You are on page 1of 2

Les vits: Autoaprenentatge del ratolí

El ratolí ens permet donar-li ordres a l’ordinador i el


veiem representat a la pantalla amb la forma de fletxa a
la anomenem punter.

El ratolí consta normalment de tres botons: esquerre,


central i dret. El que més s’utilitzat és l’esquerre.

Punter: Representa al ratolí en la pantalla, se desplaça movent el


ratolí sobre la taula. Normalment és una fletxa però pot variar
segons el que fem:

La fletxa (el punter) és la representació normal del


ratolí a la pantalla.

Quan naveguem per Internet i el punter es conver-


teix en una mà, vol dir que hi ha un enllaç i podem
ampliar la informació. Per accedir a aquesta infor-
mació, fem clic amb el botó esquerre del ratolí .

També podem trobar el punter representat amb el


cursor de text. Aquest cursor ens indica que podem
escriu, que podem utilitzar el teclat.

Clic: Fer clic és prémer el botó esquerre del ratolí.

Doble clic: Prémer dues vegades el botó esquerre del ratolí.


Normalment ens serveix per obrir documents ja siguin arxius o
carpetes ....
Arrossegar: Fem clic amb el botó esquerre sobre l’element que
volem moure, mantenim el botó pres i movent el ratolí cap al lloc
on volem deixar l’element.
Enllaços:

Aprendre a utilitzar el ratolí:


Ratoneando: http://www.pbclibrary.org/raton/intro.htm
Autoaprendizaje del ratón:
www.mesalibrary.org/research/mouse_espanol/page01.htm
Tutorial ratolí i teclat:
http://www.lasequia.org/tallers/cursos/030/course/inici.html
Formació de persones adultes:
http://www.xtec.net/fadults/competic/materials/m1/t1/m1t1_03/inde
x.htm

Jocs per practicar amb el ratolí:


Edukanda:
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/271/juegos
_destreza/index.html;jsessionid=12B26596F35F9F902400B6
7126AFC246
Manejo del ratón:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001
/raton/index.html
Mueve la mano:
http://www.vedoque.com/juegos/muevelamano.html
Jocs de ratolí Xtec:
http://www.xtec.net/~figlesi2/jocs/jocsratoli.htm
Orisinal: http://www.ferryhalim.com/orisinal/
Poisson Rouge:http://www.poissonrouge.com/kidscorner/index.htm
Vídeo tutorials per aprendre a utilitzar el ratolí:
Aprende a usar el ratón:
http://www.youtube.com/watch?v=UZ0dynUT_fs
Aprende a mover el ratón:
http://video.google.es/videoplay?docid=3278699265362099
484&ei=4a1QS67DEseP-acjpT7CQ&q=usar+raton&hl=es&view=3#
Tots els enllaços a la web de la nostra biblioteca:
http://www.l-h.es/biblioteques/