You are on page 1of 2

Bismillahirrahmanirrahim

Yang Berbahagia Pensyarah Subjek Budaya Dan Pembelajaran unit k2 ,


____________________________________dan seterusnya para pelajar sekalian.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera
Alhamdulilah, bersyukur kita kepada Allah s.w.t kerana dengan limpah dan
inayah-Nya dapat juga kita berkumpul pada ptg ini di studio unit k2 untuk
menjayakan rancangan ruangan kampus,
Baiklah, seperti biasa Ruangan Kampus pada petang ini akan membawakan satu
topik yang cukup hangat dan cukup menarik untuk sama-sama kita kupas pada malam ini.
Topik yang akan kita bincangkan pada malam ini, tidak lain dan tidak bukan semestinya
berkaitan dengan isu gender yang menjadi tajuk perbualan hangat di dada-dada akhbar
mahupun di media massa baru-baru ini.
TAJUK forum yang akan dibincangkan pada hari ini ialah: Faktor-faktor yang
menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan dari segi jantina pada peringkat institusi
pengajian tinggi dan implikasinya terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara.
Pengerusi Forum

: Mohamad Aziram Bin Zakaria

Panel 1

: Farhana Hanza Binti Hamsa (Kaunselor Universiti Sains Malaysia)

Panel 2

: Mohamad Salimin Bin Razali ( Guru Super SMK Aminuddin Baki)

Panel 3

: Mohamad Zaim Bin Assih (Penolong Pengarah Pentadbiran

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat)


Dengan ini, saya mempersilakan ssaudara mohamad aziiram bin zakaria untuk
mempengerusikan fforum kita pada petang ini..dipersilakan...

Terima kasih ddiucapkan kepda saudara mohamad aziram bin zakaria keran sudi untuk
mempengerusikan forum bicara kampus kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan keada
semua penonton kerana ssudi hadir ke studio unit k2 pada hari ini...baiklah, kita akan
beeralih

pula

kepada

forum

yang

seterusnya

iaiatu..........................................................................................................................................
...........................................................................................................