea unor relatii intre organizatii si institutii. Apărarea dreptului omului. POTORKE RITA. sustinerea paturii mai sarace a populatiei prin proiecte de sustinere. PUSKAS ATTILA. SATU MARE NEAMT Scop CZERAN CSABA. din tara si strainatate UMANITARÃ BLAJAN VIOLETA. instructiv educative in comunitatea locala unde este inregistrata Culegerea. 2F 26/03/2001 S. FOSTUL PALAT AL CAMEREI SI AL BURSEI dezvoltarea copilului in cadrul familiei si a comunitatii 3534/B/1996 289 03/05/1996 67 24/04/1996 2677 FONDUL CRESTIN CANADIAN PENTRU COPII .CENZOR: NITULESCU MARIA CSAKI MIHAI. KOVACS SANDOR.MANCIA DOREL. RODICA ARDELEAN RODICA MOLDOVAN FLORIN. CONSTANTIN.TRUTA CONSTANTIN. ANDRITOIU MIHAI De a contribui la promovarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii care sa ajute la formarea unei paturi de mijloc a societatii romanesti.ARDELEAN Intrajutorarea caselor de copii Maramures ARDELEAN T.MANIntrajutorarea gospodariilor taranesti ajutorarea persoanelor din mediul rural care desfasoara activitati in agriculturaMOLDOVAN FLORIN.Fundatia Romana Promovarea intereselor fundamentale ale Romaniei. -sprijinirea act. medicamente sume de bani de la persoane fizice si juridice romane si straine prin PALCOVICIU MARIA ELISABETA. ANA-MARIA MASIERO vice VASILE NICOLAE.secretar SABOU MARIA . MOLDOVAN MIHAI in scopul asigurarii unui trai civilizat strict necesar conditiei umane AUREL MAN MIHAI TIBIL NICOLAE VICTOR Slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate constind in ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala BEU FLORIAN AUGUSTIN UMANITAR ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL TUTUROR PERSOANELOR CU PROBLEME SOCIALE MUTU GHEORGHE Distribuirea periodica din patrimoniu a unor bunuri materiale ori sume banesti precum si prestarea unor servicii in interes social CARACTER UMANITAR Umanitar CARACTER FILANTROPIC CARACTER UMANITAR GIRIP FLORICA UMANITAR sprijinirea in plan medico-social a persoanelor defavorizate ACTIUNI DE EDUCARE MENITE A FORMA O CONSTIINTA ECOLOGICA A POPULATIEI. REABILITAREA SI MODERNIZAREA SEDIULUI ISTORIC AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI.cenzor Distribuirea periodica din patrimoniu in functie de posibiliati a unor bunuri materiale sau banesti precum si prestarea unor servicii in interes social CARACTER FILANTROPIC Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .PRESEDINTE SPORTIV BENNATO FORTUNATO. GUIDO CASTTELUCIO.IRIMESCU IRIMESCU ION ION ARDELEAN T. stiintifice şi culturale. BIRLEA IOAN Organizarea si desfasurarea de intreceri si competitii sportive. BIRTALAN LEVENTE.GHEORGHITESCU MARIN.FUNDATIA ROMANO-CIVICA-CULTURALA-UMANITAR A A MILENIULUI 3 FLORES FLORI FLORI'S 3354/B/1997 4223/B/1997 3461/B/1996 77 163 5 18/03/1997 30/10/1997 17/01/1996 433 278 155 21/03/1997 30/10/1997 13/02/1996 VALCEA BUZAU VALCEA 2648 2649 2650 FLORIAN FLORIAN FLORICA 262/B/1998 3080/B/1997 1987/B/1996 383 423 411 26/06/1998 24/11/1997 11/11/1996 574 464 447 11/06/1998 24/11/1997 11/11/1996 CARAS-SEVERIN MARAMURES NICULCEA FLORIAN MARAMURES CSAKI MIHAI.BIRLEA IOAN Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala BIRLEA GHEORGHE. LAZAR VASILE . ADRIANA-VENERA periodica a unor bunuri materiale sau sume banesti.RUSU Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala prin distribuirea BLAJAN VIOLETA.FIBREXNYLON S.ACTIUNI MENITE SA CONTRIBUIE LA PROTEJAREA PSIHICULUI UMAN -promovarea initiativei private in domeniul sportului si turismului Protectia mediului inconjurator. A UNUI POPESCU NICOLAE ARMIN PIRVU VIRGINICA LAURA INVATAMANT DE CALITATE Asociatia Speranta Riomaniei.NITULESCU MARIA Consiliu director Caritabil UMANITARÃ Procurarea de bunuri materiale. HEJJA ILONA.. CONSTANTIN.civ. CENZOR:KIS EMO CULTURALÃ promovarea practicilor si a medicinei preventive precum si educarea populatiei in scopul aducerii acesteia la un nivel superior de cunostere in domeniul ingrijirii sanatatii. donatii si alte mijloace de caritate ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala MANCIA DOREL.CONS DIR: GHEORGHITESCU MARIN. A VALORILOR SI PRINCIPIILOR EDUCATIONALE.A.vicepresedinte DORAN MARIA . FILIP VASILE-GAVRIL.178 07/09/1995 2674 FOLK LIVADA 2055/B/1997 FONDATION POUR LA PROMOTION DE LA 1019/B/1995 MEDICINE ET DES PRATIQUES PREVENTIVES FONDAZIONE GIANNI E LUCIANA RADICI 678/B/2001 2675 FONDUL CAROL I 2676 STOIAN FLOREA COOPTAT: DUMITRESCU BRUNO TIBERIU.BLEDEA FLORICA DUNICA 438 10/11/1997 2641 2642 2643 2644 279/B/1999 963/B/1998 1870/B/1997 28/B/2001 30 2310 38 10 29/01/1999 15/04/1998 13/03/1997 14/03/2001 201 372 46 12/03/1999 29/05/1998 05/03/1997 14/03/2001 HARGHITA VALCEA PRAHOVA PRAHOVA 2645 2646 2647 FLORENCE NIGHTINGALE FLORENTA FLORENTA 2001 FLORENTINA .FILIALA ROMANIA FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE 871/B/1997 169 14/04/1997 152 17/03/1997 CARAS-SEVERIN 2678 2679 FONIX SATU MARE FOR OUR CHILDREN 1283/B/1996 1948/B/1996 55/PJ/1996 362 27/11/1996 28/10/1996 386 28/10/1996 SATU MARE MARAMURES 2680 FOR OUR CHILDREN 4360/B/1997 3 02/08/2006 584 09/07/1997 2681 FORTA SPERANTEI ROMANESTI 3932/B/2002 61 pj 2002 10/03/2002 61 17/10/2002 2682 2683 2684 2685 2686 2687 FORTIS FORTIUS FORTSPORT SATU MARE FORTUNA FORTUNA FORTUNA 1224/B/1998 2314/B/1997 830/B/1998 2288/B/1997 3408/B/1997 183/B/1996 31 35/1997 15/PJ/1998 155 277 206 23/02/1998 17/02/1997 26/02/1998 26/06/1997 24/10/1997 04/12/1996 47 79 23/02/1998 31/01/1997 265 1941 270 09/10/1997 31/10/1997 08/11/1996 MARAMURES MURES SATU MARE BUZAU VALCEA PRAHOVA 2688 FORTUNA 472/B/1995 52 13/03/1995 52 13/03/1995 MARAMURES HILIHOR ROMULUS AUGUSTIN. 3116/B/2009 3 28/05/2009 96 08/05/2009 CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI ANTOANETA IONITA SPRIJINA CONSOLIDAREA.C. a personalitatilor marcante ale vietii publice. colaborarea cu administratiile locale. prelucrarea folclorului si a artei populare in general. in memoria pentru Cooperare Europeana şi Asociatia neamului. cunostiintelor profesionale in domeniul asistentei medicale Caritabil CARACTER FILANTROPIC UMANITAR AJUTORAREA COPIILOR SI BATRANILOR UMANITAR Desfasurarea de activitati in domeniul social pentru intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie Promovarea de actiuni in interes social ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala Intrajutorarea persoanelor fizice avind dreptul de a sabili relatii directe de cooperare cu diferite organizatii si structuri in vederea realizarii obiectului de activitate in favoarea unor categorii sociale defavorizate UMANITAR REPREZ: DUMITRESCU BRUNO TIBERIU. BIRLEA GHEORGHE. de a oferi asistenta de specialitate celor care o doresc sa fie implicati in sectorul economic.

KOVACS ERZSEBET Sprijinirea si acordarea de ajutor umanitar acelor persoane care se afla sub orice forma de suferinta Schuster Michael. Recomandarea 1203 a Adunarii vicepresedinte MIHAI IONEL secretar Parlamentare a Consiliului Europei. CHESEI GHEORGHE. VASILE JURJ Promovarea moralei crestine. SUME BANESTI SAU ALTOR VALORI PRECUM SI PRESTAREA UNOR SERVICII DE INTERES SOCIAL. rezolutia ECRI nr. bătrînilor.DICO CALIN FRANCISC SZABO FRANCISC. apropierea intre etnii si credinte diferite CRISTIAN ROZALIA. BABICIU SONIA SILVIA. HORDO NICOLAE. Conventia ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasiala precum si a tuturor documentelor internationale care privesc prepturile si obligatiile etniei rome ca cetateni ai comunitatii europene. HORDO NICOLAE CRACIUN MARIA.MARIANA VALCEANU -SECRETAR. Miclaus Valer HOSU IOAN.SZABO DANIELA-MARIANA HOSU IOAN.NITESCU LUMINITA MARIA.NITESCU CONSTANTIN UMANITARA Militeaza pentru o noua calitate sociala a vietii in strinsa legatura cu activitatile caritabile la casele de batrini HORDO GRIGORE.NITESCU PARASCHIVA HORDO GRIGORE. sprijin material şi psiho-social persoanelor cu venituri reduse. precum si a unor categorii ROBU NICUSOR LIVIU.BARLE GHEORGHE.a.E.ROBESCU MIHAIL. HOSU SIMONA NITESCU PARASCHIVA. premii pentru cei merituosi.MITU ION.SUCIU AUGUSTIN ROBU NICUSOR LIVIU. CONFORM PREVEDERILOR STIPULATE IN CONTRACT intrajutorarea caselor de copii din judetul Maramures si din alte judete din Romania. indiferent de sex. SUCIU GAVRIL. BARLE GHEORGHE. nationalitate sau religie ARDELEAN IOAN. dezvoltarea gospodariilor taransti. A UNOR BUNURI SUCIU GAVRIL.HOSU EMILIA NITESCU AUREL.PAUL PETRU DIMITRIU. MUNTEAN AMALIA MARINELA UMANITAR UMANITAR TANASE FLORIN SEBASTIAN Ajutorarea populatiei nevoiase din romania prin acordarea de ajutoare materilae SILAGHI LEONTIN-GHEORGHE.TANASE FLORIN SEBASTIAN MARAMURES SILAGHI LEONTIN-GHEORGHE.HANDICAPATILOR ALUJIREA CELOR MAI NOBILE IDEALURI SI ACTIVITATI UMANITARE AJUTORAREA PERSOANELOR AFLATE IN SATRE DE NEVOIE SOCIALA Promovarea unor iealuri umanitare de solidaritate umana intrajutorare intre oameni Impulsionarea tinerilor studiosi de pe raza com. CHESEI EVA PAULINA.MITUT MIRCEA. CHESEI GHEORGHE.CAMINELOR DE BATRANI.PE CALEA REALIZARII SI EXTINDERII UTILIZARII APARATURII SI ECHIPAMENTELOR DESTINATE MENTINERII SANATATII SI ASISTENTEI PUBLICE PENTRU POPULATIE.ALEXANDRA VALENTINA CARAMIZOIU PROMOVAREA SI APLICAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE IN SCOPUL DIAGNOSTICARII SI AL TERAPIEI. orfanilor Preşedinte .VANTA VASILE PRAHOVA SIBIU SATU MARE IASI SWISS RED CROSS 17 11/05/1994 HARGHITA 01/07/2002 17/01/1997 7932 sent. DICO CALIN sociale defavorizate din tara FRANCISC Promovarea unor principii si idealuri de intajutorare a membrilor comunitatii rurale.CULTURALE Mihai Ilarie. SUB FORMA DE AJUTOARE.ALEXANDRA VALENTINA CARAMAZOIU-TREZORIER Participarea la crearea pe teritoriul Romaniei.Năstase Petruţa .Miclaus Valer 2713 FRATIA 2841/B/1997 213 18/06/1997 234 18/06/1997 MARAMURES 2714 FRATIA 2359/B/1997 94/1997 26/06/1997 1479 12/06/1997 MURES 2715 FRATIA 3403/B/1997 254 24/10/1997 1940 30/10/1997 VALCEA 2716 2717 FRATIA BATARCI FRATIA MARAMURES 1251/B/1996 2931/B/1997 28/PJ/1996 85 06/09/1996 19/03/1997 100 19/03/1997 SATU MARE MARAMURES 2718 FRATIA MARAMURES 434/B/1995 121 24/07/1995 121 24/07/1995 MARAMURES TAMASAN FELICIA VIORICA.TOMA ANICA GODJA IOAN.HORO ION GHEORGHE.ARDELEAN GHEORGHE. INDRE ROBERTO activitati in agricultura in scopul asigurarii unui trai civilizat CLAUDIU. NELUCRATIV.Solovastru prin instituirea unor burse de studii. servirea celor ami nobile activitati umanitare de caritate DUNCA IOAN.MARIANA VALCEANU. 7 SCOPURI STAUTARE” cu urmatorul conţinut „Fundaţia va promova dezvoltarea sustenabila a comunitaţilor orientate pe progresul social.Radu Iancu. CARACTER UMANITAR Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . DISTRIBUIREA PERIODICA DIN PATRIMONIU. UMANITAR CIANI EMILIAN AUGUSTIN Miclaus Maria.HOSU SIMONA.AVRAM ANGELA STEFAN MARINCA. GODJA IOAN HODOROGEA MUGUREL OVIDIU ACTIVITATI SOCIO.civ. IASI .DUMITRU IUGA. AVRAM ANGELA Identificarea si popularizarea in tara si in lume a traditiilor culturale marmauresene STEFAN MARINCA.. comisia de cenzori. Verdes Lucica.CE SE VA ASIMILA IN ROMANIA. presedinte Lina Langer JOHN GLYN DAVIES.TAMASAN IOAN FELICIAN 2719 FRATII ARDELENI 1279/B/1998 97 11/05/1998 120 11/05/1998 MARAMURES 2720 FRATII MARAMURESULUI 3052/B/1997 363 17/10/1997 399 17/10/1997 MARAMURES 2721 FRATII PETREUS 3049/B/1997 356 10/10/1997 391 10/10/1997 MARAMURES 2722 FRATII POPSA 2653/B/1997 195 30/05/1997 213 30/05/1997 MARAMURES ARDELEAN IOAN.DANCUS STEFAN. LUPSE unor servicii in interes social PETRU. Comisia de cenzori TIPRIS SILVIA MARGARETA.STEF IOAN.MUNTEAN AMALIA MARINELA 21/02/2005 SATU MARE BISTRITA NASAUD VALCEA PUICESCU GABRIEL SERGIU. CRISTIAN NISTOR.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 2692 FORTUNA-BOISOARA 3318/B/1997 66 03/03/1997 407 19/03/1997 VALCEA POPESCU PETRE UMANITAR 2693 2694 2695 FORTYS FORUM CULTURAL FORUM SOCIAL 1193/B/1998 117/B/1996 3374/B/1997 136 125 135 25/06/1998 27/08/1996 03/07/1997 171 178 1346 25/06/1998 16/07/1996 09/07/1997 MARAMURES PRAHOVA VALCEA GODJA IOAN.291 26/06/2002 17/01/1997 BUZAU 27/08/1997 319 12/08/1997 PRAHOVA MARIA ROBU-PRESEDINTE.Mihai Ionel promovarea prevederilor strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatire a situatiei romilor bazata pe pervederile MIHAI ILARIE . sărace. SUCIU AUGUSTIN MATERIALE. CHESEI VASILE Organizarea unor actiuni simpozioane conferinte in scopul promovarii unor idealuri intre oameni de intelegere CRISTIAN ALINA.BUTNARU STELIAN.FILIALA BUZAU FUDATIA "SFANTUL VALENTIN" 1342/B/2002 3701/B/1997 4 162/PJ/1997 2738 FUGULIN 1787/B/1997 289 2697 2698 14/03/2002 radiata CRACIUNESCU ANDREI ALEXANDRU TUDOR Consiliu director POPESCU MARIA.BIJBIIAC ELENA SATU MARE MARAMURES Miclaus Maria.Schuster Mihaela ş.BRANDUS DANIEL COMANESCU-VICEPRESEDINTE.IN CARE SE VA TESTA MEDICALA DE INALTA TEHNOLIGIE . RADU IANCU convenţiei cadru pentru protectia minorităţilor nationale.presedinte.FOUNDATION FOR FAMILY HEALTH AND COMMUNITY DEVELOPMENT (FUNDATIA PENTRU SANATATEA FAMILIEI SI DEZVOLTARE COMUNITARA) FUBDATIA "SOLOMON" 462/B/1994 17 11/05/1994 2736 2737 FUBNDATIA F. DUMITRU IUGA.G. promovarea traditiilor populare si religioase Desfasurarea de activitati in domeniul turismului si a protectiei juridice si economice a activitatii desfasurate -umanitar INTRAJUTORAREA CASELOR DE COPII. VANTA VASILE CARACTER FILANTROPIC CULTURAL la cap 3 va fi adaugat art.VASILE JURJ DUNCA IOAN. ROTARU IOAN Ajutorarea persoanelor din mediul rural prin concentrarea eforturilor membrilor comunitatii rurale care desfasoara AVRAM AURELIA.LUPSE PETRU.caritabile şi de sănătate. DANCUS LILIANA ANAARIA UMANITARÃ SPRIJINIREA INSTITUţIILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ şI SOCIALĂ A COPIILOR şI ELEVILOR -promovarea valorilor culturii si ale artei Distribuirea periodica din patrimoniu sub forma de ajutoare a unor bunuri mateiale sau banesti precum si presterea CHERECHES CRITIAN VASILE.GODJA IOAN Promovarea de actiuni in interes social si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala SPRIJINIREA ACTIVITATII CULTURALE DIN TARA UMANITAR 2696 FORUMUL DEMOCRAT DIN ROMANIA 682/B/1999 FILIALA DROBETA TURNU SEVERIN FORUMUL DEMOCRATIC AL GERMANILOR 10/B/1992 FORUMUL INTERNATIONAL AL ROMILOR 7844/B/2008 DIN ROMANIA 25 16/11/1999 238 03/11/1999 MEHEDINTI 34 1 17/12/1992 14/04/2008 11110 182 15/12/1992 26/03/2008 ARAD SIBIU 2699 FORUMUL MONDIAL AL ROMANILOR 273/B/1998 413 10/08/1998 689 30/07/1998 CARAS-SEVERIN 2700 28/B/2000 28/PJ 10/04/2000 19/PJ 24/04/2000 ARGES 2701 FORUMUL PENTRU OPINIE SI RESPONSABILITATE FOTONUL IN SLUJBA SANATATII 871/B/2002 33/2002 03/08/2002 2702 2703 FRANCE MEDICA FRANCEANA 654/B/1998 1680/B/1996 31/98 51 30/04/1998 04/03/1996 443 42 17/04/1998 04/03/1996 MURES MARAMURES 2704 FRANCISC 2758/B/1997 112 28/03/1997 127 28/03/1997 MARAMURES 2705 FRANCISC 1962/B/1996 379 28/10/1996 403 28/10/1996 MARAMURES 2706 2707 2708 2709 2710 FRANCISCA FRANT FRATERNITATEA FRATERNITATEA FRATERNITATEA '97 632/B/1997 112/B/1999 616/B/1996 578/B/1998 4199/B/1997 144 457 417 59 246 14/02/1997 26/05/1999 16/10/1996 10/06/1998 24/09/1997 262 374 811 354 1781 17/03/1997 06/05/1999 05/12/1996 05/08/1998 24/09/1997 2711 2712 FRATERNITE VAMA FRATIA 450/B/1999 2797/B/1997 16/PJ/1999 160 24/09/1999 07/05/1997 177 07/05/1997 BISTRITA NASAUD CARAS-SEVERIN BISTRITA NASAUD HARGHITA VALCEA MITU IOANA.PAUL PETRU DIMITRIU-VICERESEDINTE.INDRE ROBERTO CLAUDIU. Refacerea unitatii de simtire si actiune a neamului romanesc prin reluarea contactelor umane si comunicatiilor dintre romanii din tara si cei stabiliti in afara granitelor actuale ale Romaniei NONPROFIT.DANCUS LILIANA ANAARIA 2723 2724 2725 2726 FRÃÞILÃ BOINEªTI FRĂŢIA FRE YJA FREIBURG 2022/B/1997 3130/B/1997 544/B/1998 2704/B/1997 111/PJ/1997 82 18 127 04/07/1997 01/07/1997 25/02/1998 14/04/1997 82 133 142 01/07/1997 20/03/1998 14/04/1997 SATU MARE PRAHOVA HARGHITA MARAMURES 2727 2728 2729 FRIENDSHIP SATU MARE FRIESLAND FRIGO 1237/B/1996 594/B/1997 3550/B/1997 15/PJ/1996 106 248 14/05/1996 20/02/1997 27/08/1997 235 1780 11/03/1997 24/09/1997 2730 FRITZ 1815/B/1996 182 10/06/1996 182 10/06/1996 2731 2732 2733 2734 1788/B/1997 478/B/1999 848/B/1998 3031/B/2005 29 26 31/PJ/1998 8/F 06/03/1997 05/04/1999 26/05/1998 11/03/2005 23 146 17/02/1997 08/04/1999 2735 FRONTIERA FRUCTISIB FRUNZÃ VERDE TURULUNG FSM. economic şi de mediu”.DE A SPRIJINII CEREREA DE UNITATI MEDICALE PILOT.ROTARU IOAN AVRAM AURELIA.Verdes Lucica.LEAGANELOR DE COPII. 3.BRANDUS DANIEL COMANESCU. HOSU IOAN LEONTIN.CATHY MARY DAVIES. a unei miscari romano-franceze de tip mutual si asociativ. DANCUS STEFAN.CRISTEA AIDA.CRISTEA VASILE. ZAHARIA NICOLAE Ajutorarea populatiei nevoiase din Romania.MALDARESCU TUDOREL CHERECHES CRITIAN VASILE.HOSU IOAN LEONTIN. APOLITIC MARIA ROBU.SZABO ECATERINA. ARDELEAN GHEORGHE.

Cătălin Botescu ţară promovarea valorilor creºtin-ortodoxeª.AMURARITEI oamenilor dezavantajati fizic.Ciprian Şiulea.MOTORGA Activitati umanitare. cultural si umanitar.asistenta sociala. SECRETAR : HERLO LUCIAN .Paraszka Gabriela Infiintarea unui Centru de recreere pentru batrani. MEMBRU : DELEANU ELENA. în special cel cultural.secretar-c-tinescu cristian emil Activitati umanitare. KULCSAR SANDOR .BUŞOI CONSTANTIN. ajutorarea persoanelor din mediul rural.Nada Nicolai-membru. Dancso Livia. precizarea unor puncte de vedere proprii.. COLAN EUGENIA.SZATMARI FRANCISC.KOSZTOLANYI si de asistenta sociala. urmarind slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala.ARSENE STELA.Cor Petru-membru.GHEORGHIŢĂ SILVIU. handicapatilor.Ionescu Ioan.FRĂSINEANU PROMOVAREA ŞI RESPECTAREA DREPTURILOR COPILULUI.ajutorarea cu medicamente ºi aparate locomotorii MODI MIKLOŞ. batrinilor.CÂRŢU MIHAI.reintegrarea socio profesionala a copiilor si persoanelor dezavantajate. Activitati de pregatire sportiva. LUPULESCU ION.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori 2739 FUINDATIA "TRIUMFUL BINELUI" 975/B/2002 2 09/12/2002 1153 06/11/2002 MURES 2740 2741 2742 FUJNDATIA FILANTROPICA FINTA FULGA FULGERUL ALBASTRU 1304/B/1997 52/B/1997 1657/B/1996 96 6 320 07/11/1997 13/01/1997 07/10/1996 371 337 343 26/03/1998 17/12/1996 07/10/1996 CLUJ PRAHOVA MARAMURES 2743 2744 FULL .acordata varstnicilor.artelor. PROMOVEAZĂ ŞI APĂRĂ DREPTURILE ŞI INTERESELE MEMBRILOR SĂI UDRIŞTOIU TUDOR AJUTORAREA SI RECUPERAREA PERSOANELOR CU HANDICAP UNIREA EFOTURILOR TUTUROR MEMBRILOR PENTRU AMELIORAREA ACORDARII ASISTENTEI MEDICALE DE STAT SI PRIVATE Crisan Elisabeta.Mihut HEGYI ALEXANDRU. la standardele de viaţă Ruxandra Ivăncescu.Silviu luarea de poziţie în chestiuni de interes comun şi personal.ajutorarea persoanelor aflate în stare de nevoie socialãª. Rusu Costache Honceriuc Florentin Corneliu .a filantropic. asistenta DELIA RALUCA. la toate nivelurile. Promovarea calitatii vietii individuale.NICA IOAN. KOSZTOLANYI MARIA.adm.director economic-balan liliana. CENZOR : NOGHIŢĂ LUMINIŢA Tokar Alexandru-secretar general si presedinte interimar. Matei Rodica. Paraszka handicap.precum si organizarea unor activitataicaritative PRESEDINTE: HEGYI ALAXANDRU. MEMBRII: HEGYI ANNA KLARA. ionescu dan mihai gabriel crearea prin invatamant superior organizat cu respectarea legislatiei in vigoare.UDRIŞTOIU TUDOR. ROMANIA' 1375/B/1997 37/PJ 03/03/1997 36 15/12/1997 GALATI 2773 2774 FUNDATIA' SPERANTA PENTRU COPII ' FUNDATIA' TABIADRA ' 616/B/1998 1191/B/1996 18/PJ/1998 123/PJ/1996 02/03/1998 16/10/1996 62 22/07/1999 21/04/1998 IASI IASI 2775 FUNDATIA'CHILDREN'S AID FOUNDATION' 58/B/2003 5/2003 09/07/2003 9/AF/2003 08/07/2003 HUNEDOARA 2776 FUNDATIA'GRUPUL PENTRU INOVARE.-Organizarea unor conferinte.IUGA promovarea sanatatii. MINDRESCU VIOREL. Nagy Elisabetapersoanelor in vîrsta si a celor cu handicap.Florin racordarea comunităţii de cetăţeni ai României. dezvoltarea culturii.LUPU ION. STETCO PETRU. Filantropic non-profit.FARKAS ANDRAS. INCZE BELA.Mugur Mihai. national si international.NASTASE NICOLETA.CIV. institutii In urma retragerii numitului Popovici Gheorghe s. 333 70 212 201 25/08/1997 31/10/1994 14/05/1998 16/05/1997 PRAHOVA MARAMURES SIBIU PRAHOVA 972/B/2002 1 04/11/2002 6733 04/11/2002 SALAJ FUNDATA TROPAEUM CONSTANTA FUNDATA UMANITARA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA FUNDATAI PRO SZPENTYOBL SANIOB FUNDATAIA UMANITARA 'BARCAS' DORNESTI 1024/B/2002 401/B/1994 23 462/285/2007 17/12/2002 14/02/2007 260 66 09/12/2002 28/09/1994 CONSTANTA SUCEAVA 362/B/2000 1090/B/1998 58/N 43 13/04/2000 21/07/1998 985/B/1997 968/B/1997 192 173 11/03/1997 12/02/1997 461 409 17/03/1997 10/03/1997 CLUJ CLUJ ACTIVITATI CARITABILE ACTIVITATI CARITABILE 712/B/1995 135/f/1995 25/07/1995 135 25/07/1995 SUCEAVA filantropic. De a contribuie la sadisfacerea nevoilor spirituale ale oamenilor prin propovaduirea Evangheliei si de a sprijini comunitatea crestina din Romania prin anumite programe de educare. seminarii.a persoanelor in varsta.-Infiintarea unui Centru de recuperare pentru persoane cu Crisan Elisabeta.-Promovarea de schimburi cu caracter documentar. Florin Maghiar Cucuian.non-profit cooptat un nou membru. Daniela Cristea. seri culturale avand ca scop evidentierea si promovarea valorilor persoanelor in varsta si a celor cu handicap cat si educarea acestor categorii.NEGOESCU TEODORA-SECRETAR.Bogdan Alexandru. MARIA. FARKAS ANDRAS Ruxandra Ivăncescu.INCZE BELA. Social. SZUCS ATTILA . depistarea persoanelor in varsta si a celor cu handicap care au aptitudini native in toate domeniile si cuprinderea acestora in programul de afirmare pe plan local.POPECI CONSTANTIN.TIMIS VASILE PETREA MARIUS GRIGORAS Consiliu director Sprijinirea materiala a copiilor si a familiilor defavorizate.BĂRBULESCU CRISTIAN. ÎN CONFORMITATE CU CONVENŢIA PASĂRE ANGELA.POPESCU FLORICA.-Procurarea aparatelor pentru gimnastica si a celor necesare pentru secretar deplasarea persoanelor in varsta si a celor cu handicap. stiintific intre persoane fizice. MEMBRU : DELEANU MIHAI . Costache Rusu BIHOR SUCEAVA Consiliul de Administratie format din: Rusu Elisabeta..asitenta AUREL SOLOMON.Molnar Simion-vicepresedinte.STETCO PETRU..PERRIN JANE EMILY copiilor aflati in dificultate.Marinescu Nicolae.nr.ANGHEL ION.Adrian Lăcătuş.SECUIESC-REFORMATUS OREGOTTHON SZEKELYUDVARHELY ALAPITVANY'' FUNDA'IA CULTURALĂ ALIAS BRAŞOV 3074/B/2005 2 31/05/2005 949 13/05/2005 HARGHITA 832/B/2000 14 18/02/2000 7 18/02/2000 BRASOV 41 19/05/1995 4097 10/05/1995 SUCEAVA 2749 FUNDA'IA DE FILANTROPIE "HELP" PEOPLE 584/B/1995 SUCEAVA FUNDAÂŢIA ELETFORRAS 91/B/2013 5362/182/2008 03/07/2013 3672 18/06/2008 MARAMURES 2750 FUNDAIA SALVAŢI COPIII FILIALA DOLJ 1385/B/1998 22/PJ/F/1998 11/05/1998 12 21/05/1998 DOLJ 2751 2752 2753 2754 FUNDAITA MARIO FUNDAITA TENIS SANTEI FUNDANTIA PROINNST SALONTA FUNDANTIA" IDM" 1132/B/1996 364/B/1998 598/B/1999 69/B/2003 523 209 80/N 173pj 18/12/1996 06/04/1998 07/05/1999 01/07/2001 2519 847 23/12/1996 25/06/1998 CLUJ CLUJ BIHOR 2755 2756 2757 2758 2759 FUNDARTIA FLORAMA FUNDARTIA GRIJI DE BUNICI ORADEA FUNDARTIA UMANITARA SPERANTA FUNDASTIA BENEDICTUS FUNDAŞIA PRO 1288/B/1997 176/B/1998 283/B/1998 983/B/1996 475/B/1994 8 96/N 108 340 117/PJ/1994 12/11/1997 06/05/1998 18/02/1998 10/10/1996 21/10/1994 34 12/01/1996 415 1765 107 02/04/1998 14/10/1996 21/11/1994 CLUJ BIHOR CLUJ CLUJ DOLJ 2760 2761 2762 2763 FUNDATA "PATER NOSTER” FUNDATA "PINTEA VITEAZUL" FUNDATA BELA SIBIU FUNDATA PENTRU AMELIORAREA ASISTENTEI MEDICALE IN REGIUNEA DE NORD A JUDETULUI PRAHOVA FUNDATA RAIMBOW 4632/B/2006 168/B/1994 3969/B/1998 1706/B/1997 6 70 68 203 12/09/2006 31/10/1994 28/04/1998 06/06/1997 S.Joanta Vasile.ROBU CONSTANTIN.sprijinirea religiei si promovarea valorilor si virtutilor crestine. STETCO DAVID-VASILE.Kerbalec iacob.Baciu contribuire la realizarea programului de reforma si dezvoltare economica a Romaniei Constantin.TUPANGIU ROXANA. Iacoban Ioan . civ.non-profit 2772 FUNDATI COLINA FUNDATI CRESTINA DE CARITATE SOLIA SPERANTEI FUNDATI UMANITARA"SIRETEAN"GRANICESTI FUNDATIA' O.BARDAŞ PETRU ANUŢA-MEMBRII Imbunatatirea conditiilor de viata a orfanilor.37 13/03/2000 pozitie inchisa Ciapo Ludovic Scop STETCO DAVID-VASILE. creere de locuri de munca pentru acestea. de relevanţă pentru viaţa culturală. a persoanelor bolnave prin acordarea de sprijin financiar si material Activitati umanitare.CHIŢA OVIDIU.CORNELIU DINCA.director adjunct. medicamentelor si imbracamintei necesare Gabriela.ŢUGUI EMIL.GHEORGHE IULIA. Corban Ioan .director executiv-pinŢa lucian.presedinte.HELP FUNATIA " 11 SEPTEMBRIE " FOCSANI 1378/B/1996 988/B/2002 37 9578 14/10/1996 18/12/2002 1 08/01/2003 BIHOR VRANCEA 2745 FUNAŢIA " EURISKO" 883/B/2000 9 06/11/2000 35 27/04/2000 HUNEDOARA 2746 FUND''CASA DE BATRANI REFORMATA OD.BURADA SILVIA -VICE.CIOBANU MARIETA.socio-medicala.TRANSFER TEHNOLOGIC SI ANTREPRENURIAT' GITTA 1 25/02/2002 928 22/10/1997 2747 2748 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 62/B/2002 sent..Mischie Gheorghe.vicepresedinte.MILAVEZ ADRIAN. CARACTER UMANITAR Intrajutorarea intre membrii gospodariilor taranesti.Simona occidentale prin organizarea de activităţi care să presupună dezbaterea. in scopul asigurarii unui trai civilizat Ciapo Ludovic. Adrian Maghiar. REFORMATA ll.pregatire si ucenizicare.PAROHIA Scopul asociatiei este infintarea si functionarea caminului de batrani.CIOBANU NAŢIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILOR COPILULUI CORNELIA-PREŞEDINTE.-Realizarea de activitati pentru procurarea alimentelor. Badea Constantin.BONDARI ANDREI. FORWARD DAVID CEDRIC JOHN.Popescu Gruia Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .Daniela Cristea.traditiilor. Ciprian Şiulea.Bacila Vasile Numiri în consiliu director :Gligor Dorin Oliviu şi Costinaş Viorel Marcel Manole Victor.culturii.CUPŞA AUGUSTIN. a unor specialisti cu aptitudini si cunostinte performante in domeniul administrarii afacerilor presedinte-ionescu dan mihai gabriel. artistică şi socială din Ene.HEGYI KLARA. TIMIS VASILE PREŞEDINTE : DELEANU GEORGE SORIN .-Promovarea valorilor socio-umane. Lăcătuş..M.ajutorarea saracilor si defavorizatilor..GHEORGHIU IOANA.director.STOICA ZOIA.CIOBANU MIHAI.-Organizarea unor activitati economice ce pot fi desfasurate de persoane cu handicapã.Romulus Bucur. Rusu Bogdan.OLT MIRCEA.NEDELESCU GHEORGHE. Muresan Gheorghe APARAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI SPRIJINIREA COMUNITATILOR RURALE SARACE OCROTIREA PERSOANELOR VIRSTNICE OCROTIREA MINORULUI SI PROTECTIA MEDIULUI INCOJURATOR.dir. VICEPREŞEDINTE : DELEANU MIHAELA CORINA .

a calitatii vietii a CHARTIER ROBERT.ALECU SICHITIU cu probleme sociale.ARTICOLE DE LIBRARIE.RADU DUMITRU.La baza CJD Domus sta conceptul de centru pentru tineret'' HERBERT HUHNEBEIN Centrul pentru tineret inseamna sa convietuim dupa mott -ul .VICEPREŞEDINŢI GHIDEANU TUDOR. marketing. morala.ZURSCHMIEDE REGULA. Numirea în Consiliul de Conducere al Dezvoltarea spirituala si materiala a Facultatii de stiinte Economice si Administrative galati. SPRIJINIREA CULTULUI MUSULMAN DIN ROMANIA 3562 1741 19/06/2002 14/10/2005 SIBIU HARGHITA 908 3227 25/10/1996 02/06/2000 VALCEA SALAJ MRAZIK PETER CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK DEUTSCHLANDS GEIMENNUTZIGER e.EL TOUM .CHARTIER filantropic.. tineri care au implinit varsta de 18 ani si parasesc institutiile de ocrotire. batrani. a persoanelor fara venituri sau cu venituri insuficiente.FRUMUSANI RADU. la dezvoltarea nivelului lor cultural.presedinte. CHARTIER LYNE THERESE.precum si acordarea de ajutor nemijlocit.PROMOVAREA FAMILIEI CA MEDIU SOCIAL SANATOS PENTRU EDUCATIA SI VIATA COPILULUI. Sa contribuie la educarea tineretului in vederea realizarii unei pregatiri profesionale adecvate nevoilor actuale ale societatii. STROE VIOREL OLTU 14/06/2013 IASI 12/06/2000 SALAJ 21/02/2001 BUCURESTI 47 28/05/2004 BACAU 19/01/2006 36 13/01/2006 HARGHITA 4635 22/06/2000 3795 28/06/2000 SALAJ 916/B/2002 2 30/09/2002 5202 25/09/2002 SIBIU FUNDATIA ' ACADEMICA ' GALATI 115/B/2000 1487/C 14/03/2000 95 F.FORMAREA OPINIEI PUBLICE IN SENSUL SUSTINERII SI APARARII DREPTURILOR SOCIO-ECONOMICE ALE COPIILOR AFLATIIN DIFICULTATE.ASOC. varsta.caritabil PRESEDINTE: PAL DENES. Are un social. IGNAT MARIA.reabilitarea PRESEDINTE. de a asigura conditii pentru promovarea unei filozofii crestine de viata care sa se materializeze intr-o viata integranta si relevanta in societate. de a promova forme de instruire ca : stagii de formare.PRISECARU CONSTANTIN.IGNAT MARIA SORINA desfasurarea de activitati anteprescolare (tip cresa). asigurarea unui cadru de ajutorare si recuperare psihica. cauzate de boala.CHRISTIANE DE REYNIER.LAR DANIEL. precum si spriinirea si stimularea elevilor dotati.DE CARITATE. Retragerea din Consiliul de Conducere al fundaţiei a domnului JONATHAN ANDREW GEORGE.PRUTEANU RĂZVAN.APOLITIC. OSMAN MO.CARITATIVA DOMUS. logistica si administrativa.implinirea poruncii lui Dumnezeu de a extinde imparatia domnului si de a converti omenirea la credinta.ANESCU MARIUS PETELO populatiei. PREŞEDINTE PRUTEANU MARIANA.in special educarea. Promovarea programelor educationale in domeniul cultural-educativ..SC MELINDA ZOLTAN IMPEX SRL FILIALA TRANSPORT OD.SECUIESC. Protectia materiala si sociala acordata unor categorii de copii si tineri. Ajutorarea materiala si financiara a persoanelor aflate in nevoie.ACTIVITATE DE DIFUZARE DE CARTE ªI REVISTE. MEMBRI.RADU DUMITRU. etc) Organizarea de spectacole.CONSTANTA 672/B/2001 18 24/07/2001 159 BIS 2780 2781 FUNDATIA ''CAIRD'' MEDIAS FUNDATIA ''CJD DOMUS'' 864/B/2002 3818/B/2005 1 4 21/06/2002 20/10/2005 2782 2783 FUNDATIA ''COZIA'' 3871/B/1996 FUNDATIA ''EURO TRANSYLVANIA'' ZALAU 16/B/2000 5154 3308 25/10/1996 03/05/2000 2784 FUNDATIA ’’EXCELLENCE” 74/B/2013 2/F 28/06/2013 2785 FUNDATIA ''LIMES DACIAE'' ZALAU 17/B/2000 4178 06/06/2000 2786 FUNDATIA ''MISIUNEA FARUL PACII'' 16675/B/2014 20 14/04/2014 2787 FUNDATIA ''NOUA VIAŢA ROMÂNEASCĂ'' 64/B/2004 2/B 02/06/2004 2788 FUNDATIA ''PAL ZOLTAN'' 5/B/2006 1 2789 FUNDATIA ''ROADA'' ZALAU 18/B/2000 2790 FUNDATIA ''TINERI PENTRU MISIUNE MEDIAS '' 2791 2792 2793 2794 Judet Asociati/Fondatori Scop MARINESCU CONSTANTIN.SC MELINDA IMPEX SRL ANDRAS LEHEL. schimburi de experienta. fizica a celor cu probleme/. SENSIBILIZAREA OPINIEI PUBLICE CU PRIVIRE LA PROBLEMELE SOCIO-ECONOMICE ALE COPIILOR AFLATI IN DIFICULTATE.asistenta sociala. prescolare (gradinita) si scolare.De ordin social-dorinta de a crea un cadru organizat pentru solutionarea problemelor sociale prin desfasurarea unei opere si activitati de caritate. in general.Nici un om nu trebuie sa fie o cauza pierduta'' ajutor material si spiritual persoanelor si familiilor lipsite de posibilitati materiale Promovarea ideii de management in domeniul organizarii unitatilor economice si de turism in randul tinerilor. pentru a-si putea asigura un trai decent avand domiciliul in municipiul Zalau sau judetul Salaj.sanitare.vicepresedinte.DINCA TRAIAN protectie sociala.IMPLICAREA COMUNITATII IN VEDEREA ATINGERII SCOPULUI DE MAI SUS. protejarea faunei tarii. SC MELINDA IMPEX SRL FILIALA INSTAL Fundatia are ca scop umanitar.ANESCU MARIUS ROBERT. schimburi de experienta. conservarea-restaurarea si punerea in circuitul stiintific si turistic intern si international a monumentelor arheologice din Romania. indiferent de sex. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . KLEINSORGE DANIEL.ajutorarea unor categorii defavorizate prin derularea unor programe de asistenta sociala si educationala PETELO PRUTEANU MARIANA.moral si material. al turismului si in domeniul agrar.PASCALAU de Conducere al fundaţiei a următorilor: PETRU. proprii sau in colaborare cu alte organizatii neguvernamentale.membru someri. Sustinerea si promovarea miscarii sportive si de tineret si a activitatii medicale.K. rasa sau religie.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 2777 FUNDATIA-OMENIA SOCIALA-ARTA DE A FI 1185/B/1995 OM 103 25/02/1995 12/PJ 15/02/1995 2778 FUNDATIA-REVISTA SCRISUL ROMÂNESC 3115/B/2006 11/PJ/F/2006 25/04/2006 77 25/04/2006 2779 FUNDATIA '' MUNAZZAMAT ALDA WA ALISLAMIYYA '' FIL. in mod permanent.SC MELINDA IMPEX SRL -Scopul fundatiei este de intrajutorare materiala si financiara a persoanelor cu nevoi speciale. NEAGU GRIGORE cu responsabilitate financiara. UMANITAR.educativ si nepatrimonial.DOCHITA PETRE. Este.specializarea si formarea . IGNAT defavorizate (copii. un scop nepatrimonial. Promovarea profesionalismului in serviciile publice sau private si activitatile acestora cu specific de Gestiunea Resurselor Umane si sprijinirea specialistilor care activeaza in acest domeniu si in domeniile conexe (management. cultural sportiva. BOGDAN DANIEL.protectie sociala.integrarea sociala a persoanelor cu handicap DOLJ FIRAN FLOREA 07/11/2001 CONSTANTA AHMED ABDELRAHMAN EDITAREA DE CARTI. educational. precum si crearea.economica.NEAGU GRIGORE.V.MIHALY Educatia si misiunea crestina si acordarea de ajutoare materiale si servicii celor aflati in nevoie. precum si culturii din Imperiul Roman. persoane aflate in convalescenta). MEMEBRU: VASS FILIALA STEEL OD. De ordin religios-datoria morala de a ne iubi semenii si dovedirea iubirii aproapelului prin fapte. BARNEA ION. SECRETAR: OD. VASILESCU CARMEN cu responsabilitate juridica. Retragerea prin demisie din Consiliul de VASILE FLORIN.RAZVAN MIHAI HOTÃRANU.are un caracter filantropic. CJD .nonprofit. IGNAT MARIA SORINA. Promovarea si valorificarea fondului cultural romanesc si universal. Este caritativ. Numirea în Consiliul RODICA. ANGHEL CONSTANTIN cu probleme de administratie FIRAN FLOREA.DOMUS RUMANIENHILFE DEUTSCHLAND e. tinere mame. Este de realizare.BERNHARD tinerilor. stimularea detinatorilor animalelor de rasa.stiintific si educativ al studentilor facultatii.medicamente etc. consolidare si dezvoltare a sistemului informatic national.EDITORIAL ªI REVUISTIC ORGANIZAREA SI INFAPRUIREA DE ACTIVITATI IN DOMENIUL TUTUROR CATEGORIILOR SOCIALE DEFAVORIZATE.TAME JONATHAN ANDREW Conducere al fundaţiei a domnului GEORGE.V. handicap. HARMUT crestine si cu principiile pedegogice proprii ale CJD.SECUIESC. Cultural.ANNA OHNWEILER profesionala si medicala precum si consilierea sociala si intregararea in societate romaneasca a copiilor.LARISA CARMEN FLORICICA FIRAN BADRELDIN ELFANKI ALI ADMINISTRATOR. EDUARD.SECUIESC.promovarea in plan moral-spiritual. organizarea de evenimente in acest scop -Scopul constituirii fundatiei este cercetarea. apolitic.sub forma unor donatii ocazionale in alimente. la obtinerea unor calificari in meserii care sa usureze integrarea cat mai adecvata in societate a acestora.PINTICAN LIGIA PAŞCALĂU PETRU.MEMBRU PRUTEANU RĂZVAN. apartinand culturii si civilizatiei specifice epocii romane din vechea Dcie. De a ajuta la desavarsirea profesionala a studentilor lipsiti de posibilitati materiale prin acordarea de burse de studiu " APOSTOL ' . Ocrotirea si cresterea animalelor.IMPIEDICAREA ABANDONULUI COPIILOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT SAU DIN FAMILII AFLATE IN SITUATII DE CRIZA.. acordarea si implementarea de programe si servicii sociale si educative. cursuri. in folosul unor categorii de persoane IGNAT MARIA. RADU FRUMUSANI.constand in imbunatatirea serviciilor sociale si de educare a prescolarilor. de interes general.NON-PROFIT ŞI NEGUVERNAMENTAL. de gestiune academica.STUDII PRIVIND APROFUNDAREA ACTIVITÃÞII DIN DOMENIUL CULTURAL. secretari .civ 11/04/2000 GALATI 114/B/2000 302/B/1995 617/B/1998 1144 95/PJ/1995 21/PJ/1998 03/03/2000 17/04/1995 09/03/1998 73 65 21 24/03/2000 17/05/1995 11/03/1998 GALATI IASI IASI 2795 FUNDATIA ' ACCENT ' GALATI FUNDATIA ' AGAPE ' FUNDATIA ' AGENTIA NATIONALA DE INFORMATIZARE A MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR FUNDATIA ' AJUTAND COPII ' 27/04/2000 170 09/06/2000 GALATI 2796 2797 2798 FUNDATIA ' ALGA ' FUNDATIA ' ALLEGRIA ' FUNDATIA ' ALTERNATIVE ' 1206/B/1996 615/B/1998 332/B/1999 4/PJ/1996 17/PJ/1998 55/PJ/1999 12/01/1996 02/03/1998 08/06/1999 61 46 22/12/1997 22/07/1999 29/06/1999 IASI IASI IASI 2799 FUNDATIA ' ANDREI ' 1589/B/1997 8/PJ/1997 31/01/1997 38 30/04/1997 IASI 2800 2801 FUNDATIA ' ANIMUS ' IASI FUNDATIA ' APOSTOL ' 636/B/1998 1598/B/1997 73/PJ/1998 92/PJ/1997 27/10/1998 04/12/1997 83 1 25/11/1998 05/01/1998 IASI IASI 2802 FUNDATIA ' APOSTOLICA PRO DEO ' GALATI 238/B/1999 3957 18/08/1999 246/F 25/10/1999 GALATI 2803 FUNDATIA ' ARC ' 2000 193/B/2000 6/PJ/2000 21/01/2000 31 08/03/2000 IASI 2804 2805 FUNDATIA ' AS ' FUNDATIA ' ASCLEPIOS' 235/B/1995 1188/B/1996 116/PJ/1995 112/PJ/1996 15/05/1995 17/09/1996 96 16 11/09/1995 10/03/1997 IASI IASI 316/B/2000 dizolvata 3392 Consiliu director vicepresedinti . privatizarii.adultilor si batranilor indiferent de apartenenta religioasa de origine sociala si in conformitate cu primcipiileSCHMERSCHNEIDER. DUMITRACHE TRAIAN cu probleme sociale. seminarii.IMPIEDICAREA ADANBODULUI COPIILOR DIN CENTRELE DE PLASAMENT SAU DIN FAMILII AFLATE IN SITUATII DE CRIZA. sa contribuie la dezvoltarea si promovarea agriculturii particulare.CENZOR Scopul asociatiei este cu precadere de servici sociale. HAEMMERLE ROLF REINHARD. Scopul este de a contribui la dezvoltarea pregatirii profesionale a tinerilor. informaticii.REVISTE.

sprijinirea asistentei medicale pe specialitati : medicina interna. pensionari.M. spiritual categoriilor defavorizate ale societatii.de a organiza si asigura functionarea in bune conditii a unei biblioteci franceze in mun. preşed. in special pentru categoriile defavorizate.bolnavii cronici etc. gastroenterologie.bolnavii psihici. sa permita accesul la literatura religioasa crestina Filantropic.Furcurica Mariana. apelor si solului. Activitati care sa furnizeze fundatiei venituri. Caritabil. CHRONIC. de valoare . comunicari stiintifice.informare si documentare in domeniul istorie Evului Mediu. in special copii si batrani.cu referire deosebita asupra grupelor defavorizate social.Galati. antrenamente. Sprijinirea materiala si financiara a caselor de copii. Sa propage normele etice.Furcurica Georgel Scop Consiliu director Sa contribuie moral si material in sprijinul persoanelor defavorizate de soarta si care sunt in stare de nevoie morala si materiala. tehnice . sex.CHARLOTTE BARBU. sprijinirea activitatii de perfectionare a personalului didactic in conducerea stiintifica si in promovarea inovatiei in invatamantul romanesc. ANNA CRISTINA BURTEA. DAVID CHRISTOPHER. promovarea activitatilor de documentare profesionala.cercetare.nepatromonial. De a sprijini si promova prin toate mijloacele legale. gradinite si orfelinate. Promovarea modelului de viata creºtinã ºi a valolrilor culturale ºi spirituale româneºti ºi universale cãrora li s-a Preºedinte Dan Hãlãulicã.FILIALA JUD. sa asigure mijloacele financiare si materiale in vederea pregatirii si perfectionarii cunostintelor culturale.MONARHIA BENEDICTA " 1067/B/2008 2 11/07/2008 f.C. indiferent de varsta.stiintifice. Desfasurarea de activitati de consultanta. Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala.Stanciu Tudora. ' 1156/B/1996 1205/B/1996 17/PJ 33/PJ/1996 13/05/1996 29/02/1996 17 100 02/07/1996 16/09/1996 GALATI IASI 290/B/1995 286/B/1995 7/PJ/1995 62/PJ/1995 13/01/1995 16/03/1995 122 127 05/12/1996 05/12/1996 IASI IASI 335/B/1999 69/PJ/1999 09/07/1999 51 14/07/1999 IASI FUNDATIA ' CENTRUL DE EDUCATIE MEDICALA CRESTINA ' IASI FUNDATIA ' CENTRUL DE MEDIERE SI SECURITATE COMUNITARA ' FUNDATIA ' CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE ECOLOGICA SI TURISTICA FUNDATIA ' CENTRUL PRIVAT DE ASISTENTA SOCIALA ' FUNDATIA ' CETATEA LUMINII FUNDATIA ' CLEVELAND CHRISTIAN CHARITY ' IASI FUNDATIA ' CLUBUL ROMAN DE STUDII TEMPLIERE ' GALATI FUNDATIA ' COLUMNA LUI TRAIAN ' FUNDATIA ' CONVOY AID ROMANIA ' FUNDATIA ' CORNELIU COPOSU ' FILIALA IASI 192/B/2000 40/PJ/2000 16/03/2000 41 29/03/2000 IASI 344/B/1999 94/PJ/1999 02/12/1999 1 07/01/2000 IASI 280/B/1995 5/PJ/1995 13/01/1995 3 23/01/1995 IASI 1204/B/1996 3/PJ/1996 05/01/1996 21/04/1998 IASI 343/B/1999 253/B/1995 92/PJ/1999 160/PJ/1995 19/11/1999 07/07/1995 82 86 24/11/1999 09/12/1997 IASI IASI 235/B/1999 3507 23/08/1999 208 17/09/1999 GALATI 238/B/1995 336/B/1999 1594/B/1997 120/PJ/1995 73/PJ/1999 85/PJ/1997 17/05/1995 12/07/1999 06/11/1997 66 29 12 22/05/1995 03/06/2000 13/02/1998 IASI IASI IASI 2827 FUNDATIA ' CREDINTA SI CREATIE ACADEMICIAN ZOE DUMITRESCU BUSULENGA . educative si umanitare. de a acorda ajutor moral si material celor aflati in nevoie.in special. Ocrotirera copiilor abandonati. Furcurica Elena Daniela. Laura Raluca Stefan mentinerea si protejarea vietii. Vicepreºedinþidedicat Academician Zoe Dumitrescu Buºuleanca-Monahia Benedictã. organizarea de expozitii. handicapatilor si copiilor. moral si spiritual categoriilor sociale cele mai neajutorate: copii. Ameliorarea serviciilor de sanatate. Activitati cultural artistice si educative.M. STIINTA. Sprijinirea protectiei sociale a categoriilor de persoane defavorizate in societatea noastra contemporana.Dijmãnescu Daniel.O. Recuperarea.Velnic Mihai. IASI FUNDATIA ' CASA SPERANTEI ' IASI FUNDATIA ' CENTRUL DE AJUTOR UMANITAR ' FUNDATIA ' CENTRUL DE CONSULTANTA SI MANAGEMENT PENTRU I.Tanasoca Serban. EDUCATIE 1196/B/1996 133/PJ/1996 07/11/1996 36 21/04/1998 IASI 2831 FUNDATIA ' FUNDATIA ' ' FUNDATIA ' ' FUNDATIA ' 3 12/04/2001 04/04/2001 GALATI 2832 FUNDATIA ' DELTA SPORT CLUB ' 1582/B/1997 69/PJ/1997 16/07/1997 66 12/09/1997 IASI 2833 2834 2835 2836 2837 FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' 505/B/1998 1202/B/1996 285/B/1995 297/B/1995 1157/B/1996 971 23/PJ/1996 61/PJ/1995 86/PJ/1995 20/PJ 08/04/1998 16/02/1996 10/03/1995 31/03/1995 31/05/1996 82 69 49 52 14 18/06/1998 10/06/1996 14/04/1995 17/04/1995 03/06/1996 GALATI IASI IASI IASI GALATI 2838 2839 FUNDATIA ' DUNAREA DE JOS ' FUNDATIA ' E. sanitare. in tara si strainatate.nationalitate. Este de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii prin obiective privind informare si consultanta in domeniile management. TUDOSE MARIA vicepreş-VALERIU MIHAI director CRISTINA. de a acorda ajutor material. promovarea asistentei social medicale in tara. Ioan Jinga. ARCHIP LAURENTIU.informare si documentare in domeniul atragerii de surse de finantare pentru sustinerea proiectelor locale de investitii. STIINTA. stiintifice. pentru descoperirea talentelor. ecografie.medicale. stiintifica in toate domeniile . constructii. elevi .nonprofit. Ajutorarea celor care se afla in nevoie si suferinta. în locul lui Bela Iosif Ispas a intrat Paul Alan Rose Unamitar.Hãlãulicã N Dan. initierea sau sustinerea de propuneri de legislatie sanitare Dezvoltarea de strategii de dezvoltare comunitara.SPORT SI NATURA ' IASI 1567/B/1997 29/PJ/1997 27/03/1997 16/06/1997 IASI 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2830 CUVANTUL INTRUPAT ' DEVIS ' DIAKONIA ' DOAMNA ELENA CUZA' DOI IEPURASI ' DOUBLE MIHPET ' GALATI 36/B/2001 Asociati/Fondatori Popa MAria.' ( EUROPEAN CHILDREN'S ) 1163/B/1996 1561/B/1997 5/PJ 13/PJ/1997 02/02/1996 12/02/1997 9 20 13/05/1996 17/03/1997 GALATI IASI 2840 2841 2842 FUNDATIA ' ECATERINA ' FUNDATIA ' ECOU PESTE DEALURI ' FUNDATIA ' EL BETEL ' 247/B/1995 288/B/1995 1581/B/1997 15/PJ/1995 69/PJ/1995 66/PJ/1997 30/01/1995 24/03/1995 25/05/1997 124 99 05/12/1996 18/09/1995 22/12/1997 IASI IASI IASI 2843 FUNDATIA ' ELISABETA DOAMNA' GALATI 1369/B/1997 18/PJ 19/05/1997 14 17/07/1997 GALATI 2844 FUNDATIA ' ESPOIRE ' 1572/B/1997 45/PJ/1997 29/04/1997 101 22/12/1998 IASI 2845 FUNDATIA ' EU-RO CONSULT ' 243/B/1999 5060 17/12/1999 280 21/12/1999 GALATI 2846 FUNDATIA ' EUGEN IONESCO ' 317/B/2000 18/02/2000 93 06/04/2000 GALATI 2847 2848 2849 FUNDATIA ' EURO ROMANIA ' IASI FUNDATIA ' EVELYNE ' FUNDATIA ' EXIST ' 1203/B/1996 1373/B/1997 848/B/1999 24/PJ/1996 33/PJ 19 16/02/1996 19/09/1997 15/03/1999 52 29 78 01/04/1996 04/11/1997 02/03/1999 IASI GALATI 2850 FUNDATIA ' FAIR PLAY . contractarea cu diverse persoane juridice din tara a unor lucrari de reparatii.Marinescu Frãsinei Radu. conferinte. organizarea unor activitati cu caracter sportiv si cultural care sa antreneze mase mari de tineri si copii. Asistenta sociala acordata batranilor.studenti.in general si al ordinelor cavaleresti. pentru incintele in care institutiile enumerate mai sus isi desfasoara activitatea . Construirea in mun. combaterea poluarii aerului. descoperirea si promovarea sportivilor talentati.de cercetare. religioase in randul oamenilor.Ilisei Ecaterina. asistenta medicala gratuita prin colaborare cu cabinete medicale private.fara a tine cont de rasa. schimburi de experienta. conferinte. Este un scop caritativ.cultura franceza in randul atat al elevilor cat su al cetatenilor adulti. non profit. Sa vina in ajutorul copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale si financiare din jud. Este umanitar. tehnice. economie.Iliesei Grigore. promovarea umanitatii sociale si respectul fata de factorul uman . avand un grad superior recunoscut pe plan national si international.n. CHRONIC DAVID KEITH. stimulartii inovarii si al transferului tehnologic precum si pentru satisfacerea altor necesitati similare. Daniel Daianu. organizarea de transporturi la cerere in vederea indeplinirii obiectului de activitate cu mijloace proprii Furcurica MAriana. DODU programe-VALERICA ARCHIP LENUTA. George Pruteanu Promovarea si sustinerea sportului de masa. asigurarea de asistenta sociala.Irimia Dumitru.neajutorati. Acordarea de sprijin material. organizarea de concursuri.nonprofit si de ajutorare a persoanelor nevoiase.copii handicapati.Zub Alexandru. instalatii electrice.Furcurica Elena Daniela. ARITON executiv-PAUL ALAN RASE director de DANIELA. organizarea de cursuri de initiere in artele martiale cu sprijinul si participarea unor persoane instruite. Acordarea de sprijin moral si material persoanelor aflate in nevoie. endoscopie.in special in randul tinerilor.H. juridic si informational. batrani. educatia si instruirea copiilor cu handicap neuro .Popescu Tudor. dezvoltarea de protocoale de implementare a acestor strategii precum si dezvoltarea resurselor comunitare in domeniul prevenirii. KLEPAC MONICA MISTELLE. Sa ajute sufleteste si material oamenii saraci. Sprijinirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala. crese.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 2806 FUNDATIA ' AXINIA ' 1569/B/1997 39/PJ/1997 16/04/1997 99 22/12/1998 IASI 2807 2808 FUNDATIA ' BENEFICA ' FUNDATIA ' BONITA ' 294/B/1995 1456/B/1998 83/PJ/1995 31/03/1995 08/09/1998 130 155 05/12/1996 08/09/1998 IASI 2809 2810 FUNDATIA ' BOTEZ' FUNDATIA ' CAPELA CALVARULUI ' 229/B/1995 629/B/1998 104/PJ/1995 45/PJ/1998 21/04/1995 01/06/1998 69 95 31/05/1995 16/12/1999 IASI IASI 2811 FUNDATIA ' CARMEN LUCIA ' 1590/B/1997 80/PJ/1997 31/10/1997 75 24/11/1997 IASI 2812 2813 FUNDATIA ' CASA NOASTRA' FUNDATIA ' CASA SCOALELOR ' . mese rotunde .psiho . EDUCATIE 257/B/1995 150/PJ/1995 168/PJ/1995 30/06/1995 26/07/1995 2 14 14/01/1998 05/02/1996 IASI IASI CULTURA. Promovarea de activitati cultural . politice. manageriale ale tineretului prin acordarea de burse pe termen scurt sau mediu. consultanta pentru someri. PAUL ALAN ROSE ELENA BOGDANA BULUGU. Cresterea nivelului asistentei medicale. 18/07/2008 SUCEAVA 2828 2829 CREDO VITA ' 248/B/1995 CULTURA. cardiologie. organizarea de simpozioane.-ADRIAN IOAN BUHAI.ideilor lor politice sau religioase. nationalitate sau apartenenta religioasa. Desfasurarea de activitati stiintifice. imbunatatirea serviciilor de sanatate publica.lipsiti de afectiuni parinteasca si de conditiile materiale necesare cresterii si educarii. Acordarea de ajutor umanitar. proiectarea de programe pentru combaterea somajului. preselectii. MILLS DENNIS RAY.ANNA CRISTINA BURTEA. Popa Maria Asistenta medicala si sociala gratuita a tinerilor. stagii de pregatire.nepatriomonial si de ajutorare a persoanelor aflate in dificultate materiala evidenta. dezvoltarea potentialului tinerei generatii. prin donatii de bunuri. moral si spiritual categoriilor sociale cele mai neajutorate. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . Velnic Mihai ºi Grigore Ilisei Pimen Suceveanul. material. educarea pentru viata si respectarea ei. in special in zone mai indepartate de marile centre urbane. concursuri. De a oferi ajutor material si spiritual categoriilor defavorizate ale societatii. De a acorda ajutor material si spiritual persoanelor aflate in nevoie. George Antoniu. Asigurarea asistentei social-medicale . dotarea cu mijloace specifice necesare unei agriculturi moderne cu sprijinul unor persoane fizice sau juridice din tara si strainatate. Sa promoveze principiile crestin democratiei. someri. medierii si rezolvarii conflictelor. Iasi a monumentului Columna lui Traian Ajutorarea persoanelor aflate in nevoie. KLEPAC JOEL MEMBRI-LENUŢA CHRONIC. in cadrul unor universitati sau alte institutii de profil din tara si strainatate. ameliorarea relatiilor umane Danielescu Landa. ARCHIP LAURENTIU Antrenarea tinerilor in diferite actiuni cultural sportive prin organizarea de concursuri.motor. Promovarea si utilizarea larga a tehnologiilor de instruire moderne si de mare eficienta.Enãchescu Georgeta. STEFAN VALERICA. scoli. spitale. urmarind slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala. Promovarea ideii de turism social si pentru tineret. persoane handicapate. Ajutorarea persoanelor cu handicap si fara posibilitati materiale.Galati. formarea si specializarea in domeniul asistentei social .

sa infiinteze gradinite.acordarea de ajutor financiar pentru batranii din azilele din Galati. VICEPREŞ-CHRONIC DAVID KEITH.dotari.clinici medicale si sa promoveze ADRIANA ZAHARIA programe sociale care sa urmareasca strangerea de ajutoare si distribuirea lor catre persoanele defavorizate.incurajarea tinerilor sportivi. De a cultiva si promova valorile muncii.reparatii pentru institutiile mentionate mai sus. sub aspect teoretic si practic.LUCIU RADU SI ADRIANA ZAHARIA.SCOBIOLA MARIUS.IOŞANU MĂRIUŢA.GALATI 504/B/1998 159/PJ/1995 2907 07/07/1995 02/10/1998 145 97 16/12/1996 13/05/1999 IASI GALATI 2869 FUNDATIA ' LINK ROMANIA ' . Stimularea interesului pentru cercetarea trecutului poporului roman prin metodele specifice ale stiintelor genealogica si heraldica si a interesului pentru cunoasterea istoriei familiale. cultural si moral copiilor. in cadrul unui interes tot mai mare pentru acestea in viata noastra sociala.MOISI PETRUŢA.educativ si nepatrimonial.de stiinta si cultura. Stimularea participarii constiente a cetatenilor Iasului la rezolvarea problemelor orasului exceptand cazul administrativ. mediatizarea. STRAT populatiei.activitati eligibile. prin mijloace mass-media a cazurilor disperate.renovari.cultural. asistenta sociala. incaltaminte.JULAN ELENA. sanitar. de nivel european. elabora si duce la indeplinire programe pentru dezvoltarea comunitatii locale in toate sectoarele vietii economice. acordarea de ajutor social studentilor care au probleme materiale. ale stiintei si culturii in toate domeniile. Slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala.GETA MUSTEA. MARCEL MAXIM EUGENIA. Activitati pentru protectie sociala si educatia morala a persoanelor neajutorate. gestionarea si distribuirea de bani si alte bunuri materiale celor aflati in nevoie.proiecte.promovarea dezvoltatii locale stabile.nepatrimonial si de ajutorare a persoanelor aflate intr-o dificultate materiala GHITA OVIDIU. DANIELA.stabilirea cadrului legislativ si politicii necesare rezolvarii problemelor de mediu.Deac Fflorian Diana-cenzor Este de a cultiva si promova valorile muncii. a invatamantului romanesc. cultural Florian Maria Magdalena-vicepresedinte. acordarea de sprijin material.LUPAŞCU adulti.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 2851 FUNDATIA ' FORUMUL SOCIAL-DEMOCRAT AL FEMEILOR DIN ROMANIA ' FILIALA GALATI 244/B/1999 759 24/02/1999 48 11/03/1999 GALATI 2852 FUNDATIA ' FREDERIKA' GALATI 121/B/2000 1773 13/04/2000 152/F 30/05/2000 GALATI 2853 FUNDATIA ' GRIGORE TEODOROVICI ' 1563/B/1997 17/PJ/1997 05/03/1997 41 30/04/1997 IASI 2854 57/PJ/1998 26/06/1998 26 29/03/1999 IASI 2855 FUNDATIA ' HELP CHILDREN WITH BRAIN 632/B/1998 DISEASE ' FUNDATIA ' HIPOCRAT ' 1189/B/1996 113/PJ/1996 17/09/1996 28 02/04/1997 IASI 2856 2857 2858 FUNDATIA ' HUMANITARIA ' FUNDATIA ' IF 2000 ' FUNDATIA ' IMPREUNA' 1220/B/1996 1195/B/1996 501/B/1998 74/PJ/1996 13/PJ/1996 29/05/1996 31/01/1996 03/06/1998 68 73 112 03/06/1996 01/07/1996 28/08/1998 IASI IASI GALATI 2859 2860 FUNDATIA ' IMPREUNA ' GALATI FUNDATIA ' INIMA DE COPIL ' GALATI 232/B/1999 1162/B/1996 1198 16/03/1999 08/10/1996 74 26 14/04/1999 13/12/1996 GALATI GALATI 2861 82/PJ/1998 16/12/1998 4 13/01/1999 IASI 2862 2863 FUNDATIA ' INSTITUTUL ROMAN DE 641/B/1998 GENEALOGIE SI HERALDICA SEVER ZOTTA ' FUNDATIA ' INTELEGEREA ' IASI 291/B/1995 FUNDATIA ' ION MUNTEANU ' 1377/B/1997 8/PJ/1995 9/PJ 23/01/1995 01/04/1997 98 8 29/08/1996 23/04/1997 IASI GALATI 2864 FUNDATIA ' IRIS ' 1584/B/1997 71/PJ/1997 30/07/1997 22/07/1999 IASI 2865 FUNDATIA ' IULIANA ' 1583/B/1997 70/PJ/1997 23/07/1997 73 10/11/1997 IASI 2866 FUNDATIA ' KIWANIS MIXT 'GALATI 231/B/1999 1172 24/03/1999 71/F 14/04/1999 GALATI 2867 2868 FUNDATIA ' KONTAKTMISSION' 252/B/1995 FUNDATIA ' LEONARDO DA VICI ' . Are scop filantropic.deac Florian Marius C-tin-secretar.implicarea in elaborarea si punerea in aplicare a unor strategii legate de combaterea violentei domestice.cursuri pentru someri etc. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .precum si a celor cu caracter formativ-educational la nivel national si/sau international al tuturor tinerilor din Romania.realizarea unor obiective de investitii in infrastructura.CRISTEA EUGEN.cultivarea prin solutii noi a responsabilitatii sociale a fiecaruia individ fata de insasi perspoana sa ca cetatean prezent in societate. din orasul si judetul Iasi Tratamentul copiilor cu afectiuni neurologice si neurochirurgicale si supravegherea lor. protectia mediului.RADU LUCIU SI evidenta. Acordarea de ajutoare populatiei defavorizate constand in alimente. acordarea de ajutor financiar familiilor cu multi copii si populatiei defavorizate. Sa vina in ajutorul copiilor si batranilor lipsiti de posibilitati materiale si financiare din jud.facilitarea mobilitatii studentesti si a profesorilor. Desfasurarea unor activitati non-profit de ajutorare a unor categorii defavorizate din societatea romaneasca. Reintegrarea sociala si/sau promovarea sanatatii sau suportul social pentru gruparile marginalizate ale STRAT VASILICA-presedinte.analiza perceptiei corecte la nivel micro si macro social a ideilor generoase ale democratiei.initierea de programe pentru educarea populatiei in spiritual valorilor europene. locale.impunerea in cadrul legal a unei strategii privind protectia sociala. prin acordarea acestei categorii defavorizate de ajutor material. Promovarea artelor plastice romanesti prin stimularea tinerilor talente si punerea in valoare a creatiilor artistice cele mai reprezentative. Acordarea de ajutor financiar pentru orfanii cu varstele intre 0-7 ani.non-profit. ELENA-DANIELA. de a le dezbate public. medicamente.U..PHILIPPE MEMBRI-IORDACHE FLORENTIN WANNESSON.crearea unor conditii mai bune de invatatura si viata ca si promovarea unor marusi active pentru protectia sociala a acestora. acordarea de burse studentilor si cadrelor didactice pentru studii.in conformitate cu conventioa O. Acordarea ajutorului material categoriilor defavorizate ale societatii. sociale si culturale.dezvoltarea parteneriatului in invatamantul preuniversitar.promovarea si dezvoltarea unor programe cu caracter medico-sanitar si de intrajutorare a tuturor persoanelor aflate in dificultate.N. DANELA MARLENA.non profit. educatiei civice si mediului inconjurator. asigurarea posibilitatii de acces la sistemul educational formativ si consiliul de administratie cultural al tuturor copiilor si tinerilor indiferent de posibilitatile materiale. POPA MARIANA. Religios. Consta in realizarea unui sistem de protectie sociala a copiilor. echilibrate prin desfasurarea unor proiecte de stimulare a potentialului creativ individual al copiilor/elevilor Dezvoltarea societatii civile si intarirea democratiei in Romania.a copiilor strazii si a celor in nevoie.dezvoltarea socio-economica. sub aspect teoretic si practic. sport. promovarea strategiei pedagocice moderne.initierea de dialog social privind starea.inclusiv a persoanelor defavorizate. cu o viata economica si culturala pe masura traditiilor sale.promovarea accesului publicului larg la cultura si istoria poparelor europene. ale stiintei si culturii in toate domeniile.educatie pentruMARIANA.BURTEA ANNA-CRISTINA. Trancioveanu Maria Cristina OVIDIU GHITA.ajutorarea persoanelor handicipate. imbracaminte. Scopul fundatiei este umanitar. moral si spiritual. SECOBEANU MĂRIOARA.document ratificat de Romania in septembrie 1990.AG ' FUNDATIA ' MARCEL GUGUIANU ' 1588/B/1997 1208/B/1996 76/PJ/1997 53/PJ/1996 26/09/1997 11/04/1996 22/12/1998 07/10/1996 IASI IASI 2872 FUNDATIA ' MARIA CRISTINA ' 838/B/1999 137 05/10/1999 454 21/09/1999 2873 2874 FUNDATIA ' MILENIUL III ' FUNDATIA ' MIRCEA FLORIAN" 240/B/1999 100/B/2003 4709 42PJ 12/11/1999 08/10/2003 278 40 21/12/1999 08/10/2003 GALATI SATU MARE 2875 FUNDATIA ' MUNCII ' IASI 1570/B/1997 41/PJ/1997 18/04/1997 48 04/06/1997 IASI 2876 FUNDATIA ' MUNCII ' IASI 1216/B/1996 63/PJ/1996 10/05/1996 19 17/03/1997 IASI 2877 FUNDATIA ' MUZEUL CARICATURII ROMANESTI SI UNIVERSALE' FUNDATIA ' NADEJDEA COPIILOR DIN ROMANIA ' FUNDATIA ' NELLA ' -GALATI FUNDATIA ' NO FRONTIER FOR UNIVERSITY ' 120/B/2000 1742 23/03/2000 107 21/04/2000 GALATI 611/B/1998 1/PJ/1998 12/01/1998 8 21/01/1998 IASI 1154/B/1996 1565/B/1997 11/PJ 21/PJ/1997 27/03/1996 12/03/1997 8 58 03/05/1996 07/07/1997 GALATI IASI 2881 2882 FUNDATIA ' OAMENI PENTRU OAMENI ' FUNDATIA ' OAMENI PENTRU OAMENI ' GALATI 234/B/1995 117/B/2000 113/PJ/1995 1 08/05/1995 09/05/2000 100 114/F 18/09/1995 26/04/2000 IASI GALATI 2883 FUNDATIA ' OAMENII CETATII ' 1215/B/1996 62/PJ/1996 09/05/1996 93 10/07/1996 IASI 2884 FUNDATIA ' OMENIA ' 284/B/1995 59/PJ/1995 10/03/1995 126 05/12/1996 IASI 2878 2879 2880 Asociati/Fondatori Scop Consiliu director Evaluarea statutului social al femeii in conditiile perioadei de tranzitie si ameliorarea permanenta a acesteia in acord cu principiile constitutionale. Are un scop social-cultural.dezvoltarea locala si regionala.asistenta femeilor dezavantajate pentru a le imbunatati conditia si statutul.stabilirea si intarirea parteneriatului intre organizatii nonprofit VICEPREŞEDINTE-Strat Daniel Eugen. Sprijinirea tineretului studios prin oferirea unui cadru corespunzator pentru activitati de educatie si invatamant. prin colectarea. realizarea. De a contribui la rezolvarea unor probleme de ordin social.suport material pentru handicapati.dobandirea de dezvoltarea societatii civile.imbunatatirea CRISTINA activitatii institutiilor responsabile de ocrotirea mediului.MOLDAVIA 626/B/1998 4/PJ/1998 14/01/1998 23 30/03/1998 IASI 2870 2871 FUNDATIA ' MA . in cadrul unui interes tot mai mare pentru acestea in viata noastra sociala. prin tiparirea si editarea fondului de carte si a publicatiilor specifice.ARITON copilului.are un caracter filantropic si nonprofit. pentru a putea fi ajutate. Este de a determina. de a crea conditii pentru mai buna valorificare a acestora pe plan national si international.organizarea de birouri de asistenta sociala.educatie vocationala.dezvoltarea capacitatii profesionale si de actiune. sprijinirea procesului de transformare a municipiului Iasi intr-un oras modern.urmarind slujirea unor activitati nobile de caritate. Sprijinirea.BUTE VIRGINIA. tratamentul adultilor cu boli congenitale si genetice.promovarea dialogului si cooperarea intre organizatiile nonprofit private si publice in probleme de interes consilier juridic-PÎRLEA IONELIA local. CENZOR. STRAT BOGDAN EUGEN. STRAT VASILICA. de a dezbate public. promovarea valorii crestine. Ajutorarea de universitati prin dotarea cu aparatura si materiale necesare desfasurarii activitatii didactice.ALEXANDRU Promovarea drepturilor copilului in Romania. sex.dezvoltarea afacerilor. Stimularea implicarii in probleme privind evolutia societatii.se adreseaza si celorlalte categorii de varsta. invatamant.dezvoltarea de resurse umane si instruire. STRAT RAREŞ VALENTIN.dificultatile si prioritatile in relatiile interumane in perioada tranzitiei. nationalitate. de a crea conditii pentru mai buna valorificare a acestora in plan national si international.Galati. Ajutorarea persoanelor in varsta prin asistenta medicala. constituirea de cluburi de informatica pentru pregatirea gratuita in mediul infornaticii si dezvoltarea sistemelor de studiu. destinata protectiei drepturilor omului.vasculare. doctorate. realizate in special in domeniul sculpturii. tinerilor si adolescentilor fara adapost.cu privire la drepturile PREŞ-OŞANU MĂRIUŢA. civile.cu handicap. Sustinerea si initierea unor actiuni de prevenire a infectiei cu virusul HIV si de educare / informare a grupelor de risc.incurajarea dezvoltarii societatii ELENA DANIELA -vicepresedinte. politica sau religioasa in vederea formarii unei personalitati creative. apartenenta culturala.a unor programe de reforma si de integrare europeana din punct de vedere socio-economic. perfectionare. Promovarea si practicarea de activitati fizice si sportive adaptate pentru persoanele atinse sau predispuse afectiunilor cardio .in scopul oferirii sanselor egale la educatie si perfectionare.

De a elabora. cultiva si dezvolta valorile morale. Ajutorarea copiilor strazii prin identificarea copiilor aflati in situatii de risc.crearea unor conditii mai bune de invatatura si viata ca si promovarea unor marusi active pentru protectia sociala a acestora. ION BOGDAN.cu vasul de pasageri"Mogosoaia" in data de 10.copiilor orfani. apara.are un caracter Consiliul Director este format din :Petrea filantropic si nonprofit.VASYNUT ' ROMANIA . cultural si stiintific Descoperirea. crearea de centre de zi. Activitati de sustinere materiala si morala a batranilor. activitati de invatamant universitar.independent fata de organizatiile de stat sau politice. acordarea de sprijin moral si material persoanelor in varsta. asigurarea cadrului specific desfasurarii activitatii sociale. convingeri politice sau religioase. corespunzator interesului propriu superior copiilor din Romania aflati in dificultate BRIAN KRISTOPHER CAMBRA IONESCU MARINA ALINA. promovarea noilor talente muzicale indiferent de gen .9. beneficiari fiind persoane de orice varsta. a drepturilor si intereselor membrilor. apararea demnitatii.SF.natura.din fondurile Fundatiei si de a asigura gazduirea si ingrijirea. de caritate si ajutorare a persoanelor aflate in stare de nevoie sociala.Tulcea. asigurarea unui climat de tip familial copiilor aflati in centrele de plasament. Sprijinirea dezvoltarii sportului automobilistic. batranilor. initierea unor concursuri si festivaluri ale creatiei stiintifice.educativ si nepatrimonial. discoteca.GICA BORDEIANU-membru.Grindu jud. ARITORN-secretar.MANTU MARIANA. Ajutorarea persoanelor cu situatie materiala precara. Sprijinirea tineretului studios prin oferirea unui cadru corespunzator pentru activitati de educatie si invatamant. pentru dezvoltarea ' constiintei de sine ' si a personalitatii acestora. sa ofere burse de studii si cercetare. prin dezvoltarea bazei materiale a acestei scoli. material si spiritual categoriilor neajutorate. Desfasurarea unei activitati non-profit privind incurajarea si sustinerea tinerelor talente. a unor cercuri stiintifice pentru studenti. a unor seminarii metodico-stiintifice.bolnavi lipsiti de sprijin si ocrotire. religioasa. incurajarea si lansarea valorilor morale si a talentelor in lumea copiilor in varsta de pana la 17 ani in domeniile : literatura. Apararea intereselor persoanelor cu handicap si fara posibilitati materiale. jud. ORTHEIAN TIBERIU BRAD TUDOSA VALERIA.MARIANA SMARANDA.SMARANDA la nivelul standardelor internationale in domeniul invatamentului si al resurselor umane. Cresterea calitatii asistentei medicale acordata bolnavilor cu afectiuni renale.creatoare de locuri de munca.AUREL EUGEN adancirea sentimentului de solidaritate intre persoane originare din zona si orasul Sibiu. in tara si strainatate. asigurarea ocrotirii copiilor adoptabili.care au nevoie deasemenea de ajutor pentru recuperare si reintegrare.2000' 1560/B/1997 11/PJ/1997 11/02/1997 22 21/03/1997 IASI 337/B/1999 75/PJ/1999 04/08/1999 2 12/01/2000 IASI 2928 ROMANIA . destinat unei activitati nonprofit Prevenirea si combaterea cauzelor care produc deficiente auditive de la copii pana la adulti. Realizarea unor actiuni umanitare. prin contributia materiala si profesionala activitatea muzicala romaneasca. sociale si economice ale satului. intreceri sportive model olimpiada. tehnice sau artistice. stimularea initiativelor culturale care vizeaza interferenta cu alte genuri. Ajutor moral. Sustinerea activitatii scolii din satul Runc. familiilor cu multi copii. integrarea si reintegrarea socio . De a dezvolta sistemul de ajutor social. actiuni de binefacere. preuniversitar in profesii diverse si de formare continua a personalului din invatamant sau alte domenii.stimularea si valorificarea aptitudinilor creatoare ale elevilor. cercetatori sau cadre didactice. urmarind sprijin material a persoanelor defavorizate material si in mod special a copiilor abandonati. ajutor material celor aflati in situatii sociale limita.profesionala a acestor copii lipsiti de sprijin si adapost. Iasi. reintroducerea in circuitul curent a valorilor culturale din diaspora romaneasca. denumite generic ' persoane asistate '.se adreseaza si celorlalte categorii de varsta. formarea acestora ca artisti. dans sportiv. De a construi.care si-au pierdut unul sau ambii parinti.formare. Initierea de actiuni caritabile.material si spiritual batranilor. batranilor si copiilor orfani care nu au suficiente mijloace de subzistenta. comuna Tibana.perfectionarea planurilor de invatament. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . ajutorarea directa a persoanelor de varsta a treia si a patra. familiilor dezorganizate. a ramurilor agricole. Este caritabil. Oferirea de ajutor material si spiritual categoriilor defavorizate ale societatii. Sa sustina.Tulcea. cultural spirituale. Organizarea de manifestari cu caracter stiintific la nivel national sau international. VICENTIU DE PAUL FUNDATIA ' SPERANTA . orientare politica.HERMAN HANS etnica. promovarea demersului cultural sportiv.Grindu jud. APOLLONIA ' 186/B/2000 15//2000 04/01/2000 17 17/02/2000 IASI 2916 2917 FUNDATIA ' SF. ansambluri vocale.copiilor. vizite la domiciliul oamenilor saraci. medicala si sprirituala copiilor orfani.Stan Szerika ca toti membrii sa-si poata obtine drepturile prevazute prin legea 42/90 si introducerea acestor drepturi ca fond de participare in patrimoniul fundatiei. Are un scop social. comuna Tibana. organiza. demersuri pentru reintegrarea lor in familie sau ocrotirea lor in familii substitut sau in centre de ocrotire.WALES ' ROMANO UMANITARA ' SAKURA' SALVATI RINICHIUL ' SALVMET ' GALATI Asociati/Fondatori Scop Consiliu director Intrajutorarea materiala a batranilor. cu posibilitati materiale foarte reduse. in vederea regasirii unui loc de munca stabil si convenabil si totodata de a sprijini crearea de noi intreprinderi. sustinerea miscarii culturale si diversificarea activitatii cultural-sportive. sustinerea si dezvoltarea bazei materiale a acestei scoli.PAULA PINTILIE-tresorier. Petrea Oana şi Manea Elena Oferirea de ajutor material categoriilor defavorizate ale societatii. a batranilor. judetul Iasi.MIRCEA MURESAN vremii pe meleagurile Sibiului si imprejurimilor de generatiile trecute de "fii ai Sibiului" Este dominat de un caracter social.educarea copiilor orfani din com. copiilor orfani. Incurajarea.dancescu Zoia.dota si intretine o cladire in com. Consolodarea prestigiului invatamantului scolar primar. Activitati umanitare. gimnastica. Elaborarea.dezvoltarea capacitatii profesionale si de actiune. Sustinerea materiala a copiilor strazii. sa creeze premisele unirii tuturor nucleelor ce isi incearca puterea in obtinerea sanatatii publice.descoperirea.calificare si protectie sociala precum si sustinerea membrilor sai prin actiuni de formare MANTU-vicepresedinte. promovarea traditiilor originale romanesti de azi. muzica.in urma catastrofei navale de pe Dunarea. Colectarea de fonduri in vederea ajutorarii familiilor aflate in nevoie. administra orice fel de programe si activitati considerate a fi necesare si legale pentru a pastra. arte plastice. indiferent de apartenenta MUNTEAN. cu specific muzeal.instruire. industriale cu implicatii in viata social economica si morala a satului. umaniste.ION BESOIU. materiale create de-a lungul HOFFMAN. umanitar. integrarea sociala a deficientilor si imbunatatirea legislatiei de protectie a persoanelor. Acordarea de ajutor moral. sustinerea materiala a copiilor strazii si a familiilor cu multi copii. familiilor cu multi copii. pastrarea valorilor istorice.FILIALA GALATI 11/PJ 73/PJ 24/03/1997 21/09/1992 10 69 09/06/1997 01/10/1992 2887 FUNDATIA ' OUTREACH TO CHRISTS KIDS 841/B/1999 ' (ROCK) 151 26/10/1999 497 12/10/1999 2888 FUNDATIA ' PANAIT ISTRATI ' 463/B/2000 5 12/09/2000 2889 2890 2891 FUNDATIA ' PENIEL VERSENI ' FUNDATIA ' PETRU GHEORGHIU ' FUNDATIA ' PETRU RARES ' 621/B/1998 242/B/1995 322/B/1999 31/PJ/1998 134/PJ/1995 14/PJ/1999 10/04/1998 12/06/1995 16/02/1999 2892 FUNDATIA ' PITICOT ' GALATI 242/B/1999 4 2893 2894 FUNDATIA ' POOR MEN'S HELP ' FUNDATIA ' PRIETENII PALATULUI CULTURII ' 239/B/1995 318/B/1999 2895 FUNDATIA ' PRIMAVARA LUMII ' 2896 Judet GALATI GALATI 05/09/2000 GALATI 58 133 36 13/07/1998 20/12/1995 30/04/1999 IASI IASI IASI 18/01/2000 3 06/01/2000 GALATI 13/PJ/1995 1/PJ/1999 30/01/1995 04/01/1999 81 5 09/12/1995 13/01/1999 IASI IASI 614/B/1998 16/PJ/1998 27/02/1998 90 18/12/1998 IASI FUNDATIA ' PRO-SPERANTA ' GALATI 116/B/2000 1628 01/02/2000 111/F 26/04/2000 GALATI 2897 FUNDATIA ' PRO ART NOVA ' 1192/B/1996 124/PJ/1996 01/04/1996 27 31/03/1997 IASI 2898 FUNDATIA ' PRO COSTACHE NEGRI ' 123/B/2000 398 19/01/2000 91 06/04/2000 GALATI 2899 2900 FUNDATIA ' PRO MUSICA IASI FUNDATIA ' PRO MUZICA ' 1207/B/1996 1571/B/1997 42/PJ/1996 44/PJ/1997 15/03/1996 25/04/1997 100 22/12/1997 22/12/1998 IASI IASI 2901 FUNDATIA ' PRO ROMANIA ' 1597/B/1997 90/PJ/1997 02/12/1997 11 02/02/1998 IASI 2902 FUNDATIA ' PRO SANSA ' PENTRU 321/B/1999 EDUCATIE CULTURA SI ACTIUNE SOCIALA 13/PJ/1999 09/02/1999 54 14/07/1999 IASI 2903 FUNDATIA ' PROTECT ME ' 1193/B/1996 126/PJ/1996 25/10/1996 7 20/01/1997 IASI 2904 2905 2906 FUNDATIA ' RECUNOSTINTEI ' FUNDATIA ' REURS ' FUNDATIA ' REVOLUTIA 89 ' 298/B/1995 1200/B/1996 842/B/1999 87/PJ/1995 139/PJ/1996 159 31/03/1995 03/12/1996 02/11/1999 48 55 522 10/04/1995 30/06/1997 19/10/1999 IASI IASI 2907 FUNDATIA ' RO SAKURA ' 613/B/1998 15/PJ/1998 26/02/1998 47 15/06/1998 IASI 2908 2909 2910 2911 2912 2913 FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' FUNDATIA ' 274/B/1995 1211/B/1996 255/B/1995 243/B/1995 635/B/1998 124/B/2000 209/PJ/1995 57/PJ/1996 162/PJ/1995 1346/PJ/1995 71/PJ/1998 684 08/12/1995 19/04/1996 07/07/1995 28/06/1995 23/10/1998 02/02/2000 3 101 87 141 86 48 14/01/1998 23/09/1996 09/12/1997 05/12/1996 09/12/1998 16/02/2000 IASI IASI IASI IASI IASI GALATI 2914 FUNDATIA ' SATUL ROMANESC '.unele investitii industriale sau adaptari tehnologice care sa permita dezvoltare de actiuni noi. organizarea si desfasurarea de activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si monitorizarea respectarii acestor drepturi. prevenirea abandonului nou . finanta. recuperarea prin protejarea deficientilor de auz.89. leagane si case de copii.Nannette Gonzales pur ideal. Sustinerea materiala a familiilor.in scopul oferirii sanselor egale la educatie si perfectionare.ARITON Sprijinirea copiilor.de stiinta si cultura. persoanelor handicapate.nascutului. Dumitru Călin. caselor de batrani. MARIA ' 236/B/1995 1578/B/1997 119/PJ/1995 58/PJ/1997 15/05/1995 12/06/1997 12 03/03/1997 28/01/2000 IASI IASI 2918 FUNDATIA ' SFANTA ANA' 239/B/1999 4309 15/10/1999 1 05/01/2000 TULCEA 2919 FUNDATIA ' SFANTA ELENA' PASCANI 323/B/1999 16/PJ/1999 23/02/1999 20 10/03/1999 IASI 2920 FUNDATIA ' SFANTUL ALEXANDRU ' 231/B/1995 108/PJ/1995 02/05/1995 138 05/12/1996 IASI 2921 FUNDATIA ' SFINTII STEFAN SI ANDREI ' 1199/B/1996 137/PJ/1996 03/12/1996 66 27/08/1998 IASI 2922 FUNDATIA ' SIBIUL VECHI ' 1435/B/1998 115 01/07/1998 88 30/04/1998 2923 2924 FUNDATIA ' SOLIDARITES ' FUNDATIA ' SONO-PRIV ' 190/B/2000 1197/B/1996 29/PJ/2000 135/PJ/1996 29/02/2000 20/11/1996 35 147 10/03/2000 23/12/1996 IASI IASI 2925 FUNDATIA ' SOROPTIMEST ' 1214/B/1996 61/PJ/1996 03/05/1996 80 08/07/1996 IASI 2926 FUNDATIA ' SOROPTIMEST ' 1198/B/1996 136/PJ/1996 22/11/1996 149 23/12/1996 IASI 2927 FUNDATIA ' SPERANTA ' . Brian Kristopher Cambra. igienizarii spirituale si respectului in relatia om . dezvoltarea unei activitati editoriale si promotionale. educare. De a oferi persoanelor afectate de restructurare sprijin efectiv. cultural. promovarea valorilor culturale din patrimoniul culturii iesene si nationale. De a oferi ajutor social si spiritual in masura posibilitatilor. Acordarea de ajutor material. bolnavi cronici.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 2885 2886 FUNDATIA ' OMOFOR ' 1367/B/1997 FUNDATIA ' ORFANII CATASTROFEI 33/B/1992 NAVALE MOGOSOAIA 1989' . Radu Aurel.handicapatilor. Activitati in domeniul initierii artelor martiale. batrani. FRANCISC ' IASI FUNDATIA ' SF. indiferent de preocupari. crearea conditiilor decente de trai si munca pentru membrii fundatiei Gasirea de solutii pentru problematica complexa a ecosistemelor si in rezolvarea faptica propusa de ecologie.FILIALA SADOVA 1592/B/1997 82/PJ/1997 31/10/1997 22/07/1999 IASI 2915 FUNDATIA ' SF. pentru elevi. cu posibilitati materiale reduse. sustinerea activitatii scolii din satul Runc. studenti merituosi care se remarca in domeniile obiectului de activitate al fundatiei. participarea la competitii cutomobilistice nationale si internationale. in tara si strainatate.dezvoltarea bazei materiale a invatamentului scolar primar. formatii rock. asa cum sunt este definite si in conformitate cu prevederile Conventiei ONU. organizarea de actiuni umanitare si de caritate.tinerilor si a adultilor prin oferirea unui cadru corespunzator pentru activitati de VALERIA TUDOSA-presedinte. categorie sociala. a celor cu situatii critice din caminele de batrani. a familiilor cu multi copii. asistenta morala. organizarea concercetlor muzicale sustinute de ansambluri instrumentale. Sprijinirea restaurarii monumentelor istorice iesene.

aziluri de batrini.Mereuta Daniel. teatrale din diaspora romaneasca.Chivu Iulia. CERCETARE SI CONSULTANTA STIINTIFICA S.Stefanovici Monica.Naie Florentina Activitati cu caracter umanitar. economice. cu privire la drepturile omului.pe teme legate de dezvoltarea democratiei. Ia act de modificările intervenite în Statutul petentei.Dan Chirondojan.Petrica Diaconu.Nica Emanuela. inclusiv materiale. cenzor Daragiu HELP" Iuliana Nyquist Mariana.118. spitale care vor purta nemurirea "HAND OF 4. spitale care vor purta nemurirea "HAND OF consilier Boldea Simona.IONESCU FLORIN crearea si promovarea prin mijloace specifice a valorilor umane Tanase Barde. culturale.asigurarea unor conditii adecvate actiunilor culturale si sportive desfasurate de copii si tinerii din Romania este dominat de un caracter social. Sustinerea de activitati artistice a tinerilor talentati in arte plastice. promovarea drepturilor copiilor in Romania. activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului.Bogdan Constantin. in special celor neajutorati.Savoiu Constantin.Jalba Mircea Gabriel. participarea activa la raspandirea in Romania a ideilor emise de Uniunea Paneuropeana Internationala:unirea in dimensiune economica si sociala a tututror popoarelor europene Crearea unui sprijin si ajutor umanitar responsabil pentru membrii comunitatii.NYQUIST david Eric desfacere si finantare GEORGE GRAHM MEREUTA DANIEL. Dezvoltarea spirituala.Ghita Nelu Nicu. intre tarile beneficiareCiobotaru Eva.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop Consiliu director 2929 FUNDATIA ' SPERANTA 2000' 236/B/1999 3570 30/08/1999 207 17/09/1999 GALATI 2930 2931 FUNDATIA ' STEAUA SPERANTEI ' FUNDATIA ' STEFAN CEL MARE ' 619/B/1998 1595/B/1997 24/PJ/1998 86/PJ/1997 27/03/1998 07/11/1997 88 76 16/12/1998 24/11/1997 IASI IASI 2932 FUNDATIA ' TEATRUL DE MAINE ' 1600/B/1997 96/PJ/1997 11/12/1997 93 19/12/1997 IASI 2933 2934 FUNDATIA ' TENIS CLUB 97 ' FUNDATIA ' THA BODY SHOP EASTERN EUROPE ' FUNDATIA ' TRAIAN DOBRE ' FUNDATIA ' UNIUNEA PANEUROPEANA-ROMANIA ' 1585/B/1997 275/B/1995 72/PJ/1997 212/PJ/1995 14/08/1997 11/12/1995 80 21 08/12/1997 14/02/1996 IASI IASI 228/B/1995 836/B/1999 102/PJ/1995 115 21/04/1995 31/08/1999 117 392 13/11/1995 17/08/1999 IASI 2937 FUNDATIA ' UNIUNEA ROPAR' 345/B/1999 98/PJ/1999 15/12/1999 22 24/02/2000 IASI 2938 FUNDATIA ' VATRA PASCANILOR ' 1591/B/1997 81/PJ/1997 31/10/1997 16/12/1999 IASI 2939 FUNDATIA ' VF MOTOR SPORT ' 625/B/1998 37/PJ/1998 22/04/1998 40 06/05/1998 IASI 2940 FUNDATIA 'ACTIUNEA CIVICA' . la perfectionarea activitatii acestora.Sandru Andra.materiala si stiintifica a fundatiei.ecologie. Organizarea de cursuri. alesi pentru un mandat de 4 ani. cu sediul în municipiul Botoşani. Stabileste legaturi de cooperare cu administratia locala. unirea eforturilor persoanelor din comunitate si a sustinatorilor lor in vederea realizarii unor programe pentru constituirea societatii civile si dezvoltare sociala.Bucataru Stefan Doru Sandru Ion.a principiilor democratiei si a valorilor civile.Iasi. cu programe internationale.S.sportiv.Olteanu Viorica. derularea si dezvoltarea de activitati specifice Viorica Alexandru. orfelinate. Olteanu niculae Florin activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului precum si efectuarea procedurii de adoptie a copiilor.Sorin Lepsa CNIPMMR. dezvoltarea unor programe de reabilitare pentru copii cu nevoi speciale. Sandru Andra. stimularea initiativelor teatrale care vizeaza interferenta cu alte genur. case de copii.difuzarea in tara si strinatate a progreselor inregistrate in Romanaia in procesul de ttranzitie spre economia de piata si statul democratic. Uzun Iana-Aida.la realizarea de performante manageriale.cu participare interna si internationala. orfelinate. Este caritativ. De a determina.U.inventia si spiritul anttreprenorial prin unitati pilot.Savoiu Cristina Olteanu Niculae Florin.Oana Catalina Grigore.Riscanu Dragos.prin activitati cultural stiintifice. cultural . HUMENIUC LIVIU ACTIVITATI CULTURALE crearea si promovarea prin mijloace specifice a valorilor umane 969/B/2000 2 28/07/2000 2 28/07/2000 BOTOSANI 115/B/1994 851/B/1999 38 222 13/05/1994 30/12/1999 1526 460 06/06/1994 21/09/1999 CLUJ FUNDATIA 'INSTITUTUL NATIONAL 850/B/1999 PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII' 199 08/12/1999 580 23/11/1999 BUCURESTI 2935 2936 2952 2966 2967 2968 2969 pozitie inchisa radiata pozitie inchisa Apartenenta federatie HG utilitate Promovarea drepturilor omului in Romania in conformitate cu Conventia O.spiritual.Rizescu RAdu.Dumitrescu Marian.Popescu DAniela. intre aceste tari si celelalte state ale lumii.Tudor Mihai.de a dezvolta interesul tuturor cetatenilor asupra probelemelor de alimentatie. sociale. comerciale de afaceri intre tarile Europei de Est si Australia. Cenzorul reprezinta organul de control intern financiar al Fundatiei legea 21/1924 legea 21/1924 Data HG utilitate publica .Oliviu Dobre.document ratificat de Romania in septembrie 1990. sociale si culturale. Protectia copiilor abandonati. Jalba Mircea Gabriel.N. Constantin. agentii economici.Nicolescu Ovidiu. religios.Fundatura Dumitru Promovarea de actiuni caritabile si de asistenta sociala pentru orfani si batrani promovarea valorilor democratice inscrise in documentele Consiliului Europei. Stefanovici Monica.Mihai Teodor Constantin Grigoriu. Savoiu VAsile. cu reprezentantii cultelor. DOSAR CIVIL NR. artistic. PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI NATURAL AL PATRIEI promovarea spiritului national. programe.Coculescu Mihail. Gavrizi Lenuta. Uniunii Europene si NATO precum siIon Mircea Plangu sustinerea si aplicarea in viata publica din Romania a principiilor crstin democrate promovarea si apararea intereselor economice ale IMM-urilor. Pacea nr. educativ.crearea unui mediu care sa stiomuleze creatia.Dragan promovarea si implementarea metodelor si standardelorinternationale de formare in domeniul administrarii afacerilor D'Eyrames Stanislas. sustinerea prin toate mijloacele. elabora si duce la indeplinire programa pentru dezvoltarea comunitatii locale in toate sectoarele vietii economice.asigurarea de asistenta sociala.P. ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala sia lacaselor de cult.ANDREICA ROMI NICUSOR.organizarea de simpozioane si mese rotunde. concursuri sau alte activitati sportive cu participare interna si externa.Danescu Alecsandru. Cunoasterea si promovarea drepturilor omului. fara discriminare.George David. str.Paraschiv Roxana Draganescu Vlad Calin. a tinerilor sportivi deosebit de dotati. membru fondator este doar numita Boldea Virginia construirea de biserici. destinat sa usureze integrarea acestora in viata de zi cu zi.dragostei si pasiunii pentru agricultura.la cultivarea prestigiului. sportive.FILIALA GALATI 123/B/1994 23/PJ 19/12/1994 1 09/01/1995 GALATI 2941 FUNDATIA 'ADELA' 856/B/1999 55 10/05/1999 180 27/04/1999 2942 FUNDATIA 'ADELA' 828/B/1999 55 10/05/1999 180 27/04/1999 2943 209/B/1995 26/PJ 27/07/1995 21 27/07/1995 GALATI 2944 FUNDATIA 'AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA TECUCI' FUNDATIA 'AGROCLUB' GALATI 29/B/1993 33/PJ 16/03/1993 33 18/03/1993 GALATI 2945 2946 FUNDATIA 'ANACONDA' CONSTANTA FUNDATIA 'ANGHEL MORA' 83/B/1993 847/B/1999 26 184 21/09/1993 23/11/1999 91/F 552 21/09/1993 09/11/1999 CONSTANTA 2947 FUNDATIA 'APTEA 2000' 822/B/2000 262 13/03/2000 37 24/02/2000 2948 FUNDATIA 'ARINA' 810/B/2002 12 02/04/2002 33 01/02/2002 2949 2950 FUNDATIA 'BETESDA' GALATI FUNDATIA 'BISTRITA AURIE' 208/B/1995 728/B/2001 16/PJ 1 19/06/1995 24/01/2001 12 21/06/1995 17/01/2001 GALATI SUCEAVA 2951 183/B/2000 10/PJ/2000 10/02/2000 42 31/03/2000 IASI 845/B/1999 180 23/11/1999 550 09/11/1999 2953 2954 2955 FUNDATIA 'CENTRUL DE INTEGRARE SOCIALA' FUNDATIA 'CENTRUL INTERNATIONAL DE FORMARE PENTRU ADMINISTRAREA AFACERILOR' -CIFAA FUNDATIA 'CLUB E' FUNDATIA 'CLUB LIONS' FUNDATIA 'CORONA' 3046/B/2000 80/B/1993 340/B/1999 14 8/PJ/1999 18/01/2000 17/05/1993 29/01/1999 47 BIS 14 17/05/1993 17/02/1999 CONSTANTA IASI 2956 FUNDATIA 'ESCALOP' GALATI 33/B/1993 9/PJ 03/02/1993 9 04/02/1993 GALATI 2957 FUNDATIA 'GAUDEAMUS' SATU MARE 53/B/2003 22PJ/2003 11/06/2003 22 20/06/2003 SATU MARE ANDREICA MARIN.Popescu RAdu Mircea. cu privire la revocarea din funcţia de membru al Consiliului Director a domnului Dumitru Matei şi numirea în funcţia de membru al membru fondator este doar numita Boldea Virginia construirea de biserici. adoptii numirea cenzorului: Muceanu Georgeta nationale si internationale Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca. in domeniul cultural. Popescu Daniela.Mihai Gheorghiu.Dan Jalba de a facilita comunicarea interculturala in spatiul european dir executiv-Laur Tanasescu Este de a determina. perfectionare si specializare.A ANDREICA ROMI NICUSOR.Gavrizi Lenuta.Piturescu Ioan.SI FUNDATIA 'ACADEMIA COMERCIALA 2958 2959 2960 FUNDATIA 'GLOBUS' FUNDATIA 'GOFI' FUNDATIA 'GREEN POINT ' GALATI 241/B/1995 341/B/1999 1374/B/1997 132/PJ/1995 83/PJ/1999 34/PJ 09/06/1995 30/09/1999 16/10/1997 140 81 33 05/12/1996 24/11/1999 03/12/1997 IASI IASI GALATI 2961 FUNDATIA 'HAND OF HELP' 16/B/1990 173 23/11/1990 173 23/11/1990 BOTOSANI 2962 FUNDATIA 'HAND OF HELP' 16/B/1990 173 23/11/1990 173 23/11/1990 BOTOSANI 2963 FUNDATIA 'HELPING HANDS ' 1424/B/1998 373 16/12/1998 236 27/11/1998 2964 2965 FUNDATIA 'HIPOCRATE FUNDATIA 'HUMANITAS'-FILIALA BOTOSANI FUNDATIA 'HUMANITAS'-FILIALA BOTOSANI FUNDATIA 'I ZABEL' CLUJ FUNDATIA 'INSTITUTUL DE STUDII CRESTIN DEMOCRATE ' 197/B/2000 603/B/2000 1933 2 08/03/2000 28/07/2000 45/2000 2 30/03/2000 28/07/2000 MEHEDINTI BOTOSANI Acordarea ajutorului material persoanelor fara venituri aflate in evidenta D. cu sindicatele.Constantin Ionescu. Protectie sociala si acordarea unei educatii morale. reintroducerea in circuitul curent a valorilor culturale. de tineret si mediu.Diaconescu Radu.Laur Tanasescu.d'Eyrames Stanislas si facilitarea transferului de 'acquis communautaire' in mediul ambient economic si social romanesc prin Chivu Iulia. promoveaza tehnologiile ecologice Nica Emanuela Carmen. De a stimula preocuparea comunitatilor sociale pentru conservarea mediului inconjurator in limitele armoniei dintre om si natura. Diaconescu Radu. sportiv.stiintific. aziluri de batrini. Dragan Constantin conceperea. elaborarea de programe privind sprijinirea tinerelor talenteRizescu Radu.M. promovarea spiritului civic. cultural artistic. cultural si umanitar Popescu Dan.la stimularea creativitatii profesionale in sectorul agroalimentar si comercial. in vederea afirmarii capacitatii lor de competetie.Uzun Iana-Anda Ghita Nelu Diaconescu Mihai.educational in ceea ce priveste etica profesionala a membrilor sau.Popescu Carp. sportiv. Tudor ale programului APTEA.Ciobotaru Eva. la formarea si specializarea profesionala a agentilor economici in vederea cresterii competitivitatii acestora Consiliul Director este format dintr-un Presedinte si 2 Vicepresedinti. propagarea valorilor culturale. participarea si incurajarea participarii la concursurile nationale si internationale organizate in domeniul sportului cu motor. filantropic.Mereuta sprijinirea in afaceri a micilor intreprinzatori prin stabilirea pentru acestie de programe economice de dezvoltare de NYQUIST MARIANA GEORGE DAVID Ion. De a contribuii la activitatea de club. efectuarea procedurii de adoptie nationale si internationale Olteanu viorica. case de copii. Paraschiv Roxana promovarea relatiilor economice.14232/193/2014 HELP" Admite cererea formulată de petenta FUNDAŢIA “HAND OF HELP”.IONESCU FLORIN. stagii de pregatire. judeţul Botoşani.limitarea efectelor somajului si contributia la rezolvarea problemelor sociale in localitate.sprijinirea dezvoltarii sectorului particular din Romania. elabora si duce la indeplinire programe pentru dezvoltarea comunitatii locale in toate sectoarele vietii. Naie Florina De a acorda ajutor si ingrijire persoanelor care necesita acest lucru. sustinerea miscarii teatrale si diversificarea limbajului teatral. educative. prin reteaua participantilor la Programul APTEAMihai incurajaza si sprijina cercetarea stiintifica. Incurajarea.promovarea in plan moral. sprijinirea liberei initiative. stiintific.

a unor intreprinderi productive in domeniul farmaceutic. TUREAC. de documentare.SELARESCU desfasurarea unor programe de sprijinire. contribuie la aparitia de noi locuri de munca pentru sprijinirea agentilor economici. Realizarea unor programe de promovare a folclorului. Secretar.754/2001 de b.TAROIU VASILE. prin ajutoare si burse de membru. la un nivel de viata civilizat si demn de eradicarea totala a saraciei din aceasta zona puterniuc defavorizata.de ideile lor politice sau religioase. mese rotunde. simpozioane. GALATI 03/11/2000 20/02/2001 3485/B/1997 Judet GALATI IASI Organizarea de activitati creative si programe culturale. a membrilor comunitatii Bucataru Mihai.Cocora Cristian. Sava Mihaela Silvia.SELARESCU ANCA. MARAMURES IASI Fundatia are ca scop unic si cu caracter de exclusivitate binele societatii CODITA CORNELIU. Marta Marculescu. prin crearea . Diaconu PAul Gabriel.Willis ajutoare cu bunuri materiale.Hurmuzi Cristian.de GEORGETA PRAISLER-presedinte. cursuri CACESCU MIHAEL.CIV.MIURON invatamentului liceal si universitar. instituirea urmuzi Cristian.N. Stolniceanu Costel SECAREANU AIDA. stiintifice. a tenisului de camp.1998 CACESCU MIHAIL. GEORGETA PRAISLER-fidator unic Sprijinirea tineretului studios prin oferirea unui cadru corespunzator pentru activitati de educatie si invatamant. MAGDALENA.MILOUD OUKILI.SOVAR MIHAI. consultanta sprijin legistic si financiar. Timofte Vasile si Bucataru rurale a satului Costesti si a zonelor invecinate. Crearea unei baze materiale prin infiintarea cu fonduri proprii. CULTURA.Hurmuzi Gratiana Gabriela.McChenaghan Richard Stirban Florin protectia factorilor de mediu. Stoica Albert. membru – Rădoi Aneta Corneliu Turianu. Membru.promovarea in plan moral-spiritual. avand drept scop crearea Preot Florea Petrica. a altor sporturi. intre familii.Daniel Pisleaga. Intrajutorarea tututor categoriilor defavorizate (intelectuali. a copiilor strazii.CARASTOIAN Conform actului aditional autentificat sub nr.Romaniuc Alina. FUNDATIA .104 12/06/1997 05/12/1996 145/B/2003 19 19/12/2003 11710 17/12/2003 334/B/1999 911/B/2001 6198/1999 34 07/07/1999 17/12/2001 1369 03/12/1999 SEN.MIHAIL' TECUCI 1159/B/1996 3203/B/1997 944/B/2001 24/PJ 249/PJ 1/PJ 07/08/1996 18/08/1997 10/08/2001 20 34/PJ 30/10/1996 26/03/1998 27/07/2001 GALATI NEAMT GALATI 2990 FUNDATIA 'SFINTA TREIME COSTESTI ". secretar– Grigoraş Rodica. lipsite de posibilitati materiale SC SENSIBLU SRL cresterea calitatii vietii diferitelor categorii de persoane aflate in stare de nevoie Ludovic Robert Simon.Nr crt Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 31/B/1992 42/PJ 13/04/1992 36 16/04/1992 846/B/1999 181 23/11/1999 561 09/11/1999 Arghir Marcel.Willis ajutoare cu bunuri materiale.MIRON GHEORGHE.Galati pe toata durata CODREANU PETRACHE. a traditiilor populare si a adevarului istoric despre Romania . Lazar Bogdan Viorel. interne si externe. consta in aigurarea dreptului tineretului la o informare rapida. spectacole. aprobate in conditiile legii .BATOG OVIDIU.Lazar ajutorarea copiilor si batranilor aflati in nevoiinfiintarea unor cantine pentru batrani si copii aflati in nevoi.PRECUM SI A CELOR AFLATI IN AZILE DE BATRINI. Organizeaza cursuri. medii si lungi.MOROSANU MAGDALENA. acordarea de ajutoare in vederea imbunatatirii calitatii vietii educational.Hurmuzi Adrian si acordarea de burse pentru elevi si studenti.stiintific. sume banesti si servicii David. gradinite.CACESCU scurte.MARZA GETA.Oprea Mariana Sanda.Luminita sprijinirea persoanelor ce exercita profesiunea de cascador.MICLESCU ENE.MINODORA RIPA SI AUREL MANOLE-membri Alexandru Darie Maximciuc sprijinirea activitatii de cercetare teatrala si sustinerea grupurilor de teatru alternativ precum si a creatorilor si Boncea Andrei. inlesnirea unor contacte directe intre persoanele nevoiase. TEPELEA.Grigore Sebastian Eduard. sprijinirea invatamantului pe plan local pentru alocarea de fonduri pentru dotarea tehnica cat si prin acordarea de burse pentru specializare in tara si strainatate.29 15/06/1996 2984 FUNDATIA 'PRIETENIA' GALATI 210/B/1995 3/PJ 13/03/1995 4 17/03/1995 2985 FUNDATIA 'PROBIS ROMANIA' 1458/B/1998 30/06/1998 138 30/06/1998 2986 FUNDATIA 'SENSIBLU' 81/B/2002 10 13/03/2002 55 22/02/2002 2987 2988 2989 FUNDATIA 'SF. in aceste centre ale organizatiei. Luminita Iacob. Mirea Eugen.CONSTANTINESCU CARMEN. instruire si consultanta pentru someri si intreprinzatori. prin deschiderea de centre Spurgeon in toata tara. universitar si postuniversitar.P. a florei si a faunei 740/B/2000 37/PJ/2000 05/06/2000 SEN. Presedinte.Stefan Eliza. sprijinirea si educarea copiilor prescolari in centre de asistenta si educatie prescolara. MARK THOMAS McCORD. STIINTA SI SPORT" FUNDATIA 'UNIVERSITATEA BOGDAN VODA" FUNDATIA 'VIPASSANA ROMANIA '. Iliescu Stefan Ioan.Craia Stefan. in vederea idemtificarii celor mai adecvate mijloace JEAN MICHEL.MIRON GHEORGHE.educational a elevilor liceului prin activitati diversificate.GHIOPRGHIU MIHAI. Ionescu Helmi. spectacole. cu microgrupuri geografice si sociale.Lucut Ovidiu Corneliu Giovanni andreea inocennti-vicepresedinte.Corni jud.24 27/01/1997 Asociati/Fondatori GALATI Dumitrescu Lacramioara Meri GALATI SC La Galea Trade SRL Scop Consiliu director Dezvoltarea spirituala si materiala a liceului. VLAD FLORIAN tehnologiei informatiei. MARSHALL FERRIN..Catalin Tache.CIV. cu cadrespecializate. educative.Cilliota Lidia. in vederea acordarii de sprijin material si moral Ursache Corneliu. sume banesti si servicii David. corecta si complexa in functie de interesele acestuia. sub diverse forme. GHIORGHIU MIHAI-membru. Plesan MAriana. Vicepresedinte. a unui climat moral firesc in conformitate cu morala crestina.Romaniuc Alina.TUTURCA ECATERINA. Paraschiv Florin. sustinerea actiunilor si activitatilor de natura sa stimuleze cunoasterea .GRIGORAS RODICA.)prin crearea unor forme institutyionale adecvate pe principiul de echitate si de repartizare analitica a fondurilor si veniturilor .Tudor profesionale in activitatea specifica cat si in exercitarea functiilor de conducere si decizie organizatorica Ramona.nationalitate. BATOG MARIN.Chereches Alina. Consilier.Elena Gherman 2973 2974 FUNDATIA 'MAIO' FUNDATIA 'MEDAX' SATU MARE 18/B/2002 47/B/2002 1 10PJ 03/01/2002 13/02/2002 10PJ 26/10/2001 13/02/2002 SATU MARE 2975 FUNDATIA 'MIA MUNTEANU' 9/B/2002 3PJ 23/01/2002 3PJ 23/01/2002 SATU MARE 2976 FUNDATIA 'MUSASHI CLUB' 852/B/1999 30 05/04/1999 112 23/03/1999 2977 FUNDATIA 'NURSING COMUNITAR ' GALATI 626/B/2000 2 09/05/2000 113/F 26/04/2000 2978 FUNDATIA 'OAMENI SI OMENIE-FLORIN MARCULESCU' 855/B/1999 49 26/04/1999 164 13/04/1999 2979 601/B/2000 1 15/06/2000 1 15/06/2000 BOTOSANI 966/B/2000 1 15/06/2000 1 15/06/2000 BOTOSANI 602/B/2000 17 23/11/2000 17 23/11/2000 BOTOSANI 968/B/2000 17 23/11/2000 17 23/11/2000 BOTOSANI Stirban Florin 2983 FUNDATIA 'OPERATIUNEA DRAGOSTEA FRATEASCA' FUNDATIA 'OPERATIUNEA DRAGOSTEA FRATEASCA' FUNDATIA 'ORGANIZATIA NEGUVERNAMENTALA DE PROTECTIE A MEDIULUI INCONJURATOR' FUNDATIA 'ORGANIZATIA NEGUVERNAMENTALA DE PROTECTIE A MEDIULUI INCONJURATOR' FUNDATIA 'PARADA" Paraschiv Florin. OVIDENIE ' TECUCI FUNDATIA 'SF.DAN MIRCEA GEOANA. Stolniceanu Costel Melinte Petru. Catalin Tache Melinte Petru. Roger Fawzi El Akouri Sprijinirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie sociala. VLASCEANU FLORIN MIHAI. MEMBRU. a handicapatilor si a batranilor in suferinta.IOANA ION.Lamureanu Costel 2972 FUNDATIA 'LICEUL VASILE ALECSANDRI ' GALATI FUNDATIA 'LIGA UMANITARA CALEA SOLIDARITATII UMANE' FUNDATIA 'MAG ERD HANDICAP' 02/06/1998 111 02/06/1998 Erdes Magda. in scopul completarii segmentului de specializari liposa in activitateasi practica societatii OVIDIU -vicepresedinte.CORNEA VALERIU VINITUS.turistic.SPITALE Acordarea de ajutoare si asistenta sociala familiilor cu multi copii. corespunzatoare.actiuni umanitare socio-umanitar umanitar protectia factorilor de mediu. Gafita Roxana preşedinte – Carastoian Magdalena. a florei si a faunei cenzor Chiciu Ana-Christiana Lucut Elisabeta. MICLESCU ENE."CLUBUL SPORTIV SANATATEA" 303/B/1995 2970 2971 2980 2981 2982 3000 3001 3002 3003 Denumire 1457/B/1998 380 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere pozitie inchisa 13/03/1996 3 03/04/1996 19/06/2000 114 06/06/2000 07/02/2001 71 07/08/2001 22/06/2001 98/PJ/1995 17/04/1995 135 22/01/1997 SEN. si cai de ajutoare a tinerilor defavorizati. seminarii.cu rezultate deosebite la invatatura din com.CIV.McChenaghan Richard Ursache Corneliu. precum si a altor categorii profesionale a caror Iacob.NICUSOR AJUTORAREA MATERIALA SI SPIRITUALA A PERSOANELOR SI FAMILIILOR LIPSITE DE POSIBILITATI MATERIALE . prin intocmirea de programe si planuri juridice CACESCU EDUARD MIHAELconcrete . batrani etc.infiintarea unor scoli de meserii. copii.Ioana.STEPHEN BOWERS. respectiv:. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . director executiv – Mîrza Geta. Sustinerea activitatii de invatamint la nivel liceal. DOINITA. ininfiintarea unor forme de invatamint in domeniulk juridic.crearea unor conditii mai bune de invatatura si viata. Miu Maria. demonstratii implica un grad ridicat de risc. centre de informare. promiovarea ideii de solidaritate umana sprijinirea persoanelor cu handicap fizic dar dotate cu talent sa se afirme in societate.Corneliu Turianu activitate in productia de filme. stimularea si sprijinirea investitiilor si proiectelor privind colaborarea si instituirea de relatii comerciale Membrii. VLASCEANU GILDA IOLANDA. Fundatia Sfinta Treime Costesti are ca scop propasirea materiala si spirituala. increderea si respectul intre copii. Presedinte. venit.Ionescu contribuie activ si eficient la dezvoltarea activitatii sportive de arte martiale SKI si KICK BOXING. AXENTE MARINEDUARD MIHAIL. Vicepresedinte.Calmus Lucian Virgil.SILVIA MIHAIU.VLASCEANU GILDA IOLANDA.TEODORESCU MIHAI-IOAN. artistice.SIMIN stiinta si cultura.RADOI ANETA.Petcu Claudiu ADAMIU MAGDA.ca si promovarea unei "masuri active"pentru MARCULESCU.MIHAIL ALEXANDRU. VIORICA. ANCA. in general. desfasurarea de ateliere de initiere a educatorilor si lucratorilor sociali interesati in asemenea programe.social de promovare a artei si sportului.CASE DE COPII .FRANCESCO ALOISIO Sa ajute sufleteste si material oamenii saraci.AXENTE Vizeaza mai multe domenii de activitate.neajutorati.CORNELIA protectia sociala a acestora.ANGHELESCU VLADIMIR. ridicarea acestor localitati.fara a tine cont de rasa.PETRACHE CODREANU sprijinirea elevilor si studentilor saraci.Oprisan Mihai Mihnea Valentin MIHAIL.precum si alte domenii. 3886/B/2002 2/PJ/2002 19/02/2002 2/PJ 22/02/2002 IASI 2991 FUNDATIA 'SOCIETATEA SUPORTERILOR 826/B/2000 DINAMOVISTI' 447 13/11/2000 2992 FUNDATIA 'SPERANTA 2000' 3011/B/2006 6 19/07/2006 SC417 16/05/2000 CONSTANTA 2993 FUNDATIA 'SPURGEON ROMANIA' 325/B/1999 30/PJ/1999 23/03/1999 34 28/04/1999 IASI 2994 FUNDATIA 'STEFAN CEL MARE' PASCANI 324/B/1999 21/PJ/1999 04/03/1999 03/05/1999 IASI 2995 FUNDATIA 'STUDIUM' 1164/B/1996 GALATI 2996 FUNDATIA 'TEATRUL LUI DARIE' 825/B/2000 2997 FUNDATIA 'TEODOR SI SEVASTITA PATRICHE ' 105/B/2001 2998 FUNDATIA 'TIGREUS" 767/B/2001 2999 FUNDATIA 'TRADITIA SPIRITUALITATII ROMANESTI ' FUNDATIA 'UNIUNEA NATIONALA DE INVATAMANT. finantarea. batrani si copii. apara interesele Maria.ecologic. VLASCEANU FLORIN MIHAI.Radu Constantin Catalin.Cozmanciuc Felix Catalin.presedinte. reciproc avantajoase intre societatile comerciale din Romania si campaniile din SUA care activeaza in sectorul GRIGORE POPESCU.CONSTANTIN SI ELENA' FUNDATIA 'SF. Trezorierorganizarea de colocvii. Turbatu Oana creatiile acestora Elena MARIA CODREANU.CONSTANTIN CORNEL. Doina. avand drept finalitate scoputrile produse mai sus : Desfasurarea unor activitati pragmatice si mentale in toate sectoarele vietii sociale.Grigore incurajarea si sustinerea in spirit fair play a echipei Fotbal Club Dianmo Bucuresti Tararache nicu Marius.CACESCU romanesti. 09.07.

Realizarea unor actiuni umanitare pentru persoane de orice varsta. Este profilaxia si educatia sanitara. inclusiv a persoanelor defavorizate. art. CARMEN MOLDOVEANU. Promovarea elementelor esentiale din cultura si civilizatia elenistica si bizantina prin organizarea unor activitati specifice dintre institutii specializate din Grecia si Patriarhia Ecumenica a Constantinopolului si municipiul Iasi.SORINEL prevederile Constitutiei Romaniei in vigoare. A1. Crearea conditiilor pentru ingrijirea.atât în rândul tinerilor cât ºi în rândul adulþilor.38 (munca si protectia SMARANDA.în general. punerea in valoare a Presedinte. organizarea de activitati culturale. în dezvoltarea. persoane in varsta si persoane fara venituri ) ca si la categoriile sociale si etnice cu dificultati de integrare socio-profesionala. nr. Neamt. MAGDALENA. formare profesionala pentru tineri si adulti si sprijin social pentru instruire SCHIMBARE SEDIU FUNDATIE MODIFICAREACT CONSTITUTIV-MODIFICARE STATUT PROMOVAREA IDEILOR DE EVOLUTIE INTELECTUALA CULTURALA. RUSU MIRCEA.SALIM OSMAN. nr.ALIANTA NATIONALA A ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE DIN ROMANIA 3072/B/1996 24/06/1996 3006 FUNDATIA .Radu pacifist din intreaga lume. atat pe plan local.MIHAILESCU VULTUREL NEMETI.Neamþ.SOCIETATEA UNIUNEA adevarului.implicarea in eleborarea si punerea in aplicare a unor strategii ALEXANDRU.sa sprijine toate initiativele care au drept CONSTRUCTORILOR ROMANI.dezvoltarea reflectiei sistematice asupra problematicii protectiei consumatorilor si a protectiei concurentei economice. ap..Pascu statului de drept.P. sprijinea activitatii de modernizare a invatamantului economic la nivel academic. promovarea ideilor si studiilor economice cu impact substantial asupra economiei aplicate. NEMETI. DUMITRU VALENTIN..sa actioneze pentru eliminarea coruptiei si a incompetenti in Delia.sa sprijine un climat de toleranta sa combata intoleranta. pe aceasta cale. Iasi si urmeaza o forma de invatamant sau calificare profesionala legale..BABIUC VICTOR. 10. in mod permanent. ap.FARA ADAPOST.sa sprijine si sa susutina intrarea in drepturile ei depline de fapt si de drept a bisericii Stoica Mihaela – P.Neamþ...DRERA ALBERTO. educarea ºi pregãtirea lor profesionalã.nr.INSTITUTUL PENTRU PROCTECTIA CONSUMATORILOR SI A CONCURENTEI 172/B/1993 09/09/1993 sen.HELFER ALFRED - 1344/B/1996 21/10/1996 366/P 21/10/1996 3009 FUNDATIA .ap. Decebal. ELABORAREA DE PROGRAME..ANGHELINA NUTU. BABIUC VICTOR. MIHAILESCU ALEXANDRU.. PRUNDEANU DELIA. organizatii si institutii. fara alterarea functionarii economice de piata. S8.ºi a spotului. Mãrãþei. 90..COSTEL NEATA. Actiuni de recuperare. CONSTANTINESCU ALEXANDRU. 12/10/2000 21/03/2005 15/07/1997 09 370 12/10/2000 28/03/2005 01/08/1997 GIURGIU GIURGIU TELEORMAN 3020 FUNDATIA -TENIS CLUB DIANIS 600 17/03/1999 310/F 01/06/1999 IALOMITA 3021 3022 3023 3024 FUNDATIA FUNDATIA FUNDATIA FUNDATIA ' 55/PJ/1997 94/PJ/1995 57/PJ/1995 33PJ/1998 06/06/1997 17/04/1995 10/03/1995 10/04/1998 125 107 39 22/12/1998 24/11/1995 23/10/1995 04/05/1998 IASI IASI IASI IASI 3025 FUNDATIA ' ECONOMIST 2000' 194/B/2000 64/PJ/1996 27/04/2000 102 23/09/1996 IASI 3026 FUNDATIA ' GERARD D' ALBON ' 1218/B/1996 7/PJ/1996 19/01/1996 79 08/07/1996 IASI 3027 628/B/1998 41/PJ/1998 30/04/1998 48 15/06/1998 IASI 3028 FUNDATIA ' LIGA DE BOX PROFESIONIST NORD .. nationalitate.. Neamt.urmãrind în acest sens atragerea cãtre activitãþi sportive a mai multor persoane ºi orintarea acestora spre performanþã Slujirea celor mai nobile activitati umanitare de caritate si ajutorarea perdsoanelor aflate in stare de nevoie sociala. bl. sa editeze editatii de specialitate in acest domeniu. A1. ajutorarea patrimoniala ( preponderent medicala ) a membrilor ce depasesc varsta de 50 de ani..CONSTANTINESCU acord cu principiile constitutionale reglementate de art.stimularea spiritului de asociere a cetatenilor . RADOVICI. S8. ca o expresie a solidaritatii sociale si limitare a nesigurantei si nefericirii.COPIII NOSTRI PIATRA-NEAMT 3886/B/2010 1568/279/2010 31/03/2010 31/03/2010 3007 FUNDATIA .Neamt. pentru a contribui la asigurarea .. COSTEL NEATA. protectia consumatorilor si protectia concurentei economice. ansambluri sau situri istorice. invatamant. sa ajute copiii supradotati. ROMANILOR .a unei dezvoltari bio-fizice.initierea de dialog social privind starea.ap.SIRIU FEUZI. MARIANA ALEXANDRU.. a rolului si locului lor in societate precum si in raporturile cu diverse actori. categorii sociale defavorizate. MATACHE ROXANA. ECONOMICO-SOCIALA. Bd. iar pentru aceasta va adopta tehnica de conduita VIPASSANA. a democratiei si a pluralismului. cat si national.nr.42 04/03/1996 3008 FUNDATIA . Ajutorarea materiala si sprijinirea patrimoniala a orfanilor de ambii parinti ( copii in varsta de pana la 18 ani ).J. Laurentiu ."OLD CITIES HOPE" 16/B/2002 3005 FUNDATIA .si intarirea. la nivel de juniori.sa militeze pentru respectarea CONSTANTIN. 10 Lãcraru Gerard Vicepreºedinte: Ghiorgiu Cecilia .sa lupte pentru cunoasterea adevarului si raspandirea RADU COJOCARESCU.bl..RUSU DORINA. legate de combaterea violentei domestice.Lãcraru Gerard Laurentiu P. cu handicap. gasind puncte de convergenta pentru garantarea PASCU GHEORGHE. tineret.RUSU ALEXANDRINA-CECILIA .Neamt..182 20/09/1993 3010 FUNDATIA . a protectiei consumatorilor si a concurentei economice. str... cresterea. familie pe coordonate " dezvoltare.WOHLSCHLAGER Umanitar.. someri. Gheorghe. 43 (nivelul de trai decent).ORGANIZATIA ROMANA A 3019/B/1996 TINERILOR PENTRU AJUTORAREA COPIILOR ORFANI SI ABANDONATI SI A PERSOANELOR NEAJUTORATE . SALIM OSMAN. jud. MISCAREA RENASTERII SI UNITATII .ALEXANDRIA 2380/B/1997 26 12 2404 P.CENTRU DE STIINTA PROSPECTIVA toate domeniile de activitate. Sa promoveze activitati sportive in randul tinerilor.CHERIM ZUREIA. MOLDOVEANU.UNIUNEA MONDIALA A TUTUROR democratiei si apararea drepturilor fundamentale ale omului.apararea intereselor cetatenilor.EST ROMANIA ' FUNDATIA ' PANELLINION ' IASI 1568/B/1997 32/PJ/1997 02/04/1997 46 02/06/1997 IASI 3029 FUNDATIA ' PICENUM ' 1593/B/1997 84/PJ/1997 06/11/1997 77 26/11/1997 IASI 3030 FUNDATIA ' PRO PSYCHE ' 627/B/1998 40/PJ/1998 30/04/1998 45 29/05/1998 IASI 3031 FUNDATIA ' RUGBY CLUB ' 1564/B/1997 18/PJ/1997 06/03/1997 26 24/03/1997 IASI 3032 3033 FUNDATIA ' VIPASSANA ROMANIA ' FUNDATIA 'ADAPOST ' 1580/B/1997 1573/B/1997 62/PJ/1997 47/PJ/1997 20/06/1997 02/05/1997 43 01/02/1999 19/05/1997 IASI IASI 3034 FUNDATIA 'ECHOSOC' BARNOVA 342/B/1999 87/PJ/1999 15/10/1999 78 03/11/1999 IASI ' ' ' ' BETLEEM ' 1577/B/1997 CASUTA NOASTRA ' 301/B/1995 CORNELIA ' 283/B/1995 DOCTOR CONSTANTIN BACIU 623/B/1998 Scop DRERA ALBERTO FUNDATIA -ACÞIUNEA CIVICA-FILIALA GIURGIU FUNDATIA -BAMBINI IN EMERGENEZA 665/B/1999 Asociati/Fondatori Consiliu director este de a restaura vechile centre. de interes obstesc.P.. bl... jud.Bd.P. in calitatea acestora de consumatori.crearea unui corp larg de experti in domeniile protectiei DANIEL MOLDOVEANU. USLU MURETIN. crearea unui cadru organizat în care copii aflaþi în dificultate sã se poatã exprima liber sã fie sprijiniþi ºi promovaþiPreºedinte: Stoica Mihaela – P.PROIECTE IN DOMENIUL SOCIO-CULTURAL LA NIVELUL MUNICIPIULUI SI JUDEÞULUI GIURGIU CONTRIBUIE IN DOMENIUL COLABORARII INTERNATIONALE PENTRU CCPII AFLATI IN NEVOIEinternare.sprijinirea si generarea de programe de actiune pentru asigurarea calitatii. BAGIS SANGHIRAN. cetati. Este caritativ. Este in genere. integrare si promovare sociala a tuturor categoriilor de persoane din societate. structurilor de stat a unei strategii privind protectia sociala.nr. fara deosebire de sex. Neamþ Moldovan Irian Maria Membru : . indiferent de preocupari.str Stefan cel Mare. Neamþ Ghiorgiu Cecilia .civ. 21. 90. consolidarea relatiilor cu mediile universitare si de cercetare stiintifica din tara si strainatate. 128.. palate aflate in paragina. jud."DANIEL MOLDOVAN" FUNDATIA -" TUNA" 1336/B/2002 03/05/1996 SEN.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 23/01/2002 Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 3004 FUNDATIA . DOBRESCU SMARANDA. in conditiile evolutiei sistemului economico-social glogal.identificarea de solutii alternative pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor. VOINEA.. de a sprijini si dezvolta miscarea sportiva.FORUMUL SOCIAL DEMOCRATIC AL FEMEILOR 3002/B/1996 29/02/1996 SEN. dificultatile si prioritatile in relatiile interumene in perioada tranzitiei. DARASTEANU ROMANILOR DIN INTREAGA LUME . depistarea precoce si tratamentul afectiunilor psihice ca si a implicatiilor negative bio-psiho-sociale la categoriile sociale defavorizate ( handicapati.. marcati de afectiuni care le diminueaza capacitatea de a obtine venituri din munca. ANGHELINA NUTU. Neamþ Mãrãþei. educarea si formarea copiilor strazii. 10 128.CIV.. in special rugby-ul.sa realizeze si sa mentina legatura pe multiple planuri cu romanii ce traiesc in afara CALEA GROZAVESTI. convingeri politice sau religioase. Binele societatii .bl.jud. intelectuale si morale in conditii cat mai apropiate standardului de trai civilizat.in beneficiul acestora .dezvoltarea legislatiei specifice domeniilor protectiei concurentei economice. Membriacestora obiective prin dezvoltarea din punct de vedere turistic si al imaginii.. participare. adolescentilor orfani.sa militeze pentru realizarea societatii civile de fapt si de drept . Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .in calitatea acestora de consumatori .ROMANIA BUTURUGENI3046/B/2005 FUNDATIA -SCOS-EDEN.. Este de a obtine afirmarea boxului profesionist romanesc pe plan regional. ce domiciliaza pe teritoriul satului Dolhesti din comuna Dolhesti.CIV. handicapati si saraci. zonal... un scop ideal.AGIOMER SANGHIRAN NERMIN.FIRAT ZEYNEL..impunerea in cadrul legal prin sensibilizarea opiniei publice si a DUMITRU MAGDALENA. categorie sociala.Mihaela Muraru granitei.sa sustina dezvoltarea relatiilor cultural-fratesti cu toate organizatiile si asociatiile apolitice cu caracter Mandrea. Ajutorarea si reintegrarea persoanelor fizice. optiune politica sau religioasa.226 07/10/1996 NEAMT MARAMURES 2932/B/2004 34 10/09/2004 31 15/09/2004 GIURGIU 3013 3896/B/2005 43 01/11/2005 34 07/11/2005 GIURGIU 3014 FUNDATIA -BETHEL 464/B/2000 18 14/07/2000 18 14/07/2000 GIURGIU 3015 4183/B/1997 1 17/02/1997 49 03/02/1997 BRAILA 3016 FUNDATIA -FILIALA BRAILA A ORGANIZATIEI PENTRU COPII SI ADULTI CU PROBLEME SPECIALE "TREBUIE" FUNDATIA -FILIALA PROFESIA 389/B/2000 2 12/07/2000 64 05/07/2000 CONSTANTA 3017 3018 3019 FUNDATIA -INFRATIREA ROMILOR550/B/2000 FUNDATIA -PACE.evaluarea statutului social al femeii in conditiile perioadei de tranzitie si ameliorarea permanenta a acestuia in STOICA MARIANA.str.DOBRESCU ..ABANDONATI SAU AFLATI IN DIFICULTATE Promovarea ºi respectarea drepturilor copiilor ºi adulþilor cu nevoi speciale în judeþul Brãila Organizare si desfasurare de activitati de educatie.. Propagarea culturii economice in randurile marelui public.33 (dreptul la ocrotirea sanatatii).condensarea demersului nostru civic in programe de educatie pentru tineret. Stefan cel Mare. sa propage miscarea bidgista ieseana ca sport. Decebal. a copiilor abandonati sau recrutati din familii dezorganizate sau fara posibilitati materiale..BACHIS CONSERVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI CULTURAL STIINTIFIC ŞI RELIGIOS USLU MURETIN.Prundeanu scop deschiderea si realizarea economiei de piata. Incurajarea cresterii si dezvoltarii copiilor.Darasteanu lui in viata publica a tarii.MARIANA RADOVICI.VULTUREL SORINEL VOINEA.DUMITRU sociala a muncii) si art. si sa combata din toate puterile minciuna si oricare alte forme de mistificare si denaturare a Constantin.SOCIETATEA MUZICA.sa lupte pentru reintegrarea tarii si reintegrarea in Europa.105 14/05/1996 16/2002 16/06/2002 16 16/06/2002 CONSTANTA 3011 3012 41 pozitie inchisa(da/nu) 344 28/11/2001 sen. inclusiv cele care reprezinta puterea in stat. Neamþ STOICA MARIANA. national si international.civ. in conformitate cu DANIEL MOLDOVEANU.jud. str 21. asistenta in centre specializate ORGANIZAREA UNUI ASEZAMANT DE OCROTIRE A COPIILOR ORFANI. 10.. INTR-UN CLIMAT ECOLOGIC NEALTERAT DE ACTIVITATILE ANTROPICE -UMANEAre ca obiect principal de activitate promovarea tenisului de cîmp în special .. sportive si educationale. devenire". intrajutorare si sprijin material al diverselor categorii de cetateni romani ALFRED. nr.CARMEN protejarea categoriilor sociale enuntate in denumirea fundatiei....

DE A SPRIJINI MATERIAL SI MORAL DESCOPERIREA SI PREGATIREA NOILOR TALENTE TINERE DIN DOMENIUL ARTELOR PLASTICE.. spiritual.S. FARA A TINE CONT DE IDEILE LOR POLITICE SAU RELIGIOASE.digestive. Activitati caritabile.a. persoanelor talentate ce nu dispun de mijloace necesare. batranilor. simpozioane.SOCIETATE 922/B/1999 STIINTIFICA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE FUNDATIA UMANITARA "AUGUSTINA" 73/B/1993 9 12/01/1993 12 12/02/1993 CLUJ 3076 FUNDATIA UMANITARA DIANA 544 16/09/1997 1626 29/09/1997 CLUJ 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3065 3069 3070 1141/B/1997 34/PJ/1995 10/02/1995 105/PJ/12995 25/04/1995 525 31/01/1995 13 8718 Judet 157 64 s.boli inflamatorii cronice ale aparatului genital Iuliana feminin.. infiintarea de videoteci. social precum si pentru sprijinirea persoanelor juridice ce desfasoara activitati. a familiilor cu multi copii. Realizarea unui program de cercetare stiintifica de actiune organizatorica a protectiei.Florentinamembru AJUTORAREA STUDENTILOR DIN CADRUL CENTRULUI UNIVERSITAR BRIE GIURGIU PRECUM SI SPECIALISTILOR CU STUDII SUPERIOARE INDIFERENT DE SPECIALIYARE SI CARE NU AU LOC DE MUNCA. comemorari.preşedinte Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . alte manifestari culturale. literare.TOLERANTA SI COMPASIUNE FATA DE CATEGORIILE SOCIALE DEFAVORIZATE ETC. Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta. defavorizate ale societatii.Miloº Dorina.anemie.DE A INGRIJII BOLNAVII.E.Dobandirea calitatii de membru de catre numita Tatomir Cristina Maria Dumitrescu Romeo.Cioc Constantin ş. zone de protecti hidrologice . Sustinerea materiala a batranilor. PROMOVAREA SI SUSTIENREA VALORILOR ROMANESTI SI CRESTEREA VIZIBILITATII ARTISTILOR CONTEMPORANI ATAT IN TARA CAT SI IN STRAINATATE.BRAILA 1187/B/1996 17/B/1992 11/PJ/1996 49 23/01/1996 27/11/1992 3037 FUNDATIA -VIATA DEPLINA 3176/B/2003 45 01/10/2003 3038 3039 3040 FUNDATIA IOACHIM DEJ FUNDATIA ROSSBEL CLUJ Fundatia "Bãile Lipova" 1256/B/1997 1023/B/1997 523/B/2000 67 32 12 22/01/1997 14/01/1997 14/03/2000 3041 3042 3043 FUNDATIA "SZEJKE VILMOS" FUNDATIA "TABITA" FUNDATIA "UMANITATEA " FOCSANI 60/B/1993 316/B/1995 550/B/1999 9PJ 8 4504 09/02/1993 04/08/1995 24/11/1999 3044 3045 3046 FUNDATIA A. in bani .Sprijinirea autoritãþilor publice locale în elaborarea ºi implementarea de programe de dezvoltare urbanisticã a zonei adiacente ºi de legãturã între staþiune ºi oraº.RECUPERAREA MEDICO-SOCIALÃ SI PSIHOLOGICÃ ªI REINTEGRAREA IN COMUNITATE A VICTIMELOR VIOLENÞEI DOMESTICE Dinu Virgil.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 3035 3036 FUNDATIA 'NICOLAE COJOCARU' FUNDATIA -COLIBRI. Brinkmann Wlihelm Ulrich Otto . FUNDATIA AD LIBITUM FUNDATIA ALINAREA 278/B/1995 230/B/1995 71/B/1995 3047 FUNDATIA ANDREEA 151/B/1997 861 3048 FUNDATIA ARTEMIS 1576/B/1997 3049 FUNDATIA BOGDAN HORATIU SUCIU 3932/B/2010 conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. tuturor categoriilor sociale defavorizate.2001 ---CONSERVAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT FLUVIALE CU ABUR.cercuri litarare cu aceeasi tema în diferinte institutii social culturale.Initerea.reumatice.de documente originale sau copii.DEZVOLTAREA SIST.. valorile culturii. persoanelor fara servici care nu primesc ajutor social sub nici o forma. 459/B/1998 90 05/03/1998 331 19/03/1998 CLUJ Activitati culturale.01. contrbutii la realizarea unor edificii. MATERIAL. Sa promoveze valorile general umane. camine de batrani. diplome. Culegerea de marturii scrise sau verbale. completat statut .Pierderea calitatii de membru prin renuntare de catre numita Chereches Lucia .facilitarea aplicãrii unor mãsuri coerente..noua componenta a Consiliului Director : Tatomir Cristina Maria . Organizarea de activitati cultural artistice pentru tinerii care au domiciliul pe raza judetului Braila. Tatomir Anca Irinamembru si Mihailescu Ioana. leagane. îndrumarea si mai ales spriinirea copiilor si tinerilor dotati români si straini in efortul acestora pentru accesul la marile valori ale culturii si civilizatiei universale. familiilor de tineri casatoriti lipsiti de mijloace materiale. 256/B/1995 270/B/1995 277/B/1995 147/B/1997 163/PJ/1995 2/PJ/1995 217/PJ/1995 5831 07/07/1995 06/01/1995 19/12/1995 18/07/1997 127 4 7 52 27/11/1995 30/01/1995 16/01/1998 10/09/1997 IASI IASI IASI BACAU Acordarea de ajutoare materiale categ. denumite generic " persoane asistate ".06. UMANITAR IMBUNATATIREA RELATIILOR INTERUMANE SI DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL. monumente ale naturii. Desfasurarea de activitati muzicale.R.PROMOVAREA ATITUDINII DE SPRIJIN.Refacerea ºi reamenajarea zonei de agrement din cadrul staþiunii. 78 Cinghiþã Carmen .ETICE ªI DE DEZVOLTARE COMUNITARA.c. ajutarea amteriala sub toate aspectele pentru categoriile defavorizate de viata.I.unitare ºi globale în zona ºi domeniile de referinþã.mentiuni elevului din echipa olimpicilor din judetul Braila participant la etapa nationala a concursului de limba si litaratura româna -Mihai Eminescu-. copiilor orfani. celor aflati in situatii sociale limita. sa contribuie la progresul universal prin stimularea creativitatii nationale in forme si structuri specifice civilizatiei contemporane.Va înfiinţa filiale în ţară şi străinătate" Ajutorarea materiala culturala reparatorie a unei largi paturi a populatiei dependenta. sprijin material si juridsic pentru desavarsirea artistica a cvartetului de coarde Ad Libitum.A. DE TRANSPORT FLUVIAL Acordarea unui premiu sau in functie de conditiile viitoare ce vor aparea. Chereches Traian Liviu.etc. ajutorarea persoanelor handicapate . Promovarea în tara si în afara granitelor ei.COLECTAREA DE AJUTOARE DIN TARA SI DIN STRAINATATE. copiilor.neurastenie. De binefacere... mai multe .renale.UTILIZAREA NAVELOR FLUVIALE DE PASAGERI CU ABURI. specii rare de arbore si arboreti. sa puna in valoare potentele creatoare ale indivizilor si sa asigure optimizarea acestora in contexxtul relatiilor interumane. copii strazii. refugii avifaunistice.. familiilor dezorganizate . Chereches Ioan Andrei . ACTIVITATI PENTRU SANATATE PROMOVAREA ªI SUSÞINEREA ACTIVITÃÞILOR SOCIO-CULTURALE. OAMENII SARACI.Chirosca Emilia Activitati in vederea satisfacerii nevoilor umane.presedinte. a unor esantioane de natura unice. ACORDAREA DE AJUTOARE MEDICALE MATERIALE CELOR AFLATI IN DIFICULTATE Ajutorarea persoanelor defavorizate Efectuarea de acte de caritate Modernizarea ºi dezvoltarea staþiunii Lipova". stiintei si invatamântului românesti. batranilor si a tinerilor care doresc sa frecventeze uu institut de invatamant superior Umanitar Proiecte de dezvoltare rurale.SA AJUTE SUFLETESTE.Reânfinþarea secþiilor de tratament a bolilor dinfuncþia de cenzor d-na Kuglis Ana cardiovasculare. practicarea actiunilor cu carater umanitar.Sprijinirea iniþiativelor ºi programelor locale privind protecþia mediului Alina-consiliul director ºi se revocã ambiant ºi a microclimatului din Staþiunea BÃILE LIPOVA. ajutor material. 141415/21.2015 3050 FUNDATIA CANDID VIDELE 3051 3052 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Asociati/Fondatori Scop Consiliu director 31/01/1996 16/11/1992 IASI BRAILA 06/10/2003 GIURGIU 03/02/1997 20/01/1997 14/03/2000 CLUJ CLUJ ARAD 5 13/01/2000 SATU MARE SATU MARE VRANCEA 109 86 5 25/10/1995 26/06/1995 02/04/1995 IASI IASI BACAU 29/01/1997 4 05/02/1997 BACAU 53/PJ/1997 30/05/1997 57 30/06/1997 IASI 2 09/01/2010 197 08/12/2010 BUCURESTI 2365/B/1997 651 04/04/1997 548 10/04/1997 TELEORMAN Fundatia Cucuteni pentru Mileniul III FUNDATIA CULTURAL-STIINTIFICA "DUNAREA-DONAU' ORSOVA FUNDATIA CULTURALA-VASILE RUSESCU-BRAILA 39/B/2004 1467/B/1998 10 16 12/02/2004 15/09/1998 153 188 19/11/1997 02/09/1998 BUCURESTI MEHEDINTI 16/B/1992 23 11/06/1992 4564 29/05/1992 BRAILA FUNDATIA CULTURALA A TINERETULUI BRAILA-625 FUNDATIA CULTURALA MESTERUL MANOLE FUNDATIA CV TEODORA' SCUT ' FUNDATIA D'ALBERT FUNDATIA DESTROYER FUNDATIA DONY ROM 1/B/1994 10 01/04/1994 2606 23/03/1994 BRAILA . OAMENII SARACI SI BATRANI.BRAILA 47 4434 22/02/1999 16/12/1997 440 59/1998 25/03/1999 21/01/1998 CLUJ ALBA 51 03/12/1992 8795 18/11/1992 BRAILA 3066 FUNDATIA NIF 134/B/1997 240 07/01/1997 2 21/01/1997 BACAU 3067 3068 FUNDATIA NOI ORIZONTURI FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA TRANSILVANIA FUNDATIA PENTRU ARMONIZAREA SI OPTIMIZAREA RELATIILOR INTERUMANE FUNDATIA QUASAR 480/B/1998 298/B/1998 34 128 09/09/1998 18/03/1998 750 511 09/11/1998 16/04/1998 CONSTANTA CLUJ 1221/B/1996 90/PJ/1996 31/05/1996 81 08/07/1996 IASI 1217/B/1996 66/PJ/1996 17/05/1996 21/04/1998 IASI 3071 3072 FUNDATIA SANATATEA FUNDATIA SFINÞII TREI IERARHI-FILIALA GIURGIU 199/B/2000 2933/B/2004 2540 40 29/03/2000 26/09/2004 62/2000 37 11/04/2000 24/09/2004 MEHEDINTI GIURGIU 3073 3074 401/N 48 21/10/1997 24/05/1999 216 24/05/1999 BIHOR SIBIU 3075 FUNDATIA STUDENTILOR ECOLOGI SILVA 432/B/1997 FUNDATIA TESLA .Miloº apã mineralã naturalã carbogazoasã. handicapatilor.Sprijinirea tuturor mãsurilor iniþiate pentru protecþia zãcãmântului de Miloº Constantin.Stimularea participãrii diverºilor factori la realizarea dizideratelor invocate ºi a dialogului dintre aceºtia. NEAJUTORATI.Simionaş Simona. tineret si batrani precum si pentru promovarea si speijinirea familiei 3060 3061 3062 FUNDATIA EVA ANGHEL ORADEA FUNDATIA HORTENSIA FLOWER FUNDATIA INCUBATOR DE AFACERI UNIVERSITAR 43/B/2000 459/B/1997 3175/B/2003 5/N 431/N 13 14/01/2000 21/10/1997 24/03/2003 23/N / 2000 20/03/2000 26/03/2003 BIHOR BIHOR GIURGIU 3063 3064 FUNDATIA LUMINI SI SPERANTE 174/B/1999 FUNDATIA LUPTATORII DIN REZISTENTA 74/B/1997 ARMATA ANTICOMUNISTA FUNDATIA NATURISTA -ALEXANDRU 18/B/1992 BORZA. organizarea de concerte. etc desfasurarea unor activitati cu caracter umanitar si social pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate din punct de vedere material De a oferi ajutor social.revocarea din functia de membru al Consiliului Director a numitilor Chereches Lucia. IN SPECIAL PICTURA . De a oferi ajutor material si social celor aflati in situatii materiale limita.Obiectivele principale ale cercetării vor viza aspecte de ecologie cu aplicaţii practice. ACORDAREA DE ASISTENTAEDICALA LA DOMICILIUL BATRINILOR PRIN PERSONAL CALIFICAT. FAMILIILOR CU MULTI COPII SI FARA POSIBILITATI MATERIALE DE INTRETINERE Hotărârea Adunării generale din 15. obiecte. in masura posibilitatilor. COPII ABANDONATI. posturi de radio. copiilor orfani sau din familii numeroase sau dezorganizate.PENTRU A -SI DESCHIDE O AFACERE Activitati de protectie sociala si educativa. a copiilor strazii. case de copii . social si educativ pentru copii.Sprijinirea acþiunilor care vizeazã pãstrarea specificului arhitectural al staþiunii. sace. completul de ecosisteme naturale unice de zona umeda. umanitare similare.

prin acordarea de burse si alte premii . BADEA ELENA . ecologice.Model Mihaela. GHIULA ANTON. Olariu Marius .Model Marius Roberto. Danielescu Ioan Oita Manuel Florina . IOAN.. dacã nu Ionescu Dragoş. VASTAC ALEC. de moştenitor nr.2011) Este filantropic si caritabil. 5 din statut se completeazã cu lit.Tirlău Gheorghiţa.a. susţinerea. Descoperirea tinerelor talente in diverse domenii de activitate . pentru ocrotirea intereselor copiilor aflaţi în orfelinate. dezvoltarea de proiecte şi acţiuni care să servească scopurilor . cooptat Katona Noemi în calitate de membru art.69/PJ 23/02/1996 22/11/1996 17/09/1997 SIBIU BUCURESTI ARGES FUNDATIA " ALISIE" MIERCUREA SIBIULUI 3705/B/1996 FUNDATIA " ALPHA " 788/B/2001 174 74/pj/1995 23/09/1996 17/07/1995 617 11/10/1996 SEN. dupã caz. POPA VICTOR. KARIMAZDE HAGH. Gheorgheiu Tiberiana Săulean Samuel Milan . 17 161 535 07/11/1996 26/02/1997 23/11/1999 07/11/1995 11/09/1996 BUCURESTI SIBIU 147 07/11/1996 10/02/1997 23/11/1999 07/11/1995 21/08/1996 3098 3099 3100 FUNDATIA " ARENA " FUNDATIA " ARTA MUNDI " FUNDATIA " ATHOS " 3345/B/1996 3317/B/1996 3694/B/1996 165/PJ 30/05/1996 13/09/1996 31/10/1996 110 180 155 30/05/1996 13/09/1996 31/10/1996 BUCURESTI BUCURESTI NEAMT 3101 3181/B/2007 4 26/09/2007 1752/CC/ 07/09/2007 SIBIU 3102 FUNDATIA " AU-RO AUSTRIA PRO ROMÂNIA" FUNDATIA " AZILUL " 4270/B/1997 163 04/04/1997 3103 FUNDATIA " BACHUS " VRANCEA 2248/B/1997 2982 01/09/1997 408 02/09/1997 3104 FUNDATIA " BAHA'I " 120/B/1992 28/04/1992 sen.Ilinca Marian.Ionescu Elena.SLAV ION. culturală şi educaţională. numirea noului membru activitãþi comerciale precum ºi posibilitatea constituirii de societãþii comerciale în temeiul Legii nr. prin sprijinirea continuarii perfectionarii lor dupa terminarea studiilor .POPA desfasurarea unor porgrame d sprijinire. de natură socială. in general si ale echipelor ZAMFIR VIOREL. culturale.în condiţii de demnitate şi onestitate a persoanelor de vârsta a treia şi a altor categorii defavorizate din mediul urban şi rural. precumn si asigurarea unor locurii de munca corespunzatoare pregatirii si capacitatii acestora. managaâementului.Oita Marlene Silvia 24 22/02/1999 VRANCEA 06/08/1996 22/11/1996 17/12/1996 28/06/1996 30/04/1996 497 244 278 562 88 21/08/1996 22/11/1996 17/12/1996 20/09/1996 30/04/1996 SIBIU BUCURESTI BUCURESTI SIBIU BUCURESTI 61 07/11/1996 606 17/06/1996 ARAD 73 2/RF 25/09/1995 22/11/1996 31/10/2006 94 245 S. promovarea si sprijinirea unor activitati care sa contribuie la valorificarea biotehnologiilor moderne in SANDULESCU DANIELA .presedinte urmare a decesului membrului fondator ( certificat modeste si multi copii. SLAV ION.b) aprobarea bugetului e venituri ºi cheltuieli ºi a bilanþului contabil.ANCU VIRGIL. colocvii . KANANI JABBAR .NICOLAU MIHAIL. Vicepresedinte .NR.preşedinte Birta Ion VRANCEA presedinte.membru Stefan Eugen Bruno . ca beneficiul realizat. cumpãrarea sau obþinerea prin donatie a unor asezaminte.MOGA TRAIAN. prin trimiterea si sustinerea lor la studii in strainatate pentru formarea si perfectionarea ca specialisti .civ.Galter Heinz Dietrich. olimpiade . festivaluri sau alte asemenea manifestari internationale . a boxului romanesc.DAR SI INOVATIILOR IN DOMENIUL CULTURII VITEI-DE-VIE SI AL PRODUCERII VINULUI promovarea si raspandirea scrierilor sfinte.MALTOPOL nationale in special.media.a.de afirmare a credintei i demnitatea si valoarea persoanei SPRIJINIREA DEZVOLTARII SOCIETATII VRINCENE Strângerea de fonduri materiale şi băneşti în vederea distribuirii acestora către categoriile socio-profesiobnale defavorizate SANDULESCU DANIELA. Mihalcea Ion Adrian de acte juridice. concursuri .Beli Gheorghe. sustinerea participarii lor la simpozioane .CIORTEA GHE. invataturi si principiile intre diferite religii si slujirii aspiratiilor omenirii progresiste. finanţarea şi derularea de acţuiuni.6631 393 14/06/1996 19/03/1997 21/08/1996 26/09/1995 17/07/1997 SIBIU SIBIU SIBIU 3110 FUNDATIA " BALANŢA " FUNDATIA " BANIA" FUNDATIA " BÂLEA TRANSILVANIA " SIBIU FUNDATIA " BÂRŢA ION FUNDATIA " BELLAMY " PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETATII VRINCENE FUNDATIA " BERRY " SIBIU 3682/B/1996 160 09/09/1996 587 02/10/1996 SIBIU 3111 FUNDATIA " BIOTECH " 839/B/2001 15 06/07/2001 Incheiere 20/06/2001 BUCURESTI 3112 FUNDATIA " BIROUL DE CERCETARI SOCIALE" 1032/B/1999 139F/2001 26/10/1999 sent.CIV. azile de bătrâni.CIORANU VALERIU. sprijinirea materiala si morala pentru stimularea Presedinte :MOHAR IOAN perfectionarii pregatirii lor.secretar acordarea de ajutor material şi financiar familiilor nevoiaşe Înscrierea în Fundaþia Alexandru a numitei Brait . a membrilor comisiei de cenzori d) înfiinþareade filiale.e) încheierea d-lui Antoci Constantin Gheorghe Dan.O INIMA PENTRU COPII " FUNDATIA " ALEXANDRU " 838/B/2004 3086 3087 3088 FUNDATIA " ALFA " SIBIU FUNDATIA " ALFA "96 " FUNDATIA " ALINAREA " 3978/B/1995 3254/B/1996 3106/B/2006 3089 3090 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Asociati/Fondatori 01/05/1996 SIBIU s-a retras membru fondator RUSU MARCEL 03/03/2010 OLT Oita Manuel Florin.Băcilă Marinela.BEBE IVANOVICI.civ.Sorescu Elena. GOZZA VINCENZO PROMOVAREA CULTURII ROMANESTI IN CONTEXTUL EUROPEAN ORGANIZAREA DE CONFERINTE ADINA MARGARETA STOIA FESTIVALURI CONCERTE TURNEE DE TEATRU CURSURI DE INVATARE A LIMBII ROMANE.vicepresedinte.case protejate de tip familial.Hosiner Wolfgang.sprijinirea programelor de dezvolatre regionala ş.CARSTOIU CIRSTOIU STEFAN.de sprijinirea caminelor de copii orfani si a celor de Nicolescu Georgeta. . psihologiei.CIV.CU PROBLEME SPECIALE : HIV/ AIDS. 31/1990.MOHORA GH. DASCALESCU VICTOR.Nicolescu Georgeta. si mass.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 3077 FUNDATIA " NINA SPORT" 95/B/2001 20 19/03/1996 3078 FUNDATIA " ACTIUNEA ECOLOGICA ROMANA .h) modificarea statutului fundaþiei.ORFANI SAU ABANDONATI Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .. Ajutorarea materială şi morală .Ionescu Elena Presedinte . I. Oita Marlene Silvia .DE MANIFESTARI EXPOZITIONALE.ALBU CIORAN GHEORGHE.c) consiliului director al Fundaþiei Alexandru a Fundaþia Alexandru a numiþilor Mihalcea Iuliana ºi alegerea ºi reocarea cenzorului sau. de asigurarea conditiilor necesare eradicarii fenomenului "copii strazilor".ş.presedinte folosul societatii.vicepresedinte DONITA NICOLAE .Băcilă Maria VRANCEA .. 30 din 4. geopoliticii. atragerea de fonduri băneşti pentru categoriile socio-profesionale defavozizate ACORDAREA UNUI SPRIJIN EFICIENT MEMBRILOR SAI IN ORGANIZAREA. CUZA " 552/B/1999 711 04/02/1999 3080 3081 3082 3083 3084 3670/B/1996 3252/B/1996 3294/B/1996 3662/B/1996 3286/B/1996 140 3085 FUNDATIA " ALDEA " FUNDATIA " ALDO " FUNDATIA " ALEX " FUNDATIA " ALEX DAN " ŞEICA MICĂ FUNDATIA " ALEXANDRA .157 28/06/1996 3114 FUNDATIA " BUNU ZAN " SIBIU 4023/B/1995 55 10/07/1995 403 01/01/1995 SIBIU 3115 3116 FUNDATIA " BUNUL SAMARITEAN" FUNDATIA " BUTTERFLY " FOCSANI 691/B/2000 311/B/2000 1/F 6163 02/06/2000 15/08/2000 5 02/06/2000 07/08/2000 IASI VRANCEA 3117 3118 FUNDATIA " C & D " FUNDATIA " CAMINUL SPERANTEI " FOCSANI (HOME OF HOPE FOCSANI) 3594/B/1997 549/B/1999 4119 28/01/1997 18/10/1999 21 178 28/01/1997 23/11/1999 BUCURESTI VRANCEA 121 51 146F/2001 123 Judet radiata pozitie inchisa in lichidare Scop aducerea aportului la integrarea europeană a Romaniei prin promovarea unor programe si desfaşurarea unor activităţi de interes general.Tatu Constantin Tuliu INTARIREA PRESTIGIULUI DE CARE SE BUCURA IN INVATAMINTUL ROMANESC LICEUL "ALEXANDRU IOAN CUZA " BUCURESTI SIBIU SIBIU Consiliu director .FILIALA OLT " 3870/B/2010 1 23/03/2010 3079 FUNDATIA " AL. 534 26/10/1999 3113 FUNDATIA " BOXUL BUCURESTEAN" 3009/B/1996 27/03/1996 SEN.construirea .246 23/06/1992 3105 3106 3107 3108 3109 3659/B/1996 4046/B/1997 3672/B/1996 1174/B/1995 2239/B/1997 116 84 145 85/PJ/1995 1295 07/06/1996 04/03/1997 16/08/1996 26/09/1995 14/04/1997 379 255 501 sent.g) aprobarea numirea noului membru cooptat Brait organigramei ºi a strategiei de personal ale fundaþiei.Sorescu Elena. în numele ºi pe seama fundaþiei.. Stefan Iulian BUCUR DUMITRU.vicepreşedinte. marketingului.civ. k care va avea urmãtorul cuprins: Fundaþia va putea desfãºura activitãþi al consiliului director comerciale sau va putea înfiinþa societãþi comerciale cu obligaþia prevãzutã de lege. prin antrenarea acestora la actiuni specifice pregatirii lor .Ionescu Marin.civ.CONSACRATE RELIEFARII TRADITIILOR. CHISANOVICI FLORIN Schoefingel Barbara.consolidarea democratiei.MUSAT FLORIN. Urmareste sa contribuie la protectia sanatatii naturii si a omului.Băcilă Maria.. .Corbu Adrian.DASCALESCU MARIAN.M. pentru a face cunoscute valorile spirituale romanesti si universale . Fundatia va intreprinde si activitati de sprijinire si stimulare a actiunilor de stopare si inlaturare proliferariianalfabetismului . promovarea şi dezvoltarea vieţii sociale.presedinte.în calitate de succesoare ca umanitare.GHIUCA ANTON.sprijinirea dansului sportiv si promovarea imaginii Romaniei in strainatate prin realizarea de programe Ionescu Dragoş .ANUAL. STEFAN. MARIAN.a) stabilirea Numirea în calitate de preºedinte al Simona Alina ºi Katona Noemi Retragerea din strategiei generale ºi a programelor fundaþiei.civ.Beli Maria.DUMITRU ION. 12/11/1993 SIBIU 3091 3092 FUNDATIA " ALT HERMANNSTADT" SIBIU 4031/B/1997 FUNDATIA " ALTERNATIVA PENTRU COPII " 1034/B/1999 66 154F/2001 20/02/1997 01/03/1999 254 sent. CRISTIAN.realizarea protectiei drepturilor copiilor Stoica Gina Florica .Presedinte .Sa contribuie la refacerea echilibrului ecologic natural si la dezvoltarea durabila a societatii umane. GRAFU GHEORGHE. SA AJUTE COPIII DIN CENTRUL DE PLASAMENT DIN FOCSANI. familiile având venituri materiale Berghezan Ana .05.Săvescu Christian Băcilă Nicolae.i) îndeplinirea oricãror alte Simona Alina în calitate de vicepreºedinte al atribuþii prevãzute în statut.f) executarea bugetului de venituri ºi cheltueli.preşedinte.Scopul fundaþiei se completeazã cu posibilitatea desfãºurãrii de cãtre fundaþie de consiliului director. Astfel. Cârstea Ion .Stefan Eugen Bruno realizarea unor studii stiintifice in domeniul sociologiei. national sau international .ANGHELESCU BERGHEZAN ANA. ALBU CRISTIAN. in interes obstesc.BADEA ELENA organizarea.B.NASTAC ALEC.GREFU SERBAN.preşedinte. SERBAN. sub diverse forme.. MALTOPOL VALERIU.RADOVICI PETRE. atenuarea conflictelor dintre diferiti participanti activi la realizarea reformelor. economice şi spirituale din România. ZAMFIL VIOREL. la nivel zonmal . GANE CONSTANTIN. 71 19/08/1997 01/03/1999 SIBIU 3093 3094 3095 3096 3097 FUNDATIA " ANDREEA " FUNDATIA " ANIMA" FUNDATIA " ARC EN CIEL ' 99 " FUNDATIA " ARCA " FUNDATIA " ARDEAL " SIBIU 3260/B/1996 4023/B/1997 1027/B/1999 1119/B/1995 3674/B/1996 227 158 sent.CIV. Ionescu Elena .

. c) RADU CRISTIAN-DRAGOŞ 3142 3143 FUNDATIA " DINA " SIBIU FUNDATIA " DORU VAN KEMPEN " 3661/B/1996 353/B/1995 120 709 21/06/1996 06/03/1995 509 114 30/08/1996 18/04/1995 SIBIU VRANCEA 3144 FUNDATIA " DR. GEAMBASU PETRE .c.ROSIAN EUGENIA.FERARIU STELIAN. în þarã ºi strãinãtate.. organizarea unor cursuri de pregãtire a tinerelor talente în vederea participãrii la competiþii naþionale ºi internaþionale.1/ revigorarea valorilpr din toate domeniile B-dul Lacul Tei. COMITET DIRECTOR . MARCHES GRON-vicepresedinte. MOZNICOVA CARMEN MIHAELA.MUICA promovarea unui model de viata crestina in societate.ing.. administraşie şi LALESCU RADU .TUDOR VALENTINA GEAMBASU CRISTINA .IOAN CONSTANTA.nr.Lalescu Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .GOGOI MODIFICAREA SCOPULUI CONFORM PROCESULUI VERBAL AL ADUNARII GENERALE A FUNDATIEI VALERIU.sc.2010 AUTENTIFICAT DE BNP LUMINITA TANASE SUB NR.vicepresedinte.ap. MOZNIK IVAN. 24 01/06/2000 BUCURESTI 3138 FUNDATIA " CRUCEA ALB GALBENA " BUCURESTI .Rafael Garcia 14/02/1996 28 14/02/1996 BUCURESTI 8 04/02/1993 7/PJ 08/02/1993 BACAU 3641/B/1996 3612/B/1997 3692/B/1996 3348/B/1996 4263/B/2009 74/PJ 3 614 121 1 31/10/1996 08/01/1997 03/06/1996 12/06/1996 24/08/2009 31/10/1996 08/01/1997 11/10/1996 12/06/1996 28/07/2009 NEAMT BUCURESTI SIBIU BUCURESTI PRAHOVA 3200/B/2007 5 29/10/2007 1946/CC 18/10/2007 SIBIU 7/2001 11/10/2001 7 11/10/2001 CONSTANTA 08/02/1996 22/03/2001 24 08/02/1996 07/03/2001 BUCURESTI 5 543/B/1999 2919 08/07/1999 105 15/07/1999 VRANCEA FUNDATIA " CRISTINA " 791/B/2000 8 08/06/2000 sc. tinerilor si batranilor. CARMEN MOZNICOVA.A.8042. MUNGIU DANIELA categoriilor de persoane din societate.ap.bl. turistic.sector 2.02. ISAIA care nu au posibilităţi materiale deosebite MEMBRU SZABO DIANA . PREŞEDINTE . CONSERVAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AROMAN. idealurile si etica crestina ROSIAN EUGENIA. SC.CHIPER ELEONORA Practicarea actiunilor cu caracter umanitar si social. ALEXANDRU SERGIU GHEORGHE-presedinte. ACTIVITATII DE AJUTORARE AL CELOR AFLATI IN NEVOIE. cunostintelor si activitatilor practice pentru materializarea pe plan.et. ecologic.. D. ADASCALULUI GHEORGHE şi DINU NICOLAE.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 3119 FUNDATIA " CANTECUL GINTEI LATINE " 848/B/2001 84 25/10/2001 3120 FUNDATIA " CAPELA MILITARA .CAVALERII DACIEI – CLUB UNESCO’’ al domnului Ciuclea Ilie Ionel. de formare si informare. cu scopul structiv-educativ al tinerei generaþii. OSORNO BLANCO RELIGIEI ŞI UMANISMULUI CREŞTIN LUZ. actionand astfel incat generatiile viitoare sa fie formate in acord cu principiile biblice. incepand cu data inscrierii prezentului act in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor.et.vicepreşedinte. literar etc. avand la baza Director a numiţilor: DUDAS MITRAS. ºtiinþifice c.1/05. ajutorarea spirituala si materiala a copiilor.447 DIN DATA DE STEFAN.BALAN DIN DATA DE 26. .GANEA MONA LUCIA. DOLTU CLAUDIU 6 CACE 1.ing.3/ sprijinirea Bucuresti B-dul Lacul Tei.bl. CORINA .M. DANCE ENTERTAINMENT GROUP " 3351/B/1996 06/05/1996 93 06/05/1996 BUCURESTI 3322/B/1996 3324/B/1996 954/B/2002 265 81 27/PJ 09/12/1996 24/04/1996 11/11/2002 09/12/1996 24/04/1996 14/11/2002 BUCURESTI BUCURESTI NEAMT 3148 FUNDATIA " EBHIS " SIBIU 3654/B/1996 103 10/06/1996 512 30/08/1996 SIBIU 3149 FUNDATIA " ECHIPARE PENTRU GENERATIA DE MAINE " 967/B/2002 21 18/12/2002 12192 18/12/2002 CLUJ 3150 FUNDATIA " ECHOSOC " 3382/B/1996 2 04/06/1996 113 04/06/1996 BUCURESTI 3125 3140 3145 3146 3147 3338/B/1996 17/B/1993 98 radiata in lichidare in lichidare pozitie inchisa educational. sportive etc. de 5.) pe baza dezvoltãrii relaþiilor interumane. credinta in valorile culturale si potentialul artistic al CONSILIUL DIRECTOR: MIHAELA SIMONA IONELA. SOLOMON IOAN. ROMAN . 5. control ale Fundaţiei „ECHOSOC” sunt: LILIANA . prin organizarea unor spectacole non-profit ºi prin atragerea Bucuresti B-dul Lacul Tei.ap. GAMBASU CALIN . Vaeşchi Jakob secretar DUDAS MITRAS. CHRISTOF ROMANIA SRL.POPA CREAREA ORGANIZAREA SI COORDONAREA DE SERVICII COMPLEXE DE ASISTENTA SOCIALA VALERIA MENAJERA SI MEDICALA LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE CU NEVOI SPECIALE DIN FOCSANI.sc.nr. 107.7/ organizarea ºi sprijinirea activitãþilor culturale. de sponsorizãri. CIUCLEA ILIE IONEL. GAVRIL. S.2010.RADU CRISTIAN-DRAGOŞ 3. prin acordarea de sprijin nemijlocit cu fonduri materiale si banesti Preşedinte – CONSTANTIN CHIRIAC 2. economic si administrativ a obiectivelor propuse. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: . 225 02/07/1993 10/07/1996 04/11/1996 CONSTANTA SIBIU BUCURESTI 17/03/1999 43/PJ 17/05/1999 NEAMT PINTA FLORIAN.I.FOCA LIVIU. organizatoric. pentru ajutorarea persoanelor dezavantajate din punct de vedere material.COSTEL STĂNESCU. artistice ºi muzicale.CIORASTEANU STANEL.sc.Cace Corina 1. artistice. de sprijinire a procesului de dezvoltare a societatii civile. 14. sex. b) CHIRIAC CONSTANTIN. 14.Cace Sorin CARMEN 10 GRECU MIHAELA 3. PRESEIDINTE .constructiv. astfel: preşedintele Consiliului Director – BURLACU 1 CIOBOTARU BEBE 2.7 CIOBOTARU NICOLETA 8 LIA DICRECTOR EXECUTIV . ACORDAREA DE SPRIJIN MATERIAL SI ASISTENTA PERSOANELOR AFLATE IN NEVOIE.POPA VALERIA.Ciubotaru Bebe 2. VICEPRESEDINTE .SFINTUL PROOROC ILIE TESVITEANUL " 855/B/2002 4141 03/06/2002 3121 3122 3123 FUNDATIA " CARTEA AROMANA" FUNDATIA " CASA EUROPEANA " SIBIU FUNDATIA " CAVALERII DACIEI .4/ promovarea cooperãrii internaþionale în domeniul schimburilor culturale.5.10.Grecu Mihaela .5 Fundaţia “ECHOSOC” are ca scop principal recuperarea. (cultural-artistice. SECRETAR .presedinte GANEA MONA LUCIA director executiv CUCU CONSTANTIN . Erich Buchs. BLAJ OVIDIU. MUICĂ CRISTIAN-SAMUEL. D. J. veterani si invalizi de razboi .C.sector 2.GALATANU DOCHITA DOCHITA GALATANU CENZOR: IONELA SIMONA LEPADATU Thelman Francisc .Scopurile Fundaþiei „CRISTINA" sunt:.ALUCULESEI CORNELIU.GRIGORAS IULIAN.IOAN CONSTANTA. sprijinirea bisericilor in vederea realizarii unei lucrari eficiente s-a luat act de retragerea din Consiliul CRISTIAN-SAMUEL.LEPADATU tinerilor. prin introducerea in tara si aplicarea metodelor si procedeelor moderne din diferite tari avansate.având mijloace materiale limitate -în urmarea unor studii muzicale de specialitate. AL RESTAURARII SI CONSERVARII VALORILOR CULTURALE ATRTISTICE SI STIINTIFICE.membru IVAN MARIOARA. Hotărârea nr. COOPTAT DRINCEANU ALINA RETRAS POPA sprijinirea şi susţinerea nezuinţelor oersoanelor fizice care au nevoie de ajutor în realizarea obiectivelor acestora şi PRESEDINTE DRINCEANU ALINA. Generale -----------------------------------------------------------. conservarea si valorificarea produselor obtinute din struguri .03. must si vin . sportive..2005 a Adunării VALENTIN..BUBU GHEORGHE cladirea viitorului cunoscand trecutul istoric cultural-material. CACE SORIN 3. PROMOVAREA VALORILOR FADDA MICHELINA. Secretar general CHIRIAC TANIUŞA FEVRONIA SA ACTIONEZE IN DOMENIUL UMANITAR AL PROTECTIEI SOCIALE SI AL PROTECTIEI SI CONSERVARII MEDIULUI INCONJURATOR.CLUB UNESCO " 88/B/1993 3687/B/1996 802/B/2000 70 93 44 3124 778/B/1999 20/PJ 3126 FUNDATIA " CENTRUL DE PREGATIRE SI RECONVERSIE PROFESIONALA ROMAN PETROTUB" FUNDATIA " CENTRUL DE STUDII INTERNATIONALE " FUNDATIA " CERIS" 3127 3128 3129 3130 3131 FUNDATIA " CERTO " FUNDATIA " CHARISMA " FUNDATIA " CHILDREN WITH AIDIS " SIBIU FUNDATIA " CHRISTIAN " FUNDATIA " CHRISTOF ROMÂNIA" 3132 FUNDATIA " CON-A" 3133 3134 3135 FUNDATIA " CONGREGATIA SURORILOR 1010/B/2001 PREZENTARII SFINTEI FECIOARE MARIA " CERNAVODA FUNDATIA " CONTRA PRO CONTRA 3373/B/1996 FUNDATIA " COSTEL STANESCU " 780/B/2001 3136 FUNDATIA " CRESTINII IN ACTIUNE " 3137 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet Asociati/Fondatori Scop 17/10/2001 BUCURESTI NISTOR ELENA.Marius Cornenco EUROCEDRES S.6/ organizarea de manifestãri cultural-artistice ºi sportive. integrarea şi promovarea socială a tuturor Organele de conducere.preşedinte . GHERGHEL IOANA DANIELA FADDA MECHELINA CARITABIL. fără deosebire de vârstă.HELD JOHN ADOLPHUS cu copiii. tinerilor'cu talent muzical .4. educational. modificarea componenţei Consiliului Director. a familiilor cu multi copii.et. MICHAEL BECK STIEFTUNG FUNDATIA " DRAGOMIR " FUNDATIA " DRUM DESCHIS " FUNDATIA " E. 107.presedinte.. Art. 107.? pentru buna BAESU GEORGE.2/ activitãþi de organizate a unor 157. 157.NACOARA 02.Style2. ocrotirea intereselor unor persoane defavorizate. Astfel. ajutorarea persoanelor cu nivel de trai scazut. BUNET EMIL este caritabil. social si de promovare si pastrarea traditiei populare romanesti.Lalescu Radu .GAMBASU CALIN domiciliat in perfecþionare în acest domeniu.stiinta de a produce . sportiv.PETROTUB S.Se aproba prelungirea mandatului de presedinte al Fundatiei . Constantin SINDICATUL LIBER .5/ 5.GEAMBASU PETRE domiciliat in manifestãri culturale în scopul descoperirii de tinere talente în domeniul muzical.director adjunct FERARIU STELIAN Punerea in comun a intereselor.CUCU CONSTANTIN 44 03/06/2002 VRANCEA 02/07/1993 29/05/1996 01/11/2000 63 472 s. scolarizarea coregrafica. Director executiv .PERSOANELOR CU DIFERITE DEFICIENTE. a unor institutii cultural educative si altor asezaminte culturale. MUGUREL. HELS JOHN-ADOLPHUS. D. teatral. Umanitar.DRĂGHICI MANEA. Consiliu director NISTOR ELENA . Roman Fundatia desfasoara activitati de pregatire prin cursuri de calificare si recalificare confor cod CAEN nr.A.LEPADATU Dezvoltarea spiritului artisitic-cultural.FILIALA VRANCEA 908/B/2001 9006 15/11/2001 58 15/11/2001 VRANCEA 3139 FUNDATIA " CUVIOASA MELANIA ROMANA 145/B/1997 " FUNDATIA " DACIA " SIBIU 3888/B/1996 5686 11/07/1997 46/PJ 16/07/1997 BACAU 65 09/04/1996 308 22/05/1996 SIBIU Barbulea Aurel 3141 FUNDATIA " DEMOCRATIA PRIN CULTURA 4034/B/1995 " SIBIU 79 19/10/1995 610 22/11/1995 SIBIU BARTHA-LAZĂR DAN.CAMINELOR DE BATRINI SI CASELOR DE COPII GEAMBASU CRISTINA domiciliat in Bucuresti Normal.bl.Style11. opţiune politică sau religioasă. CAPBUIN DUMITRU COSTEL STANESCU Ridicarea pe o treapta superioara a oenologiei .nr. 157. 14.sector 2.

141 31 13/08/1996 07/03/2001 527 06/09/1996 14/03/2001 SIBIU BUCURESTI 3164 FUNDATIA " FORUMUL DEMOCRAT AL 12/B/2002 PERSOANELOR DEFAVORIZATE .str.DIACON CIPRIAN IGNAT. in ramura metalurgiei. comunitate.PR.preşedinte – IONESCU NICULAE.l 4. unui mediu familial sanatos Theodora Richard John Twort.VICEPRESEDINTE.V.AJUTOR DIRECT IN ROMANIA . Vicepresedinte Panu Viviana. Se modifică astfel "oferirea de şanse egale copiilor şi tinerilor cu posibilităţi reduse de dezvoltare.IONESCU ANDREI GEORGE.06. Trezoriei..T. MIHAI ANDONE.VICEPRESEDINTE. FILIP OCTAVIAN CIPRIAN.Dan Mihai realitãþile vieþii ºi a contribuþiei fiecãrei generaþii la realizarea valorilor materiale ºi spirituale utile ºi necesare Marius.civ. de adeziune: PAVEL MIHAI. 11 A. .C. în vederea prevenirii marginalizării sociale a acestora şi pentru a le asigura o bătrâneţe demnă şi vicepreşedinte.Coroi Bianca. 20.IN LIMITA FONDURILOR BANESTI SI DE ALTA NATURA completat cu : prestarea de către membrii fondatori sau alte persoane a unor activităţi de ajutorare a persoanelor lipsite de sprijin Activitati în domeniul protectiei copilului Dimitriu Sorin Petre.VIRSTNICI..GHEORGHE MIRON. P.C. Vistirneanu Aftinia -Sa promoveze si sa coordoneze studii si sa dezvolte activitati de cercetare prin colocvii.Coroi Catalin. NECULAI OSOEANU EPURAN CATALIN GEORGIANPRESEDINTE.VASILE NISTOR.TVIP" SIBIU 3681/B/1996 159 06/09/1996 radiata 638 18/10/1996 SIBIU 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 FUNDATIA " HOREA " SIBIU FUNDATIA " HORTUS " FUNDATIA " HUMAN LEAGU " FUNDATIA " HUMANITAS HELP-SIDA " FUNDATIA " HUMANITAS IAMANDI " FUNDATIA " I NOSTRI BAMBINI " FUNDATIA " IN AJUTOR " FUNDATIA " IN UMBRA OMULUI " FUNDATIA " INSTITUTUL DE PROGNOZA METALURGICA A TARILOR BALCANICE 3843/B/1996 836/B/1993 3271/B/1996 3609/B/1997 3323/B/1996 132/B/2003 3344/B/1996 1120/B/1995 1033/B/1999 73 29/04/1996 28/09/1993 12/12/1996 22/01/1997 19/09/1996 02/10/2003 22/10/1996 03/08/1995 10/05/1999 in lichidare 338 272 268 11 185 4 207 123 sent.R. 84 28/02/2000 3177 FUNDATIA " GANDIREA " FUNDATIA " GENERAL GRIGORE BASTAN " FUNDATIA " GENERAL PARTNER PLUS " FUNDATIA " GENERATIA URMATOARE " FUNDATIA " GEOSAVE " FUNDATIA " GEST SPORT " FUNDATIA " GHEORGHE LAZAR " FUNDATIA " GLOBAL TRANSFER ROMÂNIA " FUNDATIA " GRUPUL PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARA " FUNDATIA " HANNAH " 3041/B/2005 1500/F 25/03/2005 25/03/2005 3178 FUNDATIA " HEALTH AID ROMANIA " 789/B/2001 11 10/04/2001 SEN.sc.Mihaianu .str.Martin Alfred umanitar de non-profit Duckwitz. BODEA HOREA. inclusiv la sporirea tezaurului mondial de valori..cu domiciliul în Sibiu.C.FARA A CAUTA SA OBTINA FOLOASE MATERIALE.str.Victor Scopul constituirii F.Constantin Valentin.preşedinte Virgil Candea. IONESCU MIHAELA. PLAIESU TUDOR. in vederea coordonarii actiunilor de interes comun .preşedinte Presedinte .sc.. 66. cu fregventa redusa sau la distanta..secretar – Ulmului.ap.Dumitru Calen. GRIGORAS GEORGETAROZICA. -Sa promoveze intiative menite sa dezvolte firmarea si imbunatatirea activitatii profesionale . IONESCU ANDREI GEORGE.GEORGE BURCEA.l 2. P..l 3.Sa stabileasca contacte si acorduri cu organisme si asociatii asemanatoare pe plan intern si international .SECRETAR EPURAN CATALIN GEORGIANPRESEDINTE. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi d eîngrijire a celor aflaţi în nevoie ..-promovarea unui management modern.FLORIN TUSCANU.ME NOT " FOCSANI 869/B/2002 4206 04/06/2002 45 04/06/2002 VRANCEA 3162 3163 FUNDATIA " FORTUNA " MEDIAS FUNDATIA " FORUM NATIONAL REPREZENTATIV AL VARSTEI A TREIA " F.combaterea marginalizãrii sociale. strategie. incepand cu data de 15..C. 66.SF. întregii naþiuni.Coroi Catalin Monificarea nr.Cristea Florin Cristian. cu dizabilităţi şi/sau infectaţi cu virusul HIV/SIDA.S. . afirmare şi integrare educaţională sau psiho-socio-profesională.Paxton Ian Paul Se retrage Cioba Octavian.domiciliată în Sibiu. apãrarea drepturilor ºi valorilor democratice în spiritul dialogului ºiP. prin solidaritate ºi angajament social. prin asigurarea efectivã a condiþiilor materiale ºi spirituale necesare pentru o viaþã decentã ºi civilizatã vârstei a treia.Cornelius van der Kooi. MARIOARA-MARIANA.Draghici Ana.191 31/05/1996 28/09/1993 12/12/1996 22/01/1997 19/09/1996 26/09/2003 22/10/1996 03/08/1995 10/05/1999 SIBIU BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI OLT BUCURESTI BUCURESTI 3176 3671/B/1996 842/B/2001 4 140F/2001 BRAILA Asociati/Fondatori Consiliu director IONESCU NICULAE .ca umare a cererii lor Are scop umanitar venind in ajutorul persoanelor fizice minore sau majore aflate in dificultate financiarã sau cu noul Consiliu Director: BOBOC ION. aflaţi în risc de abandon.CU PRECADERE MINORI.T. in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma.ANETA GHICA Dulău Valere . semidependenţă şi nedependenţă .N.dezvoltare etc. GHEORGHE GROAPA.Carmaciu Bogdan.C.IONESCU MARIOARA-MARIANA.2013. prin pregatirea acestora Cristea Florin Cristian Aftinia. suferinþa. locale.GRIGORAS GEORGETAROZICA.PR.desfasurarea unor activitati de procnoza. ajutorarea persoanelor cu reale probleme materiale. BURCEA. încurajarea dezvoltãrii persoanei umane în P. 07/02/1996 3179 FUNDATIA " HELP " 1028/B/1998 2253 01/06/1998 212 30/06/1998 VRANCEA 3180 3181 3182 FUNDATIA " HELP " SIBIU FUNDATIA " HELP STAR " FUNDATIA " HILFE " FOCSANI 4012/B/1997 1125/B/1995 2249/B/1997 39 3527 03/02/1997 30/10/1995 28/10/1997 189 159 543 05/03/1997 30/10/1995 11/11/1997 SIBIU BUCURESTI VRANCEA 3183 FUNDATIA " HK. P. P. DE AJUTORARE A PERSOANELOR FIZICE FARA VENITURI SI FARA POSIBILITATEA DE A LE OBTINE.sprijinirea de activitati culturale. intalniri si dezbateri ce se Constantin Valentin dovedesc necesare si oportune . cercetare . sãrãcia.str.domiciliată în Sibiu. constã în definirea ºi consolidarea raporturilor juridice fireºti între generaþii bazate pe Voicu.Ghiban Brindusa Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .Sorin Oprescu.. Cristea Nicolae. parteneriatului.PETRU ADASCALITEI.Vistirneanu-Sa acorde somerilor sau persoanelor cu venituri scazute sau persoanelor defavorizate. Martin Alfred Duckwitz. ºa.Moldovan Petru. Graghici Luiza Maria SUCEAVA Scop PROMOVAREA ACTIVITATII FUNDATIEI SI A OBIECTIVELOR ACESTEIA.NR.Panu Viviana. B. seral. Director . Calea Şurii Mari. Se retrage din calitatea de membru fondator d-na Anne McNicholas.Dimitriu Sorin Petre.nr.OANA IN CONFORMITATE CU " CONVENTIA NATIUNILOR UNITE CU PRIVIRE LA DREPTURILE COPILULUI " . precum şi 5.SECRETAR SPRIJINIREA ORFANILOR SOCIALI CU HANDICAP PINA LA 16 ANI PROMOVIND DREPTURILE COPILULUIVALENTIN GHICA.CIV. CEOBANU MARIUS probleme de sanatate.PR.C.Dumitru Penciu. prin formele de invatamant de zi.PENTRU A DOBINDI SURSE DE EXISTENTA MATERIALA SI SPIRITUALA.CATALIN MICLAUS. Cronicar Ion Neculce. P.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) pozitie inchisa 3151 3152 FUNDATIA " ECO RURAL BRADET " FUNDATIA " EDEN 2009 " 3320/B/1996 3109/B/2009 2 02/09/1996 17/05/2009 3153 3154 FUNDATIA " EDUARD " FUNDATIA " ELISE" 1148/B/1995 986/B/2002 3/F/ 21/11/1995 08/04/2002 3155 FUNDATIA " EPISCOP MELCHISEDEC" 627/B/1994 18/PJ 31/08/1994 3156 3298/B/1996 02/12/1996 3157 3158 3159 3160 FUNDATIA " EPROMED GENERAL DR.C.nr.PR. modificarea reprezentantului fundatiei in persoana d-nei Ciobanu Livia Se retrage din calitatea de Presedinte al Comitetului Director d-na Anne McNicholas.civ. 6.sprijinirea de activitati umanitare.Gheorghe Susanu. membrii . promovate de fundatie .PR. STRATAN PETRECIPRIAN .Draghici Luiza Maria.Aleea Iasomiei. libertãþilor ºi intereselor legitime ale vârstei a treia.formarea unei comunitati profesionale moderne.IOACHIM BACAUANUL. IONESCU socio-medicală. aflate în una din următoarele situaţii: dependenţă.. -Sa efectueze operatiuni de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii.Moldovan Petreu.promovarea dreptului omului.domiciliat în IONESCU MIHAELA. MARIA 3 07/02/2002 526 31/01/2002 TULCEA 3165 3166 3167 FUNDATIA " FRENTZ HILFE " FUNDATIA " FREUNDSTHADT " SIBIU FUNDATIA " GAMMA " 3380/B/1996 3668/B/1996 3018/B/2001 135 169F 30/10/1996 24/07/1996 01/09/2001 220 30/10/1996 493 14/08/1996 sent. de ordine în Registrul cooptarea unor noi membri.nr.Vladut Nisipeanu. PECUNIARE SAU PATRIMONIALE Presedinte . Sibiu. Avram Ion.de membrii de la 3 la 5: Richard John Twort. Vicepresedinte . SC „ELIO PROD” SRL.ap.IN LOCURI SPECIAL AMENAJATE.civ. D. 146 09/05/2000 BUCURESTI SIBIU 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 1179/B/2008 1122/B/1995 3284/B/1996 3377/B/1996 1092/B/1995 3318/B/1996 577/B/1994 987/B/2001 9 1 28/08/2008 21/12/1995 02/12/1996 18/01/1996 11/04/1995 26/11/1996 19/07/1994 16/08/2001 177 188 253 13 49 247 65 1 08/12/1995 21/12/1995 02/12/1996 18/01/1996 11/04/1995 26/11/1996 19/07/1994 10/08/2001 BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI OLT 3016/B/2001 167F 01/09/2001 sent... 29.PROTOS SERAFIN HUZDUP.nr. PAVEL MIHAI.promovarea schimbului cultural prin sustinerea manifestarilor artistice. ajutorarea persoanelor vârstnice. decentă. Protejarea drepturilor.nr.nr.Avram Ion . Draghici Consatntin Ridicarea nivelului social economic în România Coroi Bianca.mansardă . marketing. CARITABIL DE AJUTORARE SI INTELEGERE INTRE OAMENI PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL. Popa Dumitru Ioan .N.str. CAROL DAVILA " FUNDATIA " ESPERANTA " FUNDATIA " EUGEN " FUNDATIA " FELIX DOMINO " FUNDATIA " FIII BRAILEI" FILIALA BRAILA 1156/B/1995 3601/B/1997 844/B/2001 120/B/2011 3161 Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 169 1095 02/09/1996 11/05/2009 BUCURESTI SIBIU 163 incheiere 21/11/1995 08/04/2002 BUCURESTI IASI 31/08/1994 NEAMT 254 02/12/1996 BUCURESTI 137 15 19/09/1995 22/01/1997 06/06/2001 15/06/2011 BUCURESTI BUCURESTI 62 1 19/09/1995 22/01/1997 20/06/2001 05/07/2011 FUNDATIA " FORGET.R. Calea Cisnădiei.4.cu sediul în Sibiu. Presedinte .promovarea si consolidarea constiintei P.V.

68.POPOVICI BOGDA Scop SPRIJINA INITIATIVE MENITE SA CONSTRUIASCA O IMAGINE FAVORABILA ROMANIEI IN LUME SI SA PROMOVEZE CULTURA SI CIVILIZATIA ROMANEASCA Consiliu director POPOVICI BOGDAN.presedinte COJAN CRISTINA . B. SECRETAR..Crearea unui premiu anual destinat nr.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) 5 13/11/2008 pozitie inchisa 3193 FUNDATIA " INVEST ROMANIA" 1144/B/2008 3194 3195 3196 3197 FUNDATIA " IOANA D"ARC " FUNDATIA " ION CORNIANU " FUNDATIA " IONUT MINCU " FUNDATIA " IRIMIE" 3342/B/1996 3288/B/1996 3268/B/1996 2/B/1966 3198 3199 FUNDATIA " IRINA " FUNDATIA " IZVOR " 3604/B/1997 3039/B/2000 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 FUNDATIA " ÎNDURAREA " SIBIU 3716/B/1996 FUNDATIA " JEAN LOUIS CALDERON " 3362/B/1996 FUNDATIA " KATARSIS " 3356/B/1996 FUNDATIA " LARIS " 1138/B/1995 FUNDATIA " LARISA " 3349/B/1996 FUNDATIA " LAUFER " 1106/B/1995 FUNDATIA " LIC" 3653/B/1996 FUNDATIA " LIFE SAFETY 3291/B/1996 FUNDATIA " LOOK" SIBIU 3980/B/1998 FUNDATIA " LUMEA NOUA " 1113/B/1995 FUNDATIA " MAGNOLIA " SIBIU 3664/B/1996 FUNDATIA " MANASTIREA MAICA UNITATII" 843/B/2002 3212 3213 FUNDATIA " MARGARETA " BRADENI FUNDATIA " MARY POPPINS " 3214 Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 504 11/06/1997 158 19/12/1996 04/12/1996 05/12/1996 06/09/1996 284 257 258 577 19/12/1996 04/12/1996 05/12/1996 25/09/1996 BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI SIBIU 27/01/1997 07/07/2000 18 4/F 27/01/1997 07/07/2000 BUCURESTI IASI 774 199 196 168 294 124 2F/2002 16/10/1996 09/10/1996 30/09/1996 28/11/1995 19/12/1996 30/11/1995 07/06/1996 29/10/1996 24/04/1998 14/09/1995 02/07/1996 28/03/2002 06/12/1996 09/10/1996 30/09/1996 28/11/1995 19/12/1996 30/11/1995 28/06/1996 29/10/1996 11/06/1998 14/09/1995 10/07/1996 28/03/2002 1535/B/1998 837/B/2001 33 13 19/03/1998 21/06/2001 FUNDATIA " MEDIA HOUSE " 548/B/1999 4099 15/10/1999 3215 3216 FUNDATIA " MEDITERANA " FUNDATIA " META " 1137/B/1995 3018/B/2005 6 3217 3218 3219 3220 FUNDATIA " MIHAELA " FUNDATIA " MILA CRESTINA " FUNDATIA " MILADOR " FUNDATIA " MILLENIUM FOR HUMAN RIGHTS" 3311/B/1996 3308/B/1996 3321/B/1996 3021/B/2001 3221 FUNDATIA " MILSAM " SIBIU 3222 Asociati/Fondatori UNGUREANU RAZVAN ION.Radu Sorin Daniel. economic si administrativ a cerintelor crearii conditiilor optime de functionare a sportului in general si a fotbalului feminin in special la nivelul judetului si municipiului Bacau. religios. 68.Bl.Radu Sorin Daniel. CRISTINA DANIELA.. în Bucureşti.Bojita Silviu .Aleea Paltinilor nr. de a ajuta material persoanele handicapate.ANDREA-ITALIA. ficţiune.. susţinerea şi înfiinţarea de posture radio. vicepreşedinte. simpozioane.. CAZACU DANIELA probleme.realizarea de programe de divertisment şi audiţii musicale pentru toate categoriile de vârstă. Numele: BONEA GHEORGHE anunţuri. emisiuni de reclamă şi 20. Vicepresedinte ..preºedinte . concursuri pe diferite teme. A PROFESIEI DE JURNALIST SI INTERESELOR LEGITIME ALE MASS-MEDIA IN SPIRITUL ACTELOR NORMATIVE INTERNATIONALE CU PRIVIRE LA ACESTEA 10/04/1995 08/03/2005 47 117 10/04/1995 06/07/1995 BUCURESTI BUCURESTI PERVOLOVICI ROMELO extinderii activităţilor enunţate în acesta. APARAREA DREPTURILOR JURNALISTILOR.Corman Florian Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . 29.Acordarea de ajutoare de orice fel. computer art. precum şi artă video. nepatrimonial. non-profit şi fără. Stanciu Ana Maria.Bl.vicepresedinte NOVAC GABRIELA . Numele: AANIŢEI MIHAELA domiciliată în Art. Numele: BONEA de divertisment în grupuri. ajutoare obtinute de acestia din tara de origine sau prin colaborare cu alte organizatii caritabile din tara sau strainatate. morala. VICEABATESA DE LE FUNDATIA PIATRA NEAMT.. net-art. cultural. constructiv.natura caritabila filantropica.POPITEAN editarea de carti. artistic. toleranţie. 19. artă digitală. Chisãliþã Florin-membru Scopul fundatiei este neguvernamental. Dobrotă Viorica Elena CAZACU GHIORGHI. apolitic.Ap.. indiferent de virsta . organizarea timpului Piatra Neamţ.. 159 18/10/1996 06/05/1996 09/09/1996 23/05/2000 BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI 172F 18/10/1996 06/05/1996 09/09/1996 01/09/2001 . serial. 1. documentar.-susţinerea.NR111/04/2000 Radu Scutea Marius Olariu Marius Constantin Radu Adrian Dorin Teodorescu Dana Armean Alexandru Jura Rodeau Ioan RADU CONSTANTIN. 31 S..scopuri caritabile si de sanatate Vasile Niculina .Difuzarea prin mijloace proprii şi prin presă a informaţiilor MARIa domiciliată în Bucureşti.Organizarea de activităţi recreative. Numele: BONEA DRAGOŞ domiciliat televiziune pentru activităţi de informare în domeniul cultural. recuperare . VAN DER BEEK CLASINA DANIELLE si HIJKOOP WILHELMINA HENDRIKA... acordarea de burse de merit. etc. FOIT IOAN SIBIU BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI SIBIU BUCURESTI SIBIU BUCURESTI SIBIU NEAMT PAOLA PIRO.civ.preşedinte. 19. mass-media.RADU CRISTINEL Secretar general : -STEFANUT ALEXANDRU DANIEL Rãspândirea Evangheliei în România prin mijloace scrise..CIV. Radu Ion. artele spectacolului .. fizica a tuturor celor cu CAZACU GHIORGHI. Constantin Maria Dorina.teatru.PENTRU 3289/B/1996 FILMUL NATIONAL " FUNDATIA " MISIUNEA CRESTINÃ ROMÂNÃ14563/B/2011 ..POPITEAN MIRCEA DAN. ONDURACHE IOAN 1. Chisãliþã Rodica.B-dul Tineretului nr. UNGUREANU RAZVAN ION Strângerea de fonduri materiale şi băneşti în vederea distribuirii acestora către categoria socio-profesională dezavantajată VAN DER BEEK CLASINA DANIELLE.preşedinte CONSTANTIN MARIA-DORINA. etc.MARGHITAS FLORIN MIRCEA DAN. ori in alte situatii temporare de indisponibilitate.civ.B-dul Tineretului privind acţiunile desfăşurate şi necesarul material pentru viitoarele acţiuni. ION IOAN EUGEN Constantin Ion. ABATELE MANASTIRII S. 2. schimburi de experienţă. în ţară şi în străinătate. secretar _ Radu Marian strângerea de fonduri materiale şi băneşti în vederea distribuirii acestora către acele categorii socio-profesionale Tiplea Vasile .ANDREA-ITALIA.CAZACU CRISTINA Este caritativ. sportive. consiliere a copiilor. reviste. concerte. administrative-social.membru MARIUS OLARU Sustinerea si organizarea de actiuni de protectie a dreptului copilului aflat in dificultate precum si identificarea . Ioan Eugen – secretar MARGHITAS FLORIN LUCIAN. conferinţe şi domiciliat în Bucureşti. Corman Florian prin colaborarea nemijlocită cu IJS cenzori : Matiu Petru.Acordarea de adapost unor persoane lipsite de locuinta. Tiplea David .LUCACI ANA INDEPLINESTE ACTIVITATI CU FINALITATI SPIRITUALE. degrevarea parintilor copiilor de activitatile de crestere si supraveghere in perioadele cand se afla la locul de munca.realizarea si promovarea conditiilor necesare exercitarii si respectarii efective a drepturilor omului si principiilor umanitare 3690/B/1996 96 30/05/1996 468 10/07/1996 SIBIU POPA NICOLAE FUNDATIA " MIRA JURNAL " SIBIU 4032/B/1995 74 11/09/1995 465 20/09/1995 SIBIU 3223 FUNDATIA " MIRACOL " 783/B/2001 10 10/04/2001 SEN.. cu caracter umanitar .de apartenenta religioasa. de locul unde WILHELMINA HENDRIKA acestia domiciliaza. Presedinte :.Promovarea prieteniei. VICEPRESEDINTE.RADU CONSTANTIN . Scopul fundaţiei este:. B.Ap..Radu Mariana. . cunostintelor si activitatilor practice pentru materializarea pe plan organizatoric. 1.C. ECONOMA DE LA FUNDATIA PIATRA NEAMT 27/07/1998 13/06/2001 SIBIU BUCURESTI NECSULESCU DANIELA NECSULESCU DANIELA .Ap. organizarea de cursuri de pregatire. 6.Cosa Maria. Numele: tinerelor talente în domeniul cultural-artistic din România.membru scop lucrativ " MARIUS CONSTANTIN . RADU CRISTINEL. Coşa Maria. îngrijire.Sc. materiale informative si alte publicatii cu profil medical si PRESEDINTE.preşedinte . web-art. activitãþi de gãzduire.preºedinte.ANDREA-ITALIA. ECONOMA MANASTRII S.sector 4 5.Preluarea. 88 13/03/2000 26/07/1999 PRAHOVA 3234 FUNDATIA " O VIATA FARA DROGURI " 965/B/2002 20 03/12/2002 11554 03/12/2002 CLUJ 3225 190 102 84 426 218 263 133 471 210 in lichidare pozitie inchisa in lichidare membrii fondatori Presedinte .vicepreºedinte. 205 94 175 sent.Organizarea de expediţii şi călătorii de documentare. brosuri periodice. identificarea pe teren a persoanelor fizice defavorizate social şi material Coşa Ioan..Organizarea de spectacole. 29 2. primar si gimnazial de natura sa contribuie la sprijinirea familiilor cu copii pentru : formarea la acestia a unei educatii corespunzatoare intereselor societatii. lansarea şi difuzarea de Vasile Niculina. B.DANISCH ANA Coşa Ioan. congrese si alte manifestari stiintifice LUCIAN.vicepresedinte 164 08/11/1999 VRANCEA crearea unor unitati de invatamant prescolar. reuniuni. studiu. in masura in care fundatia va primi prin bunavointa cetatenilor olandezi si a fondatorilor. pregatirea si sustinerea familiilor care doresc sa adopte copii din Romania si strainatate.membru se completează cu : "fundatia este persoană juridică romana de drept privat.HIJKOOP Este de acordare de ajutoare umanitare oamenilor. persoanelor aflate în nevoie. înţelegerii. etc.susţinerea. cu următoarele:. 97.Bl.. producerea şi promovarea a noi tipuri de limbaje artistice: arta media.Sc.. manifestări cultural-artistice în ţară şi în străinătate.Ap. 29.CASA SPERANTEI " FUNDATIA " MISSION HARVEST" 2450/B/2000 FUNDATIA " MOLDOVA SPORT CORAL " 16/B/1993 5/F 32 13/11/2000 05/05/1993 27/PJ 13/11/2000 07/05/1993 IASI BACAU 3228 3229 FUNDATIA " MOTO CLUBUL ROMAN " FUNDATIA " MYOSOTYS " SIBIU 3279/B/1996 3679/B/1996 155 30/05/1996 04/09/1996 109 147 30/05/1996 21/02/1997 BUCURESTI SIBIU 3230 FUNDATIA " NADEJDEA FAMILIEI " 2438/B/2000 12/F/ 16/10/2000 09/10/2000 IASI 3231 FUNDATIA " NEW STYLE " 3365/B/1996 456 31/10/1996 222 31/10/1996 BUCURESTI 3232 3233 FUNDATIA " NICULINA" FUNDATIA " NINI MACELARU" 2471/B/2000 16682/B/2014 153F/2001 2 13/03/2000 04/09/2014 sent. CONSTANTINsprijinirea morala si materiala a persoanelor de varsta a treia lipsite de mijloace materiale. Bojita Silviu. Vice-presedinte:. PROMOVAREA PRINCIPIILOR DEMOCRATIEI SI DREPTURILOR OMULUI PRIN INTERMEDIUL CONCEPTELOR MASS-MEDIA MONDIALE SI DECLARATIEI UNIVERSALE A DREPTURILOR OMULUI.RADU SCUTEA . nelucrativ si consta in punerea in comun a intereselor.sector 5 3. liber. dans. etc. RELIGIOASE SI CULTURALE TIPICE FIECAREI MANASTIRI.Et. Tiplea Maria defavorizate. Matiu Ana.sector 4 4. in special celor care parasesc orfelinatele. 3224 14/03/1996 47 14/03/1996 BUCURESTI 1 10/08/2011 527 20/07/2011 ARAD 3226 3227 FUNDATIA " MIRCEA DANIELUC . realizarea şi difuzarea producţiei de film-scurtmetraj. VICEABATESA MANASTIRII S.Radu Lucia.B-dul Mihail Kogălniceanu nr. asigurarea unui cadru de ajutorare si recuperare psihica. mediumetraj şi lungmetraj. Mitu Catalina.Sc. etc. balet. cultural artistice.ISVORANU ELENA.DANISCH ANA educativ-medical.

BREIDI KHALED. sporirea cunoasterii si reconversie profesionala.DE IDEILE LOR POLITICE SAU RELIGIOASE .civ.GROZA LAURENTIU. 7 din Statut va avea urmatoarea formulare: scopul Fudaţiei "Primavara Lumiii" il constituie descoperirea HANCEANU DUMITRU.NICOLESCU MIRCEA . întreprinderilor mici şi mijlocii. Scopul Fundatiei este acela de a stimula activitatea de creatie si de a o proteja.NICU popularizare prin mijloace mas-media a actiunilor de reiinfiintare a fostului judet Tecuci. VENCSEL LADISLAU. literatura document si filmul Buruiana.TACU ALEXANDRU Bucsan Georgeta. educativ. nr.civ. GAY LILIANA Educatia si pregatirea profesionala DR. culturii si invatamintului. Grădina cu documentar. Toderoiu Lucica Badita Claudia. Presedinte :.c.VUTUMANOVICI FLORIN. MEMBRII: MINGHETTI DIEGO. BIROTK JOZSEF. in perimetrul intern si Calea Grivitei nr.ORLANDI NUNZIA. Fundatia sustine.DINCA TITI. 27 02/03/2000 3252 3253 FUNDATIA " PRIETENII ATLETISMULUI ROMANESC " FUNDATIA " PRIETENII NATURII " FUNDATIA " PRIMAVARA LUMII" 3277/B/1996 974/B/1999 5/F 04/06/1996 07/01/1999 114 sent. VICEPRESEDINTE: JOHNSON MARK. .CALUGARU MIHAI.ADRIAN IONEL Este cultivarea si promovarea in tara noastra a valorilor culturii nationale si universale. conferinte. Vicepresedinte:.ZAH PAULA ANA. desfiintat in mod abuziv de Filiuta-vicepresedinti.civ. POPESCU DAN CRISTIAN administrator. 187 27/06/2000 BUCURESTI 170F 3244 FUNDATIA " PENTRU JUDETUL TECUCI " 24/B/1990 39 16/05/1990 39 GALATI 3245 3927/B/2000 151F/2001 13/06/2000 sent..de a administra patrimoniul propriu pentru sprijin umanitar pentru persoanele aflate in nevoie Presedinte .ZAH PAULA ANA.BECEANU EUGEN. MEMBRU: GRIFFITHS ROBERT LAZAR IOAN IDENTIFICAREA SI PROMOVAREA VALORILOR SPIRITUALE. audio si video. centru de plasament sau casa de batrani. în scopul dezvoltării performanţelor lor FILITA CONSTANTIN . Secretar :. in primul rand. sport-turism. membru .cenzor POPESCU MIHAI GABRIEL sprijinirea organizatiilor de tineret.TOCU IONEL.RACING " FUNDATIA " ROGVAIV " 3295/B/1996 785/B/2001 25/03/1996 02/05/2001 54 25/03/1996 11/04/2001 BUCURESTI 16 3267 FUNDATIA " ROMANA DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA " 3023/B/2001 174F 01/09/2001 sent. etnica. prin programe umanitare. dir exec VIOREL ROMAN IN GENERAL. indiferente de orientarea lor politica.ANGELA BLAJ. de influientare a maselor si noilor structuri politice.ANDRONACHE STEFAN . se desfiinteaza functia de Vicepresedinte Clubul Sportiv Rapid Bucuresti 3259 FUNDATIA " PROSSIMO TUO" ( "LANGA TINE") 177/B/2003 13 11/09/2003 429 09/09/2003 TIMIS 3260 FUNDATIA " PUNTEA DE LEGATURA" 178/B/2003 2 04/02/2003 53 23/01/2003 TIMIS 3261 3262 3263 FUNDATIA " RADU " AGNITA 3977/B/1998 FUNDATIA " RELAD " 1150/B/1995 FUNDATIA " RENASTEREA BUCOVINEANA" 3161/B/2007 81 244 180 180 04/06/1998 12/12/1995 21/09/2007 SIBIU BUCURESTI 8 25/05/1998 12/12/1995 10/11/2007 3264 FUNDATIA " REPORTER " 3355/B/1996 3 03/02/2005 105 22/05/1996 BUCURESTI 3265 3266 FUNDATIA " RIVAL .DINU ELENA SIMONA INTRAJUTORARE.Udrea marius Ianculescu Petre . religioasa. Bucsan Georgeta .PARVETE MARIAN. COMAN " 3908/B/2005 96/B/2003 22 1 23/12/2005 23/06/2003 52 Încheiere 22/03/1996 13/06/2003 BUCURESTI OLT 3256 FUNDATIA " PROFESOR DOCTOR 3315/B/1996 ALEXANDRU OBREDJIA " FUNDATIA " PROFESOR GEORGE MANU " 585/B/1994 FUNDATIA " PROMOTION " 801/B/2000 80 23/04/1996 BUCURESTI 90 s.Chiriac Maria.Bogza Viorica.preşedinte STELIANA DENISA IRIMIA.sport.Art.Bojerescu Ion..OPREA CONSTANTIN .ap.presedinte fondator. DINCA TITI.informare .activitati de orientare socio-profesionale a tinerilor. gen cantina sociala.MIHAILESCU ION . instituţiilor din administraţia publică. în vederea facilitării accesului acestora la informaţii din domeniul economic. manifestari culturale si sportive in colaborare cu diferite organizatii de tineret. în Bucureşti str.DR.MINGHETTI DIEGO VICEPRESEDINTE: ORLANDI LAURA.de a sustinesi dezvolta gastroenterologia si mai ales endoscopia digestiva. trezorierIonita Radu CIUSLEANU ANETA.BARTOLF HEDWIG DE INTERES GENERAL DODA ION ROBERT INTELEGEREA SI AJUTAREA OMULUI CU NEOPLASM. calitatea de membrii în Consiliul Director a D-nelor Mitori Elisabeta.ASUMAREA VALORILOR SPIRITUALITATII SAMPETREAN RASARITENE Bârlă Gaziela Elena cu domiciliul în Bucureşti str.SANDU STOIAN.civ. CSEDO CSABA ISTVAN.Boariu Maria.Gabriela Burt international.a.Bara Carmen Scop umanitar. aducind o contributie insemnata la dezvoltarea stiintei. promovind acele idei care pot sta la baza infaptuirii democratiei si a statului de drept.NATIONALITATE.BIRTOK JOZSEF. PALAGHIA EDUARD FILIP . Bara Carmen . relaţii publice.Diaconu Maria. mass-media.DORUS VASILE .BREIDI KHALED. CRESTINE SI CULTURALE ALE POPORULUI vice ELENA STAICUT. Vicepresedinte Bojescu Aurelia.civ.stimularea tinerilor de a se implica in programe de comunicare . ALEXANDRESCU IULIAN. Vicepresedinte .ORLANDI Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii calitătii vietii copilului si a părintilor in nevoie. educationale de învatamânt.SION ION.incurajarea si lansarea valorilor morale si a talentelor tuturor tinerilor .Bojescu Aurelia.u domiciliul în Bucureşti str. in ideea pastrarii nealterate a valorilor Cai nr. Batistei nr.BANYASZ JOZSEF.formare vocationala .Guianu umitru.ş. CSEDO CSABA ISTVAN.PECUNIARE SAU PATRIMONIALE . 3.. partidelor politice.Bucsan Constantin. BORLEA MANUELA. De asemenea. Gheorghe.MITROI STEFAN administrator a D-lui Mitroi Stefa Numirea în mici din familii de ziaristi si oameni de cultura.MALANCA ION.membru. politic. civ. PASCU CRISTINA.arte plastice. BITA ALINA .FERTU Popa Justin Alexandru -promovarea respectarii drepturilor copilului in Romania Udrea Liliana. sprijinirea materiala si spirituala a copiilor si tineriilor. activ. excluzand orice discriminare.NECULA IONEL. in principal. centru de PRESEDINTE: BISHOP STEVEN MC ingrijire de zi. 3 ap. BARTOLF HEDWIG Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .sa actineze prin toate mijloacele : administrative.8584 13/12/1996 BUCURESTI 148/PJ/1996 3248 3249 3250 FUNDATIA " PLUS " SIBIU FUNDATIA " POARTA SPERANTEI " FUNDATIA " POSEIDON" 3675/B/1996 1103/B/1995 2437/B/2000 536 96 10/F/ 21/08/1996 06/06/1995 11/10/2000 SIBIU BUCURESTI IASI 3251 3051/B/2000 149F/2001 02/03/2000 sent. SECRETAR: POPA ADRIAN.2. TACU ANA. care va desf. . etc.sprijina sub diverse forme activitati sportive de atletism Fundatia este condusa de PresedinteIONEL ADRIAN. organizarea de simpozioane. DR. Vasile Dorut MIRCEA. BANYASZ JOZSEF. Fundatia propune scopuri umanitare si de sprijinire a activitatii producatorilor agricoli si dezvoltarea rurala.3 ap. muzica.HUMAN 3334/B/1996 3409/B/1996 22/10/1996 13/12/1996 208 22/10/1996 sent.11sector 5. Guianu Dumitru membru.FARA SA TINA CONT DE RASA.DINU ELENA SIMONA.presedinte.pretuirea conduitei etice TACU ELENA ALINA.NEAJUTORATI.fara limite de varsta in toate CONSTANTINESCU domeniile:literatura. reportajul scris.Udrea Marius. PICCINELLI PAOLO BISHOP STEVEN MC CHAREN Urmareste. TRIF GIGI . resurse umane. Mihaita Alexandru se adaugă: să ofere asistenţă organizaţiilor neguvernamentale.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 239 98 466 170 18/11/1996 13/05/1996 10/07/1996 01/04/1997 BUCURESTI BUCURESTI SIBIU VRANCEA 20/12/1996 30/03/2001 BUCURESTI 24/07/1996 VRANCEA 3235 3236 3237 3238 FUNDATIA " ORFILA " FUNDATIA " ORIZONTURI TINERE " FUNDATIA " PAMPEC LAZARET " SIBIU FUNDATIA " PANA-SPORT" 3253/B/1996 3332/B/1996 3689/B/1996 2253/B/1997 95 630 18/11/1996 13/05/1996 08/05/1996 21/02/1997 3239 3240 FUNDATIA " PANINI " FUNDATIA " PANTA " 3261/B/1996 758/B/2001 20/12/1996 10/05/2001 257 17 3241 FUNDATIA " PARADIGMA " 1331/B/1996 2318 18/07/1996 346 3242 3243 FUNDATIA " PAVEL IOAN FLORIN " FUNDATIA " PENTRU ASISTAREA PERFORMANETELOR TOTALE " 3595/B/1997 3019/B/2001 28/01/1997 01/09/2001 20 28/01/1997 sent.INTELEGERE INTRE OAMENI PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL FARA A CAUTA FOLOASE MATERIALE.5.5A sector 2 REtragerea din fundaţie şi din funcţia de Fundatia se constotuie cu scopul de a organiza activitati de ajutorare materiala si spirituala a persoanelor cu venituri Administrator :.Udrea Liliana. CHAREN. VENCSEL LADISLAU. VASILE . firmelor de business.BANYASZ. Director executiv:.FRANCU DAN . 04/06/1996 18/12/1998 BUCURESTI IASI 3254 3255 FUNDATIA " PRO DINAMO " FUNDATIA " PROF. Bucsan Constantin .presedinte. TREZORIER: ORLANDI NUMZIA. Constantin ..Bobulescu Gheorghe Eugeniu. PRESEDINTE: ORLANI LUCIANO. AL BUCOVINEI IN SPECIAL. de Constantin Oprea. precum si a persoanelor care fac parte din categoriile defavorizate ale societatii. 184 20/06/2000 3268 3269 3270 3271 3272 FUNDATIA " ROMANIA IN LUME " 3327/B/1996 FUNDATIA " ROMENGE " 3372/B/1996 FUNDATIA " ROSPORT INTERNATIONAL " 3937/B/2000 FUNDATIA " ROUA DIMINETII " 3272/B/1996 FUNDATIA " SALVATI BOLNAVII DE CANCER717/B/2001 " FUNDATIA " SCIENTIA ET PROGRESSIO 461/B/1994 CHRISTIANA" M CIUC 1 7363 17/12/1996 06/12/1996 25/08/2000 21/10/1996 13/09/2001 277 264 incheiere 212 39 17/12/1996 06/12/1996 09/08/2000 21/10/1996 13/09/2001 BUCURESTI BUCURESTI DAMBOVITA BUCURESTI VRANCEA 16 03/05/1994 16 03/05/1994 HARGHITA 3273 Asociati/Fondatori Zaharia Mihai isi pierd calitatea de membri fondatori prin deces : art.43 sector 1. DR.et.NICOLAU ILINCA.Bobulescu .SER4BAN TUDOREL.Lucian Cornescuu domiciliulautentice.secretar ORLANDI LUCIANO. POPESCU MIHAI .Verdes Liviu. LAURA. sprijina si prezerva creatia autentica. inclusiv cea populara. ajutorarea persoanelor nevoiase. alaturi de alte 22 judete din intraga tara consilier . 119 13/06/0200 3246 3247 FUNDATIA " PENTRU MANAGEMENTUL SCHIMBARII IN SECTORUL SOCIAL " FUNDATIA " PENTRU NOI " FUNDATIA " PHOENIX INTER. presedinte .GAY LILIANA VIOLETA.DOBRE FLORIN autoritatile comuniste in 1950. 124 19/11/1994 14/08/1995 BUCURESTI BUCURESTI 3257 3258 148 dizolvata pozitie inchisa 23/04/1996 33 19/11/1994 13/07/2000 in lichidare 16/05/1990 11/09/1996 06/06/1995 03/10/2000 Scop Consiliu director SA AJUTE SUFLETESTE SI MATERIAL OAMENII SARACI.1.

GEAMBULAT FETIN. cultura si arta din tara si strainatate..Aldescu Marioara COSTEA MARGARETA. oameni care au nevoie de sprijin si suport material Presedinte .SANDU DANIELA.construirea unei biserici GANUTA MELANIA ELENA. KISS JENO. totodata si acordarea si coordonarea de ajutoare materiale persoanelor nevoiase (varstnici. material componenta consiliului director: presedinte si moral.VOICU IONICA.T.Sibiu Aleea Taberei 5 ap.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 3274 3275 FUNDATIA " SF. rasa.SIRBU RODICA.Parfene Dumitru. KOZMA ZSOLD." Doamna Marinescu Marioara . perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului din învăţământul preuniversitar. de specialitate corespunzatoare capacitatilor intelectuale in scopul cresterii nivelului socio-economic a unei existente decente.Geert Pieter Doldersum. GEAMBULAT CRETU.COSTEA MARGARETA avand varsta cuprinsa intre 6 si 24 ani si educarea acestora in spiritul principiilor moralei crestine si a traditiilor Vicepresedinte :. etc. IOAN. prin mijloace legale specifice PRESEDINTE: OPREA PETRINA.Borcea Florin protejarea şi ajutorarea copiilor orfani.TIA FUNDATIA " TINERII ROMANIEI" 1146/B/1995 3022/B/2001 173F 26/10/1995 01/09/2001 156 26/10/1995 sent. Presedinte:. OSMAN ERGHIN ŞI GIUMALI FATME OPREA NICOLAE.str.KELEMEN ATTILA. 1 Marten Valster. copii orfani."Pregătirea.CARPANU FLORENTIN DORU DEZVOLTAREA SOCIETATII CIVILE Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor din mediul rural.Parfene Dumitru.– JUHASZ ELISABETA-PARASCHIVA. cu excepţia personalului nedidactic. Nicolae Ioan.Bocancea Viorel realizarea de acþiuni ºi activitãþi caritabile ºi întrajutorare a copiilor adoptaþiu în orfelinatul din mun.Hila Aurica Dop Constantin .VASILIU MIHAELA.educational in principal al tineretului romanesc. sprijinirea tinerilor pentru a-si insusi cunostinte profesionale. crearea de condiţii civilizate prin înfiinţarea de adăposturi temporare şi asigurarea necesităţilor pe termen determinat. MARIA " FUNDATIA " SF. asistenţei sociale şi medicale ăn scopul realizarii integrării acestora în societate.l5.DEAC GAF PANAITESCU DORINA VIRGINIA.DOLIS SILVIA.PANAITESCU ALEXANDRU EMANUEL.TRIPSA MIOARA FLORICA. SPRIJINIREA CELOR MAI NOBILE ACTIVITATI UMANITARE DE CARITATE PROMOVAREA DREPTURILORCONFORM ART.dezvoltarea activitatii acestei Fundatii prin formarea de mentori din randul acestor tineri in vederea sprijinirii generatiilor viitoare de tineri apartinand categoriilor defavorizate. sex sau convingeri politice membri – JUHASZ TAMAS.Aldescu Razvan. AJUTORAREA PERSOANELOR CU HANDICAP.Lichi Ioan.ARGINT DANIELE OANA.. elaborarea si indeplinirea unor programe pentru dezvoltarea comunitatii in toate Pascani. etc revocat vicepreşedintele Boţoc Liana Ramona.SIRBU CONSTANTIN.ridicarea unei cruci pe dealul din spatele bisericii.GURGU LILIANA. fără dobândă.UNGUREANU Mãnãstirea Bogdana prin stareþ Arhim Iustin Preºedinte:Stareþ Arhim Iustin Dragomir Dragomir Ioan Ioan. CONSILIERI: OPREA ALEXANDRU. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . COSTESCU MARINEL MARINEL-COSTEL.jud. etc VICEPRESEDINTE: TIGAN VADILE. numit vicepreşedinte Sofonea Liviu Alexandru Gheorghe cenzor .C. VUIA VASILE MACOVEI VLASCEANU ANCA.SC"Claus M. GANUTA NICULAE. sociala. bolnavi. Lichi Ioan. învăţământului.KISS JENO.IACOB ADELA CLAUDIA. Ionita Florin.ajutorarea si a altor categorii sociale defavorizate.ajutorarea unor categorii sociale defavorizate. ALIMENTE.OSMAN ERGHIN GIUMALI FATME OFERIREA DE NOI POSIBILITATII DE RECUPERARE FIZICA. calificare si recalificare in vederea Secretar executiv :. Vicepreºedinte: Irinei Lichi Ion SA AJUTE SUFLETESTE SI MATERIAL OAMENII SARACI SI NEAJUTORATI umanitar. invalizi. .Tibu Gheorghe..Gheorghie Adelina acordarea de asistenţă copiilor şi etniei romilor din România ăn domeniul locuinţelor..BEJENARU CONSTANTIN..ILIE TESVITEANUL" 3290/B/1996 884/B/2002 22 3278 3279 3280 3281 3282 FUNDATIA " SFANTA ANA SI IOANA " FUNDATIA " SFANTA MARIA " FUNDATIA " SFANTUL NICOLAE " FUNDATIA " SFANTUL STEFAN " FUNDATIA " SFINTA PANAGHIA " STOLNICENI PRAJESCU. membrii Aldescu Simona. culturala de sanatate si educatie.GEREB ZSOLT sprijinirea studentilor si a cadrelor didactice din cadrul Institutului Teologic Protestant pe plan profesional. sportive.COSTESCU GLICERIAN. editare de cărţi. BALACI ZIZI DANIELA..ajutorarea tinerilor apartinand categoriilor sociale defavorizate (orfani sau avand posibilitati materiale precare).crearea de sanse egale pentru acestia pe piata muncii prin instruire. culturale .Ionita Florin. Doamna Are ca scop acordarea de asistenta umanitara si medico. COSTEL. sportiv. 07/09/1996 in lichidare 19/05/2008 SUCEAVA 467 143 05/11/1996 13/03/2000 VRANCEA SIBIU 593 04/10/1996 SIBIU 319 283 667 2980 24/05/1996 19/12/1996 08/11/1996 17/05/2002 SIBIU BUCURESTI SIBIU SIBIU 362 07/06/1996 SIBIU 06/05/1996 21/11/2000 63 18 06/05/1996 21/11/2000 NEAMT VRANCEA 25/2005 18/12/1996 07/10/2005 280 25 18/12/1996 07/10/2005 BUCURESTI CONSTANTA 216 97 3 09/05/1997 30/05/1996 03/03/2003 578 467 1711 16/05/1997 10/07/1996 03/03/2003 SIBIU SIBIU CLUJ 01/11/1996 29/04/1993 223 36 01/11/1996 29/04/1993 BUCURESTI BUCURESTI 606 7 17/03/2000 03/04/2003 62 118 11/04/2000 20/03/2003 VRANCEA TIMIS 1155/B/1995 3688/B/1996 3765/B/1996 834/B/2000 94 46 1/PJ/2002 07/12/1995 24/05/1996 14/03/1996 20/12/2000 176 352 424 35/1999 07/12/1995 05/06/1996 21/06/1996 04/05/1999 BUCURESTI SIBIU SIBIU FUNDATIA " THEMIS ART " IASI 976/B/2001 654/F 15/03/1993 13 bis 24/02/1993 IASI FUNDATIA " THETA " FUNDATIA " TINERI IN AFACERI RAZVAN ALDESCU " .Beniamin Şeican. 810 03/10/1997 757/B/2001 15 30/04/2001 30/03/2001 Asociati/Fondatori Scop Consiliu director Dragomir Ioan. înfiinţarea de cămine pentru categoriile sociale defavorizate.Tibu Gheorghe.Bocancea Viorel TRICA LORENA-ELENA. JUHASZ TAMAS.educative.VLAICU NICUSOR. ASIGURAREA MIJLOACELOR MATERIALE CONSTÂND ÎN IMBRACAMINTE. turistic.CANDOCHIA MARIANA.NITA SILVIU.BUICA COSTEL.ap." SRL al fundatiei este determinarea.Loghin Claudiu. SANDU CONSTANTIN.AURELIAN.KOZMA ZSOLD. Judetul Gorj.este cenzorul ales al fundaţiei Mandatul Consiliului Director se prelungeşte cu patru ani .COSTIN ELENA. IERARH LEONTIE " 3385/B/1996 3134/B/2003 2 01/04/1996 17/03/2003 3276 3277 FUNDATIA " SF.9 DIN STATUT COPILULUI IN ROMANIA AJUTAREA PERSOANELOR AFLATE IN STARE DE NEVOIE SOCIALA DIRECTORUL FUNDATIEI ARGINT ASIGURAREA DE ASISTENTA SOCIALA PRECUM SI ASIGURAREA UNOR CONDITII ADECVATE MITICA A DESEMNAT IN FUNCTIA DE ACESTORA. GEREB ZSOLT preşedinte HOUWELING DIRK BART cetăţean olandez.COSTESCU ortodoxe in comun Groseasa-Costesti.sociala gratuita categoriilor defavorizate ale populatiei romane . BUCURESTI Aldescu razvan..CIV.GEOANA MIHAELA nationale." SIBIU FUNDATIA " TABITA " SIBIU FUNDATIA " TALENTOM " 4080/B/1997 3691/B/1996 24/B/2003 3300 3301 FUNDATIA " TANAROM " FUNDATIA " TANNER ROMANIA MISSION " ROMANO-AMERICANA PENTRU AJUTORAREA COPIILOR DIN ROMANIA FUNDATIA " TARA VRANCEI " FUNDATIA " TARANUL BANATEAN" 3379/B/1996 838/B/1993 303/B/2000 181/B/2003 3304 3305 3306 3307 FUNDATIA " TENISUL ROMANESC " FUNDATIA " TERRA " SIBIU FUNDATIA " THE BRIDGE OF HOPE " SIBIU FUNDATIA " THE MARK TWAIN INTERNATIONAL SCHOOL" 3308 3309 3310 3285 3286 3302 3303 3311 Judet 59 1059 01/04/1996 13/03/2003 BUCURESTI SUCEAVA 13/12/1996 24/06/2002 275 13/12/1996 03/06/2002 BUCURESTI BUCURESTI 09/06/1995 11/09/1996 07/06/1995 13/12/1996 01/08/2001 99 178 97 274 1/PJ 09/06/1995 11/09/1996 07/06/1995 13/12/1996 01/10/2001 BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI BUCURESTI IASI 08/03/1996 SEN.BARA ILEANA.GANUTA MELANIA Fundatia are ca scop obtinerea fondurilor necesare financiare si materiale pentru:.Gradinitei. ASAN NADIA. secretar MANNES SCHOLM. precum si organizarea unor activitati de asistenta .sc. KALLAY DEZSO. . categorii sociale defavorizate) fara deosebire de nationalitate. Rãdãuþi Dragomir Ioan. organizarea de conferinte si simpozioane sustinute de oameni de stiinta. 1102/B/1995 3330/B/1996 1134/B/1995 3316/B/1996 2935/B/2001 1/PJ/2001 3283 FUNDATIA " SFINTII CONSTANTIN SI ELENA" 3010/B/1996 3284 FUNDATIA " SFINTII IERARHI LEONTIE SI TEODOSIE " RADAUTI FUNDATIA " SFINTUL NICOLAE " FUNDATIA " SIBIU CAPITALA CULTURALA EUROPEANA 2007 " 1041/B/2008 1 30/05/2008 1338/B/1996 918/B/2000 3349 13 30/10/1996 23/03/2000 3287 FUNDATIA " SIEBEN BURGEN " VURPĂR 3676/B/1996 150 26/08/1996 3288 3289 3290 3291 FUNDATIA " SIGEMO " SIBIU FUNDATIA " SIGMA " FUNDATIA " SILEX" SIBIU FUNDATIA " SION INTERNATIONAL ROMANIA " 4016/B/1996 3353/B/1996 3704/B/1996 860/B/2002 70 radiata 173 45 19/04/1996 19/12/1996 23/09/1996 24/06/2002 3292 FUNDATIA " SPERANTA " SIBIU 3860/B/1996 30 27/02/1996 in lichidare 3293 3294 FUNDATIA " SPERANTA 96" FUNDATIA " SPRIJINITI ETNIA ROMILOR " 3695/B/1996 569/B/2000 46/PJ 9171 3295 3296 FUNDATIA " SPRINT " 96 " FUNDATIA " STAR HOPE " MEDGIDIA 3343/B/1996 3872/B/2005 3297 3298 3299 FUNDATIA " T.ALAICESCU MIHAI. CONSILIERI PE CHILINDAR MIRCEA SI ARGINT MONA PENTRU FORMAREA CONSILIULUI DIRECTOR..BALACI ZIZI-DANIELA..R. Ajutarea persoanelor aparţinând claselor sociale defavorizate. Ionita Raluca .nr. cultural.l4. religie.GURGU SORIN. sociale.COSTESCU organizarea unor cursuri de religie si educatie spirituala ortodoxa.MACOVEI VLASCEANU DAN ALEXANDRU Scopul fundaţiei se completează cu:. GIUCHICI CELESTIN.X.SANDU CONSTANTIN.KALLAY DEZSO. AURELIAN. TRICA LORENA-ELENA. urmarind cresterea nivelului cultural.bl.acordarea de asistenţă copiilor orfani din România.civ..BARA ILEANA deprinderii unei meserii si a obtinerii unui loc de munca. GEAMBULAT CRETU.BARBULESCU SANDA.CIOFLAN FANICA.C.TURC IOAN.KUTELICOS GABRIEL.Iacob Emanuela.. fiind compus din : MACOVEI -VLĂSCEANU DAN ALEXANDRU MACOVEI -VLĂSCEANU ANCA STECOZA PAUL LUCEANU Datele de identificare ale membrilor Consiliului Director rămân neschimbate. VASILESCU MIHAELA.PANAITESCU DORINA VIRGINIA. SPRIJINIREA CAMINELOR DE BATRÂNII ŞI COPII FINANCIAR ŞI MATERIAL.PALADE GABRIEL.VELIC GRIGORICA. KELEMEN ATTILA. vicepreşedinte COJOCARU PETRE.Iasi sectoarele vietii economice.GEAMBULAT FETIN.PUTARU COSTINA.GEOANA MIHAELA. ANDREI " FUNDATIA " SF.Mannes Scholman. COSTESCU ELENA. acordarea de împrumuturi pe durată nedeterminată.

Bucuresti C. sector 2.111 17/05/1996 NEAMT 3336 FUNDATIA "ACADEMICA"BRAILA 230/B/1998 4 06/06/1998 310 BRAILA 3337 FUNDATIA "ACCES" 3031/B/1996 113/PJ/1996 13/05/1996 3338 FUNDATIA "ACHIL" TARGOVISTE 554/B/1994 2 22/04/1994 89 6248 pozitie inchisa dizolvata 25/05/1998 22/04/1994 Frincu Valerica. bunuri de uz casnic.acordarea de sprijinmoral minorilor aflati in pragul delicventei si batranilor fara familie sau abandonati.Brasoveni nr. imbracaminte. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .212 27/09/1996 3334 3335 FUNDATIA "ACADEMIA COPIILOR" FUNDATIA "ACADEMIAN JEAN MARC KESPI" 674/B/2000 3018/B/1996 18/PJ 17/03/2000 24/04/1996 26/PJ 04/05/2000 SEN. Secretar : Tache Vasile. necesitand masuri de protectie speciala cooptarea unui nou membru. bl. CUNOASTEREA TRADITIILOR NATIONALE SI EUROPENE ALE LIBERALISMULUI ETC. progresul cercetãrii stiinþifice multidisciplinare. ALDEA NICOLETA si STANCIU AURELIA isi inceteaza activitatea in cadrul fundatiei. cursuri de formare profesionala Dorr. II art. sociala." 3184/B/1997 3852/B/1997 221/PJ 73 10/07/1997 15/04/1997 152/PJ 433 10/07/1997 15/03/1997 NEAMT DAMBOVITA DOROFTEI EMIL Petrescu Gheorghe..GRISA GERGHEI.5. precum si ale unor personalitati culturale din tara. cu următorii membri: A. REPUNEREA IN DREPTURI A ISTORIEI NATIONALE IN COORDONATELE EI REALE. electrocasnice. incaltaminte. CRISTIAN OPREA si CLAUDIA MARINELA LUPU. sex.Suta Nicolae Adrian. GABRIELA MARINCAS. plecandu-se de la categoriile cele mai defavorizate ale populatiei. a familiilor sarace.Rosioara Elena. incaltaminte. 188 27/06/2000 SIBIU BUCURESTI 175F 20/02/1997 11/11/1996 01/09/2001 3327 3328 3329 FUNDATIA " ZENIT " FUNDATIA "8 SEPTEMBRIE" FUNDATIA "A DOUA SANSA" 1095/B/1995 1182/B/1996 3890/B/1997 87 114 04/04/1995 07/05/1996 12/06/1997 43 121 700 04/04/1995 07/06/1996 12/06/1997 BUCURESTI GORJ DAMBOVITA 3330 3331 FUNDATIA "A&C" FUNDATIA "A. 107 10/03/1997 BUCURESTI 171F 3318 FUNDATIA " VIITORUL VRANCEI " 350/B/1995 2579 04/09/1995 311 19/09/1995 VRANCEA 3319 FUNDATIA " VIS DE COPIL" 917/B/2002 54 29/05/2002 4120 29/05/2002 ARAD 3320 FUNDATIA " VITA PRO VITA " 1012/B/2004 22 07/06/2004 4 09/01/1997 BUCURESTI 3321 3322 FUNDATIA " VOX MENTIS " FUNDATIA " WALTER DORR " 1129/B/1995 3885/B/2005 5147/F 13/11/1995 07/10/2005 162 5147 13/11/1995 07/10/2005 BUCURESTI SUCEAVA prof. SCOPUL FUNDATIEI. Dumitrescu Maria.sprijinirea umanitara pentru persoanele aflate in stare de nevoie. bl. ..CIV. medicamente. va contribui la sporirea prestigiului Romaniei. 5..A. 4.Petrescu Maria 3332 FUNDATIA "ABC .Suta Ileana Marilena CONSTANTIN POPESCU ULMU.a. a celor cu o situatie materiala precara. VII din Actul Constitutiv al Fundaþiei "VIS DE COPIL". fizice sau mintale nu se pot integra total sau partial retragerea d-nului Vintila Aurelian Ioan si in viata sociala si profesionala. imbracaminte.Brasoveni din tara si strainatate in identificarea si realizarea de scopuri comune. aflati la caminele de batrani. nr..ap. Vicepresedinti .Colceriu Rodica.organizarea de cursuri didactice. electrocasnice..Sprijinirea caselor de copii orfani in 24.4. in CARMEN COSTACHE.sprijinirea Presedinte fundatie: d-na Tache Tasica.Zabou Vania 3333 FUNDATIA "ACADEMIA CARPATICA" 3063/B/1996 27/08/1996 SEN. sector 2. Dumitrescu Ion.. Iar d-na etnie.. imbracaminte. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri alimente. de ajutorare materiala.2 Fundatia de caritate “VITA PRO VITA” este o fundatie nonguvernamentala. 5.Ciornei Marian Se modifica Consiliul Director de la pct.CARMEN COSTACHE. in special a salii de festivitati si a sediului Carol Alexandru Mohr . in persoana numitului Dinca Alin.Abuni Costel. nonprofit de interes .G.Dorcu Liliana ş. asistenta sociala. Walter administrativ al Uniunii Germanilor Bucovineni.Bulf Augustin. Ajutorarea copiilor handocapati. . formarea profesionalã modernã ºi competitivã a tineretului studios de nivel gimazial. perfectionarea profesionalã ºi înalta specializare a tinerilor din domeniile precizate.presedinte. nefrecventarea cursurilor scolare obligatorii. datorita unor deficiente senzoriale. 5 din Statutul Fundaþiei "VIS DE COPIL".116 27/05/1996 170 Scop Presedinte .Acordarea de sprijin material copiilor din familii dezorganizate. 24. orfani sau lipsiti de sprijin familial.. medicamente.. ap 17. acordarea de ajutoare banesti.art. DAMBOVITA Consiliu director Scopuri umanitare. electrice. electrice.N. cu hrana. CARMEN IOANA GRECU. la imbunartatirea imaginii ei peste hotare. ap. domiciliat in Targoviste.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale.Brasoveni nr.ajutorarea celor bolnavi si batrani. in special a salii de festivitati si a sediului Carol Alexandru Mohr . domiciliat în str.domiciliata in statut. Se modifica scopul fundaþiei de la cap.medicamente. abandonati.C.E..culturala spirituala a celor aflati in nevoie din toate categoriile de varst. preventivã). fara adapost si fara posibilitati detrai modest. 1 al.civ.art.integrarea spirituala a Romaniei. Membrii .. legilor statului de Vita Pro Vita. cu multi copii. isi desfasoara activitatea conform prezentului statut. integrare sociala si educare a copiilor si tinerilor superdotati. medicamente. avand ca Dumitrescu Ion.de a administra patrimoniul propriu si orice alte subventii primite legal . orfani fara adapost. in sensul ca este cooptata in calitate de administrator cabinet stomatologic. 6 pct. familiilor cu multi copii si venituri mici realizate din munca. prin acordarea de bunuri provenite din donatii : alimente. BOICESU domenii unde alte institutii de profil nu acorda premii. Ioan Eduard Mohr membri . 4. Petrescu Maria Ochiuri. pregatirea si incadrarea lor profesionala. scoli. bl.. PICHIU. a orfanilor si in special Caminul de Copii Gura Ocnitei Sanatoriul Petrescu Gheorghe. incaltaminte.CIV.1Se numeste Comitetul director al fundatiei Bucuresti.BOICESU DIICUL. electronice.-sesizarea autoritatiilor competente cu gazuri deosebit de grave ce necesita interventii autorizate in domeniu ( lipsa de locuinte.. ap.acordarea deajutor medical gratuit. sustinerea bolnavilor.I.Colaborarea cu organizatii si fundatii d-l Tache Petre. str Brazilor . someri. ISTRATE GABRIELA IULIANA.Abuni Costel . abuzuri exercitate asupra minorilor prin diverse forme). cu caracter particular. Suta Nicolae Adrian.Usurelu Stefania. electronice. de cãtre medici si de personal medical acreditat Presedinte . bolnavi. domiciliat în str. 5. regulamentului de ordine interioara. prestigioase personalitati ale lumii pe toate continentele. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.civ. handicapati a celor domiciliată în str. orientare scolara si profesionala. ap. doamna MARIAN AIDA MARGIT Se modifica conducerea fundaþiei de la cap IV art. bunuri de uz casnic..Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 1154/B/1995 4051/B/1997 148/B/1997 13/04/1995 04/03/1997 07/08/1997 53 215 3/PJ 13/04/1995 12/03/1997 16/02/1998 BUCURESTI SIBIU BACAU 26/02/1996 38 26/02/1996 BUCURESTI Asociati/Fondatori 3312 3313 3314 FUNDATIA " TOP SPORTS " FUNDATIA " TRIDENT HILFE" FUNDATIA " UMANITATEA " 3315 3316 3317 FUNDATIA " UNIUNEA NATIONALA PENTRU3341/B/1996 EDUCATIA COPIILOR DIN ROMANIA ( U. al informaticii cât ºi de profil umanist. Popescu Elena Este umanitar..administrarea si asigurarea functionarii Casei Germane din Radauti. DOGARU d-na ISTRATE GABRIELA IULIANA. 24. propagarea în mediile de studii ale tineretului a teoriei ºi practicii avansate în domeniile menþionate. Walter administrativ al Uniunii Germanilor Bucovineni. Vintila Ion Aurelian Ajutorarea persoanelor care . Identificarea acestor familii se face prin Primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutoare sociale sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale.Dumitrescu Maria. furnizare de activitãþi conexe actului medical stomatologic. asistenþã ºi consultanþã de înalt profesionalism.. electrocasnice.cetatean roman.presedinte.Walter Dorr 3324 3325 3326 FUNDATIA " WEGA" SIBIU FUNDATIA " WERELDKINDEREN " FUNDATIA " ZAMOLXE " 4032/B/1997 3307/B/1996 3024/B/2001 67 338 26/03/1997 232 11/11/1996 sent.R.1948) . IOAN LADEA. a handicapatilor fizici sau mentali. RADU PICHIU. bl 6B. ANA LADEA.CIV. BEATRICE GAVANESCU. furnizare de asistenta medicala stomatologica de urgenta. Suta Ileana Marilena gradinite.Enache Lenuta. RADU GABRIELA HERIND. care se interfereaza cu spatiul spiritualitatii romanesti SEN. Ioan Eduard Mohr membri Rosioara Elena.Walter Dorr 3323 FUNDATIA " WALTER DORR " 3809/B/2005 5147/F 07/10/2005 5147 07/10/2005 SUCEAVA prof. DIICUL. consultatii de specialitate. electronice. LAURENTIU TEODORESCU. Constantin Floarea . handicapati.supravegherea modului de realizare a drepturilor omului si a drepturilor copiilor conform conventiilor internationale ( declaratia Universala a Drepturilor Omului . acordandu-le acestora asistenta directa sau prin intermediul unor institutii de stat sau private specializate. valorificarea optimã a potenþialului stiintific ºi didactic prin informare. Cloke Kenneth James . . obiect de activitate ajutorarea unor persoane in varsta. 4.administrarea si asigurarea functionarii Casei Germane din Radauti. Vicepresedinte : educarea. Brasoveni nr. jud Dambovita.str. Ferdy Ploschak. VIOLETA CLAUDIA SETRARESCU. 9 din Statului Fundaþiei "VIS DE COPIL" în sensul ca se adaugã atribuþiile administratorului cabinetului TACHE TASICA. MANOLE CUCU. imbracaminte. 3.. promovarea limbii si culturii chineze sub toate aspectele sale. Bucuresti B. jud Dambovita. . DIDICA MIHAELA. ) SF.. moral.dr. CUCU MANOLE. batranilor lipsiti de sprijin. liceal. documentare.Cloke Kathryn Ana ..realizarea comunicarii cu alte culturi. Fundatia “VITA PRO VITA” isi propune:.sector 2 public. cursuri de formare profesionala Dorr.UL OMENIEI" 379/B/1995 44 17/08/1995 662 21/08/1995 DAMBOVITA Stuparu Dan.organizarea de cursuri didactice.Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in secial cel din Orasul Pucioasa.etj. hrana si medicamente. prin acordarea de alimente. prin promovarea si valorificarea traditiilor care tin de istorie si civilizatia getodacica. batranilor si in general a persoanelor aflate in nevoie. DUMITRU. a copiilor din cresa.dr. Afirmarea ºi cultivarea valorilor ºi tradiþiilor stiinþei româneºti ºi universale. CARMEN GRECU. în sensul ca se adaugã un nou obiect de activitate "furnizare de asistenta medicala stomatologica (curativa. care functioneaza pe principiile asezamintelor fara scop patrimonial. acordarea de ajutoare banesti. nevoiasi sau abandonati. In locul d-nei STANCIU AURELIA este numita Ajutorarea materiala si morala. drept si a Constitutiei Romaniei. Ferdy Ploschak.. apartanenta politica si religioasa.GABRIELA MARINCAS. universitar ºi postuniversitar în domeniul ºtiinþelor exacte. GRISA GERGHEI TUDORANCEA ALEXANDRA CORNELIA SILVIA MIHAELA WILD. VIRGIL CALOTA. MARIA FUNDATIA " UNIVERS CULTURAL " 837/B/1993 FUNDATIA " VALIV " 3020/B/2001 31/08/1993 01/09/2001 68 31/08/1993 sent. prin premierea celor mai CONSTANTIN POPESCU ULMU.24. Constantin Floarea. bunuri de uz casnic.. LADEA IOAN. sector 2.

intreprinderea de activitaticu caracter umanitar privind ajutorarea persoanelor aflate Deaconescu Adrian. nationalitate. schimbarea numelui fondatorului din Andrei Adina Elena în Lucaciu Adina Elena ºi schimbarea datelor de identificare a membrilor Consiliului Director Lucaciu Adina Elena. Buscu Elisabeta . Mircea macri.Solcanu NEAMTU TIBERIU PAUL.presedinte.HELGIU HOREA. DANIELA-CRISTINA RUSU.Tehanciuc Adrian.membru. In cazul incetarii situatiei de nevoie speciala in Romania. scopul fundatiei va fi ajutorarea materiala. 3363 3364 3365 FUNDATIA "AICI LA NOI GASITI LINISTE. elabora si aplica programe pentru Neamtu Tiberiu Paul. economice. Vicepreşedinte . De a sprijini pe orice cai legale casele de copi orfani si caminele de batrani. MANUELA CRISTINA DIRECTORI . Stoica Ion organizatii si asociatii similare din tara si strainatate pentru indeplinirea scopului propus.culturale. din modificarea componenţei Consiliului Romania.IFRIM MARIA. Slaninoiu Sebastian.civ. Hoszu Ion. . GHENCIU IOANA. Sibiu si Medias. SIMION BICA. AFECTIUNE" FUNDATIA "AIDA" FUNDATIA "AIUTO" FUNDATIA "AJUTATI COPIII-ROMANIA" 3217/B/1997 3150/B/1997 3044/B/2000 272/PJ 16/PJ 4 28/11/1997 01/07/1997 27/06/2000 209/PJ 137/PJ 5091 28/11/1997 01/07/1997 29/06/2000 NEAMT NEAMT CLUJ GHERGHEL DANUT DRANGU CONSTANTIN 3366 FUNDATIA "AJUTATI COPIII-ROMANIA" 3066/B/2000 4 27/06/2000 5091 29/06/2000 CLUJ 3367 3368 3369 FUNDATIA "AJUTATI COPIII" SINANDREI FUNDATIA "AJUTOR EUROPEAN" FUNDATIA "AJUTOR GERMAN" 1297/B/1998 3660/B/1997 2991/B/1996 152 27/10/1998 03/10/1997 18/01/1996 773 27/10/1998 809 03/10/1997 SEN. devin mediu".VARGHA JENO LASZLO PAVEL VIOREL Costin Berevoianu . intre Spania si Romania. mai ales a copiilor cu nevoi speciale.NEAGOE CORNELIU-OVIDIU.Endicott “Alaturi de Voi” Romania (ADV) este incluziunea persoanelor seropozitive HIV si din alte grupuri vulnerabile Lindi. promovarea artei spaniole in Romania. 5 va avea urmatorul cuprins:.Rădulescu Milică. Mitulescu Rodica director executiv. POPESCU ELIZA. de facto si medicala. neajutorati. astfel: preşedinte – facto si medicala. GHETA MANUELA CRISTINA Valeanu Petre ajutor material si moral oamenilor saraci LASZLO BAKK ANIKO. material.A. precum si ajutorarea persoanelor aflate Petcu Dumitru. membri ai Fundatiei Aedificia si urmatorii: · ROMAN MARIANA · ROMAN CORINA · SILE IONUT TITISAN EUGENIA. . 9: ind.Mihai Aurica Petcu Dumitru.172 23/07/1997 06/06/2000 NEAMT 3360 FUNDATIA "AGIOS NIKOLAOS (SFINTUL NICOLAE) FUNDATIA "AGRICULTURA VIITORULUI" 3858/B/2005 2 06/12/2005 32J 25/11/2005 CONSTANTA 2252/B/1997 425 06/02/1997 80 18/02/1997 VRANCEA 900/B/2001 5 12/07/2001 4024 13/07/2001 SIBIU Andrici Ioan. 8 25/09/2000 DOLJ Codresi Teclu. De a ajuta si orienta fostii salariati din sectoarele confectiilor metalice ramasi fara serviciu. organizării şi perfectionării Vicepreşedinte . acordarea de sprijin material si moral .Costin Berevoianu. mai ales a copiilor cu nevoi speciale din strainatate. IFRIM MARIA.Lupu Rozeta. a unei baze de agrement şi antrenament sportiv. membru. Emil Prodan. membru Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . acordarea de ajutor copiilor ale caror familii se afla in imposibilitatea financiara de a le asigura sprijinul material necesar pentru a urma diferite forme de invatamant. BALOSAN ALEXANDRU Preşedinte . de Director.Dan Bora ecologic 28/05/1997 13/07/1994 12/06/1997 10/02/2000 08/06/1998 BRASOV 48 125/PJ 3/PJ sent.Art. Predescu Constantin.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) pozitie inchisa 3339 FUNDATIA "ACHIM" 884/B/1999 19 02/04/1999 3340 FUNDATIA "ACORNS" 219/B/2006 5 18/04/2006 3341 FUNDATIA "ACTIUNEA CIVICA" FILIALA CALARASI 833/B/2004 7/F 12/05/2004 3342 508/B/2000 8 25/09/2000 3343 3344 3345 3346 3347 FUNDATIA "ACTIUNEA ECOLOGICA ROMANA" FUNDATIA "ADAL" FUNDATIA "ADAM" FUNDATIA "ADLYN" FUNDATIA "ADN" FUNDATIA "ADRAS" 4316/B/1997 599/B/1994 3163/B/1997 799/B/1999 4331/B/1998 17 52 189/PJ 68/PJ 97F/2001 18/09/1997 23/06/1994 12/06/1997 12/11/1999 08/06/1998 3348 FUNDATIA "ADRAS" 811/B/2001 55/PJ/2001 3349 2241/B/1997 3350 FUNDATIA "ADRIAN VOINEA TENIS PROMOTION" FUNDATIA "ADRIAN" . . Traicu Elena .Banescu Vasile in nevoie. Dragan Ioan. vicepreşedinte – NICOLAE POIENAR. cu activitate permanentă. in nevoie:batrani. 9: Scopul Fundatiei “Alaturi de Voi” Romania (ADV) estenoua componenta a Consiliului Director va imbunatatirea calitatii vietii persoanelor infectate si afectate HIV/ SIDA din Romania.civ. dezvoltarea societatii civile prin activitati culturale.Culman Daniela. Scopul Fundatiei fi: . organizarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor.Borza Aurelia. mai ales a copiilor cu nevoi speciale din strainatate.TUDOR CICILIA Adam Michael Eugen POPA IOAN ANDONE DANUT Tehanciuc Adrian.Slaninoiu Ajutorarea copiilor handicapati . in cadrul institutiilor medicale cum sunt: leaganul de copii din Cisnadie.CIV. ajutorarea caminelor de batrani si copii. a persoanelor cu nevoi speciale.173 19/07/1996 revocarea din funcþia de cenzor a SC Expert Audit PM SRL. . alegerea în funcþia de cenzor a d-nei Smeriacov Milica.CIV.civ. de ideile lor politice sau religioase. In cazul incetarii situatiei de nevoie speciala in Romania. ADRIANA SCHIMIDT 06/06/2000 Consiliu director STEFAN N.MANGALIA Bunea Horea BOLOSAN ALENANDRU 123/PJ 12/06/1997 SEN. Lupu Rozeta Preşedinte . de exprimare.Slaninoiu Sebastian. Ajutorarea materiala de facto si medicala a persoanelor cu nevoi speciale.KONYA ZOLTAN Protejarea vietii umane din momentul conceptiei ADAM. Trif Livia .KATONA ANNA. pregătire de antrenori.TARGOVISTE 3351 3352 Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 244 02/04/1999 61 24/03/2006 Judet DAMBOVITA Asociati/Fondatori Achim Marian Scop ANDREI ADINA ELENA Va promova aceste valori ale moralei. Laser Irina . Gheaburcu Iulian este sprijinirea asociatiilor de parinti cu copii seropozitivi HIV si bolnavi de SIDA .19 01/02/1996 3370 FUNDATIA "AJUTOR PENTRU VARSTA A III 3025/B/2001 . Borcea Adina membru. Gheaburcu Misunica.Gheaburcu Iulian Holt International Children's Services Inc.Stoian Dumitru metodelor de pregătire sportivă."MOLDROM" S.NASTASE LUMINITA.169 3371 3372 3131/B/1997 3069/B/1996 114/PJ 12/06/1997 05/07/1996 3373 3374 FUNDATIA "AJUTOR PESTE PRUT" FUNDATIA "AJUTOR UMANITAR SI EDUCATIE PENTRU COPIII DIN ROMANIA"BUNUL SAMARITEAN FUNDATIA "AJUTORUL " FUNDATIA "AJUTORUL FRATESC" 3242/B/1996 3920/B/1997 57 147 30/04/1996 26/08/1997 3375 FUNDATIA "ALATURI DE VOI" 1016/B/2002 73 27/03/2002 3376 FUNDATIA "ALATURI DE VOI" ROMANIA 1/B/3005 9/F 19/05/2002 3361 3362 radiata dizolvata pozitie inchisa NEAMT NEAMT 444 845 10/08/1996 26/08/1997 DAMBOVITA DAMBOVITA INCHEIERE 13/02/2002 BUCURESTI IASI . NASTASE LUMINITA. fara a tine cont de rasa. in principal prin desfasurarea de activitati specifice. SOLCANU ION In sensul prezentului statut.Petrişor Florin Ilie.Stoian Dumitru -crearea şi organizarea.membru. membrii participării capitalului public şi privat la finanaţarea programelor de dezvoltare necesare alinierii acestui sector la Vasile Ciomoş. in limita posibilitatilor fundatiei ACTIVITATI IN DEZVOLTAREA EDUCATIONALA SI SOCIO PROFESIONALA A COPIILOR SI TINERILOR 17/05/2004 CALARASI BELCIU TEONIA.Banescu Ion.Popescu Aristică.asiguraea şi Preşedinte .membru. Sipoteanu Elena . colaborarea cu alte Slaninoiu Hoszu Ion.658 asistentei sociale ce urmeaza a fi acordata copiiilor abandonati de parinti Andrici Ioan.Dragan Ioan.Sincu Dumitru NEAMT umanitar VAIDEANU MIHAI Membrii fondatori sunt: . Directori .Art.TITISAN EUGENIA.pecingină Ion. de medicamente şi energizante necesare activităţii sportive a membrilor fundaţiei ASIGURAREA PRACTICARII SPORTULUI LA TOATE NIVELELE SI PROMOVAREA SPORTIVILOR DE PERFORMANTA Deaconescu Adrian. saraci. Vicepreşedinte . culturii si civilizatiei care slujesc spiritul national si propasirea natiunii romane. Culman Daniela. din Romania.135 TUDOR GHEORGHITA.Stoian Dumitru 24/09/2001 încheiere 19/06/2001 1709 14/05/1997 405 02/09/1997 VRANCEA 374/B/1995 32 06/05/1995 475 06/09/1995 DAMBOVITA FUNDATIA "ADRIAN" SIBIU FUNDATIA "ADRIANA SCHMIDT" 3982/B/1997 755/B/2000 164 17/03/1997 27/09/2000 368 02/04/1997 28/09/2000 SIBIU 3353 3354 FUNDATIA "ADRIANA" FUNDATIA "AEDIFICIA" 3139/B/1997 3885/B/2002 137/PJ 8/F/ 01/07/1997 17/06/2002 139/PJ 01/07/1997 17/06/2002 NEAMT IASI 3355 FUNDATIA "AESCULAP" 4389/B/1997 218 31/03/1997 564 31/03/1997 CLUJ 3356 3357 FUNDATIA "AFUMATI" FUNDATIA "AGAPE PENTRU OCROTIREA VIETII" 606/B/1994 44/B/2001 76 9 01/06/1994 27/04/2001 43/pj 2265 03/05/1995 30/10/2000 HARGHITA 3358 3359 FUNDATIA "AGAPIS" FUNDATIA "AGENTIA PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII APEI " 3136/B/1997 3026/B/2001 122/PJ 178F 23/07/1997 01/09/2001 157/PJ sent. mai ales a copiilor cu nevoi speciale.MIHALY ANDOR.INC.sportive si de tineret siIon. neajutorati. scopul fundatiei va fi ajutorarea materiala.Achitei Angela.Gheamburcu Misunica. Activitati de sustinere a unor categorii social defavorizate din punct de vedereCRACIUN SIMION.ELENA POPA GHEORGHE. Sincu Dumitru POPA GHEORGHE.PRECUM SI SPRIJINIREA CERCETARII SI FORMARII UNOR SPECIALISTI IN ACEST DOMENIU De a afecta imobilul din Seica Mare nr.acordarea de ajutor persoanelor de vîrsta a treia care nu dispune de posibilităţi de întreţinere. HOLT INTERNATIONAL CHILDREN`SERVICES. etc. sociale. . etc. Cojocaru Stefan membru.A" 176F 01/09/2001 sent.membru. standardele europene.Stoian Dumitru Tehanciuc Adrian.C.Ostafie Petrisor. Dorin Ceatarîş TSIKLOS MICHAIL ESTE CONSTITUIT DIN DEZVOLTAREA CULTURALA SI SOCIALA A MUN.. este sa ajute sufleteste si material oamenii saraci.Popescu Aristică.organizarea cu activitate permanentă a unei baze de agrement şi antrenament sportiv. Cenzor Chitu Cristina Completarea capitolului II din statut dupa cum urmeaza:Art. in care slujesc spiritul national si propasirea natiunii romane. presedinte. ROSU VETA Codresi Teclu.ROSU VETA cunoasterea si promovarea drepturilor omului. sprijinirea dezvoltarii sectorului particular in Romania.SIMION BICA.dezvoltarea comunitatii locale in toate sectoarele vietii educative. IUBIRE. orfani. facilitarea si inmcurajarea schimburilor culturale a artei indiferent de modul ADRIANA SCHMIDT.Rădulescu Milică. NEAGOE CORNELIU-OVIDIU."Scopul Fundatiei este de a determina. Borza Aurelia.modernizarea infastructurii apei şi creşterea calităţii serviciilor prestate populaţiei prin atragerea şi stimularea Preşedinte . achiziţionare de material sportiv de înaltă eficienţă şi calitate. membru – MIHAI-FLORIN ROŞCA. Gheorghiu Oana Liliana ºi Vacalau Marius ca urmare a schimãrii BELCIU TEONIA. Ajutorarea materiala de facto si medicala a persoanelor cu nevoi speciale. formelor de instruire.GHETA ACTIVITATI CARITABILE PRESEDINTE-/ HELGIU HOREA.Tehanciuc Adrian.1. Pecingină Ion. ajutorarea oamenilor saraci. a persoanelor cu nevoi speciale.Stoica Ion. INITIEREA UNOR FORME DE COOPERARE INTRE PRODUCATORII AGRICOLI DE PLANTE TEHNICE PRECUM SI INTRE ACESTIA SI CONSTRUCTORII DE MASINI AGRICOLE SPECIFICE.S.Ursu Marcela. .URSU MARCELA .

ONCERIU CRISTIAN. precum si cu organizatiile non-guvernamentale. et. copiilor bolnavi de leucemie si in special Casa de copii din Achihai Aurel . Bordeeanu sector 2. unde vor servi masa oamenii saraci si alte categorii de persoane defavorizate. com. protectia si pretuirea publica a marturiilor de cultura materiala si spirituala apartinand celei mai oropsite categorii sociale din timpul dictaturii: taranimea. AJUTORAREA COPIILOR HANDICAPATI SI BATRANILOR LIPSITI DE POSIBILITATI MATERIALE SI FINANCIARE DIN JUD. 9. et.Fundatia va depune efrorturi pentru asigurarea unei bune comunicari intre organele guvernamentale si neguvernamentale implicate in activitatile de protectie sociala si categoriilor de persoane mentionate mai sus in vederea eficentizarii actului de asistenta sociala. Doja. imbracaminte.Va sesiza autoritatile competente in cazuri grave ce necesita interventie urgenta..Gheorghe Tanase.realizarea de parteneriate cu structurile diveselor Ioan-Iulian.presedinte. Bucuresti. se subroga in drepturile si obligatiile fondatorului.DOBRESCU FLORIN MIHAI. D-lui Voica Laurian Aurel şi înlocuire sa cu expertize etc..Se va preocupa de acordarea de sprijin material si moral copiilor proveniti din familiile nevoiase si celor bolnavi si abandonati.305 16/12/1996 Judet Asociati/Fondatori 3377 FUNDATIA "ALBINA" 3103/B/1996 3378 FUNDATIA "ALEXANDRA" 3931/B/1997 161 30/09/1997 969 30/09/1997 3379 3380 FUNDATIA "ALEXANDRU BELDIMAN" FUNDATIA "ALEXANDRU BOGDAN VODA" 25/B/1994 1086/B/1995 65PJ 06/10/1994 13/04/1995 sen.CIV. et. culturale si de divertisment. BUZAU Consiliul Director ia act de faptul ca fondatorul Scopul fundaţiei este nepatrimonial.Vor inlesni transportul din satele pentru cetatenii care nu au mijloace de transport pana la orasele apropiate si in locurile unde acestea au treburi.Va acorda sprijin moral celor ce nu pot sa se integreze in societate.Bracu Cristian Paul Serban Ovidiu Constituirea de fonduri banesti si bunuri materiale necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata a batranilor abandonati si fara un sprijin material. dezvoltarea rurala. etc.maxilo-faciala.Darie Mihai. consultatii de specialitate la domiciliul celor greu de transportat. prin acordarea de sprijin material si moral Consiliu director Vladescu Isaia. abandonati. NEAMT NECHIT ANTON NEAGU ALEXANDRU 05/09/1997 657 05/09/1997 143 181 199/PJ 3456 3456 85 1 02 10/07/1997 12/02/1998 02/06/1997 11/06/2001 11/06/2001 03/05/1996 19/01/1995 12/02/1998 109 12 110/PJ 93 10/07/1997 12/02/1998 02/06/1997 11/07/2001 11/07/2001 03/05/1996 325 17/12/1997 GORJ GORJ NEAMT BUZAU BUZAU GORJ SATU MARE COVASNA 1036/B/2001 4 20/02/2001 968 18/11/1999 CONSTANTA 1026/B/1995 948/B/2000 386 TMB 29/11/1995 24/04/2000 sen. CARITABIL. incaltaminte si a altor bunuri materiale necesare unui trai decent.03.. organizatii publice si private ce functioneaza in judetul Iasi. educaţional şi ştiinţific Ajutorarea copiilor handicapati .Buzdugan .Stan Gheorghe. cutremure). Bd. NICOLAE. Suceava.promovarea valorilor crestin-democrate in societatea romaneasca.civ. orfani.MUSAT GALINA.c. nr.SC DANA MANAGEMENT SRL CONSILIUL DIRECTOR: preşedinte ..POPESCU GEORGE-CONSTANTIN. desfasurate cu scopul de Revocarea din funcţia de Director Executiv a a produce continuturi profesionale si stiintifice. Repcaru FLOAREA.. Hamas Janos .Mihai crestin-democrate.civ. activitatilor sportive. 1. ALBU MARIAN Caritabil. in conformitate cu dispozitiile art.3406 04/05/1994 840 09/12/1996 DAMBOVITA Todirică Alexandru şi Pantel Constantin Rococeanu Valeriu Dan 3387 FUNDATIA "ALFADOR" 3629/B/1996 173 12/12/1996 1201 12/12/1996 DAMBOVITA 3388 FUNDATIA "ALIANTA NATIONALA CRESTIN 165/B/2003 .. Mun.NEGREANU MARIA RODICA. str. caminelor de batrani. nr. EMILIAN. ap.. IFTIMIE DUMITRU. Teiul Doamnei.Stan Gheorghe. sect.. caminelor de copii. Albulescu Florin .Se va preocupa de aprovizionarea batranilor cu combustibil pentru incalzire pe timp de iarna si aprovizionarea de toamna cu legume si fructe. Budeanu Petru.presedinte. atragerea in activitati utile si necesare societatii.. de ideilor politice sau religioase. a altor asezaminte sociale atat din fonduri proprii cat si din surse atrase. 1.18 23/01/1997 3384 FUNDATIA "ALEXANDRU" 4042/B/1996 87 08/05/1996 737 15/08/1996 DAMBOVITA Stanciulescu Romi 3385 3386 FUNDATIA "ALEXANDRU" FUNDATIA "ALFA " 591/B/1994 4031/B/1996 151/PJ/1994 103 04/05/1994 09/06/1996 sent. 23.vicepresedinte. precum si a persoanelor handicapate. a orfanilor.CUCIUREANU MONICA. sc. sc.Buzdugan Neculai. domiciliat in fundatiei.Mircea Nedelciu.DARIE Dobrtescu emilian .HERSENI Cuciureanu Monica . str. accidente si nu au mijloace materiale si financiare necesare . urmeaza a BORDEEANU RUXANDRA ANCA.cenzor. corespunzător intereselor proprii de promovare ale persoanelor cu disponibilităţiHRISTEA TEODOR. se va preocupa de educarea acestora. in mod deosebit asistenta medicala..civ.CANDEA DUMITRU promoveaza cooperarea in domeniul educatiei si invatamanatului Nicolescu Viorel-Mircea . Eftimie Ion..Ocheana Georgiana.secretar Racoceanu Niculina . NICOLAE. sc. sector Director Executiv . tezaurizarea.acordarea de burse pentru ciopii proveniti din familiile cu posibilitati materiale reduse pentru Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . sect.Budeanu Stefan.trezorier. Stanciulescu Cornelia .Saruleanu de democratizare a societatii. POPESCU CRISTIAN..presedinte.Saruleanu Ian-Iulian.Ocheana Georgiana. analize. a familiilor cu multi copii. 354 28/07/1999 BUCURESTI 3402 FUNDATIA "AMICII" BRAILA 779/B/1996 5 24/06/1996 418 10/06/1996 BRAILA 3403 3404 FUNDATIA "AMICIS" FUNDATIA "AMIRAS" RM-SARAT 3129/B/1997 1349/B/1996 25 19 17/11/1997 12/04/1996 1177 11 29/10/1997 06/12/1996 OLT BUZAU 3405 FUNDATIA "AMIRAS" RM-SARAT 2870/B/1996 19 12/04/1996 11 06/12/1996 BUZAU 3406 FUNDATIA "ANA MARIA ŞI GENERAL ION EFTIMIE 1042/B/1999 157 02/11/1999 519 19/10/1999 BUCURESTI 3407 3408 FUNDATIA "ANA" FUNDATIA "ANA" 9/B/1996 3960/B/1997 1 200 16/08/1996 09/12/1997 1259 09/12/1997 OLT DAMBOVITA 3399 3400 Vladescu Isaia Scop promovarea de activitati sistematice vizand achizitionarea...civ. materiale scrise. director BORSAN ALEXANDRU cenzor .Va acorda asistenta sociala familiilor nevoiase.elaborarea de programe. 77.NEGREANU ELISABETA. incaltaminte. a copiilor orfani.MANDRUT ANA Petre si Nicolescu Cornel .MATEI Negreanu Elisabeta . ap. ajutorarea familiilor cu multi copii. studii.membrii MARILENA. spitalelor. medicamente. dotarea acestora cu bunuri de folosinta indelungata. Vladescu Maria Alexandra. nr.108 24/05/1995 3381 3382 3190/B/1997 511/B/1994 232/PJ 07/07/1997 08/11/1994 148/PJ sen.BORSAN AUREL.DOBRESCU Ioana Ana Maria .acordarea sprijinului material prin distribuirea de alimente. creselor. abandonati. str.DEMOCRATA" FLIALA IASI 18/F 06/10/2003 26/09/2003 IASI 3389 FUNDATIA "ALIANTA PENTRU COPIII ROMANIEI" 3658/B/1997 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 FUNDATIA "ALIMPESTI GROUP" FUNDATIA "ALIMPESTI GROUP" FUNDATIA "ALMAS" FUNDATIA "ALTERNATIVE" FUNDATIA "ALTERNATIVE" FUNDATIA "ALTRUIS" FUNDATIA "ALTUS BENEFICUM" FUNDATIA "ALY KATTY" 1394/B/1997 508/B/1998 3170/B/1997 1013/B/2001 1032/B/2001 1181/B/1996 306/B/1995 494/B/1998 3398 FUNDATIA "AMBULANTA 2000" CONSTANTA FUNDATIA "AMFIDRIA" FUNDATIA "AMFITEATRU" 3401 3487/B/1997 DAMBOVITA Se completeaza cu :. Dorin. Gh. 4. cooperarea ºi colaborarea cu instituþii ºi organizatii din þarã ºi/sau strãinãtate pentru realizarea unor acþiuni de interes comun. Vladescu Maria SATU MARE sa ajute sufleteste si material oamenii saraci. domiciliata in Bucuresti.. fara a tine cont de rasa. Pache Protopopescu.acordarea sprijinului material si moral persoanelor afectate de calamitati naturale (inundatii. 1. domiciliat in Ruxandra Anca. Ajutor material pentru familiile care au avut decese . 9. Chopin. Ajutorarea copiilor handicapati. evenimente. COJOCARU fundatiei. Neagu Dumitru . Achihai Viorica . a orfanilor. pentru propriile necesitati sau pentru alte entitati Dl.civ. Sacuieni.vicepresedinte Voitic Corneliu . NEAGU ALEXANDRU. Fr. batrani internati. Elena Cruceanu.contruirea si repararea caminelor de de batrani. strategii si directii generale de actiune pentru sprijinirea procesului Dorin. constientizarea si indrumarea lor spre o viata demna... consolidarea crestin-democratiei in romania si promovarea integrarii europene si Colta Cristina.. copiilor bolnavi de leucemie si in scoala speciala de baieti din Targoviste.Mihai Neculai.. SECUIESC Medical ŞARPE MARIAN. domiciliat in Bucuresti.NEGREANU ION...MANDRUT OCTAVIAN. herseni ALEXANDRU.SC ACCOUNTING FOR YOU SRL BRAGA PAULA. 167.. neajutorati. alimente. 1.Adrian Altarascu. Nicolae Dana . Brancu Cristian Paul Cenzor . euro-atlantice. vizuale si audio. . Fr. lacaselor de cult.Popescu Vasile IMBUNATATIREA ACTIVITATII ECHIPEI DE TENIS DE MASA A CLUBULUI SPORTIV SCOLAR TG.secretar adjunct. nr.. ap.2011 si ca unicul mostenitor. 15 din Statutul 46. 46.Colta Cristina.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 15/11/1996 sen. BUZAU AJUTORAREA COPIILOR HANDICAPATI SI BATRANILOR LIPSITI DE POSIBILITATI MATERIALE SI FINANCIARE DIN JUD... someri prin facilitarea accesului acestor categorii la programe gratuite de asistenta medicala in domeniul stomatologiei si a chirurgiei buco. str. participand cu sume de bani si contructia caselor..secretar. 2. Ajutorarea copiilor handicapati.Cornel crearea de grame de asistenta sociala si desfasurarea de activitati in domeniul protectiei copilului in concordanta cu Florea.. 2.Fundatia se va implica direct in activitatile de asistenta sociala si ajutorare a categoriilor de persoane defavorizate.vicepresedinte. Chopin. eradicarea saraciei.acordarea de sprijin materia si banesc si chiar construirea de cantine de ajutor social.Balan legislatia romana Elena CHIRIAC CONSTANTIN INFIINTARE FILIALA INFIINTARE FILIALA Dr. a decedat la data de native si/sau intelective lipsite de mijloacele materiale necesare si suficiente punerii lor in valoare..Budeanu Stefan.secretar general. NEAGU ADINA. Largirea Scopului si Obiectivelor cu activitati de cercetare -dezvoltare-inovare+proiectare.180 07/07/1997 14/11/1994 3383 FUNDATIA "ALEXANDRU CEL BUN" FUNDATIA "ALEXANDRU TZIGARA SAMURCAS" FUNDATIA "ALEXANDRU" 22/01/1997 SEN. director executiv .NICOLESCU Promovarea ºi organizarea de programe pentru copii ºi tineret. nr.248 103 12/12/1995 11/04/2000 FUNDATIA "AMICII SONNENBERG DIN ROMANIA" 4155/B/2003 34 12/12/2003 s. 15. ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de imbracaminte.cenzor. IOANA ANA MARIA.caritabil. 44. POPESCU ELENA. B. sustinerea initiativelor comune cu sindicatele Budeanu Petru. domiciliata in Bucuresti. reconstructia acestora. nationalitate.Acordarea de sprijin material batranilor si bolnavilor din comuna si din alte localitati.

217 02/10/1996 FUNDATIA "ANTI AIDS TROTTER" FUNDATIA "ANTORES" FUNDATIA "ANTREPRENORIAT SOCIAL" FILIALA MEHEDINTI 129/B/1992 3213/B/1997 19/B/2012 14/01/1992 09/10/1997 05/03/2012 sen. electrocasnice. incaltaminte. prin acordarea de alimente.Ajutorarea familiilor cu mai multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente. imbracaminte. a orfanilor si in special Casa de copii Gura Ocnitei . electronice.Bota Ioan.CALAPODESCU MIOARA sprijinirea persoanelor handicapate si a persoanelor de vrsta a treia.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri alimente..GOIA ADRIANA. a orfanilor si in special Casa de copii Gura Ocnitei sanatoriul Ochiuri.. imbracaminte. Branzoiu Lucian de intretinere. electrice. Identificarea acestor familii se face prin Primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutoare sociale sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale. contribuirea la realizarea dezvoltarii economice durabile. Acordarea de sprijin material batranilor si bolnavilor. medicamente.sanatoriul Ochiuri.presedinte Cristu Emanuel Marian . singure. Kurtuhuz Andreea Codului civil ºi ale reglementãrilor privind protecþia copilului.. mediului prin prin actiuni de protejare a acestuia si a unor categorii de oameni aflati la un Alex.03. incaltaminte. acordarea de ajutoare banesti... bunuri de uz casnic. în vârstã de pânã la 18 ani. electrice. electrocasnice.secretar . prin acordarea de bunuri provenite din donatii : alimente. electrice. pliante. incaltaminte. pentru ajutorarea persoanelor aflate la nevoie.. acordarea de ajutoare banesti.Acordarea de asistenta sociala familiilor nevoiase. lucrãri de naturã juridicã având . precum ºi altor actiuni sociale. dar fara posibilitati materiale. în beneficiul personalului în sensul .Banescu Maria.Calinoiu Georgeta. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. bunuri de uz casnic.Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in psecial cel din Orasul pucioasa. electrice. MARINELY 15 membrii fondatori. Manolache Adrian electrocasnice. electronice. bunuri de uz casnic. Dragnea Adrian. bunuri de uz casnic. electrice. acordarea de ajutoare banesti.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente.CALAPODESCU ISABELLE. electronice.Cojocaru Viorel ş.Comisia de Cenzori: NWAGU CARMEN Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in special din orasul Pucioasa. electronice. electrotehnice..Nicolaescu lor.SOFRONIE LIDIA. în tarã ºi în strãinãtate.asigurarea condiþiilor pentru adãpostirea ºi întreþinerea animalelor domestice de companie. CRIMTEA COSTEL .vicepresedinte Drosu Octavian . imbracaminte. abandonati. electrocasnice. înfiinþarea. precum câinii ºi pisicile. electronice. unor dotãri Comisiei de Cenzori potrivit p v nr..NEGOITA MARIA.REVOCARE CENZOR-CHELARU VERGINICA NUMIRE CENZOR -BUCA ADRIANA Apartenenta federatie HG utilitate 354 Data HG utilitate publica 18. 32/2009 suplimentare necesare muncii de poliþie. DAMBOVITA Alexandru Tiberiu Gigel Scop Consiliu director realizarea unui program pentru dezvoltarea culturii.ANDRONACHE LAURENTIA.DUMITRU DOINA. bunuri de uz casnic.Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in special din orasul Pucioasa prin acordarea de bunuri provenite din donatii : alimente. electronice.CRISTEA GEORGETA. electronice..Popescu Camelia.Cãlinescu Daniela . alimente. informarea corectã a cetãþenilor cu privire la unele evenimente de naturã infracþionalã care se produc SOGOR JENEL . acordarea de ajutoare banesti. Constantin donatii. electrocasnice.Georgescu Infiintarea unui departament pentru ajutorarea persoanelor cu handicap prin oferirea de caini pentru nevoile Madalin.medicamente. Bodea Roberta. medicamente. electrice. bisericilor. a orfanilor. electrice. copiilor bolnavi de leucemie etc. incaltaminte. sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale.-acordarea de sprijin material din alimente.Tudor Viorica DAMBOVITA Cãlinescu Gabriel. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. imbracaminte. imbracaminte. Secretar . întreþinerea ºi educaþia copiilor..PRIETENI DE SUFLET" 545/B/1994 FUNDATIA "ANIMA" 3848/B/1997 39 226 sen. medicamente.Sfarleaza Petre. electrocasnice.Hidi Iosef Laszlo sa genereze in masa un curent de opinie favorabil grijii pentru animale si mediu inconjurator. de interes umanitar.asistenþa.memorial.TENEA ANDREEA MAGDALENA Sprijinirea dezvoltarii economice si sociale. abandonati. incaltaminte. incaltaminte..Acordarea de sprijin material si moral persoanelor fara posibilitati Branzoiu Liliana. medicamente. Constantin Andrei Marius bunuri de uz casnic.GEORGESCU MIHAI GAVRILA.identificarea acestor familii se faceprin Primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutor social sau prin Directia de Munca si Ocrotire Sociala. istoric... electrice. acordarea de ajutoare banesti.. etc. imbracaminte. electronice. ridicarea nivelului de educatie sanitara a populatieie in vederea impiedicarii raspandirii maladiei SIDA.CISMARU VALENTIN. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.GAGU LIVIU mass-media a activitãþii ºi eforturilor depuse de cadrele de politie pentru prevenirea si combaterea faptelor GHEORGHE . servicii persoanelor aflate in Ajutorarea copiilor handicapati. alimente. Fondatori: Cãlinescu Gabriel ºi Cãlinescu supraveghere ºi asigurarea condiþiilor pentru o dezvoltare normalã ºi armonioasã. Braila inlocuit cu membri fondatori in numar de 771 26/05/1998 452 26/05/1998 DAMBOVITA Constantin Manuela Claudia 43/PJ 20/PJ 15 27/05/1998 20/03/2000 21/05/1993 59/PJ 34/PJ 15 25/06/1998 12/06/2000 21/05/1993 NEAMT NEAMT DAMBOVITA CIMPOIESCU NECULAI MARIC C. familiilor sacare cu multi copii. jud Dambovita. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii. incaltaminte. BISTRITA NASAUD construirea. imbracaminte.Rociu Ion. imbracaminte. Obiectul modificarii : Modificare statut si a popularizarea legii. acordarea de ajutoare banesti. identificarea acestora prin Directia de Munca si Protectie Sociala sau prin Primariile de domiciliu Ajutorarea copiilor handicapati. Stoica Ion.medicamente. sprijinirea cu mijloace specifice a acitvitãþii de combatere a criminalitãþii alãturi de celelalte componentei consiliului Director si a organisme cu atribuþii în domeniu. bunuri de uz casnic. electrice.Mandroiu Nicolae.. medicamente. electrice. a orfanilor si in special Caminul de Copii Gura Ocnitei Sanatoriul Alexandru Gigel.. incaltaminte. în condiþiile Daniela . acordarea de ajutoare banesti. Ajutorarea copiilor handicapati.Formarea de echipe mixte oameni-caini care sa intervina in cazul unor calamitati.. Identificarea acestor familii se face prin primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutorul social.149 Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 3409 3410 3411 FUNDATIA "ANA" FUNDATIA "ANASTASIA" FUNDATIA "ANCA" 905/B/2000 145/B/1992 3614/B/1996 135 24/11/2000 20/03/1992 11/07/1996 3412 FUNDATIA "ANCA" 3885/B/1997 109 08/07/1997 783 3413 FUNDATIA "ANCHETA" 629/B/1994 3 27/12/1994 3414 FUNDATIA "ANDRAX" 1499/B/1998 47 3415 3416 3417 FUNDATIA "ANDREEA" FUNDATIA "ANDREEA" FUNDATIA "ANDREI " 1351/B/1998 676/B/2000 75/B/1993 3418 FUNDATIA "ANDREI" 3419 Asociati/Fondatori Ana Maria DAMBOVITA Mihaescu Viorel 08/07/1997 DAMBOVITA Brinzoiu Ovidiu 2159 27/12/1994 BRAILA Inspectoratul de Politie al Jud. abandomnati. care nu beneficiazã de ocrotire. Este nepatrimonial.civ. bunuri de uz casnic. bunuri Ciprian Florinel de uz casniz: electronice. finanþarea ºi dotarea unei case de copii în localitatea Crainimãt.Stoenescu Elena.Bogdan Doru. bunuri de uz casnic. Alexandru Adrian Horia. electrice.Sabău Ioan. electronice. incaltaminte. Vicepreşedinţi Poenaru Radu Sorin. a copiilor dotati din punct de vedere intelectual.Gabriela. Dambovita.172 29/06/1998 3421 3422 3423 FUNDATIA "ANI .ajutorarea caminelor de batrani din judet prin acordarea de bunuri provenite din donatii. incaltaminte. reviste. electrocasnice. a orfanilor si in special cei din casele de copii si sanatorii din jud Harhoiu Victoria.2004 .civ. Adrian. acordarea de ajutoare banesti.VOINEA CONSTANTA MONICA.Lupu Asineta.acordarea de sprijin material din alimente.civ. necesare Branzoiu Ovidiu. 3961/B/1997 201 02/12/1997 1233 02/12/1997 DAMBOVITA Cernea Andrei FUNDATIA "ANDREI" 3216/B/1996 82 07/12/1996 732 24/08/1996 DAMBOVITA Andrei Marius Florin 3420 FUNDATIA "ANEFS .Acordarea de sprijin material. MOMESCU NICOLETA pe raza judetului. CRISTEA DUMITRA. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.Consiliul Director este de politie. . fãrã stãpân sau abandonate.civ.. imbracaminte. electronice. în acþiunile acestora interesând protecþia drepturilor copilului. Preşedinte . bunuri de uz casniz: electronice.Aprovizionarea cu conbustibil a batranilor si bolnavilor pentru incalzirea pe timp de iarna. conducerea. . -organizarea ºi sponsorizarea cu mijloace proprii sau în colaborare de expoziþii de simpozioane cu format din : ANGHELACHE DANUT. jud Dambovita.promovarea unor programe şi activităţi de sprijinire materială şi financiară a facultăţilor ANEFS. cultural spotive.Moldoveanu Andrei.. inclusiv a instituþiilor spitaliceºti.civ. bunuri de uz casnic.alimente.Georgescu Alen.Antofie Sanitara initiaza unui program de tratare a bolilor psihice prin animale. Ajutorarea copiilor handocapati. instituþii de ocrotire a copilului. electronice. Secareanu Marius Florin . medicamente. electronice. Branzoiu Gheorghe. abandonati.'75" 4329/B/1998 103F/2001 29/06/1998 sent. servicii persoanelor aflate in nevoie.. -editarea unui ziar cu denumirea "Ancheta" destinat cunoasterii prin VALSAN DOREL. incaltaminte. bolnave. imbracaminte.Barbu Corina.Toate activitatile vor fi destinate scopului de Viorel.editarea altor publicatii. incaltaminte. incalaminte.IMPUTERNICITI: TENEA ANDREA-MAGDALENA SI CISMARU MIHAIL ANDREI .Haralambie ajutorare a animalelor.susþinerea materialã a mânãstirilor.MILITARU STRATICA. Cernea Andrei.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale. medicamente.Gabriela .ALEXANDRESCU MARIANA. imbracaminte.. Ajutorarea copiilor handicapati. sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale. medicamente. electrocasnice.. imbracaminte.. antisociale. bunuri de uz casnic. imbracaminte. alimente. acordarea de ajutoare banesti.Bota Cornelia. artistic.NISIPESCU FLORICA. altor Maria. Ochiuri.In colaborare cu Directia Ionel.Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. crearea unor colectii de arta plastica. constand in : procurarea de fonduri banesti si bunuri materiale.. etc.Ferenz Viorica. NEAMT MEHEDINTI VIRLAN CATALIN CISMARU MIHAIL ANDREI. Identificarea acestor familii se face prin primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutorul social. organizarea.. medicamente.CORI" SIBIU 1538/B/1998 FUNDATIA "ANIMA . electrocasnice. Tudor Rodica. caracter juridic. prin acordarea de bunuri provenite din Constantin Manuela Claudia. -sponsorizarea ºi finantarea cu mijloace proprii ori donaþii. Ruhus jud Dambovita.Neagu Camelia.a.Tinta Vass Mihai.Biculescu Mihaela.46 316 25/05/1998 28/03/1995 13/03/1997 SIBIU 68 20/03/1998 28/10/1994 13/03/1997 3424 3425 FUNDATIA "ANIMUS" SIBIU FUNDATIA "ANINA RIC" TARGOVISTE 4048/B/1997 1070/B/1995 86 13 04/03/1997 03/06/1995 339 370 26/03/1997 19/05/1995 SIBIU DAMBOVITA 3426 FUNDATIA "ANISIA IOANA CÃLINESCU" 4348/B/2012 1/I/B 18/12/2012 Încheiere 14/11/2012 3427 FUNDATIA "ANNE"-CASA DE COPII CRAINIMÃT FUNDATIA "ANOTIMPURI" 25/B/2002 6 05/01/2002 6671 22/11/2001 02/10/1996 sen.. fizicã ºi intelectualã. alimente.Ajutorarea caminelor de batranmi din judet si in special din Informarea publicului prin mijloace proprii ori colaborãri cu probleme de larg interes din domeniul aplicãrii legilor. acordarea de ajutoare banesti.Ilie moment dat in situatii dificile Alexandru.MILITARU GABRIEL.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 1259 sen. electrocasnice. electrocasnice.65 189/PJ 11/02/1992 09/10/1997 24/02/2012 3429 3430 3431 3089/B/1996 264/PJ 1 24/11/2000 23/03/1992 Judet DAMBOVITA 3428 23 pozitie inchisa(da/nu) Alexandrescu Constantin Dumitru. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.Andronic Corneliu.

vicepresedinti – RUSU OLIVIA. Modernizarea unor servicii si prestatii sociale. Catana Sorin Ajutorarea copiilor handicapati .Dragan corneliu.Ioan Vasile. alimente. in scopul ridicarii standardului de viata al acestora.civ. MEMBRU.Rotaru Grigore. LABANCZ secretar – SARVARI EUGENIA.Sandulescu George.Obreja cultura. Banu Ion.geamăn . orfani.Cotarta Lidia.Olteanu Promovarea tenisului in randul tinerilor . sau constand in servicii familiilor sarace cu multi copii.Falcan Dumitru. PROFESIONAL.DESFASURAREA DE ACTIVITATI CU CARACTER UMANITAR. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . persoanelor dezavantajate social. Vrabie Corneliu Dan. RUSU OLIVIA.BOGDANA LIVIANU. si in Vicepresedinte. BERGHIANU IACOB. la nevoie.Movileanu Vasilica. bunului spiritual al locuitorilor acestor meleaguri stramosesti al tuturor romanilor. intreprinderea de activitati cu caracter umanitar privind ajutorarea persoanelor aflate in nevoie. Chitu Ana. PREDA IONEL. in patrimoniul european si universal. batranilor. prevederile Conventilor ONU si Haga cu privire la Secretar general. medicamente.asigurarea de hrana calda zilnica prin unitati alimentare existentesau infiintarea de cantine sau transportul acesteia la domiciliul batranilor nedeplasabili. interpretative si a creatiei literare.Balasa Ioana Mihaela. CROITORU ALECU..Cotarta paula. copiilor dotati din punct de vedere intelectual. drepturile copilului si cu alte norme internationale aplicapile in domeniu. SOCIAL. si monitorizarea respectarii acestor drepturi. nr. precum şi schimbarea cenzorului. LABANCZ MARIA NORA. DE ANTICIPATIE SI LITERATURA FANTASTICA 13/B/1990 196 14/12/1990 196 14/12/1990 3436 FUNDATIA "ARGOS" 3703/B/1997 165/PJ/1997 24/01/1997 sent. copii orfani. sustinerea valorilor culturii romanesti si integrarea lor in circuitul valorilor SORIN MIHAI. ajutorarea acestora in activitati gospodaresti.a. INDUSTRIE MICA SI MIJLOCIE. precum si delicventei juvenile. colaborarea cu alte Banu Olimpia.. familiei.CIV.ZIMNICEA 15/B/2003 1 05/03/2003 14 21/01/2003 TELEORMAN 3449 FUNDATIA "ASTRA" BUCSANI 3200/B/1996 1204 13/03/1996 1096 28/10/1996 DAMBOVITA 3450 FUNDATIA "ASTRA" BUCSANI 3205/B/1996 36 13/03/1996 1096 28/10/1997 DAMBOVITA 3451 FUNDATIA "ATENEUL CULTURAL" 13/B/1992 52 20/08/1992 55/PJ 15/10/1992 BACAU 3452 FUNDATIA "ATHOS" . VALERIA.participarea copiilor si tinerilor la turnee in tara si in strainatate. membri – MEŞTEREAGĂ EMIL.PRESEDINTE. intreprinderea de activitati cu caracter umanitar privind ajutorarea persoanelor aflateCatana Sorin. culturale mondiale.Nicolaescu Rodica. vîrstă.să sprijine prin toate activităţile sale cultura şi arta romanească.. acordarea de ajutor material si financiar sau constand in servicii facute familiilor sarace cu m. Grigore.Vasilescu Adrian. Desfasurarea unor activitati in domenliu arheologiei. BUBUREANU MIRELA SERVICIILOR. PREDA IONEL.Simionescu Narciz. MAILAT MIHAIL precum si alte categorii defavorizate ale populatiei SEBASTIAN Vrabie Corneliu Dan.Copaccei Alexandru .. a culturii si spiritualitatii religioase. copii strazii. care devin de onoare – MANFRED SCHNEIDER astfel membri fondatori modificarea componentei Consiliului Director.dezvoltatea solidaritatii umane in spiritul valorilor sociale ale crestinismului. vicepresedinti – ZOLTAN. psihologic si stiinte sociale Consiliul Director compus din presedinte – mostenitorii membrului fondator decedat LABANCZ LABANCZ ZOLTAN IOSIF.DARMANESTI 3236/B/1996 5 18/01/1996 104 18/01/1996 DAMBOVITA 20/02/1996 9 dizolvata CLUJ DAMBOVITA 17/04/1995 DAMBOVITA CLUJ HUNEDOARA Scop Grancsa Ianoş. ajutorarea caminelor de copii.DORU LAVIANU. organizarea si desfasurarea de activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului si Presedinte. Buzneru Artur.Marinescu Eugen. conformitate cu Legile 18/1990.MEMBRU.CIV. ALBU PAUL .Nuţă Eugen. Gatlan Liliana. politic.Mihaiescu Gabriel. colaborarea cu alte organizatii si asociatii similare din tara si strainatate pentru indeplinirea scopului propus. copiilor orfani..Manoliu Aurelian SEN.MAILAT MIHAIL SEBASTIAN ajutorarea materiala si morala in conditii de demnitate si onestitate a persoanelor de varsta a treia .Smereczinski Rodica -ajutorarea personelor nevoiaşe indiferent de sex. protecţia socială a copiilor în vîrstă de pînă la 16 ani proveniţi din familii lipsite de mijloace existenţă.Nicolaescu George.colectarea de fonduri pentru acoperirea costurilor legate de activitatea de ajutorare. Ajutorarea copiilor handicapati.Comanescu Cristina.Iliescu intelegere (armonie ) si pace Daniel. .civ. LABANCZ STEFAN CRISTOF. fara familie. copiilor orfani.HUNEDOARA 317/B/1999 02/04/1999 7 09/03/1999 3444 FUNDATIA "ARTEXPO" 515/B/1994 23/03/1994 sen. il constituie elaborarea.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 3432 FUNDATIA "APEL PENTRU AJUTOR" 871/B/2000 18/PJ/2000 04/09/2000 încheiere 04/09/2000 3433 FUNDATIA "APME" 3854/B/2010 1/S/2010 08/03/2010 4024/CC 05/03/2010 3434 FUNDATIA "ARENA TALENTELOR " 1026/B/1999 143F/2001 24/05/1999 sent. CERNEA PETRE Scopul Fundatiei se va completa cu urmatoarele puncte:.Ionita Sorina.Rosca Gheorghe Dorin.Moldovan Zeno.Marinescu Iolanda. ALEXANDRU MIHAI. Alexandru Mihai Cotarta Alexandru Mircea.279 21/11/1996 3443 FUNDATIA "ARTEMIS" . antropologic. Chitu Aurel.Grigore Dobre San. Cercetarea si publicarea unor pliante in domeniul ecologic.G. Vasile Victor. Ligia. cercetarea ştiinţifică.Grancsa Janos modificarea componenţei Consiliului Director.colectarea si distribuirea de medicamente.cumpararea de echipamente si materiale. IN VEDEREA SPRIJINIRII SI OCROTIRII UNOR CATEGORII DEFAVORIZATE.Nicoara Calin. s-a hotărât primirea unui nou membru în fundaţie.Ene Ion.atragerea de organizatii de tineret care sa asigure aprovizionarea periodica a batranilor cu alimente si medicamente.Coanda George.NEGOI GABRIEL. SANATATII. acordarea de sprijin material si moral.ş.ALBU VALERIA. PROMOVARREA VIZIUNII MISIONARE SI MOBILIZAREA BISERICILOR PENTICOSTALE ROMANE IN BERGHIANU IACOB VEDEREA INDEPLINIRII MANDATULUI BIBLIC AL MARII TRIMITERI Copaccei Alexandru. ALBU PAUL... Coanda Hanri .DUMITRU GHEORGHIU.Zamfirescu Stefan.Cazan Laurentiu. fara nici o discriminare de ordin Presedinte . Elisabeta. a tinerilor.Matei Bogdan.51 31/03/1994 3445 FUNDATIA "ARTOPROD" 3241/B/2007 120 13/12/2007 192/A 20/12/2007 VALCEA 3446 FUNDATIA "AS TENIS CLUB" ROMANIA 12/C/1995 72 10/05/1995 824 31/07/1995 DAMBOVITA 3447 FUNDATIA "ASISTENTA AMERICANA PENTRU ROMANIA" 769/B/2001 44/F/PJ/2001 31/05/2001 SEN..Alexandru Mihai. Popianos Ligia s-a hotarat continuarea activitatii fundatiei cu Sprijinirea cercetarii in domeniul pedagogic. Cultivarea si promovarea valorilor culturii locale. DAN URSULEANU si DORU LIVIANU. culturale nationale si internationale. cunoasterea de catre societatea romaneasca a valorilor CROITORU ALECU. Olaru Vasile. handicapaţi şi persoane în vîrstă.Coanda Henri.Vrabie Iolanda Elena.F. Vasile Sanda. promovarea culturii riomanesti in ansamblul ei prin organizarea sau sprijinirea de manifestari specifice. Radu Floarea. acordareade ajutor Elena.RIŢIŞAN GHEORGHE. ajutorarea caminelor de batrani si copii.Oprea Norica.472 24/01/1997 3437 FUNDATIA "ARINA-MARIA" 2998/B/1996 3438 FUNDATIA "ARMONIA VALAHIA" 1072/B/1995 22 05/09/1995 338 3439 FUNDATIA "ARMONIA" 594/B/1994 171/PJ/1994 05/07/1994 sent. vicepresedinti ..Lungociu Titele. Scurtu Petre. 16/1997.civ.Coanda Victor-George.Olteanu Vasile organizarea de cantonamente. 5729 05/07/1994 3440 FUNDATIA "ARS PEDAGOGICA" CLUJ 197/B/1995 48 09/03/1995 2211 3441 FUNDATIA "ART-RO" 3012/B/1996 25/04/1996 SEN. etnic sau de ata natura.initierea de actiuni de caritate pentru batrani. dezvoltarea si recunoasterea pe plan national si international a talentelor din domeniul artelor.civ.Asociatia are ca scop si sustinerea tuturor proiectelor necesare solutionarii problemelor mentionate. Vasile turnee. Grigore domeniu. astfel: preşedinte. BUBUREANU FILIP PRECUM SI O ACTIVITATE SUSTINUTA IN DOMENIILE: INVATAMANTULUI.794 30/09/1997 3448 FUNDATIA "ASPERIA" .Cristescu Rosca Dorin. muzicale si teatru.ALEXANDRU SORIN promovarea creatiei culturale si stiintifice romanesti. Vasile Andrei.Stancu Gheorghita. asa cum sunt definite in Constitutia Romaniei. RICHARD BRUCE CUNNINGHAM. respectiv: LABANCZ EMILIA.Udroiu Cristina.George. 84/1994.Vrînceanu Ioana.. imbunatatirea statutului social si profesional al tinerilor scriitori si artisti romani. AGRICULTRII.Vasilescu Anca. Vasile Andrei Acordarea de ajutor material financiar si servicii de ajutorare a familiilor sarace cu multi copii.Radu Floarea. Banu Valeria material si financiar. prin acordarea de ajutoare financiare si logistice în vederea disimularii somajului. pensionari. ALBU FILIP.. noul cenzor fiind TRIF ROZALIA Presedinte . precum si sprijin acordat persoanelor abilitate in acest sens.. dar cu posibiloitati materiale reduse.Dragnea Virgil. Katona gabriela.Popa Victor.35 18/03/1996 05/12/1995 Asociati/Fondatori Consiliu director Preşedinte . educaţia societăţii civile.Nicolaescu Radu.. CULTURAL.Petrescu Nicolae. religie. prin sprijin acordat membrilor afiliati fundatiei in acest Cotarta lidia.93 06/05/1996 3442 FUNDATIA "ARTE 90" 3118/B/1996 12/11/1996 sen. H. Eugen Marinescu.. integrarea valorilor romanesti. membrii . 242 24/05/1999 3435 FUNDATIA "ARGONAUT" PENTRU CULTURA S. LABANCZ EMILIA. nationale si universale.Katona Gabriela. cale de necontestat catre Daniela Liliana Luiza. etc.Gatlan Daniela Sprijinirea dezvoltarii si promovarii unei interne activitati culturale care sa duca la ridicarea activitatii actului de Marinescu Eugen Constantin. PITIGOI VALENTINA. ELENA TANASE.descoperirea. COMERCIAL.organizarea de Vrabie Iolanda. Oprea Nicusor.civ.CRISTIAN MIHAI.George. Fodor Ioan. batranilor si copiilor dotati intelectual dar cu posibilitati materiale reduse. promovarea artei si culturii scrise in tara si strainatate precum si crearea unei imagini corecte asupra artei si culturii romanesti.Gatlan Nicolae. NEGOI GABRIEL. acordarea de asistenta specializata pentru copiii cu vocatie literara si artistica.Popa OIoana..Mazilu Cornelia. secretar – CROITOR VASILICĂ.BUBUREANU .CIV. Pastalac organizatii si asociatii similare din tara si strainatate pentru indeplinirea scopului propus. acordarea de soprijin material si moral . Coanda George. vicepreşedinte – DETEŞAN DUMITRU MIRCEA. astfel: presedinte – LABANCZ STEFAN CRISTOF. copiilor orfani batranilor si copiilor dotati intelectual dar cu posibilitati materiale reduse.sprijinirea sectorului sanitar de asistenta sociala si institutiilor specializate pentru ocrotirea batranilor pentru realizarea eficenta si in timp util a activitatilor acestora menite sa contribuie la asigurarea unui trai decent oamenilor in varsta.. Cenzor.ulti copii.. contributia la dezvoltarea stiintei si invatamantului. Catana Eugenia. apartenenţă politică.Constantin.Batraneanu Maria.Olaru Vasile.BUBUREANU MIRELA ARTSTIC SI ECONOMIC.MEMBRU. membru ZOLTAN.Simionescu Catalina. Giurea Viorel. imbracaminte.Cotarta Alexandru Mircea.acordarea de asistenta medicala si sprijin material in PETRE CERNEA bani.Chitu Ioan. a abandonului scolar si ocupational.Dutulescu Georgeta..Constantinescu Stefan. sprijinirea tenisului de performanta prin:.Popianos .

cultural-istoric. CALDARARIU DOINA BISTRITA NASAUDOprea Monica Lidia.RUS VICTOR.Pintilei Ella..CHIVAR GHEORGHE.vicepresedinte.Acordarea de sprijin material si moral persoanelor fara posibilitati de Iordache . PETRESCU MARIA realizarea de actiuni cu scop umanitar intrajutorarea oamenilor nevoiasi prin acte de binefacere si procese umanitare Bobu Gheorghe.Ajutorarea copiilor handicapati. Hans si Yanika Hoogeveen Olanda membrii onorifici. uz casnic. in special a Sanatoriului de recuperare _ Gura Ocnitei. incaltaminte. prin acordarea de bunuri provenite din donatii.va promova valorile moralei. VICEPRESEDINTE:GIURGIU VASILE DANIEL SECRETAR: MATIS CAMELIA LUMINITA efectuează studii şi cercetări SERVICII INFORMARE SI CONSILIERE. sociala. a boxului in general si a boxului militar in special. OPREA STEFAN SPRIJINIREA TINERILOR . indrumarea si protejarea prin mijloace adecvate a urmatoarelor categorii de persoane:. FEDIUC DAN. urmãrind promovarea valorilor umane pentru a contribui direct la dezvoltarea societãþii civile..BATRANILOR. alimente.Georgescu Dan. rezultate din donatii.Procurarea de fonduri banesti si bunuri materiale.Banu Emilia. DUMITRU HOMAT. 79 06/12/1996 08/05/1995 GORJ PRAHOVA 155 06/12/1996 18/03/1995 30/06/1997 21/11/1996 3471 FUNDATIA "BETHANY HOUSE" 929/B/2000 14/F 05/10/2000 3472 FUNDATIA "BETHESDA FLORICICA" 4024/B/2010 1 23/09/2010 406/C 08/09/2010 3473 FUNDATIA "BETY" 3917/B/1997 143 28/07/1997 822 28/07/1997 3474 FUNDATIA "BIAMI" 3938/B/1997 173 25/09/1997 959 25/09/1997 3475 3476 3477 FUNDATIA "BIBLICA ROMANA" FUNDATIA "BIOSFERA" FUNDATIA "BISERICA LUI HRISTOS" 3164/B/1997 4/B/1994 1400/B/1998 18/PJ 9 80/PJ/1996 20/08/1997 17/05/1994 02/12/1996 166/PJ 9 13 20/08/1997 17/05/1994 06/03/1995 3478 FUNDATIA "BISERICA LUI HRISTOS" BUCURESTI 4028/B/1995 1 03/05/2012 s. Vicepreşedinte Dicu Alexandru.. necesare pentru ajutorarea persoanelor aflate la nevoie.DIN DONATII. in concordanta cu legea.CARYN CONDON PROMOVAREA. persoane care nu se pot ingriji singure. prin initierea de actiuni si programe VIERASU TANIA.presedinte.in ROmania. IONESCU IONELA.Sica Antoaneta.PROVENITE DIN TARA SI STRAINATATE. Dambovita si a Bisericii Evanghelice.NASTAC ALEC.va milita pentru accesul tinerilor la nivelele inalte ale instruirii si competentei profesionale.Hans si Yanika Hoogeveen. PIERCE DANIEL WILLIAM.BAGHINA RADU..PIERCE DANIELA WILLIAM. activitati ale caminelor Oprea Monica Lidia fondatorul fundatiei.Sigarteu Maria. de Ovidiu Liviu desf\surarea activitatilor acestora. caritabile. Mircea .RESURSE PROPRII. electrice.copii cu virste SRL.membru.membru BUCURESTI SUCEAVA Tudor Dan Marian Pastin Ion si Pastin Stelian SIBIU GORJ MAEREANU DUMITRU. arta populara sub toate formele de manifestare noul consiliu director este format din Florin. ANTON ADAMUT comisia de cenzori: CORNELIU BALBA.ARGASEALA ION. incaltaminte. VICEPRES.constituirea unor grupuri de sprijin ce vor asigura un ajutor efectiv celor care consimt ca au nevoie de acesta. alimente.Ajutorarea caminelor din judet. incalteminte. Viceprsedinte.Jud. medicamente..a. inclusiv materiala si financiara..Gura Ocnitei si a Bisericii Evanghelice ..SILVEANU RADU GEORGE. Stefan Florin .Marinescu Florica acţiunile cu caracter ciclist pentru cunoaşterea.Epuran Mihail. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . GORJ SUCEAVA se coopteaza un nou membru in fundatie: Stefan dezvoltarea cunoasterii in tara si in strainatate a valorilor de cultura. Presedinte-MAEREANU DUMITRU. membrii .Georgescu . Sica Antoaneta. să facă donaţii în echipament sportiv şi biciclete. caminelor si Pastin Ion . identificate prin CALARASI CALDARARIU DOINA.SUBSCRIBTII. se retrrage din fundatie d-na Paustovanu având la baza sfanta religie crestina ortodoxa. copiilor bolnavi de leucemie.Iordache .ELVETIA Filantropic.SC Consultmed . MembriiBONDAVALI GRIGORE. bunuri electrominice.intretinerea. BADERTSCHER HANS RUDOLF . educationale sau stiintifice.. Preşedinte . educationala a comunitatii locale si regionale. NEDELCU MOORMANS. NEAMT NEGURA VASILE OLT BRAIAN CHARLES HOMET.MARIUTAN VIOREL. Guruia Marian familiilor nevoiase si in special a Sanatorului de recuperare .13pj 03/06/1995 3479 3480 FUNDATIA "BISMARK" FUNDATIA "BISMARK" 1340/B/1998 417/B/2000 28/PJ 2/F 13/04/1998 16/08/2000 43/PJ 43/PJ 30/04/1998 30/04/1998 3481 3482 FUNDATIA "BISTRITA" FUNDATIA "BIZANTIN ARTA KUNST" 1403/B/1997 1585/B/1995 161 102 31/10/1997 24/11/1995 147 7878 31/10/1997 07/11/1995 3483 3484 3485 3486 3487 3488 FUNDATIA "BLUESYLVANIA" FUNDATIA "BODNARI" FUNDATIA "BOGDAN MATIS" FUNDATIA "BOGDAN" FUNDATIA "BOXUL GORJAN" FUNDATIA "BOXULUI MILITAR DIN ROMANIA" 4344/B/1998 878/B/2000 3666/B/1997 4025/B/1997 1176/B/1996 756/B/2001 222 4 01/08/1998 04/02/2000 03/10/1997 11/02/1997 01/03/1996 18/07/2001 176 14 804 212 41 29/06/1998 18/01/2000 03/10/1997 12/03/1997 01/03/1996 28/06/2001 53 67 68 in lichidare 1131 21/11/1996 05/10/2000 Asociati/Fondatori Scop Consiliu director dezvoltarea sporturilor cu motor-auto-moto-carting. Pintilie Andrei.PIERCE DANIEL promovarea drepturilor copilului si a persoanelor aflate in dificultate PIERCE DANIELA.Iordache .s. a orfanilor ºi a bãtrânilor. SC BARBARA BY LANGELOTTI MODA FURS SRL.intre 0-3 ani.FEDIUC DAN. social. DAMBOVITA Epuran Roxana Mihaela.Sprijinirea institutiilor de invatamant prescolar si scolar pentru creearea conditiilor optime.134 05/01/1994 IASI 3461 3462 FUNDATIA "AZILUL"SIBIU FUNDATIA "BABY CARE" 3981/B/1997 3914/B/2005 163 4/F 17/03/1997 26/01/2006 385 04/04/1997 23/12/2005 SIBIU IASI 3463 3464 FUNDATIA "BADERTSCHER & FITZAI" FUNDATIA "BALASA" IANCA 1353/B/1998 96/B/1999 47/PJ 3 08/06/1998 25/10/1999 65/PJ 724 25/06/1998 11/10/1999 NEAMT BRAILA 3465 FUNDATIA "BANU" 4330/B/1998 122F/2001 30/06/1998 încheierea 30/06/1998 3466 FUNDATIA "BARBARA LANGELLOTTI" 3057/B/2006 8056/F 08/09/2006 8056/F 12/09/2006 NEAMT 3467 3468 3469 3470 FUNDATIA "BASEBALL" FUNDATIA "BERCENI 2001" FUNDATIA "BERTA" FUNDATIA "BETEL" 1171/B/1996 4038/B/1995 4358/B/1997 3155/B/1996 115 72 221 S. bunuri electronice.Dicu Alexandru.AJUTOARE. INVATATURILE RELIGIOASE SI MORALE IN SPRIJINUL CULTULUI RELIGIOS MIHAELA.. bunuri electronic de uz casnic piese auto si mijloace de transport auto. obiecte de imbracaminte pentru cei care sunt in imposibilitatea de a se ajuta singuri. bunuri electronice. CIV. prin Epuran Roxana Mihaela. culturii si civilizatiei care faciliteaza dezvoltarea benefica a personalitatii umane.SILVEANU RADU GEORGE MARIUS NEAMT POPA GHEORGHE NEAMT Administrarea patrimoniului propriu precum si alte subventii pentru ajutorarea persoanelor cu situatie materiala precara.STEFAN NECULAE.. medicamente. îndrăgirea şi protejarea ecologică a zonelor ţării ş.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 372 sen. Banu Emilian. Totodatã are ca scop sprijinirea moralã ºi materialã pentru înfiinþarea ºi buna desfãºurare a activitãþilor din cadrul Muzeului Local ºi a cãminului spital. a orfanilor. Vladutiu adresate copiilor în sistem gradinita.Dambovita. GHEORGHE TEODORESCU. bisericilor. activitati educationale Vladutiu Letitia presedinta fundatiei. Tudor Viorica DAMBOVITA .c.civ.presedinte si responsabil Virginia meleagurile moldovene cu probleme economice si financiare ale fundatiei.Sica intretinere.BONDAVALI GRIGORE. Ajutorarea se secretar materializeaza prin bunuri alimentare. GEORGE BONDA SC Pro Divert SRL. prin acordarea de imbracaminte.susţinerea unor întreceri sportive pentru toate vîrstele. TREDOUX IGNATIUS.GRUENESCU CONSTANTIN. ce se vor construi de comunitatea localã. electrice .activitati ale centrelor de ingrijiri medicale.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale.Vladutiu prestarea activitatilor specifice codului CAEN . rezultate din donatii.Sica Ovidiu Liviu colaborarea stransa cu DMPS . BUCURESTI BRIAN CHARLES HOMET... abandonati. IONESCU IONELA.MARK WILLEM CORECTE SI LEGITIME. VANCEA JANEL. element fundamental al trainiciei si statorniciei oamenilor de pe Patrascu Maria . rezultate din donatii .colectarea si distribuirea de fonduri. NEDELCU MOORMANS.PRIN MIJLOACE MATERIALE SI BANESTI. Marinescu Florică Dezvoltarea economica. copii cu handicap mic si mijlociu si gravide. Pintilei Mihail.de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se îngriji singure.. SecretarCHIVAR GHEORGHE. imbracaminte.a. uz casnic.. VIERASU MARIA.BOLNAVILOR SI A PERSOANELOR CU TILEA DAN HANDICAM.VANCEA JANEL-PETRICA. Iordache . servicii persoanelor aflate la nevoie. PRESEDONTE OPREA ROZALIA. medicamente.Acordarea de sprijin material. 3-6 ani.Dr.. Sigheartau MAria presedinta fundatiei Solidaritatea DAMBOVITA Petre Adriana acordarea de sprijin material persoanelor aflate in suferinta si la nevoie:batrani. prin acþiuni de spijinire a familiilor cu situaþii materiale precare. Mircea. DUMITRU HOMET. promovarea valorilor umanismului si ale democratiei in saptiul universitar.GIURGIU VASILE-DANIEL..CARYN CONDON Fundatia va opera exclusiv in scopuri religioase. uz casnic. SERVICII SOCIALE.asigurarea si organizarea transporturilor de ajutoare pentru persoane defavorizate sau care au suferit din cauza unor accidente sau calamitati naturale.277 32/PJ 12196 02/04/1997 19/11/1996 26/03/1998 18/12/2002 SIBIU 564 70/PJ 20/09/1996 16/11/1999 SIBIU NEAMT 46 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 3453 3454 3455 3456 FUNDATIA "ATLAS"SIBIU FUNDATIA "ATUTO ALEXANDRU" FUNDATIA "AURORA OUATU" FUNDATIA "AUSTAR EUROFOUNDATION GROUPE" 4018/B/1997 3107/B/1996 1335/B/1998 968/B/2002 16/PJ 22 04/02/1997 24/10/1996 10/03/1998 18/12/2002 3457 3458 FUNDATIA "AUTONOMIA LOCALA " SIBIU FUNDATIA "AVE MARIA" 1/B/1966 786/B/1999 157 45/PJ 05/09/1996 24/06/1999 3459 FUNDATIA "AWA MARIA" 1065/B/1995 154/1995 22/11/1995 30/11/1994 3460 FUNDATIA "AXIS" 3536/A/2002 772/F 12/01/1994 sent..MOISE AUREL este sprijinirea sub diverse forme.. NEAMT CLUJ OUATU ELENA-AURORA RUSU PETRU.A COPIILOR.MARK WILLEMT MIHAELA. civ.VASILE STEREA. a persoanelor cu handicap.MATIS CAMELIA-LUMINITA OPREA IONEL TILEA DAN efectuarea de acte de caritate si umanitare pe plan diversificat in vederea ameliorarii conditiilor de viata si de trai in PRESEDINTE : RUSU PETRU Romania PRIM-VICEPRESEDINTE: RUS VICTOR. ROMULUS MARIUS.VISOIU MIHAI. STEFAN NECULAE. să suţină Dan.Hotinceanu Iuliana. familii cu multi copii si cu venituri mici. imbracaminte. INCURAJAREA SI INCERCAREA DE A PROPOVADUI PRIN TOATE MIJLOACELE TREDOUX IGNATIUS. imbracaminte.Pintilei Ella...Vladutiu Letitia.. sa efere un spatiu al dialogului cultural si consiliul director: PETRU sa contribuie la opere de asistenta culturla si social umanitara BEJAN-presedinte. Patrascu Adrian .SC LANGELLOTTI IMPEX SRL Radu Hotinceanu. VIERASU DUMITRU.BAGHINA RADU. OLOGU O.Reurean . Epuran Mihail.

MIHAILA LOREDANA.Tanase presedinte si manager. electrocasnice. Membru . CRISTIANA DEMETRA STERIAN VALMY. acordarea de ajutoare banesti.154 09/04/1997 27/06/1996 SIBIU 3510 FUNDATIA "CAMINUL NOSTRU" 106/B/1994 16 11/11/1994 11 18/05/1995 CALARASI 3511 FUNDATIA "CANADAY" 3175/B/2007 19/F 21/08/2007 10/08/2007 IASI 3512 FUNDATIA "CAPITALUL MOLDOVEI" IASI 182/B/1992 01/06/1992 IASI 3489 3490 3491 Denumire 07/06/1992 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 04/02/2005 1/F in lichidare 10/06/2014 SUCEAVA 06/06/1994 PRAHOVA 03/10/1997 DAMBOVITA Hot.presedinte. Maricenu Ion Ajutorarea copiilor handicapati. TUDORACHE ROZA. OCTAVIAN. Paraschiva Lupascu. electrotehnice. vicepresedinte MC DANNEL RENEE PAULA secretar BRIGITTE IONEL Vicepresedinte: Clim Vasile si Secretar: Popovici Crina Elena Cenzor: Aioanei Adina CAMIL AURELIAN PETRESCU. neajutoraþi.organizarea de acţiuni în scopul sprijinirii acestei categorii de persoane si a celor cu Maftean . FAMILII DEZORGANIZATE. Văduva Doina..DRAGHICI ADRIAN.Constantin Octavian Tripa şi Mioara Săiceanu. . imbracaminte.. abandonati. a bãtrânilor.. a persoanelor aflate în impas.sanatoriul Ochiuri. bunuri de uz casnic.Mare Joseph .75 Asociati/Fondatori Scop Consiliu director activitati in domeniul protectiei drepturilor copilului Stere Iulian. electrice.Chirica Gheorghe..Sanatoriul Ochiuri.HANGU MOISE.Lucian Popescu.Popovici Mircea. abandonati. bunuri de uz casnic.asigurarea unui cdru organizat de actiune pentru îmbunatatirea situatiei sociale a persoanelor de varsta a treia. psihologic si psihiatric persoanelor din grupul tinta al fundatiei. alimente.-acordarea de sprijin material din alimente.Ciuc Valentin. FAMILII CU MULTI COPII. Identificarea acestor familii se face prin primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutorul social.fizic. bunuri de uz casnic.Razus promovarea sistemelor economice . electronice. fara a tine cont de ideile lor politice sau religioase.. imbunatatirea fondului genetic Stoica Silviu si Stoica Claudia canin. Stoica Silviu. electronice.PRECUM SI PROMOVAREA UNEI FILOZOFII CRESTINE ETC.Chirila consilier economic.MACRA FLORICA DOINA. DRAGHICI ADRIAN. fundaþia îºi propune sã ajute sufleteºte ºi material oamenii sãraci.Doru Mihail.CALOTA AMALIA.CRISTIANA imbunatatirea calitatii vietii oamenilor din Romania. a familiilor cu mulþi copii.Gabriel religioase. medicamente.Gabriel Săndoiu. Simion Ghinea. in comunitate” SLOBODIAN. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. alimente. jud Dambovita. incaltaminte. incaltaminte.. electronice. bunuri Simionescu Maria de uz casniz: electronice. electronice..George Ursa. electronice.Cătălin Popescu..Sofian Ariela – consilier departament educativ. ORFANI SI BATRANI asigurarea suportului social si material pentru identificarea ?i ajutorarea tuturor categoriilor de nevoiasi: a copiilor cu probleme de s?n?tate ?i a celor cu malforma?ii.. precum ?i ajutorarea familiilor nevoia?e.Nichita Babor sociala a acestor persoane. Modificarea structurii Consiliului Dorina. Carmen Noaghiul . electrocasnice.G.cooptare în calitate de membri ai fundatiei a d-nilor: Clim Vasile si Popovici Crina-Elena. Simionescu Gheorghe. identificarea acestor familii se faceprin Primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutor social sau prin Directia de Munca si Ocrotire Sociala. BIHOR. electrocasnice. electrocasnice.Nr crt Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta FUNDATIA "BRATE DESCHISE-OPEN ARMS" FUNDATIA "BRATU" 857/B/1999 80 07/06/1999 268 25/05/1999 3929/B/1997 158 04/09/1997 884 04/09/1997 DAMBOVITA Dragomir Adriana. pentru persoanele de varsta a treia prin abordarea si promovarea unor proiecte de reintegrare Cornelia Filioreanu .Acordarea de sprijin material. TINERI.Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in special din orasul Pucioasa prin acordarea de bunuri provenite din donatii : alimente. neajutorati. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.sanatoriul Ochiuri. imbracaminte. Costache Cornelia.. jud Maria Camelia. ALBU SIMIONAS MARIUS Budean Victor. electrotehnice. Bratu Ana. a persoanelor cu venituri reduse.Gheorghe Hostiuc. Dumitrescu Miruna. acordarea de ajutoare banesti. a celor din centrele de plasament. DEMETRA STERIAN VALMY. copiilor str?zii.M.vicepresedinte.tehnico-sociale . a persoanelor singure. incaltaminte. medicamente.4225 08/07/1992 3497 FUNDATIA "BUNA VESTIRE" 73/B/2003 14/N/2003 18/04/2003 13/N 20/04/2003 BIHOR 3498 FUNDATIA "BUNICII NOSTRI . Maria Gheorghe Ajutorarea copiilor handicapati.Purdel Carmen.. alimente.. integrarea acestora în standardele unei societ??i civilizate.Dumitru Director si stabilirea unei noi componente Dubasaru.WARZOK EMILIA. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. Bratu Eugenia.. vatamanu Tania Ajutorarea copiilor handicapati.MC DANNEL RENEE PAULA .Iosub Vasile . medicamente. ADEVARUL SI VIATA " 896/B/2001 347/B/1995 2 1263 27/09/2001 26/04/1995 4789 157 26/09/2001 16/05/1995 SIBIU VRANCEA 3505 3506 FUNDATIA "CALIMERA" FUNDATIA "CALIN" 3241/B/1996 3950/B/1997 52 184 29/04/1996 28/10/1997 404 1084 29/04/1996 28/10/1997 DAMBOVITA DAMBOVITA 3507 FUNDATIA "CAMELEON" 1482/B/1998 24 24/03/1998 252 24/03/1998 DAMBOVITA 3508 3509 FUNDATIA "CAMELIA"CISNADIE FUNDATIA "CAMIL PETRESCU JUNIOR" SOLIDARITATEA UMANA 4028/B/1997 3071/B/1996 63 20/02/1997 17/06/1996 418 sen.Amihalachioaie Constantin. CERMIAN FLOAREA. sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale.MIHAILA ACORDAREA DE AJUTOR MATERIAL SI/SAU FINANCIAR TUTUROR PERSOANELOR CU PROBELEME GILBERTO.PAVEL .SIMION LUCIA. MACELARU LIGIA MARIANA. Vicepreşedinte Suru. Constantin.. incaltaminte..Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente.Bancescu Traian.. MIHAILA VIORICA. electronice. electronice.Stefanescu Doru Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .colaborarea cu alte organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati similare sau conexe precum si desfasurarea altor activitati in domeniul protectiei persoanelor de varsta a treia. Dragomir Adriana. nevoiaºi. PETRICA CLAUDIA CLAUDIA AVRAM ACTIVITATILOR UNIUNII EUROPENE IN ROMANIA SI IN ORADEA. acordarea de ajutoare banesti. incaltaminte.Tasca Mihaela.ajutorarea caminelor de batrani din judet si special din orasul Pucioasa prin acordarea de bunuri provenite din donatii..REDAREA SPERANTEI CELOR CE SI.CALOTA IONEL. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.MIHAILA VIORICA Directori .Budeanu Victor – Mihaela. Nistor Pavel Educarea si formarea profesionala a copiilor superdotati Costache Daniel Ajutorarea copiilor handicapati. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.Tomusescu Elena.Ajutorarea caminelor de batranmi din judet si in special din orasul Pucioasa prin acordarea de bunuri provenite din donatii : alimente.Văduva Doina ş. imbracaminte. abandonati.OUR GRANDPARENTS" 147/B/2003 1 30/01/2003 1 23/01/2003 SUCEAVA 3499 FUNDATIA "BURLACU" BRAILA 232/B/1998 6 22/06/1998 342 08/06/1998 BRAILA 3500 3501 3502 3905/B/1997 3109/B/1996 3963/B/1997 134 203 10/07/1997 18/11/1996 12/11/1997 sen.. electrice.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente. caminelor de copii. bunuri de uz casnic.O MAI BUNA CUNOASTERE A UNIUNII EUROPENE SI A PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANA. acordarea de ajutoare banesti.SIMION CORNELIA.AU PIERDUT-O ANGELICA.Vatamanu Tania Bratu Constantin 3209/B/1997 255/PJ 07/10/1997 187/PJ 07/10/1997 NEAMT PASCU IULIA CRISTINA 3492 FUNDATIA "BRITISH-ROMANIAN CONNECTIONS-RODLEY COLLEGE EDUCATIONAL" FUNDATIA "BROKEN HEARTS" 3819/B/2005 9 25/11/2005 3493 FUNDATIA "BUCURIA CELOR NECAJITI" 16670/B/2014 1/F 18/06/2014 3494 FUNDATIA "BUCURIA SARACILOR" 3566/B/1994 10 01/01/1994 3495 FUNDATIA "BULGARASII DE AUR" 4314/B/1997 80F/2001 03/10/1997 sent.membru.Ajutorarea familiilor cu mai multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente.808 3496 FUNDATIA "BUNA VESTIRE" 162/B/1992 33/PJ/1992 08/07/1992 sent.SIMION ION. C.Stefan facilitarea accesului la sistemele alternative (private) de asigurare sociala precum si a asistentei medicale. SAMUEL P.Serban Preşedinte . sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale. Atanasiu Secretar . acordarea de ajutoare banesti.TUDORACHE CONSTANTIN.Mustiuc Gaby – Victor.8 16 16/01/1997 08/01/1997 DAMBOVITA 3503 3504 FUNDATIA "BYL UMANITAS" FUNDATIA "C.WARZOK SOCIALE MAJORE: COPII ORFANI..SIMION VIOLETA." FUNDATIA "CAINILOR DE RASA SILVESTRIS" FUNDATIA "CAIRD" FUNDATIA "CALEA . electrocasnice. a orfanilor si in special cel din Casa de copii Gura Ocnitei.. În principiu..SIMION ADELIN.MACELARU LIGIA MARIANA.civ. electrocasnice. a persoanelor ale cãror bunuri ºi locuinþe au fost distruse de calamitãþi naturale sau din alte principii etc. PRESEDINTE ..medicamente. electronice.. medicamente. identificarea ?i sprijinirea copiilor maltrata?i de p?rin?i sau a celor abuza?i fizic ?i / sau psihic.asigurarea unui cadru Ajutorarea familiilor sãrace.acordarea suportului emotional.Calistru juridic..Stoica Claudia Dorina Este o organizatie sportiva avand ca scop cresterea si ameliorarea cainilor de rasa. emoţionale ori a ignorarii sau abandonarii lor.Lupu Gheorghe. bunuri de uz casniz: electronice. incalaminte.Foia Traian. alimente. a b?trânilor neajutora?i..PETRICA SPRIJINIREA SI ACCELERAREA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANA......Filoteia Simona Noaghiul . imbracaminte. a orfanilor si in special Casa de copii Gura Ocnitei . imbracaminte. Mrazik Peter Modificare statut CARITATIV. bunuri de uz casnic. acordarea de ajutoare banesti. juridice. a orfanilor si in special Casa de copii Gura Ocnitei .Iordacheanu C..Grosu Ileana . recuperarea copiilor neadapta?i ?i a celor cu dizabilit??i.Budean Carmen. selectia si antrenarea lor in concursuri pe teritoriul tarii si in afara frontierelor tarii. bãtrâni precum ºi a educãrii ºi ºcolarizãrii copiilor ºi tinerilor... AJUTORAREA CATEGORIILOR DEFAVORIZATE PRIN DERULAREA DE PROGRAME DE ASISTENTA SOCIALA PENTRU COPII.MISIONAR. Bratu Danut. servicii reafirmând credinþa în demnitatea ºi valoarea persoanei umane. imbracaminte.a.NAE Grosu Ileana. Filoteia Simona Nouaghiul.organizarea si sprijinirea actiunilor de resocializare a persoanelor cu handicap.SIMION ILIE. incaltaminte. electrice.. imbracaminte. incaltaminte. jud Dambovita.membru nevoi speciale. a copiilor. BATRÂNI.civ. DE AJUTORARE SI OCROTIRE A ORFANILOR IN CRESTEREA CONDITIILOR DE VIATA.. . medicamente. bunuri de uz casnic.civ. CAMIL AURELIAN PETRESCU. WOLFGANG. fãrã a þine cont de rasã. JUD. electrice.alternative de ocrotire a minorilor aflaţi în dificultate. naþionalitate. bunuri de Dumitrache Mariana uz casnic..apararea drepturilor persoanelor de varsta a treia impotriva abuzurilor de orice fel .Nica după cum urmeaza: . electrice.TUDORACHE PERSOANE HANDICAPATE. FRED WENDELL CANADAY scop „realizarea de activitati pentru integrare sociala. sa ajute sufleteste si material oamenii saraci. medicamente. acordarea de ajutoare banesti. medicamente. de ideile lor politice sau religioase.Zorila Sandu Cristian – consilier departament Gica.CRESTEREA VIZIBILITATIIMACRA DOINA. .HANGU MARIA.Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. MC DANNEL LUKE JAMES.civ. incaltaminte.. TUCCIARONE JOEL DAVID.Mirza Bogdan. pentru promovare si consiliere in scopul dezvoltarii personale FRED WENDELL CANADAY. electrocasnice. Yland. imbracaminte.FLOAREA CERMIAN PAVEL OCTAVIAN.Grosu Dragoş Mihail.Carmen Nouaghiul.Acordarea de sprijin material. Identificarea acestor familii se face prin primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutorul social. financiare.Stere Iulian..Bejan Silvia.. a celor ce provin din familiile sarace.TUCCIARONE JOEL DAVID.Dumitrescu Miruna. Dambovita.. electrice. ajutorul va fi realizat în domeniul îngrijirii bolnavilor ºi a oamenilor sãraci. a b?trânilor ?i a altor persoane care necesit? ajutor . electrice. . Dumitrache Daniel.Budeanu Carmen Maria. imbracaminte.juridice ale patronatului in conditiile economiei de piata 1. Furnica.

electrocasnice... Mocanu Aurel Ajutorarea copiilor handicapati. Secretar copiilor cu handicap.PARASCHIV DORIN MARCEL Popa Mircea Solomon Vasile. sprijinirea şi încurajarea activităţilor tinerilor şi a tinerelor talente prin furzânizarea suportului de Preşedinte . ocrotirea şi îngrijirea bătrînilor fără posibilităţi materiale sau care se află în Năstase Ileana Maria situaţii dificile neputîndu-şi asigura traiul decent şi medicamentaţia necesară. promovarea si NEGREA IOAN sustinerea sportivilor de performanta atat la concursurile interne cat si internationale. incaltaminte. electrice.94230 CACHAN.. ·MEMBRII .. Radu Cerasela-Elena Acordarea de sprijin material batranilor si bolnavilor din comuna si alte localitati. ALVARO.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale.. Ion Holmu. Identificarea acestor familii se face prin Primaria comunelor de domicliu de unde acestia primesc ajutorul social. colocvii si seminarii instructiv educative.. Popescu Doru Laurentiu. etc.Alina . servicii persoanelor aflate in nevoi identificate prin Directia de munca NEGREA IOAN.CNP nr.Ajutorarea caminelor de batrani din judet si in special din orasul Pucioasa. electrocasnice..medicamente.AL HAKIM A. ABDUL JALIL ALI.. a copiilor orfani si in special a Orfelinatului din com Picior de Munte si Voicu Catalin. isi propuna sa ajute si sa promoveze sportivi. a popasurilor si parcurilor nationale.Simona Niculescu . in mod deosebit asistenta medicala.ADNAN KURBISSA. naţionalitate.SOCIETATEA UMANITARA "SEMILUNA". jud Dambovita. se va preocupa de educarea acestora. Voicu Valeria Ajutorarea copiilor handicapati. medical. atragerea in activitati utile si necesare societatii. orfani.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta 3513 3514 FUNDATIA "CAPRICORN" 226/B/1999 FUNDATIA "CARA BELLA INTERNATIONAL" 906/B/2000 3515 3516 FUNDATIA "CARITATEA" FUNDATIA "CARITATEA" 3517 Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet 07 2/B 22/04/1999 30/05/2000 118 3058 21/04/1999 22/05/2000 COVASNA DAMBOVITA 39/B/1994 3239/B/1996 4 14/12/1994 18/01/1996 9403 36 21/12/1994 18/01/1996 OLT DAMBOVITA FUNDATIA "CARLA -TUR" 1508/B/1998 60 28/07/1998 602 28/07/1998 DAMBOVITA 3518 FUNDATIA "CARMEN SI RAZVAN" 3050/B/2001 66F/2001 01/05/2001 sent. prin acordarea de alimente. cunoştinţe.organizarea de excursii in tara pentru cunosterea naturii.. electrocasnice. Orobeþ Dorin Maxim. cat si de cunoastere a florei si faunei specifice tarii noastre ..AL HADDAD AHMED. de uz gospodaresc.Acordarea de sprijin material batranilor si bolnavilor din comuna si din alte localitati. 050515072 eliberat de Autoritatile CACHAN. bunuri electronice. Sprijinirea pe orice cai legale a caselor de copii orfani.Andronic Adriana 19/06/2012 in lichidare Asociati/Fondatori Campan Constantin VAN ROSSUM PAUL RICHARD ALEXANDER. Franta 9.. şi în special a Niculescu Alina Simona.infiintarea unei biblioteci la Liceul din Plenita.sprijin umanitar pentru Romania. Allee des Arts.Vor inlesni transportul din satele pentru cetatenii care nu au mijloace de transport pana la orasele apropiate si in locurile unde acestea au treburi. Stewart Jeffrey Robert Serban Constantin . consultatii de specialitate la domiciliul celor greu de transportat. imfiintarea de scoli pentru toate nivelele si gradinite.Allee des artisti Storck in contextul socio-cultural contemporan.ADNAN KURBISSA. electronice. consultatii de specialitate la domiciliu celor greu de transportat. jud Dambovita.BOTEZ MIRCEA roman.GOILAV ANA MARIA.2010.116 02/05/1996 3533 FUNDATIA "CELESTE" 3804/B/1997 26 04/02/1997 3534 FUNDATIA "CELESTE" 4041/B/1996 136 3535 FUNDATIA "CENG" 3628/B/1996 3536 FUNDATIA "CENTRUL CULTURAL ISLAMIC 936/B/2001 . electrocasnice.156 20/12/1996 3527 FUNDATIA "CASA STORCK" 4237/B/2012 16 03/07/2012 3528 FUNDATIA "CASSANDRA HUMANITAS" 813/B/2001 63/PJ/2001 08/10/2001 129 12/09/2001 3529 FUNDATIA "CASSANDRA" TARGOVISTE 3203/B/1996 27 26/02/1996 358 23/04/1996 3530 FUNDATIA "CATALIN BURSACI" 972/B/1995 07/03/1995 65 14/04/1995 3531 FUNDATIA "CATALIN" 3786/B/1997 04/02/1997 126 04/02/1997 3532 FUNDATIA "CATUNUL" 3017/B/1996 23/04/1996 SEN. medicamente.Va acorda sprijin moral celor ce nu pot sa se integreze in societate. electronice.. cluburi sportive. Eva Ionica Caminului de copii din Gura Ocnitei.organizarea de tabere pentru elevi atat in tara cat si in strainatate in vederea efectuarii de drumetii montane. prin acordarea de imbracaminte.MOHAMMAD ASLAM. ZIAD LAILA. crearea de burse pentru AHMED-MAZHAR.ABD EL PARASCHIV CRISTIAN. Presedinte. .Va inlesni transportul din satele izolate pentru cetatenii care nu au mijloace de transport din satele izolate pentru cetatenii care nu au mijloace de transport pana la orasele apropiate si in locurile unde acestea au treburi..organizarea de campanii de curatare si intretinere a traseelor montane.-sprijinul .presedinte. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. medicamente. concepte politice sau religioase. electronice...M.. a patrimoniului artistic si cultural al familiei de · PRESEDINTE . fara a tine cont de rasa. FACILITAREA ACCESULUI LA INFORMATIE PENTRU NEVAZATORI SI PERSOANE CU DEFICIENTE DE VEDERE CARE DORESC SA BENEFICIEZE DE SERVICIILE ACESTEIA . DODA TIBERICĂ SECRETAR Preºedinte Candrianu Tatiana..Fundatia se va preocupa de acordarea de sprijin material si moral copiilor proveniti din familiile nevoiase si a celor bolnavi si abandonati. incaltaminte.Se va preocupa de acordarea de sprijin material si moral copiilor proveniti din familiile nevoiase si celor bolnavi si abandonati.. a refugiilor. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.cunosterea operelor scriitorilor nascuti in comuna Plenita. a azilelor de batrani si ajutorarea persoanelor aflate in nevoie:batrani.GABRIELLA" 4363/B/1997 156/PJ/1997 01/05/1997 sent. alimente.. CARE NU AU LOCUINŢĂ SAU LOC DE MUNCĂ ŞI PREGĂTIREA LOR ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN SOCIETATE ETC. din motive umanitare.. electrice.. acordarea de ajutoare banesti. domiciliat in Arts. infiinatrea unui centru KADRI MUHDI. in colaborare cu alte organizatii similare pentru elevi. atragerea in activitati utile si necesare societatii. cetatean roman. SUCRI.organizarea de drumetii montane in tara si in strainatate. CNP 1440612400028.PARASCHIV publicarea de literatura beletristica si religioasa..CIV. constientizarea si indrumarea lor spre o viata demna. PROTECŢIA ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP MENTAL.promovarea de legaturi culturale cu alte licee din mediul rural si urban si sprijinirea elevilor supradotati. 050515072 eliberat de Autoritatile 1440612400028 Romane la data de 16.. AL HAKIM A.vicepresedinte Din Gheorghe. cu posibilitati materiale reduse. Solomon Doina.. saraci. Paraschiv Dorin Marcel .NAKECHBANDI AHMED-MAZHAR.David Ana. Str. prin acordarea de alimente. precum şi a celor din familiile de bătrîni.12..Vatafu Georgeta. bunuri alimentare. Vicepresedinti. abandonati.SEMILUNA" 2 DAMBOVITA DAMBOVITA 129 04/02/1997 DAMBOVITA 11/07/1996 1046 11/07/1996 DAMBOVITA 172 12/12/1996 1200 12/12/1996 DAMBOVITA 33 17/12/2001 26/06/2001 Stewart Simona Andreea.Sanatoriul Ochiuri.COHNEN JOHAN HENRICUS WILHELMUS Scop PROTECTIA ANIMALELOR SI A MEDIULUI INCONJURATOR Promovarea valorilor culturale si stiintifice romanesti Ajutorarea de sprijin material si moral persoanelor fara posibilitate de intretinere Organizarea de excursii montane pentru elevi si prescolari. electrice.2010. 16.identificat cu pasaport Franta.. abandonati. incaltaminte. ajutorul. prin sprijinirea grupurilor defavorizate.civ. spirituale si morale sunt dispuse sa participe in mod voluntar la realizarea sarcinilor fundatiei..NAKECHBANDI 26/2000 Data HG utilitate publica . Secretar. domiciliata in Bucuresti.Se va preocupa de aprovizionarea batranilor cu combustibil pentru incalzire pe timp de iarna si aprovizionarea de toamna cu legume si fructe. electrice. Secretar Ciocoiu Constantin David Ana şi Dragomir Adriana . Preşedinte . cercetări.organizarea de conferinte privind literatura romana...organizarea de concursuri si acordarea unor premii de incurajare pentru cei mai talentati elevi din liceele comunale. . Racolþã Vasile. electrocasnice. incaltaminte.Va acorda sprijin moral celor ce nu pot sa se integreze in societate se va preocupa de educarea acestora. MembriNAJATI. constientizarea si indrumarea lor spre o viata demna.. sau prin Directia de Munca si Ocrotiri sociale.incurajarea tinerilor talente literare si artsitice din mediul rural.. COHNEN JOHAN HENRICUS WILHELMUS VICEPREŞEDINTE.. imbracaminte. medicamente. cu opere de seama ale scriitorilor romani clasici si moderni. Casandra Ion Marian. Vicepreºedinte Candrianu Andrei David. Silvestru nr.Trifan Mihaela SERBAN CONSTANTIN.BAUBEC tinerii dornici sa studieze in strainatate. incaltaminte... Ajutorarea si materializarea prin bunuri alimentare.AL KADRI MUHDI. cu acordarea de premii.12.. acordarea de ajutoare banesti. 26/03/2007 OLT SUCEAVA 3526 FUNDATIA "CASA STILL ANA . de ideile lor politice sau religioase.M.Casandra Sorin Mihai De a uni toate persoanele care...civ.Solomon Doina. Ilie Sorin electrice.. medicamente. Izabela imbracaminte. Condrianu Ajutorarea persoanelor aflate in stare de nevoie Tatiana si Ciocoi Constantin Consiliu director Apartenenta federatie HG utilitate Stewart Simona Andreea. bunuri alimentare. editata de Liceul "Nicolaescu-Plopsor".domiciliat in Franta.sponsorizarea publicarii in continuare a revistei "Bujor de Plenita". prin intruniri si reuniuni de consfatuire si cult ioslamic. a orfanilor si in special Casa de copii Gura Ocnitei . cetatean roman.Ajutorarea caminelor de batrani. informaţii şi dotări.NAKECHBANDI organizarea de actiuni cultural-educative si religioase. Stefan Petruta.. incaltaminte.ZIAD LAILA. Vicepreşedinte Dragomir Adriana BOTEZ MIRCEA ALVARO. 94230 romanesc nr.Va acorda asistenta sociala familiilor nevoiase.Stewar Jeffrey.n... electrocasnice. medicamente rezultate din donatii. Costanda Catalina Raluca. identificarea acestor familii se face prin Primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutorul social sau prin Directia de Munca si ocrotiri sociale. Membrii Andronic Virgil. precum si buna functionare a lacasului de cult (moschee) si a tuturor facilitatilor aferente. sector 2. in mod special. de uz gospodaresc.Va sesiza autoritatile competente in cazuri grave ce necesita interventie urgenta.promovarea. PRECUM ŞI A TINERILOR CU VÂRSTA PESTE 18 ANI PLECAŢI DIN ORFELINATE ŞI ŞCOLI SPECIALE.Solomon Vasile.Ajutorarea familiilor cu multi copii fara posibilitati materiale prinj acordarea de imbracaminte..indrumarea si educarea liceenilor in spiritul de dragoste si respect pentru valorile nationale.Franta 9. de uz gospodaresc.-efectuarea marcajelor traseelor montane sau refecerea lor.Holmu Ion.KYHAILID NAJATI. identificat cu pasaport romanesc Romane la data de 16. KADER MAHMOUD RADWAN.... electronice. a bogatiilor si a monumentelor de arta si istorie ale Romaniei.cetatean sustinerea artei si culturii romanesti prin promovarea. Voicu Virgil...ajutorarea oamenilor săraci fără a ţine cont de rasă. Vicepreşedinte studii.AL CRISTIAN.Va sesiza autoritatile competente in cazuri grave ce necesita Iordenescu Natalia ..Fundatia are in mod exclusiv si direct scopuri caritative si de interes obstesc. MOHAMMAD ASLAM.MOHAMED ALMA TATIANA.729 17/09/1997 3519 3520 3521 FUNDATIA "CARPATI" FUNDATIA "CARPATI" FUNDATIA "CARTA" 1400/B/1997 1402/B/1997 3897/B/1997 156 160 125 12/09/1997 10/10/1997 05/06/1997 128 137 682 12/09/1997 10/10/1997 05/06/1997 GORJ GORJ DAMBOVITA 3522 FUNDATIA "CARTEA CALATOARE" 1337/B/1996 3228 21/10/1996 497 26/11/1996 VRANCEA 3523 FUNDATIA "CASA FLORILOR" 3905/B/2005 2 05/09/2005 2297 29/08/2005 SIBIU 3524 3525 FUNDATIA "CASA LUMINII" FUNDATIA "CASA RORA" CALAFINDESTI 125/B/1994 989/B/2007 17 1 12/07/1994 09/04/2007 f. in special a Caminului de batrani din orasul Pucioasa..Va acorda asistenta sociala Radu Cerasela Elena familiilor nevoiase. Marinescu Silviu Sava Preşedinte ....-organizarea de concursuri de orientare turistica montana pentru elevi.Se va preocupa de aprovizionarea batranilor si bolnavilor cu combustibil pentru incalzire pe timp de iarna si aprovizionarea de toamna cu legume si fructe. electrice.ajutorarea persoanelor handicapate în general. in mod deosebit asistenta medicala. Andronic Adriana VAN ROSSUM PAUL RICHARD ALEXANDER . imbracaminte.PREŞEDINTE. imbracaminte.Andronic Virgil.. nationalitate.

POPESCU constitutiei si a legilor Romaniei.Radu Nicolae. Lazea Valentin .Ciocoveanu management.VARDAI GYORGY.Iliescu Carmen.c.Mandrea Valeriu. MORARU AVELINA-vicepresedinte. 3541 FUNDATIA "CENTRUL DE INOVARE 841/B/1993 MANAGEMENT SI EVALUARE DIN ROMANIA PENTRU EDUCATIE SI STIINTA" 3542 FUNDATIA "CENTRUL DE MEDIERE SI SECURITATE COMUNITARA" 2441/B/2000 7 25/01/2000 1 07/01/2000 IASI Valeriu Ciuca. DANA SCUMPU. Bercu. dezvoltarea procesului de comunicare în cadrul structurilor administraţiei publice şi între acestea şi societate. BUCURESTI s-a hotărât completarea şi reformularea art. ADMINISTRATOR SAUCIUC ANCA CRISTINA presedinte – KROON MARINUS. . cum ar fi centre de studii. PLURALISMULUI.PRESEDINTE EXECUTIV. ANDOR HORVATH.e) înfiinţarea de creşe. Consilier Dumitrescu Vladimr. De Menil Georges Francois Conrad..Briscaru Aurica.5 act constituitv şi Capitol II – Scopul şi obiectivele fundaţiei DAN PLETEA-presedinte. PAVEL DAN-ANTONIU CONSILIU DE ADMINISTRATIE: LEVENTE SALAT. Vlădescu Sebastian.organizarea de seminarii.Nicolae Avram. 3544 FUNDATIA "CENTRUL DE RESURSE 2420/A/2000 PENTRU DIVERSITATE ETNOCULTURALA" 8 04/01/2000 67 13/01/2000 CLUJ FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISA.Olteanu Radu Tudor. grădiniţe. asigurarea unei mai bune corelări. DUMITRU MAGDALENA.51 14/07/1999 IASI FUNDATIA "CENTRUL DE DEZVOLTARE 19/B/1994 PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII" FUNDATIA "CENTRUL DE EDUCATIE 977/B/2001 MEDICALA CONTINUA" IASI 1 07/12/1994 47/F 21/04/2000 sent..Lupu Constantin. precum si afilierea la organisme internationale de profil. şcoli şi desfăşurarea de activităţi specifice acstora. ROSTAŞ ALBERT-IULIUS. 31 din Constitutia Romaniei. Cristian Romulus KOLUMBAN GABOR. membri – GERGELY DEZIDERIU.Cirpian Buzila.TOROK ZOLTAN.DE TABERE DE CREATIE. in aceasta materie a fizicii laserelor gama.AVIZITEITEI VIORICA 21/10/1999 CLUJ LEEDS KAYLEN FAE Contributia stiintifica la procesul de elaborare si analiza a politicilor economice. Krawchenko Bohdan Alexander -membrii Consiliului Director: Croitoru Lucian. Laura Chiticariu – membru. vicepresedinte – KROON-KREFT YVONNE.Roman Edmond.efectuarea de studii de fundamentare pentru propuneri de amendamente legislative in domeniul fizicii nucleare ce vor Se completează cu:.Leonica Popescu. categoriilor sociale celor mai neajutorate: copii. publicatii. Director pe domnii Florin Dolea. prin sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii si a initiativelor Desemnează ca membri ai Consiliului DESCHISA.Nr crt 3537 3538 3539 3540 Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Judet FUNDATIA "CENTRUL DE CONSULTANTA 349/B/1995 PENTRU DEZVOLTAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII" FUNDATIA "CENTRUL DE CONSULTANTA 938/B/1999 SI MANAGEMENT PENTRU IMM" 1965 28/06/1995 383 14/11/1995 VRANCEA 83 28/07/1999 s. POPESCU IOAN IOVITZ. promovarea ideilor noi in materia fizii de emisie indusa radiatii gama..Zlate Victoria.. stimularii inovarii si al transferului tehnologic precum si pentru Stefan.Laura Albu.schimb liber de informatii de baza. astfel: preşedinte executiv – MOISĂ FLORIN.a.avansarea si dezvoltarea cercetarilor in fizica laserelor gama.Suchar Mihai. OFERIREA UNOR SERVICII EDUCATIONALE MODERNE.FUNDATIA SOCIETATEA ROMANA DE ECONOMIE . Ionel Popescu.Gabriel Crumoei. Vicepreşedinte . promovarea crearii. in conditiile perioadei de tranzatie cu respectarea COLLINS CARL BAXTER. nr. ROBICA PETURIANU. Loga Petru DRUMEA PETRICA 24/11/1999 IASI AVITITEITEI LIVIU. caritativ.Ranta Ovidiu. in scop pozitiv. Constantin Adriana. s-a hotărât modificarea componenţei Consiliului Director al asociaţiei.ORGANIZARE DE SPECTACOLE. la care participa fiziceni din Romania si din alte tari.Verginia Petrovici – membru. RIDICAREA NIVELULUI CULTURAL AL POPULATIEI DIN ROMANIA PRIN ACTIUNI DE DRUMEA PETRICA PROPAGANDA. ANTON NICULESCU. ATITUDINILOR SI COMPORTAMENTELOR DEMOCRATICE.Laura Căpiţă.. tehnice şi educative dezvoltarea de strategii de dezvoltare comunitara. Munteanu Gurgu Constantin.110/pj/200 06/07/2001 1 JUD SECTOR 3 3551 FUNDATIA "CENTRUL ROMÂN PRIVIND CERCETAREA DE EMISIE INDUSĂ RADIAŢIEI GAMA" 3048/B/1996 49 26/02/2004 3552 FUNDATIA "CER DESCHIS" 824/B/1999 31 01/02/2001 3553 FUNDATIA "CERBUL" 951/B/2001 36/2002 01/09/2001 3554 FUNDATIA "CETATEA LUMINII" 1024/B/1999 109 06/12/1999 3555 FUNDATIA "CHARIS" 934/B/1999 144 22/09/1999 Consiliu director 206 radiata 20/10/1998 BUCURESTI SEN.Virginia Petrovici. 3543 FUNDATIA "CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITATILE DE ROMI" 1036/B/1999 160 22/09/1999 1779 02/12/1999 CLUJ FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISAAmeliorarea conditiilor de viata ale comunitatilor de romi.Stefanescu SATU MARE IASI CENTRUL DE POLITICI SI SERVICII DE SANATATE ameliorarea serviciilor de sanatate Popescu Leonida. Zlate Victoria şi Ion Corbu Componenta Consiliului de Administratie va fi urmatoarea:Laura Albu – Presedinte executiv . MEMBRI. preşedinte. Toate referirile Statutului la Consiliul de Administraţie se vor înlocui cu noua denumire. -susţinerea şi valorificarea creaţiei ştiinţifice. LEVENTE SALAT-ZAKARIAS.DUMITRU MAGDALENA. Piotr Korynski şi Neal de Laurentis pe un mandat de 7 ani care va curge de la data rămânerii definitive a ordonanţei preşedinţiale. Ocrotirea si educarea persoanelor nevoiase.civ..Stefana Maria Sprijinirea. MIRCEA TOMA Consiliul Director al fundatiei este alcatuit din: IRINA LUCIA CULIC..Preşedinte.ANCA DOINA CIOBANU.GYORGY BELA judetul Harghita ZSOLT.Sandru este sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii prin obiective privind informare si consultanta in domeniile Virgil.Singepeanu Laurentiu. Radu Nicolae.Movila Petru.CONSILIUL DIRECTOR: preşedinte: ANCA DOINA CIOBANU (membru pana la Balan Ovidiu. pe baze ştiinţifice.CALUGAR NICOLETA. membri.Murariu Danut. civ. FUNDATIA PENTRU REFORMELE ECONOMICE. ANDOR HORVATH. a schimbului si comunicarilor stiintifice. îmbunătăţirea capacităţilor ştiinţifice existente privind formularea politicilor economice. in reviste de specialitate IOAN IOVITZ. alături de cei doi membri cu mandate valabile – dna Anca Doina Ciobanu şi dl. ANCA DELEANU. membru LEEDS KAYLEN FAE.COLLINS DOINA. micilor intreprinzatori. Membrii Consiliului Director sunt Adriana Babeti.producerea si difuzarea in tara si strainatate de materiale specifice scopurilor declarate.Ranja Traian.MAJORPromovarea crearii si sprijinirea dezvoltarii sectorului de intreprinderi mici si mijlocii din sfera privata constituite in SANDOR. moral si spiritual.Iacobovici Daniel Constantin. Tepes Mihai Cristian Viorel. VICEPRESEDINTE .ERDEI ISTVAN FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE este acela de a contribui la dezvoltarea economica. Oprescu Gheorghe. 82 1541 Se modifică denumirea organului de conducere al Fundaţiei din Consiliu de Administraţie în Consiliu Director. tineret si persoane in varsta. COLLINS DOINA.Burah satisfacerea altor necesitati similare. civ. economie.LEVENTE SALAT 3545 FUNDATIA "CENTRUL EDUCATIONAL COPIII VIITORULUI" 1334/B/1996 2971 26/09/1996 458 29/10/1996 VRANCEA 3546 FUNDATIA "CENTRUL EUROREGIONAL PENTRU DEMOCRATIE" 3887/B/1999 217 26/12/1999 850 16/12/1999 TIMIS MODERNIZAREA SI IMBUNATATIREA EDUCATIEI SCOLARE SI PRESCOLARE A COPIILOR DIN COMUNITATE. BIRHALA MARIA.ACORDAREA DE BURSE PENTRU TINERI TALENTATI SI ALTE ACTIUNI CORESPUNZATOARE. tehnica.GANCIU-PETCU MIHAI.FUNDATIA OPEN SOCIETY INSTITUTE COLLINS CARL BAXTER.GABRIEL ANDREESCU. juridic si informational. CHIŞ OLGA.Gentimir Iori. internationale in conditiile art.. de acorda ajutor material. dezvoltarea sectorului privat Balan Ovidiu. nr.Miron Virgil.Lucian Dirdala – membru. Loga Petru. in conformitate cu principiile moralei crestine. secretar – SAUCIUC ANCA CRISTINA. ALIN SORESCU Preşedinte . Consiliul Director este format din 4 persoane. Pavel Mihai Cristian. Dina Loghin – membru. stiintifice. seminare. simpozioane si activitati cu caracter permanent..GANCIU-PETCU MIHAI. in general a tutror persoanelor aflate la nevoie.4129/03/2000 101/PJ/1993 23/06/1993 sent. Lazea Valentin .VIGH ADAM.4394 23/06/1993 Asociati/Fondatori Scop STIMULAREA INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII Virlan Sorin. dezvoltarea de protocoale de implementare a acestor strategii precum si dezvoltarea resurselor comunitare in domeniul prevenirii..Toma Steliana. sprijinirea materiala a manifestarilor stiintifice organizate in Romania. între politicile formulate şi necesităţile sociale. TOLERANTEI ETNICE SI MULTICULTURALISMUL 3547 FUNDATIA "CENTRUL JUDETEAN 468/B/1994 HARGHITA PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII" FUNDATIA "CENTRUL PENTRU 762/B/2000 DEZVOLTARE ECONOMICA" 14 20/04/1994 14 20/04/1994 HARGHITA 89 19/12/2000 încheiere 24/11/2000 FUNDATIA "CENTRUL PENTRU 3912/B/1997 SPRIJINIREA AFACERILOR" FUNDATIA "CENTRUL ROMAN DE POLITICI 39/B/2002 ECONOMICE" 141 08/07/1997 3548 3549 3550 DAMBOVITA DS.Nicolae Maria ş.programe educationale pentru dezvoltarea constitutiva. Preşedintele Executiv si 3 membri.142 20/06/1996 444 21/09/1999 21/03/2002 pozitie inchisa sent. SMARANDA ENACHE.ALTERNATIVE SISTEMULUI EDUCATIONAL ACTUAL FUNDATIA PENTRU O SOCIETATE DESCHISAPROMOVAREA SI CONSOLIDAREA VALORILOR.Diana Loghin. EDITH SZEGEDI.Romanescu Dan Florin. medierii si rezolvarii conflictelor.CIV. se numeşte în funcţia de membru al Consiliului Director: Gheorghe Oprescu -membrii Consiliului Director: Croitoru Lucian. s-a luat act de renunţarea la calitatea de secretar al Comitetului de direcţie de către d-na Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . Informarea societatii si explicarea politicilor economice catre public.Irimiciuc Dan Constantin.

FENECHIU CATALIN ale statului de drept. alimente.Ogrezeanu din judetul Dambovita. 1.Comisia de cenzori : Hotescu Dan. prezervarea monumentelor culturale.secretar descoperirea. alimente. plata întreþinerii ºi ciriei pentru bunurile mobile ºi imobile afalte în folosintã pentru care s-au încheiat contracte de închiriere cu proprietarul de drept.Tomoiaga Dimitrie-Nelu 05/05/1998 DAMBOVITA Anghel Ciprian SENT. educatiei. SOCIALA.civ. batranilor. ş. a copiilor si a persoanelor în vârstã. vicepresedinte – DANCIU FLORIN.Iancu Cornelia lor cu organismele statului ş.Moveanu Dragos presedinte – BOCA IOANA. în vederea educãrii dupã strandardele în permanent actualizate.Tomoiaga Irina. medicamente.Creţu Enache.Han Sorin. Carlan Daniela RECE TRAIAN. Valvoi Irina. traditiilor. familiilor cu multi copii.Ungureanu o are societatea fata de copii si tinerii cu handicap de intelect. Olteanu Costin. primãriilor.Andrei intelect din judetul Dam.civ.sustinerea lucrãrilor publice si infrastructurii. veniturile din taxe de scolarizare vor fi folosite pentru atingerea obiectivelor fundatiei ºi remunerarea membrilor. în colaborare cu autoritãtile administratiei publice locale a unitatilor de învîtîmânt.vicepreºedinte – NECHITA CONSTANTIN. 2. acordarea de ajutor persoanelor handicapate.secretar – FRÃSILÃ MIHAELAPiatra-Neamþ. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica .civ. DE CONSULTANTA. electrice.EDUCTIONALA. Acordarea de sprijin material si benesc pentru construirea de cantine de ajutor social unde va servi masa categoria de oameni saraci fara posibilitati banesti. David Olivia. Rizescu Bogdan. O11. precum si crearea de posibilitati pentru acestia de a desfasura diferite activitati menite sa le redea increderea in sine si dorinta de a depasi aceasta situatie. 3.355 89 887 21/01/1997 23/02/1998 24/09/1996 3559 3560 3561 FUNDATIA "CHRIST" FUNDATIA "CHRISTIE'S" FUNDATIA "CIOCANESTI BUCOVINA" 3234/B/1997 505/B/1994 75/B/2004 301/PJ 8/PJ sen. Toma Crina. str. incalaminte. stiintei. str.Acordarea de sprijin pentru inmormantari gratuite a batranilor fara posibilitati materiale si banesti Micu Claudiu. vicepreşedinte .bovita.Manea Gheorghe. Initierea organizarea. ajutorarea.CORDONEANU IRINA DANIELA. bunuri de uz casnic. bunuri de uz casnic. Tomoiagã Irina.Olteanu Costin. Acordarea de burse pentru copiii proveniti din categoriile aratate mai sus.e) stimularea creativitatii si talentelor copiilor si Florina.reafirmând credinţa în demnitatea şi valoarea persoanei umane Ajutorarea copiilor handicapati.f) sprijinirea formatiilor artistice de orice natura si manifestarea libera a talentelor.preºedinte – FRÃSILÃ PETRUPiatra-Neamþ.SILVIU POP. nr. identificarea acestor familii se faceprin Primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutor social sau prin Directia de Munca si Ocrotire Sociala. ap.. tinerilor..c) actioneaza pentru ameliorarea statutului social al copiilor si tinerilor cu handicap Bogdan. 3.. GHITTA ADRIAN. angajatilor.vicepresedinte Marinescu Elena . a orfanilor si in special cel din Casa de copii Gura Ocnitei si Sanatorii din jud Podos Maria. incaltaminte.MAFTEIU DANIEL general .BOBIC COSTEL.Ciocianu Sprijinul cercetarii si studiilor stiintifice din domeniul informaticii si domenii conexe Cornel. Vasile Conta.FISCIUCI GHEORGHITA. Vasile Conta. ROPOTICA STEFAN.Valvoi Irina. Gogonea Gheorghe. Caracleanu Cristin. pentru atenuarea comportamentelor Constantin. specializãrii ºi reconversiei muncii.243/pj 04/12/1995 3579 FUNDATIA "COMENIUS" 815/B/2001 10/F 26/09/2001 28/09/2001 3580 FUNDATIA "COMMENT" 4322/B/1998 96F/2001 11/05/1998 3574 3575 in lichidare in lichidare sent. electronice. Neamþ. Acordarea de sprijin material si banesc pentu construirea de cantine de ajutor social unde va servi masa categoria de oameni saraci si fara posibilitati banesti. bunuri de uzDaniela casnic.promovarea sãnãtãtii.Petre Silviu . VALENTINA.TONTICI MIHAI.OEGAR TODERAS BIANCA ADRIANA. medicamente. sporirea cunoasterii si participãrii civice. 2.d) deruleaza programe specifice care aui drept obiectiv schimbarea imaginii defavorabile pe care Manuela.. pana la calificarea lor in meseria preferata.. artelor.-acordarea de sprijin material din alimente.VALENTINA MARES IULIAN. imbracaminte.Milea Romanita. bl.protejarea mediului si a naturii.Teodoriu de intelect pentru cresterea gradului de participare la viata sociala si de grup. ap.29/01/1997 56/PJ 15/06/1998 185/PJ 30/09/1997 205/PJ 20/11/1997 586 04/07/1995 NEAMT NEAMT NEAMT DAMBOVITA 19/03/1992 sen.Ionescu Sorin.asistenta socialã. asistenta oamenilor dezavantajati fizic. Neamþ. Petre Claudia. SANITARA PENTRU DEZVOLTAREA UNUI MOD DE BAN GABRIEL.educative de masa in diverse institutii.CONFERINTA DE A COTRIBUI LA BUNASTAREA FIZICA.NICOLAE CRISTACHE.SERBANESCU GHEORGHE. secretar DANIEL. alimente.Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. copiilor bolnavi de leucemie. organizarea unui cabinet de consultanþã ºi consliere pentru întreprinzãtori respectiv tineri ºi bãtrâni capabil sã rezolve problemele din Promovarea ridicarii nivelului invatamantului in limba maghiara la toate gradele si formele de invatamant.ajutorarea caminelor de batrani din judet si special din orasul Pucioasa prin acordarea de bunuri provenite din donatii. acordarea de sprijin material .Oprea a) apara si reprezinta interesele si drepturile individuale si colectie ale copiilor si tinerilor cu handicap de intelect Cerasela. ajutorarea caminelor din judet.171 07/04/1992 11 21/10/1997 644 06/10/1997 BRAILA 40/B/1993 24 05/07/1993 24 15/07/1993 HARGHITA 963/B/1995 11 01/06/2010 sen.BURLACU MARIAN FRATILA PETRU . . L 1.. initierea ºi organizarea unui Centru de documentare ºi perfectionare în domeniul stiintelor umaniste exacte.Iasi. acordarea de ajutoare banesti. Patrascu vasile. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii. Neagoe Roxana . jud.Visan Carmen. bl. angajatilor.promovează cultura. str.Gheorghe Mihaela. Armeanu. PRISACARU OSWALD. . . . ap. . VIATA SANATOS. DINCA GABRIEL. FRUNZA CONSTANTIN.EMIL BURLOI. 98 759 24/03/1997 PRAHOVA 05/05/1997 CLUJ 9 628 19/01/1999 20/06/1996 COVASNA DAMBOVITA 22/03/1991 21 22/03/1991 DAMBOVITA 13/01/1997 08/05/1998 30/09/1997 20/11/1997 04/07/1995 SEN..Pipera Dorel.medicamente. Olteanu Cristina. bl.sustinerea bunãstãrii sociale. colaboratorilor.Balaci Marian.SCRIPCARIU DUMITRU Scop Consiliu director .BURLOI EMIL. restaurarea si sporirea valorii artistice a unor piese ale patrimoniului artisticn etc. Ionescu Georgeta .h) drepturile tinerilor la educatia prin mijloace cultural .Tudor Nicoleta.dezvoltarea economicã culturalã ºi socialã. electrice. .Micu Liliana. susþinerea cursurilor de pregãtire ºi instruire pentru copii.j) accesul la viata comunitara si RECE TRAIAN CARITABIL BARBOSU VASILE LACATUSU CONSTANTIN MIFTODE CORNELIU Caracaleanu Cristin.b) militeaza pentru recuperarea si integrarea sociala a copiilor si tinerilor cu handicap de Romeo.a. SPIRITUALA A SOCIETATII ACORDAND CIOBANU VASILE. NR.17 01/02/1995 FUNDATIA "COLUMNA" 797/B/1999 65/PJ 25/10/1999 72/PJ 25/11/1999 3578 FUNDATIA "COLUMNA" 1027/B/1995 30/11/1995 sen. plata întretinerii chiriei. tr. .Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere 3556 3557 3558 FUNDATIA "CHARITY" FUNDATIA "CHI RO" CONSTANTA FUNDATIA "CHINDIA" 3702/B/1997 971/B/2001 4033/B/1996 163/PJ/1997 3 109 21/01/1997 01/07/2001 20/09/1996 sent. Ciocianu Cornel.. Moveanu Dragos este de a pune la dispozitia publicului Roman o posibilitate si un sistem de educatie pentru adulti in domeniul stiintelor sociale si economice.a. organizarea ºi coordonarea Scolii Postliceale de informaticã aplicatã. Preda Ramona. lãcasurilor de cult. STAFFIELD Neagoe Ion NEAMT ANDREI VASILE SUCEAVA Tomoiaga Gheorghe.i) accesul tinerilor la educatia prin mijloacele cultural-educative de masa in diverse institutii. imbracaminte..CIV.. comunicarea socială în toate domeniile.DAN HOREA STELIAN. conservarea. jud. Comsa Dambovita. secretar SCRIPCARIU MARINELA retragerea din fundatie a domnului Dobrean Gheorghe Andreescu Marilena.Fundatia va contribui din punct de vedere material si banesc la construirea de case pentru batrani si copii abandonati. veniturile din taxele de scolarizare vor fi folosite pentru atingerea obiectivelor fundatiei ºi remunerarea membrilor colaboratorilor.presedinte...MARES informarea corecta a cetateanului cu ajutorul mas media prin respectarea si promovarea principiilor democratice si preşedinte .Acordarea de burse pentru copii proveniti din categoriile aratate mai sus si care au rezultate evidente pentru continuarea invataturii. electrice.g) valorificarea folclorului. sprijinirea religiei si valorilor umane.FRUNZA CONSTANTIN ASISTENTA INFORMATIONALA. GHITTA ADRIAN. tineri. incaltaminte. somerilor.94 11/05/1998 NEAMT NEAMT BOCA IOANA..sprijinirea sportului si turismului. ajutorarea sãracilor si Tomoiagã Dimitrie-Nelu defavorizatilor.BOCA VASILE.SCIPCARIU MARINELA.Banu Marian. imbracaminte.civ. Ajutorarea copiilor handicapati. MENTALA. Iasi .. acordarea de ajutoare banesti.MIHAELA DAN. acordarea de ajutoare banesti.Ajutorarea familiilor cu mai multi copii fara posibilitati materiale prin acordarea de alimente. incaltaminte rezultate din donatii.Enache . jud.. NICOLAE CRISTACHE.Sandulescu Emil.Pascu Dragos.NISTOR VALENTIN. electrocasnice. imbracaminte. Tomoiagã Gheorghe. servicii ACTIVITATI PRODUCTIVE.Radu Mihai.Popescu Adrian. O11. organizarea ºi coordonarea Scolii de Asistent Social Nivel Mediu. SERVICII CU SCOPUL MARIRII PATRIMONIULUI FUNDATIEI INCURAJAREA TINERELOR TALENTE IN LITERATURA SI ARTA DIN JUDETUL COVASNA Inbunatatirea conditiilor de viata a batranilor abandonati si fara sprijin material. ROTARU GEORGICA Cherecheş Ioan Daniel.ANASTASIA ALEXANDRU VIRGIL. . Soare Lelia. electronice. a orfanilor.civ. MOLDOVA-BACAU.163 29/01/1998 10/10/1994 1 24/11/1997 26/09/1994 07/06/2004 3562 FUNDATIA "CIPRIAN" 1492/B/1998 38 05/05/1998 386 3563 FUNDATIA "CIVIC SENS" 4022/B/2010 3B 18/03/2010 3564 FUNDATIA "CIVICA" 4135/B/1997 270 05/05/1997 3565 3566 FUNDATIA "CLEPSIDRA" FUNDATIA "CLEPSIDRA" 222/B/1999 3172/B/1996 02 70 27/01/1999 06/12/1996 3567 FUNDATIA "CLEPSIDRA" 23/B/1991 21 3568 3569 3570 3571 3572 FUNDATIA "CLUB 21" FUNDATIA "CLUB 21" FUNDATIA "CLUBUL MONTAN ROMAN" FUNDATIA "CM IMAGO" FUNDATIA "COGNITION SCIENCE INSTITUTE" 3494/B/1997 1345/B/1998 3179/B/1997 3145/B/1997 1079/B/1995 35/PJ 212/PJ 147/PJ 38 3573 FUNDATIA "COLEGIUL EUROPEANCENTRU BUCURESTI" FUNDATIA "COLEGIUM" BRAILA 143/B/1992 830/B/1997 3576 FUNDATIA "COLLEGIUM TRANSSYLVANICUM" FUNDATIA "COLOANA INFINITULUI" 3577 Judet Asociati/Fondatori CONSTANTA DAMBOVITA Arseni vasile HUDSON R. culturii.civ.POP ROXANA VOICHITA. electronice.sprijină iniţiative ale organizatiilor civile în relaţiile Radu. adulti. CIV. electronice.Gogonea Gheorghe. ajutorarea familiilor cu multi copii.Avram negative deviante.

promovarea si monitorizarea unor proiecte de infrastructura cu rolul dezvoltarii zonelor miniere pentru Mateescu Constantin Titus Judetului Dambovita. Bar Cornelia. sau prin Directia de Munca si Ocrotiri Sociale. FUNDATIA”CONVOY AID ROMANIA” poate desfasura orice activitati economice directe. Dambovita. MUNTEANU COSTACHE Ion Tinţoiu. organizarea.173 29/06/1998 3603 FUNDATIA "COPILUL MEU" 805/B/2002 31/2002 03/11/2002 14/03/2002 3604 3605 3606 3607 FUNDATIA "COPILUL PUNTO ZERO" FUNDATIA "COPILUL" FUNDATIA "CORAL"SIBIU FUNDATIA "CORD DESCHIS" 525/B/1998 3200/B/1997 4037/B/1997 4362/B/1997 207 245/PJ 72 155/PJ/1997 28/05/1998 20/08/1997 24/02/1997 03/06/1997 3594 3595 72 Judet 78/PJ radiata in lichidare 26/08/1998 NEAMT SEN. Filip Diana..Prefectura Informarea privind posibilitatile de cooperare cu firme si organizatii din strainatate. Zotic Gheorghi.Voicu Viorel. electrocasnice.membru.. NAE FLORENTINA aflate la nevoie: batrani.Acordarea de ajutoare Safta materiale si banesti familiilor de pensionari cu o situatie sociala grea.c) Organizarea unor festivitati prilejduite de datini memorabile din istoria neamului. altele decat cele in domeniul minier.Morosanu Daniela. de bunuri mobile si imobile.. abandonati. preşedinte.Mircea pătruţ.Gheorghe . Stroe Constantin. indiferent de religia careia ii apartin aceste persoane.str. MIRCEA STANESCU...Liga Concordia .. Universitatea Valachia Targoviste.civ. recunoasterii. cu cele ale Conventiei O.Stancu Ion.Alexandru Constantin.1 Decembrie 1918 nr. acordarea de ajutoare banesti.de a contribui la realizarea unei structurii de sustinere a producătorilor culturali.-Organizarea si administrarea de targuri. medicamente.Neagu Viorel. Ajutorarea se materializeaza prin bunuri. RADU. Andrei Corbea Hoisie.. precum si srijinirea activitatii artistice din Romania.8715 28/05/1998 20/08/1997 12/03/1997 20/12/1996 Consiliu director EPISCOPIA ROMANO-CATOLICA cu sediul in Activitati social-culturale. Beca Eduard. incaltaminte.. PROGRAMS.Doru principal.Nicolae Traian. acordarea de ajutoare banesti rezultate din donatii.. acordarea de ajutoare banesti. alimente.Radu Octavian cultural din România şi din străinătate Mateescu Membrii .Filip Diana 3588 3589 FUNDATIA "CONCORDIA" FUNDATIA "CONCORDIA" 1166/B/1996 2363/B/1997 103 98 21/10/1996 26/06/1997 186 1169 21/10/1996 23/05/1997 GORJ MURES 3590 FUNDATIA "CONSENS NATIONAL" 3030/B/1996 112/PJ/1996 14/05/1996 SEN. CRISTINA MICHINICI. obligatiuni.presedinte abandonare totala si neavand asugurat un trai decent.JAMES RODNEY TUDOR JONES Badea Eugen.CRETU ROMEO CATALIN.Acordarea de sprijin material.Avramescu Gheorghe.Nr crt Denumire Numar inreg RegNumar inreg National instanta Data inreg instanta 3581 FUNDATIA "COMMUNIO" SATU MARE 851/B/2004 67/PJ 29/10/2004 3582 FUNDATIA "COMMUNITAS" FILIALA BUCUREŞTI 802/B/2001 5 3583 FUNDATIA "COMPANIA DE TEATRU D'AIA" 759/B/2000 3584 3585 FUNDATIA "COMPLEXUL SPORTIV SI DE AGREMENT" FUNDATIA "CONCEPT" 3586 pozitie inchisa(da/nu) Starea actuala Nr incheiere Data incheiere Asociati/Fondatori 02/11/2004 SATU MARE 08/03/2001 12/02/2001 BUCURESTI 74 24/11/2000 03/11/2000 1356/B/1998 52/PJ 09/07/1998 747/B/2000 25 24/08/2000 FUNDATIA "CONCORDIA SOCIALA" 3618/B/1996 142 14/11/1996 1104 14/11/1996 DAMBOVITA Nae S Adrian.PAUL OCROTITE IN LEGISLATIA INTERNA SI INTERNATIONALA. saraci. nr. medicamente. electrocasnice. Alexandra Raicovici.Camera SPRIJINIREA SECTORULUI INTREPRINDERILOR PARTICULARE MICI SI MIJLOCII DIN ZONELE MINIERE ALE JUDETULUI COVASNA Nicolae Ion.Stoica Marin. în general. religios al fiecarui grup sau comunitati. precum si a intretinerii monumentelor eroilor din cartierele Titu Gara si Salcuta. OANA MADALINA MIRCEA. Mustaţă.Romeo epozitii. fonduri care vor fi utilizate pentru activitati de caritate si ajutor umanitar. ROTARU ION Fundatia pentru o Societate Deschisa GORJ NEAMT SIBIU Scop .organizarea si sprijinirea unor actiuni in vederea dezvoltarii societatii civile prin facilitarea Consiliu Director: -Kurko Cecilia ATTILA cunoasterii. electrocasnice.Sindicatul Liber Minier Sotanga.605 07/12/1999 85 167/PJ 221 sent.Ivanoff Vasile Ivan. sprijinirea reciproca.daca acestea au caracter COJOCARU GABRIELA accesoriu si sunt in strinsa legatura cu scopul principal al fundatiei.. bunuri de uz casnic. in lei sau in valuta.-FUNDATIA”CONVOY AID ROMANIA” poate infiinta societati comerciale . refacerea si actualizarea monumentului eroilor in cartierul Titu Targ. incaltaminte.de a susţine dezvoltarea CONSILIUL DE ADMINISTRATIE relaţiilor între producătorii culturali şi finanţatori. spiritual .. Apartenenta federatie HG utilitate Data HG utilitate publica . Tintoiu Ion.Fundatia pentru dezvoltarea locala Buzau. Catalina Mariana. .Tanasescu Constantin.Agentia Judeteana pentru crearea de noi activitati economice.STANESCU protejarea tuturor categoriilor sociale defavorizate.Dobre Constantin.Manolache Nicolae. NICA MARIANA REALIZAREA IN FAPT A PROTECTIEI DREPTURILOR COPILULUI ASA CUM SUNT ELE DEFINITE SI IRINEL RALUCA COJOCARU. Nepatrimonial de ajutorare a persoanelor handicapate fizic pshihic si valid si a altor persoane aflate in nevoie prin crearea de fonduri de pe toate caile legale pentru altfel de actiuni. bunuri Boroian Elena de uz casniz: electronice. Identificarea acestor familii se face prin primaria comunelor de domiciliu de unde acestia primesc ajutorul social.VARGA Intreprinderea .de voluntariat vicepresedinte:Pr.Neacsu Marin. sustinerea financiara si metodologica a unor proiecte de dezvoltare a zonelor miniere si a Cernat Valeriu.Viorel Goleanu. Pătruţ Mircea.Tomulescu Marian. electrice.daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale. Popescu.Mariana Celac.SC Proiect SA Dambovita.Costache Sorin. cu James Walter Savley Jr..U..sprijinirea sectorului IMM-urilor..Lucreţia Cotună. credintei.MICHINICI CRISTINA..sanatoriul Ochiuri. lignvistic.Dividendele obtinute din activitatile economice directe .Colectivul Zonal precum si a zonelor adiacente.N.Bucur Damian.Inc. specifice localitatii. Diaconu Adrian VASILE.CIV. titluri de valoare.PRECUM SI PRIN ALTE COJOCARU. precum si ajutorarea persoanelor NAE S ADRIAN. ata pe plan national cat Revocare din functai de membri ai si international. Ploiesti.Acordarea de ajutoare Balica Razvan Dumitru.. CUZINO OANA MADALINA. Popa materiale si banesti famailor persecutate fizic si psihic . jud Dambovita. -Tudor Veronka .Badea Lavinia PETROSEL SILVIA. Niculescu Zonelor Miniere.CIV. Badea Eugen. DIACONU ADRIAN IOAN.Consiliul Judetean Dambovita.Prefectura specifice.Organizarea de activit