You are on page 1of 17

DANH SCH TIU CHUN XY DNG V HIN TRNG BAN HNH, THAY TH

CP NHT N 5/2014
STT

S hiu Tiu chun

Tn Tiu chun

M hiu

S hiu

Nm

TCXD

16

1986

TCXD

25

1991

TCXD

27

1991

TCXD

29

1991

TCXDVN

33

2006

Cp nc - Mng li ng ng v cng trnh- Tiu chun


thit k

TCXD

40

1987

Kt cu xy dng v nn. Nguyn tc c bn v tnh ton

TCXD

44

1970

Quy phm thit k kt cu g

TCXD

45

1978

Tiu chun thit k nn nh v cng trnh

TCXDVN

46

2007

Chng st cho cng trnh xy dng - Hng dn thit k,


kim tra v bo tr h thng

10

TCXD

57

1973

Tiu chun thit k tng chn cng trnh thu cng

11

TCXDVN

60

2003

Trng dy ngh - Tiu chun thit k

12

TCXD

65

1989

Qui phm s dng hp l xi mng trong xy dng

Chiu sng nhn to trong cng trnh dn dng


t ng dn in trong nh v cng trnh cng cng.
Tiu chun thit k
t thit b in trong nh v cng trnh cng cng-Tiu
chun thit k
Chiu sng t nhin trong cng trnh dn dng. Tiu chun
thit k

Hin trng
Cha r
Thay bng TCVN
9207:2011
Thay bng TCVN
9206:2011
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN
9379:2011
Hy do ko cn ph hp
Thay bng TCVN
9362:2012
Thay bng TCVN
9385:2011
Cha r
Thay bng TCVN
9210:2011
Cha r

Vn hnh khai thc h thng cp thot nc. Yu cu an


ton.
t xy dng - Phng php chnh l thng k cc kt qu
xc nh cc c trng ca chng

13

TCXD

66

1991

14

TCXD

74

1987

15

TCXD

76

1979

Quy trnh qun l k thut trong vn hnh h thng cung


cp nc

16

TCXD

79

1980

Thi cng v nghim thu cng tc nn mng

17

TCXDVN

80

2002

t xy dng - Phng php xc nh m un bin dng ti


hin trng bng tm nn phng

18

TCXD

81

1981

19
20
21
22
23
24
25
26

TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD

84
85
86
88
90
92
93
94

1981
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1983

27

TCXD

95

1983

28
29
30

TCXDVN
TCXD
TCXD

104
111
112

2007
1983
1984

31

TCXD

127

1985

32

TCXD

128

1985

Nc dng trong xy dng. Cc phng php phn tch ho


hc
Va chu la sa mt
Gch lt l da
Gch chu axit
Cc. Phng php th nghim hin trng
Gch lt t st nung
Ph tng ca s v ca i - bn l ca.
Ph tng ca s v ca i - ke cnh ca
Ph tng ca s v ca i - tay nm cht ngang
Tiu chun thit k chiu sng nhn to bn ngoi cng
trnh xy dng dn dng
ng th. Tiu chun thit k
Gch trang tr t st nung
TCN v hng dn thc hnh kho st xy dng
Ct mn lm b tng v va xy dng. Hng dn s
dng
Thu tinh. Phng php chun b mu trong phng th
nghim phn tch ho hc. Quy nh chung

Cha r
Thay bng TCVN
9153:2011
Cha r
Thay bng TCVN
9361:2011
Thay bng TCVN
9354:2011
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN
9171:2011

Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm


lng silic dioxit
Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm
lng lu hunh trioxit
Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm
lng st oxit
Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm
lng nhm oxit
Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm
lng canxi oxit v magie oxit
Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm
lng natri oxit v kali oxit
Thu tinh. Phng php phn tch ho hc xc nh hm
lng bo oxit
Thu tinh. Ct sn xut thu tinh. Phng php chun b
mu trong phng th nghim phn tch ho hc. Qui nh
chung
Thu tinh. Ct sn xut thu tinh. Phng php phn
tch ho hc. Xc nh hm lng st oxit
Thu tinh. Ct sn xut thu tinh. Phng php phn
tch ho hc. Xc nh hm lng titan dioxit
Thu tinh. Ct sn xut thu tinh. Phng php phn
tch ho hc. Xc nh hm lng ng oxit
Thu tinh. Ct sn xut thu tinh. Phng php phn
tch ho hc. Xc nh hm lng cban oxit
Thu tinh. Ct sn xut thu tinh. Phng php phn
tch ho hc. Xc nh hm lng niken oxit

33

TCXD

129

1985

34

TCXD

130

1985

35

TCXD

131

1985

36

TCXD

132

1985

37

TCXD

133

1985

38

TCXD

134

1985

39

TCXD

135

1985

40

TCXD

136

1985

41

TCXD

137

1985

42

TCXD

138

1985

43

TCXD

139

1985

44

TCXD

140

1985

45

TCXD

141

1985

46

TCXD

147

1986

Nh lp ghp tm ln. Tiu chun thi cng v nghim thu

47

TCXD

149

1986

Bo v cng trnh xy dng khi b n mn

Thay bng TCVN


9172:2011
Thay bng TCVN
9173:2011
Thay bng TCVN
9174:2011
Thay bng TCVN
9175:2011
Thay bng TCVN
9176:2011
Thay bng TCVN
9177:2011
Cha r
Thay bng TCVN
9171:2011
Thay bng TCVN
9178:2011
Thay bng TCVN
9179:2011
Thay bng TCVN
9180:2011
Thay bng TCVN
9181:2011
Thay bng TCVN
9182:2011
Thay bng TCVN
9376:2011
Hy do ko cn ph hp

Chng n cho nh . Tiu chun thit k

Cha r
Thay bng TCVN
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Yu cu k thut
9036:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php
Thay bng TCVN
lymu
9037:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php xc
Thay bng TCVN
nh hm lng silic dioxit (SiO2)
9183:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php xc
Thay bng TCVN
nh hm lng st oxit (Fe2O3)
9184:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php xc
Thay bng TCVN
nh hm lng nhm oxit (Al2O3)
9185:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php xc
Thay bng TCVN
nh hm lng titan oxit (TiO2)
9186:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php xc
Thay bng TCVN
nh m
9187:2011
Ct s dng trong cng nghip thu tinh. Phng php xc
Thay bng TCVN
nh thnh phn c ht
9038:2010
Thay bng TCVN 9377Trt trang tr - Thi cng v nghim thu
2:2011
Kho st a k thut phc v cho thit k v thi cng mng Hy do khng cn ph hp
Thm d in trong kho st xy dng
Cha r
B tng nng. Phng php xc nh cng nn bng
Thay bng TCVN
sng bt ny
9334:2011
Nh nng sn - Thi cng v nghim thu
Hy do khng cn ph hp
Gin gio xy dng
Hy do khng cn ph hp

48

TCXD

150

1986

49

TCXD

151

1986

50

TCXD

152

1986

51

TCXD

153

1986

52

TCXD

154

1986

53

TCXD

155

1986

54

TCXD

156

1986

55

TCXD

157

1986

56

TCXD

158

1986

57

TCXD

159

1986

58
59

TCXD
TCXD

160
161

1987
1987

60

TCXDVN

162

2004

61
62

TCXD
TCXD

163
166

1987
1989

63

TCXD

167

1989

Xi mng poc lng sn xut tm sng aming xi mng.


Yu cu k thut

64

TCXDVN

167

2002

Xi mng sn xut tm sng aming xi mng

Hy do khng cn ph hp
Thay bng TCVN
2682:2008

65

TCXD

168

1989

66

TCXD

170

1989

67

TCXD

171

1989

68
69

TCXD
TCXD

172
173

1989
1989

Thch cao dng sn xut xi mng


Kt cu thp, gia cng, lp t v nghim thu - Yu cu k
thut
B tng nng. Phng php khng ph hoi s dng kt
hp my sso siu m v sng bt ny xc nh cng
nn
Xch treo trong l xi mng
Ph gia tng do KDT2 cho va v b tng xy dng

Cha r

70

TCXD

174

2003

t xy dng - Phng php th nghim xuyn tnh

71

TCXDVN

175

2005

72

TCXD

177

1993

73
74
75
76
77
78
79
80
81

TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD
TCXD

180
181
182
183
184
185
186
187
188

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1995

Mc n cho php trong cng trnh cng cng


ng ng dn kh t t lin. Quy nh k thut tm
thi v hnh lang an ton
My nghin nhin liu. Sai s lp t
Bng ti, gu ti, vt ti. Sai s lp t
My nn kh. Sai s lp t.
My bm. sai s lp t.
My qut. sai s lp t.
My nghin bi. Sai s lp t
L nung clanhke kiu quay. Sai s lp t
Khp ni trc. Sai s lp t
Nc thi th. Tiu chun thi.

82

TCXD

190

1996

Mng cc tit din nh. Tiu chun thi cng v nghim thu

Cha r

83

TCXD

191

1996

B tng v vt liu lm b tng - Thut ng v nh ngha

84

TCXD

192

1996

Ca g. Ca i. Ca s. Yu cu k thut

Cha r
Thay bng TCVN 93661:2011

85

TCXD

193

1996

Dung sai trong xy dng cng trnh. Cc phng php o


kim cng trnh v cu kin ch sn cng trnh

Cha r
Thay bng TCVN
9335:2011
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN
9352:2011
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r

Thay bng TCVN 92621:2011

86

TCXDVN

194

2006

Nh cao tng - Cng tc kho st a k thut

87
88

TCXD
TCXD

196
197

1997
1997

Nh cao tng. Cng tc th tnh v kim tra cht lng cc


Nh cao tng, thi cng cc khoan nhi.

Thay bng TCVN


9363:2011
Cha r
Cha r

89

TCXD

198

1997

Nh cao tng - Thit k kt cu b tng ct thp ton khi

Cha r

90
91

TCXD
TCXD

199
200

1997
1997

Nh cao tng - K thut ch to b tng mc 400-600


Nh cao tng - K thut ch to b tng bm

92

TCXD

201

1997

Nh cao tng - K thut s dng gio treo

93

TCXD

202

1997

Nh cao tng - Thi cng phn thn

94

TCXD

203

1997

Nh cao tng- K thut o c phc v cng tc thi cng

95

TCXD

204

1998

96

TCXD

207

1998

97

TCXD

208

1998

98

TCXD

209

1998

Bo v cng trnh xy dng. Phng chng mi cho cng


trnh xy dng mi
B lc bi tnh in. Sai s lp t.
ba zan lm ph gia cho xi mng. Yu cu k thut v
phng php th
Xy dng nh - Dung sai - T vng - Thut ng chung

99

TCXD

210

1998

100

TCXD

211

1998

101

TCXD

212

1998

Dung sai trong xy dng cng trnh - Phng php o kiu


cng trnh v cc cu kin ch sn ca cng trnh - v tr cc
im o
Dung sai trong xy dng cng trnh - Gim nh v kch
thc v kim tra cng tc thi cng
Bn v xy dng - Cch v kin trc phong cnh

102

TCXD

213

1998

Nh v cng trnh dn dng - T vng - Thut ng chung

103

TCXD

215

1998

Phng chy, chng chy. T vng. Pht hin chy v bo


ng chy

Cha r
Hy do khng cn ph hp
Thay bng TCVN
9380:2011
Hy do khng cn ph hp
Thay bng TCVN
9364:2011
Cha r
Cha r
Hy do ko cn ph hp
Cha r
Thay bng TCVN
9264:2011
Thay bng TCVN 92598:2011
Cha r
Thay bng TCVN 92541:2011
Thay bng TCVN 93103:2011

104

TCXD

216

1998

Phng chy, chng chy. T vng. Thit b cha chy

Thay bng TCVN 93104:2011

105

TCXD

217

1998

Phng chy, chng chy. Thut ng chuyn dng cho


phng chy cha chy cu nn v x l vt liu nguy him

Thay bng TCVN 93108:2011

106

TCXD

218

1998

H thng pht hin v bo chy. Qui nh chung

107

TCXD

219

1998

108

TCXD

220

1998

109

TCXD

221

1998

110

TCXD

222

1998

111

TCXD

223

1998

112

TCXD

224

1998

113

TCXD

225

1998

114

TCXD

226

1999

115

TCXD

227

1999

116

TCXD

230

1998

H thng cht lng trong xy dng - Hng dn chung v


p dng cc tiu chun TCVN/ISO 9000 cho cc n v
kho st
H thng cht lng trong xy dng - Hng dn chung v
p dng cc tiu chun TCVN/ISO 9000 cho cc n v
thit k xy dng
H thng cht lng trong xy dng - Hng dn chung v
p dng cc tiu chun TCVN/ISO 9000 cho cc n v xy
lp trong xy dng
H thng cht lng trong xy dng - Hng dn chung v
p dng cc tiu chun TCVN/ISO 9000 cho cc n v sn
xut vt liu v ch phm xy dng

Cha r
Cha r

Cha r

Cha r

Cha r

Bn v k thut. Nguyn tc chung th hin


Cha r
Thp dng trong b tng ct thp - Phng php th un v
S dng TCVN 6287:1996
un li
B tng nng. nh gi cht lng b tng - Ch dn
Thay bng TCVN
phng php xc nh vn tc xung siu m
9357:2011
t xy dng - Phng php th nghim hin trng - Th
Thay bng TCVN
nghim xuyn tiu chun
9351:2011
Tiu chun phn loi nha ng c (bitum c) dng cho
Cha r
ng b
Thay bng TCVN
Nn nh chng nm - Tiu chun thit k thi cng
9359:2011

Cht kt dnh vi. bazan. Yu cu k thut


H thng thng gi, iu ha khng kh v cp lnh. Ch
to lp t v nghim thu
Cc ch tiu la chn ngun nc mt, nc ngm phc v
h thng cp nc sinh hot

117

TCXD

231

1999

118

TCXD

232

1999

119

TCXD

233

1999

120

TCXD

234

1999

121

TCXD

235

1999

122

TCXD

236

1999

123

TCXD

237

1999

124

TCXD

238

1999

125

TCXDVN

239

2005

126

TCXD

240

2000

127

TCXD

247

2001

128

TCXD

245

2000

Gia c t nn yu bng bc thm thot nc

129

TCXD

246

2000

Ct liu b tng - Phng php thanh va xc nh kh


nng phn ng kim silic

130

TCXD

251

2001

Bn v xy dng - Cch th hin sai lch gii hn

131

TCXD

252

2001

Xy dng cng trnh - Dung sai - Cch th hin chnh xc


kch thc - Nguyn tc v thut ng

Ni ct thp c g
Dm b tng ct thp. Dm b tng ct thp ng lc trc
PPB v vin blc dng lm sn v mi nh
Lp ph mt kt cu xy dng - Phng php ko t th
bm dnh nn
Ca kim loi - Ca i, ca s - Yu cu k thut
Ct liu b tng - Phng php ho hc xc nh kh nng
phn ng kim silic
B tng nng - Ch dn nh gi cng b tng trn kt
cu cng trnh
Kt cu BTCT- Phng php in t xc nh chiu dy
lp b tng bo v, v tr v ng knh ct thp trong b
tng
Dung sai trong xy dng - Nguyn tc c bn nh gi
v yu cu ring

Hy do ko cn ph hp
Cha r
Cha r
Thay th bng TCVN
9390:2011
Cha r
Thay bng TCVN
9349:2011
Thay bng TCVN 93662:2011
Hy do ko cn ph hp
Cha r
Thay bng TCVN
9356:2011
Thay bng TCVN 92591:2011
Thay bng TCVN
9355:2011
Hy do ko cn ph hp
Thay bng TCVN
9260:2011
Thay bng TCVN
9261:2011

Lp t thit b chiu sng cho cc cng trnh cng nghip.


Yu cu chung
Cng trnh b tng ct thp ton khi xy dng bng cp
pha trt. Tiu chun thi cng v nghim thu
My o v chuyn t. My xc lt. Phng php o cc
lc gu xc v tI trng lt
My o v chuyn t. My o thy lc. Phng php o
My o v chuyn t. Phng php xc nh tc di
Hn hp va xi mng t chy khng co. Yu cu k thut
v phng php th
Tiu chun thit k chiu sng nhn to ng, ng ph,
qung trng th
Trng mm non. Tiu chun thit k
Bi chn lp cht thi rn-Tiu chun thit k
B tng nng. Phng php xc nh hm lng clorua
trong ct liu b tng

132

TCXDVN

253

2001

133

TCXD

254

2000

134

TCXD

255

2001

135
136

TCXD
TCXD

256
257

2001
2001

137

TCXD

258

2001

138

TCXDVN

259

2001

139
140

TCXDVN
TCXDVN

260
261

2002
2001

141

TCXDVN

262

2001

142

TCXDVN

263

2002

143

TCXDVN

267

2002

144

TCXDVN

268

2002

145

TCXDVN

269

2002

146

TCXDVN

270

2002

Kho st nh gi tnh trng nh v cng trnh xy gch

147

TCXDVN

271

2002

Quy trnh k thut xc nh ln cng trnh dn dng v


cng nghip bng Phng php o cao hnh hc

Lp t cp v dy in cho cc cng trnh cng nghip


Li thp hn dng trong kt cu b tng ct thp. Tiu
chun thit k, thi cng lp t v nghim thu
Cht lng khng kh. Xc nh nng s si aming
trong khng kh vng lm vic bng knh hin vi quang hc
tng phn pha. Phng php mng lc
Cc - Phng php th nghim bng ti trng tnh p dc
trc

Cha r
Thay bng TCVN
9342:2011
Cha r
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN
9204:2011
Cha r
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN 757215:2005
Thay bng TCVN
9208:2011
Thay bng TCVN
9391:2011
Cha r
Thay bng TCVN
9393:2011
Thay bng TCVN
9378:2011
Thay bng TCVN
9360:2011

Thay bng TCVN


9070:2011
Hy do ko cn ph hp

148

TCXDVN

272

2002

ng nha gn xon HDPE

149

TCXDVN

273

2002

150

TCXDVN

274

2002

Tiu chun cp bc cng nhn th nghim nghnh xy dng


Cu kin b tng v b tng ct thp c sn - Phng php
th nghim gia ti nh gi bn, cng v kh nng
chng nt

151

TCXDVN

275

2002

Trng trung hc chuyn nghip. Tiu chun thit k

152

TCXDVN

276

2003

Cng trnh cng cng - Nguyn tc c bn thit k.

153

TCXDVN

281

2004

Nh vn ho th thao - Nguyn tc c bn thit k

154

TCXDVN

283

2002

Tiu chun Aming Crizotin sn xut tm sng aming


xi mng

Thay th bng TCVN


4602:2011
Cha r
Thay th bng TCVN
9365:2011
Thay bng TCVN
9188:2011

155

TCXDVN

284

2002

nh lng cc khong c bn trong clanhke xi mng poc


lng bng nhim x tia X - Phng php chun

Thay bng TCVN


9189:2011

156

TCXDVN

286

2003

ng v p cc - Tiu chun thi cng v nghim thu

157

TCXDVN

287

2004

Cng trnh th thao - Sn th thao - Tiu chun thit k

158

TCXDVN

288

2004

Cng trnh th thao - B bi - Tiu chun thit k

159

TCXDVN

289

2004

Cng trnh th thao - Nh th thao - Tiu chun thit k

160

TCXDVN

290

2002

161

TCXDVN

291

2002

162

TCXDVN

292

2002

Bng chn nc dng trong mi ni cng trnh xy dng Yu cu s dng.


Nguyn liu sn xut thu tinh xy dng - vi dng
cc v dng bt mn
Vt liu cacbua silic - Phng php phn tch ho hc

Thay bng TCVN


9347:2011

Thay th bng TCVN


9394:2011
Thay th bng TCVN
4205:2011
Thay th bng TCVN
4260:2011
Thay th bng TCVN
4529:2011
Thay bng TCVN
9384:2011
Thay bng TCVN
9039:2010
Thay bng TCVN
9190:2010

Chng nng cho nh . Ch dn thit k

163

TCXDVN

293

2003

164

TCXDVN

294

2003

165

TCXDVN

295

2003

166

TCXDVN

296

2004

167

TCXDVN

297

2003

168

TCXDVN

298

2003

169

TCXDVN

299

2003

170

TCXDVN

300

2003

171

TCXDVN

301

2003

172

TCXDVN

302

2004

Nc trn b tng v va,Yu cu k thut

173

TCXDVN

303

2004

Cng tc hon thin trong xy dng - Thi cng v nghim


thu - Phn 1: Cng tc lt v lng trong xy dng

174

TCXDVN

303

2006

175

TCXDVN

305

2004

176

TCXDVN

306

2004

177

TCXDVN

307

2003

B tng ct thp - Phng php in th kim tra kh nng


ct thp b n mn
Vt liu chu la - Gch kim tnh Manhedi spinel v
Manhedi Crom dng cho l quay
Dn gio - cc yu cu v an ton
Phng th nghim chuyn ngnh xy dng - Tiu chun
cng nhn
Cu kin v cc b phn ca cng trnh - Nhit tr v
truyn nhit - Phng php tnh ton
Cch nhit - Cc i lng vt l v nh ngha
Cch nhit - iu kin truyn nhit v cc c tnh ca vt
liu - Thut ng
t xy dng - Phng php phng x xc nh m v
cht ca t ti hin trng

Cng tc hon thin trong xy dng - Thi cng v nghim


thu - Phn 2: Cng tc trt trong xy dng. Phn 3: cng tc
p trong xy dng
B tng khi ln. Quy phm thi cng v nghim thu
Nh v cng trnh cng cng. Cc thng s vi kh hu
trong phng
B tng nng - Phng php xc nh hm lng xi mng
trong kt cu b tng ct thp

Thay th bng TCVN


9258:2011
Thay bng TCVN
9348:2011
Thay bng TCVN
9032:2010
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN
9350:2011
Thay bng TCVN
4506:2011
Thay bng TCVN
9377:2011
Thay bng TCVN 93772:2012 v 9377-3:2011
Cha r
Cha r
Hy do khng cn ph hp

178

TCXDVN

308

2003

179

TCXDVN

309

2004

180

TCXDVN

310

2004

181

TCXDVN

311

2004

182

TCXDVN

312

2004

183

TCXDVN

313

2004

184

TCXDVN

314

2005

185

TCXDVN

315

2004

186

TCXDVN

316

2004

187

TCXDVN

317

2004

188

TCXDVN

318

2004

189

TCXDVN

319

2004

190

TCXDVN

320

2004

191

TCXDVN

321

2004

192

TCXDVN

322

2004

Xi mng pooc lng hn hp - Phng php xc nh hm


lng ph gia khong

Thay bng TCVN


9203:2011
Thay bng TCVN
Cng tc trc a trong xy dng cng trnh- Yu cu chung
9398:2011
Thay bng TCVN
Vt liu lc dng ht dng trong h thng x l nc sch9068:2012, TCVN
Yu cu k thut
9069:2011
Ph gia khong hot tnh cao dng cho b tng v va
Thay bng TCVN
silicafume v tro tru nghin mn
8827:2010
Thay bng TCVN
vi - Phng php phn tch ho hc
9191:2011
Kt cu BT v BTCT. Hng dn k thut phng chng nt
Thay bng TCVN
di tc ng ca kh hu nng m
9345:2011
Thay bng TCVN 5017-1,2:
Hn kim loi - Thut ng v nh ngha
2010
Xy Dng thy in Sn La. Cc quy nh ch yu v an
ton v n nh cng trnh. Tiu chun thit k cng trnh
Cha r
tm: quy v knh dn dng thi cng.
Thay bng TCVN
Blc b tng nh - Yu cu k thut
9029:2010
Thay bng TCVN
Blc b tng nh - Phng php th
9030:2010
Kt cu b tng v b tng ct thp. Hng dn cng tc
Thay bng TCVN
bo tr
9343:2011
Lp t h thng ni t cho cc cng trnh cng nghip.
Thay bng TCVN
Yu cu chung
9358:2011
Bi chn lp cht thi nguy hi. Tiu chun thit k
Thay bng TCVN
Sn xy dng - Phn loi
9404:2011
Ch dn k thut chn thnh phn b tng s dng ct
Thay bng TCVN
nghin
9382:2011

Nh cao tng - Tiu chun thit k

Hy do khng cn ph hp
Thay bng TCVN
Xi mng xy trt
9202:2011
Thay bng TCVN
Ph gia ho hc cho b tng
8826:2010
Thay bng TCVN
Cc khoan nhi - Tiu chun thi cng v nghim thu
9395:2011
Kt cu b tng v b tng ct thp - Yu cu bo v chng
Thay bng TCVN
n mn trong mi trng bin
9346:2011
Thay bng TCVN
9066:2012, TCVN 9067Tm tri chng thm trn c s bitum bin tnh
1:2012, 9067-2:2012, 90673:2012, 9067-4:2011
Thay bng TCVN
B tng v va xy dng - Phng php xc nh pH
9339:2011

193

TCXD

323

2004

194

TCXDVN

324

2004

195

TCXDVN

325

2004

196

TCXDVN

326

2004

197

TCXDVN

327

2004

198

TCXDVN

328

2004

199

TCXDVN

329

2004

200

TCXDVN

330

2004

Nhm hp kim nh hnh dng trong xy dng - Yu cu k


thut v phng php kim tra cht lng sn phm

Cha r

201

TCXDVN

331

2004

Vt liu xy dng - Phng php th tnh khng chy

Cha r

202

TCXDVN

332

2004

Vt liu chu la. K hiu cc i lng v cc n v

203

TCXDVN

333

2005

204

TCXDVN

334

2005

205

TCXDVN

335

2005

Chiu sng nhn to.Tiu chun thit k


Qui phm sn thit b v kt cu thp trong xy dng dn
dng v cng nghip
Cng trnh thu in Sn la - Tiu chun thit k k thut

206

TCXDVN

336

2005

Va dn gch p lt - Yu cu k thut v phng php th

207

TCXDVN

337

2005

Va v b tng chu axit

Thay bng TCVN


9031:2011
Cha r
S dng TCVN 8790:2010
Cha r
Cha r
Thay bng TCVN
9034:2010

Kt cu thp - Tiu chun thit k

208

TCXDVN

338

2005

209

TCXDVN

339

2005

210

TCXDVN

340

2005

211

TCXDVN

341

2005

212

TCXDVN

342

2005

213

TCXDVN

343

2005

214

TCXDVN

344

2005

215

TCXDVN

345

2005

216

TCXDVN

346

2005

217

TCXDVN

347

2005

218

TCXDVN

348

2005

219

TCXDVN

349

2005

Ct nghin cho b tng v va

220

TCXDVN

350

2005

Gch chu la cho l quay - Kch thc c bn

Tiu chun tnh nng trong ta nh - nh ngha, phng


php tnh cc ch s din tch v khng gian
Lp h s k thut - T vng - Phn 1: Thut ng lin quan
n bn v k thut - thut ng chung v cc loi bn v
Sn tng - Sn nh tng - Phng php xc nh bn
nhit m ca mng sn
Th nghim chu la - Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 1: Yu cu chung
Th nghim chu la- Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 3. Ch dn v phng php th v p dng cc s liu
th nghim
Th nghim chu la- Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 4. Cc yu cu ring i vi b phn ngn cch ng
chu ti
Th nghim chu la- Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 5: Cc yu cu ring i vi b phn ngn cch nm
ngang chu ti
Th nghim chu la- Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 6: Cc yu cu ring i vi dm
Th nghim chu la- Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 7: Cc yu cu ring i vi ct
Th nghim chu la- Cc b phn kt cu ca to nh.
Phn 8: Cc yu cu ring i vi b phn ngn cch ng
khng chu ti

Thay bng TCVN


5575:2011
Thay bng TCVN
9255:2012.
Thay bng TCVN
9256:2011
Thay bng TCVN
9405:2011
Thay bng TCVN 93111:2011
Thay bng TCVN 93113:2011
Thay bng TCVN 93114:2011
Thay bng TCVN 93115:2011
Thay bng TCVN 93116:2011
Thay bng TCVN 93117:2011
Thay bng TCVN 93118:2011
Thay bng TCVN
9205:2011
Thay bng TCVN
9033:2010

221

TCXDVN

351

2005

222

TCXDVN

352

2005

223

TCXDVN

353

2005

224

TCXDVN

354

2005

225

TCXDVN

355

2005

226

TCXDVN

356

2005

227

TCXDVN

357

2005

228

TCXDVN

358

2005

229

TCXDVN

359

2005

230

TCXDVN

360

2005

231

TCXDVN

361

2006

232

TCXDVN

362

2005

233

TCXDVN

363

2006

234

TCXDVN

364

2006

235

TCXDVN

365

2007

Quy trnh k thut quan trc chuyn dch ngang nh v cng


trnh
Sn - Phng php khng ph hu xc nh chi dy
mng sn kh
Nh lin k - tiu chun thit k
B tng nng - Phng php xc nh hm lng sunfat
trong b tng
Tiu chun thit k Nh ht - phng khn gi yu cu k
thut
Kt cu b tng v b tng ct thp. Tiu chun thit k
Nh v cng trnh dng thp - Quy trnh quan trc
nghing bng phng php trc a
Cc khoan nhi - Phng php xung siu m xc nh tnh
ng nht ca b tng
Cc - Th nghim kim tra khuyt tt bng phng php
ng bin dng nh
B tng nng - Xc nh thm ion clo bng phng php
o in lng
Ch - Tiu chun thit k
Quy hoch cy xanh s dng cng cng trong cc th Tiu chun thit k
Kt cu b tng ct thp - nh gi bn ca cc b phn
kt cu chu un trn cng trnh bng phng php th
nghim cht ti tnh
Tiu chun k thut o v x l s liu GPS trong trc a
cng trnh
Bnh vin a khoa - Hng dn thit k

Thay bng TCVN


9399:2011
Thay bng TCVN
9406:2011
Thay bng TCVN
9411:2011
Thay bng TCVN
9336:2011
Thay bng TCVN
9369:2011
Thay bng TCVN
5574:2011
Thay bng TCVN
9400:2011
Thay bng TCVN
9396:2011
Thay th bng TCVN
9397:2011
Thay bng TCVN
9337:2011
Thay bng TCVN
9211:2011
Thay bng TCVN
9257:2011
Thay bng TCVN
9344:2011
Thay bng TCVN
9401:2011
Cha r

236

TCXDVN

366

2006

237

TCXDVN

367

2006

Ch dn k thut cng tc a cht cng trnh cho xy dng


trong vng Kast
Vt liu chng thm trong xy dng - Phn loi

238

TCXDVN

368

2006

Vt liu chng thm - Sn nh tng bitum polime

239

TCXDVN

371

2006

Nghim thu cht lng thi cng cng trnh xy dng

240

TCXDVN

372

2006

ng b tng ct thp thot nc

241

TCXDVN

373

2006

Ch dn nh gi mc nguy him ca kt cu nh

242

TCXDVN

374

2006

Hn hp b tng trn sn - Cc yu cu c bn nh gi
cht lng v nghim thu

243

TCXDVN

375

2006

Thit k cng trnh chu ng t

244

TCXDVN

376

2006

245

TCXDVN

377

2006

246

TCXDVN

378

2006

247

TCXDVN

379

2006

248

TCXDVN

380

2007

249

TCXDVN

381

2007

250

TCXDVN

382

2007

Hn hp b tng nng - Phng php xc nh thi gian


ng kt
H thng cp kh t trung tm trong nh - Tiu chun
thit k
Vt liu chu la. Phng php xc nh hm lng titan
dioxit
Vt liu chu la - Phng php xc nh hm lng
Phtpho pentxit
Vt liu chu la - Phng php xc nh khi lng th
tch vt liu dng ht
Vt liu chu la - Phng php xc nh bn un
nhit cao
Vt liu chu la - Phng php xc nh chu mi mn
nhit thng

Thay bng TCVN


9402:2011
Hy do ko cn ph hp
Thay bng TCVN
9065:2011
Hy do ko cn ph hp
Thay bng TCVN
9113:2011
Thay bng TCVN
9381:2011
Thay bng TCVN
9340:2011
Thay bng TCVN 93861:2012 v TCVN 93862:2011
Thay bng TCVN
9338:2011
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r
Cha r

251
252

TCXDVN
TCXDVN

383
384

2007
2007

Vt liu chu la - Va Manhdi


Vt liu chu la - Va cao Alumin

253

TCXDVN

385

2006

Gia c t nn yu bng tr t xi mng

254

TCXDVN

386

2007

255

TCXDVN

387

2006

256

TCXDVN

388

2007

257

TCXDVN

389

2007

258

TCXDVN

390

2007

259

TCXDVN

391

2007

260

TCXDVN

392

2007

261

TCXDVN

394

2007

262

TCXDVN

395

2007

263

TCXDVN

397

2007

Cha r
Cha r
Thay th bng TCVN
9403:2011
Thay bng TCVN
9383:2011

Th nghim kh nng chu la - Ca i v ca chn ngn


chy
H thng cp kh t trung tm trong nh - Tiu chun thi
Cha r
cng v nghim thu
Sn - Phng php xc nh cng ca mng ph bng
S dng TCVN 2098:2006
thit b con lc
Sn phm b tng ng lc trc - Yu cu k thut v
Thay bng TCVN
nghim thu
9114:2011
Kt cu b tng v b tng ct thp lp ghp. Quy phm thi
Thay bng TCVN
cng v nghim thu
9115:2012
Thay bng TCVN
B tng-Yu cu bo dng m t nhin
8288:2010
Cng hp b tng ct thp c sn yu cu k thut v
Thay bng TCVN
phng php th
9116:2011
Thit k lp t trang thit b in trong cc cng trnh xy
Thay bng TCVN 7447
dng. Phn an ton in
(gm 14 TCVN)
Thay bng TCVN
Ph gia khong cho b tng m ln
8825:2010
Hot phng x t nhin ca vt liu xy dng - Mc an
Cha r
ton trong s dng v phng php th