You are on page 1of 1

2

TP 5
skala mapy

start

oko³o 1 : 12000

Tel. alarmowy: 504-345-464 ; 510-661-106

1

Przyjaciele rajdu i festynu:

5
3

6
4

Opis Punktów Kontrolnych:
1. Pod Rozbrykanym KucykieM

2. Wichrowy Czub (Amon SûL)

3. Samotna GórA (EreboR)

7

4. Las FangorN - Schronienie u Entów

5. Góra Przeznaczenia (Amon AmartH)

6. Helmowy JaR

7. Mroczna PuszczA-Obozowisko OrkoW
8. Las LothlórieN

9. KorzeN Drzewa - Spotkanie

z Czarnym JezdzceM

10. Most Khazad-dûM - BarloG (Brak

8

Shire

Przejscia - udaj siE na PN-WSCH PROSTO

NA METE)

Sponsor trasy:

9
II Kaszczorkowy
Rajd Terenowy

Patronat:

meta

X
X

10