You are on page 1of 1

SPSK PK 17/1

SEKOLAH MENENGAH/RENDAH NEGERI SELANGOR


ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM)
Tahun 2015
: MATEMATIK TAMBAHAN

MATA PELAJARAN

ANGGARAN PERUNTUKAN
BIL

: RM 372.00
ANGGARAN
PERBELANJAAN(RM)

PERKARA

1.

Program Tingkatan 5 (Ceramah)

2.

Kertas graf

1 x 30.00 = 30.00

3.

Kertas A4

3 x 10.00 = 30.00

4.

Artline Whiteboard Marker

5.

Bahan program panitia


(bahan edaran)

CATATAN

5.00 x 50 = 250.00

9 x 4.00 = 36.00
1 x 26.00 = 26.00

JUMLAH

372.00

Jumlah anggaran perbelanjaan ialah :Ringgit Malaysia Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Sahaja
................................................................................

Disediakan oleh ,
...........................

( NORELYANA BINTI ALI )


KETUA PANITIA
MATEMATIK TAMBAHAN
SMK TUN PERAK

No. Keluaran
03

Tarikh Keluaran
No. Pindaan
01 MAC 2013
00
Hak Cipta Terpelihara@JPNSel.2010

Tarikh Pindaan