You are on page 1of 1

Qu bu l loi thc phm rt quen thuc vi mi ngi dn Vit Nam.

N
thng xut hin trong mi ba n vi cc mn nh nu canh, xo, luc. Khng
nhng qu bu c tc dng tt i vi sc khe con ngi m l, hoa hay mt s
b phn khc ca cy bu cng c tc dng rt tt.
Qu bu c cng dng tuyt vi i vi sc khe con ngi.
L bu dng nu n, c tc dng chng i rt tt. Trong khi tua tua ca qu bu
c th nu nc tm tr nga. Bn ly hoa bu nu ly nc ung th s b
mt nc. Bn c th kt hp nu hoa bu vi mt s hi sn (tm, s, c, hn...)
gip chng tiu chy khi n qu nhiu hi sn. i vi nhng ngi b vim rng,
tt li, ly khong 10 ht bu b vo tch cho nc si hm gip thanh nhit, chc
rng.
Mt s cng dng ca qu bu:
1. Gim thn nhit: Bn ly qu bu cho vo luc n th s gip thn nhit mt.
Qu bu c nhiu cht x gip chng to bn.
2. i vi nhng ngi b bo ph th khi n qu bu khng lo b tng cn.
3. Gip gim lng ng trong c th : Nhng ngi b tiu ng, n bu gip
gim lng ng.
4. V qu bu c tc dng li tiu: Nhng bn cn lu ti nhng qu bu phi
tht sch, khng s dng bt c loi thuc bo v thc vt no ngoi v.
5. B b tiu hoc ung thuc ty nhiu gy nng trong ngi th bn ly v bu, b
ao, b ng (b ), nu ln ung th nhit trong ngi s thot i nhanh.