You are on page 1of 7

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir

Facultatea de Management Turistic şi Comercial

Resurse şi destinaţii turistice în judeţul Vâlcea

Bucureşti
2015

Câineni  Parcul Naţional Cozia  Zona Munţilor Căpăţânii Fiecare dintre aceste patru perimetre are probleme specifice care pot fi însă rezolvate pe termen mediu. cu un pitoresc fara seaman cu care a fost înzestrat judetul Vâlcea. Se impun privirii peisaje alpine deosebite: forme glaciare sălbatice.063m). Turismul montan beneficiază de condiţii deosebite de cazare şi petrecere a vacanţelor în staţiunile de acum celebre. peşteri.570 locuitori (date provizorii de la recensamântul populatiei din 18 martie 2002). prin punerea în valoare a acestui tezaur de nepretuit. de basm si de legenda. toate la un loc fac ca turistul să se simtă bine şi să revină în aceste locuri.Judetul Vâlcea se afla în partea central-sudica a României si este situat pe pantele sudice ale Carpatilor Meridionali. respectiv Voineasa. Resursele naturale sunt alcătuite din elemente geomorfologice de climă.Cindrel se înscrie pitoreasca Vale a Lotrului. priveliştile de o rară frumuseţe din defileele Oltului. lacurile glaciare din apropierea Obârşiei Lotrului. precum şi numeroase puncte belvedere. Voineasa şi Vidra. posibilitatea practicării alpinismului. aflată între Munţii Lotrului (2244 m) şi Munţii Latoriţei (2. Armonia teritoriului. "statiunile balneoclimaterice". lacurile de la Galbenu şi Petrimanu. respectiv : "turismul montan . În judetul Vâlcea se pot delimita 4 zone mari de interes turistic deja consacrate. În cadrul grupei montane Parâng . "turismul cultural si monahal" si în sfârsit "agroturismul". Perişani. salba de lacuri de acumulare.9 % din populatia tarii. Obârşia Lotrului  Ţara Loviştei din stânga Oltului.. zăcăminte de ape minerale. Lotrului. schiului. pescuitului şi vânătorii sportive. ca : . astfel încât resursele turistice naturale şi antropice de care dispun să poată fi puse în valoare prin activităţi de turism. de floră şi de faună. are o suprafaţă de 5.765 kmp. dintre care nu putem să nu amintim Brădişorul şi Vidra. Vidra. defileul şi cataractele Lotrului. au favorizat dezvoltarea turismului. reprezentând 1/3 din suprafaţa judeţului. Lotrişorului şi Bistriţei. pârtiile de schi şi traseele turistice. Acestora le putem adauga înca o destinatie turistica si anume "turismul sportiv si de agrement" (vânatoarea si pescuitul). Zona montană. Tinuturile mirifice. care detine o pondere de 1. oferă atracţii formidabile : chei. asemănătoare cu cele din Alpi.4 % din suprafata României si o populatie de 413. peste 80 de trasee marcate şi întreţinute. Pozitionat oarecum în centrul tarii. Suici. Zona montană a judeţului Vâlcea cuprinde de fapt patru perimetre oarecum distincte :  Staţiunile de pe Valea Lotrului. cascade. pe culoarul Curtea de Argeş. peisaje. reprezentând 2.

făcând de secole adevărate minuni. Aix-la Chapelle. climă. Băile Olăneşti. de asemenea apele minerale bogate în substanţe multiple fac adevărate minuni în tratarea unui spectru larg de afecţiuni în cura internă şi externă. cu o carte de vizită impresionantă. Băile Govora .Căciulata.vest de Râmnicu Vâlcea. este singurul loc din ţară unde se efectuează tratament pentru desensibilizarea organismului la bolnavi cu diverse afecţiuni alergice. slab concentrate. rinichilor şi căilor urinare. Aix les Bains. bromurate. ORL. iodate. ca şi nămolul mineral sunt indicate în tratamentul aparatului locomotor.  Băile Olăneşti Staţiune situată la poalele munţilor Carpaţi la 20 km nord .Ocniţa. sistemului nervos periferic. Toate acestea au favorizat dezvoltarea turismului. . la adăpostul unor dealuri împădurite de fag şi stejar într-un climat puternic ionizat. ci în întrega lume. Băile Govora este singura staţiune din România unde raportul dintre aeroionii pozitivi şi cei negativi este egal cu 1. turismul reprezentând şansa dezvoltării oraşului şi punerea lui în valoare atât pe plan naţional cât şi internaţional. sulfuroase. În anul 1873 au fost medaliate cu aur la Expoziţia Internaţională de la Viena. Apele minerale de la Olăneşti au fost analizate din punct de vedere chimic încă din anul 1830. în primul rând balnear. datorită calităţii lor. Staţiunea este aşezată la o altitudine de peste 360 m. cunoscute nu numai în Europa. respirator. Apele minerale clorosodice. ca: Hall Weissbaden. Staţiunea Băile Olăneşti beneficiează de toate caracteristicile unei zone turistice complexe. Prin aşezarea sa geografică.  Băile Govora Este un oraş predominant balneoclimateric şi turistic de interes naţional. acţiunea terapeutică a apelor minerale.a) Resursele hidrotermale Prin numărul mare de izvoare de ape minerale. sunt recunoscute de medicii şi turiştii români şi străini ca fiind tămăduitoare a celor mai diverse afecţiuni. Ocnele Mari . prin injecţii cu apă minerală izotonă. Bogăţia de izvoare de ape minerale care abundă unele zone geografice şi peisajul pitoresc pe care-l "scaldă" se etalează cu măreţie în staţiunile balneoclimaterice de renume ale judeţului Vâlcea : Călimăneşti . ale tubului digestiv. ale bolilor profesionale. boli de nutriţie. Baden-Baden sau Karlovy . afecţiuni ale pielii. Calitatea curativă a apelor cu o mineralizare de 3-18 grame/litru rivalizează cu cele ale unor staţiuni de peste hotare. ale sistemului nervos periferic.Vary.

sulfuroase foarte concentrate. Parcul reprezintă o arie cu o valoare peisagistică deosebită. cea mai reprezentativă fiind Parcul Naţional Cozia.Înfiinţată în anul 1886. constituie o altă componentă de mare importanţă a resurselor turistice naturale. calcice şi magneziene. . Acesta se întinde pe o suprafaţă de 17. Apele izvoarelor de cură internă slab mineralizate sunt caracterizate printr-o concentraţie mică de hidrogen sulfurat şi clor. dar bogate în bicarbonaţi. b) Rezervaţii naturale s u s Rezervaţiile naturale din Munţii Coziei. instalaţii pentru împachetări cu nămol. a doua din Europa. în care mediul natural nu a suferit modificări însemnate şi în care se menţine un echilibru între factorii de mediu şi activitatea umană. instalaţii pentru fizioterapie şi biuvete pentru cură internă. ultra-sono-aerosoli. sodice.000 hectare şi include spaţii importante din Masivul Cozia şi din nord-vestul Munţilor Căpăţânii. staţiunea Băile Govora este considerată una dintre cele mai bogate staţiuni în ape iodurate şi bromurate din lume. bromurate. săli de cultură fizică medicală.Vânturariţa şi Munţii Căpăţânii. Turismul balnear din această staţiune se realizează cu ajutorul structurilor de primire turistice construite în ultimii 30 de ani. Munţii Buila . băi cu acid carbonic. Staţiunea dispune de instalaţii pentru băi calde cu ape sulfuroase şi iodate.Este unica staţiune din ţară în care se află ape minerale cu o compoziţie chimică diferenţiată ca : ape sărate iodurate. bicarbonate. izvoare crenoterapie cu ape hipotone. sulfuroase.

de Voineasa. este popas de trecere între judeţele Vâlcea şi Hunedoara. cocoşul de munte.Sebeş în extremitatea nord vestică a judeţului nostru în apropierea staţiunii Obârşia Lotrului. râul Lotru cât şi DN 7 A. ca: iedera albă. pescuind păstrăvi indigeni din apele lacurilor din împrejurimi. potrivit biotopului . Trebuie apreciat faptul că toate cele trei puncte turistice urmăresc acelaşi curs de apă. cerbul.Aici sunt ocrotite ca monumente ale naturii o serie de specii rare din flora şi fauna României. Renumite sunt şi frumoasele staţiuni montate de pe Valea Lotrului. odihnă activă-drumeţii şi excursii în împrejurimi. iar vânătorii întâlnesc animale şi păsări variate. floarea de colţ. circa 100 locuri de cazare şi masă. conturul lacului Vidra. râsul. laleaua pestriţă. care leagă localităţile Brezoi . iunie-septembrie.Cindrel întâlnim peisaje alpine deosebite: forme glaciare sălbatice. având o altitudine de peste 1400 m. lacurile de la Galbenu şi Petrimanu.. la circa 40 km. aflându-se la doar 30 km. Vidra şi Obârşia Lotrului. lacurile glaciare din apropierea Obârşiei Lotrului. având ca traseu izvoarele Lotrului (obârşia) . În cadrul grupei montane Parâng . pentru împătimiţii după aer curat. capra neagră.Novaci şi Petroşani . defileul şi cataractele Lotrului. Acest obiectiv turistic poate oferi cu predilecţie în sezonul cald.  Staţiunea Obârşia Staţiunea Obârşia Lotrului în suprafaţă de 3 ha.Lacul Gâlcescu. noile puncte turistice de la Lotrioara şi Rânca. respectiv Voineasa. Pescarii îşi pot satisface hobby-ul. de oraşul Petroşani. asemănătoare cu cele din Alpi.

ca de altfel şi Staţiunea Voineasa. vizitarea lacului glaciar Gîlcescu Pentru aceste calităţi şi pentru frumuseţea zonei. sunt sub administrarea Confederaţiei Sindicatelor din România. altitudine peste 1400 m. recomandată atât în sezonul rece cât şi în cel cald. Statiunea dispune de circa 1000 locuri de cazare. în perioadele de sezon pot beneficia 400-500 turişti de spaţiile de cazare şi masă ale staţiunii. punând în funcţiune cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare: Uzina Electrică Lotru Ciunget. grad de poluare zero  atracţii deosebite: pescuit de păstrăvi în râul Lotru. având în imediata vecinătate lacul de acumulare Vidra.Filiala Olăneşti a modernizat 4 vile din Staţiunea . Totuşi. s-au constituit şi câteva rezervaţii naturale în punctele Gâlcescu. cu un peisaj şi resurse naturale deosebite. staţiunea este apreciată şi căutată de un număr mare de turişti. o bună parte din spaţiile de cazare nu sunt funcţionale. cu o putere instalată de 510 MW. fiind amplasată pe munţii Puru la o altitudine de 1300 m. cel care colectează toate apele din munţii apropiaţi.specific zonei alpine. MiruBora şi Cristeşti. dar nefiind terminate lucrările de investiţii.  Vidra Staţiunea Vidra are o suprafaţă de 24 ha. Acest obiectiv turistic. Caracteristicile principale ale acestei staţiuni sunt:  zonă montană.. SIND ROMÂNIA . bogat în ioni negativi şi esenţe volatile de brad. aer puternic ozonat. Pentru atracţia şi particularităţile floristice şi peisagiste admirabile. vânătoare în împrejurimi.

propice practicării sporturilor de iarnă (datorită abundenţei ninsorilor). Caracteristicile principale ale acestei staţiuni sunt:  zonă montană. unde funcţionează un telescaun şi a fost amenajată şi o pârtie de schi care are peste 1300 m. cu aer puternic ozonat. ridicând calitatea serviciilor de cazare la 3 .  în anotimpul de iarnă. iar Staţiunea Voineasa a rămas clasificată la 1-2 stele pentru hoteluri şi 3 stele pentru vile. recomandată atât în sezonul rece cât şi în cel cald. altitudine 1400-1450 m.Vidra. . încă neomologată.  pentru copii funcţionează tot în Vidra un baby schi Atracţii deosebite: pescuit de păstrăvi în Râul Lotru şi în lacul Vidra .5 stele. bogat în ioni negativi şi esenţe volatile de brad. pachetul de atracţii sportive poate fi întregit cu alunecarea pe schiuri în toate zonele turistice enumerate mai sus şi cu precădere în Staţiunea Vidra. cu un peisaj şi resurse naturale deosebite. vânătoare în împrejurimi.