A R C H I HILMI T FARIDAH .

T E C S S D N

B H D

PENGENALAN DIRI NAMA JANTINA NO. KAD PENGENALAN NO. PENDAFTARAN NAMA JABATAN KURSUS PUSAT PENGAJIAN : : : : : : : MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI LELAKI 900121-08-6503 17DSB07F012 JABATAN KEJURUTERAAN AWAM DIPLOMA SENIBINA POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH SG.LANG, 45100 SUNGAI AIR TAWAR, SELANGOR DARUL EHSAN. TEMPAT LATIHAN INDUSTRI : HILMI.FARIDAH ARCHITECTS NO 3, JALAN TENGKU AMPUAN ZABEDAH J9/J, SEKSYEN 9, 40100 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. TEMPOH LATIHAN INDUSTRI ALAMAT TETAP : : 12 JANUARI 2009 – 12 JUN 2009 NO 9 TAMAN CAHAYA, JALAN TANJONG TUALANG, 36800 KAMPUNG GAJAH, PERAK DARUL RIDZUAN, NO. TELEFON : 013-3532588

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

PERAKUAN Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri berdasarkan kepada latihan industri yang telah saya jalani kecuali pada bahagian-bahagian yang dilampirkan dari sumber-sumber yang dinyatakan atau fakta-fakta yang berkaitan. Disediakan oleh,

......................................... (MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI) 17DSB07F012 TARIKH: ........................

Disahkan oleh,

......................................... (Ar. HJ MOHD HILMI BIN HJ YUSOFF) K/P. NO. : 550720-03-5161 AADIPL.LONDON.APAM TARIKH: ........................

......................................... (Ar. HJH FARIDAH HASNI BINTI RAMLI) K/P. NO. : 550520-08-5906 AADIPL.LONDON.APAM TARIKH: ........................ MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

PRAKATA Assalammualaikum dan Salam Sejahtera diucapkan, tinggi Gunung Kinabalu tinggi lagi ucapan terima kasih saya tujukan kepada para pembaca kerana sudi meluangkan sedikit masa anda yang berharga untuk membaca Laporan Latihan Industri ini. Bersyukur saya ke hadrat illahi kerana dengan anugerah yang diberikan dapat saya menyempurnakan Buku Laporan Latihan Industri yang telah diwajibkan kepada setiap pelajar yang menjalani latihan seperti ini. Sepanjang lima bulan saya menjalani latihan industri di firma HILMI.FARIDAH ARCHITECTS SDN.BHD, saya MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI ( 17DSB07F012 ) telah sedikit sebanyak mengumpul ilmu berkaitan bidang pembelajaran saya ini. Seperti kata pepatah “Sambil menyelam minum air” ilmu yang diperolehi dapat saya gunakan untuk melengkapkan buku laporan industri ini dan juga dapat saya gunakan untuk memantapkan lagi ilmu yang sedia ada. Di dalam buku laporan ini, saya telah rangkumkan segala aspek meliputi gerak kerja dan jenis-jenis tugas yang telah saya lakukan semasa menjalani latihan industri di firma ini. Untuk lebih faham akan laporan ini saya telah bahagikan ia kepada beberapa bab seperti berikut :

• • • • •

Pengenalan Latihan Industri dan latar belakang firma Ringkasan aktiviti latihan industri Pengenalan kandungan teknikal Kesimpulan Komen dan cadangan

Setiap bab di atas mengandungi sub-sub judulnya dan disertai dengan gambarajah. Laporan ini secara kasarnya dapat mendokumentasikan aktiviti-aktiviti seorang arkitek dalam menjalani projeknya. Di mana arkitek perlu mematuhi prosedurprosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Majlis Perbandaraan Tempatan dan jabatan-jabatan tertentu. MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Sepanjang latihan industri ini, saya diberi peluang untuk mendedahkan diri dalam kerja-kerja seperti berikut: • • • • • • • Penggunaan komputer Lukisan kerja Pembetulan Lukisan Kerja mewarna Kerja pengiraan Kerja manual Lawatan tapak

Melalui pemberian kerja yang diamanahkan kepada saya telah memberikan satu pengalaman yang amat berharga seterusnya dapat mendedahkan saya kepada alam pekerjaan dan mendalami bidang senibina ini khasnya. Dengan cara ini, dapat mendorong setiap pelajar mencari penyelesaian kepada masalah yang berkaitan. Dengan kehadiran buku laporan ini diharapkan agar buku ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan pabila diperlukan kelak, kerana tidak semua manusia mengingati apa yang telah berlaku pada masa lepas. Jadi dengan adanya buku ini boleh dijadikan batu loncatan untuk mengingat kembali apa yang telah berlaku pada masa lepas. Selain itu apa yang lebih penting ialah para pembaca dapat memahami dan menjalankan segala tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada pembaca apabila melalui situasi yang serupa meliputi bidang seni bina ini. Saya amat berharap ia akan memberi pemahaman kepada para pembaca mengenai keseluruhan kerja dan peranan seorang arkitek. Secara tidak lansung juga, pembaca dapat mengetahui dan merangka perjalanan dalam proses untuk menjadi seorang arkitek.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Akhir kata, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada institusi pengajian saya, POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH dan juga kepada pihak firma HILMI.FARIDAH ARCHITECTS SDN.BHD kerana dengan telah menempatkan saya di satu firma yang cukup hebat dari segi rekaan rumah dan bangunan-bangunan lain. Faktor ini lah yang telah menaikkan semangat saya untuk berada di firma yang berdaya saing ini. Bantuan dan bimbingan serta kerjasama dari pihak mereka, telah banyak membantu saya membuat laporan latihan industri saya ini. Tanpa bantuan daripada mereka mungkin buku laporan ini tidak dapat disempurnakan dengan jayanya.

Sekian terima kasih.

Ikhlas kata dari, MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI 17DSB07F012

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

PENGHARGAAN

Bismillahhirrahmanirahim...... Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t tuhan pencipta kepada sekalian makhluk di langit dan di bumi kerana dengan rahmat-NYA saya masih mempunyai kudrat bagi memenuhi tanggungjawab yang telah diberikan Terlebih dahulu, saya MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI ( 17DSB07F012 ) dari Diploma SeniBina ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ar. HJ MOHD HILMI BIN HJ YUSOFF dan AR. HJH FARIDAH HASNI BINTI RAMLI, selaku pengarah dan peneraju untuk firma HILMI.FARIDAH ARCHITECTS SDN.BHD kerana telah sudi menerima kewujudan saya di firma beliau dan memberi peluang kepada saya untuk menjalani latihan industri selama dua purnama iaitu dari 12 JANUARI 2009 hingga 12 JUN 2009 seperti yang telah diwajibkan oleh pihak fakulti bagi pelajar Diploma Seni Bina sesi Julai 2007. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tenaga, tunjuk ajar, dorongan, nasihat dan idea-idea yang telah dicurahkan kepada saya sepanjang saya menjalani latihan industri di firma ini. Sesungguhnya segala ilmu yang diberikan kepada saya akan saya pergunakan dengan sebaiknya demi masa depan saya untuk mengharungi alam pekerjaan kelak. Di kesempatan yang saya peroleh ini, ingin saya rakamkan jutaan terima kasih kepada semua kakitangan HILMI.FARIDAH ARCHITECTS SDN.BHD terutamanya kepada senior staff iaitu Pn. Latifah, En. Jefri, Pn. Ilani dan juga En. Fariz. Tidak lupa juga kepada staf-staff lain iaitu En. Faiz, En. Naza, En. Sabri, Cik Rohana, Cik Nur Fisya, Cik Suhaina, Cik Hayati dan juga Cik Nurul Izza kerana dengan jasa baik dan kerjasama dari mereka telah banyak membimbing, memberi

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

tunjuk ajar, memberi nasihat, memberi ilmu yang bernilai, menilai hasil kerja saya, dan yang paling ketara, mereka tidak membezakan keupayaan saya sebagai seorang pelatih. Saya sangat gembira dan teruja melihat sikap mereka dan komitmen mereka yang mereka berikan dalam menyiapkan sesuatu projek. Inilah antara contoh yang terbaik kepada saya untuk berjaya. Seperti kata pepatah “ Ikut resmi pada, makin tunduk makin berisi ” kerana mereka senyap membuat kerja tetapi kerja yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan jayanya. Saya berasa amat berbangga dan tenang apabila bersama dengan mereka untuk menyiapkan sesuatu projek. Walaupun sibuk mereka tetap ada waktu untuk mengajar, memberi komen dan meneliti kerja kami yang baru berjinak-jinak di dalam bidang seni bina ini. Dengan izin tuhan, apa yang telah dilatih dan diajar oleh pihak mereka, akan saya praktikkan di dalam kerja-kerja saya di masa akan datang. Setinggi penghargaan juga diucapkan kepada warga POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH terutama sekali kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam khususnya pensyarah di bahagian Unit Senibina yang telah banyak membantu dalam menguruskan penempatan saya di latihan industri serta membantu dalam memberi tunjuk ajar dalam proses menyiapkan buku laporan ini. Tidak lupa juga kepada Penasihat Akademik saya Cik Hairu Nazlina, kerana memberi dorongan dan kata-kata semangat untuk saya mempersiapkan diri sebelum saya memulakan sesi latihan industri. Terima kasih juga dianugerahkan kepada semua pensyarah di dalam Unit Senibina, kerana telah melengkapkan diri saya dengan ilmu yang amat berguna selama setahun setengah saya menuntut sebelum saya diberikan pendedahan luar sewaktu menjalani latihan industri ini. Tanpa ayahanda dan ibunda saya siapalah saya untuk hidup di dunia ini. Oleh itu disini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ayahanda saya ABDUL GHANI BIN MOHD HARIS dan juga ibunda saya PARIDAH BINTI MORAD kerana senantiasa memberikan semangat kepada saya walaupun pada awalnya agak keresahan untuk saya berada jauh ditempat orang dan memahami kerja yang diamanahkan kepada saya. Tanpa kata-kata semangat dan dorongan yang tidak putus-putus kepada saya telah menguatkan diri saya untuk menjalani latihan industri ini. Semangat dari mereka semua ini yang telah menambahkan lagi azam saya supaya sentiasa terus maju kehadapan dan terus memikat hati pihak HILMI.FARIDAH ARCHITECTS SDN.BHD supaya pada masa akan datang saya masih diberi peluang untuk bersama-sama memerah keringat menyiapkan projek di firma yang hebat ini. GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Sebelum terlupa saya ini hanyalah seorang manusia yang tidak pernah lari dari melakukan kesilapan. Saya ingin menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf andainya saya secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, terkasar bahasa atau melakukan apa-apa yang telah membuat pihak atau individu yang terlibat sepanjang temph sesi latihan industi saya ini. Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang berlangsungnya latihan industri saya ini, saya mohon kepada tuhan agar segala jasa baik tuan-tuan dan puan-puan akan diberkati dan semoga anda semua sentiasa berada dalam limpahan rahmat Allah S.W.T. Wassalam...

Sekian terima kasih.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKASURAT 1. Kenyataan Laporan 2. Pengenalan Diri 3. Perakuan 4. Prakata 5. Penghargaan 6. Jadual Kandungan i ii iii iv vi viii

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 1: PENDAHULUAN 1.1PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI Latihan industri ini diwajibkan kepada setiap pelajar Diploma Seni Bina sebagai syarat penganugerahan diploma. Latihan ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang keadaan sebenar dalam bidang Seni Bina dan sebagai persediaan awal sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi sesi Julai 2007, latihan ini berjalan selama 5 bulan iaitu bermula pada 12 Januari sehinggan 12 Jun 2009. Selain itu ia juga adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama satu semester bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. Seringkali pelajar akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang belum pernah ditempuhi. Tujuan utama latihan indusri ini adalah untuk memberi bimbingan kepada pelajar yang akan menjalani latihan supaya bersedia untuk menempuh segala cabaran dan sentiasa akur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh politeknik dan juga jabatan atau firma berkenaan. Adalah diharapkan dengan latihan industri ini, pelajar akan dapat menangani kerumitan yang mungkin timbul dan seterusnya menjalani latihan industri dengan berjaya dan berkesan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

1.2 TUJUAN LATIHAN INDUSTRI Latihan industri ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pengenalan kepada pelajar tentang berbagai-bagai aspek amalan dalam Seni Bina dan peranannya dalam masyarakat

1.3 OBJEKTIF LATIHAN INDSUTRI Secara amnya, objektif latihan industri boleh disenaraikan seperti berikut: i. Mendedahkan pelajar dengan alam pekerjaan sebenar.

ii. Membolehkan pelajar mengaitkan teori yang telah dipelajari di politeknik dengan aspek-aspek praktikal di firma atau sebaliknya. iii. Menanam semangat kerja berpasukan dan hubungan baik sesama pekerja. iv. Menanam sifat amanah, bertanggungjawab dan berkeyakinan diri. v. Mengamalkan peraturan keselamatan semasa di industri. vi. Menyediakan laporan rasmi dan tugasan lain yang diarahkan oleh politeknik. vii. Memberi peluang kepada agensi kerajaan, swasta atau badan berkanun dalam mencari tenaga kerja yang berkemahiran tinggi bersesuaian dengan kehendak agensi masing-masing. viii.Memberi peluang kepada pelajar untuk mengaitkan teori-teori yang telah dipelajari di politeknik dengan aspek-aspek praktikal atau sebaliknya.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

ix. Menimbulkan kesedaran dikalangan pelajar-pelajar tentang pentingnya menambah minat belajar ditingkatkan supaya lebih cemerlang. x. Menanam sikap amanah, tanggungjawab dan berkeyakinan diri. xi. Meluaskan pergaulan di antara pelajar dengan pekerja-pekerja lain, majikan dan masyarakat sekeliling di mana tempat mereka bekerja. xii. Menambah dan meluaskan pengetahuan teknikal kemahiran pelajar. xiii. Menimbulkan kesedaran serta meningkatkan minat pelajar terhadap pelajaran di politeknik.

Latihan industri ini penting kepada siswazah untuk keyakinan diri, meluaskan pergaulan sama ada secara koporat atau tidak, menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama pekerja, menilai kebolehan diri di alam pekerjaan dan memperkenalkan diri pelajar sendiri dari segi kebolehan, kesanggupan dan sikap kepada bakal majikan serta dapat menyediakan laporan rasmi selepas tamat latihan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

1.3

Falsafah

Konsep mengadakan latihan industri telah diasaskan kepada tiga keyakinan yang secara lansung merangkumi falsafah pendidikan politeknik. Kesimpulan falsafah ini ialah: i. Bahawa setiap pelajar mempunyai keupayaan semulajadi untuk belajar.

ii. Bahawa pendidikan dan latihan industri boleh memainkan peranan penting dalam mengubah status sosial ekonomi. iii. Bahawa sesuatu kejayaan hanya dapat dicapai ke tahap yang paling optimum melalui penimbaan pengalaman yang secukupnya.

1.4

Matlamat Berdasarkan falsafah diatas, matlamat latihan industri telah diwujudkan

untuk: i. Mengeluarkan lulusan yang serba boleh dari segi mental, fizikal dan kerohanian dalam teknologi, mekanikal dan pengurusan yang selaras dengan matlamat wawasan 2020. ii. Membentuk dan memupuk sifat yang amanah, dedikasi, toleransi dan kesetiaan di kalangan pelajar melalui penamaan nilai-nilai kepimpinan dan disiplin supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang cekap, berdisiplin dan produktif sambil menyedari hakikat perlunya mengimbangkan pembangunan dengan meninggikan taraf hidup masyarakat sederhana. iii. Menanam sikap keberanian dan keyakinan untuk menjadi lulusan yang boleh berdikari. MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

1.5

Strategi Matlamat-matlamat di atas akan dilaksanakan melalui strategi-strategi

berikut: i. Mendedahkan kepada semua pelajar tentang pengalaman bekerja melalui latihan industri untuk membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan alam pekerjaan yang sebenar dengan lebih cepat. ii. Memperluaskan dan meningkatkan penggunaan komputer dengan semua kursus dengan mengikuti perkembangan teknologi semasa. iii. Ketika menjalani latihan industri, adalah digalakkan pelajar menimba pengalaman melalui lawatan ke tapak binaan dan menyertai mesyuarat tentang projek yang dijalankan oleh organisasi latihan.

1.6Objektif Laporan Laporan industri perlu dibawa ke tempat latihan dan diisi secara ringkas serta padat tentang aktiviti-aktiviti harian yang telah dijalankan pasa setiap hari. Laporan juga hendaklah ditandatangani dan disahkan oleh pengarah atau penyelia firma setiap dua minggu. Tujuan laporan harian ini disediakan adalah: i. Untuk dijadikan rujukan dan memudahkan para pelajar dalam penyediaan Laporan Latihan Industri mereka di akhir latihan nanti. ii. Membantu penyelia Latihan Industri bagi menilai aktiviti pelajar sepanjang mereka menjalani latihan industri tersebut. iii. Menaikkan nama sesuatu firma dan politeknik kerana mendidik para pelajar melakukan kerja dengan teratur dan berdisiplin. GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

iv. Membantu pensyarah menilai aktiviti pelajar semasa lawatan penyeliaan dan semasa menilai Laporan Latihan Industri. 1.6 Penilaian Aktiviti Latihan Industri Penilaian akan dibuat berdasarkan perkara-perkara berikut: i. Penilaian prestasi oleh firma (20%) • Pelajar akan dinilai prestasinya oleh pihak firma dalam pelbagai aspek dari segi disiplin, kemahiran kerja, ketekunan, dan minat, kreatif dan inovatif, sikap bekerjasama, personaliti dan kemahiran berkomunikasi. ii. Buku Laporan Latihan Industri (40%) • Buku laporan yang menerangkan ringkasan kerja dan lampiran yang berkaitan. Buku ini hendaklah ditulis antara 10,000 hingga 15,000 patah perkataan tidak termasuk lampiran. iii. Buku Laporan Harian (20%) • Buku Laporan Harian merupakan buku catatan kerja harian pelajar. Buku ini mestilah diisi setiap hari bekerja. Ia sebagai panduan untuk menulis Buku Laporan Latihan Industri. iv. Temuduga (20%) • Pelajar hendaklah menghadiri sesi temuduga latihan industri. Sesi temuduga ini akan dijalankan oleh pensyarah penilai. Pelajar boleh berbincang dengan pensyarah penilai untuk menentukan tarikh dan masa temuduga yang bersesuaian.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 2 : LATAR BELAKANG JABATAN

2.1

PENUBUHAN FIRMA ARKITEK HILMI FARIDAH Firma Arkitek ini telah di wujudkan pada November 1988 oleh dua principal

iaitu, Tuan Haji Mohd. Hilmi Yusoff dan Puan Hajah Faridah Hasni Ramli. Kedua-dua arkitek telah mendapat kelulusan daripada Architectural Association School Of Architecture, sebuah sekolah yang sangat tekemuka dikalangan golongan arkitek yang bertempat di London. Sejak dari permulaan pembukaannya pada tahun 1988, Hilmi.Faridah Architects telah berkembang dari tahun ke tahun daripada sebuah organisasi kecil kepada sebuah syarikat yang berkemampuan menawarkan kemahiran penuh dalam bidang seni bina dan hiasan dalaman. Di firma ini sangat menitikberatkan kepada kejayaan sesuatu rekaan. Ini kerana firma ini tidak bergantung sepenuhnya kepada sesuatu aspek senibina tetapi lebih percaya kepada hubungan diantara sesuatu rekaan yang dibuat dengan kawasan tapak yang mempunyai hubungan kuat dengan budaya tempatan, tradisi kawasan dan juga persekitaran. Mereka juga pecaya akan kekuatan dan kelemahan yang ada pada setiap tapak akan lebih sempurna sekiranya kedua-duanya digabungkan dengan kecanggihan teknologi terkini dan rekaan yang kontemporari untuk melindungi segala kelemahan yang ada dan seterusnya mewujdukan satu rekaan yang mengagumkan. Keutamaan diberikan kepada kualiti rekaan dan menjamin untuk firma ini menganjur penekanan kuat pada keprofesionalisma untuk semua peringkat perunding penasihat daripada permulaan rekaan terus sehingga penyelesaian sesuatu projek. Konsep penegasan yang digunakan memastikan setiap rekaan menepati kehendak dan fungsi bangunan itu sendiri. Kerja rekabentuk akan dibincang dan seterusnya ditukarkan kepada bentuk lakaran supaya rekaan tersebut dapat diperbaiki.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

2.2.1

Logo/Simbol Hilmi.Faridah Architects

HILMI

A R C H I T E C T S

FARIDAH
S D N. Co. No. 271596 – W

B H D

2.2.2

Halatuju/Moto Hilmi.Faridah Architects “..do it right at the first time...” Dengan bermotokan seperti diatas ternyatalah Hilmi.Faridah Architects ini

begitu serius dan teliti dengan penghasilan kerja yang dibuat. Setelah 20 tahun mencipta nama di dalam bidang senibina ini, pelbagai cabaran dan saingan yang telah ditempuh. Dari syarikat kecil-kecilan sehinggalah berdiri sama saing dengan firma-firma yang ada di Malaysia kini. Firma ini juga telah melabur untuk masa hadapan dengan mendapatkan bantuan daripada sejenis perisian rumit iaitu “ computer aided design” bagi membantu rekaan dan juga untuk produksi lukisan. Oleh itu kualiti untuk bidang yang berkatian dengan seni bina dan rekaan adalah terjamin sepenuhnya Selain itu di firma ini boleh dikatakan mempunyai sedikit sebanyak portfolio akan projek yang sedang berjalan dan juga projek yang telah siap meliputi rumah kediaman mewah, kemudahan bangunan sekitar lebuhraya, bangunan rekreasi sehinggalah bangunan kajian dan pembangunan. Pada tarikh Januari 1994, firma Hilmi Faridah Arkitek ini merupakan satu syarikat persendirian tetapi telah membangun dengan jayanya sepanjang 6 tahun kewujudannya di dalam arena seni bina ini. Hilmi.Faridah Arkitek Sdn. Bhd. Diharapkan akan sentiasa mengecapi kejayaan dan sentiasa bersaing untuk membuat rekaan yang seiring dengan teknologi yang sentiasa berubah dengan kehendak rekaan dan seni bina dunia. GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

2.2.3

Ahli Lembaga Pengarah

AR. HAJI MOHD HILMI BIN HAJI YUSOF

Nama Tarikh Lahir Kelulusan Profesional

: : : :

Mohd Hilmi Bin Hj Yusoff 20 Julai 1955 Dip.Arch. (ITM).AA Dipl. (London). (RIBA Part 1 & 2) (LAM/PAM Part 3) Ahli Lembaga Arkitek Malaysia A / M 40 (Ahli Koporat) Pertubuhan Arkitek Malaysia M 948 Ahli Tetap ARKIM, Pertubuhan Usahawan Arkitek Melayu Malaysia

Keahlian Profesional

: : : : :

Pendidikan Penganugerahan

: :

1980-1984 (AA School of Architecture) PAM Architectural Award 1993 Design Excellence in Interior Design 1993

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

AR. HAJAH FARIDAH HASNI BINTI RAMLI

Nama Tarikh Lahir Kelulusan Profesional

: : : :

Faridah Hasni Binti Ramli 20 Mei 1955 Dip.Arch. (UTM).AA Dipl. (London). (RIBA Part 1 & 2) (LAM/PAM Part 3) Ahli Lembaga Arkitek Malaysia A / F 16 (Ahli Korporat) Pertubuhan Arkitek Malaysia M 954 1980-1984 (AA School Architecture) PAM Architectural Award 1993 Design Excellence in Interior Design 1993

Keahlian Profesional

: : : :

Pendidikan Penganugerahan

: :

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

2.3

Aktiviti organisasi Firma ini mempunyai kemahiran dan pengalaman yang tinggi dalam bidang

hiasan dalaman, rekaan dan juga pengurusan projek. Oleh itu setiap rekaan akan diusahakan untuk mendapat penyelesaian yang terbaik demi kepuasan semua pihak. Skop perkhidmatan yang ditawarkan oleh firma Hilmi.Faridah Arkitek Sdn. Bhd ialah : • Rekaan ( Hiasan Dalaman ) : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ • Kajian dan penyelidikan menyeluruh di tapak Kajian pra-rekaan Aspek hiasan dalaman- pelan susun atur ruang Hiasan dalaman korporat Hiasan dalaman kediaman dan kemudahan istirehat Rekaan seni bina Dokumen pembinaan

Pengurusan Projek : ○ ○ ○ Anggaran kos Sasaran perancangan projek Pentadbir projek

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

2.4 Carta Organisasi MOHD HILMI YUSOFF EXECUTIVE CHAIRMAN (Principal Architect) FARIDAH HASNI RAMLI MANAGING DIRECTOR (Principal Architect)

DESIGN/CADD DEPARTMENT

ADMINISTRATION DEPARTMENT

JEFRIDIN ABDULLAH (Technical Manager)

LATIFAH OTHMAN (Chief Operating Oficer)

MOHD FARIZ HILMI (Project Architect)

MOHD FAIZ ISMAIL (Project Architect)

HAYATI (Secretary)

MOHD NUBLI ALI (Project Architect)

NUR ILANI HILMI (Project Architect)

SUHAINA (Architecture Secretary)

MUHD NAZA AIZAT (Technical Assistant)

ROHANA SAMAD (Technical Assistant)

SITI NOR AMINAH (Draughtmen)

MOHD SOBRI ZAIN (Draughtmen)

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

2.5 Antara Aktiviti/Senarai Projek HFA • Pusat Komersial  Cadangan Membina Dan Menyiapkan 31 Unit Rumah Kedai Yang Mengandungi 25 Unit Rumah Kedai 3 Tingkat dan 6 Unit Rumah Kedai 4 Tingkat Di Sektor A 12-A, Di Atas Pecahan lot 23313 (G.3380) Di Bandar Baru Sri Damansara, Mukim Sungai Buluh, Daerah Petaling, Selangor Untuk Teuan Sri Damansara Sdn. Bhd.  Cadangan Pembangunan 124 Unit Rumah Berkembar 2 Tingkat Dan 3 Tingkat dan 18 Unit Banglow di A-12, Bandar Sri Damansara Selangor Untuk Tetuan Sri Damansara Sdn. Bhd.  Cadangan Membina 13 Blok Rumah Pangsa Kos Rendah 5 Tingkat Hingga 14 Tingkat Mengandungi 1680 Unit Kediaman Di Atas Sebahagian Lot 503 (Tanah Kerajaan) Di Bawah Progam Perumahan Rakyat Di Jalan Lapangan Terbang Lama, Sungai Besi Kuala Lupur Untuk Tetuan Jabatan Perumahan Negara.  Cadangan Pembinaan Ibu Pejabat Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan (NAHRIM), Serdang, Selangor.  Cad. Membina Bangunan Tambahan Untuk Makmal ‘Dope Testing & Control Centre (DTCC)’ Untuk Sukan Komanwel 1998 di U.S.M.  Cad. Pembinaan (1 unit) Perusahaan Ringan Sesebuah 1 ½ Tingkat, (14unit) Perusahaan Berbandung 1 ½ (44 unit) Kilang Teres 1 ½ Tingkat, (16 unit) Kedai/Pejabat 4 Tingkat di Aras Lot 1132, Bandar Johor Baharu Untuk Tetuan Achwell Property Sdn. Bhd.  Cad. Pembinaan 2 Menara Kembar di atas Blok Podium yang mengandungi 6 ½ Paras Letak Kereta & 1 ½ Paras.  Cadangan Membina dan Menyiapkan Akademi Seni Kebangsaan Di Atas Lot P.T no. 64, Seksyen 60, Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan untuk Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Perlancongan Malaysia.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Rumah kediaman  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Khalid Hj. Ahmad, Subang Jaya, Selangor.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Dr. Lian fook Nyaen Taman Tun Abdul Razak, Selangir.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Dr. Nordin Kadir and Puan Pauziah Hj. Abdullah.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Norhisham Aziz and Dr. Zalizan Jelas, Bandar Baru Bangi.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Tuan Hj. Abdullah at Subang Jaya, Selangor.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Mohd. Nadzri, Section 6, Shah Alam, Selangor.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Basheer Hassan, Section 7, Shah Alam, Selangor.  Rumah Kediaman 2 1/2 tingkat untuk En. Mohd Hilmi Yusoff and Puan Faridah Hasni Ramli, Section 7, Shah Alam, Selangor.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Azman & Puan Rosnah at Persiaran Keramat Hujung.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Dr. Nordin Kadir at Sungai Buluh, Selangor.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Sulaiman & Pn. Khadijah.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Puan Latifah at Section 9, Shah Alam.  Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Rosli Man and Puan Robiah hj. Othman.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

 Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Abd. Rahman Abdullah, Shah Alam, Selangor.

 Pengubahsuaian Rumah Berkembar untuk En. Gharib Onn at Subang Jaya, Selangor.  Pengubahsuaian Rumah Berkembar untuk Tuan Hj. Zain and Puan Azlina Ahmad, Shah Alam, Selangor.

Hiasan Dalaman  Pengubahsuaian Pejabat Paper Mode, Shah Alam, Selangor.  Pejabat untuk BBMB Property Management Bhd. 8th Floor, UBN Tower, Jalan P.Ramlee, Kuala Lumpur.  Rekeaan Pejabat untuk Bank for Malaysia Credit Finance.  Rekeaan Pejabat STM – Cellular Communications Network Sdn. Bhd. 3rd. Floor, Bangunan Paremba, Kuala Lumpur.  Rekeaan Pejabat STM – Cellular Communications Network Sdn. Bhd. 4th Floor, Bangunan Paremba, Kuala Lumpur.  Pejabat untuk Celcom Technology at P.J. Industrial Park, Jalan Kemajuan, Petaling Jaya.  Celcom New Regional and Branch Office for Celcom Johor at Wisma Zainah, Johor.  Pejabat cawangan untuk Celcom di Batu Pahat, Johor.  Pejabat cawangan untuk Celcom di Melaka.  Pejabat cawangan untuk Celcom Butterworth di Penang.  Pejabat cawangan untuk Celcom di Langkawi, Kedah.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

 Kerja-kerja Ubahsuaian Cawangan Imigresen Bandaraya Di Komplek Wilayah, Kuala Lumpur.

 Kerja-Kerja Ubahsuaian Pejabat Penguatkuasa Kementerian Perdaganan dalam Negeri dah Hal Ehwal Pengguna Cawangan Wilayah Persekutuan, Tingkat 12 dan 14, Plaza Pekeliling, Kuala Lumpur  Cadangan Kerja-Kerja Susunatur Pejabat & Kaunter Zakat untuk Pusat Pungutan Zakat di Masjid Negara, Kuala Lumpur.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 3 : RINGKASAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

3.1 Aktiviti Mingguan

Minggu/Tarikh/Projek

Tugas yang dilakukan

Minggu 1 12 Januari - 16 Januari 2009

Mula melaporkan diri di bahagian Human Resource yang dikendalikan oleh Pn Latifah selaku Ketua Pegawai.

CAHAYA SPK CLUBHOUSE

Diberi penerangan mengenai firma oleh Pn Latifah.

Pemahaman mengenai latar belakang firma, kakitangan firma dan peraturan dalam firma tersebut.

Penerangan tentang projek yang sedang dijalankan.

Membantu menyiapkan perincian tangga dan susuran tangga untuk rumah kelab.

Belajar akan penggunaan saiz garisan dan juga penggunaan warna

Belajar mencetak lukisan yang telah disiapkan

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 2 19 Januari - 23 Januari 2009

Menyesuaikan diri bersama dengan kakitangan yang lain dengan bertanyakan akan perincian yang sedang dilakukan

CAHAYA SPK CLUBHOUSE

Diberi tugasan untuk membuat kajian akan saiz dimensa padang permainan tennis, padang permainan squash.

Meningkatkan lagi kemahiran akan penggunaan senarai arahan didalam perisian AutoCadd yang diajar oleh staff lain.

Belajar menggunakan mesin pengimbas dan mengimbas lukisan untuk dimasukkan didalam persembahan

Menyiapkan tugasan yang diberikan mengenai perincian tangga dan susur tangga

• • •

Mula membuat perincian untuk kabin wap Membuat kajian mengenai kabin wap Belajar menjadikan lukisan AutoCadd kepada gambarajah untuk penwarnaan bahan-bahan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 3 26 Januari 2009-30 Januari 2009

Mewarna lukisan untuk penghantaran perincian.

• UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA •

Membuat keratan rentas untuk bumbung, saluran air hujan, dan juga perincian rangka bumbung. Melipat lukisan untuk penghantaran.

Minggu 4 2 Februari 2009-6 Februari 2009

Berbincang dengan arkitek projek berkenaan no lot rumah untuk dimasukkan ke dalam senarai jenis rumah.

SPK LOW COST BANGI HEIGHTS

Mewarna pelan, pandangan hadapan, keratan dan pandangan sisi bagi projek banglo.

Mengasingkan nombor ptd pada setiap pelan dan jadual.

Menambah spesifikasi ke dalam perincian tandas dan mengemaskini lukisan.

Mencetak lukisan yang dibuat untuk semakan

Mengubah spesifikasi pada perincian pagar hadapan dan warnakan mengikut warna bahan yang digunakan

Lipat lukisan yang telah siap dicetak untuk penghantaran.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 5 9 Februari 2009-13 Februari 2009 CAHAYA SPK CLUBHOUSE

Menyambung kerja-kerja perincian kabin wap dan juga padang permainan squash

Mencari di dalam internet untuk maklumat mengenai padang permainan tennis

Menggunakan mesin pengimbas untuk mengimbas lukisan.

Memperoleh perincian daripada perunding berkenaan kabin wap dan membaiki perincian yang telah dilakukan.

Minggu 6 16 Februari 2009-20 Februari 2009

Sambung membuat perincian untuk padang permainan squash.

• TDC 133 KPTM CHERAS DATO’ MD ZIN •

Mengubah susun atur ruangan dalaman mengikut kehendak klien

Mengira keluasan bagi kawasan yang disewakan dan kawasan peredaran pejalan kaki Mula membuat perincian untuk rumah pengawal dan pagar belakang kediaman

Menukar pelan AutoCadd kepada lukisan 3 dimensi untuk pembentangan kepada pihak kementerian.

Mewarna kawasan peredaran pejalan kaki pada setiap pelan untuk membezakan dengan kawasan yang disewakan.

Minggu 7 GHANI 17DSB07F012

Membuat lukisan 3 dimensi untuk MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 8 2 Mac 2009-6 Mac 2009

Memperbaiki lukisan seperti yang telah di komen oleh Majlis Bandaraya Shah Alam.

• CAHAYA SPK CLUBHOUSE •

Sambung membuat perincian untuk padang permainan tennis Baiki perincian berdasarkan apa yang telah diberi oleh perunding berkenaan padang permainan tennis

Mula membuat perincian untuk rumah stesen Tenaga Nasional Berhad

Pergi ke Majlis Bandaraya Shah Alam untuk penyerahan lukisan yang telah dibuat

Minggu 9 9 Mac 2009-13 Mac 2009

Sambung membuat perincian mengenai rumah stesen Tenaga Nasional Berhad

• CAHAYA SPK CLUBHOUSE BANGI HEIGHTS SMK BEHRANG •

Mula mewarna pintu hadapan rumah kediaman.

Menolong staff lain untuk melipat lukisan yang telah siap dicetak Membuat slaid pembentangan menggunakan perisian Microsoft Power Point untuk ditunjukkan kepada klien.

Mewarna pelan lantai di dalam perisian Adobe Photoshop

Menyiapkan lukisan perincian rumah stesen Tenaga Nasional Berhad

Minggu 10 GHANI 17DSB07F012

Sambung membuat perincian rumah MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 11 Minggu 14 23 Mac 2009-27 Mac 2009 13 April 2009 – 17 April 2009

• Mencetak dan melipat lukisan Belajar mengenai pelan yang telah siap pindaan kepada pelan lulus • Mula mewarna lukisan untuk Mengubah dan membaiki rumah stesen Tenaga lukisan (ruang tandas, Nasional Berhad bumbung serambi, pelan lantai•) Membaiki lukisan rumah stesen Tenaga Nasional Berhad ( pelan bumbung ) • Sambung membaiki lukisan

• J – SHOP TDC 133 (PKPL) SMK BEHRANG CAHAYA SPK CLUBHOUSE UKM Minggu 15 20 April 2009 – 24 April 2009 • TDC 133 KLUSTER VILLA CAHAYA SPK • •

rumah stesen Tenaga Sambung membaiki lukisan Nasional Berhad (bumbung serambi dan pelan lantai ) • Mereka rupabentuk rumah stesen Tenaga Nasional Menolong staff lain melipat Berhad untuk rumah kelab lukisan • Mewarna lukisan bilik lift dan Menambah label ruang pada bilik motor lift ( pandangan, pelan pelan, dan keratan ) Membaiki lukisan secara manual • Membuat jadual kemasan dan mewarna lukisan tersebut untuk rumah kelab dan menukar blok tajuk Menukar susun atur ruangan lukisan pada pelan • Belajar untuk membuat fail

berformat pada Menambah spesifikasiPDF sambil ditunjuk ajar oleh staff lain lukisan

Minggu 12 30 Mac 2009-3 April 2009

Membaiki lukisan untuk penghantaran ( rumah pengawal, pintu pagar hadapan, kebuk sampah, rumah stesen Tenaga Nasional Berhad, perhentian bas, tandas, lapangan permainan )

SMK BEHRANG GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL • Menambah simbol bomba dalam DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 16 27 April 2009 – 30 April 2009

Sambung membaiki lukisan (menambah spesifikasi )

• TDC 133 ( PKPL ) DYNASTY VIEW •

Belajar mengenai asal usul, jenis jubin-jubin yang ada

Mewarna lukisan untuk penghantaran Sambung membaiki lukisan ( pintu dan tingkap )

Sambung membaiki lukisan ( serambi dan pembahagian ruang )

Minggu 17 3 Mei 2009 – 8 Mei 2009

Sambung membaiki lukisan ( serambi dan pembahagian ruang )

• TDC 133 ( PKPL ) DYNASTY VIEW •

Sambung membaiki lukisan ( pintu dan tingkap ) Sambung membaiki lukisan ( tambah spesifikasi )

Pergi melawat tapak ( mengambil gambar dalaman, luaran, dan cara kerja binaan yang dilakukan )

Mengumpul maklumat di tapak untuk diubah didalam lukisan AutoCadd

• GHANI 17DSB07F012

Menghadiri mesyuarat tapak MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

secara tidak formal ( tidak terlibat dalam pemberian idea ) • Menukar “ louvres “ kepada blok kaca • • Minggu 18 11 Mei 2009 – 15 Mei 2009 • Menukar “ sliding door “ kepada “ folding door “ Mengubah site plan perumahan (menukar jenis bumbung yang digunakan) Sambung membaiki lukisan (menukar “louvres” kepada blok DYNASTY VIEW TDC 133 ( PKPL ) BANGI HEIGHTS • kaca, menukar “sliding door” kepada “folding door” Menolong staff lain untuk membuat lukisan SnP ( diperlukan dengan segera untuk urusan yang lain ) • Menukar saiz dimensa jubin dinding yang digunakan • • Minggu 19 18 Mei 2009 – 22 Mei 2009 • Mencetak lukisan yang telah siap dibuat Sambung menukar saiz dimensa jubin yang digunakan Menolong staff lain untuk menjadikan lukisan AutoCadd kepada lukisan berformat jpeg BANGI HEIGHTS TDC 133 ( PKPL ) • • GHANI 17DSB07F012 • Sambung membaiki lukisan (menukar pintu dan tingkap pada pandangan belakang ) Mula membuat lukisan SnP Mengajar staff lain bagaimana MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

penggunaan mesin pengimbas • Arkitek projek membuat kelas mengenai jenis bumbung, harga bumbung dan juga penggunaan bumbung tersebut • Mengemas bilik sampel

Minggu 20 25 Mei 2009 – 29 Mei 2009

• •

Sambung membuat lukisan SnP Membaiki lukisan SnP ( pandangan hadapan, “sliding door” ditukar kepada tingkap

TDC 133 ( PKPL ) DYNASTY VIEW SPK SUNCITY 196 BANGI HEIGHTS •

bingkai aluminium, membaiki keratan bangunan ) Membaiki kebuk sampah ( pelan, pandangan, keratan ) • • Membaiki lukisan secara manual Arkitek projek menerangkan akan alatan kebersihan yang digunakan

Minggu 21 1 Jun 2009 – 5 Jun 2009

Sambung mewarna lukisan untuk penghantaran

• SPK SUNCITY 196 UKM BANGI HEIGHTS TDC 133 ( PKPL ) • •

Membuat pelan tapak untuk perletakan tong sampah bahan binaan Mencetak dan melipat lukisan yang telah siap dibuat Membaiki blok tajuk secara manual

• GHANI 17DSB07F012

Sambung membaiki lukisan MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

pindaan kepada pelan lulus

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Minggu 22 8 Jun 2009 – 14 Jun 2009

Melawat tapak untuk pemeriksaan terakhir berkenaan pindaan yang telah dilakukan

• TDC 133 ( PKPL )

Membaiki lukisan yang telah dibuat berdasarkan keadaan sebenar di tapak

Sambung membuat lukisan pindaan kepada pelan lulus

Lukisan yang telah disiapkan diberikan kepada staff lain untuk proses pencetakan dan tindakan lanjut yang lain

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

3.2

KESIMPULAN KESELURUHAN

Sepanjang menjalani Latihan Industri di sini lebih kurang enam bulan, ia banyak mengajar saya dengan lebih mendalam mengenai kursus yang saya ambil di Politeknik Sultan Idris Shah ( PSIS ). Walaupun latihan ini cuma mengambil masa yang singkat, tetapi banyak pengalaman, pengetahuan dan perkara-perkara yang baru yang dapat saya perolehi dan pelajari di firma berkenaan. Contoh yang ketara ialah penguasaan Autocadd saya semakin baik setelah menimba banyak pengalaman sepanjang berada di sini. Tentunya pengalamanpengalaman seperti ini tidak saya perolehi di Politeknik kerana suasana dan persekitaran sahaja sudah banyak memberikan perbezaan. Selain itu, pengetahuan-pengetahuan yang baru yang telah saya perolehi di sini ialah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh arkitek. Tugas-tugas pelukis pelan juga telah saya pelajari di firma ini. Pengalaman pergi menghantar lukisan kepada pihak bandaraya banyak mengajar saya cara-cara berinteraksi bersama dengan mereka untuk mereka dan menyesuaikan sesuatu bangunan yang direka dengan kehendak dan mengikuti piawaian yang telah diberikan. Akhir sekali, segala pelajaran yang saya perolehi disini akan saya praktikkan di politeknik kelak untuk terus maju dan cemerlang seiring dengan dunia senibina yang semakin mencabar ini.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 4 :

ARKITEK

4.1

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN ARKITEK Arkitek merupakan seorang yang profesional dan berkelayakan tinggi untuk

menolong anda mentafsirkan keperluan bangunan kepada kenyataan. Selepas lima hingga ke tujuh tahun mendapat pendidikan peringkat Universit serta latihan industri amali, seseorang graduan akan memohon untuk mendaftar dengan Lenbaga Arkitek Malaysia (LAM). Sebelum menjadi arkitek, graduan arkitek itu perlu bekerja mencari pengalaman lebih kurang tiga tahun dimana dalam tempoh dua tahun itu, beliau boleh mendaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia. Setelah cukup tempoh tiga tahun, arkitek bahagian kedua boleh mengambil peperiksaan bahagian tiga LAM-PAM. Setelah lulus, ini membolehkan beliau mambuka syarikat sendiri atau berkongsi dan bersedia untuk memulakan perkhidmatan profesionalnya. Seseorang arkitek berdaftar akan diupah oleh klien untuk mereka bentuk bangunan dan menjalankan projek. Setiap pembangunan yang hendak dilakukan mestiah mendapatkan kelulusan perancangan dari pihak berkuasa bangunan. Setelah diluluskan barulah projek itu boleh dijalankan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

4.2

KENAPA PERLU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ARKITEK Arkitek bertugas sebagai penasihat dan menjadi orang kepercayaan bagi

menjalankan projek seseorang. Sebagai seorang profesional dalam merekabentuk bangunan, arkitek mempunyai hubungan rapat dengan industri pembinaan. Beliau akan menyelaraskan semua aspek kejuruteraan dan perkhidmatan bangunan yang diperlukan bagi memenuhi kehendak seseorang klien. Dengan pengetahuan yang diketahui mengenai tapak, bangunan-bangunan dan juga peraturan-peraturan, beliau boleh menjelaskan keperluan sesuatu projek, mengkaji dan mengutarakan sesuatu cadangan yang kukuh. Dengan pengetahuan yang luas dari segi bahan binaan, masalah-masalah tentang pemilihan kesemuanya akan dirujuk kepada klien. Arkitek menjadi agen kepada klien bagi menyerahkan lukisan-lukisan untuk kelulusan perancangan bandar dan bangunan. Beliau juga akan memilih dan menganugerahkan tender kepada kontraktor, pengurusan kontrak dan menolong mendapatkan sijil layak menduduki bangunan tersebut. Arkitek juga akan membantu menguruskan projek anda sehingga siap dibina. Beliau bertanggungjawab bagi mengawasi projek yang dijalankan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

4.3 SYARAT-SYARAT SEORANG ARKITEK 4.3.1 Perkhidmatan Profesional.

Arkitek mestilah memberi perkhidmatan profesional kepada pelanggan seperti terkandung di dalam Akta Syarat 1986 (skil bayaran minima) dan hendaklah merancangkan serta melaksanakan tugas, bermula di peringkat awal sehingga diperingkat akhir iaitu selesai projek pembinaan. 4.3.2 Perlantikan Konsultan oleh Pelanggan

Seorang arkitek hendaklah menasihati pemilik atau pelanggan akan keperluan mana-mana projek atau bahagian yang dipersetujui. Konsultant tersebut akan dilantik dan dibayar oleh pelanggan. Ianya tidak akan menjejaskan skil bayaran seorang arkitek 4.3.3 Perlantikan Konsultan

Kemungkinan arkitek perlu melantik konsultannya sendiri seandainya ia dipersetujui oleh pelanggan. Sekiranya dilantik secara berasingan, pembayaran mereka hendaklah melalui arkitek tanpa melibatkan pengurangan dalam skil pembayaran arkitek. 4.3.4 Koordinasi Kerja-Kerja Arkitek

Arkitek perlu mengarah dan koordinasi semua konsultan yang terlibat bagi memastikan jadual pembinaan projek tersebut dipatuhi. Sama ada perlantikan konsultan adalah dengan cara 4.3.2 atau 4.3.3 4.3.5 Tidak bertanggungjawab terhadap perlantikan konsultan oleh pelanggan Seandainya konsultan dilantik oleh pelanggan untuk mana-mana projek seperti cara nombor 4.3.2, arkitek tidak akan bertanggungjawab terhadap prestasi kelakuan, pembatalan atau sebarang kontrak oleh konsultan tersebut 4.3.6 Bertanggungjawab terhadap kepada konsultan yang dilantik

Arkitek bertanggungjawab terhadap prestasi, perlakuan atau pembatalan konsultan yang dilantiknya bagi mana-mana projek seperti cara dalam perkara 4.3.3 GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

4.3.7

Persetujuan Pelanggan

Arkitek swasta perlu mendapat persetujuan dengan secara bertulis terhadap perkhidmatan profesionalnya di mana ia diperlukan sebelum perkhidmatan asas atau tambahan dilakukan. 4.3.8 “Variator Oder”

Arkitek mempunyai kuasa bagi mengeluarkan arahan atau “variator order” termasuk dalam penukaran rekabentuk tanpa persetujuan pelanggan terlebih dahulu, dengan syarat: • • • Arahan adalah perlu atas sebab-sebab pembinaan Pelanggan diberitahu akan arahan tersebut secepat mungkin Arahan tersebut tidak akan melibatkan tambahan kos melebihi harga kontrak yang telah dipersetujui oleh pelanggan 4.3.1 Pengawasan Kerja

Arkitek perlu mengawasi kerja dari masa ke semasa. Sekiranya perlu arkitek mengesyorkan kepada pelanggan supaya menggajikan kerani tapak atau arkitek tapak dimana kos pengajian ditanggung oleh pelanggan 4.4.0 Anggaran Kos dan Masa Arkitek akan menetapkan anggaran kos dan tempoh menyiapkan kontrak oleh pemborong dan memberitahu pelanggan sebarang perubahan barangan di dalam anggaran kos dan masa 4.4.1 Pelanggan dan Maklumat Pelanggan hendaklah memberitahu arkitek semua maklumat yang perlu mengikut kehendaknya untuk projek tersebut bagi membolehkan arkitek meneruskan kerja termasuk undang-undang jurukur dan lain-lain yang dipersetujui oleh arkitek di dalam perjanjian 4.4.2 Wakil Pelanggan Yang Sah Pelanggan hendaklah melantik wakil yang sah sekiranya perlu untuk kerjakerja yang terlibat dalam projek tersebut

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

4.4.3 Arahan Kepada Kontraktor Pelanggan hanyalah boleh memberi arahan kepada pemborong melalui arkitek untuk kerja-kerja di dalam projek tersebut 4.4.4 Pelanggan dan Keputusan Segera Pelanggan hendaklah membayar semua wang dan cagaran yang terlibat dengan mengemukakan pelan kepada Majlis Perbandaran. Penukaran hak milik kepada bangunan atau kelulusan yang diperlukan oleh Majlis Perbandaran hendaklah disiapkan dalam tempoh jangkamasa yang munasabah supaya tidak melewatkan pengurusan projek tersebut 4.4.5 Pembatalan Perlantikan Perjanjian perlantikan di antara arkitek dan pelanggan boleh dibatalkan oleh mana-mana pihak dengan memberi notis selama enam puluh hari atau satu tempoh yang telah dipersetujui oleh pelanggan arkitek 4.4.6 Arkitek dan Akuan Arkitek hendaklah mengemukakan akuan kepada pelanggan untuk bayaran selebihnya bersama-sama apa-apa tuntutan yang masih ada untuk bayaran balik tidak lebih dari tiga puluh hari daripada tarikh pembatalan perjanjian 4.4.7 Perlantikan Arkitek Lain Sekiranya berlaku pembatalan perjanjian diantara arkitek dengan pelanggan bukan disebabkan kesalahan mana-mana pihak berdasarkan hak pembatalan perjanjian, pelanggan hendaklah membayar balik bayaran selebihnya apabila surat perjanjian dikeluarkan dan pelanggan berhak arkitek-arkitek lain untuk meneruskan projek

4.4.8 Cetakan Semula Berdasarkan Akta Hak Cetak Semula 1969, cetak semula semua dokumen dan lukisan yang dihasilkan oleh arkitek termasuk kerja dokumen dan lukisan tersebut menjadi hak milik arkitek melainkan telah dipersetujui oleh arkitek dan pelanggan GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

4.4.9 Hak Cetakan Semula Apabila telah memulakan kerja sehingga kontrak dokumen dan menerima bayaran profesional, pelanggan berhak mencetak semula dan menggunakan mana-mana rekabentuk asal untuk kerja-kerja pembaikkan, pembaharuan, penambahan dan merekabentuk semula 4.5.0 Perselisihan dan Orang Tengah Sekiranya berlaku sebarang perselisihan antara arkitek dengan pelanggan semasa atau selepas kerja bermula dalam perjanjian mana-mana pihak. Kedua-dua pihak mestilah memberi notis bertulis kepada pihak yang lagi satu yang menyatakan sebab perselisihan dan cara penyelesaian. Keduadua pihak boleh melantik orang tengah. Sekiranya gagal dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis, kedua-dua pihak boleh mengemukakan kepada presiden “board of architects” untuk melantik orang tengah dimana keputusannya adalah mutlak terhadap arkitek dan pelanggan 4.5.1 Pembatalan Perjanjian Setelah berlaku pembatalan perjanjian di antara arkitek dengan pelanggan dan penyelesaian mana-mana patut setelah menerima jaminan yang dipersetujui, arkitek hendaklah memberi pelanggan salinan lukisan dan spesifikasi projek tersebut yang ada dalam simpanan arkitek 4.5.2 Kematian atau Ketidakbolehan Arkitek Seandainya berlaku kematian atau ketidakbolehan arkitek, eprjanjian arkitek hendaklah dianggap batal dengan sendirinya. Setelah pembayaran dibuat oleh pelanggan, maka pelanggan berhak menggunakan lukisan-lukisan atau dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh arkitek tersebut asalkan ia digunakan seperti tujuan asal.

BAB 5 :

SUSUN ATUR PROJEK

Melaksanakan sesuatu projek mempunyai beberapa prosedur atau peraturan dan langkah yang harus dipatuhi bagi menjamin kelancaran, kejayaan serta mencapai matlamat AP iaitu memberi kepuasan kepada GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

pelanggan. Oleh yang demikian, arkitek dan pihak-pihak tertentu akan melalui beberapa prosedur seperti di bawah :

5.1

CARA PROJEK DIPEROLEHI

5.1.1 MELALUI RAKAN DAN KENALAN Projek seperti kebiasaannya kecil-kecilan sahaja dan kosnya juga tidak terlalu tinggi. Biasanya ia kurang dari satu juta dan merupakan hak milik individu. Ia merangkumi projek-projek seperti rumah banglo, tambahan rumah, ubahsuai rumah dan banyak lagi. 5.1.2 CARA PROMOSI Cara ini merupakan satu cara pengiklanan diri arkitek itu sendiri dan syarikatnya kepada institusi-institusi besar bagi mendapatkan projek-projek yang lebih bernilai berjuta-juta ringgit 5.1.3 TENDER BERSAMA PEMBORONG ATAU PEMAJU Biasanya tender cara ini disiarkan di dalam akhbar-akhbar. Arkitek dan kontraktor akan mengemukakan saranan, cadangan untuk bersaing dengan pemaju yang lain. Peluan untuk mendapatkan projek dengan cara ini adalah agak mencabar kerana terpaksa bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

5.2

SETELAH PROJEK DIPEROLEHI Pada peringkat awal, pelanggan akan berbincang dengna arkitek

mengenai kreativit-kreativiti yang dikehendaki bagi projek tersebut. Setelah itu, arkitek akan membuat lakaran kasar dan membuat anggaran kasar mengenai perbelanjaan projek tersebut. Adakala arkitek mendapat pandangan daripada jurutera mengenai rekabentuknya yang diebabkan ia berkaitan dengan struktur bangunan yang akan dibina itu Pelanggan akan menilai rekabentuk tersebut. Sekiranya dipersetujui, tarikh untuk mengeluarkan tender akan ditetapkan. Arkitek akan mengarah pelukis pelan untuk memulakan lukisan kerja. Semasa proses lukisan kerja dilakukan kemungkinan akan ada pindaan dilakukan pada pelan mengikut kehendak pelanggan, jurutera mahupun pihak berkuasa tempatan. Setelah lukisan kerja disiapkan, arkitek atau pembantunya akan menyemak semula pelan tersebut. Setelah disemak barulah lukisan ini dicetak dan dikemukakan kepada Jabatan Perancangan Bandar dan Bangunan untuk diluluskan. Syarat-syarat kelulusan pelan yang ditetapkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Bangunan adalah berbeza sedikit bagi setiap negeri. Jabbatan Perancangan Bandar dan Bangunan akan meneliti pelan yang akan dikemukakan dan mengambil masa yang agak lama untuk meluluskannya Proses diperingkat ketiga iaitu memulakan lukisan butiran atau perincian bagi projek tersebut. Dalam proses ini, arkitek akan mencadangkan jenis bahan yang dikehendakinya. Kemudian jurukur bahan akan menilai anggaran kos yang akan dikeluarkan berpandukan kepada lukisan-lukisan tersebut. Penyebaran tender pula akan dibuat melalui akhbar-akhbar atau arkitek akan memilih beberapa syarikat kontraktor bagi tujuan tender. Tarikh tutup tender akan ditetapkan di mana semua kontraktor terlibat perlu menyerahkan penilaian mereka sebelum tarikh yang ditetapkan. Hanya salah satu daripada kontraktor tersebut akan berjaya mendapatkan tender tersebut berdasarkan mutu dan kualiti pembinaan mereka.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Dokumen kontrak akan dibuat bagi pihak yang terlibat. Setelah selesai dokumen kontrak kerja maka kerja pembinaan bangunan bolehlah dijalankan. Sbearang masalah berkaitan dengan projek, kontraktor akan merujuk kepada arkitek dan arkitek pula akan berbincang dengan pelanggannya. Arkitek perlu mengawasi perjalanan pembinaan projek agar tidak berlaku penyelewengan oleh kontraktor. Tempoh pembinaan siap telah ditetapkan ketika penyerahan tender dibuat, sekiranya gagal menyipakan maka kontraktor hendaklah membayar denda atau ganti rugi kepada pelanggan bergantung kepada jumlah hari kelewatan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 6 :

PENYERAHAN PELAN ( SUBMISSION DRAWING )

6.1

PENGENALAN

Prosedur penyerahan pelan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab adalah sangat penting dan ia wajib dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dari pihak-pihak tersebut sebelum pembinaan dijalankan. Diantara pihak yang bertanggungjawab mengikuti sesebuah pembinaan-pembinaan bangunan adalah Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan Pihak Bomba mengikut negeri masing-masing. Setelah sesebuah lukisan kerja siap sepenuhnya, satu salinan lukisan “submission” mestilah ditunjukkan kepada pihak Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan Pihak Bomba untuk dianalisa mengikut prosedur samada sesebuah bangunan itu boleh didirikan ataupun tidak Untuk memasukkan pelan kepada jabatan-jabatan tersebut, sesebuah syarikat arkitek yang bertanggungjawab terhadap projek tersebut mestilah mengisi borang standard yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut mengikut negeri masing-masing.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

6.2

BORANG UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

Undang-undang kecil bangunan seragam 1984 ada menyediakan borang-borang untuk memasukkan pelan ke Jabatan Kerja Raya ( JKR ) dan Majlis Daerah. Borang-borang ini perlu disertakan bersama-sama salinan pelan lukisan kerja sesebuah bangunan. Borang-borang ini amat penting untuk mendapatkan kelulusan pelan tersebut dari pihak Majlis Daerah dan JKR.

Borang A :

Perakuan pelan-pelan bangunan / struktur. ( Bagi endosemen pelan-pelan untuk dikemukan untuk diluluskan ). Orang yang mengemukakan ialah orang yang berkelayakan dan bertanggungjawab bago endosemen atas pelan-pelan seperti pelukis pelan atau arkitek yang berlesen

Borang B :

Notis mengemukakan / menyambung semula kerja pembangunan ( Undang-undang kecil 22 (1) dan 22 (2)

Borang C : Borang D : Borang E :

Notis siap pancang tanda ( undang-undang kecil 23 ) Notis siap tapak ( undang-undang kecil 25 (1) ) Permohonan bagi pengeluaran sijil kelayakan bagi bangunan (Undang-undang kecil 23)

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

6.3 BORANG – BORANG DARI MAJLIS PERBANDARAN

Borang-borang penyerahan pelan untuk Majlis Perbandaran berlainan dari Majlis Daerah dan JKR. Jadi untuk penyerahan pelan ke Majlis Daerah, pihak arkitek perlu mengisi borang-boran yang dikeluarkan dari jabatan ini. Diantara borang-borang yang dikeluarkan oleh Jabatan Bangunan, Majlis Bandaraya Shah Alam ( MBSA ) ialah borang MBSA/B/1/84 Pind MBSA/B/2/1984 Pind 2, MBSA/B/14/79 Pind 1/98, dan MBSA/B/4/87

MBSA/B/1/84 :

Memaklumkan mengenai butir-butir pelan seperti alamat, batu-batu sempada adalah mengikut pelan tapak, Q.T, geran, C.P. disahkan dengan tandatangan Arkitek atau Pelukis pelan dan tandatangan jurutera.

MBSA/B/2/1984 Pind 2:

Borang untuk kiraan bayaran memproses pelan. Dibawah undang-undang kecil bangunan seragam 1984. Bagi lantai, kadar bayaran ialah tiap-tiap 9m2 ( 100kp ) dalam ( RM ). Bagi alatalat sanitari pula, bayarannya mengikut kadar bagi tiap-tiap seunit dalam ( RM ). Borang ini juga memerlukan tandatangan dari pihak arkitek dan jurutera,

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

MBSA/B/14/79/ Pind 1/98: Merupakan borang untuk senarai semakan laporan tapak dan cadangan. Menyatakan mengenai loksai dengan memberitahu nama jalan dan nama lorong beserta jaraknya. Menyatakan mengenai tapak iaitu : • Jumlah batu-batu sempadan lot yang dapat dikesan dan tindakan yang diambil untuk batu-batu sempadan yang tidak dapat dikesan • Jarak ke bangunan sedia ada beserta keterangan bangunan • Jarak ke menara lot beserta keterangan bangunan Menyatakan keadaan tapak, kemudahan asas seperti jalan, bekalan elektrik, air, telefon, lampu jalan dan longkang di kawasan tersebut. Disahkan oleh arkitek dan jurutera

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

MBSA/B/4/87:

Borang-borang untuk permohonan kelulusan pelan bangunan. Bersama-sama borang ini perlu dilampirkan dokumen-dokumen mengenai : • Surat-surat carian rasmi daripada penguasa / pemegang tanah iaitu cabutan hak milik tanah, Q.T (surat hak milik sementara) / salinan geran tanah • Surat akuan pemilik-pemilik tanah / surat perjanjian yang disahkan / disaksi oleh majistret / pesuruhjaya sumpah / pegawai kerajaan A • Salinan resit bayaran cukai bandar atau surat pengesahan daripada ketua jabatan penilai, MBSA. Sekiranya cukai belum dikenakan • Surat perintah pembangunan daripada Jabatan Perancang Bandar • Salinan surat teguran daripada Jabatan Perkhidmatan Bomba, KWSB, Jabatan Kerja Raya (Jalan), TNB, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Penerbangan Awam • Surat akuan penerimaan pelan infrastruktur daripada Jabatan Kejuruteraan • Salinan surat akuan penerimaan permohonan ubah syarat tanah daripada Pentadbir Tanah

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Dilampirkan juga pelan-pelan yang lengkap : • • • • • Pelan penunjuk Pelan tapak Pelan-pelan lantai bangunan Pelan-pelan keratan bangunan Pelan pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kanan dan pandangan sisi kiri bangunan • Pelan diagram dan layout pemasangan elektrik • Pelan diagram dan layout pemasangan paip-paip air dan sanitari. • Pelan tangki septik, pelan sistem rawatan najis berpusat • Pelan pagar.

Kesemuanya haruslah disahkan oleh pemohon / pemilik bangunan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

6.4

KESIMPULAN

Kesimpulan yang saya dapat daripada bab ini ialah kerjasama diantara pihak arkitek dan jabatan-jabatan lain amat penting kerana setiap kerja yang dilakukan bersangkut-paut antara satu sama lain. Saya juga banyak belajar cara untuk menyerahkan pelan kepada pihak-pihak yang dinyatakan diatas. Selain itu cara untuk berinteraksi dengan mereka juga dapat saya ambil dan pelajari untuk dipraktikkan pada masa akan datang. Saya juga banyak mengetahui mengenai borang-borang yang patut diambil untuk menyerahkan pelan kepada Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung dengan arkitek. Semua prosedur yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk membina kediaman juga dapat saya pelajari di sini. Pengalaman ini semua akan saya ingat dan kongsi bersama sahabat-sahabat di politeknik nanti.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 7 :

LUKISAN KERJA

7.1

PENGENALAN

7.1.1 Maksud dan Tujuan Lukisan Kerja Lukisan kerja bermaksud satu persembahan fizikal objek atau bangunan di dalam bentuk grafik. Lukisan kerja boleh dibuat dengan menggunakan kaedah manual dan komputer. Pada masa kini boleh dikatakan seluruh firma arkitek memilih untuk membuat lukisan kerja dengan menggunakan kaedah komputer yang lebih canggih seiring dengan zaman yang semakin maju sekarang. Selain itu penggunaan komputer juga mempunyai banyak kelebihan iaitu kerja yang dilakukan lebih cepat, tepat, kemas, teratur, sempurna dan yang paling penting menjimatkan masa. Satu program telah diperkenalkan khusus untuk membuat lukisan kerja iaitu program AutoCadd. Dengan menggunakan perisian AutoCadd ini, tenaga kerja dan jangka masa sesuatu lukisan itu disiapkan dapat dipendekkan. Lukisan kerja dilakukan adalah untuk menunjukkan pembinaan struktur bagi tempat kediaman, bangunan komersial atau rekreasi pendidikan dan bermacam-macam lagi tujuan. Antara objektif lukisan kerja ialah untuk mengetahui dan memahami fungsi lukisan kerja itu sendiri khusus untuk pihak kontraktor dan pihak arkitek. Selain itu kita jugadapat mengetahui alatan yang digunakan untuk melukis serta kegunaannya.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Lukisan kerja secara manual boleh dilakukan di dalam studio yang dikhaskan. Studio merupakan tempat yang paling sesuai untuk membuat lukisan kerja. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikuti semasa membuat lukisan kerja di dalam studio. Antaranya ialah : • “Masking tape” yang telah digunakan untuk melekatkan kertas lukisan tidak disepahkan di atas lantai dan dibuang terus selepas menggunakannya • Hindari dari memotong kertas dengan menggunakan pisau di atas meja lukisan • Mestilah mendapatkan kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk membawa pemanas air dan peralatan elektrik • Pemasangan radio mestilah mendapat kebenaran majoriti ataupun menggunakan “headfon” suapaya tidak menganggu pengguna studio yang lain.

7.1.2 Alatan Lukisan Kerja Secara Manual

Alatan utama : • • • • • • • • • Draughting table ( Meja lukisan ) Parallel straight edge drafting machine (Pembaris T ) ‘T’ Square ( Pembaris T 60cm, 90cm, 130cm ) Set square ( Pembaris boleh laras ) Scale ruler ( Pembaris skala. Metrik, Arkitek ) Lettering guide ( Panduan Huruf ) Irreguar curve ( Lengkungan ) French Curve ( Lengkok boleh lentur ) Technical Pen ( Pen teknikal ) MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

• • • • • • • • • • • •

Pencil ( Pensil berlainan gred ) Mechanical pencil ( pensil mekanikal ) Klip / masking tape Transparent tape Eraser ( Pemadam lembut )tra Drawing set ( set peralatan lukisan ) Templates ( pencontoh ) Tracing paper ( kertas surih ) Razor blade ( pisau pencukur ) Kertas lukisan Kertas habuk Kertas pasir halus

7.2

PERATURAN LUKISAN KERJA

7.2.1 Faktor-faktor keselamatan dan peraturan di dalam studio

I.

Kebersihan tempat melukis dari bahan-bahan kotoran yang mencacatkan lukisan patut dihindari

II. Lukisan hendaklah kering dan tidak lembap atau terkena bintik-bintik air yang boleh menjejaskan permukaan lukisan III. Cara meletakkan lukisan hendaklah betul dan tidak terdapat permukaan yang tidak rata atau yang boleh menyebabkan permukaan menjadi rosak

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

IV. “Draughting table” hendaklah ditutup setelah digunakan V. Pastikan pelapik meja lukisan dalam keadaan baik VI. Semasa melakukan kerja, jangan meletakkan papan muka meja terlalu condong atau mendatar yang akan menyebabkan prestasi kerja terjejas

7.2.2 Memadam

Berikut adalah beberapa cara memadam kesilapan pada lukisan yang asal : I. Pilih pemadam yang sesuai ( jenis lembut ) supaya penggunaannya tidak merosakkan kertas II. “Erasing Shield” digunakan apabila melindungi bahagian yang tidak dipadam III. Jangan tekan terlalu kuat, ini akan menyebabkan kertas melengkung yang terhasil daripada pemadam yang ditekan dan akan menyebabkan kertas lukisan terkoyak IV. Semasa memadam lukisan, pastikan kertas lukisan diletakkan di atas permukaan yang keras dan rata untuk mendapatkan hasil padaman yang baik V. Gunakan berus atau kain yang boleh membuang habuk pemadam di atas kertas lukisan VI. Semasa menggunakan pisau pencukur, pastikan ia tidak diletakkan merata-rata bagi mengelakkan kecedaraan dan kerosakan pada kertas lukisan

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

7.2.3 Pen Teknikal

Pastikan I. Pen teknikal perlu berada di dalam keadaan baik sebelum lukisan kerja dijalankan II. Gunakan dakwat yang dibenarkan sahaja III. Bersihkan penutup pen dan kemaskan mata pen bagi mengelakkan dakwat terkeluar IV. Tidak menggunakan pen teknikal diatas kertas lain selain “tracing paper” V. Tidak mengeluarkan mata pen dari pen teknikal, terutamanya mata pen yang terlalu halus iaitu saiz 0.18 hingga 0.12 VI. Pen yang comot perlu dibersihkan dengan menggunakan “Ultra Sonic Pen” atau “thinner”

7.2.4 Pensil

Pastikan I. Pensil sentiasa tajam pada hujung mata dan tidak terdapat sebarang kotoran yang terlekat padanya II. Kenakan tekanan yang sekata dalam keadaan pusinfan yang sama rata, ini bertujuan untuk mendapatkan garisan yang baik III. Bagi pensil teknikal, jangan tekan terlalu kuat yang boleh menyebabkan mata pensil patah

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

IV. Cara yang baik untuk mengasah mata pensil, gunakan kertas pasir yang halus, manakala kertas pasir yang keras untuk membersihkan dan melicinkan mata pensil 7.3 KANDUNGAN / KEPERLUAN LUKISAN KERJA

Satu set lukisan kerja yang lengkap mesti mengandungi pelan-pelan berikut : • • • • • • • • Pelan lokasi Pelan tpaak Pandangan hadapan Pandangan belakang Pandangan sisi kanan Pandangan sisi kiri Keratan Lukisan perincian : ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Bumbung Tandas Tangga Laluan perkhidmatan Laluan bertutup Anjung Susun atur bilik-bilik istimewa Pintu Tingkap Pengudaraan MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ • •

“Partition Wall” “Grilles” ( Jeriji besi ) Perabot pasang dalam / pasang siap Susun atur pemasangna paip dan bekalan air Susun atur sistem pembersihan Pengaliran air dan permukaan Siling Pagar dan pintu pagar

Lukisan-lukisan piawaian ( Lurang tangki najis ) Lukisan-lukisan daripada cawangan lain ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Struktur Penghawa dingin Lif Pam-pam Alat pencegah kebakaran Elektrikal ( Cawangan elektrik JKR ) Jalan ( Cawangan jalan JKR ) Keperluan air ( Jabatan bekalan air tempatan ) Keperluan pencegah kebakaran ( Jabatan Bomba Malaysia ) Lukisan-lukisan daripada perunding ( jika ada )

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Lukisan kerja yang paling penting dan perlu dilukis sebelum menyerahkan kepada klien serta kontraktor binaan ialah pelan lokasi, pelan lantai, kertan, pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kanan, pandangan sisi kiri, lukisan terperinci bangunan dan lukisan landskap. Semua lukisan ini dilukis untuk menunjukkan dengan lebih terperinci bagi sesebuah bangunan yang hendak dibina. Setiap lukisan mempunyai maksud yang tersendiri. “Title block” pula kedudukannya terletak disebelah kanan lukisan.

PELAN TAPAK menunjukkan :

Tajuk ( title ) ○ Contoh : Pelan tapak

Nama bangunan yang didirikan ○ Contoh : Bangunan kelas F, Kuarters

• •

Arah mata angin utara Benda-benda yang sedia ada ○ Contoh : Garis batu sempadan, kontur, dan arah susunan, bangunanjalan dan pagar bangunan, pokok, sungai, parit, jalan-

Perkara-perkara baru ○ Contoh : bangunan yang dicadangkan, jalan masuk

Akan datang ( Future ) ○ Contoh : bangunan-bangunan yang didirikan kemudiannya

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Benda-benda yang akan dirobohkan / tebang / alihkan kedudukannya / haluannya ○ Contoh : Bangunan yang sedia ada dirobohkan, pkok yang sedia ada ditebang, jalan atau parit yang sedia ada dialihkan haluannya seperti yang ditunjukkan didalam pelan.

• • •

Kesemua ukuran-ukuran yang penting Tanah-tanah potong dan tambun Menanam rumput ○ Contoh : menananm rumput rapat, jarang untuk tanah curam, rata

Garisan bangunan yang dicadangkan ○ Contoh : kedudukan tiang-tiang ditandakan dengan + dan dibulatkan, verandah, laluan bertutup ( jika ada ), parit

Jalan ○ Contoh : jalan besar dengan namanya sekali, jalan masuk dan keluar tapak ditandakan dengan anak panah

Pengaliran air permukaan ○ Contoh : peparit dan saiznya, arah pengaliran air longkang mesti ditunjukkan, “225 mm wide p.c drain laid to fall”

Sump dan bilangannya ○ Contoh : Sump 1

Pengaliran najis MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Contoh : lurang dan bilangannya ( MH 1, MH 2 ), paip najis dan saiznya ( 100 mm / 150 mm salt glazed earthenware soil pipe laid to fall ), tangki najis dan tempat penapisan najis ( tangki najis untuk 200 orang)

Aras susunan ○ Contoh : aras kemasan lantai, spot level, garisan kontur

• • • • •

Pagar, pintu pagar, dan pembentung Garisan keratan untuk kerja-kerja tanah Tempat letak kereta dan bilangannya Pondok Lain-lain ○ Contoh : Elevated Water Tank

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

KERATAN PELAN TAPAK menunjukkan

Tajuk ( title ) ○ Contoh : KERATAN PELAN TAPAK

Tajuk kecil ○ Contoh : KERATAN A-A

• • • • •

Ukuran menegak dan mendatar Aras susunan atau aras kemasan lantai Aras sedia ada di dalam bentuk garisan putus-putus Bezakan tanah potong dan tanah tambun dengan “shading” Tunjukkan kedudukan ○ Contoh : Sempadan tapak, jalan, cadangan bangunan, bangunan yang sedia ada, bangunan yang akan didirikan kemudian, pagar dan pintu pagar, sungai, tasik dan lain-lain

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

PELAN LANTAI menunjukkan

Tajuk : ○ Contoh : PELAN LANTAI BAWAH

• • •

Kesemua ukuran yang penting Aras susunan Nama-nama ruang ○ Contoh : Family area, dining, living

• •

Keluasan ruang-ruang Kemasan lantai ○ Contoh : 19 mm cement screed finish

Kemasan dinding ○ Contoh : 133 mm batu bata dengan 15 mm simen plaster pada kedua-dua permukaan dinding

Pintu ( arah bukaan dan jenis ) ○ Contoh : D5 ( door type 5 ), FD4 ( fire door type 4 )

Jenis tingkap ○ Contoh : W6 ( window type 6 )

Jenis pengudaraan ( vent ) ○ Contoh : V2 ( vent type 6 )

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Jenis sekatan ○ Contoh : P4 ( pertition type 4 )

Susun atur perabot pasang dalam / pasang siap ( Jenis ) ○ Contoh : Built in cabinet type A to specialist detail

Pengaliran air permukaan ○ Contoh : saiz dan jenis parit, arah arus, takungan dan bilangannya, besi atau konkrit untuk penutup peparit dimana perlu

Pengaliran najis ○ Contoh : Bilangan lurang ( MH 1, MH 2, MH 3 ), susunan dan saiz paip najis ( 100 mm φ salt glazed eartehnware soil pipe laid to fall )

• •

Garisan bumbung Kemudahan-kemudahan tandas ○ Contoh : kelengkapan kebersihan ( basin, sinki, tub mandi ), paip pengudaraan, perangkap gegeluk, perangkap lantai, arus pengaliran

• •

Garisan keratan Saluran ○ Contoh : Pastikan keperluan untuk kemasukan paip-paip disediakan, pastikan saluran mempunyai ruang untuk dimasuki

Tangga ○ Contoh : Arah anak panah turun naik, bilangan anak tangga, jenis-jenis tangga, tetingkat, jejak

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Tiang penegeh bertetulang di tiap –tiap 3m panjang dinding ○ Contoh : tiang-tiang, paip air hujan

Tetingkat aras lantai ○ Contoh : 150 mm / 100 mm drop in toilet

Alat-alat untuk mencegah kebakaran ○ Contoh : tempat seperti gegelung hos dan sebagianya

PELAN BUMBUNG menunjukkan :

Tajuk ○ Contoh : PELAN BUMBUNG

• • •

Ukuran-ukuran penting Curam bumbung Talang ○ Contoh : Jenis dan saiz ( RC Gutter ), pengaliran keluar air hujan

Kemasan bumbung ○ Contoh : Rabung

Paip pengudaraan ○ Contoh : 100 mm  vent pipe with approved type wire netting over

Pembukaan masuk ke bumbung MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Kalis tiris ○ Contoh : 20 gauge g.i flashing

• •

Garisan keratan menunjukkan perincian bumbung Kelengkapan diatas bumbung ○ Contoh : tangki air ( pressed steel ) untuk kegunaan biasa diapasang diatas konkrit ( upstand ), 450 mm tinggi dengan jarak tengah diatarannya 1200 mm, tangki air untuk menara penyejuk untuk sistem penghawa dingin, bilik motor untuk lif, jalan masuk ke bumbung dari bawah setiap lurang dan saluran, jenis tingkap dan pintu

KERATAN menunjukkan • Skala ○ • Tajuk ○ • Ukuran ○ Contoh : Lantai ke siling, lantai ke lantai, kesemua ukuran mendatar, kesemua ukuran menegak ( jarak dari lantai ke ambang tingkap ) • • • • • Asas bangunan ( dotted line ) Tiang-tiang Ketebalan lapisan asa Lapisan kalis lembap Ketebalan lantai MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA Contoh : KERATAN A-A Contoh : ( 1:100 , 1:50 , 1:200 )

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

• • • • • • •

Alang Bumbung dan perinciannya Aras susunan Paras kemasan lantai Jenis-jenis tingkap, pintu dan “vent” Nama-nama ruang Tangga ○ Contoh : bilangan anak tangga, pelepar

Perabot pasang dalam / pasang siap

PANDANGAN HADAPAN, PANDANGAN BELAKANG, PANDANGAN SISI KANAN, PANDANGAN SISI KIRI menunjukkan :

Tajuk ○ Contoh : PANDANGAN HADAPAN

• •

Aras susunan Memotong dan menimbun tanah ○ Contoh : Untuk paras tanah yang sedia ada dengan menggunakan garisan putus – putus

• • • •

Jenis – jenis tingkap dan pintu Engsel atau bukaan untuk tingkap dan pintu Paip pengudaraan Bumbung : Rabung, kemasan bumbung, cucur atap, talang, tumpu kasau

Kemasan untuk dinding MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Contoh : “Dotted” untuk plaster jenis “shading” untuk batubata muka

PELAN LANDSKAP mesti memasukkan huraian mengenai :

• • • • • • • • • • • •

Tanaman yang hendak ditanam Rumput Bangku Tong sampah Kawasan sekeliling Lampu jalan Kolam “Tiles” Jenis blok pejalan kaki Jenis perincian bahan yang digunakan Huraian dan spesifikasi bahan yang digunakan Ukuran / saiz

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

LUKISAN PERINCIAN mesti memasukkan struktur bangunan yang dibina seperti :

Lukisan mesti dalam skala ○ ○ ○ ○ 1 : 20 1:2 1:5 1 : 10

• • •

Lukisan isometrik juga mempunyai skala Huraian dan jenis bahan binaan yang digunakan Semua gambar mesti mempunyai tajuk

LUKISAN KERJA mesti mempunyai lukisan perincian mengenai :

• • • • • • • •

Bumbung Tangga Laluan bertutup Tandas Pintu dan tingkap Engsel dan dinding pembahagi Perbaot dan pemasangannya Gambarajah sistem bekalan air MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

• • • • • •

Gambarajah longkang Siling Pagar Laluan pejalan kaki Lantai Perkhidmatan bangunan seperti ○ ○ ○ ○ “layout” alat penghawa dinging Lurang Saliran air Tangki septik

7.4

TAJUK ( TITLE BLOCK ) DI DALAM LUKISAN KERJA

7.4.1 Saiz Standard Kertas

Ia mempunyai 2 saiz standard kertas lukisan iaitu samada milimeter dan inci ( metric dan imperial ). SAIZ LUKISAN METRIK ( MILIMETER ) SAIZ LUKISAN SAIZ SEMPADAN SAIZ KESELURUHAN KERTAS LUKISAN A4 A3 A2 A1 A0 192 x 282 277 x 400 400 x 574 574 x 281 281 x 1159 210 x 297 297 x 420 420 x 594 594 x 841 841 x 1189

“Title block” selalunya diletakkan di sebelah kanan tepi kanan kertas lukisan dan di bahagian bawah kertas lukisan. Kebanyakan syarikat-syarikat MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

mencipta sendiri “title block” masing-masing, samada formal, ringkas dan unik mengikut citarasa sendiri seklaigus menunjukkan indentiti syarikat berkenaan. “Title block” dibuat merangkumi semua perkara berikut : • Bilangan lukisan ( drawing number ) ○ • Contoh : 5/5

Haribulan ( satu kolektif haribulan untuk semua lukisan ) ○ Contoh : 31 Mei 2009

Bilangan / rujukan fail ○ Contoh : KN / ALA / .....

• • •

Dilukis oleh ( Nama dengan huruf besar ) Disemak oleh ( Nama dengan huruf besar ) Skala ( scale ) ○ Contoh : 1 : 200 , 1 : 100 , 1 : 50 , 1 : 20 , 1 : 5

Tajuk ( title ) ○ Contoh : CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN SATU UNIT RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI NO 2, JALAN KURATOR U1 / 61, DIATAS SEBAHAGIAN LOT 14092, PT 16327, SEKSYEN U1, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Tajuk kecil ( subtitle ) ○ Contoh : Pelan tapak / pelan lantai / pelan bumbung

Tandatangan-tandatangan ( Yang diperuntukkan di dalma ruang-ruang yang disediakan )

Semakan ( revision ) ○ Contoh : Kedudukan blok A telah dipinda seperti yang ditunjukkan

Rujukan berkaitan ○ Contoh : Lukisan ini mestilah dibaca bersama-sama dengan lukisan bilangan ........

Lain-lain nota ○ Contoh : Semua ukuran mestilah diperiksa dan disahkan di tapak projek oleh kontraktor sebelum kerja-kerja dimulakan

CONTOH “TITLE BLOCK YANG BIASA DIGUNAKAN”

LUKISAN YANG TELAH SIAP DILUKIS

KEDUDUK AN TAJUK DAN SEGALA YANG BERKAITA N

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

7.5

KESIMPULAN

Dengan adanya satu set lukisan kerja yang lengkap bagi satu-satu projek pembinaan, maka ianya sudah tentu dapat memudahkan semua pihak, baik pihak kontraktor utama, kontraktor kecil, arkitek, jurutera dan lain-lain untuk menjalankan kerja-kerja yang dikehendaki dengan licin dan memuaskan tanpa gangguan atau dengan gangguan yang paling minimum Setelah mengetahui bagaimana lukisan kerja dijalankan, dan mengetahui juga tentang bagaimana set lukisan didalam sesebuah lukisan kerja boleh membantu saya di Politeknik nanti. Penglaman membuat lukisan kerja semasa berada di firma ini menambahkan lagi keyakinan di dalam diri saya untuk terus maju di dalam bidang ini. Insya Allah..

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 8:

LUKISAN PERSEMBAHAN

8.1

PENGENALAN LUKISAN PERSEMBAHAN

Lukisan persembahan adalah lukisan yang dibuat untuk ditunjukkan atau dipersembahkan kepada klien. Lukisann persembahan berbeza dengan lukisan kerja, lukisan ini dibuat setelah lukisan kerja siap dan tiada sebarang perubahan yang perlu dilakukan lagi. Setelah klien dan semua pihak yang terlibat dengan sesebuah projek berpuas hati dengan lukisan kerja yang disiapkan, maka lukisan persembahan ini dilukis untuk menampakkan lagi bentuk bangunan dengan lebih jelas

Lukisan persembahan perlu dimasukkan dengan aspek-aspek yang penting seperti warna, landskap, “figure”, dan sebagianya untuk menampakkan lebih menarik. Dalam lukisan persembahan juga perlu memasukkan lukisan 3D samada lukisan perspektif ataupun lukisan aksonometrik. Pentingnya lukisan 3D ini dalam sesebuah lukisan persembahan ialah untuk menampakkan dengan jelas fasad sesebuah bangunan yang hendak dibina

8.2

TEKNIK PERSEMBAHAN

8.2.1 PENWARNAAN Penwarnaan merupakan unsur yang sangat penting dalam lukisan persembahan yang sempurna. Teknik ini memberi kesan yang sangat menyerlah untuk sesebuah lukisan persembahan yang baik. Kaedah ini juga lebih senang, mudah dan cepat berbanding kaedah-kaedah lain. Teknik mewarna terbahagi kepada tiga iaitu dengan menggunakan pensil warna, warna air dan juga marker. Teknik ini paling popular dikalangan para siswa IPTA mahupun IPTS yang mengambil kursus senibina. Selama menjalani latihan industri di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn. Bhd. Ini, saya banyak menggunakan teknik menggunakan pensil warna berbanding penggunaan warna air mahupun marker. GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

PENSIL WARNA : • • Memerlukan penelitian semasa menggunakannya Campuran warna akan memberikan kesan yang lebih menarik kepada sesebuah lukisan persembahan • Jika menggunakan teknik penwarnaan yang betul, lukisan akan kelihatan realistik dan menjadi lebih menarik • Menggunakan teknik mewarna menggunakan satu arah sahaja menjadikan lukisan kelihatan kemas

WARNA AIR : • • • • • Kaedah ini lebih cepat berbanding pensil warna Sesuai digunakan untuk mewarna lukisan yang banyak Jika tersilap teknik mewarna, lukisan akan comot dan tidak menarik Memerlukan penelitian yang tinggi dan yakin sewaktu mewarna Warna air yang disyorkan ialah “Alpha Colour” dan “Faber Castle” kerana yang mempunyai kualiti tinggi • Kaedah campuran warna juga akan memberikan kesan yang menarik pada lukisan persembahan jika olahan yang digunakan bersesuaian

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

MARKER : • Penggunaan marker selalunya merujuk kepada golongan yang berpengalaman dan profesional dalam bidang ini • • Memerlukan kemahiran menggunakan teknik ini Memberikan kesan yang lebih realistik pada sesebuah lukisan persembahan dan menampakkan lebih profesional • • Marker yang disyorkan ialah “prisma colour” dan “kerecolour” Memeberikan kesan yang lebih baik dan sempurna jika dibandingkan dengan dua kaedah penwarnaan diatas • Jarang digunakan oleh pelajar kerana kos barang agak mahal

LUKISAN 3 DIMENSI

Lukisan 3D merangkumi lukisan isometrik, lukisan oblik, lukisan perspektif udara (bird eye view, perspektif biasa dan perspektif paras bumi (worm eye view). Tujuan utama teknik persembahan ini dibuat adalah untuk memberi kefahaman kepada orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan teknikal. Oleh itu, lukisan ini dimasukkan kedalam lukisan persembahan untuk membolehkan mereka membyangkan rekabentuk sesuatu bangunan dengan mudah.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

LUKISAN ISOMETRI :

Lukisan ini digunakan dalam pelbagai bidang kejuruteraan kerana lukisan ini dapat memberi maklumat dengan gambaran objek dengan jelas. Pada lukisan ini, panjang pinggir objek dan bangunan tidak dipendekkan sama ada dengan proses putaran atau unjuran dengan menggunakan skala isometrik. Hasil lukisan isometrik dan unjuran isometrik kelihatan serupa kecuali saiznya sahaja yang berbeza. Beberapa ciri penting dalam lukisan ini ialah : • Garisan Isometri : ○ • Garisan yang selari dengan paksi isometri

Garisan tak isometri : ○ Garisan yang tidak selari dengan paksi isometrik

Garisan dalam isometri : ○ Tidak dilukis mengikut magnitude yang sebenar. Sudut itu boleh menjadi besar atau kecil bergantung pada kedudukannya

Satah isometri : ○ Dua jenis satah ini ialah satah condong dan satah oblik. Satah condong ialah satah yang bersudut tepat hanya pada satu satah isometrik utama. Satah oblik ialah satah yang tidak bersudut tepat pada sebarang satah isometrik utama

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Panduan membina lukisan isometrik : ○ ○ Semua garis tegak pada objek dilukis menegak. Semua garisan mengufuk pada objek boleh dilukis condong 30 darjah kepada garisan mengufuk ○ Hanya garisan isometri boleh dilukis menggunakan ukuran sebenar ○ ○ Sudut tidak boleh dilukis mengikut magnitud sebenar sudut itu. Semua pinggir yang selari pada objek dilukis selari dalam lukisan isometrik

Kaedah membina lukisan isometri ○ Kaedah binaan rangka :  Dalam kaedah ini, objek yang hendak dilukis diandaikan terletak dalam satu kotak. Saiz kotak ini dibina dengan menggunakan dimensi keseluruhan objek ○ Kaedah binaan rangka :  Kaedah ini sesuai digunakan untuk membuat lukisan isometrik bagi objek yang mengandungi permukaan condong dan oblik ○ Kaedah koordinat :  Kaedah ini sesuai digunakan untuk membuat lukisan isometrik yang mengandungi bulatan atau permukaan melengkung

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Lukisan Oblik :  Fungsi lukisan oblik dan lukisan isometrik adalah sama, iaitu untuk memberikan gambaran sesuatu objek  Dalam lukisan ini, garisan unjuran dari objek adalah garisan selari tetapi oblik kepada satah unjuran. Oleh itu dalam unjuran oblik, pelukis dapat menghasilkan satu pandangan bergambar bagi objek tersebut  3 jenis lukisan oblik yang digunakan ialah : • Lukisan Kavalier : ○ Ketiga-tiga paksi dilukis dengan menggunakan skala yang sama. Paksi sudut boleh dilukis mengikut kecondongan sebarang sudut kepada garisan mengufuk. Condong paksi surut yang biasa digunakan ialah 30 , 45, 60° • Lukisan Kabinet : ○ Ukuran yang sebenar digunakan bagi paksi menegak dan mengufuk tetapi skala separuh saiz penuh digunakan bagi paksi surut. Paksi surut boleh dicondongkan kepada sebarang sudut pada garisan mengufuk.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Lukisan Oblik Am : ○ Skala yang sama digunakan pada paksi menegak dan paksi mengufuk tetapi sebarang skala yang lain boleh digunakan bagi paksi surut. Dalam lukisan ini, paksi surut boleh juga dicondongkan pada sebarang sudut kepada garisan mengufuk. Skala yang biasa digunakan bagi paksi surut ialah 1/3 dan 3/4 daripada skala yang digunakan untuk paksi permukaaan hadapan. Dalam lukisan kabinet dan oblik am, paksi surut dipendekkan untuk mengurangkan kesan herotan. Cara ini boleh diamalkan sekiranya butiran dipermukaan atas atau sisi kurang penting.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 9 : KAJIAN DAN ANALISIS

9.10 SILING

Siling dibina untuk melindungi kayu- kayu jeriau, jermang bumbung dan sebagainya daripada penglihatan mata kasar. Selain itu, ia juga dapat menahan sedikit sebanyak haba yang dapat menembusi bumbung. Siling yang dimaksudkan ini ialah untuk bangunan- bangunan yang berbumbung curam. Kerja Pemasangan Siling Terus Menerus a) Satu pengikat dipasangkan terus kepada alang atau kasau

bumbung. b) Kemudian siling bumbung diasang secara terus menerus pada kasau atau jeriau bumbung. Siling yang digunakan ialah papan simen berukuran 970mm x 600mm x 6 tebal. c) Papan simen dipasang dengan memakunya pada kasau atau jeriau. d) Jalur atau ruang yang terbentuk diantara papan- papan simen dikemaskan dengan jalur penutup siling yang bersaiz 3.8mm x 13mm.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.11 BUMBUNG 9.11.1 Pengenalan Bumbung merupakan bahagian atas sekali bagi struktur bangunan.Bumbung memberikan perlindungan dari angina,panas dan hujan.Struktur bumbung dibina daripada kayu,keluli, atau konkrit untuk menanggung beban diri, beban penutup bumbung dan beban angina.

Bumbung yang dibina hendaklah memenuhi keperluan dan fungsi seperti kestabilan,kekuatan,ketahanlasakan,rintangan cuaca,rintangan terhadap kebakaran,sifat penebat haba dan rupa bentuk bangunan itu sendiri.Bumbung dibina untuk menyokong beban mati struktur bumbung dan penutupnya,penebatan dan kemasan dalam dan beban angina tanpa mengalami lenturan atau pesongan yang berlebihan sehingga berlaku ubah bentuk.Kekuatan bumbung bergantung kepada cara pemasangan,pembinaan dan bentuk bumbung itu sendiri.

Bumbung bangunan hendaklah menggunakan penutup bumbung yang dilulus atau yang ditentukan oleh Undang-undang kecil Bangunan.Rupa bentuk bumbung mempengaruhi rupa bangunan sama ada dari segi bentuk bumbung ataupun warna dan tekstur bahan penutup itu sendiri.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.11.2 Jenis Bumbung

Pembinaan bumbung pada amnya boleh dibahgikan kepada dua kumpulan iaitu :9.11.3 BUMBUNG RATA

Pembinaan sama dengan pembinaan lantai kayu.Jeriau kayu yang berukuran 50mm tebal dan lebarnya diantara 100mm-300mm diletakkan menegak pada sisi masing-masing dengan jarak 375mm450mm.Bumbung ini adalah bumbung yang kecerunannya tidak melebihi 10º.

9.11.4 BUMBUNG CURAM:-

Bumbung jenis ini dibuat dengan menegakkan kasau-kasau kayu dengan cerun dan meletakkan satu hujung ke atas dinding dan satu lagi ke atas tulang bumbung.Selain dari itu,ia boleh juga digunakan sebagai ruang untuk meletakkan tangki air.Cerun bumbung berubah-ubah dari sudut 10º-45º dari garis lintang.

Jenis-jenis bumbung curam:-

    

Bumbung ganding(couple roof) Bumbung ganding tertutup(closed couple roof) Bumbung simpai(collar roof) Bumbung gulung-gulung(purlin roof) Bumbung pisang sesikat(lean to roof) MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BUMBUNG GANDING

Bumbung curam yang mengandungi kasau dan tulang bumbung digandingkan di sebelah atasnya.Biasanya rentang maksima bagi bumbung ganding ialah 3.5 meter.

BUMBUNG GANDING TERIKAT

Kaki kasau bumbung ini diikat dengan alang pengikat atau geleger siling.Bumbung ini dapat menaggung beban yang lebih besar dengan rentang maksimum 5.5 meter.

BUMBUNG SIMPAI

Satu lagi cara untuk mengelakkan kasau dari mengembang ialah dengan mengikat kasau ditengah-tengah diantara kedua-dua jarak 1/3 tiggi bumbung dari paras atas dinding.Biasanya simpai berukuran 100mmx38mm.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BUMBUNG GULUNG-GULUNG

Saiz yang jimat untuk kasau ialah 100mmx50mm tetapi bagi bumbung ganding dan simpai saiz ini hanya boleh digunakan untuk rentang tidak melebihi 15 kaki.Gulung-gulung ialah kayu yang melintang dibawah kasau-kasau berukuran 175mmx75mm untuk menumpangnya di antara tulang bumbung dan pelit tembok.

BUMBUNG PISANG SESIKAT

Bumbung jenis ini bukanlah satu bumbung yang penting bagi sesebuah bangunan tetapi merupakan sebahagian kecil sahaja.Bumbung jenis ini adalah binaan tambahan kapada bangunan utama seperti anjung,dapur,verenda dan garaj dengan rentangnya tidak melebihi 2.5meter.

9.11.3 Pemilihan Bumbung

Pemilihan bumbung adlah bergantug kepada faktor- faktor berikut : i. ii. iii. iv. v. vi vii Jenis bangunan Ketahanlasakan Rintangan kepada haba Perlindungan cahaya Kecantikan Ekonomi Kemungkinan pengubahsuaian pada masa hadapan MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.11.4 Kerangka Bumbung

Dalam pembinaan kerangka bumbung terdapat beberapa bahagian kayu berlainan seperti kasau betina,kasau limas, kasau lurah dan sebagainya. Struktur kerangka bumbung boleh dibahagikan kepada kategori berikut :i. ii. iii. iv. v. vi. Bumbung Selapis Bumbung Rata Bumbung Pisang Sesikat Bumbung Gadung Bumbung Beralang Bumbung Kekuda

9.11.5 Kekuda Bumbung

Kekuda kayu berbentuk segitiga gabungan anggota bumbung seperti pengikat, jeriau siling, kasau penupang dan sebagainya. Kekuda merentang antara dinding luar dan berjarak kira- kira 1.8m antara satu sama lain. Saiz kayu yang digunakan berubah- ubah berdasrkan panjang rentang. Untuk rentang yang lebih panjang, saiz kayu bagi anggota kekuda adalah lebih besar.Kekuda dapat direka dalam pelbagai bentuk. Salah satu bentuk kekuda yang digunakan dalam pembinaan adalah seperti berikut :-

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.11.6 Penutup Bumbung Penutup bumbung mestilah terdiri daripada bahan- bahan yang kalis air. Bahan- bahan yang digunakan adlah jenis bumbung dan kecerunan bumbung, bahan- bahan yang digunakan untuk membuat liat. i. Genting Konkrit Saling Mengikat a. Genting konkrit saling mengikat hendaklah dari jenis dan warna yang diluluskan dan bebas dari segala kecacatan. Genting ini dipasang keatas kayu beroti sederhana keras berukuran 50mm x 30mm untuk bumbung dan dipasang pada jarak 300mm untuk genting biasa dan pada jarak 275mm untuk genting cerun landai. Penyumbat genting terdiri daripada mortar simen (1 : 3 ) digunakan. ii. Genting untuk sisi atap, perabung limas dan lurah hendaklah disediakan dan dipasang bercantuman dengan keseluruhan penutup bumbung iii. Genting Tanah Liat a. Genting tanah liat hendaklah berbentuk ‘Marsseiles’ berukuran 400mm hingga 425mm panjang dan 225mm hingga 263 lebar dan bebas dari sebarang keretakan, serpihan dan meleding. Genting tanah liat ini hendaklah dipasang dengan kukuh keatas kayu beroti berukuran 50mm x 25mm pada jarak lebih kurang 275mm dengan lurah hendaklah diadakan dan bersepadan dipasang dengan dengan keseluruhan bumbung penutup bumbung adalah seperti kepingan kuprum,pumbum, zink, aluminium, asbestos, plastik, konkrit dan tanah

menggunakan simen mortar (1 : 3 ) yang menyerupai warna bumbung. \

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAHAN- BAHAN PENEBAT

Biasanya bahan- bahan penebat digunakan bersama- sama penutup bumbung. Dengan penggunaan bahan- bahan penebat ini dapat menghalang haba panas dari luar menembusi bumbung dan juga menghalang hawa dingin yang terdapat didalam bangunan keluar. Lapisan penebat yang biasanya digunakan pada penutup bumbung ialah jejaring dawai ayam ( galvanized hexagon wire netting ), kertas keranjang aluminium ( aluminium foil ) dan gentian kaca.

8 9 9.12 Galvanised Hexagon Wire Netting Jejaring dawai ini akan digunakan untuk melapik kertas kerajang aluminium supaya ia kelihatan kemas, rata dan licin dari bahagian dalam bangunan.

9.13Aluminium Foil Kertas kerajang aluminium ialah sejenis kertas yang diselaput dengan aluminium pada kedua- dua permukaan untuk digunakan sebagai bahan penebat haba dan cahaya. 9.14Kaca Gentian Kaca gentian digunakan sebagai penebat haba untuk

mengekalkan suhu dalam bangunan dan juga untuk mengurangkan bunyi titik hujan semasa hari hujan. GHANI 17DSB07F012 MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.15KERJA

PEMASANGAN

GENTING

KONKRIT

SALING

MENGIRAT

1. Sebelum pemasangan genting, lapisan kalis lembab dihamparkan merentangi kasau bumbung. Kemudian beloti diletakkan diatasnya dan dipaku. Selepas itu, kerja pemasangan genting dimulakan. 2. Genting biasanya dipasang berlapis kembar untuk mengelakkan aliran hujan dari masuk kedalam bumbung. 3. Genting digantungkan supaya sisi- sisinya ditumpu bersama dan sambungan ini terikat hingga keatas curam bumbung. 4. Pada setiap lapisan keempat, genting dipaku pada beloti. 5. Semasa meletakkan genting, bahagian genting atas hendaklah sekurang-kurangnya setengah daripada panjang genting bawah.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.16TINGKAP 9.16.1 Pengenalan Tingkap ialah satu bukaan yang dibuat pada dinding untuk membolehkan cahaya matahari masuk menerusinya. Tingkap ini dikemaskan dengan bahan lutsinar atau lut cahaya yang dipasangkan kepadanya. Disamping membenarkan cahaya menembusinya, bahanbahan itu bertindak sebagai penghalang angin dan hujan. Dengan adanya tingkap, udara silih berganti didalam bengunan dan pandangan ke luar. Pintu ialah satu bukaan di dinding atau penyekat bagi membolehkan lalu lalang. Daun pintu pula ialah satu perintang pejal pada sesuatu bukaan. Daun pintu ini menghalang kemasukan, perintang panasan dan juga merintangi cuaca.

8 9 9.16 9.16.2 Jenis- Jenis Tingkap

i. Tingkap berengsel ii. Tingkap gelangsar iii. Tingkap majmuk iv. Tingkap gantungan sisi ( berbingkai )

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.17 PINTU

9.17.1 JENIS- JENIS PINTU i. Pintu rata ii. Pintu berpanel iii. Pintu kayu beloti

9.17.2 KERJA PEMASANGAN RANGKA TINGKAP DAN PINTU

a)

Kerja pemasangan rangka pintu dan tingkap perlu dilakukan

dengan teliti. b) Ia perlu dipasang sebelum kerja pemasangan batu- bata dilakukan c) Rangka tingkap dan pintu haruslah berada dalam keadaan baik. d) Semasa kerja pemasangan dilakukan, ia haruslah dipastikan supaya berada dalam keadaan yang pugak. e) Kepugakkanya boleh ditentukan dengan menggunakan pelambab. f) Setelah itu, rangka tingkap dan pintu itu ditupang pada bahagian tengah, atas dan bawah. g) Diatas kepala jenang rangka pintu dan tingkap diletakkan ambang konkrit yang mempunyai ketebalan bata semasa kerja mengikat batubata dijalankan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9.18

TANGGA

Tangga merupakan sebahagian penting dalam pembinaan bangunan.Tangga merupakan perhubungan atau laluan naik turun yang mudah antara satu tingkat dengan tingkat yang lain dalam satu bangunan.Pemilihan jenis tangga bergantung beberapa faktor antaranya ialah:-

• • • •

Kegunaan tangga Ruang bukaan bagi tangga yang dibina Ukuran naik dan curam yang dikehendaki Rekabentuk yang paling berkesan dan ekonomi.

Pembinaan tangga dapat dibahagikan kepada empat jenis utama iaitu:-

• • • •

Tangga larian lurus Tangga suku pusingan Tangga separuh pusingan Tangga geometri

9.18.1 TANGGA LARIAN LURUS:-

Tangga ini meliputi satu deretan anak tangga yang menghubungkan dari satu tingkat kepada satu tingkat yang lain dalam satu arah.Untuk tangga larian lurus yang panjang boleh diputuskan dengan pembinaan pelantar perantaraan supaya senang dan selesa untuk didaki.Penggunaan tangga

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

larian lurus memberikan rupabentuk yang paling mudahdan murah dalam kerja pembinan tangga.

9.18.2 TANGGA SUKU PUSINGAN:-

Tangga ini meliputi dua deretan anak tangga yang meningkat naik dari lantai bawah ke lantai atas dengan pelantar yang membelok sejauh 90º(suku pusingan) dipertengahannya.Ia amat sesuai untuk ruangan yang terhad.

9.18.3 TANGGA SEPARUH PUSINGAN:-

Tangga ini meliputi dua deretan anak tangga yang meningkat naik dari lantai bawah ke lantai atas dengan pelantar yang memusing melalui 180º( separuh pusingan) dipertengahannya.Kedua-dua deretan anak tangga adalah selari ini menghasilkan bilangan anak tangga yang sama untuk kedua-dua deretan anak tangga.Tangga separuh pusingan amat sesuai sebagai tangga awam terutamanya sebagai tangga kecemasan untuk bangunan-bangunan pejabat yang bertingkat-tingkat.

9.18.4 TANGGA GEOMETRI:-

Tangga ini meliputi satu deretan anak tangga berterusan yang disusun mengelilingi tupang tengah menjadi satu anak tangga keliling.Tangga keliling memerlukan lantai yang kecil tetapi kegunaannya adalah terhad dan tidak sesuai untuk memindahkan barang-barang besar seperti perabot kerana kesempitan anak tangga.Tangga boleh dibina daripada bahan-bahan seperti kayu,konkrit atau logam dan dikemaskan dengan kayu,batu,bata,konkrit dan lain-lain bahan yang sesuai. MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI 17DSB07F012 DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 10 : LAWATAN DAN KERJA TAPAK

10.1 PENGENALAN 10.1.1 Prakata Kerja tapak merupakan salah satu daripada bidang tugas yang perlu dilakukan oleh seseorang arkitek. Arkitek atau wakil yang menguruskan sesuatu projek diwajibkan ke tapak untuk melihat perkembangan kerja pembinaan bagi sesuatu projek di tapak binaan. Tugas arkitek di tapak bina ialah meninjau kerjakerja pembinaan yang sedang dijalankan untuk menilai peratusan siap kerja pembinaan projek tersebut. Kemudian pihak arkitek akan mengeluarkan satu surat yang dipanggil ‘Sijil Nilai Kerja’ untuk diberikan kepada pihak bank.

Selain arkitek, pihak-pihak lain seperti kontraktor, jurutera, pemilik dan semua pihak yang terlibat perlu turun ke tapak untuk memastikan kerja pembinaan berjalan dengan lancar. Selain itu, ia juga bertujuan mengelak penipuan di dalam skop kerja masing-masing. Masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tersendiri untuk memastikan semua kerja yang dilakukan sempurna yang disertai dengan sikap amanah dan jujur.

Kerja-kerja yang dijalankan mungkin mengambil masa lebih satu tahun. Jadi setiap peringkat-peringkat siap kerja haruslah dicatit supaya sebarang masalah yang terjadi akan dapat diselesaikan apabila mengetahui punca masalah tersebut. Dengan adanya laporan siap kerja dari kontraktor kepada pihak arkitek, segala masalah termasuk masalah penipuan dapat dielakkan keran laporan tersebut boleh dianggap sebagai bukti.

Antara aspek yang perlu dititikberatkan oleh pihak arkitek ialah: • Kerja-kerja asas dan pertapakan bangunan tersebut. MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

• •

Rangka konkrit bertetulang bangunan. Dinding-dinding bangunan beserta rangka-rangka pintu terpasang pada tempatnya.

Memasang bumbung dan pendawaian elektrik, saluran paip(tanpa lengkap), paip gas(jika ada) dan penyaluran serta pengkabelan telefon dalaman(jika ada) pada bangunan tersebut.

• • •

Kerja-kerja pembentungan bagi bangunan tersebut. Kerja-kerja perparitan bagi projek tersebut. Pembinaan jalan bagi projek tersebut. Semua kerja-kerja tinjauan perlu mempunyai peratusan-peratusan tersendiri

yang akan ditentukan oleh pihak arkitek selepas tinjauan tapak. Perkara ini amat penting dalam sesebuah kerja pembinaan kerana ia akan meninggalkan kesan dalam jangka masa panjang jika terjadi sebarang kejadian yang tidak diingini disebabkan tiada tinjauan dilakukan semasa pembinaan sedang dijalankan. Banyak kes penipuan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pembelian barang seperti simen, pasir dan sebagainya. Sebagai contoh satu kejadian pada projek rumah berkembar. Mereka yang tidak jujur hanya menggunakan separuh sahaja penggunaan ‘parti wall’. Dinding ini adalah dinding yang digunakan untuk kedua-dua rumah. Jadi tidak hairanlah penipuan seperti ini tidak dapat dihidu. Kesimpulannya, tinjauan tapak ini adalah untuk mengelakkan perkara-perkara seperti ini terjadi.

6 7 8 9 10 10.2 OBJEKTIF KERJA TAPAK

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Sebelum terjadi apa-apa yang mendatangkan kesusahan pada mana-mana pihak, adanya lebih baik menjalankan tanggungjawab yang diwajibkan keatas kita. Seperti tinjauan tapak ini, sekiranya tidak diambil serius oleh mana-mana pihak tidak hairanlah jika projek mereka akan ditangguh, terlambat dan sebagainya kerana masalah-masalah datang tidak kira waktu dan keadaan. Kita sebagai manusi perlu menilai baik buruk sesuatu pekerjaan. Contoh terbaik disini ialah tinjauan tapak bina, berikut merupakan antara tujuan mengapa tinjauan tapak ini amat penting. • • • Memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan dengan lancar dan sempurna. Mengelakkan sebarang kes penipuan dan ketidakadilan pada sesuatu. Memudahkan pihak yang terlibat memberi pandangan dalam mensyuarat yang melibatkan tapak projek. • Memastikan pembinaan akan siap dengan sempurna dalam jangka masa yang ditetapkan. • Mengelakkan dari berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini pada masa akan datang dan ini akan menjejaskan prestatsi firma mahupun pihak kontraktor. • Meninjau jika terdapat sebarang kesalahan dalam kerja-kerja pembinaan dan boleh dibaiki terus sebelum sesebuah bangunan itu siap dibina. • • Mengenalpasti kesalahan samada pada lukisan atau pembinaan. Meninjau kesalahan pada lukisan kerana apa yang dilukis tidak semestinya boleh dibina. Kesimpulannya, lawatan dan tijauan tapak ini amat penting dan merupakan salah satu tanggungjawab besar seorang arkitek untuk memastikan kerja-kerja yang dirancang sempurna seadanya.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

6.2 TINJAUAN DI TAPAK PROJEK KETIKA LATIHAN INDUSTRI Sepanjang menjalani latihan industri di Hilmi.Faridah Architects ini, saya berpeluang meninjau dan membuat lawatan tapak bagi sesetengah projek yang saya uruskan. Saya sangat berbesar hati dan amat bersyukur kerana diberi peluang untuk melakukan tinjauan di tapak walaupun tidak kesemua projek yang saya terlibat dapat saya lawati. Sekurang-kurangnya saya mempunyai pengalaman dalam mengamati kerja-kerja dan aspek-aspek yang dititikberatkan semasa lawatan tapak dilakukan.

Projek 1: Cadangan membina dan menyiapkan 1 unit rumah kelab 2 tingkat yang mengandungi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sebuah kolam renang dewasa Sebuah kolam renang kanak-kanak 1 unit pondok pengawal 1 unit tandas awam 1 unit gazebo 1 unit rumah sampah beserta bilik MSB

Di atas sebahagian lot PT543 (Lot 8111), Jalan Hijau Serindit U9/68, Fasa 3, Bukit Cahaya Seksyen U9, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan untuk tetuan SJ PROPERTIES SDN. BHD. Ringkasan Projek: • Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian.

Tujuan melawat tapak: • • Mengenalpasti binaan serta landskap yang sedia ada di tapak bina. Memastikan lukisan yang dibuat serupa berdasarkan apa yang dibuat di tapak.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Pandangan di tapak bina:

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Projek 2:Cadangan membina sebuah kediaman 1 tingkat beserta dewan makan, 2 unit pondok pengawal, tempat letak kereta berbumbung dan sebuah gazebo di atas lot no. 3, Jalan Firus Empat 7/7d, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan untuk Y.BHG. DATO' IR. HJ. IBRAHIM BIN HJ. YAKUB. Ringkasan Projek: • Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian. Membuat kertas kerja bagi pembukaan jalan di belakang. Tujuan melawat tapak: • • • • • Mengenalpasti binaan serta landskap yang sedia ada di tapak bina. Mendengar kehendak klien dan mengadaptasikan impiannya di dalam lukisan Memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan dengan lancar dan sempurna. Melihat dan mengenal pasti kerosakan pembinaan yang berlaku. Mengenalpasti kesesuaian rekabentuk bangunan dengan keadaan di tapak.

Pandangan di tapak bina:

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Projek 3: Temasya Development Centre Ringkasan Projek:

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Menyiapkan lukisan kerja lengkap untuk penyerahan kepada Majlis Bandaraya Shah Alam.

Tujuan melawat tapak: • • Memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan dengan lancar dan sempurna. Mengenalpasti kesalahan yang terdapat pada lukisan kerana berlaku sedikit salah faham mengenai pembinaan. • • Memastikan pelan yang dihantar sama dengan kerja-kerja yang dijalankan. Berbincang bersama-sama Technical Manager dan kontraktor mengenai perkara-perkara yang tidak pasti.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Pandangan di tapak bina:

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 11 : SKOP KERJA SEMASA LATIHAN

11.1 PENGENALAN Sepanjang 5 bulan saya menjalani Latihan Industri di Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhd, saya telah diberi kesempatan untuk mendalami berbagai-bagai jenis lukisan serta diberi kesempatan membuat lukisan kerja. Segala projek yang saya terlibat mendapat tunjuk ajar yang baik daripada semua kakitangan di firma ini. Selain dapat memahami cara bekerja dan mendalami lukisan selama berada di firma, saya juga dapat mengumpul sedikit sebanyak maklumat mengenai struktur, bahan dan binaan yang penting untuk sesuatu binaan itu. Adakalanya saya diberi peluang untuk bersemuka dengan klien, pihak bandaraya untuk penyerahan pelan. Selain itu, saya juga diberi kesempatan untuk berbincang bersama dengan kontraktor akan perjalan pembangunan yang sedang dilakukan dan juga mengenal pasti pindaan yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenar di tapak. Segala pengalaman ini merupakan sesuatu yang amat berharga dan bermakna kepada saya sebagai seorang pelajar yang sentiasa ingin mengetahui sesuatu yang baru. Segala skop kerja yang saya lakukan ini, diharapkan agar dapat membantu saya di masa akan datang. Beberapa pengelasan telah saya ringkaskan mengenai skop kerja yang saya lakukan sepanjang beerada di firma ini. Saya diberi kepercayaan oleh pihak atasan untuk melibatkan diri sepenuhnya di dalam projek rumah kediaman dan bangunan komersial.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

11.2

SKOP LUKISAN KERJA

Projek 1: Cadangan membina dan menyiapkan 1 unit rumah kelab 2 tingkat yang mengandungi : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Sebuah kolam renang dewasa Sebuah kolam renang kanak-kanak 1 unit pondok pengawal 1 unit tandas awam 1 unit gazebo 1 unit rumah sampah beserta bilik MSB

Di atas sebahagian lot PT543 (Lot 8111), Jalan Hijau Serindit U9/68, Fasa 3, Bukit Cahaya Seksyen U9, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan untuk tetuan SJ PROPERTIES SDN. BHD. Ringkasan Projek: • Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian.

Tugas yang diberi: • Menyiapkan pelan perincian tangga dan susur tangga dan mereka bentuk tangga. • Melakukan kajian untuk menyiapkan perincian padang permainan badminton, dan lapangan bola keranjang. • Mendapatkan maklumat tentang projek ini untuk menyiapkan perincian kabin wap yang akan diletakkan di dalam tandas lelaki dan tandas wanita. • Mengubah dan memperkemaskan perincian tentang kabin wap berdasarkan edaran yang difakskan oleh pihak perunding SAUNA HOLM SDN BHD. • Menyiapkan perincian tentang kawasan permainan squash berdasarkan edaran yang diberikan oleh perunding.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Masalah yang dihadapi: • Kurang mahir akan penggunaan perisian AutoCadd, terdapat banyak simbolsimbol dan arahan pintas yang tidak diketahui. • Tidak mengetahui lebih lanjut tentang rekabentuk yang dikehendaki oleh klien berkenaan tangga dan susur tangga. • Tidak mendapat maklumat yang lengkap berkenaan perincian yang perlu dilakukan. Padang permainan badminton, kawasan permainan squash, kabin wap. • Tidak mempunyai keyakinan diri untuk bertanya berikutan kurang mengenali staff-staff yang ada. • Tidak berani untuk bertanya banyak kali jika melibatkan tentang lukisan kerja atau perincian. • Sukar untuk berbincang dengan pengurus teknikal berkenaan perincian yang dilakukan. • Tidak mengetahui jenis kemasan dan jenis lantai yang akan digunakan untuk padang permainan tenis kerana ianya berlainan mengikut kehendak pelanggan. • Kurang memahami apa yang diperlukan untuk sesebuah lapangan permainan squash

Perkara yang dipelajari • Mula mempelajari arahan ringkas dalam penggunaan perisian AutoCadd. Segala kerja dapat dilakukan dengan segera tanpa memeningkan kepala. • Walaupun hanya diberi tugas menyiapkan perincian tetapi diberi peluang untuk membuat lawatan tapak untuk mengenalpasti kehendak pelanggan dan kawasan perletakan setiap perincian yang dilakukan. • • Belajar menganalisis pelan, dan membuat perincian berdasarkannya. Mengetahui apa kemasan yang diperlukan dan jenis lantai yang diperlukan untuk kepuasan pemain semasa membuat perincian.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Projek 2: Cadangan membina sebuah kediaman 1 tingkat beserta dewan makan, 2 unit pondok pengawal, tempat letak kereta berbumbung dan sebuah gazebo di atas lot no. 3, Jalan Firus Empat 7/7d, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan untuk Y.BHG. DATO' IR. HJ. IBRAHIM BIN HJ. YAKUB. Ringkasan Projek: • • Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian. Mengenal pasti apa yang diperlukan untuk penghantaran lukisan.

Tugas yang diberi: • • Menyiapkan pelan perincian bagi rumah pengawal. Menyiapkan pelan perincian bagi pintu pagar dan mewarnakannya mengikut warna kemasan yang akan digunakan. • Mendapatkan maklumat tentang projek ini untuk menyiapkan perincian rumah belakang bersama-sama dengan rumah pengawal dan pintu pagar belakang. • • Mewarnakan pelan-pelan yang telah disahkan betul oleh pengurus teknikal. Menyiapkan perincian kebuk sampah dan perincian gazebo bersama rakan setugas Nur Syafinaz. • Selepas penyerahan pelan pada kali pertama, terdapat beberapa kesalahan yang di kenalpasti oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. • • Memperbaiki kesalahan yang dikenalpasti. Berbincang dengan pengurus teknikal berikutan kesalahan yang ditegur oleh Majlis Bandaraya Shah Alam untuk semakan buat kali terakhir. • Pergi ke Majlis Bandaraya Shah Alam untuk proses penyemakan pelan dan keperluan lain yang dikehendaki oleh pihak Majlis Bandaraya.

Masalah yang dihadapi: MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Penggunaan autocadd tidak berapa mahir, banyak simbol-simbol yang tidak difahami.

Kurang kefahaman akan rekabentuk dan keperluan dalam menyiapkan perincian rumah pengawal, pintu pagar, gazebo dan juga kebuk sampah.

Tidak mengetahui lebih lanjut mengenai warna-warna yang digunakan untuk proses pewarnaan berdasarkan kemasan yang dilakukan.

Kurang memahami akan komen yang diberikan oleh pihak Majlis Bandaraya Shah Alam yang menyebabkan kelewatan dalam menyiapkan lukisan.

Kurang didikan berkenaan lukisan yang dibuat kerana pengurus teknikal sering kali berada di luar pejabat untuk menguruskan hal yang lebih penting.

Perkara yang dipelajari • Semakin mempelajari arahan ringkas dalam penggunaan AutoCadd menyebabkan kerja menjadi semakin cepat dan pantas. • Diberi peluang untuk membuat lawatan tapak melihat kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan dan juga rekabentuk yang diterapkan di dalam pembinaan. • • • Belajar memahami komen yang diberikan oleh pihak Majlis Bandaraya. Mempelajari cara berkomunikasi dengan orang luar seperti Majlis Bandaraya. Mempelajari beberapa perincian yang dibuat,cara binaan dan standard yang selalu dibuat untuk perincian tersebtu. • Semakin memepelajari akan warna dan ikatannya dengan kemasan yang digunakan.

Projek 3: Cadangan membina dan menyiapkan 1 blok bangunan 32 tingkat dan 1 tingkat yang mengandungi: 1) 2) 1 tingkat besmen tempat letak kereta 1 tingkat pusat perniagaan MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

1 tingkat pusat bowling dan kesihatan 3 tingkat akademik 1 tingkat kafeteria 3 tingkat pangsapuri pengajar (30 unit) 3 tingkat asrama pelajar luar negara 19 tingkat asrama pelajar tempatan 1 tingkat kemudahan sukan dan mekanikal

Untuk tetuan Kolej Poly-Tech Mara Cheras, Kuala Lumpur. Ringkasan Projek: • Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian.

Tugas yang diberi: • Menyiapkan satu pelan tingkat 2 dan tingkat 3 bagi mengoptimaskan kegunaan ruang di dalam sesuatu pelan itu. • Mewarnakan setiap pelan yang terdapat pada bangunan ini untuk membezakan diantara ruang yang digunakan dengan ruang pejalan kaki . • • Mengira luas kawasan bagi pelan tingkat 2, dan pelan tingkat 3. Menukarkan pelan tingkat 2 dan tingkat 3 daripada lukisan 2 dimensi kepada lukisan 3 dimensi untuk lebih pemahaman berkenaan rekabentuk yang diterapkan.

Masalah yang dihadapi: • Penyerahan pelan tidak mengikut tarikh yang ditetapkan kerana projek ini mengejut dan banyak masalah yang timbul di saat akhir. • Mahu memaksimumkan penggunaan ruang pada setiap tingkat MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Perkara yang dipelajari • Diberi peluang untuk membuat pelan tingkat 2 dan tingkat 3 dan belajar mengenai cara memaksimumkan penggunaan ruang pada setiap tingkat. • Belajar memahami kehendak klien dan menganalisis reka bentuk yang diterapkan di dalam bangunan tersebut. • • Mempelajari jenis-jenis warna untuk mengenalpasti bahan yang digunakan. Belajar menggunakan perisian SketchUp bagi menjadikan lukisan 2 dimensi kepada lukisan 3 dimensi. • • Memahami dan mempelajari arahan ringkas didalam perisian SketchUp. Mempelajari cara pengiraan luas kawasan untuk mendapatkan yuran melukis pelan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Projek 4: Cadangan membina dan menyiapkan sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Behrang 2020 (24 bilik darjah), Mukim Ulu Bernam Timur, Daerah Batang Padang, Perak Darul Ridzuan untuk tetuan Kementerian Pelajaran Malaysia. Ringkasan Projek: • Menyiapkan lukisan kerja bagi kerja-kerja membina sekolah.

Tugas yang diberi: • • Mewarna setiap pelan-pelan mengikut jenis kemasan yang digunakan. Menyiapkan pelan tapak bagi bangunan sementara bersama-sama rakan setugas Nur Syafinaz. • Menyediakan pelan yang lengkap dengan simbol-simbol bomba bagi penghantaran kepada pihak BOMBA. • • • Mengira keluasan bagi kawasan penyelamatan bagi pihak BOMBA. Membuat perincian papan tanda, dan pagar sementara. Membuat pelan “setting out” untuk mengira jarak diantara bangunan-bangunan yang ada. Masalah yang dihadapi: • Masalah menggunakan jenis warna kerana ianya berubah-ubah mengikut maklumat yang didapati daripada Majlis Bandaraya. • Terlampau banyak lukisan yang hendak diwarna menyebabkan kerja-kerja penyerahan pelan tertangguh. • • Tidak mengetahui akan simbol-simbol bomba yang diperlukan. Tidak mengetahui luas kawasan penyelamatan yang diperlukan oleh pihak BOMBA. • Mengenalpasti dan mencari maklumat yang diperlukan untuk membuat perincian. • Tidak mengetahui apakah itu pelan “setting out”. MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Perkara yang dipelajari: • • • • Mempelajari perbezaan warna bagi perbezaan kemasan yang digunakan.. Pengalaman menguruskan projek dengan usaha sendiri. Mengetahui warna standard yang digunakan untuk menentukan jenis kemasan. Belajar mengenai simbol-simbol yang diperlukan oleh pihak BOMBA. Ini adalah untuk memastikan alatan kecemasan lengkap berada di setiap kawasan. • Mengetahui luas keluasan minima yang diperlukan oleh pihak bomba bagi proses penyelamatan. • • Belajar mengenai keperluan yang dikehendaki dalam menyiapkan perincian. Mengetahui kegunaan pelan “setting out” yang biasa digunakan untuk mengira jarak antara bangunan.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Projek 5: Cadangan pindaan kepada pelan lulus no.MBSA/B/PC/sek. U1/01192006(OSC/PBT) bertarikh 30.11.2006 bagi cadangan membina dan menyiapkan 133 unit rumah teres 2 tingkat yang mengandungi: • • • 36 unit rumah teres 2 tingkat (28’ x 96’) 61 unit rumah teres 2 tingkat (28’ x 120’) 36 unit rumah teres 2 tingkat (28’ x 86’)

Ringkasan Projek: • Menyiapkan lukisan kerja lengkap untuk penyerahan kepada Majlis Bandaraya Shah Alam. Tugas yang diberi: • • • • Menyiapkan pelan S & P untuk diedarkan kepada pelanggan. Mewarnakan pelan didalam perisian AdobePhotoshop. Membaiki pelan dan mewarnakan kesemua pelan yang telah siap dibaiki. Membuat pelan pindaan untuk semua jenis rumah kediaman.

Masalah yang dihadapi: • • Kurang memahami akan perisian AdobePhotoshop. Keliru dengan rekabentuk kerana lukisan yang dilukis berbeza dengan keadaan di tapak bina. • • Kurang pengetahuan akan pelan pindaan. Terlalu banyak pelan yang perlu dipinda meliputi beberapa aspek yang penting.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Perkara yang dipelajari: • Mempelajari dan mengenalpasti kesalahan pada lukisan apabila berada di tapak. • Diberi peluang untuk membuat lawatan tapak bagi membantu bagi menyiapkan lukisan. • Mengetahui perkara-perkara yang perlu diperbaiki hasil dari lawatan tapak tersebut. • Berpeluang berbincang bersama-sama kontraktor bagi menangani masalah yang berlaku di tapak. • Belajar mengenai pelan pindaan yang sentiasa dibuat berdasarkan kelainan pembinaan semasa ditapak. • Belajar bersabar dan memahami akan kerja pelukis pelan yang sebenar.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

9 10 11 11.3KESIMPULAN Setiap tugas yang diberikan amat bermakna walaupun hanya sedikit. Saya mengambil serius tentang kerja-kerja yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah semua kerja-kerja saya telah saya siapkan amat disenangi dan tidak mendatangkan masalah kepada mana-mana pihak. Diharapkan kepada pihak firma mahupun pihak politeknik dapat menilai hasil kerja saya dengan penuh teliti kerana saya seorang pelajar dan kemungkinan besar akan melakukan kesalahan terhadap kerja-kerja yang dilakukan. Saya berharap kerja-kerja yang saya lakukan ini sedikit sebanyak dapat menolong saya untuk melatih diri menjadi yang lebih baik dalam menceburkan diri di dalam bidang senibina ini. Segala yang diajar, manfaat yang saya perolehi akan saya gunakan setiap masa.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 12 :

KESIMPULAN

Sepanjang saya menjalani latihan industri, saya telah mempelajari pelbagai pengetahuan yang baru mengenai Seni Bina di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd. Di sini, saya dapat mempraktikkan apa yang telah saya pelajari semasa di politeknik iaitu dengan mengikuti kerja-kerja yang berkaitan di tapak bina dan di pejabat. Selain itu, saya dapat melihat pekembangan semasa dalam hal-hal kerja yang berkaitan dengan pembinaan iaitu bagaimana menguruskan sesuatu dokumen tender dan sebutharga, mengikuti mesyuarat tapak bina dan mendengar perbincangan masalah – masalah yang berkaitan dengan projek. Di samping itu, saya dapat mengetahui bagaimana untuk berkomunikasi dengan para pekerja sama ada dari pihak bawahan mahupun atasan yang terlibat dengan firma ini. Memahami karenahkarenah pelanggan yang mempunyai pelbagai permintaan untuk mendapat kepuasan dalam mencapai hasil yang terbaik. Oleh itu, adalah sangat baik latihan industri ini dijalankan supaya pelajar memahami segala aspek yang terkandung dalam bidang yang diikuti iaitu Seni Bina. Saya selaku pelatih yang menjalani latihan industri, ingin mencadangkan supaya pelajar-pelajar yang ingin menjalani latihan agar sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas yang bakal dilakukan dan sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab. Di samping itu, pelajar harus juga didedahkan dengan kerja- kerja di tapak bina untuk memahami antara teori dan amali supaya dapat lebih memahami dengan jelas tujuan dan maksud kerja tersebut dilaksanakan. Selain dari itu, pelatih-pelatih juga seharusnya dapat dibimbing dengan sebaik mungkin oleh penyelia yang bertanggungjawab di mana pelatih menjalani latihan. Para pelatih seharusnya didedahkan dengan lebih banyak pengetahuan tentang-tentang kerja yang berkaitan projek, di mana pengetahuan ini tidak dapat diperolehi di politeknik hanya dengan MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

GHANI 17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

mendapatkannya secara teori. Saya juga ingin memberikan saranan iaitu ketua dan pekerja bawahan perlulah mempunyai hubungan komunikasi yang baik seperti memberi penerangan secukupnya tentang sesuatu projek supaya pekerja dapat melakukan kerja dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, saya mengharapkan agar pelatih tidak mensia-siakan peluang yang telah diberi semasa menjalani latihan industri supaya ilmu yang diperolehi sepanjang latihan dapat digunakan dan menjadi panduan untuk menempuh alam pekerjaan serta ia akan menjadi asset yang berguna kepada diri sendiri. “ Sesuatu pengalaman yang amat berguna itu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit”.

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

BAB 13 : KOMEN DAN CADANGAN

Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd merupakan sebuah firma arkitek yang terkenal di kepulauan ini. Dengan kepercayaan tinggi yang diberikan oleh pelanggan terhadap perkhidmatan yang dilakukan dalam rekaan bangunan, hiasan dalaman, dan tempat-tempat rekreasi yang lain. Firma ini telah berkembang menjadi sebuah firma yang terunggul dan berdaya saing.

Secara amnya, latihan industri yang telah saya jalankan selama enam bulan dari 12 JANUARI 2009 sehingga 12 JUN 2009 di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd telah mencapai objektif sebenar latihan industri mengikut kehendak pengurusan Politeknik Sultan Idris Shah bagi setiap pelajar yang menjalani latihan industri samada pada peringkat sijil atau pun diploma.

Tujuan utama komen ini bukanlah bertujuan untuk mendedahkan keburukan dan kelemahan syarikat. sepanjang saya menjalankan latihan industri di syarikat tersebut, tetapi adalah untuk pihak syarikat memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada semasa pelajar menjalani latihan industri agar latihan yang di jalankan mencapai kepuasan bersama, antara pelajar dan pihak syarikat.

Saya juga sebagai pelajar bersedia untuk menerima komen daripada pihak politeknik dan pihak firma kerana segala apa yang saya buat, saya yakin saya tidak sepenuhnya sempurna. Saya sebagai pelajar yang sentiasa ingin memeperbaiki kelemahan diri dengan rendah dirinya meminta maaf sekiranya berlaku kesalahan dan kesilapan sepanjang saya berada di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd ini.

“ Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, jika ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati ”

GHANI 17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

13.1

Komen Untuk Syarikat

Pada keseluruhannya tidak banyak yang hendak di komen pada syarikat ini. Ini kerana walaupun mempunyai beberapa kekurangan di dalam syarikat. Syarikat ini dapat mengatasi dengan kecekapan dan kemahiran yang ada pada setiap staff mereka. Tetapi untuk jangka masa panjang, permasalahan ini haruslah diatasi untuk membolehkan syarikat ini terus berdaya saing dan sentiasa menjadi syarikat yang terunggul di mata pelanggan.

Antara perkara-perkara yang perlu diatasi adalah :

Kekurangan Tenaga Kerja

Kekurangan tenaga kerja dalam sesuatu organisasi adalah lazimnya berlaku. Namun kekurangan ini haruslah diatasi. Kelewatan dalam menghantar lukisan kepada pihak terlibat boleh berlaku jika kekurangan tenaga kerja.

Kekurangan gaji ataupun elaun

Untuk memuaskan hati semua pihak bukanlah senang. Tetapi pada pendapat saya, sesuatu pekerjaan yang dilakukan haruslah bertetapan dengan keuntungan yang diperolehi. Tanpa kehadiran staff-staff yang ada segala lukisan tidak akan dapat diselesaikan mengikut kehendak pelanggan.

Kelembapan komputer yang digunakan

Komputer yang digunakan memainkan peranan yang penting kerana kelancaran lukisan yang dibuat bergantung penuh kepadanya.

17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Pengagihan tugas

Dapat saya perhatikan pegagihan tugas tidak sekata. Ini kerana diwaktu-waktu terdapat kerja yang banyak terdapat segelintir staff yang leka membuat kerja lain.

13.2

Cadangan Untuk Syarikat i. ii. Menambahkan lagi tenaga kerja dalam bahagian pelukis pelan. Kekurangan pekerja akan menyebabkan sesuatu lukisan itu lambat disiapkan Menambahkan gaji dan elaun kepada para pekerja memandangkan beberapa pekerja agak mengeluh akan gaji yang diperolehi setimpal dengan kerja yang diberikan dan taraf hifup yang tinggi di kawasan ini. Ini adalah untuk memastikan setiap pekerja yang berada di firma ini dapat memotivasi kan diri untuk menjadi lebih baik seiring dengan motto syarikat “do mistake at the first time, zero mistake in all time” iii. Walaupun setiap pekerja diharapkan mempunyai segala jenis kemahiran yang ada, pihak syarikat boleh juga sesekali untuk memberikan kursus yang lebih kepada staff memandangkan wujudnya perisian yang baru seiring dengan dunia teknologi sekarang. Dengan adanya kemahiran yang tinggi pada setiap staff, firma ini akan lebih berdaya saing dan lebih disukai oleh pelanggan. iv. Sillaturrahim yang lebih erat perlulah dipupuk diantara majikan dan pekerja untuk menjamin persefahaman sesame mereka. Aktiviti-aktiviti seperti percutian bersama, Hari Keluarga dan riadaha dapat dilakukan untuk majikan dan pekerja meluangkan masa bersama. v. Pihak syarikat perlulah mengeluarkan sijil tamat latihan industri kepada pelatih sebagai bukti pelatih pernah menjalani latihan industri di syarikat tersebut. Ini adalah penting untuk membuktikan kepada orang lain bahawa pelatih tersebut pernah menimba pengalaman di salah sebuah firma yang terunggul di abad ini. vi. Penyelarasan elaun perlulah dilakukan setimpal dengan kerja yang diberikan kepada pelatih. Ini dapat menjamin pelatih untuk lebih menyukai firma tersebut dan seterusnya memilih firma itu sebagai tempat meneruskan kerjaya. vii. Pekerjaan lebih masa oleh para pekerja haruslah dihargai dan perlu dibayar setimpal dengan masa yang diluangkan untuk memastikan setiap lukisan itu dihantar mengikut tarikh penghantaran yang ditetapkan.

17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

13.3

Komen Kepada Politeknik khususnya Unit Latihan Industri Unit latihan industri Politeknik Sultan Idris Shah seharusnya memastikan penempatan

pelajar yang ingin menjalani latihan industri bersesuaian dengan bidang yang diceburinya. Ini adalaha untuk memastikan segala ilmu yang diperolehi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pelajar untuk kegunaannya di masa akan dating. Selain itu mereka juga haruslah memastikan segala surat-menyurat telah dihantar atau diumumkan kepada pelajar dengan sistematik dan lebih cekap lagi kerana sesetengah pelajar tidak menerima sebarang maklumat yang penting seperti jadual bekerja, had bonus dan elaun yang akan diberikan, perkhidmatan dan kemudahan penempatan di temapt latihan dan sebagainya. Pihak latihan industri diharapkan agar sentiasa mengadakan lawatan dengan lebih kerap ke tempat latihan pelajar supaya hubungan diantara pensyarah, pelajar dan pihak firma lebih erat. Disamping dapat memahami kerja yang dilakukan oleh pelajar di firma ini.

13.3.1 Cadangan Untuk Pihak Politeknik

i.

Pihak Politeknik seharusnya lebih menekankan agar pelajar yang menjalani latihan

industri supaya memilih tempat latihan yang sesuai dengan kursus pelajar iaitu dengan menyemak tempat latihan yang di pilih oleh pelajar dan mengenal pasti perkhidmatan yang diberikan oleh sesebuah syarikat itu. ii. ini. iii. Di harapkan agar lawatan ke tempat latihan industri adalah daripada pensyarah dari Keperihatinan pihak Politeknik yang sedia ada terhadap pelajar yang menjalani

latihan industri haruslah di tingkatkan dan di teruskan seiring dengan objektif latihan industri

jabatan yang sama dengan pelajar yang di lawati supaya apa yang diberitahu oleh pegawai operasi di syarikat lebih difahami. v. Pihak Politeknik Sultan Idris Shah seharusnya berbincang dengan pihak pengurusan

syarikat untuk mendapatkan gambaran mengenai gerak kerja yang di lakukan oleh syarikat untuk memastikan kesesuaian kursus pelajar dengan gerak kerja syarikat.

13.4

Komen Kepada Pelajar Latihan Industri. MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI DIPLOMA SENI BINA

17DSB07F012

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

Sebagai pelajar yang menjalani latihan industri diharapkan agar sentiasa mengikuti dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak politeknik mahupun pihak firma supaya tidak berlaku masalah kepada diri sendiri. Tambahan lagi kita sebagai pelajar membawa bersama nama baik Politeknik Sultan Idris Shah ke tempat latihan indsutri ini. Segala nama baik politeknik berada ditangan pelajar dan diharapkan tidak menjatuhkan maruah politeknik. Selain itu etika bersama dengan pihak firma haruslah dijaga dengan tidak bercerita hal-hal polisi ataupun hal keburukan kepada pihak luar. Selain itu para pelajar haruslah menjaga kredibilti dan segala maklumat rahsia syarikat untuk menjamin keunggulan dan kejayaan syarikat itu sendiri.

13.4.1 Cadangan kepada Pelajar yang menjalani latihan.

i.

Sentiasa menunjukkan sikap yang positif supaya mendapat kepercayaan oleh pihak firma. Dengan ini peluang untuk bekerja semula di firma itu lebih terjamin dan lebih dipercayai.

ii. Hargai setiap kemudahan yang disediakan di syarikat dengan menjaga peralatanperalatan, menjaga kebersihan dan sebagainya. iii. Ketepatan kehadiran setiap hari adalah amat penting begitu juga dengan isu-isu disiplin seperti yang telah ditetapkan oleh pihak firma mahupun politeknik. iv. Sebagai pelajar yang sedang belajar, haruslah menerima apa jua kerja yang diberi tanpa sebarang keluhan dan haruslah sentiasa berfikir bahawa semua ini adalah peluang, dan ketahuilah pengalaman yang berharga tidak dapat dibeli dengan wang ringgit. v. Lebih bersedia dalam apa jua masalah yang akan dialami seperti tempat tinggal, pengangkutan, kewangan dan sebagainya. Mengamalkan sikap rajin dan berdedikasi supaya segala kerja yang diberikan dapat memuaskan hati semua pihak dan dapat menyiapkannya dengan sempurna pada masa yang ditetapkan.

17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI DIPLOMA SENI BINA

A R C H I HILMI T FARIDAH . T E C S S D N

B H D

12 13 13.5Kesimpulan Sebagai seorang hamba Allah S.W.T yang wujud di muka bumi ini, pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Oleh itu kita tidak seharusnya meninggi diri akan kelebihan yang diperolehi dan tidak berputus asa akan kekurangan yang ada pada diri. Sebagai manusia tidak salah untuk kita sentiasa bernasihat-nasihat dang memperingati diantara satu sama lain. Ini kerana semua ini adalah untuk kebaikan dan kemantapan individu itu sendiri. Dan seterusnya akan berjaya mengetuai sesebuah syarikat itu dengan lebih mantap lagi. Apa yang diharapkan adalah semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan program latihan industri ini akan sentiasa berhijrah dari kelemahan kepada kelebihan begitu juga dengan diri saya. Sekali lagi sebagai hamba Allah S.W.T yang biasa ingin saya menyusun sepuluh jari saya memohon maaf dan keampunan terutama sekali kepada pihak firma sekiranya saya telah melakukan kesalahan dan kesilapan yang menyebabkan saya tidak disenangi oleh pihak tuan. Tetapi jauh dihati saya, ingin sekali untuk saya memberikan khidmat bakti saya di firma Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhd ini kerana bagi saya selama 6 bulan saya menjalani latihan industri disini, saya seolah-olah sudah mempunyai saudara baru. Kemesraan, keprihatinan, dan segala pengalaman yang diperolehi disini tentu sekali tidak dapat saya nilai dengan wang ringgit. Tinggi harapan saya supaya pihak Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhd akan sentiasa menerima kehadiran saya dengan tangan yang terbuka pabila terdetik dihati untuk bekerjaya disana. Insya Allah....

17DSB07F012

MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI DIPLOMA SENI BINA