Gusto kong bumalik sa trabaho sa susunod na 6 na lingo. Paano ko kaya ipagpapatuloy ang pagpapasuso sa aking sanggol?

• • • May mga ilan na nakakapagpadede sa lugar ng kanilang tinatrabuhan. Maaaring makiusap sa boss mo. Pwedeng magpadede sa ilang pampublikong lugar tulad ng mall basta’t natatakpan ang kailangang takpan habang ginagawa ito. Maaaring palabasin ang gatas sa pamamagitan ng electric pump sakaling hindi pwedeng gawin ito sa trabaho. Ito’y pwedeng ilagay sa refrigerator sa loob ng 24 hanggang 48 na oras. Ang pinakamainam na lalagyan ng gatas ay plastic dahil ang mga ilang laman ng gatas ay kumakapit sa glass kaya’t hindi ito nasasama sa iniinom ng bata. Iwasan ang pagtutulo ng gatas sa paggamit ng gauze pads sa loob ng bra dahil ang pag-iisip lamang ng bata ay maaaring magpalabas ng gatas mula sa suso. Ugaliing uminom ng 4-8 na baso ng tubig sa loob ng isang araw. Nakakasama sa pagpapadede ang sobrang pagod kaya’t laging magpahinga.

• •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful