You are on page 1of 10

PELAN

TINDAKAN

KUMPULAN 1

ISU
Bilangan Murid Linus
Bahasa Inggeris Selalu Tinggi

ANALISIS
JURANG

Status semasa

Status yang hendak


dicapai

24 orang murid daripada 53 orang


murid tahun 3 tidak menguasai
konsturk 1 hingga 12 ( lisan/bertulis)

Murid-murid linus tidak boleh


menyebut perkataan BI dengan betul

Murid-murid tidak faham maksud


perkataan

24 orang murid ini melepasi saringan


Linus kedua ( lisan/bertulis)

Murid-murid linus dapat menyebut


perkataan BI dengan betul

Murid-murid dapat suaikan /tulis


perkataan yang betul dengan gambar

SUMBANGSARAN

1. Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua


2. Bahasa Inggeris tidak digunakan di rumah
3. Perkataan Bahasa Inggeris sukar menyebut

4. Tiada bimbingan lanjutan


5. Opsyen Bahasa Inggeris tidak mencukup

6. Sikap guru suka menggunakan Bahasa


Melayu sebagai bahasa instructional

ISHIKAWA

kurang prihatin
PERALATAN

MANUSIA

Tidak diselenggara

opsyen guru/
kurang mahir

Guru

bahasa kedua
tidak minat

PERSEKITARAN
PERSEKITARAN

Murid
Tidak mencukupi

ponteng
Waris

tidak mahir
dalam BI
Murid LINUS Tinggi

Komuniti setempat
tidak membantu

Tidak sudut linus

Penggunaan BM
dalam PdP

Bbm tidak dipamerkan

Bbm tidak digunakan


BAHAN

PdP tidak berkesan

Tidak fokus kepada konstruk


yang belum dikuasai

KAEDAH

PROGRAM
PENAMBAHBAIKAN

DICTIONARY
SASARAN
: 24 ORANG MURID
LINUS
1.

Setiap murid Linus memakai kad perkataan yang berlainan.

2.

Murid-murid dikehendaki mengeja,menghafal dan


perkataan yang dipakai mereka dalam tempoh 30minit

mencatat

(Hari pertama).
3.

Hari kedua murid-murid mengeja, menyebut dan mencatat


perkataan yang dipakai oleh rakan dihadapan dan dibelakang
mereka.(Murid dapat menghafal,mengeja tiga perkataan dalam
masa 2 hari)

4.

Setiap murid mesti mencatat perkataan


hafal dalam buku vocabulary .

5.

Program ini dijalankan sehingga setiap murid Linus dapat


menguasai semua perkataan yang dipakai rakan-rakan dalam
kelas.

yang

mereka eja dan