You are on page 1of 5

Fibonacci say dizisi en basit ekilde yle tanmlanabilir. lk iki terimi 1 olup 3.

S bu iki adet
1 saysnn toplam 2 olan 4. S ise kendinden nce gelen 2 ve 1 in toplam yani 3 olan.
Dolaysyla her terimi kendinden nce gelen iki terimin toplam olan saylardan oluan bir dizi
saydan oluur. Tabi ki sonsuza kadar devam eder.
1. terim

2. terim

3. terim

1+1=2

Kendinden nce gelen iki 1 saysnn


toplam

4. terim

2+1=3

Kendinden nce gelen 2 ve 1 saysnn


toplam

5. terim

3+2=5

Kendinden nce gelen 2 ve 3 saysnn


toplam

6. terim

5+3=8

Kendinden nce gelen 3 ve 5 saysnn


toplam

Bu saylarn birbirlerine ardk olarak blnmesiyle elde edilen saylar bir sre sonra birbirine
eit
kmaya balar. Bu ise 0,618 saysdr. Bu orana altn oran denir. Altn oran doadaki
estetik, zerafet, ve hassas dengeyi temsil eder. Dengeli orandaki her dizilim ayn zamanda
salamlktr.
Fibonacci saylarnn birbirleri ile olan ilikisini incelediimizde. artc ekilde Altn orana
ularz.
Aadaki tablo incelenerek bu ilikiyi yakndan grebiliriz.

A2/A1
A3/A2
A4/A3
A5/A4
A6/A5
A7/A6
A8/A7
A9/A8
A10/A9
A11/A10
A12/A11
A13/A12
A14/A13
A15/A14
A16/A15
A17/A16
A18/A17
A19/A18
A20/A19

Kural

1
2
1,5
1,666667
1,6
1,625
1,615385
1,619048
1,617647
1,618182
1,617978
1,618056
1,618026
1,618037
1,618033
1,618034
1,618034
1,618034
1,618034

Ardk iki fibonacci saysndan byk olann ke


blm(oran) 1,618 ,Kn bye blm(oran)
0,618 yani Altn oran verir.

Kural

Forml

A1+A2
A2+A3
A3+A4
A4+A5
A5+A6
A6+A7
A7+A8
A8+A9
A9+A10
A10+A11
A11+A12
A12+A13
A13+A14
A14+A15
A15+A16
A16+A17
A17+A18
A18+A19

Atn Oran

1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181
6765

Her fibonacci says kendisinden nce gelen iki fibonacci


saysnn toplamdr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Forml

Terim Sras
Fibonacci
saylar
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Yukardaki ekil fibonacci saylar arasndaki orandan(Altn orandan) elde edilmi bir spiral.
Hava ,su yada aklnza ne gelirse tm akkanlarn bu ekilde hareket etmesi vortex denilen
ve enerjiyi srekli dndrerek kendi dngsnden beslenecek ekilde hapseden dinamik
yaplara evirir. Bylece enerjinin dalmadan bir sre devinimini korumasn salar. Frtna
hortumlar birer vortex dir. Ve enerjiyi kk bir alanda kendini besleyecek ekilde hapsettii
iin ok gldr. Aratrmalarmz bu enerjiyi insanln yararna kullanacak ekilde
ynlendirdik. zellikle enerji gnmzde ok deerli olduu iin bu gc enerji elde etmek
iin kullanmaya karar verdik. Rzgar enerjisinden elektrik elde etmek iin bir pervane
tasarlamak istedik. Bunun iin rzgarn pervanenin kanatlarn dndrp arka tarafna
geerken bir vortex oluturacak ekilde akn biimlendirebilirsek pervaneyi daha hzl
dndrebileceine karar verdik. Bunun iin internette rzgara vortex oluturtacak baz
kanatcklar olduunu bulduk.

Bu kanatcklarn alma eklini rendik. Bu kanatklar dz kanatlar zerinde


alyordu. Fakat bizim dairesel bir yapya ihtiyacmz vard. Buna gre kendi kanatmz
tasarladk.
Btn vortex oluumlar fionacci saylarnn oranna (altn orana) sahip olacak ekilde
olutuunu grdk. Bu sebeble bu vortex oluumuna neden olan yaplarnda altn orana
sahip olacak ekilde boyutlandrlmasnn yardmc olacan dndk.
ekilde de grld gibi bir koninin ortasna bir pervane yerletirirsek arka tarafa geen
rzgarn vortex biiminde ekillenerek geii kolaylaaca ve hzlanaca iin pervanenin belli
oranda hzl dneceini ve bununda belli oranda daha fazla elektrik reteceini varsaydk.
Denemelerimiz iin aadaki modeli yaptk.

Ve sabit rzgarda sistemin elektriinin voltajn lerek sonuca ulamaya altk. Sabit rzgar
iin ayn uzaklkta ayn hzda alan bir sa kurutma makinesi kullandk. Sonuta rzgar
cihazn dnmesini kolaylatraca iin daha yksek voltaj elde ettik. Konik yapnn dn
biraz daha kolaylatrdn ve voltaj biraz daha artrdn grdk. Bu da rzgar trbinlerine
konik bir yap ekleyerek verimlerinin belli llerde artrlabileceini gsterir. Ufak
maliyetlerle ve kaplanlan yer deitirmeden eldeki rzgar trbinlerinden daha yksek
enerjiler elde edilmesinin ve bunun neredeyse sadece tasarmla yaplmasnn gz ard
edilemeyecek bir yarar ve kazanm olduunu dndrd.