Απλές συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Σπύρος Τσ. Διονύσης Φα

Μην χρησιμοποιείτε τα

Μην εμπιστεύεστε εύκολα ότι σας λένε

Μην είσαστε πολλές ώρες στο διαδίκτυο

Μην μπαίνετε σε ιστοσελίδες που δεν ξέρετε

Αν κάποιος σας μιλήσει άσχημα ,σταματήστε την επικοινωνία