KRITERIA KECEMERLANGAN MAKMAL SAINS 1. A. B. Pengurusan Makmal Buku stok Penggunaan alat Buku Stok Peralatan makmal i. ii.

iii. C. D. E. F. Daftar harta modal Daftar inventori Daftar stok bekalan pejabat

Rekod pergerakan alat. Buku rekod peralatan. Jadual bertugas kakitangan. Jadual penggunaan makmal.

2. A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Fizikal makmal Susunan alatan Label alatan Kebersihan dan keceriaan dalaman makmal. Kebersihan dan keceriaan stor-stor utama & stor makmal. Kebersihan dan keceriaan bilik persediaan. Kebersihan dan keceriaan luaran sekitar makmal. Susunan sudut-sudut khas. Keseluruhan bahagian makmal berfungsi. Pengelibatan keseluruhan makmal.

3. A. B. C.

Sudut pameran & unsur pameran Buku kajian/skrap Papan kenyataan & pengisian Hasil kerja pelajar

D. E. F. G. H.

Model/gambar/poster dll Akuarium/bahan awet Carta pencapaian mata pelajaran sains/sains tulen PMR, SPM dan STPM Album Carta aliran kerja P&P

4. A. B. C. D. E. F. G. H. I.

Pengurusan panitia sains Fail minit mesyuarat Perancangan tahunan Minit mesyuarat panitia Bank soalan. Rekod analisis pencapaian ujian/peperiksaan. Program latihan dalaman guru & kakitangan. Perancangan perbelanjaan dan peruntukan kewangan. Struktur organisasi. Bahan sumber Asas 1.1 Sukatan pelajaran & huraian sukatan pelajaran. 1.2 Nota /edaran kursus/pukal sains 1.3 Surat Arahan PPD/JPN/KPM

J. K. L. M. N.

ABM/BBM Buku Rekod pengajaran (ditulis dan kemaskini) Buku amali pelajar. Buku latihan pelajar. Penghayatan PEKA n.1. n.2. Dokumentasi PEKA Bukti pelaksanaan PEKA pelajar

f. g.

Buku-buku rujukan Teknik penggunaan radas/alatan.

5. a. b. c. d. e. f. F..1 f.2.

Penyelenggaraan Alatan/bahan Keselamatan penyimpanan Kaedah penyusunan yang diselaraskan dengan buku stok Penjagaan dan pemulihan Tanda/label tempat simpanan Radas dan bahan mencukupi Pelupusan alatan/bahan. Rekod pelupusan Bukti pelupusan (tempat)

6. a. b. c. d. E. F. G. h. I. J. K.

Keselamatan makmal Peti rawatan kecemasan Pemadam kebakaran Rekod kemalangan Peta laluan kecemasan. Latihan kebakaran. Peraturan keselamatan makmal. Sistem penjagaan makmal teratur (gas, air dan elaktrik) Peralatan keselamatan diri. Peredaran udara dalam makmal. Utamakan keselamatan diri di premis makmal. Penggunaan baju makmal.

7. a. b. c. d.

Ciri istimewa Perpustakaan Jabatan Sains Taman sumber sains Galeri sains Penggunaan IT dalam pelbagai pengurusan di makmal.

E. F. G. H.

Projek khas - Contoh GLA. Disiplin kakitangan makmal. Impak budaya sains (Kuiz sains/puisi sains/inovasi sains dll lain-lain

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful