You are on page 1of 5

GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 2008/2009

Dat je grad (hipotetički) od 4 zone. Napisati I-C matricu (izvorno – ciljnu) za baznu
godinu.

Multiregresionom analizom pomoću poznatih socioekonomskih parametara tih zona


prognoziran je rast Atrakcije (Generacije) za svaku zonu.

Broj kretanja na dan sa slike 1.

j 1 2 3 4
i
1 0 60 44 55
2 60 0 35 32
3 44 35 0 65
4 55 32 65 0

Pomoću Fratar metode raspodjele kretanja napisati I-C matricu za ciljnu godinu.

Page5

Karić Mirzet[Type the company name] | Error! No text of specified style in 1


document.
GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 2008/2009

FRATAR METODA

Proba br.1

Ulazna (bazna) I-C matrica kretanja

j 1 2 3 4 Ti(b)=Stij Fi Stij*Fi
i
1 0 60 44 55 159 2 295
2 60 0 35 32 127 1,6 254
3 44 35 0 65 144 1,9 281
4 55 32 65 0 152 2,1 285
159 127 144 152 582
Tabela sa vrijednosti T(C) = t ij ⋅ Tj(C)

j 1 2 3 4 Ti(c)
i
1 0 120 88 110 318
2 96 0 56 51 203
3 84 67 0 124 274
4 116 67 137 0 319

Prva iteracija

Prvu iteraciju radimo po formulama:

t ij ⋅ Fi tij + t ji Ti(c)
Tij = TiC n
; tij = t ji = ; Fj = (2)
> (<)1.
2 Ti(c)
∑ (t
j=1
ij ⋅ Fj )

Izlazna I-C matrica prognoziranih kretanja za prvu iteracija

tij=tji Fi,PROV Fi1


korekcija provjera popravka
j 1 2 3 4 Ti1(c) rezultata Faktora faktora
i prve porasta porasta
iteracije
1 0 150 100 123 373 321 0,85 1,70

2 66 0 41 37 143 225 1,42 2,27

3 78 72 0 119 268 282 1,02 1,94

4 125 85 155 0 365 321 0,87 1,84

269 307 296 278


Page5

Karić Mirzet[Type the company name] | Error! No text of specified style in 2


document.
GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 2008/2009

Proba br.2

Ulazna (bazna) I-C matrica kretanja sa popravljenim faktorom porasta

j 1 2 3 4 Ti(b)=Stij Fi Stij*Fi
i
1 0 60 44 55 159 1,7 323
2 60 0 35 32 127 2,27 229
3 44 35 0 65 144 1,94 274
4 55 32 65 0 152 1,84 292
159 127 144 152 582

Tabela sa vrijednosti T(C) = t ij ⋅ Tj(C)

j 1 2 3 4 Ti(c)
i
1 0 102 75 94 270,3
2 136 0 79 73 288,29
3 85 68 0 126 279,36
4 101 59 120 0 279,68

Druga iteracija

Druga iteracija je rađena po formulama:

t ij ⋅ Fi tij + t ji Ti(c)
Tij = TiC n
; tij = t ji = ; Fj = (1)
> (<)1.
2 Ti(c)
∑ (t
j=1
ij ⋅ Fj )

Izlazna I-C matrica prognoziranih kretanja za drugu iteraciju

tij=tji Fi1,PROV Fi21


korekcija provjera popravka
j 1 2 3 4 Ti2(c) rezultata Faktora faktora
i prve porasta porasta
iteracije
1 0 121 74 86 281 282 0,96 1,64

2 122 0 84 72 277 276 1,04 2,36

3 74 83 0 121 277 278 1,01 1,95

4 88 72 122 0 282 280 0,99 1,83

283 275 280 279


Page5

Karić Mirzet[Type the company name] | Error! No text of specified style in 3


document.
GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 2008/2009

Proba br.3

Ulazna (bazna) I-C matrica kretanja sa popravljenim faktorom porasta

j 1 2 3 4 Ti(b)=Stij Fi Stij*Fi
i
1 0 60 44 55 159 1,64 328
2 60 0 35 32 127 2,36 225
3 44 35 0 65 144 1,95 274
4 55 32 65 0 152 1,83 292
159 127 144 152

Tabela sa vrijednosti T(C) = t ij ⋅ Tj(C)

j 1 2 3 4 Ti(c)
i
1 0 98 72 90 260,76
2 142 0 83 76 299,72
3 86 68 0 127 280,8
4 101 59 119 0 278,16

Treca iteracija

Terca iteracija je rađena po formulama

t ij ⋅ Fi tij + t ji Ti(c)
Tij = TiC n
; tij = t ji = ; Fj = (1)
> (<)1.
2 Ti(c)
∑ (t
j=1
ij ⋅ Fj )

Izlazna I-C matrica prognoziranih kretanja za trecu iteraciju

tij=tji Fi2,PROV Fi3


korekcija provjera popravka
j 1 2 3 4 Ti3(c) rezultata Faktora faktora
i prve porasta porasta
iteracije
1 0 114 69 80 263 276 0,99 1,63

2 129 0 90 77 297 284 1,01 2,38

3 73 85 0 122 280 280 1,00 1,95

4 85 72 121 0 279 279 1,00 1,83

288 271 280 280


Page5

Karić Mirzet[Type the company name] | Error! No text of specified style in 4


document.
GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 2008/2009

S obzirom da je faktor porasta približno jednak 1 ,tj. razlikuje se za 1% nije potrebno


izvoditi četvrtu iteraciju.

Prognozirana I-C matrica za ciljanu godinu sa usvojenim Fi data je u

sljedećim tabelama:

Ulazna (bazna) I-C matrica kretanja sa usvojenim Fi

j 1 2 3 4 Fi
i
1 0 60 44 55 1,64
2 60 0 35 32 2,36
3 44 35 0 65 1,95
4 55 32 65 0 1,83

Prognozirana I-C matrica za ciljanu godinu

j 1 2 3 4 Atrakcija
i
1 0 98 72 90 261

2 142 0 83 76 300

3 86 68 0 127 281
4 101 59 119 0 278
Generacija 328 225 274 292

Korigovana prognozirana I-C matrica za ciljanu godinu.

j 1 2 3 4 Atrakcija
i
1 0 120 79 95 294
2 120 0 75 67 262

3 79 75 0 123 277

4 95 67 123 0 285
Generacija 294 262 277 285
Page5

Karić Mirzet[Type the company name] | Error! No text of specified style in 5


document.