You are on page 1of 85

RAF PINAR

50.000 ADET KAPASTEL


ETLK PL YETTRCL
PROJE TANITIM DOSYASI

ELAZI L, MERKEZ LES,


GZPINARI KY, MEZARLIK MEVK

UBAT-2014

AK-TEL MHENDSLK
ET.TUR.GD.SAN.TC.LTD. T.
Adres:1330. Sokak No: 16/16 Aa
veler
Posta Kodu 06460, ANKARA, TRKYE

Telefon : +90 312 472 40 17


Faks : +90 312 472 31 69
Mobil : +90 532 333 87 39
e-posta : aktel1@aktel1.com
web
: www.aktel1.com

Bu rapor, ISO 9001:2000 Kalite Ynetim Sistemine uygunluu TR1210-QC lisans


nolu sertifika ile TQCSI tarafndan belgelendirilmi olan AK-TEL MHENDSLK
Et. Tur. Gd. San. Tic. Ltd. ti. tarafndan hazrlanmtr.
This report is prepared by AK-TEL ENGINEERING CO. whose ISO 9001:2000
Quality Management System is certified by TQCSI.
(License no: TR1210-QC)

PROJE SAHBNN ADI


ADRES

TELEFON VE FAKS NUMARALARI

RAF PINAR

Cumhuriyet Mah. niversite Sk. No:9 Merkez/ELAZI


Telefon : 0555 243 81 99
Fax
: 0424 233 58 52

PROJENN ADI

50.000 ADET KAPASTEL


ETLK PL YETTRCL

PROJE BEDEL

350.000 TL

PROJE N SELEN YERN AIK


ADRES (L, LES, MEVK)

ELAZI L, MERKEZ LES,


GZPINARI KY, MEZARLIK MEVK
Koor.Sras : Saa, Yukar

PROJE N SELEN YERN


KOORDNATLARI, ZONE

Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
500868.748
4263813.589
500875.233
4263798.550
500890.453
4263776.188
500900.173
4263763.731
500934.878
4263727.933
500950.294
4263733.703
500959.644
4263731.626
500968.805
4263734.176
500991.565
4263745.036
501003.946
4263747.632
501020.747
4263750.325
501030.286
4263755.708
501040.108
4263766.191
501049.552
4263780.830
501061.476
4263806.121
501092.563
4263789.752
501126.798
4263775.113
501152.678
4263761.577
501159.958
4263753.903
501120.741
4263712.347
501105.064
4263697.708
501054.538
4263662.765
501043.299
4263656.815
501024.128
4263650.488
501012.606
4263645.482
500999.384
4263635.188

Koor.Sras : Boylam,
Enlem
Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.00979168
38.52107583
39.00986605
38.52094029
39.01004062
38.52073875
39.01015211
38.52062648
39.01055017
38.52030383
39.01072702
38.52035581
39.01083428
38.52033708
39.01093937
38.52036006
39.01120047
38.52045790
39.01134250
38.52048128
39.01153524
38.52050553
39.01164467
38.52055404
39.01175736
38.52064850
39.01186572
38.52078041
39.01200254
38.52100832
39.01235913
38.52086077
39.01275183
38.52072880
39.01304868
38.52060678
39.01313218
38.52053761
39.01268225
38.52016316
39.01250239
38.52003125
39.01192274
38.51971640
39.01179380
38.51966279
39.01157388
38.51960579
39.01144170
38.51956069
39.01129001
38.51946794

500977.251
500949.863
500924.833
500903.491
500885.609
500867.930
500848.458
500847.325
500847.794
500849.966
500860.354
500862.054
500860.921
500863.667

4263615.236
4263595.403
4263574.787
4263601.230
4263626.265
4263642.925
4263658.207
4263673.166
4263698.286
4263712.168
4263733.134
4263741.823
4263761.750
4263784.790

39.01103609
39.01072190
39.01043475
39.01018996
39.00998487
39.00978209
39.00955874
39.00954576
39.00955117
39.00957610
39.00969529
39.00971480
39.00970183
39.00973336

38.51928815
38.51910945
38.51892368
38.51916201
38.51938764
38.51953780
38.51967554
38.51981035
38.52003673
38.52016184
38.52035077
38.52042908
38.52060866
38.52081630

Alan:35.000 m2

PROJENN ED YNETMEL
KAPSAMINDAK YER
(SEKTR, ALT SEKTR)

MADDE-32
) Kanatl yetitirme tesisleri [ (Bir retim periyodunda 20.000
adet ve zeri tavuk (civciv, pili, ve benzeri) veya edeer dier
kanatllar)(1 adet hindi = 7 adet tavuk)]
01.47.01

PROJENN NACE KODU


PTD HAZIRLAYAN
KURULU/ALIMA GRUBUNUN
ADI
PTD HAZIRLAYAN
KURULUUN/ALIMA
GRUBUNUN ADRES, TELEFON,
VE FAKS NUMARALARI
PTD SUNUM TARH (GN, AY,
YIL)

AK-TEL MH. ET. TRZ. GD. SAN. TC.LTD. T.

ADRES
TELEFON
FAX

UBAT-2014

: 1330. SOKAK NO: 16/16


AAI VELER / ANKARA
:(312) 472 40 17
:(312) 472 31 69

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI
Proje sahibinin ad, adresi, telefonu, faks numaralar:
Ad
Adresi
Telefon
Fax

: Rafi PINAR
: Cumhuriyet Mah. niversite Sk. No:9 Merkez/ELAZI
: 0555 243 81 99
: 0424 233 58 52

Projenin ad:
50.000 Adet/Periyot Etlik Pili Yetitiricilii
Proje Bedeli: 350.000 TL
Ekipman
Kamyon
Traktr
Fan
Jeneratr
Yemlikler
Suluklar
naat Giderleri
Beklenmeyen Giderler
Toplam Giderler

Proje Bedeli
Adet
Bedeli
1 adet
50.000 TL
1 adet
20.000 TL
16 adet
1.000 TL
1 adet
4.000 TL
20.000 adet
1 TL
20.000 adet
1 TL

Toplam Bedeli
50.000 TL
20.000 TL
16.000 TL
4.000 TL
20.000 TL
20.000 TL
200.000 TL
20.000 TL
350.000 TL

Proje iin seilen yerin ak adresi (li,lesi,Mevkii):


Proje; Elaz li, Merkez lesi, Gzpnar Ky, Mezarlk mevkiinde yer almaktadr.
Projenin ED Ynetmelii Kapsamndaki Yeri (Sektr, Alt Sektr):
Projenin; kapasitesi, kaplad alan v.b durumlar gz nne alndnda
03.10.2013 tarih ve 28784 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren evresel
Etki Deerlendirmesi Ynetmelii, Seme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-II)
listesinde, Madde-32 , Kanatl yetitirme tesisleri [ (Bir retim periyodunda 20.000 adet
ve zeri tavuk (civciv, pili, ve benzeri) veya edeer dier kanatllar)(1 adet hindi = 7
adet tavuk)] kapsamnda yer almaktadr.
Projenin NACE Kodu: 01.47.01
Raporu hazrlayan alma grubunun/kuruluun ad, adresi, telefonu, faks
numaralar:
Ad
Adres
Telefon
Fax
e-posta
web

: AK-TEL Mh. Et. Trz. Gd. San. Tic. Ltd. ti.


: 1330. Sokak No:16/16
A.veler / Ankara
: (312) 472 40 17
: (312) 472 31 69
: aktel1@aktel1.com
: www.aktel1.com

Dosyann sunum tarihi: ubat2014

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

NDEKLER
Projenin Teknik Olmayan zeti.3
1. Projenin zellikleri...3
a) Projenin ve Yerin Alternatifleri......................................................................................3
b) Projenin Akm emas, Kapasitesi, Kaplad Alan, Teknolojisi, alacak Personel
Says.....3
c) Doal Kaynaklarn Kullanm12
) Atk Miktar ve Atklarn Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik zellikleri.13
d) Kullanlan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski24
2. Proje Yeri ve Etki Alann Mevcut evresel zellikleri..26
a) Mevcut Arazi Kullanm ve Kalitesi..26
b) EK-5deki Duyarl Yreler Listesi Dikkate Alnarak Korunmas Gereken Alanlar...26
3. Projenin naat ve letme Aamasnda evresel Etkileri ve Alnacak nlemler...38
Tablolar Listesi
No
Tablo-1:
Tablo-2:
Tablo-3:
Tablo-4:
Tablo-5:
Tablo-6:
Tablo-7:
Tablo-8:
Tablo-9:
Tablo-10:
Tablo-11:
Tablo-12:
Tablo-13:
Tablo-14:

Sayfa

Trkiye tavuk retimi arz ve talep projeksiyonu (bin ton)


Proje (Tapu) Alan Koordinatlar
Kmes 1 Alan Koordinatlar
Kmes 2 Alan Koordinatlar
Fosseptik ukuru Alan Koordinatlar
Gbre ukuru Alan Koordinatlar
l Tavuk ukuru Alan Koordinatlar
Gnlk toplam gbre miktar
letmede Grlt Kayna Olacak Makineler (Gndz)
Mesafelere Gre Hesaplanm Maksimum Toplam Grlt
letmede Grlt Kayna Olacak Makineler (Akam)
Mesafelere Gre Hesaplanm Maksimum Toplam Grlt
letmede Grlt Kayna Olacak Makineler (Gece)
Mesafelere Gre Hesaplanm Maksimum Toplam Grlt

ekiller Listesi
ekil-1:
ekil-2:
ekil-3:
ekil-4:
ekil-5:

Sayfa No

Akm emas
Spiral galvanizli tavuk yemlii
Otomatik tavuk suluu
Havalandrma bacas ve fan
Acil Mdahale Plan

7
8
8
9
25

Grafikler Listesi
No
Grafik-1:
Grafik-2:
Grafik-3:
Grafik-4:
Grafik-5:

5
10
11
11
11
12
12
15
19
20
20
21
22
23

Sayfa

Beyaz et retimindeki gelime eilimi


Elaz ilinin alt blgeler baznda kanatl hayvan varl
Faaliyet esnasnda grlt dalm
Faaliyet esnasnda grlt dalm
Faaliyet esnasnda grlt dalm

EKLER:
1. Yer Bulduru Haritas
2. Toporafik Harita
3. Vaziyet Plan
4. Tapu Senedi
5. Fosseptik Plan
6. Deprem Haritas
7.Google Grnts
8. evre Dzen Plan, Lejand ve Uygulama Hkmleri
9. Kurum Grleri

5
6
20
22
23

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Projenin Teknik Olmayan zeti:


Proje; Elaz li, Merkez lesi, Gzpnar Ky, Mezarlk mevkiinde, 7 nolu
parselde, K42-d4 paftasnda bulunan 35.000 m2lik alanda Etlik Pili Yetitiricilii
yaplmas planlanmaktadr. Sz konusu 35.000 m2lik proje alan Rafi PINAR'a ait tapulu
arazidir. Bu alan zerinde 50.000 adet/periyot kapasite ile etlik pili iftlii kurulmas
planlanmaktadr. Proje alannn mlkiyetine ilikin tapu belgesi eklerde sunulmutur
(Bkz.Ek-4). Proje alan ve evresini gsterir toporafik harita eklerde sunulmutur (Bkz.Ek-2).
Proje kapsamnda alnan kurum grlerinde belirtilen tm hususlara riayet
edilecektir. Sz konusu kurum grleri Ek-9da sunulmutur.
Proje alan 1/100.000 lekli evre dzen plannda tarm arazileri kapsamnda
kalmaktadr. 1/100.000 lekli evre dzen plan, lejand ve uygulama hkmleri Ek-8de
sunulmutur.
1. PROJENN ZELLKLER
(Projenin zelliklerine gre aada verilen hususlar gz nne alnmtr.)
a) Projenin ve Yerin Alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alannn
seilme nedenleri)
Proje iin yer alternatifleri incelendiinde, projeye hammadde salayacak olan
tesislerin yakn ve sayca fazla olmas gz nne alndnda uygun blge seildii
sylenebilir.
Ayrca elde edilen rnn sat konusunda da byk bir sknt olmas sz konusu
deildir.
Projenin olas evresel etkileri rapor kapsamnda belirtilen hususlara uyulmas
durumunda evresel bir yatrm olduu sylenebilir.
b) Projenin i akm emas, kapasitesi, kaplad alan, teknoloji, alacak
personel says
Sz konusu proje kapsamnda, 2 adet kmes, personel iin prefabrik sosyal tesis,
gvenlik binas, 1 adet l tavuk ukuru, 1 adet gbre ukuru ve 1 adet fosseptik ukuru
kurulmas planlanmaktadr.
Sz konusu proje kapsamnda toplam 50.000 adet/periyot etlik pili yetitirme
kapasitesine sahip olacak iftlik kurulmas planlanmaktadr. Proje alannda 2 adet kmes
ve her kmeste 25.000 adet pili olacaktr.
Sz konusu proje kapsamnda kurulacak tesiste ylda 6 periyot alma
yaplacaktr. Her periyot 45 gn srecektir. Tesiste 6 kii tek vardiya gnde 8 saat
allacak (alma saatleri sabah 08.00 ile akam 17.00 arasnda olacaktr) ve
hayvanlarn yemlenmesi ile tesisin bakmndan sorumlu olacaklardr. Ayrca 1 kii ise
gvenlik v.b durumlar iin gece tesiste bulunacaktr. Tesiste 8 saatlik alma sresinde 6
kii bulunacak. Ayrca 1 kii ise gece gvelik iin tesiste bulunacaktr. Tesiste 1 sorumlu
mdr, 1 ofr, 4 ii ve 1 beki toplamda 7 personel alacaktr.

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tesiste hayvanlarn beslenme, scaklk, temizlik ve hava ihtiyacn karlamak


amac ile yemlik, suluk, 16 adet havalandrma fan, stc hidrofor, zgara tel ve yem silosu
gibi baz ekipmanlar kullanlacaktr.
Gnmzde insanlarn hayvansal kaynakl gdalarla beslenmesinde, kolesteroln
damar tkanklklarna ve eitli dolam bozukluklarna neden olmas bakmndan krmz
et yerine beyaz et tercih edilir duruma gelmitir.
Gelimi lkelerde kii bana pili eti tketimi 8-10 kg. seyrederken, lkemizde
ancak 300 grama ulaabilmitir. Alternatif retim olarak beyaz etin yanna, pembe et
olarak pili eti retiminin geliecei mit edilmektedir.
Entegre firma kulukahanelerinden alnacak bir gnlk civcivler, yaklak 6,5 hafta
boyunca sorumlu veteriner hekim gzetiminde kmes bakcs tarafndan bakmlar
yaplacaktr. Proje kapsamnda 6,5 haftalk sre iinde hayvanlarn yemleri depolanan
yem silolarndan otomatik olarak kmes iindeki yem tabaklarna gelecektir.
Hayvanlarn ime suyu da otomatik sulama sistemi (nipel sulama) kullanlacak ve
gerekli alar yaplacaktr. Pililerde herhangi bir hastalk grlmesi durumunda sorumlu
veteriner hekim tarafndan tan ve tedavisi yaplacaktr.
Sorumlu veteriner hekim Tarm ve Ky leri Bakanlnn 2006/10 sayl
genelgesi gerei entegrenin sorumlu hekimi, entegrenin szlemeli alt kmesinde
sorumlu veteriner hekimi olarak kabul edilmektedir.
Dnyada pili retimi her yl dzenli olarak art gstermektedir. Bu geliimin
balangc 1950li yllara dayanmakta olup o yllarda siyah pili rk gndzleri merada
gdlerek akamlar da kk kmeslerde barndrlarak yetitirilmekte ve yakn zamana
kadar da yalnzca ylba gecesi/kran gn gibi zel gnlerde tketilmekteydi.
1950li ve 1970li yllar arasnda byk beyaz pili rklar suni tohumlama yaplarak
gelitirilebilirken 1980li yllara gelindiinde btn bir yl boyunca retim yapan
entegrasyonlar kurulmaya balamtr.
1970 yllarndan balayarak hzla ilerleyen beyaz et retimi, bu konuda pe pee
kurulan entegre firmalarn yapt byk yatrmlar ve kurduklar modern entegre tesisler
sayesinde 1990l yllarda lkenin nde gelen gda sanayi kurulular arasnda yerlerini
almlardr.
Tavukuluk sektr Trkiyede 1960l yllardan sonra hzl ve srekli bir byme
gstermitir. Bu bymede sektre yaplan byk yatrmlar kadar sektrn mukayeseli
avantajlar da rol oynamtr. Tavukuluun bu avantajlarndan yararlanlarak gelitirilmesi
yeni istihdam olanaklarnn yaratlmas yoluyla ekonomik, kyden kente gn azaltlmas
yoluyla da sosyal yararlar salayacaktr.
SO tarafndan aklanan 2001 yl Trkiyenin 500 byk firmas listesinde sekiz
adet beyaz eti reticisi firma bulunmaktadr. Beyaz et retim eilimi Grafik-1de
gsterilmektedir.

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Grafik-1: Beyaz et retimindeki gelime eilimi

Tablo-1: Trkiye tavuk retimi arz ve talep projeksiyonu (bin ton)


Tavuk
Eti
retimi
Tavuk
Eti
Talebi
Kii
Bana
Tketim
(kg)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

686

667

711

758

795

831

876

939

1.008

1.076

1.148

676

657

701

748

785

821

866

929

998

1.066

1.138

10,35

9,92

10,43

10,99

11,39

11,76

12,25

12,97

13,78

14,55

15,35

Elaz Trkiye'deki et tavuu retiminin %3,6'n, yumurta tavuu retiminin ise


%0,7'sini karlamakta olup bu rnlerin pazarlanmasndan elde edilen gelirin ise %3,1'ini
karlamaktadr. Elaz ilinin et tavuu retiminde nemli bir retici konumunda olmas,
sektrde nemli yeri bulunan zel bir irketin (KY-TR A..) ili retim blgelerinden biri
olarak semesi ve faaliyette bulunmasndan kaynaklanmaktadr.
Elaz ilinde ticari olarak et ve yumurta retimi yapan iletmeler I. alt blgede
younlamtr (Bkz.Grafik-1).

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

7000

6934,0

Yumurtac
Broiler
Dierleri

6000
5000
4000

10,6

5,0

17,5

2,6

1000

17,25

2000

39,2

3000

385,2

Hay. says (x1000 adet)

8000

Alt Blgeler
Grafik-2: Elaz ilinin alt blgeler baznda kanatl hayvan varl

Dnyada nfus hzla artmakta, dolaysyla et ihtiyac da artmaktadr. nsanlar et


ihtiyalarn krmz et ve beyaz et ile karlamaktadrlar. Fakat krmz etin ekonomik
olarak pahal olmas Trkiyede beyaz etin n plana kmasn salamtr. Yurdumuzda
pili yetitiriciliini bizzat retme istasyonlaryla devlet stlenmi durumdadr. zel sektr
bu konuya gereken nemi vermemi, fakat son dnemlerde zel sektr bu konuya el
atmtr.
Sz konusu proje kapsamnda Etlik Pili Kmesinde gerekletirilen retime ait
Akm emas ekil-1.de sunulmutur.

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

CVCV GR NCES KMESLERN HAZIRLANMASI

ALTLIIN UZAKLATIRILMASI
SU LE N YIKAMA
SU LE DEZENFEKSYON

ALTLIK TEMN
ALTLIIN SERLMES

ALTLIIN HAERELERDEN TEMZLENMES


YEM TEMN

KMES KOULLARININ AYARLANMASI


EKPMANLARIN BAKIMI HAZIRLANMASI VE YERLETRLMES
KMESE GRECEK CVCV SAYISININ BELRLENMES
STENLEN ISI IIK NEM VE HAVALANDIRMA AYARLARI

1 GNLK CVCVLERN KMESE ALINMASI

CVCV BAKIMI VE KMES KAYITLARININ TUTULMASI

AI PROGRAMININ UYGULANMASI

CVCV-PL YEM PROGRAMININ UYGULANMASI

HAFTALIK TARTIMLARIN YAPILMASI UYGULANMASI


KESM PROGRAMININ YAPILMASI
KESM NCES YEM PROGRAMININ YAPILMASI
SALIK KONTROLLERN YAPILMASI

ORTALAMA 45 GN SONUNDA ETLK PLLERN KESMHANEYE GNDERLMES


ekil-1: Akm emas

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tesiste 6,5 hafta (1 periyot 45 gn) boyunca yetitirilen ve kesim arlna ulaan
hayvanlar, anlamal kesimhanelere gnderilecektir. Proje kapsamnda 45 gnlk pililer
kesimhanelere gnderildikten sonra 2 hafta ierisinde kmeslerin temizlik dezenfeksiyon
ilemleri yaplp kafeslere tekrar yeni civcivler alnacaktr. Kmeslerde oluacak gbreler
45 gn sonunda pililerin kesimhanelere satlmasndan sonra kmeslerden karlacaktr.
Kmeslerden karlan gbre, iftilere tarm amal kullanlmak zere makbuz
karlnda verilecektir.
Kmesler boaltldnda ykama ilemi yaplacandan dolay, ykama atk suyu
oluacaktr. Oluacak atk sularn szdrmasz fosseptie iletilmesi iin, kmeslerin iinde
tabana gmlm boru sistemi kullanlacak, borularn su alma azlar zgara kapaklarla
kapatlacak bu sayede borularn tkanmas nlenecektir. Borular vastas ile ykama atk
suyu szdrmasz fosseptie iletilecektir.
Pili Yetitirme Kmeslerinde Yer Alan nite, Alet ve Ekipmanlar
Etlik pili yetitirme iftlii snrlar iinde tavuk kmesi, kmes giriinde servis
odalar, tamir-bakm ekipmanlar odas, bakc evleri ve idari ksm bulunacaktr.
Bu nitelere ait bilgiler aada verilmitir.
Elektrik: Proje kapsamnda ky trafosu enerji nakil hattndan ekilmi olan elektrik
enerjisi kullanlacaktr.
Altlk: Kmeslerde hayvanlarn altna serilen bir eit talatr. Hayvanlarn altnn
scak tutulmasn, sv ve kat atklarn dalmamasn salamak amac ile kullanlmaktadr.
Talalarda genellikle ilenmemi ve kaliteli bir aa talann temiz ve kuru olan
kullanlmaktadr. Serilen talan kalnl yazn en az 8 cm, kn ise 12 cm olmaktadr.
Yemlik: Pililerin yemlerinin konulduu plastik kaplardr ve genellikle 23 pilice
1 adet decek ekilde kullanlmaktadr.

ekil-2: Spiral galvanizli pili yemlii

Yem Silosu: Silolar zel galvanizli sacdan yaplm olup stndeki ondlin lleri
gne nn yansmasn salar ve silo iindeki imlenmeyi nler. Silo pencereleri
sayesinde silonun iindeki yem seviyesi rahatlkla kontrol edilmektedir. Silonun altnda
yem nakil grubu bulunmaktadr. Proje kapsamnda 4 adet 10 tonluk silo kullanlacaktr.

ekil-3: Otomatik pili suluu

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Suluk: Kmeste kullanlan suluklar otomatik olacak, belirli bir basn seviyesinde
ve su yksekliinde otomatik olarak su verecektir. Genellikle 23 pilice 1 adet decek
ekilde kullanlmaktadr.
Havalandrma Bacas ve Fan: Kmes ierisindeki hava giri ve kn
salamakta ve hayvanlarn srekli oksijenli ve tozsuz bir ortamda yetitirilmesine yardmc
olacaktr.

ekil-4: Havalandrma bacas ve fan

Havalandrma; kmes ierisindeki amonyak gibi kt kokulu gazlarn, nemin ve


tozun ortam dna karlmasdr. Kmes iinde oluan kt hava neticesinde, altln
nem seviyesi ykselmektedir. Altln slak kalmas koksidiyoz gibi hastalklarn ortaya
kmasna neden olmaktadr.
Hava Giri Kapaklar; kmeslerde kullanlacak hava kapaklar flan tipi montaj
zelliine sahip olacaktr. Duvar kalnl 7-11 cm olarak kabul edilmitir. Hava
kapaklarnn zerinde hava ynlendirme kanatlar vardr. Bu kanatlar sayesinde kmes
iine giren hava istenen yne doru ynlendirilmesi salanacaktr. Hava kapaklarnn
alp kapanmas iin elektrikle alan bir motor kullanlacaktr.
Szdrmasz Fosseptik: Tesiste oluacak evsel atk sularn ve retimden kaynakl
ykama atk sular vidanjr vastas ile ekilerek kanalizasyon sistemine dearjndan nce
geici olarak depoland szdrmasz zellikteki ukurdur. Fosseptik proje tasla rapor
ekinde sunulmutur (Bkz.Ek-5).
Tesiste yer alan kanatl hayvanlarn bakm ve yetitirilmesi amac ile 6 kii
alacaktr.
l Tavuk ukuru: Tesiste herhangi bir nedenle len hayvanlar iin 3 m
derinliinde 1,5 m apnda, hayvanlarn ura olmayan, akarsulardan uzak, yer alt
sularn kirletmeyecek ekilde alacak olan ve zeri snmemi kire ile kaplanp toprak ile
doldurulacak olan ukurlara denir. Sz konusu proje kapsamnda proje alan ierisinde 1
adet szdrmasz nitelikli l tavuk ukuru oluturulacaktr.
Proje alan koordinatlar Proje Tantm Dosyas eklerinde bulunan 1/25.000 lekli
Topografik haritada verilmitir (Bkz.Ek-2).
Faaliyete balanmadan nce meri mevzuat uyarnca ilgili kurum ve kurululardan
gerekli izinler alnacaktr.

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Projeye ait koordinatlar aada verilmitir.


Tablo-2: Proje (Tapu) Alan Koordinatlar

Koor.Sras : Saa, Yukar


Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
500868.748
4263813.589
500875.233
4263798.550
500890.453
4263776.188
500900.173
4263763.731
500934.878
4263727.933
500950.294
4263733.703
500959.644
4263731.626
500968.805
4263734.176
500991.565
4263745.036
501003.946
4263747.632
501020.747
4263750.325
501030.286
4263755.708
501040.108
4263766.191
501049.552
4263780.830
501061.476
4263806.121
501092.563
4263789.752
501126.798
4263775.113
501152.678
4263761.577
501159.958
4263753.903
501120.741
4263712.347
501105.064
4263697.708
501054.538
4263662.765
501043.299
4263656.815
501024.128
4263650.488
501012.606
4263645.482
500999.384
4263635.188
500977.251
4263615.236
500949.863
4263595.403
500924.833
4263574.787
500903.491
4263601.230
500885.609
4263626.265
500867.930
4263642.925
500848.458
4263658.207
500847.325
4263673.166
500847.794
4263698.286
500849.966
4263712.168
500860.354
4263733.134
500862.054
4263741.823
500860.921
4263761.750
500863.667
4263784.790

Koor.Sras : Boylam, Enlem


Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.00979168
38.52107583
39.00986605
38.52094029
39.01004062
38.52073875
39.01015211
38.52062648
39.01055017
38.52030383
39.01072702
38.52035581
39.01083428
38.52033708
39.01093937
38.52036006
39.01120047
38.52045790
39.01134250
38.52048128
39.01153524
38.52050553
39.01164467
38.52055404
39.01175736
38.52064850
39.01186572
38.52078041
39.01200254
38.52100832
39.01235913
38.52086077
39.01275183
38.52072880
39.01304868
38.52060678
39.01313218
38.52053761
39.01268225
38.52016316
39.01250239
38.52003125
39.01192274
38.51971640
39.01179380
38.51966279
39.01157388
38.51960579
39.01144170
38.51956069
39.01129001
38.51946794
39.01103609
38.51928815
39.01072190
38.51910945
39.01043475
38.51892368
39.01018996
38.51916201
39.00998487
38.51938764
39.00978209
38.51953780
39.00955874
38.51967554
39.00954576
38.51981035
39.00955117
38.52003673
39.00957610
38.52016184
39.00969529
38.52035077
39.00971480
38.52042908
39.00970183
38.52060866
39.00973336
38.52081630
Alan: 35.000 m2

10

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tablo-3: Kmes 1 Alan Koordinatlar

Koor.Sras : Saa, Yukar


Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
500990
4263697
501100
4263772
501109
4263758
500999
4263684

Koor.Sras : Boylam, Enlem


Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.01118245
38.52002500
39.01244441
38.52070078
39.01254763
38.52057460
39.01128568
38.51990783
Alan: 2112 m2

Tablo-4: Kmes 2 Alan Koordinatlar

Koor.Sras : Saa, Yukar


Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
501006
4263675
501115
4263749
501124
4263736
501015
4263661

Koor.Sras : Boylam, Enlem


Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.01136596
38.51982672
39.01261645
38.52049348
39.01271967
38.52037631
39.01146919
38.51970054
Alan: 2112 m2

Tablo-5: Fosseptik ukuru Alan Koordinatlar

Koor.Sras : Saa, Yukar


Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
501064
4263795
501067
4263793
501065
4263790
501062
4263792

Koor.Sras : Boylam, Enlem


Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.01203148
38.52090810
39.01206589
38.52089007
39.01204294
38.52086304
39.01200853
38.52088106
Alan: 16 m2

11

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tablo-6: Gbre ukuru Alan Koordinatlar

Koor.Sras : Saa, Yukar


Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
501079
4263787
501085
4263784
501082
4263780
501077
4263783

Koor.Sras : Boylam, Enlem


Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.01220353
38.52083598
39.01227236
38.52080894
39.01223794
38.52077290
39.01218059
38.52079994
Alan: 30 m2

Tablo-7: l Tavuk ukuru Alan Koordinatlar

Koor.Sras : Saa, Yukar


Datum
: ED-50
Tr
: UTM
D.O.M.
: 39
Zon
:
lek Fak. : 6 derecelik
501071
4263792
501076
4263789
501073
4263785
501068
4263788

Koor.Sras : Boylam, Enlem


Datum
: WGS-84
Tr
: CORAFK
D.O.M.
: -Zon
: -lek Fak. : -39.01211177
38.52088105
39.01216912
38.52085401
39.01213470
38.52081797
39.01207735
38.52084501
Alan: 30 m2

c) Doal Kaynaklarn Kullanm


(Arazi kullanm, su kullanm, kullanlan enerji vb.)
Sz konusu proje alan, Elaz ili, Merkez ilesi, Gzpnar Ky, Mezarlk
mevkiinde yer almaktadr.
Proje alanna en yakn yerleim yerleri; 90 m. batsnda ahr ve iftlik evi, 250 m.
batsnda ise Gzpnar ky bulunmaktadr.
Proje kapsamnda su, tesiste yetitirilen pililerin su ihtiyacn karlamak,
kmesler boaltldktan sonra gerekli dezenfeksiyon ve temizlik ilemlerini salamak ve
tesiste alan personelin su ihtiyacn karlamak amal kullanlacaktr. Proje
kapsamnda gerekli olan su alacak artezyen kuyusundan temin edilecektir. Yeralt suyu
temini iin alacak olan kuyuya ait Yeralt Suyu Arama/Kullanma Belgesi izni alnacaktr.
Projede kullanlacak enerji tr elektrik enerjisi, kmr ve LNGdir. Proje
kapsamnda kullanlacak elektrik, ehir elektrik ebekesinden karlanacaktr. Elektrik
kesintilerine kar jeneratr kullanlmas sz konusudur. Kmr ise tesise kapal 50 kglk
torbalarda getirilecek ve tesis ierisinde kapal bir alanda depolanacaktr. Tesise getirilen
kmr stma amal kullanlacaktr. Yetitirilen civcivlerin yem ihtiyalar Elaz ilindeki
entegre yem fabrikalarndan satn alnarak karlanacaktr.

12

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Serbest piyasadan satn alnacak yemler, kapal sistem yem nakil aralar ile tesise
getirilecek ve sz konusu yemler, yem nakil aracndan direkt olarak yem silolarna
aktarlacaktr. Yem nakil aralarnda, yemin siloya aktarlmas iin kapal sistem tehizat
kullanlmaktadr.
1 gnlk civciv 45 gnlk pili oluncaya kadar ortalama gnde 100 gr yem
tketmektedir. Tesiste 1 gnde tketilecek yem miktar;
50.000 adet pili 0,1 kg = 5.000 kg = 5 ton olacaktr.
Tesiste 4 adet 10 tonluk yem silosu kullanlacaktr.
Proje kapsamnda baka herhangi bir doal kaynak kullanm sz konusu deildir.
) Atk miktar (kat, sv, gaz vb.) ve atklarn kimyasal, fiziksel ve biyolojik
zellikleri
Sz konusu proje kapsamnda, 2 adet kmes, personel iin prefabrik sosyal tesis,
gvenlik binas, 1 adet l tavuk ukuru, 1 adet gbre ukuru ve 1 adet fosseptik ukuru
kurulmas planlanmaktadr.
Sz konusu proje kapsamnda toplam 50.000 adet/periyot etlik pili yetitirme
kapasitesine sahip olacak iftlik kurulmas planlanmaktadr. Proje alannda 2 adet kmes
ve her kmeste 25.000 adet pili olacaktr.
Sz konusu proje kapsamnda kurulacak tesiste alma sresi ylda 6 periyot
olacak ve her periyot 45 gnlktr. Tesiste 6 kii tek gn ierisinde 8 saat olarak tek
vardiya alacak ve hayvanlarn yemlenmesi ile tesisin bakmndan sorumlu olacaklardr.
Ayrca tesiste 1 kii gvenlik v.b durumlar iin gece tesiste bulunacaktr.
Kat Atklar:
Tesis faaliyeti sresince iletme personelinden kaynaklanacak evsel nitelikli kat
atklar (cam, kat, plastik vb.) bu personelin yemek servisinden kaynaklanan organik
kkenli evsel nitelikli kat atklarn ynetimi 14.03.1991 tarih ve 20814 sayl Resmi
Gazetede yaymlanarak yrrle giren Kat Atklarn Kontrol Ynetmelii (deiik
26.03.2010 tarih, 27533 say) hkmlerine gre yaplacaktr. Oluacak kat atklar, Kat
Atklarn Kontrol Ynetmelii gereince depolanarak bertaraf edilecektir.
(Kaynak:rapor.tuik.gov.tr-2010 verileri). Toplam alacak personelden kaynaklanacak evsel
nitelikli kat atklar; Proje kapsamnda 6 kii ve gvenlik iin 1 beki toplam 7 kiinin
altrlmas planlanmaktadr.
1,14 kg/kii/gn x 7 kii = 7,98 kg/gn olarak hesaplanmtr.
Evsel nitelikli kat atklarn deerlendirilebilir snfna giren paket, karton, kat vb.
atklar, bu atklarn kimyasal zellikleri gz nnde bulundurularak, kat ve kat
rnleri, plastik atklar ayr ayr toplanacak, biriktirilecek ve lisansl geri kazanm
kurulular tarafndan geri kazanm salanacaktr. Konuyla ilgili olarak 24.08.2011 tarih
ve 28035 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ambalaj Atklarnn
Kontrol Ynetmelii hkmlerine riayet edilecektir.
Geri kazanm mmkn olmayan evsel nitelikli kat atklar ise biriktirildikleri az
kapal ve iine poet yerletirilmi p bidonlar iinden periyodik olarak alnp, faaliyet
sahibinin salad arala Elaz Belediyesi kat atk sahasna gtrlerek boaltlacaktr.
Alnan makbuzlar yetkililere gsterilmek zere 5 yl sreyle saklanacaktr.

13

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tesiste gnlk pili lmleri yaanabilir, herhangi bir nedenle tesiste lecek pililer
szdrmasz nitelikli l tavuk ukuruna braklacak ve zeri kire ve toprakla
kapatlacaktr.

14

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tablo-8: Gnlk toplam gbre miktar

Gn

1. gn
2. gn
3. gn
4. gn
5. gn
6. gn
7. gn
8. gn
9. gn
10. gn
45. gn

Canl arlk (30g/gn)


(CA)

Canl Arlk Artna Gre Gnlk Oluacak Ortalama


Gbre Miktar (CA*0,08/gn)
(g/gn)
(G)
35
42,4
44,8
47,2
49,6
52
54,4
56,8
59,2
61,6
145,6
ORTALAMA = 92,7

500
530
560
590
620
650
680
710
740
770
1.820

(Kaynak: Ara. Gr. Hsrev DEMRULUS - Ahmed AYDIN Y.Y.. Ziraat Fak. Zooteknik Bl. VAN NSAN-MAYIS-HAZRAN 1996 SAYI: 19)

Sz konusu proje kapsamnda yaplan kabuller;


Kmese giren hayvan arl (g)
= 500
Canl arlk art (g/gn)
= 30
Gnlk oluacak gbre miktar (kg/gn)
= % 0,08 x CA
Proje kapsamnda oluan gbre miktar iin yaplan hesaplar ayn anda 50.000 adet civciv alm yapld varsaym ile hesaplanmtr.

15

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Gbre Oluumu:
Sz konusu proje kapsamnda civcivlerin sata hazr 1 adet pili haline gelene
kadar retecekleri gnlk ortalama gbre miktar 92,7 g/gn olarak yukardaki tablodan
hesaplanmtr.
Tesiste oluacak gbreler 45 gn sonunda kmesler boaltldnda kmeslerden
alnacaktr. Tesiste 1 gnde oluacak gbre miktar;
50.000 adet kanatl 92,7 gr/gn = 4,635 ton/gn olmaktadr.
Tesiste 45 gnlk periyot sonunda kmeslerden karlacak gbre miktar;
4,635 ton 45 gn = 208,5 ton/1 periyot.
Gbrenin younluu 975 kg/m3 tr. = 0,975 ton/m3
1 periyotta oluacak gbre miktar 0,975 ton/m3208,5 ton = 203,28 m3 olacaktr.
Proje kapsamnda oluacak gbre, 45 gnn sonunda, hayvanlarn tahliyesinden
hemen sonra kmes ierisinden traktr vastasyla alnacaktr. Toplanan gbre ynlar
2872 Sayl evre Kanunu ilgili hkmlerine uyularak bertaraf edilecektir yada toprak
iyiletirici gbre olarak iftilere tarm amal kullanlmak zere makbuz karlnda
verilecektir. Alnan makbuzlar yetkililere gsterilmek zere 5 yl sreyle saklanacaktr.
Toplanan gbreler iftilere verilene kadar 19.07.2013 tarih ve 28712 sayl Resmi
Gazetede Yaymlanarak yrrle giren Koku Oluturan Emisyonlarn Kontrol Hakknda
Ynetmelikte belirtilen (Sv dklar, szdrmaz alanlar ve kapal kanallardan geirilerek ahrlarn
dnda kapal konteynerlerde veya edeer emisyon azaltma tedbirleri alnm yerlerde depolanr.)

ifadesine istinaden st kapal szdrmasz gbre ukurunda depolanacaktr.


Endstriyel Sv Atklar:
letme aamasnda sz konusu proje kapsamnda 45 gn sonunda kmeslerin
ykanmasndan kaynaklanacak endstriyel nitelikli sv atklar tesis snrlar ierisinde
oluturulacak, szdrmasz zellikli fosseptikte biriktirilecek ve belirli periyotlarla faaliyet
sahibi tarafndan Elaz Belediyesi vidanjr ya da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak
ekilecek ve bertaraf edilecektir. Alnan makbuzlar yetkililere gsterilmek zere 5 yl
sreyle saklanacaktr.
Proje kapsamnda 45 gn sonunda kmeslerin ykanmasndan kaynaklanan atk
suyun dnda herhangi bir endstriyel atk su oluumu sz konusu deildir.
Sv Atklar:
letme aamasnda alacak 6 personel ve 1 gvenlik grevlisinin ime ve
kullanma sularndan oluan evsel nitelikli atk sular oluacaktr. Bu aamada alacak
personel says 7 kii olarak belirlenmi olup, gnlk su tketimi 182 lt ve tm atk suyun
%100 geri dnd tahmini ve kabul ile oluacak atk suyun zellikleri aadaki
gibidir(Kaynak:rapor.tuik.gov.tr-2010 verileri).
alacak kii says
Kii bana den gnlk kullanm
Oluan atk su
BOI5
BOI olarak kirlilik yk
KOI
KOI olarak kirlilik yk
AKM
AKM olarak kirlilik yk

:7
: 182 lt/gn
: 1,27 m3 /gn
: 200 mg/lt: 0,25 kg/gn
: 300 mg/lt
: 0,38 g/gn
: 200 mg/lt
: 0,25 kg/gn

16

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

letme esnasnda evsel nitelikli sv ve fekal atklarn bertaraf, 19.03.1971 Tarih


ve 13783 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan "Lam Mecras nas Mmkn Olmayan
Yerlerde Yaplacak ukurlara Ait Ynetmelik" hkmlerince belirlenmi szdrmasz
fosseptik ukurunda depolanacak ve periyodik olarak faaliyet sahibince, Elaz Belediyesi
vidanjr ya da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak S.K.K.Y. hkmlerine gre bertaraf
edilecektir. Doaya serbest dearj yaplmayacak ve bu konuda 25.03.2012 Tarih ve
28244 Sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Su Kirlilii Kontrol
Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik hkmlerine uyulacaktr.
Tesiste oluacak evsel nitelikli atk sular, kmeslerin ykama atk suyu szdrmasz
nitelikli fosseptik ukurunda biriktirilecektir. Fosseptikte biriken atk su, faaliyet sahibi
tarafndan Elaz Belediyesi vidanjr ya da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak
ektirilip makbuz karlnda belediye yetkililerine teslim edilecektir. Alnan makbuzlar
yetkililere gsterilmek zere 5 yl sreyle saklanacaktr.
Gaz Emisyonu:
Tesiste meydana gelecek gaz emisyonlar prosesten ve nakliye aralarndan
kaynaklanacaktr.
Tesis, 14.09.2012 tarih ve 28411 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle
giren evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanlar Hakknda Ynetmelikte
Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik Ek-2 Madde-7.30.3- 20.000 adet ve daha fazla
pili, tavuk, hindi ve benzeri kmes hayvanlar kapasiteli tesisler kapsamnda kalmaktadr.
Faaliyet ile ilgili olarak 14.09.2012 tarih ve 28411 sayl Resmi Gazetede
yaymlanarak yrrle giren evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanlar
Hakknda Ynetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik te belirtilen, evre zni
veya evre zin ve Lisans almak iin gerekli bavuru faaliyet sahibi tarafndan
yaplacaktr. Faaliyet ile ilgili olarak tesiste evre Grevlisi istihdam yaplacaktr.
Kanatl hayvan yetitiricilii yaplan kmeslerde balca evresel problemlerden biri
koku problemidir. Kmeslerde oluan koku genellikle hayvan altlklarnn belirli
periyotlarda deitirilmemesi, kmeslerde yaplan temizlik ve dezenfeksiyon ilemlerinin
titizlikle yaplmamas ve kmes havalandrma sistemlerinin yeterli miktarda ve uygun
dzende bulunmamas sonucu olumaktadr.
Bu konuda 19.07.2013 tarih ve 28712 sayl Resmi Gazetede Yaymlanarak
yrrle giren Koku Oluturan Emisyonlarn Kontrol Hakknda Ynetmelik ilgili
hkmlerine uyulacak ve gerekli tedbirler alnacaktr.
Koku Oluturan Emisyonlarn Kontrol Hakknda Ynetmelik Madde-7, b-9: Asgari
Mesafe Erisi aadaki ekildedir. stteki eri, kmes hayvanlar iin geerli olan asgari
mesafe erisini, alttaki ise bykba ve kkba hayvanlar iin geerli olan eriyi
gsterir.

17

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Proje kapsamnda bir periyotta 50.000 adet etlik pili yetitirilecektir. Bu durumda
50.000 adetx0,0024 = 120 olacaktr.
Yukardaki eriye gre 50.000 adet/periyot etlik pili retimi srasnda aa
kacak koku emisyonu 250 m mesafeden sonra etkili olacaktr.
Sz konusu tesiste kmesler en son teknoloji ve geliim takip edilerek dizayn
edilecektir. Proje kapsamnda hayvanlarn sevkinden sonra ve yeni civcivlerin kmeslere
alnmasndan nce bo olan kmeslerde dzenli bir ekilde temizlik ve dezenfeksiyon
ilemi yaplacaktr. Ayrca haftalk olarak kuru basnl hava ile temizlik ilemi yaplacaktr.
Hkim rzgr yn, yerleim birimi yn ve havalandrma k yn de dikkate
alnarak belirlenen alanda yaplan kmeslerde koku oluum riski en aza indirgenecektir.
Tesiste olumas muhtemel koku probleminin giderilmesi amac ile havalandrma sistemi
kullanlacaktr. Bylece gaz emisyonunun azda olsa etkilerinin azaltlmas salanacaktr.
Yine ayn ynetmelikte belirtilen hususlara uyulacaktr. Bu hususlar unlardr;

-Tam bir temizlik ve kuruluk salanr.


-Koku giderme nitelerine sahip havalandrma sistemi bulunur.
-Kat dklar iin szdrmaz bir depolama platformu yaplr ve depolamadan kaynaklanarak
evreyi rahatsz edecek sorunlar giderilir (koku veya sinek gibi).
-Kmes ve ahr ile sv dk kanallar ve konteynerleri arasnda koku nleyici tedbirler alnr.
-Sv dklar, szdrmaz alanlar ve kapal kanallardan geirilerek ahrlarn dnda kapal
konteynerlerde veya edeer emisyon azaltma tedbirleri alnm yerlerde depolanr.
-Sv ve kat dklarn ncelikle uygun ekilde bertaraf salanr. Bununla beraber; bertaraf
iin uygun koullar salanamadnda, kullanlacak dknn depo kapasitesi olarak en az aylk
miktar dikkate alnarak belirlenir. Bu maddelerin deerlendirilme yerleri ve sreleri ile kompostlama,
kurutma veya atk gaz tesisleri gibi uygun tesislerde ileme tabi tutulma durumu dikkate alnarak,
yetkili merci tarafndan artrlabilir veya azaltlabilir.

Proje alanna en yakn yerleim yerleri; 90 m. batsnda ahr ve iftlik evi, 250 m.
batsnda ise Gzpnar ky bulunmaktadr.

18

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Sz konusu nlemler alndktan sonra kokunun devam etmesi halinde 19.07.2013


tarih ve 28712 sayl Resmi Gazetede Yaymlanarak yrrle giren Koku Oluturan
Emisyonlarn Kontrol Hakknda Ynetmelii 7. Maddesinin (b) bendinin 1. maddesi
gereince yksek kokulu atk gaz filtre sistemi kurulacaktr.
Tesiste bulunan aralardan kaynakl atk gaz olacaktr. Tesiste gbrenin
tanmasnda traktr ve 45 gnlk pililerin nakliye ilemlerinde 1 adet kamyon
kullanlacaktr. Nakliye aralarnn 45 gnlk periyotlarda almas, tanacak
malzemenin ok olmamas kullanlacak ara saysnn da az olmas itibari ile nakliye
ilemlerinden asgari dzeyde bir atk gaz oluumu sz konusu olacaktr.
Grlt kirlilii:
Tesiste meydana gelecek grlt, nakliye aralarndan, traktrden ve prosesten
(tavuk yetitiricilii) kaynakl olacaktr. Traktr ve nakliye arac, sadece 45 gn sonunda,
pililerin kesimhanelere gnderilmesi ve temizlenecek olan kmeslerden karlacak
gbrenin tanmasnda kullanlacaktr. Fakat burada traktr ve nakliye aracnn da dahil
olduu kmlatif bir deerlendirme yaplmtr. Tesiste sabah 08.00 ile 19.00 saatleri
arasnda alma yaplacaktr. Fakat iletme canl hayvan sektrne dayal bir iletme
olduu iin fanlar akam ve gecede altrlacaktr. Bu yzden grlt modellemesi
gndz, akam ve gece olmak zere ayr ayr hesaplanmtr.
Tesiste 2 adet kmes kullanlacak ve kmeslerde 16 adet fan (her kmes iin 8
adet) olacaktr. Kullanlacak fanlarn ap 630 mm, hz 480 rpm ve ses gc 61 dB olarak
seilmitir. (Kaynak; www.friterm.com (Kondenser ve Kuru Soutucularda Ses).
Tablo.9 letmede Grlt Kayna Olacak Makineler (Gndz)

Ara veya Ekipman


Kamyon
Traktr
Fan
Jenaratr

Motor Gc

Adet
1
1
16
1

HP
100

kW
74,6

Ses Gc Dzeyi(dB)

103
105
61
61

(Kaynak: 22/1/2003 trh ve 25001 sayl R.G. Ak Alanda Kullanlan Tehizat Tarafndan Oluturulan evredeki
Grlt Emisyonu le lgili Ynetmelik)

Edeer grlt seviyesi, aadaki formlden hesaplanmaktadr.


E deer grlt dzeyi= Leq = (Toplam Ses Basnc Dzeyi= Lpt)
n
LWT = 10 Log 10 L W/10.................................................1
=1
n
LWT = 10 Log ( (10103/10)+(10105/10)+(1061/10)+16x(1061/10))
=1
LWT = 107,12 dB
LpT = LwT + 10 Log (Q/A)..2
LpT = 107,12 +10 log ( 2/4 502)
= 62,17 dBA
LpT = 107,12 +10 log ( 2/4 1002) = 56,15 dBA

19

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tablo-10. Mesafelere Gre Hesaplanm Maksimum Toplam Grlt

r (m)

LpT (dBA)

GDY
Ynetmelii
Madde 22.
(L gndz)

50
100
200
250
500
1000
1500
2000

62.17709175
56.15649184
50.13589192
48.19769166
42.17709175
36.15649184
32.63466666
30.13589192

65 dBA

Grafik.3- Faaliyet esnasnda grlt dalm

Tesiste akamlar sadece fanlar ve gerekli olan hallerde


altrlacandan grlt modellemesi sadece bu makineler iin yaplmtr.

jeneratr

Tablo.11 letmede Grlt Kayna Olacak Makineler (Akam)

Ara veya Ekipman


Fan
Jenaratr

Adet
16
1

Ses Gc Dzeyi(dB)

61
61

(Kaynak: 22/1/2003 trh ve 25001 sayl R.G. Ak Alanda Kullanlan Tehizat Tarafndan Oluturulan evredeki
Grlt Emisyonu le lgili Ynetmelik)

20

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Edeer grlt seviyesi, aadaki formlden hesaplanmaktadr.


E deer grlt dzeyi= Leq = (Toplam Ses Basnc Dzeyi= Lpt)
n
LWT = 10 Log 10 L W/10.................................................1
=1
n
LWT = 10 Log ( (1061/10)+16x(1061/10))
=1
LWT = 72,13 dB
LpT = LwT + 10 Log (Q/A)..2
LpT = 72,13 +10 log ( 2/4 502)
= 26,84 dBA
LpT = 72,13 +10 log ( 2/4 1002) = 20,82 dBA
Tablo-12. Mesafelere Gre Hesaplanm Maksimum Toplam Grlt

r (m)

LpT (dBA)

GDY
Ynetmelii
Madde 22.
(L akam)

50
100
200
250
500
1000
1500
2000

26.84331253
20.82271262
14.8021127
12.86391244
6.843312531
0.822712618
-2.699112563
-5.197887295

60 dBA

21

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Grafik.4- Faaliyet esnasnda grlt dalm

Tesiste geceleri sadece fanlar ve gerekli olan hallerde


altrlacandan grlt modellemesi sadece bu makineler iin yaplmtr.

jeneratr

Tablo.13 letmede Grlt Kayna Olacak Makineler (Gece)

Ara veya Ekipman


Fan
Jenaratr

Adet
16
1

Ses Gc Dzeyi(dB)

61
61

(Kaynak: 22/1/2003 trh ve 25001 sayl R.G. Ak Alanda Kullanlan Tehizat Tarafndan Oluturulan evredeki
Grlt Emisyonu le lgili Ynetmelik)

Edeer grlt seviyesi, aadaki formlden hesaplanmaktadr.


E deer grlt dzeyi= Leq = (Toplam Ses Basnc Dzeyi= Lpt)
n
LWT = 10 Log 10 L W/10.................................................1
=1
n
LWT = 10 Log ( (1061/10)+16x(1061/10))
=1
LWT = 72,13 dB
LpT = LwT + 10 Log (Q/A)..2
LpT = 72,13 +10 log ( 2/4 502)
= 26,84 dBA
LpT = 72,13 +10 log ( 2/4 1002) = 20,82 dBA

22

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tablo-14. Mesafelere Gre Hesaplanm Maksimum Toplam Grlt

r (m)

LpT (dBA)

GDY
Ynetmelii
Madde 22.
(L gece)

50
100
200
250
500
1000
1500
2000

26.84331253
20.82271262
14.8021127
12.86391244
6.843312531
0.822712618
-2.699112563
-5.197887295

55 dBA

Grafik.5- Faaliyet esnasnda grlt dalm

Proje alanna en yakn yerleim yerleri; 90 m. batsnda ahr ve iftlik evi, 250 m.
batsnda ise Gzpnar ky bulunmaktadr. Proje kapsamnda 50 m uzaklkta iletme
dnemince kaynaklanacak grlt dzeyi srasyla gndz 62,17 dBA, akam 26,84 dBA
ve gece 26,84 dBA dr. Bu durumda iletme dnemi boyunca yaplacak ilemler srasnda
meydana gelecek grlt dzeyi ynetmelikte belirtilen snr deerin altnda kalmaktadr.
Yukardaki hesaplamalardan grld gibi tesiste gndz, akam ve gece oluacak
grlt seviyesi en yakn yerleim yeri zerinde herhangi bir olumsuz duruma neden
olmayacaktr.

23

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

GKY Madde 22. EK-VII Tablo-4 Endstri tesisleri iin evresel grlt snr deerleri
Alanlar
Lgndz
Lakam
Lgece
(dBA)
(dBA)
(dBA)
Grltye hassas kullanmlardan eitim,
kltr ve salk alanlar ile yazlk ve kamp
yerlerinin younluklu olduu alanlar
60
55
50
Ticari yaplar ile grltye hassas
kullanmlarn birlikte bulunduu alanlardan 65
60
55
konutlarn youn olarak bulunduu alanlar
Ticari yaplar ile grltye hassas
kullanmlarn birlikte bulunduu alanlardan 68
63
58
iyerlerinin youn olarak bulunduu alanlar
Endstriyel alanlar
70
65
60

Tabloda grld gibi iletmede grlt kaynaklarnn beraber almasndan


kan grlt dzeyi, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak
yrrle giren (27.04.2011 tarih ve 27917 sayl Resmi Gazete ile deiiklik) evresel
Grltnn Deerlendirilmesi ve Ynetimi Ynetmeliine gre Madde 22. EK-VII, Tablo-4:
(Ticari yaplar ile grltye hassas kullanmlarn birlikte bulunduu alanlardan konutlarn youn
olarak bulunduu alanlar) kapsamnda kalp belirlenen snr deerlerle karlatrldnda

iitme sal asndan herhangi bir saknca grlmemektedir.


Ayrca sz konusu 04.06.2010 tarih ve 27601 sayl (deiik 27.04.2011 tarih ve
27917 sayl R.G.) Resmi Gazetede yaymlanan evresel Grltnn Deerlendirilmesi
ve Ynetimi Ynetmeliine uyulacaktr.
Atk yalar:
Projede kullanlacak i makineleri, traktr ve nakliye aralardr.
Projede kullanlacak traktr ve nakliye aralarnn ya deiim bakm ve onarm
ilemleri blgede bulunan i yeri ama ve altrma ruhsat olan yetkili servislerde
yaplacaktr. Proje alannda atk yalarn srekli veya geici depolanma ilemi sz konusu
olmayacaktr.
d) Kullanlan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski,
Proje kapsamnda yaplan ilemlerde insan sal ve evre asndan risk
yaratabilecek herhangi bir alma yaplmayacaktr. Burada oluabilecek sorun i
kazalardr.
kazalar; sisteme bilinsiz ekilde mdahale edilmesi durumunda meydana
gelebilir. Bu tr olumsuz etkileri nlemek iin alacak personele gerekli eitimler
verilecektir. Denetimleri yaplacaktr.

24

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Kaza Riskini nlemek iin Alnacak Tedbirler:


1. Sahaya Uyarc Levhalar Konulmas (Tehlikeli ve Yasaktr, Girilmez, Dikkat,
Sigara ilmez vb.)
2. Yangna kar gerekli nlemlerin alnmas (Yangn Tpleri vb.)
3. alacak olan teknik personelin konusunda yeterli bilgi ve tecrbeye sahip
yetkili kiilerden seilmesine dikkat edilecektir.
4. Alnan nlemlerin etkinliini ve srekliliini salamak zere yeterli kontrol,
denetim ve gzetim salanacaktr.
5. Haftann ilk gnnde ve alma gnnn de ilk saatlerinde daha sk kaza
olduu bilinmektedir. Bu uyar dikkate alnarak tesiste alan iiler haftann ilk gn ve
ilk saatinde daha dikkatli olmalar salanacaktr.
Tesisteki mekanik ekipman sadece eitimli operatrler tarafndan kullanlacaktr.
Mekanik ekipmanlara alr vaziyette iken ilgili personel haricinde baka personelin
yaklamna izin verilmeyecektir. Tesiste alan iiler kiisel koruyucu malzemelerini i
banda kullanacaklardr. 1475 Sayl Kanunu (6331 Sayl i kanunu) ve i kazalarn
asgariye indirmek iin 14.09.1999 Tarih ve 20635 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan i
Sal ve Gvenlii Tznn 74. maddesi kapsamnda gerekli nlemler alnacaktr.
letme aamasnda oluacak kaza, sabotaj vs. durumlarda ilk yardm mdahale
ekibi oluturulacaktr. Ayrca 6331 sayl Kanunu ile i Sal ve Gvenlii Tz
ilgili hkmlerinin belirledii kiisel koruyucu nlemler sahasnda bir telefon
bulundurulacaktr.
Proje kapsamnda olabilecek her trl kaza, sabotaj ve doal afet gibi maddi ve
manevi zarar verici unsurlarda aadaki acil mdahale plan takip edilecektir. Bu sayede
faaliyetin bu olumsuzluklara karda sistemli olarak ilerlii salanacaktr. Acil mdahale
plan ise aadaki gibidir.

ekil-5: Acil Mdahale Plan

Planlanan proje kapsamnda oluabilecek herhangi bir kazaya, yangn, sabotaj,


doal afete kar acil eylem plan olarak iletmede alan iiler ncelikli olarak
bilgilendirilecektir. Yangn kmas durumunda soukkanllkla yangn eidine en uygun
ve en yakn yangn sndrme aleti ile ilk mdahaleye balanacaktr. Derhal en yakn
amire haber verilip iletmede kolayca grlebilecek yerlerde asl bulunan telefon
numarasndan itfaiye amirlii aranacaktr.

25

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

letme sahasnda kabilecek herhangi bir i kazasna kar yarann iddetine


bal olarak ar yaral hastalar iin ncelikli olarak iletmenin revirine gtrlerek ilk
mdahale yaplacak ve iletme sahasnda bulunan ilk yardm iin ayrlm ara ile iletme
sahasna en yakn mesafede ve ulam kolay Hastaneye gtrlecektir. letme
sahasnda meydana gelen kazada personel hafif yaralanm ise iletmede ilk muayenesi
yaplacaktr. Yarann byklne gre kii almaya devam ettirilecek veya izin
verilecektir. Ayrca iletmede haberleme a kurulacaktr. Kurulacak haberleme a ile
yangn, kaza, sabotaj annda iletme efi aranacaktr.
Ayrca sz konusu proje kapsamnda 08.05.1986 Tarih ve 3285 Sayl Resmi
Gazetede yaymlanarak yrrle giren Hayvan Sal ve Zabtas Kanunu
hkmlerine uygun olarak, iletme srasnda herhangi bir salgn hastalk veya toplu tavuk
lmlerinin olmas durumunda derhal evre ve ehircilik l Mdrl ile l Salk
Mdrlne haber verilecektir.
2.PROJE YER VE ETK ALANIN MEVCUT EVRESEL ZELLKLER:
(Projeden etkilenmesi muhtemel alann hassasiyeti deerlendirilirken aada
verilen hususlar gz nnde bulundurulmutur.)
a) Mevcut arazi kullanm ve kalitesi, (tarm alan, orman alan, planl alan, su
yzeyi vb.)
Projeye konu saha, Rafi PINAR'a ait tapulu arazidir. Tapu Belgesi rapor eklerinde
sunulmutur.
Proje alanna en yakn yerleim yerleri; 90 m. batsnda ahr ve iftlik evi, 250 m.
batsnda ise Gzpnar ky bulunmaktadr.
lke tarm ierisinde nemli yeri bulunan Elaz mevcut durumu ve gelimesiyle
ilgili yaplan aratrma ve fizibilite almalar Elazn ncelikli olarak bir tarm kenti
olduunu bu nedenle gelimenin tarm ve tarma dayal sanayi ile olabilecei gereini
ortaya koymutur. Yine yaplan dier bir takm almalar ise Elazn su, iklim ve toprak
yaps itibariyle nemli tarmsal potansiyele sahip olduunu gstermektedir.
Dolaysyla bu tarmsal kaynak ve potansiyelleri en iyi ekilde deerlendirilerek
tarmda verimlilii ve ifti gelirlerini arttrmak, rn arznda sreklilii salamak, retim
sonras ileme/deerlendirme yan sra pazarlama an etkin bir ekilde kurmak belli plan
ve programlar beraberinde getirmektedir.
b) EK-5deki Duyarl Yreler Listesi Dikkate Alnarak Korunmas Gereken
Alanlar
1. lkemiz mevzuat uyarnca korunmas gerekli alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayl Milli Parklar Kanununun 2 nci maddesinde
tanmlanan ve bu Kanunun 3 nc maddesi uyarnca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat
Parklar", "Tabiat Antlar" ve "Tabiat Koruma Alanlar", bulunmamaktadr.
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayl Kara Avcl Kanunu uyarnca belirlenen "Yaban
Hayat Koruma Sahalar ve Yaban Hayvan Yerletirme Alanlar", bulunmamaktadr.

26

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununun 3


nc maddesinin birinci fkrasnn "Tanmlar" balkl (a) bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt
bentlerinde "Kltr Varlklar", "Tabiat Varlklar", "Sit" ve "Koruma Alan" olarak
tanmlanan ve ayn Kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayl Kanunun (2863 sayl Kltr
ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununun Baz Maddelerinin Deitirilmesi ve Bu Kanuna
Baz Maddelerin Eklenmesi Hakknda Kanun) ilgili maddeleri uyarnca tespiti ve tescili
yaplan alanlar, bulunmamaktadr.
) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayl Su rnleri Kanunu kapsamnda olan Su rnleri
stihsal ve reme Sahalar, bulunmamaktadr.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayl Resm Gazetede yaymlanan Su Kirlilii Kontrol
Ynetmeliinin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanmlanan alanlar, bulunmamaktadr.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Kalitesinin
Korunmas Ynetmeliinin 49 uncu maddesinde tanmlanan "Hassas Kirlenme Blgeleri",
bulunmamaktadr.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanununun 9 uncu maddesi uyarnca
Bakanlar Kurulu tarafndan "zel evre Koruma Blgeleri" olarak tespit ve ilan edilen
alanlar, bulunmamaktadr.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayl Boazii Kanununa gre koruma altna alnan
alanlar, bulunmamaktadr.
) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayl Orman Kanunu uyarnca orman alan saylan
yerler, bulunmamaktadr.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayl Ky Kanunu gereince yap yasa getirilen alanlar,
bulunmamaktadr.
) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayl Zeytinciliin Islah ve Yabanilerinin Alattrlmas
Hakknda Kanunda belirtilen alanlar, bulunmamaktadr.
i) 25/2/1998
bulunmamaktadr.

tarihli

ve

4342

sayl

Mera

Kanununda

belirtilen

alanlar,

j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren


Sulak Alanlarn Korunmas Ynetmeliinde belirtilen alanlar, bulunmamaktadr.
2. lkemizin taraf olduu uluslararas szlemeler uyarnca korunmas gerekli
alanlar
a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren
"Avrupann Yaban Hayat ve Yaama Ortamlarn Koruma Szlemesi" (BERN
Szlemesi) uyarnca koruma altna alnm alanlardan "nemli Deniz Kaplumbaas
reme Alanlar"nda belirtilen I. ve II. Koruma Blgeleri, "Akdeniz Foku Yaama ve reme
Alanlar", bulunmamaktadr.
b) 12/6/1981 tarihli ve 17368 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren
"Akdenizin Kirlenmeye Kar Korunmas Szlemesi" (Barcelona Szlemesi) uyarnca
korumaya alnan alanlar, bulunmamaktadr.

27

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

1) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayl Resm Gazetede yaymlanan "Akdenizde zel


Koruma Alanlarnn Korunmasna Ait Protokol" gerei lkemizde "zel Koruma Alan"
olarak belirlenmi alanlar, bulunmamaktadr.
2) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gerei seilmi Birlemi Milletler evre
Program tarafndan yaymlanm olan "Akdenizde Ortak neme Sahip 100 Kysal Tarihi
Sit" listesinde yer alan alanlar, bulunmamaktadr.
3) Cenova Deklerasyonunun 17inci maddesinde yer alan "Akdenize Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Trlerinin" yaama ve beslenme ortam olan kysal alanlar,
bulunmamaktadr.
c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren
"Dnya Kltr ve Tabiat Mirasnn Korunmas Szlemesi"nin 1inci ve 2inci maddeleri
gereince Kltr Bakanl tarafndan koruma altna alnan "Kltrel Miras" ve "Doal
Miras" stats verilen kltrel, tarihi ve doal alanlar, bulunmamaktadr.
) 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren
"zellikle Su Kular Yaama Ortam Olarak Uluslararas neme Sahip Sulak Alanlarn
Korunmas Szlemesi" (RAMSAR Szlemesi) uyarnca koruma altna alnm alanlar,
bulunmamaktadr.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren
Avrupa Peyzaj Szlemesi, bulunmamaktadr.
3. Korunmas gereken alanlar
a) Onayl evre Dzeni Planlarnda, mevcut zellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yaplama yasa getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik
rezerv alanlar, jeotermal alanlar ve benzeri), bulunmamaktadr.
b) Tarm Alanlar: Tarmsal kalknma alanlar, sulanan, sulanmas mmkn ve arazi
kullanma kabiliyet snflar I, II, III ve IV olan alanlar, yaa bal tarmda kullanlan I. ve II.
snf ile, zel mahsul plantasyon alanlarnn tamam, bulunmaktadr.
c) Sulak Alanlar: Doal veya yapay, devaml veya geici, sularn durgun veya
akntl, tatl, ac veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin ekilme devresinde 6 metreyi
gemeyen derinlikleri kapsayan, bata su kular olmak zere canllarn yaama ortam
olarak nem tayan btn sular, bataklk sazlk ve turbiyeler ile bu alanlarn ky kenar
izgisinden itibaren kara tarafna doru ekolojik adan sulak alan kalan yerler,
bulunmamaktadr.
) Gller, akarsular, yeralt suyu iletme sahalar, bulunmamaktadr.
d) Bilimsel aratrmalar iin nem arzeden ve/veya nesli tehlikeye dm veya
debilir trler ve lkemiz iin endemik olan trlerin yaama ortam olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanlar, benzersiz zelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluumlarn bulunduu alanlar bulunmamaktadr.
Proje alannda ve etki alannda; milli parklar, tabiat parklar, tabiat antlar, tabiat
koruma alanlar, yaban hayat koruma alanlar, yaban hayvan yetitirme alanlar, kltr
varlklar, tabiat varlklar, sit ve koruma alanlar, zel evre koruma blgeleri, biyogenetik
rezerv alan, biyosfer rezervi zel koruma alanlar, aalandrlm alanlar, potansiyel
erozyon ve aalandrma alanlar, nfusa youn alanlar, tarihsel, kltrel, arkeolojik ve
benzeri nemi olan alanlar, turizm blgeleri ve koruma altna alnm dier alanlarna;

28

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

kaynak olarak kullandmz Yukarda belirtilen maddeler iin kaynak olarak


http://geodata.ormansu.gov.tr/3d/indexv5.aspx veri taban ve dier aratrmalarda
rastlanlmamtr.
Ancak, ED sreci kapsamnda ilgili resmi kurum ve kurulularca belirlenen,
gncel veri tabanna ilenen veya onaylanan duyarl yreler olmas durumunda, gerekli
bilgi ve aklamalar yaplacaktr.
Yaplan literatr almalarnda elde edilen bilgiler neticesinde flora ve fauna
tablosu aada verilmitir.
FAALYET ALANI FLORASI
Proje alan ve yakn evresi iin yaplan literatr almas sonucu, proje alan ve
evresinde flora asndan ulusal ve uluslar aras mevzuatla koruma altna alnm trlere
rastlanlmamtr. Dolaysyla proje alannn bulunduu yakn evrede etkilenebilecek
endemik trler bulunmamaktadr. Genel olarak, blgenin corafi konumu ve ekolojik
zellikleri bitki gen kaynaklar bakmndan rezerv alan olma zelliine de sahip deildir.
Literatr almalarnda; T. Ekim, M. Koyuncu, M. Vural, H. Duman, Z. Ayta ve N.
Adgzel tarfndan hazrlanan Trkiye Bitkileri Krmz Kitab 2000, P. H. Davisin Flora
of Turkey And The East Aegean Islands (11 cilt) adl eseri, Y. Akman Trkiye Orman
Vejetasyonu ve T. Baytopun hazrlad Trke Bitki Adlar Szl adl eserlerden
yararlanlmtr. Ayrca sz konusu proje kapsamnda proje alan ve evresinde olumsuz
ynde etkilenecek flora ve fauna aratrmas, literatr almalar ile TUBVES bilgi
sistemine gre yaplmtr.
Proje alannda, Bern Szlemesi veya Red Data Book kategorilerine giren
herhangi bir flora tr tespit edilmemitir. Yaplan almalar sonucunda proje alan ve
yakn evresinde; evresel kirlilie ya da zarara uram bir alan gzlenmemitir. Bunun
yannda projeden etkilenebilecek nemli, yksek kalitede ve seyrek bulunur kaynaklar
bulunmamaktadr.
Buna gre yaplan literatr almalarnda, proje alan ve etki alannda saptanan
bitkiler, fitocorafik blgeler(elementi), endemizm durumu, Red Data Book Kategorisi,
habitatlar, uluslararas szlemeler (BERN), IUCN kategorileri, korunma durumlar
asndan irdelenmi olup, tablo halinde aada verilmitir.

29

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Proje alan ve etki alan floras

Familya/ Tr

Trke
Ad

Aceraceae
Acer hyrcanum
FISCH. & MEY.
Apiaceae
(Umbelliferae)
ncirop

Scandix iberica
BIEB.

Atkinek
otu

Asteraceae
(Compositae)
Achillea aleppica
DC. subsp.
aleppica DC.

Endemizm Elementi

Kayalk yerler,
ormanlar ve allar

Bunium
paucifolium DC.

Bupleurum
falcatum L.

Habitat

Civan
peremi

Anthemis cretica
L.

Papatya

Artemisia
absinthium L.

Pelinotu

Yol kenarlar,
akllar, kayalk
yamalar
Mee veya ard
allklar, otlu
yamalar.
Seyrek ormanlar,
kayalk, yamalar,
sarp dalar.

Nadas tarla
Yol kenarlar,
akllar, kayalk
yamalar
Akarsu kenar,
tarla, yama,

Yolkenar,
Akarsu kenar,
Akarsu
tarla,
kenar
Centaurea iberica
Deligz
Yol kenar
Trev. ex Sprengel
dikeni
Centaurea urvillei
Kayalk yama,
oban
DC. subsp. urvillei
maki, Pinus orman
dikeni
DC.
akl
Crepis sancta (L.)
Orman, kayalk
Babcock
volkanik yama
Nehir yataklar,
Echinops ritro L.
Topuz
nadas tarla
Helichrysum
Pinus nigra orman
graveolens (Bieb.) Ar iei
akl
Sweet
ayr, akllk
yama,
Inula oculustemizlenmi orman
christi L.
akl
Serratula
cerinthifolia (Sm.)
Pinus nigra orman
Boiss.
Taraxacum
ayr, orman
persicum Van
akl, tarla
Soest
Boraginaceae
Anchusa aucheri
Srdili akllklar.
DC.
Onosma sericeum
Emzik otu Quercus all
Willd.
Cirsium vulgare
(Savi) Ten.

30

IUCN
BERN
Kategorisi

AvrSibirya

ranTuran

LR/lc

ranTuran

D.
Akdeniz

AvrSibirya

ranTuran

LR (lc)

ranTuran

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Brassicaceae
(Cruciferae)
Erysimum
purpureum Aucher
Fibigia eriocarpa
(DC.) Boiss.
Campanulaceae
Asyneuma
virgatum (Labill.)
Bornm.
Campanula stricta
L. var. stricta L.
Caryophyllaceae
Saponaria
orientalis L.
Silene arguta
FENZL.
Cupressaceae
Juniperus
oxycedrus L.
subsp. oxycedrus
L.
Cuscutaceae

Cuscuta brevistyla
A. Braun

Euphorbiaceae
Euphorbia
altissima Boiss.
var. altissima
Boiss.
Fabaceae
(Leguminosae)
Astragalus
angustiflorus C.
Koch
Astragalus
humilis Bieb.
Fagaceae
Quercus libani
Olivier
Labiatae
(Lamiaceae)
Thymus fallax
Fisch. & Mey
Liliaceae
Allium
asclepiadeum
Bornm.
Papaveraceae

Kayalk Yama

Yama, orman

ngrak
otu

Kayalk yamalar,
ayrlklar,
ormanlar, bozkr
Kayalklar, tal
yamalar

ranTuran

ranTuran

Kayalk yamalar,
allklar, nadas
tarlalar

Yamalar

ranTuran

Katran
ardc

am orman, mee
all,

eitli konukular,
Cistaceae,
Labiatae,
Leguminosae,
Umbellferae,
Compositae

Stleen

Akarsu ve kaynak
kenar killi topraklar

ranTuran

Geven

Ak kayalk
alanlar,

ranTuran

Geven

Juniperus alt,
kireta allklar

ranTuran

Mee

Saf populasyonlar
veya dier Quercus
trleri ile kark

ranTuran

Kekik

Kayalk yamalar,
otlaklar

ranTuran

Soan

Tepeler

ranTuran

VU

Sabun
otu
-

31

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Papaver syriacum
Boiss. & Blanche
Pinaceae
Cedrus libani A.
Rich
Plataneceae
Platanus orientalis
L.
Ranunculaceae
Delphinium
peregrinum L.
Ranunculus
repens L.
Rubiaceae
Galium incanum
SM. subsp.
incanum SM.
Scrophulariaceae
Scrophularia
libanotica Boiss.
subsp. libanotica
Boiss.
Verbascum
kotschyi Boiss. &
Hohen.

Gelincik

Tarla

Sedir

Yamalar

nar

Ormanlar,alvyonlu
topraklar, nehir
kenarlar

Kalkerli yama

Nemli yerler

Kireta kayalar
ve akllk

D.
Akdeniz

Kayalk yamalar
ve yarklar

D.
Akdeniz

Nadas tarlalar,
yamalar

ranTuran

Hezaren
Dn
iei

Sr
kuyruu

BERN SZLEMES VE ENDEMZM AISINDAN FLORSTK ANALZ


Bern Szlemesi olarak bilinen Avrupann Yaban Hayat ve Yaama Ortamlarnn
Korunmas Szlemesi ilk olarak 1979 ylnda Bernde kabul edilmitir. Trkiye ise bu
szlemeyi 1984 ylnda imzalayarak taraf olmutur.
Bu szlemenin amac; yabani flora ve faunay ve bunlarn yaama ortamlarn
muhafaza etmek ve bu konuda birden fazla devletin ibirliini salamaktr.
Bern szlemesinin ek listeleri ve aklamalar aadaki gibidir.
EK I
EK II
EK III

Kesin koruma altna alnan Flora trleri


Kesin koruma altna alnan Fauna trleri
Koruma altna alnan Fauna trleri

Buna gre; EK I nolu listede belirtilen yabani flora trlerinin zel olarak
korunmasn gvence altna alacak uygun ve gerekli yasal ve idari nlemleri alacaktr. Bu
bitkilerin kastl olarak koparlmas, toplanmas kesilmesi veya kklenmesi ve bu trlerin
elde bulundurulmasn ve alm satmn yasaklayacaktr.
Yukardaki flora tablosunda Bern szlemesi kapsamnda bulunan trlere
rastlanmamtr. Proje alan ve etki alannda nadir, nesli tehlikede veya Bern Szlemesi
Ek-1e gre koruma altna alnmas gereken bir bitki tr bulunmamaktadr.

32

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Bitki trlerinin tehlike kategorilerinin tespitinde kullanlan ksaltmalar ve anlamlar:


Ex: Soyu tkenmi
LR: Dk riskli grup
EW: Doada Soyu Tkenmi
a-LR(cd) : korumaya baml
CR: Kritik dzeyde tehlikede
b- LR( nt): Tehlikeye yakn
EN: Tehlikede
c- LR(Ic): Tehdit altnda olmayan
VU: Zarar grebilir
DD: Veri Yetersiz

FAALYET ALANI FAUNASI:


Proje alan ve yakn evresi ile ilgili literatr bilgileri taramas yaplarak blgenin
faunas hazrlanmtr.
Faaliyet alan ve yakn evresinde yer alan literatre dayal fauna listesi aada
verilmitir. Literatr almalarnda ise; Mustafa Kurunun Omurgal Hayvanlar, A.
Demirsoyun Trkiye Omurgallar- Memeliler, Amfibiler, brahim Barann Trkiyenin
Amfibi ve Srngenleri adl eseri, . Kizirolu (2008) tarafndan hazrlanan Trkiye
Kular Krmz Listesi (Species List in Red Data Book) ve Demirsoy (2002) Genel
Zoocorafya ve Trkiye Zoocorafyasi adl eserlerden. faydalanlmtr.
almalar sonucunda bu alanda saptanan fauna elemanlarnn, habitatlar,
populasyon younluklar, ulusal ve uluslararas korunma durumlarn gsteren envanter
tablolar oluturulmutur.
Yaplan almalar sonucunda proje yeri ve evresinde endemik bir tre
rastlanmamtr. Ayrca fauna trleri iin yavrulama, yiyecek aratrma, k geirme, yuva
yapma ve g amal hassas alanlar bulunmamaktadr.
Proje Alan ve Etki Alannda Saptanan kiyaaml (Amphibia) Trleri, Korunma Durumlar ve Statleri

TR (SPECES)

BUFONIDAE
Bufo bufo bufo
Bufo viridis
HYLIDAE
Hyla
arborea
arborea

TRKE
ADI

HABTAT

Siilli
kurbaa
Gece
kurbaas

Ta alt,toprak
ii
Ta alt,toprak
ii

EK III

EK II

Aa
kurbaas

Otlarn arasnda

ENDEMZ
M

AV.
KOM

IUCN BERN

EK II

Kaynak: Demirsoy, A., 2003, Trkiye Omurgallar Amfibiler, evre Bakanl evre Koruma Genel Mdrl,
Proje No: 90-K-1000-90. Ankara.

33

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Proje Alan ve Etki Alannda Saptanan Srngen (Reptilia)Trleri, Korunma Durumlar ve Statleri

TR (SPECES)
CHELONIA
TESTUDINIDAE
Testudo graeca

LACERTILIA
GEKKONIDAE
Cyrtopodion
kotschyi
SCINCIDAE
Mabuya vittata

LACERTIDAE
Lacerta trilineata

Ophisops elegans
Parvilacerta parva

Podarcis muralis
ANGUIDAE
Anguis fragilis
OPHIDIA
BOIDAE
Eryx jaculus
TYPHLOPIDAE
Typhlops
vermicularis
COLUBRIDAE
Coluber najadum

TRKE ADI

HABTAT

Kaplumbaalar
Kara
kaplumbaalar
Adi tosbaa
Tal kumlu
araziler,

nce ylan

Eires modestus

Uysal ylan

Elaphe
quatuorlineata

Sar ylan

Malpolon
monspessulanus
Macrovipera
lebetina

ukurbal
ylan
Koca engerek

AV
KOM.

IUCN

BERN

EK II

LC

EK III

LC

EK III

LC

EK II

EK II

LC

EK III

LC

EK II

EK III

Kumlu, tal
alan

EK III

Seyrek bitkili
ak arazi

EK III

Talk,allk
kuru ortamlar
Seyrek bitkili
talk arazi
Seyrek
ormanlk,
allk talk
Az bitkili talk
kuru ortamlar
Ormansz,
talk ksmlar

LC

EK II

EK III

nt

EK II

LC

EK III

EK III

Kertenkeleler
Ev kelerleri
nce Parmakl Talk ve
keler
Kayalklar
Parlak
kertenkeleler
eritli
Ak ormanlk
kertenkele
arazi, allk
ve talk
ksmlar
Gerek
kertenkeleler
ri yeil
Orman ii sk
kertenkele
bitkili talk
ksmlar
Tarla
Az bitkili ak
kertenkelesi
alanlar
Cce
Az bitkili kurak
kertenkele
yksek step,
talk
Duvar
Gneli kuru
kertenkelesi
kayalklar
Ylan
kertenkeleleri
Ylan
Talk akllk
kertenkelesi
alan
Ylanlar
Mahmuzlu
ylan
Kr ylanlar
Kr ylan

ENDEMZM

Kaynak: Demirsoy, A., 2006, Trkiye Omurgallar Srngenler, evre Bakanl evre Koruma Genel
Proje No: 90-K-1000-90. Ankara

34

Mdrl,

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Proje Alan ve Etki Alannda Saptanan Ku(Aves) Trleri, Korunma Durumlar ve Statleri

TR
(SPECES)
ACCIPITRIFORMES
Milvus milvus

Yrtc kular
Kzlaylak

Circus cyaneus

Mavi doan

Accipiter nisus

Dou atmacas

GALLIIFORMES
PHASIANIDAE
Alectoris graeca

Tavukgiller
Tavuksular
Ta keklii

Alectoris chukar

Knal keklik

Perdix perdix

il keklik

GRUIFORMES
SCOLOPACIDAE
Scolopax rusticola

ullukgiller
ulluk

COLUMBIFORMES
Columba livia

Gvercinler
Kaya gvercini

CUCULIFORMES
Clamator glandarius

Guguk kular
Tepeli
guguk
kuu

PASSERIFORMES
ALAUDIDAE
Melanocorypha
bimaculata
CORVIDAE
Garrulus glandarius
Corvus corax

tc kular
Tarlakuugiller
Kk bomakl
tarla kuu
Kargalar
Kestane
kargas
Kara karga

STURNIDAE
Sturnus vulgaris

Srck kular
Srck

TRKE ADI

AV
RED
ENDEMZM
BERN
KOM.
DATA

HABTAT

KONUM

Orman,
su
kenar
Aasz
dzlk, tepelik
Her
trl
habitat

Kz, T

B3

EK II

Y, Kz

A3

EK II

Y, Kz

A4

EK II

A2

A2

A3

EK
III
EK
III
EK
III

Y, Kz,
T

A3

A4

Y, G

EK II

Tm ormanlar

Orman, ayr,
bahe

EK
III
EK
III

Ormanlk
alanlar

Kayalklar

Dalarda, ekili
alanlarda

Orman,
fundalk
Kayalklarda
oyuklar
Orman,
fundalk,
baheler

Kaynak: Demirsoy, A., 2003, Omurgallar Srngenler, Kular ve Memeliler Meteksan A.., Ankara.

35

EK
III
EK
III
EK
III

EK
III

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Proje Alan ve Etki Alannda Saptanan Memeli (Mammalia) Trleri, Korunma Durumlar ve Statleri

TR (SPECES)
ERINACEIDAE
Erinaceus concolor
MICROCHIROPTERA
Rhinolophidaee
Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus mehelyi
Vespertiolinidae
Myotis mystacinus
Pipistrellus pipistrellus

Molossidae
Tadarida teniotis
LAGOMORPHA
Leporidae
Lepus europaeus
MYOMORPHA
Cricetidae
Mesocricetus brandti

TRKE ADI
Kirpiler
Kirpi
Bcekil
Yarasalar
Nalburunlu
yarasalar
Kk nalburunlu
yarasa
Dz burunlu
yarasalar
Kk sakall
yarasa
Cce yarasa

Buldokyarasala
r
Kuyruklu yarasa
Tavanlar
Tavanlar

Fare benzeri
sincaplar
Avurtlaklar
Trk hamster

MURDAE
Apodemus
mystacinus

Sanlar
Kayalk faresi

Apodemus sylvaticus

Orman faresi

Apodemus flavicollis

Sarboyunlu
orman faresi
Karasal
yrtclar
Kpekler
Evcil kpek
Koyunlar
Yabankoyunu

CARNIVORA
CANIDAE
Canis familiaris
OVINAE
Ovis orientalis
anatolica
BOVINAE
Bos bubalis bubalis
Bos taurus

Srlar
Camz, evcil
manda
Evcil sr

HABTAT

ENDEMZM

allklar

AV KOM
IUCNBERN

LC -

Orman, aalk, allk

LC EK II

Ormanlar, allklar

Aalk yerlerde, kn
maaralarda
Orman kenarnda,
yerleim alanna yakn
yerlerde.

LC EK II

Kayalk olan her yerde

Her eit ortamda


yaarlar

Talk ve yonca ekimi


yaplan yerlerde

nt

Orman ii ve ak
alanlarda, hafif kayalk
ve yaln kayalklarda
Orman kenarlarndaki
yerleim yerlerine yakn
yerlerde
Rutubetli orman ilerinde
ve ayrlk alanlarda

LC -

LC -

LC -

Her yerde

Step ve ormanlarda

Her yerde
Her yerde

EK II

LC EK III

LC EK II

LC -

Kaynak: Demirsoy, A., 2003, Trkiye Omurgallar Memeliler, evre Bakanl evre Koruma Genel Mdrl,
Proje No: 90-K-1000-90. Ankara

36

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

ksaltmalar ve aklamalar:
Ex: Soyu tkenmi
E: Tehlikede
I : Bilinmiyor
K: Yetersiz

nt : Yaygn, bol olan ve tehlikede olmayan


O : Tehlike D
R : Nadir, kk populasyonlar halinde bulunan
V : Zarar grebilir

Yukardaki fauna tablolar Orman ve Su leri Bakanlna bal Doa Koruma ve


Milli Parklar Genel Mdrlnn 26.05.2013 tarih ve 28658 sayl Resmi Gazete
yaymlanarak yrrle giren Merkez Av Komisyonunun 2013-2014 av dnemi kararna
gre irdelenmi ve bununla ilgili ksaltmalar aada verilmitir.
EK Liste 1
EK Liste 2
EK Liste 3

Orman Bakanlnca Korumaya Alnan Yaban Hayvanlar


Merkez Av Komisyonunca Koruma Altna Alnan Av Hayvanlar
Merkez Av Komisyonunca avna belli edilen srelerde izin verilen av hayvanlar

Bern szlemesine gre koruma altna alnan fauna trleri iki kategoriye
ayrlmtr.
II

Kesin olarak koruma altna alnan trler

III

Korunan trler

II- Kesin Olarak Koruma Altna Alnan Trler


Her trl kastl yakalamada alkoyma, kastl ldrme ekilleri
reme veya dinlenme yerlerine kastl olarak zarar vermek veya bunlar tahrip
etmek
Yabani faunay bu szlemenin artlarna ters decek ekilde zellikle reme,
gelitirme ve k uykusu dnemlerinde kastl olarak rahatsz etmek,
Yabani evreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya bo dahi olsa
bu yumurtalar alkoymak,
Fauna trlerinin canl veya cansz olarak elde bulundurulmas ve i ticareti yasaktr.
III- Korunan fauna trleri
Yabani faunay yeterli populasyon dzeylerine ulatrmak amacyla uygun
durumlarda geici veya blgesel yasaklama. Kapal av mevsimleri ve dier ulusal
esaslar ( Merkez Av Komisyonu Karar)
Proje yeri veya evresinde koruma altna alnm herhangi bir tr tespit edildii
takdirde ulusal mevzuat ve lkemizin taraf olduu uluslararas szleme hkmlerine
uygun olarak gerekli nlemler alnacak ve sz konusu trler korunacak, 20132014
Merkez Av Komisyonu Kararlarna uygun hareket edilecektir. Bu trlerin avlanmas, kastl
olarak ldrlmesi veya alkonulmas, yumurtalara zarar verilmesi gibi etkiler kesinlikle
sz konusu deildir. Sz konusu faaliyette Bern Szlemesi hkmlerine uyulacaktr.
Ayrca yasal mevzuatlar erevesinde doal ekosistemlerin ve biyolojik eitliliin
korunmasna zen gsterilecek, proses ve evreye yaplacak yatrmlar ile evreye pozitif
deerler kazandrmada sreklilik salanacaktr. IUCNe gre koruma altna alnan fauna
trleri u ekilde snflandrlmtr.

37

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

EX (EXTINCT)
CR (CRITICALLY ENDANGERED)

EN ( ENDANGERED)

VU ( VULNERABLE)
LR/nt (LOWER RSK/ Near Threatened)
LR/Ic (LOWER RSK/ Least Consern)

Nesli tkenmi olan takson


iddetli tehdit altnda olan takson.
Bu kategorinin taksonlar yakn gelecekte yok olma tehlikesiyle
kar karyadr.
Nesli tehlike altnda olan takson.
Bu kategorideki trlerin nesilleri iddetli tehdit altnda deildir,
ancak yakn gelecekte yok olma sinyalleri vermektedir.
Zarar grebilir.
Dk risk.
Nesli tehlike altnda olmayan takson.
Dk risk.
Nesli gelecekte de tehlike altnda olmayan takson.

Trkiye kular (Kizirolu, 2008) adl esere gre proje alan ve evresinde bulunan
ve bulunmas muhtemel ku trleri iin yaplan Red Data Book snflandrmas ve
Trkiyede bulunan statleri aada verilmitir.

A.1.1.
A.1.2.
A.2
A.3
A.4
B Kategorileri

Nesli tkenmi
Nesli tehlikede olanlar
iddetli tehlike altnda olanlar
Tehlike altndakiler
Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler
Geici- Transit Trler

Yine ayn esere gre bu ku trlerinin Trkiyede bulunduklar statler ise yle
snflandrlmtr.
G

Gmen trler

Yerli Trler

Transit ger trler

KZ

K ziyaretisi trler

Yaplan almalar sonucunda proje yeri ve evresinde endemik bir tre


rastlanmamtr. Ayrca fauna trleri iin yavrulama, yiyecek aratrma, k geirme, yuva
yapma ve g amal hassas alanlar bulunmamaktadr.
3.Projenin naat ve letme Aamasnda evresel Etkileri ve Alnacak
nlemler
Projeden kaynaklanacak olas evresel etkiler; Personelden ve makinelerden
kaynaklanacak olas evresel etkilerine kar alnacak tedbirler ) Atk retimi miktar
(kat, sv,gaz vb.) ve atklarn kimyasal fiziksel ve biyolojik zellikleri bal altnda
akland gibi;

38

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

naat Aamas:
Kat atklar ve zellikleri:
Sz konusu proje kapsamnda inaat aamasnda 10 kiinin almas
planlanmaktadr.
naat aamasnda alacak 10 personelden kaynakl evsel nitelikli kat atklarn
olumas muhtemeldir. Kii bana gnlk oluacak kat atk miktar 1,14 kg kabul edilirse,
alacak personelden kaynaklanan kat atk miktar;
1,14 kg/kii/gn x 10 kii = 11,4 kg/gn olacaktr.(Kaynak:rapor.tuik.gov.tr-2010 verileri).
Proje kapsamnda inaat sresince personelden kaynaklanacak evsel nitelikli kat
atklar (cam, kat, plastik vb.) bu personelin yemek servisinden kaynaklanan organik
kkenli evsel nitelikli kat atklarn ynetimi 14.03.1991 tarih ve 20814 sayl Resmi
Gazetede yaymlanarak yrrle giren Kat Atklarn Kontrol Ynetmelii (deiik
26.03.2010 tarih, 27533 say) hkmlerine gre yaplacaktr.
Evsel nitelikli kat atklarn deerlendirilebilir snfna giren paket, karton, kat vb.
atklar, bu atklarn kimyasal zellikleri gz nnde bulundurularak, kat ve kat
rnleri, plastik atklar ayr ayr toplanacak, biriktirilecek ve lisansl geri kazanm
kurulular tarafndan geri kazanm salanacaktr. Konuyla ilgili olarak 24.08.2011 tarih
ve 28035 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ambalaj Atklarnn
Kontrol Ynetmelii hkmlerine riayet edilecektir.
Geri kazanm mmkn olmayan evsel nitelikli kat atklar ise biriktirildikleri az
kapal ve iine poet yerletirilmi p bidonlar iinden periyodik olarak alnp, faaliyet
sahibinin salad arala Elaz Belediyesine teslim edilecek ve alnan makbuzlar
yetkililere ibraz edilmek zere 5 yl sreyle saklanacaktr.
Atk yalar ve zellikleri:
naat esnasnda kullanlacak yakt 1 adet traktr iin gerekli olacaktr. Sz konusu
proje kapsamnda inaat aamasnn 2 hafta srecei gz nne alndnda atk ya
oluumu sz konusu olmayacaktr.
Sv atklar ve zellikleri:
Proje inaat aamasnda, proje alan ierisinde kuyu alacak olup, gerekli olan su
bu kuyudan karlanacaktr.
Projenin inas aamasnda 10 kii altrlacak olup bu aamada gerekli olacak
ime ve kullanma suyu miktar, bir kiinin gnlk kullanmlar iin gerekli olacak suyun 182
lt/gn-kii olaca varsaymyla;
10 kii x 182 lt/gn-kii = 1820 lt/gn= 1,82 m3/gndr.
Tesisin arazi hazrlk ve inaat aamalarnda gerekli olacak gnlk su ihtiyac
toplam; 1,82 m3tr.
naat aamasnda alacak personelin ime ve kullanma sularndan oluan evsel
nitelikli atk sular oluacaktr. Bu aamada alacak personel says 10 kii olarak

39

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

belirlenmi olup, gnlk su tketimi 182 lt ve tm atk suyun %100 geri dnd tahmini
ve kabul ile oluacak atk suyun zellikleri aadaki gibidir(Kaynak: rapor.tuik.gov.tr-2010
verileri).

alacak kii says


Kii bana den gnlk kullanm
Oluan atk su
BOI5
BOI olarak kirlilik yk
KOI
KOI olarak kirlilik yk
AKM
AKM olarak kirlilik yk

: 10
: 182 lt/gn
: 1,82 m3/gn
: 200 mg/lt: 0,36 kg/gn
: 300 mg/lt
: 0,54 g/gn
: 200 mg/lt
: 0,36 kg/gn

naat esnasnda evsel nitelikli sv ve fekal atklarn bertaraf, 19.03.1971 Tarih ve


13783 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan "Lam Mecras nas Mmkn Olmayan
Yerlerde Yaplacak ukurlara Ait Ynetmelik" hkmlerince belirlenmi szdrmasz
fosseptik ukurunda depolanacak ve periyodik olarak faaliyet sahibince, Elaz Belediyesi
vidanjr ya da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak S.K.K.Y. hkmlerine gre bertaraf
edilecektir. Doaya serbest dearj yaplmayacak ve bu konuda 25.03.2012 Tarih ve
28244 Sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Su Kirlilii Kontrol
Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik hkmlerine uyulacaktr.
Szdrmasz nitelikli fosseptik ukurunda bulunan evsel nitelikli atk sular, faaliyet
sahibince Elaz Belediyesi vidanjr ya da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak
ektirilecek ve makbuz karlnda belediye yetkililerine teslim edilecektir. Alnan
makbuzlar yetkililere ibraz edilmek zere 5 yl sreyle saklanacaktr. Szdrmaz fosseptik
projesi tasla ekte sunulmutur (Bkz.Ek-5).
Gaz atklar ve zellikleri:
naat almalarnda yakt 1 adet traktrn malzeme tamas esnasnda
kullanlacaktr. naat aamasnn ksa srede tamamlanacak olmasndan dolay gaz
emisyonu dikkate alnmayacak kadar dk olacaktr.
Grlt kirlilii:
naat dneminde alacak olan 1 adet traktrden kaynaklanacak grltnn
burada alan ii ve personele olumsuz etkisi olmayacaktr. Grlt seviyesinin
tanmlanmasnda eitli aralar kullanlmakla birlikte burada kullanlacak traktrn
yarataca grlt seviyesi dikkate alnmayacak kadar dk olacaktr.
Toz:
Sz konusu proje kapsamnda inaat aamasnda st topran syrlmas
esnasnda toz oluumu muhtemeldir. Projenin kapasitesi ve kaplayaca alan gz nne
alndnda oluacak toz emisyon deeri snr deerlerin altnda kalacak dzeyde olup
dikkate alnmayacak kadar dktr.

40

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

letme Aamas:
Kat atklar konusunda;
letme srasnda oluacak kat atklar zellikle organik kkenli atklardr
14.03.1991 tarih ve 20814 sayl, Resmi Gazetede Yaymlanarak yrrle giren Kat
Atklarn Kontrol Ynetmeliin 18. maddesinde belirtildii zere Denizlere, Gllere,
Akarsulara ve benzeri alc ortamlara caddelere, ormanlara ve evrenin olumsuz
etkilenmesine sebep olacak yerlere dklmesi yasaktr hkm gerei iletme srasnda
oluacak kat atk ve artklar (kat, metal, plastik, cam vb.) niteliklerine gre ayr ayr
toplanacak; grn, koku, szdrma, toz gibi kirletici faktrler ynnden uygun ekilde
geici olarak (p bidonlarnda) depolanacak ve belirli periyotlarla Elaz Belediyesine
teslim edilecek ve alnan makbuzlar yetkililere ibraz edilecektir.
Ayrca kullanlacak malzemelerin deerlendirilebilir snfna giren paket, karton,
kat vb. atklar, bu atklarn kimyasal zellikleri gz nnde bulundurularak, kat ve
kat rnleri, plastik atklar ayr ayr toplanacak, biriktirilecek ve lisansl geri kazanm
kurulular tarafndan geri kazanm salanacaktr.
Ayrca 24.08.2011 tarih ve 28035 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle
giren Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii hkmlerine riayet edilecektir.
Atk yalar konusunda;
Tesiste ekipmanlardan kaynaklanacak atk yalarnn ve yaktlarn insan sal ve
evreye ynelik zararl etkisini 05.11.2013 tarih ve 28812 sayl Resmi Gazete'de
yaymlanarak yrrle giren "Atk Yalarn Kontrol Ynetmeliinde Deiiklik
Yaplmasna Dair Ynetmelik" ve atk yalarn ynetimi konusunda kartlacak mevzuat
hkmlerine uygun olarak en aza drecek atk ynetimi salanacaktr.
Kullanlacak aralarn yakt ikmalleri, bakm ve onarmlar iyeri ama ve
altrma ruhsat olan yetkili servislerde yaplacaktr. Bu i makinelerinin atk yalarnn
ve yaktlarn insan sal ve evreye ynelik zararl etkisini 05.11.2013 tarih ve 28812
sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren "Tehlikeli Atklarn Kontrol
Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik" hkmlerine uygun olarak en
aza drecek atk ynetimi salanacaktr. Ayrca evre Bakanlnn 12.08.1996 Tarih
ve 96-18 Sayl genelgesinde belirtilen hkmlere uyulacak ve bu konuda kartlacak
mevzuat hkmlerine uyulacaktr.
Sv atklar konusunda;
letme esnasnda evsel nitelikli sv ve fekal atklarn bertaraf, 19.03.1971 Tarih
ve 13783 Sayl Resmi Gazetede yaymlanan "Lam Mecras nas Mmkn Olmayan
Yerlerde Yaplacak ukurlara Ait Ynetmelik" hkmlerince belirlenmi szdrmasz
fosseptik ukurunda depolanacak ve periyodik olarak faaliyet sahibince, Elaz Belediyesi
vidanjr ya da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak S.K.K.Y. hkmlerine gre bertaraf
edilecektir. Doaya serbest dearj yaplmayacak ve bu konuda 25.03.2012 Tarih ve
28244 Sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren Su Kirlilii Kontrol
Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik
hkmlerine uyulacaktr.
Fosseptik projesi tasla ekte sunulmutur (Bkz.Ek-5).

41

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Tesiste evsel nitelikli atk sular ve kmeslerin ykama ileminde oluacak ykama
atk suyu fosseptiklerde biriktirilerek belirli periyotlar halinde Elaz Belediyesi vidanjr ya
da serbest piyasadan vidanjr kiralanarak ektirilip makbuz karlnda yetkililere teslim
edilecektir.
Gaz atklar konusunda;
Projede traktr ve nakliye aralarndan kaynaklanacak gaz emisyonu ile prosesten
ve kmeslerden kaynaklanacak koku problemi olacaktr.
Tesiste bulunacak 1 adet nakliye arac 45 gn sonunda pililerin tanmasnda
kullanlacaktr. Traktr ise 45 gn sonunda kmeslerden karlacak olan gbrenin
tanmasnda kullanlacaktr. Sz konusu aralardan oluacak atk gaz asgari dzeyde
olacaktr.
Kmeslerde koku oluumunu minimize etmek amac ile; Tesiste havalandrma
sistemi kullanlarak dzenli olarak kmeslerin havalandrlmas salanacaktr. Kmeslerde
tam bir kuruluk salanacaktr, kmeslerin ierisinde tala kullanlarak gbrelerin doal
olarak kurumas salanacaktr. Kmeslerdeki kanatllarn karlmasndan sonra
temizlenecek tam bir temizlik ve kuruluk salanacaktr. Kmeslerin ierisindeki hava
(koku) fanlar yardm ile ekilerek sulu pet ierisinden geirilip daimi bir ekilde atmosfere
verilecektir.
Ayrca 19.07.2013 tarih ve 28712 sayl Resmi Gazetede Yaymlanarak yrrle
giren Koku Oluturan Emisyonlarn Kontrol Hakknda Ynetmelik ilgili hkmlerine
uyulacak ve gerekli tedbirler alnacaktr.
Sz konusu tesiste kmesler en son teknoloji ve geliim takip edilerek dizayn
edilecektir. Proje kapsamnda hayvanlarn sevkinden sonra ve yeni civcivlerin kmeslere
alnmasndan nce bo olan kmeslerde dzenli bir ekilde temizlik ve dezenfeksiyon
ilemi yaplacaktr. Ayrca haftalk olarak kuru basnl hava ile temizlik ilemi yaplacaktr.
Hkim rzgr yn, yerleim birimi yn ve havalandrma k yn de dikkate
alnarak belirlenen alanda yaplan kmeslerde koku oluum riski en aza indirgenecektir.
Tesiste olumas muhtemel koku probleminin giderilmesi amac ile havalandrma sistemi
kullanlacaktr. Bylece gaz emisyonunun azda olsa etkilerinin azaltlmas salanacaktr.
Yine ayn ynetmelikte belirtilen hususlara uyulacaktr. Bu hususlar unlardr;

-Tam bir temizlik ve kuruluk salanr.


-Koku giderme nitelerine sahip havalandrma sistemi bulunur.
-Kat dklar iin szdrmaz bir depolama platformu yaplr ve depolamadan kaynaklanarak
evreyi rahatsz edecek sorunlar giderilir (koku veya sinek gibi).
-Kmes ve ahr ile sv dk kanallar ve konteynerleri arasnda koku nleyici tedbirler alnr.
-Sv dklar, szdrmaz alanlar ve kapal kanallardan geirilerek ahrlarn dnda kapal
konteynerlerde veya edeer emisyon azaltma tedbirleri alnm yerlerde depolanr.
-Sv ve kat dklarn ncelikle uygun ekilde bertaraf salanr. Bununla beraber; bertaraf
iin uygun koullar salanamadnda, kullanlacak dknn depo kapasitesi olarak en az aylk
miktar dikkate alnarak belirlenir. Bu maddelerin deerlendirilme yerleri ve sreleri ile kompostlama,
kurutma veya atk gaz tesisleri gibi uygun tesislerde ileme tabi tutulma durumu dikkate alnarak,
yetkili merci tarafndan artrlabilir veya azaltlabilir.

42

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

Sz konusu nlemler alndktan sonra kokunun devam etmesi halinde 19.07.2013


tarih ve 28712 sayl Resmi Gazetede Yaymlanarak yrrle giren Koku Oluturan
Emisyonlarn Kontrol Hakknda Ynetmelii 7. Maddesinin (b) bendinin 1. maddesi
gereince yksek kokulu atk gaz filtre sistemi kurulacaktr.
Grlt kirlilii konusunda;
04.06.2010 tarih ve 27601 sayl (deiik 27.04.2011 tarih ve 27917 sayl R.G.)
Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren evresel Grltnn Deerlendirilmesi ve
Ynetimi Ynetmelii ilgili hkmlerine uyulacaktr.
Grlt konusunda 04.06.2010 tarih ve 27601 sayl Resmi Gazetede
yaymlanarak yrrle giren evresel Grltnn Deerlendirilmesi ve Ynetimi
Ynetmeliinde belirtilen hususlara uyulacaktr. Ayrca 09.12.2003 tarih ve 25311 sayl
i Sal ve Gvenlii Tznn ilgili maddeleri uyarnca nlem alnacak, yine
ayn tzn Madde-22de belirtildii gibi faaliyet alannda alanlarn grltden
etkilenmemeleri iin kulaklk, kask ve i elbisesi vb. kullanmalar salanacak ve
Madde- 78de belirtilen hkmlere uyulacaktr.
Projede bunlar dnda olas olumsuz evresel etkiler beklenmemektedir.
Ayrca proje kapsamnda;
Proje kapsamnda 10.01.2005 Tarih ve 25902 Sayl Resmi Gazetede yaynlanan
yeri Ama ve altrma Ruhsatlarna likin Ynetmeliinde belirtilen Kurulca tespit
edilecek Salk Koruma Band mesafesine uyulacaktr. Ayrca sahann belirlenmesi ve
daha sonra yaplacak denetimler gz nne alnarak tm ke noktalara poligon talar
dikilecektir.
Sz konusu faaliyet ile ilgili olarak alnacak tm izin, rapor ve onaylar faaliyet
sahibi tarafndan l evre ve ehircilik Mdrlne bildirilecektir.
14.09.2012 tarih ve 28411 sayl Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle giren
evre Kanununca Alnmas Gereken zin ve Lisanslar Hakknda Ynetmeliinde
Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelik hkmlerine uyulacaktr.
Faaliyetin iletme aamasnda evre deerlerinin korunmas amacyla, 26.04.2006
tarih ve 5491 sayl kanunla deiik, 2872 sayl evre Kanununa istinaden;
Faaliyetin yeni yatrma hazrlanmas ve iletmesi aamasnda evre deerlerinin
korunmas amacyla, 2872 sayl evre Kanunu ve bu kanuna istinaden;
03.07.2009 tarih ve 27277 sayl Resmi Gazete de yaynlanarak yrrle giren
Sanayi Kaynakl Hava Kirliliinin Kontrol Ynetmelii (10.11.2012 tarih ve 28463
sayl Resmi Gazete ile deiiklik) hkmlerine,
04.06.2010 tarih ve 27601 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
evresel Grltnn Deerlendirilmesi ve Ynetimi Ynetmelii (27.04.2011 tarih
ve 27917 sayl Resmi Gazete ile deiiklik) ilgili hkmlerine,
08.06.2010 tarih ve 27605 sayl (deiik 14.06.2012 tarih ve 28323 sayl R.G.)
Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Toprak Kirlilii Kontrol
Ynetmelii ilgili hkmlerine,

43

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

31.12.2004 tarih ve 25687 sayl Su Kirlilii Kontrol Ynetmelii ilgili


hkmlerine bu konu ile ilgili yaymlanm ve ilgili teblilere ve 25.03.2012 tarih ve
28244 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Su Kirlilii Kontrol
Ynetmeliinde deiiklik yaplmasna dair ynetmelik ilgi hkmlerine,
14.03.1991 gn ve 20814 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
Kat Atklarn Kontrol Ynetmelii (26.03.2010 tarih ve 27533 sayl Resmi
Gazete'de yaymlanarak yrrle giren Kat Atklarn Kontrol Ynetmeliinde
deiiklik yaplmasna dair ynetmelik) ilgili hkmlerine,
24.08.2011 tarih ve 28035 sayl Ambalaj Atklarnn Kontrol Ynetmelii ilgili
hkmlerine,
30.07.2008 tarih ve 26952 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
"Atk yalarn Kontrol Ynetmelii" (05.11.2013 tarih ve 28812 sayl Resmi
Gazete ile deiiklik) hkmlerine,
14.03.2005 tarih ve 25755 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii (05.11.2013 tarih ve 28812 sayl Resmi
Gazete ile deiiklik) hkmlerine,
24.12.1993 tarih ve 14752 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren
Patlayc, Parlayc Tehlikeli ve Zararl Hammaddelerle allan yerlerinde ve
lerde Alnacak Tedbirler Hakknda Tzk hkmlerine,
03.10.2013 tarih ve 28784 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
evresel Etki Deerlendirmesi Ynetmelii ilgili hkmlerine,
31.08.2004 tarih ve 25569 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
Atk pil ve Akmlatrlerin Kontrol Ynetmelii (05.11.2013 tarih ve 28812 sayl
Resmi Gazete ile deiiklik) ilgili hkmlerine,
19.04.2005 tarih ve 25791 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
Bitkisel Atk Yalarn Kontrol Ynetmelii (05.11.2013 tarih ve 28812 sayl Resmi
Gazete ile deiiklik) ilgili hkmlerine,
25.11.2006 tarih ve 26357 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
mrn Tamamlam Lastiklerin Kontrol Ynetmelii (05.11.2013 tarih ve 28812
sayl Resmi Gazete ile deiiklik) ilgili hkmlerine,
18.03.2004 tarih ve 25406 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
Hafriyat Topra, naat ve Yknt Atklarnn Kontrol Ynetmelii ilgili
hkmlerine,
06.05.1930 tarih ve 1593 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren
Umumi Hfzsshha Kanunu ilgili hkmlerine,

6331 sayl Kanunu ilgili hkmlerine,

2872 sayl evre Kanunu ilgili hkmlerine,

5491 sayl evre Kanununda Deiiklik yaplamasna dair kanunun ilgili


hkmleri,

44

RAF PINAR
50.000 ADET/PERYOT ETLK PL YETTRCL PROJE TANITIM DOSYASI

14.07.2005 tarih ve 9207 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yrrle giren


yeri Ama ve altrma Ruhsatlarna likin Ynetmeliinin ilgili hkmleri,
evre Denetimi Ynetmelii (21.11. 2008 tarih ve 27061 sayl Resmi Gazetede
Yaymlanarak yrrle girmitir) hkmlerine ve rapor kapsamnda belirtilen kanun,
mevzuat, ynetmelik hkmlerine uyulacaktr.

45

EKLER
EK-1 :YER BULDURU HARTASI
EK-2 :1/25.000 LEKL TOPORAFK HARTA
EK-3 : VAZYET PLANI
EK-4 : TAPU SENED
EK-5 : FOSSEPTK TASLAI
EK-6 : DEPREM HARTASI
EK-7 : GOOGLE GRNTS
EK-8 EVRE DZEN PLANI, LEJANDI VE
UYGULAMA HKMLER
EK-9 : KURUM GRLER

Proje
alan

YER BULDURU HARTASI

EK-1

Proje alan 2.
derece deprem
blgesinde yer
almaktadr.

DEPREM HARTASI

EK-6

Proje
Alan

GOOGLE GRNTS

EK-7