You are on page 1of 7

LA INFENTESA

● Creixem molt ;ens surten les


dents de llet ;els nostres sentits,
el sistema nerviós i la
musculatura maduren;l'esquelet
acaba de formar-se,encara que
continua creixent.
● Cap als sis anys ,ens
comencen a caure les dents de
llet, i la dentició definitiva les
substitueix
L'ADOLESCÈNCIA I LA
JOVENTUT
● Dels deu als vint anys.La primera
etapa , la pubertat começa,i dura de
dos a tres anys
● En l'adolescéncia es produeix la
madurese sexual , el cos creix i adopta
la forma i les característiques dels
adults.
LA MADURESA
● Cap als cinquanta anys ,les dones
comencen a perdre la capacitat
reproductora.En els homes , aquesta
capacitat se sol conservar durant
alguns anys més.
La vellesa
● Comença a partir dels 70 anys .En
envellir, els nostres ossos i músculs
perden elasticitat i resisténcia ,i els
nostres òrgans es fan més lentes i
imprecises.
● Aquesta tapa finalitza amb la mort.
LA SALUT I LES MALALTIES
● Una malalties és tot allò que altera la
nostra salut.
● Les malaltias infeccioses estan
produïdes permicrobis.
● Les malalties no infeccioses es duen a
causes diverses,que no són els microbis
LA PREVENCIÓ DE LES
MALELTIES
● Prevenir una malaltia és fer algunes cosa
per reduir el risc de patir-la .La prevenció
s'aconseguix seguit alguns consells