Από τις

:
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ

Δεν δίνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία
όπως : διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα.

Μην
ανέχεστε
την
ψυχολογική
βία
από αλλά
άτομα
στο
διαδίκτυο

Μην κατεβάζετε αρχεία από το διαδίκτυο
χωρίς να έχετε πνευματικά δικαιώματα.
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ!!!

ΜΗ χρησιμοποιείτε τα greeklish,κακοποιείτε
την ελληνική γλώσσα !!!

ανοίγετε ηλεκτρονικά μηνύματα ή
αρχεία που σας στέλνουν χωρίς να ξέρετε
τον αποστολέα ή το περιεχόμενο.

Για την ασφάλεια του υπολογιστή μας
εγκαθιστούμε αντιϊικά προγράμματα!

Μην κάθεστε πολλές ώρες μπροστά στον
υπολογιστή. Εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία !!!

Διαχειριστές του διαδικτύου να είναι οι
ενήλικες και τα παιδιά να είναι απλως
χρήστες !!!