SESSIÓ 4

DESCÀRREGA I ENVIAMENT DE DOCUMENTS INCRUSTACIÓ DE FOTOS I VÍDEOS ALS MISSATGES

DESCÀRREGA I ENVIAMENT DE DOCUMENTS
La intranet com a recull de documentació En un centre docent es generen quantitats importants de documents per a diferents propòsits i destinataris que pot ser interessant compartir i tenir disponibles a Internet en tot moment. L’opció Documents permet fer precisament això, col·locar documents, fitxers i programes al servidor per tal de compartir-los amb la resta d'usuaris des de la intranet. Per exemple, si es pensa en el sector professorat, una arxivística adequada dels elements següents facilita la gestió de centre:
• • • • •

Documents normatius de centre Actes de reunions Documents de treball per nivells o cicles Manuals d'ajut per a l'ús d'aparells i instal·lacions …

A la intranet podeu accedir als documents des de la pestanya Documents del menú horitzontal, o des del menú principal. En altres intranets l'accés es pot fer des d'altres llocs com, per exemple, el menú principal

A través del menú Documents podeu fer la consulta i/o la tramesa d'un arxiu determinat. A través de l'administració del sistema es poden crear tantes categories i subcategories de documents com sigui necessari. Per tant, si necessiteu una categoria nova caldrà que la demaneu a la persona responsable de la gestió de la intranet del centre. La classificació de documents en categories és útil per agrupar i ordenar la informació. També ajuda a optimitzar els procediments de cerca i/o consulta de la documentació acumulada a la intranet.

En el moment d'enviar una descàrrega nova podreu escollir la categoria i/o subcategoria on vulgueu que quedi emmagatzemada.

Descàrrega de documents Per descarregar un document des de la intranet cal anar a la categoria i subcategoria on hi ha el document i fer clic sobre el seu títol.

Depenent de com estigui configurada la intranet, i com a mesura de seguretat, se us pot demanar que entreu un conjunt de caràcters escrits d'una manera una mica peculiar. Això evita que els robots que cerquen documents per la xarxa puguin fer descàrregues de documents sense el nostre consentiment. En aquest punt cal especificar que només podrien descarregar-se aquells documents que es poden baixar sense que sigui necessària una validació prèvia.

⇒ Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu a l'apartat de documents. ⇒ Navegueu per les diferents categories i subcategories fins que trobeu algun document. Observeu que a la dreta del l'arbre de navegació se us indica el nombre de documents que conté cadascuna de les categories i les subcategories. Per tant, trobar un document no us hauria de ser complicat. ⇒ Descarregueu el document al vostre ordinador i obriu-lo per tal de verificar que hi ha arribat correctament. Enviament de documents Per enviar un document nou haureu de fer clic a l'enllaç Enviaments del menú del mòdul.

En fer-ho, s'obrirà un formulari on caldrà omplir les dades relacionades amb la descàrrega i des d'on es pot escollir el fitxer que es pujarà al servidor.

Els camps amb la icona d'admiració són obligatoris i no es poden deixar en blanc. Observeu, però, que en el cas del fitxer podem escollir entre agafar-lo de l'ordinador o escriure-hi un enllaç d'Internet.

Per tal que els documents enviats a la intranet no comportin problemes de descàrrega o enviament és important tenir en compte unes normes simples relacionades amb els noms que se'ls dóna.
• • • •

Usar noms curts. Més de 15 caràcters és excessiu. No deixar espais en blanc en el noms dels arxius. Una bona pràctica consisteix en substituir els espais en blanc per guions baixos. No fer ús d'accents en els noms dels fitxers. Escriure els noms dels arxius i les extensions en minúscula.

⇒ Escolliu del vostre ordinador un document en format pdf, odt o doc, per tal de pujarlo a la intranet de pràctiques. Tingueu presents les normes comentades sobre els noms dels documents i, si és necessari, adapteu el document per tal que tingui un nom adequat. ⇒ Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat i aneu al mòdul de descàrregues. ⇒ Busqueu l'enllaç per a l'enviament de descàrregues noves i feu-hi clic. ⇒ Ompliu el formulari amb les dades necessàries del document que heu decidit enviar a la intranet. ⇒ Navegueu pel vostre ordinador per tal de seleccionar el document, escolliu la categoria on el voleu enviar i ompliu totes les dades obligatòries. Si voleu, ompliu també les opcionals ja que, malgrat no ser fonamentals, és interessant que en disposeu. ⇒ Feu clic a l'opció Afegeix la descàrrega. Amb molta probabilitat, depenent de la configuració de la intranet, el fitxer tramès precisarà de validació d'alguna persona administradora. ⇒ D'aquí uns pocs dies, quan el vostre formador/a hagi aprovat la descàrrega, comproveu que està disponible a la intranet i proveu de descarregar-vos-la. El contenidor de documents pot ser una eina excel·lent per tal d'orientar el nostre alumnat i per ajudar a gestionar fitxers del centre. També es pot utilitzar, per posar a l'abast de tothom qui ho requereixi, l'enllaç a programari lliure d'ús habitual quan es vol deixar a l'abast fàcil dels membres de la comunitat educativa.

INCRUSTACIÓ DE FOTOS I VÍDEOS ALS MISSATGES

Galeries d’imatges externes

La intranet no incorpora cap mòdul que permeti la gestió i l'ús de galeries d'imatges. Això no significa, però, que des de la intranet no es puguin mostrar fotos relacionades amb les activitats que s'han fet en el centre, ja que es pot recórrer a galeries d'imatges externes. Què són? Les galeries d'imatges no són més que una col·lecció de fotografies endreçades sota les categories i/o noms d'àlbums que cada usuari/ària desitja i/o precisa. Entenem per galeries externes aquells recursos gratuïts que ofereixen diversos proveïdors de serveis a través d'Internet i que no es troben sota el control dels serveis de la XTEC. Aquests tipus de recursos poden ser de gran utilitat didàctica i no consumeixen quota d'espai dins el servidor on teniu allotjada la intranet, sinó que són espais cedits sota les condicions d'ús de proveïdors externs. Què cal fer prèviament? Normalment, aquests serveis necessiten l'autentificació dels usuaris a través del registre voluntari. Durant el registre cal aportar les dades obligatòries que es demanen. No cal aportar informació personal si no es desitja, però acostuma a ser imprescindible aportar un correu electrònic funcional que validi el procés d'inscripció i de configuració dels serveis. Per tant, en cada cas caldrà omplir uns formularis en línia que sovint caldrà validar via correu electrònic. Quan disposeu d'un compte i el vostre registre estigui confirmat, podreu fer-ne ús i aprofitar les possibilitats que cada plataforma us ofereix. Tramesa de fitxers Com és obvi, els serveis de galeries d'imatges el que no aporten són les fotografies. Les imatges les heu de trametre vosaltres mateixos des del vostre ordinador al servidor del proveïdor que escolliu i a través del procediment que s'estableix en cada cas. Per aquest motiu serà necessari que creeu una carpeta al vostre ordinador en la qual guardareu les imatges que posteriorment trametreu al proveïdor del servei. Les imatges que formaran una galeria les podeu aconseguir des de diferents fonts:
• • • •

Fotografies que vosaltres mateixos heu fet Imatges extretes d'Internet Captures de pantalla fetes des de l'ordinador Dibuixos creats per vosaltres mateixos o el vostre alumnat

En el cas que les imatges no siguin de creació pròpia cal que tingueu presents les condicions d'ús que puguin tenir. Aneu amb compte de no usar imatges que tinguin ús restringit si no disposeu de l'autorització necessària per fer-ho.

Normalment les galeries d'imatges s'usen per mostrar fotografies relacionades amb la vida del centre, per la qual cosa acostumen a ser de creació pròpia. Abans de penjar fotografies a Internet heu de tenir el consentiment de les persones que hi puguin aparèixer. Si aquestes persones són menors d'edat necessitareu el consentiment dels seus pares o tutors legals. Ara preparareu les imatges que posteriorment fareu servir per crear el vostre àlbum. Posteriorment les haureu de pujar a Internet i l'àlbum que obtindreu el fareu públic a la intranet de pràctiques per tal que tothom el pugui veure. ⇒ Seleccioneu les imatges que formaran part del vostre àlbum i emmagatzemeu-les en un directori del vostre ordinador personal. En cas de tractar-se d'imatges provinents d'una càmera probablement us convindrà reduir-los la mida, ja que pot tractar-se d'imatges de molts píxels, les quals podrien trigar molta estona a ser enviades per Internet. A més, les imatges que només s'han de mostrar des d'Internet no cal que tinguin massa resolució. És convenient tenir ben localitzades les imatges a transferir en una mateixa carpeta per facilitar el procés i aconseguir-ne la localització fàcil a l'hora d'iniciar el procés. Un cop disposeu de les imatges ja podeu plantejar-vos el fet de trametre els fitxers des del vostre ordinador al proveïdor de serveis. Sovint els procediments de transferència de fitxers són molt similars entre plataformes. Aquest fet facilita que un cop practicat aquest aprenentatge en una plataforma es pugui extrapolar a altres plataformes. Cerca del codi a copiar Una vegada hagueu transferit les imatges al proveïdor us convindrà saber quines són les possibilitats que aquest us ofereix per fer-les públiques en una plataforma com la intranet o un curs de Moodle, i així donar accés fàcil a les persones amb les quals vulgueu compartir-les. Vegem tot això amb un proveïdor concret força popular. Exploració d'un cas concret: **Picasa de Google** Google ofereix un servei de galeria d'imatges excel·lent. A més, és un dels proveïdors més populars.

Trobareu tota la informació necessària a http://picasaweb.google.es. Si opteu per aquesta opció, us caldrà donar-vos d'alta com a usuaris de Google. Amb això tindreu disponible el correu de Google, el famós gmail.

⇒ Aneu a la web de Picasa. Si sou usuaris de Google, només haureu de validar-vos a Picasa i acceptar les condicions d'ús del servei. A partir d'aquí podreu gaudir-ne. Si no sou usuaris de Google, us caldrà crear un compte nou. ⇒ Si no sou usuaris de Google, feu clic a Crea un compte.

⇒ Ompliu les dades que se us demanen des del formulari de creació d'un compte nou. Una d'aquestes dades és un correu electrònic on se us enviarà un missatge des d'on haureu de validar el compte. Una vegada validat el compte ja sereu usuaris de Google. ⇒ Torneu a la pàgina de Picasa i valideu-vos al servei amb les dades del vostre compte.

⇒ Si se us demana, accepteu les condicions d'ús del servei. ⇒ Observeu que us demana que descarregueu i instal·leu un programa en el vostre ordinador. Aquest programa és opcional, però us pot ser útil per agilitar la gestió de les imatges i la pujada d'aquestes imatges al servidor per als vostres àlbums. Durant el curs no tractarem aspectes relacionats amb aquest programa, d'altra banda força senzill d'utilitzar i intuïtiu. ⇒ Si voleu, instal·leu-vos el programa que us ajudarà a gestionar les vostres imatges. Si decidiu no instal·lar-lo no passa res, ja que igualment podreu pujar imatges als vostres àlbums des de la pàgina del propi Picasa.

Ara, creareu el vostre primer àlbum. ⇒ Assegureu-vos que teniu la sessió iniciada a Picasa. Si no és així, entreu-hi.

⇒ Feu clic al botó Càrrega.

⇒ Si tinguéssiu àlbums creats se us en mostraria la llista. Si no en teniu de creats, se us obrirà el formulari de creació d'un àlbum nou.

⇒ Ompliu les dades de l'àlbum que se us demanen. Si voleu, podeu fins i tot localitzar l'àlbum en el mapa. Si tot ha anat bé, ja podeu començar a pujar imatges a l'àlbum que acabeu de crear. ⇒ Feu clic una altra vegada al botó Càrrega. Se us obrirà un formulari des d'on podreu seleccionar els fitxers del vostre ordinador que voleu pujar a Picasa. Si us heu instal·lat el programa de gestió d'imatges també ho podreu fer des d'aquest programa.

⇒ Busqueu les imatges que heu preparat abans i envieu-les a l'àlbum.

⇒ Observeu els resultats del vostre àlbum i exploreu-ne les possibilitats: mostrar les imatges a pantalla sencera, afegir comentaris a les imatges, edició dels drets sobre les imatges… ⇒ Des de Picasa podeu crear tants àlbums com vulgueu i de forma totalment gratuïta fins a un màxim de capacitat de 1024 MB. Aquest espai, si racionalitzeu la mida de les imatges que pugeu al servidor, dóna per a molt. Si igualment no en teniu prou, sempre teniu la possibilitat de demanar que us l'ampliïn. En aquest darrer cas, però, haureu de pagar. Una forma senzilla de reduir la grandària de les vostres fotos és entrar al Paint i desarles en format JPG. Automàticament s’hauran reduït de “pes”. Sempre podeu arribar a la llista d'àlbums personals des de l'enllaç Les meves fotografies. ⇒ Feu clic a l'enllaç Les meves fotografies per veure com se us mostra la llista d'àlbums. Ara que teniu un àlbum a Picasa, veureu les possibilitats a l'hora de fer-lo públic i enllaçar-lo a la intranet.

Integració d'àlbums de fotografies a la intranet
Hi ha diferents maneres per fer públic un àlbum des de la intranet. Vegem-les.

Publicació de la URL de l'àlbum
Des del àlbum de Picasa sempre teniu informació sobre la URL que us portarà directament a l'àlbum. Només cal mirar la URL que hi ha a la finestra d'adreces del navegador. Aquesta adreça és de l'estil: http://picasaweb.google.com/nom_usuari/ària/nom_àlbum Aquesta adreça només serà accessible a tothom si heu declarat l'àlbum com a públic. La manera més simple, però alhora la menys interessant en el moment de fer l'àlbum públic des de la intranet, és fer publicitat d'aquesta URL, ja sigui amb un missatge al tauler o des d'un enllaç en un bloc.

Inserció de l'àlbum embedit a la intranet

Una manera interessant de publicar un àlbum a la intranet és per mitjà de la presentació de diapositives. Observeu l'exemple que teniu a continuació: Per fer això possible necessitareu el codi d'incrustació que trobareu en el mateix àlbum de Picasa. Si entreu en un àlbum veureu que a la columna de la dreta hi ha un conjunt d'opcions i d'informació. L'opció que us portarà cap a la informació que busqueu és Enllaç a aquest àlbum.

Aquí trobareu l'enllaç a l'àlbum i un codi HTML que us permetrà crear una pàgina d'Internet amb el àlbum amb certa facilitat. Observeu que també arribareu a l'enllaç Incrusta una presentació de diapositives.

Aquest enllaç us portarà al codi d'incrustació que necessitareu. També trobareu algunes opcions relacionades amb la mida i el comportament de la finestra en la qual es mostrarà la presentació de dispositives.

⇒ Entreu a la intranet de pràctiques amb el perfil de professorat. ⇒ Aneu a les opcions d'enviament d'una notícia nova (ja siga als fòrums, a les notícies, etc.) ⇒ Creeu una notícia nova que contingui la presentació de diapositives provinent del Picasa. Abans d'inserir el codi embed cal que feu clic a la icona per veure el codi HTML.

⇒ Comproveu que el resultat sigui l'esperat des de l'opció de previsualització de la notícia. ⇒ Quan considereu que la notícia es veu correctament, envieu-la. Recordeu que és molt probable que el vostre formador/a, administrador de la intranet de pràctiques, hagi de validar la notícia abans que aquesta aparegui en la pàgina d'inici de la intranet.

ALTRES SERVEIS DE GALERIES D’IMATGES
A més a més del Picasa tenim altres serveis per allotjar àlbums de fotos o altres tipus de documentes: textos, presentacions, etc.

SLIDE És un servei gratuït que ens permet allotjar fotos. http://www.slide.com/

SCRIBD Ens permet penjar i publicar documents i presentacions “powerpoint” a les nostres entrades. http://www.scribd.com

SLIDESHARE Semblant al Scribd, però una mica més limitat. http://www.slideshare.net/

YOUTUBE El podem utilitzar per penjar i publicar vídeos. http://www.youtube.com/index?gl=ES&hl=es

Haurem d'entrar, donar-nos d'alta creant un compte d'usuari i començar a fer-los servir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful